Ақшалай өтемақыны жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 12 ақпандағы № 50 Қаулысы.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз.


      "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 101-2-бабының 4-тармағына және "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 55-бабының 6, 7-тармақтарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Ақшалай өтемақыны жүзеге асыру қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және қоса беріліп отырған Қағидалардың 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 3-тармағының 2) тармақшасын қоспағанда, 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап туындайтын қатынастарға қолданылады.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2018 жылғы 12 ақпандағы
№ 50 қаулысымен
бекітілген

Ақшалай өтемақыны жүзеге асыру қағидалары 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Ақшалай өтемақыны жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 101-2-бабының 4-тармағына және "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 55-бабының 6, 7-тармақтарына сәйкес әзірленді және ақшалай өтемақыны жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) ақшалай өтемақы – Заңның 101-2-бабының 4-тармағында және "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 55-бабының 6, 7-тармақтарында көзделген жағдайларда жүзеге асырылатын біржолғы сипаттағы тұрғын үй төлемдері;

      2) мемлекеттік мекеме – ақшалай өтемақыны алушы әскери қызмет өткеретін немесе өткерген республикалық мемлекеттік мекеме.

      3. Ақшалай өтемақыны алушылар:

      1) 2013 жылғы 1 қаңтарда әскери қызметте күнтізбелік есептеумен он және одан көп жыл болған және әскери қызметте күнтізбелік есептеумен жиырма жыл болғаннан кейін қызметтік тұрғынжайды өтеусіз жекешелендіруге құқығы бар, жекешелендіруге жатпайтын, оның ішінде әскери қалашықтардың, шекара бөлімшелерінің және өзге де жабық объектілердің аумағында орналасуы салдарынан жекешелендіруге жатпайтын қызметтік тұрғынжайда тұратын әскери қызметшілер;

      2) әскери қызметте күнтізбелік есептеумен жиырма және одан көп жыл болған және жекешелендіруге жатпайтын, оның ішінде жабық және оқшауланған әскери қалашықтардың, шекара бөлімшелерінің және өзге де жабық объектілердің аумағында орналасуы салдарынан жекешелендіруге жатпайтын қызметтік тұрғынжайда тұратын және әскери қызметте болудың шекті жасына толуына, денсаулық жағдайына немесе штаттардың қысқартылуына байланысты 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін әскери қызметтен шығарылған адамдар;

      3) әскери қызметте күнтізбелік есептеумен жиырма және одан көп жыл болған, қызметтен шығару кезінде қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз етілмеген және тұрғынжайды жекешелендіру құқығын бұрын іске асырмаған, әскери қызметте болудың шекті жасына толуына, денсаулық жағдайына немесе штаттардың қысқартылуына байланысты 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап 2018 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде әскери қызметтен шығарылған адамдар болып табылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үіметінің 29.04.2020 № 259 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Ақшалай өтемақының мөлшері алушыға, сондай-ақ жұбайына немесе зайыбына бұрын жүзеге асырылған тұрғын үй төлемдерінің сомасы шегеріліп, мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті органның интернет-ресурсында жарияланатын ағымдағы жылғы қаңтардағы деректерге сәйкес жаңа тұрғынжайды сатудың бір шаршы метрінің республика бойынша орташа құнын алушының өзін қоса алғанда, отбасының әрбір мүшесіне он сегіз шаршы метр пайдалы алаң есебінен тұрғынжай алаңына көбейту арқылы айқындалады.

      Осы Қағидалардың 3-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген ақшалай өтемақы алушылардың отбасы мүшелері әскери қызметтен шығарылуына байланысты әскери бөлімнің тізімдерінен шығарылған күні Заңның 101-10-бабына сәйкес айқындалады.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 01.09.2020 № 548 қаулысымен (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2-тарау. Ақшалай өтемақы алу үшін қажетті құжаттарды беру тәртібі

      5. Алушылар ақшалай өтемақы алу үшін қажетті құжаттарды мемлекеттік мекеменің басшысына ұсынады.

      6. Ақшалай өтемақы төлеу үшін алушы белгіленген тәртіппен мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) баянат (өтініш);

      2) алушы мен оның отбасы мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттардың, алушының отбасы мүшелері бар болған кезде неке (некені бұзу), балаларының туу туралы куәліктерінің көшірмелері;

      3) баянат тіркелген күнге дейін күнтізбелік он күн ішінде алынған аумақтық әділет органының анықтамасы (алушы мен оның отбасы мүшелерінде Қазақстан Республикасының аумағында меншік құқығында тиесілі тұрғынжайдың болуы немесе болмауы туралы);

      4) баянат тіркелген күнге дейін күнтізбелік он күн ішінде алынған, мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында орналастырылған жалдаушы бойынша (әскери қызметші мен оның отбасы мүшелерінде осы елді мекенде мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрақты пайдалануға берілген тұрғынжайдың болуы немесе болмауы туралы) ақпарат;

      5) қызметтік тізімі;

      6) мемлекеттік мекеменің кадр бөлімшесі (жасақтау бөлімшесі) берген қызмет орнынан әскери қызметте болуы және отбасы құрамы туралы мәліметтер көрсетілген анықтама;

      6-1) егер жұбайы (зайыбы) әскери қызмет және арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткеретін немесе өткерген жағдайда жұбайының (зайыбының) жұмыс орнынан тұрғын үй төлемдерін алуы не алмауы туралы мәліметтері бар анықтама;

      7) осы Қағидалардың 3-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген алушыны қоспағанда, қызметтік тұрғын үйді жалға алу шартының көшірмесі.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 01.09.2020 № 548 қаулысымен (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3-тарау. Ақшалай өтемақыны төлеу тәртібі

      7. Мемлекеттік мекеме баянат (өтініш) тіркелген күннен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей ұсынылған құжаттардың толықтығын салыстырып тексеруді жүзеге асырады. Құжаттарды толық көлемде алмаған жағдайда мемлекеттік мекеме алушыны осы Қағидалардың 6-тармағына сәйкес құжаттарды ұсыну қажеттілігі туралы хабардар етеді.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери қарсы барлау және әскери полиция алушылары ұсынған құжаттар белгіленген тәртіппен мемлекеттік мекеменің тұрғын үй комиссиясының қарауына шығарылады.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери қарсы барлау және әскери полиция алушыларына қатысты мемлекеттік мекеменің тұрғын үй комиссиясы отырысының хаттамасы баянат (өтініш) тіркелген күннен бастап жиырма жұмыс күнінен кешіктірілмей бекітіледі.

      Алушыларға ақшалай өтемақы төлеу туралы бұйрықты – мемлекеттік мекеменің басшысы, ал Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери қарсы барлау және әскери полиция алушыларына мемлекеттік мекеме басшысының орынбасары баянат (өтініш) тіркелген күннен бастап бір айдан кешіктірмей шығарады.

      8. Мемлекеттік мекеме ақшалай өтемақыны төлеуден бас тартқан жағдайда алушыға дәлелді жазбаша хабарламаны жолдайды.

      9. Ақшалай өтемақы төлеу туралы бұйрық шығарылған күннен бастап бір айдан кешіктірілмей ақшалай өтемақы алушының жеке арнайы шотына аудару арқылы төленеді.

      Ақшалай өтемақыны алушының жеке арнайы шотты ашуы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 12 ақпандағы № 49 қаулысымен бекітілген Әскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру, тоқтату, тоқтата тұру және қайта бастау қағидаларының 47 және 48-тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 9-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 01.09.2020 № 548 қаулысымен (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      10. Ақшалай өтемақы төленген алушылар алушыға ақшалай өтемақы жүзеге асырылған сәттен бастап үш айдан кешіктірмей қызметтік тұрғын үйді белгіленген тәртіппен тапсырады.

      11. Егер ерлі-зайыптылар әскери қызметшілер және (немесе) арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері немесе әскери қызметтен шығарылған адамдар болып табылған жағдайда ақшалай өтемақы олардың таңдауы бойынша біреуіне төленеді.

      12. Мемлекеттік мекеме әскери қызметтен шығарылған адамдарды есепке алу орны бойынша жергілікті әскери басқару органына ақшалай өтемақы төлеу туралы бұйрықтан үзіндіні жолдайды.

      13. Мемлекеттік мекеменің кадр бөлімшесі (жасақтау бөлімшесі) не жергілікті әскери басқару органы ақшалай өтемақы төлеу туралы бұйрықтан үзіндіні алушының жеке ісіне қоса тіркейді және қолтаңба мен мемлекеттік мекеменің елтаңбалы мөрімен расталатын тиісті жазба жасайды.


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2018 жылғы 12 ақпандағы
№ 50 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір күші жойылған шешімдерінің тізбесі

      1. "Жекешелендіруге жатпайтын, оның ішінде оның жабық және оқшауланған әскери қалашықтарда, шекара заставалары мен комендатураларда орналасуы салдарынан қызметтік тұрғын үйді өтеусіз жекешелендіру құқығын өтеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 тамыздағы № 1092 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 67, 968-құжат).

      2. "Жекешелендіруге жатпайтын, оның ішінде оның жабық және оқшауланған әскери қалашықтарда, шекара заставалары мен комендатураларда орналасуы салдарынан қызметтік тұрғын үйді өтеусіз жекешелендіру құқығын өтеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 тамыздағы № 1092 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 26 наурыздағы № 159 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 15, 88-құжат).

      3. "Жекешелендіруге жатпайтын, оның ішінде оның жабық және оқшауланған әскери қалашықтарда, шекара заставалары мен комендатураларда орналасуы салдарынан қызметтік тұрғын үйді өтеусіз жекешелендіру құқығын өтеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 тамыздағы № 1092 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 10 шілдедегі № 417 қаулысы (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 2017 жылғы 12 шілде).

Об утверждении Правил осуществления денежной компенсации

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 50.

      Примечание РЦПИ!
Порядок введения в действие настоящего постановления см. п. 3.

      В соответствии с пунктом 4 статьи 101-2 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях" и пунктами 6, 7 статьи 55 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года "О воинской службе и статусе военнослужащих" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления денежной компенсации.

      2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2018 года, за исключением подпункта 2) пункта 3 прилагаемых Правил, который вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 12 февраля 2018 года № 50

Правила
осуществления денежной компенсации

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила осуществления денежной компенсации (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 101-2 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях" (далее – Закон), пунктами 6, 7 статьи 55 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года "О воинской службе и статусе военнослужащих" и определяют порядок осуществления денежной компенсации.

      2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

      1) денежная компенсация – жилищные выплаты единовременного характера, осуществляемые в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 101-2 Закона и пунктами 6, 7 статьи 55 Закона Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих";

      2) государственное учреждение – республиканское государственное учреждение, в котором получатель денежной компенсации проходит или проходил воинскую службу.

      3. Получателями денежной компенсации являются:

      1) военнослужащие, состоявшие на воинской службе десять и более лет в календарном исчислении на 1 января 2013 года и имеющие право на приватизацию служебного жилища безвозмездно после двадцати лет воинской службы в календарном исчислении, проживающие в служебном жилище, не подлежащем приватизации, в том числе вследствие его нахождения на территории военных городков, пограничных отделений и иных закрытых объектов;

      2) лица, состоявшие на воинской службе двадцать и более лет в календарном исчислении и проживающие в служебном жилище, которое не подлежит приватизации, в том числе вследствие его нахождения на территории закрытых и обособленных военных городков, пограничных отделений и иных закрытых объектов, и уволенные с воинской службы до 1 января 2018 года по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов;

      3) лица, состоявшие на воинской службе двадцать и более лет в календарном исчислении, не обеспеченные при увольнении служебным жилищем и ранее не реализовавшие право приватизации жилища, уволенные с воинской службы в период с 1 января 2013 года до 1 января 2018 года по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов.

      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.04.2020 № 259 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Размер денежной компенсации определяется путем умножения стоимости одного квадратного метра продажи нового жилища в среднем по республике согласно данным уполномоченного органа в области государственной статистики за январь текущего года, публикуемым на его интернет-ресурсе, на площадь жилища из расчета восемнадцать квадратных метров полезной площади на каждого члена семьи, включая самого получателя, за минусом суммы ранее осуществленных получателю, а также супругу или супруге жилищных выплат.

      Члены семьи получателей денежной компенсации, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 3 настоящих Правил, определяются в соответствии со статьей 101-10 Закона на день исключения из списков воинской части в связи с увольнением с воинской службы.

      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 01.09.2020 № 548 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок подачи документов, необходимых для получения денежной компенсации

      5. Документы, необходимые для получения денежной компенсации, представляются получателями руководителю государственного учреждения.

      6. Для выплаты денежной компенсации получатель в установленном порядке представляет следующие документы:

      1) рапорт (заявление);

      2) копии документов, удостоверяющих личность получателя и членов его семьи, заключении (расторжении) брака, свидетельств о рождении детей, при наличии у получателя членов семьи;

      3) справка территориального органа юстиции (о наличии или отсутствии у получателя и членов его семьи жилища, принадлежащего на праве собственности на территории Республики Казахстан), полученная в течение десяти календарных дней до дня регистрации рапорта;

      4) информация по нанимателю (о наличии или отсутствии у военнослужащего и членов его семьи в постоянном пользовании в данном населенном пункте жилища из государственного жилищного фонда), размещенная на веб-портале реестра государственного имущества, полученная в течение десяти календарных дней до дня регистрации рапорта;

      5) послужной список;

      6) справка с места службы с указанием сведений о состоянии на воинской службе и составе семьи, выданная кадровым подразделением (подразделением комплектования) государственного учреждения;

      6-1) справка с места службы супруга (супруги) со сведениями о получении либо неполучении жилищных выплат, в случае, если супруг (супруга) проходит или проходил (проходила) воинскую службу и (или) службу в специальных государственных органах;

      7) копия договора найма служебного жилища, за исключением получателя, указанного в подпункте 3) пункта 3 настоящих Правил.

      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 01.09.2020 № 548 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. Порядок выплаты денежной компенсации

      7. Государственное учреждение не позднее пятнадцати календарных дней со дня регистрации рапорта (заявления) осуществляет сверку на полноту представленных документов. В случае получения документов не в полном объеме, государственное учреждение уведомляет получателя о необходимости представления документов согласно пункту 6 настоящих Правил.

      Представленные документы получателями военной контрразведки и военной полиции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в установленном порядке выносятся на рассмотрение жилищной комиссии государственного учреждения.

      Протокол заседания жилищной комиссии государственного учреждения в отношении получателей военной контрразведки и военной полиции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан утверждается не позднее двадцати рабочих дней со дня регистрации рапорта (заявления).

      Приказ о выплате денежной компенсации получателям издается руководителем государственного учреждения, а получателям военной контрразведки и военной полиции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – заместителем руководителя государственного учреждения не позднее одного месяца со дня регистрации рапорта (заявления).

      8. В случае отказа в выплате денежной компенсации государственное учреждение направляет получателю мотивированное письменное уведомление.

      9. Денежная компенсация выплачивается не позднее одного месяца со дня издания приказа о выплате денежной компенсации путем перевода на личный специальный счет получателя.

      Открытие личного специального счета получателем денежной компенсации осуществляется в соответствии с пунктами 47 и 48 Правил обеспечения служебным жилищем военнослужащих, исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 49.

      Сноска. Пункт 9 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 01.09.2020 № 548 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      10. Получатели, которым была выплачена денежная компенсация, сдают служебное жилище в установленном порядке не позднее трех месяцев с момента осуществления денежной компенсации получателю.

      11. В случае, если супруги являются военнослужащими и (или) сотрудниками специальных государственных органов, или лицами, уволенными с воинской службы, денежная компенсация выплачивается одному из них по их выбору.

      12. Государственное учреждение направляет выписку из приказа о выплате денежной компенсации в местный орган военного управления по месту учета лиц, уволенных с воинской службы.

      13. Кадровое подразделение (подразделение комплектования) государственного учреждения либо местный орган военного управления приобщают в личное дело получателя выписку из приказа о выплате денежной компенсации и производят соответствующую запись, которая заверяется подписью и гербовой печатью государственного учреждения.

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 февраля 2018 года № 50

Перечень
утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2012 года № 1092 "Об утверждении Правил компенсации права безвозмездной приватизации служебного жилища, которое не подлежит приватизации, в том числе вследствие его расположения в закрытых и обособленных военных городках, пограничных заставах и в комендатурах" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 67, ст. 968).

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 159 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2012 года № 1092 "Об утверждении Правил компенсации права безвозмездной приватизации служебного жилища, которое не подлежит приватизации, в том числе вследствие его расположения в закрытых и обособленных военных городках, пограничных заставах и в комендатурах" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 15, ст. 88).

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2017 года № 417 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2012 года № 1092 "Об утверждении Правил компенсации права безвозмездной приватизации служебного жилища, которое не подлежит приватизации, в том числе вследствие его расположения в закрытых и обособленных военных городках, пограничных заставах и в комендатурах" (Эталонный контрольный банк НПА Республики Казахстан в электронном виде от 12.07.2017).