"Негізінде алынған (алынуға жататын) табыстарды арнайы экономикалық аймақ аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың қызмет түрлерінен алынған табыстарға жатқызу жүзеге асырылатын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының растаманы беру қағидаларын және оның нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 желтоқсандағы № 1749 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 29 тамыздағы № 894 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 4 мамырдағы № 271 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 04.05.2016 № 271 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Негізінде алынған (алынуға жататын) табыстарды арнайы экономикалық аймақ аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың қызмет түрлерінен алынған табыстарға жатқызу жүзеге асырылатын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының растаманы беру қағидаларын және оның нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 желтоқсандағы № 1749 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 21, 304-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген негізінде алынған (алынуға жататын) табыстарды арнайы экономикалық аймақ аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың қызмет түрлерінен алынған табыстарға жатқызу жүзеге асырылатын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының растамасы нысанында:
      3-тармақтың кестесі мынадай редакцияда жазылсын:
«

Арнайы экономикалық аймақтар құру мақсаттарына сәйкес келетін қызмет түрлері бойынша өздері өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) тізбесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы  13 мамырдағы № 703 және 2013 жылғы 29 сәуірдегі № 404 қаулыларымен бекітілген)

ЭҚЖЖ коды

ЭҚТӨЖ коды

Өздері өндіретін тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден алған (алынуға жататын) кірістер сомасы теңгемен)

Жиынтық жылдық кірістен үлес салмағы (%-да)

                                                                 ».
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                      С.Ахметов

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2011 года № 1749 "Об утверждении Правил выдачи и формы подтверждения местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, на основании которого осуществляется отнесение полученных (подлежащих получению) доходов к доходам, от видов деятельности организаций, осуществляющих деятельность на территории специальной экономической зоны"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2013 года № 894. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2016 года № 271

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.05.2016 № 271 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от  31 декабря 2011 года № 1749 «Об утверждении Правил выдачи и формы подтверждения местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, на основании которого осуществляется отнесение полученных (подлежащих получению) доходов к доходам, от видов деятельности организаций, осуществляющих деятельность на территории специальной экономической зоны» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 21, ст. 304) следующее изменение:
      в форме подтверждения местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, на основании которого осуществляется отнесение полученных (подлежащих получению) доходов к доходам, от видов деятельности организаций, осуществляющих деятельность на территории специальной экономической зоны, утвержденной указанным постановлением:
      таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:
      «

Перечень товаров собственного производства (работ, услуг) по видам деятельности, соответствующим целям создания специальных экономических зон (утвержденные постановлениями Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2009 года № 703 и от 29 апреля 2013 года № 404)

Код ОКЭД

Код КПВЭД

Доходы,
полученные от
реализации
(подлежащие
получению)
товаров
собственного
производства
(работ, услуг),
(сумма в тенге)

Удельный вес
от совокупного годового дохода (в %)

                                                                   ».
      2. Настоящее постановление вводится в действие после первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов