"Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Кадрлардың біліктілігін арттыру курсы" мемлекеттік мекемесін қайта атау және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 21 мамырдағы № 528 қаулысы

      БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Кадрлардың біліктілігін арттыру курсы» мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің «Әлеуметтік-еңбек саласында кадрлардың біліктілігін арттыру курсы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – мемлекеттік мекеме) болып қайта аталсын.
      2. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) мемлекеттік мекеменің әділет органдарында қайта тіркелуін қамтамасыз етсін;
      2) осы қаулыны іске асыру жөнінде өзге де шараларды қабылдасын.
      3. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай өзгерiстер мен толықтыру енгiзiлсiн:
      1) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 23.09.2014 № 1005 қаулысымен;
      2) «Министрліктер мен өзге де орталық атқарушы органдардың олардың аумақтық органдарындағы және оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердегі адам санын ескере отырып, штат санының лимиттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 15 сәуірдегі № 339 қаулысына:
      көрсетілген қаулымен бекітілген министрліктер мен өзге де орталық атқарушы органдардың олардың аумақтық органдарындағы және оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелеріндегі адам санын ескере отырып, штат санының лимиттерінде:
      «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, оның аумақтық органдарын және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерін ескере отырып, оның ішінде:» деген 7-бөлімде:
      мына:
      «


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Кадрлардың біліктілігін арттыру курсы

9

                                                        »
      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің «Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру курсы»

9

                                                        ».
      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.09.2014 № 1005 қаулысымен.
      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов

О переименовании государственного учреждения "Курсы повышения квалификации кадров Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан" и внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2014 года № 528

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Переименовать государственное учреждение «Курсы повышения квалификации кадров Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» в государственное учреждение «Курсы повышения квалификации кадров социально-трудовой сферы» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее – государственное учреждение).
      2. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:
      1) обеспечить перерегистрацию государственного учреждения в органах юстиции;
      2) принять иные меры по реализации настоящего постановления.
      3. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнение:
      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 23.09.2014 № 1005;
      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 339 «Об утверждении лимитов штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений»:
      в лимитах штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений, утвержденных указанным постановлением:
      в разделе 7 «Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе:»:
      строку:
«


Курсы повышения квалификации кадров Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

9

                                                                  »
      изложить в следующей редакции:
«


«Курсы повышения квалификации кадров социально-трудовой сферы» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

9

                                                                  ».
      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов