"Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2013 жылға арналған жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1778 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 12 қыркүйектегі № 948 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2013 жылға арналған жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1778 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 7, 165-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2013 жылға арналған жоспарында:
      реттік нөмірлері 16, 17, 24, 25 және 26-жолдар алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 27-1 және 27-2-жолдармен толықтырылсын:

      « 

27-1.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі (жаңа редакция)

БП (келісім бойынша)

наурыз

мамыр

қыркүйек

И.Д. Меркель

27-2.

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

БП (келісім бойынша)

наурыз

мамыр

қыркүйек

И.Д. Меркель

      »;

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 29-1, 29-2 және 29-3-жолдармен толықтырылсын:

      «

29-1.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі (жаңа редакция)

БП (келісім бойынша)

мамыр

маусым

қыркүйек

И.Д. Меркель

29-2.

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық іс жүргізу заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

БП (келісім бойынша)

мамыр

маусым

қыркүйек

И.Д. Меркель

29-3.

«Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы

БП (келісім бойынша)

мамыр

маусым

қыркүйек

И.Д. Меркель

      ».

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                С.Ахметов

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1778 "О Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2013 год"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2013 года № 948

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1778 «О Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2013 год» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 7, ст. 165) следующие изменения и дополнения:
      в Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2013 год, утвержденном указанным постановлением:
      строки, порядковые номера 16, 17, 24, 25 и 26, исключить;
      дополнить строками, порядковые номера 27-1 и 27-2, следующего содержания:
      «

27-1.

Уголовный кодекс Республики Казахстан (новая редакция)

ГП (по согласованию)

март

май

сентябрь

Меркель И.Д.

27-2.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного законодательства

ГП (по согласованию)

март

май

сентябрь

Меркель И.Д.

                                                                   »;
      дополнить строками, порядковые номера 29-1, 29-2 и 29-3, следующего содержания:
      «

29-l.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (новая редакция)

ГП (по согласованию)

май

июнь

сентябрь

Меркель И.Д.

29-2.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-процессуального законодательства

ГП(по согласованию)

май

июнь

сентябрь

Меркель И.Д.

29-3.

Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан»

ГП (по согласованию)

май

июнь

сентябрь

Меркель И.Д.

                                                                   ».
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов