"Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 16 маусымдағы № 353 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 4 маусымдағы № 320 қаулысы. Күші жойылды – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 26 наурыздағы № 142 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 26.03.2019 № 142 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 16 маусымдағы № 353 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 36, 209-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлiгi туралы ережеде:

      16-тармақта:

      17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "17) өз құзыреті шегінде телерадио хабарларын тарату саласындағы нормативтік құқықтық және нормативтік техникалық актілерді, оның ішінде телерадио хабарларын тарату қызметтерін көрсету қағидаларын бекіту;";

      28) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "28) мерзімді баспасөз басылымдарының міндетті тегін даналарының электрондық архивін қалыптастыру қағидаларын бекіту;";

      32-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "32-1) бюджеттік жоспарлау саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша республикалық бюджет есебінен бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу үшін сатып алынатын қызметтердің құнын айқындау әдістемесін бекіту;";

      мынадай мазмұндағы 32-3), 32-4), 32-5) және 32-6) тармақшалармен толықтырылсын:

      "32-3) бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі уәкілетті тұлға (бөлімше) туралы үлгілік ережені бекіту;

      32-4) бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі уәкілетті тұлғаның (бөлімшенің) уәкілетті органмен өзара іс-қимыл жасау қағидаларын бекіту;

      32-5) белгілі бір аумақта халықтың тіршілік ету жағдайлары бұзылған кезде бұқаралық ақпарат құралдарына ресми хабарларды беру қағидаларын бекіту;

      32-6) цифрлық эфирлiк телерадио хабарларын таратуға көшу тәртібі мен мерзімдерін айқындау;";

      39) және 40) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "39) өз құзыретi шегiнде байланыс саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерін, оның iшiнде радиоэлектрондық құралдарды, жоғары жиiлiктi құрылғыларды пайдалану, оларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелу қағидаларын және байланыс қызметтерiн көрсету қағидаларын бекіту;

      40) радиоәуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдарын пайдалану қағидаларын бекіту;";

      61) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 88-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "88-1) Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары болып табылатын куәландырушы орталықтарды аккредиттеу;";

      89), 93) және 94) тармақшалар алып тасталсын;

      98-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "98-1) ұялы байланыстың абоненттік құрылғыларын тіркеу қағидаларын бекіту;";

      101) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "101) Қазақстан Республикасының сенім білдірілген үшінші тарапының электрондық цифрлық қолтаңбаның төлнұсқалығын растау қағидаларын бекіту;";

      мынадай мазмұндағы 101-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "101-1) Қазақстан Республикасының негізгі куәландырушы орталығының, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының куәландырушы орталығының, Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығының және Қазақстан Республикасы сенім білдірілген үшінші тарапының қызметін үйлестіруді жүзеге асыру;";

      108) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "108) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша ақпараттық жүйелердің аудитін жүргізу қағидаларын бекіту;";

      109) тармақша алап тасталсын;

      118) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "118) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша "электрондық үкіметтің" архитектурасын дамыту жөніндегі талаптарды бекіту;";

      120) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "120) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін интеграциялау қағидаларын бекіту;";

      мынадай мазмұндағы 120-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "120-1) "электрондық үкіметтің" сыртқы шлюзінің жұмыс істеу қағидаларын және оған қойылатын техникалық талаптарды бекіту;";

      125) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "125) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша "электрондық әкімдіктің" үлгілік архитектурасын бекіту;";

      128) және 129) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "128) бюджетті жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік органдар үшін ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтердің құнын есептеу әдістемесін бекіту;

      129) мемлекеттік органдардың ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану жөніндегі қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесін әзірлеу және бекіту;";

      мынадай мазмұндағы 129-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "129-1) электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалауды жүргізу;";

      136) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "136) "электрондық үкіметтің" сервистік интеграторы әзірлеген ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметті жобалауға арналған тапсырманы бекіту;";

      мынадай мазмұндағы 136-1) және 136-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "136-1) ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылуына мониторингті, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру кезеңінде міндеттемелердің орындалуына мониторингті жүзеге асыру;

      136-2) ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қоспағанда, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасына, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарға салалық қорытынды беру;";

      137) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "137) мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін және сервистік бағдарламалық өнімдерді құру немесе дамыту кезінде стандартты шешімдер ретінде көп рет пайдалануға жататын ақпараттық жүйелердің (немесе олардың бөліктерінің) тізбесін бекіту;";

      мынадай мазмұндағы 137-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "137-1) сервистік интегратор қалыптастырған ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тізбесін келісуді жүзеге асыру;";

      142) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "142) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін құруға немесе дамытуға арналған техникалық тапсырмаларды жасау және қарау қағидаларын бекіту;";

      151) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "151) мемлекеттік заңды тұлғалардың ақпараттық жүйелерін және мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруға арналған мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерді құруға немесе дамытуға арналған техникалық тапсырмаларды келісу;";

      184) тармақша алып тасталсын;

      17-тармақта:

      18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "18) мерзiмдi баспасөз басылымдарының міндетті тегін даналарының электрондық архивін қалыптастыру;";

      мынадай мазмұндағы 29-1), 33-1) және 35-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "29-1) Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамасының талаптарын бұзушылықтар анықталған кезде ұйғарымдар беру;

      "33-1) Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының талаптарын бұзушылық анықталған кезде ұйғарымдар беру;";

      "35-1) радиоәуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдары мен жоғары жиілікті құрылғыларын қоса алғанда, радиоэлектрондық құралдарды және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдау;";

      36) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "36) Қазақстан Республикасының аумағында азаматтық мақсаттағы радиоэлектрондық құралдар және (немесе) жоғары жиiлiктi құрылғылар үшін радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсаттар беру;";

      44) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "44) азаматтық пайдаланушыларға жиіліктер белдеуін, радиожиілікті (радиожиілік арнасын) бөлу, иелікке беру (тағайындау), шақыру сигналын иелікке беруді қоса алғанда, кеме станциясына рұқсаттар беру;";

      46) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "46) радиоэлектрондық құралдарды және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны туралы хабарлама болмаған және (немесе) техникалық сипаттамалары белгіленген нормаларға сәйкес келмеген жағдайда, радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды өшіру;";

      мынадай мазмұндағы 74-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "74-1) Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының талаптарын бұзушылық анықталған кезде ұйғарым беру;";

      79) және 80) тармақшалар алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 80-1) және 85-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "80-1) мемлекеттік органдардың ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану жөніндегі қызметінің тиімділігін бағалау;";

      "85-1) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасының талаптарын бұзушылықтар анықталған кезде ұйғарымдар беру;";

      88-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "88-1) радиоэлектрондық құралдарды, жоғары жиiлiктi құрылғыларды пайдалану, сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелу қағидаларын және байланыс қызметтерiн көрсету қағидаларын әзiрлеу;".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июня 2016 года № 353 "Некоторые вопросы Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2018 года № 320. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2019 года № 142.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 26.03.2019 № 142.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июня 2016 года № 353 "Некоторые вопросы Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 36, ст. 209) следующие изменения и дополнения:

      в Положении о Министерстве информации и коммуникаций Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в пункте 16:

      подпункт 17) изложить в следующей редакции:

      "17) утверждение в пределах своей компетенции нормативных правовых и нормативных технических актов в области телерадиовещания, в том числе правил оказания услуг телерадиовещания;";

      подпункт 28) изложить в следующей редакции:

      "28) утверждение правил формирования электронного архива обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий;";

      подпункт 32-1) изложить в следующей редакции:

      "32-1) утверждение методики определения стоимости услуг, закупаемых для проведения государственной информационной политики в средствах массовой информации за счет средств республиканского бюджета по согласованию с уполномоченным органом в сфере бюджетного планирования;";

      дополнить подпунктами 32-3), 32-4), 32-5) и 32-6) следующего содержания:

      "32-3) утверждение типового положения об уполномоченном лице (подразделении) по взаимодействию со средствами массовой информации;

      32-4) утверждение правил взаимодействия уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации с уполномоченным органом;

      32-5) утверждение правил предоставления официальных сообщений средствам массовой информации при нарушении условий жизнедеятельности населения на определенной территории;

      32-6) определение порядка и сроков перехода на цифровое эфирное телерадиовещание;";

      подпункты 39) и 40) изложить в следующей редакции:

      "39) утверждение в пределах своей компетенции нормативных правовых актов Республики Казахстан в области связи, в том числе правил эксплуатации радиоэлектронных средств, высокочастотных устройств, ввоза их на территорию Республики Казахстан и правил оказания услуг связи;

      40) утверждение правил эксплуатации радиоэлектронных средств радиолюбительских служб;";

      подпункт 61) исключить;

      дополнить подпунктом 88-1) следующего содержания:

      "88-1) аккредитация удостоверяющих центров, являющихся юридическими лицами Республики Казахстан;";

      подпункты 89), 93) и 94) исключить;

      подпункт 98-1) изложить в следующей редакции:

      "98-1) утверждение правил регистрации абонентских устройств сотовой связи;";

      подпункт 101) изложить в следующей редакции:

      "101) утверждение правил подтверждения подлинности электронной цифровой подписи доверенной третьей стороной Республики Казахстан;";

      дополнить подпунктом 101-1) следующего содержания:

      "101-1) осуществление координации деятельности корневого удостоверяющего центра Республики Казахстан, удостоверяющего центра государственных органов Республики Казахстан, национального удостоверяющего центра Республики Казахстан и доверенной третьей стороны Республики Казахстан;";

      подпункт 108) изложить в следующей редакции:

      "108) утверждение правил проведения аудита информационных систем по согласованию с уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности;";

      подпункт 109) исключить;

      подпункт 118) изложить в следующей редакции:

      "118) утверждение требований по развитию архитектуры "электронного правительства" по согласованию с уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности;";

      подпункт 120) изложить в следующей редакции:

      "120) утверждение правил интеграции объектов информатизации "электронного правительства";";

      дополнить подпунктом 120-1) следующего содержания:

      "120-1) утверждение правил функционирования и технических требований к внешнему шлюзу "электронного правительства";";

      подпункт 125) изложить в следующей редакции:

      "125) утверждение типовой архитектуры "электронного акимата" по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности;";

      подпункты 128) и 129) изложить в следующей редакции:

      "128) утверждение методики расчета стоимости информационно-коммуникационных услуг для государственных органов по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

      129) разработка и утверждение методики оценки эффективности деятельности государственных органов по применению информационно-коммуникационных технологий;";

      дополнить подпунктом 129-1) следующего содержания:

      "129-1) проведение оценки качества оказания государственных услуг в электронной форме;";

      подпункт 136) изложить в следующей редакции:

      "136) утверждение задания на проектирование информационно-коммуникационной услуги, разработанного сервисным интегратором "электронного правительства";";

      дополнить подпунктами 136-1) и 136-2) следующего содержания:

      "136-1) осуществление мониторинга реализации проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации, а также мониторинга исполнения обязательств в период реализации проекта государственно-частного партнерства;

      136-2) выдача отраслевого заключения на конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства, бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера, за исключением проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации;";

      подпункт 137) изложить в следующей редакции:

      "137) утверждение перечня информационных систем (или их частей), подлежащих многократному использованию в качестве стандартных решений при создании или развитии информационных систем государственных органов и сервисных программных продуктов;";

      дополнить подпунктом 137-1) следующего содержания:

      "137-1) осуществление согласования перечня проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации, сформированного сервисным интегратором;";

      подпункт 142) изложить в следующей редакции:

      "142) утверждение правил составления и рассмотрения технических заданий на создание или развитие информационных систем государственных органов по согласованию с уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности;";

      подпункт 151) изложить в следующей редакции:

      "151) согласование технических заданий на создание или развитие информационных систем государственных юридических лиц и негосударственных информационных систем, предназначенных для формирования государственных электронных информационных ресурсов;";

      подпункт 184) исключить;

      в пункте 17:

      подпункт 18) изложить в следующей редакции:

      "18) формирование электронного архива обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий;";

      дополнить подпунктами 29-1), 33-1) и 35-1) следующего содержания:

      "29-1) выдача предписаний при выявлении нарушения требований законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации;";

      "33-1) выдача предписаний при выявлении нарушений требований законодательства Республики Казахстан о телерадиовещании;";

      "35-1) прием уведомлений о начале или прекращении эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств, включая радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства радиолюбительских служб;";

      подпункт 36) изложить в следующей редакции:

      "36) выдача разрешения на использование радиочастотного спектра на территории Республики Казахстан для радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств гражданского назначения;";

      подпункт 44) изложить в следующей редакции:

      "44) распределение, присвоение (назначение) полосы частот, радиочастоты (радиочастотного канала) гражданским пользователям, выдача разрешений судовой станции, включая присвоение позывного сигнала;";

      подпункт 46) изложить в следующей редакции:

      "46) отключение радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств в случаях отсутствия уведомления о начале эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств и (или) несоответствия технических характеристик установленным нормам;";

      дополнить подпунктом 74-1) следующего содержания:

      "74-1) выдача предписания при выявлении нарушения требований законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи;";

      подпункты 79) и 80) исключить;

      дополнить подпунктами 80-1) и 85-1) следующего содержания:

      "80-1) проведение оценки эффективности деятельности государственных органов по применению информационно-коммуникационных технологий;";

      "85-1) выдача предписаний при выявлении нарушений требований законодательства Республики Казахстан об информатизации;";

      подпункт 88-1) изложить в следующей редакции:

      "88-1) разработка правил эксплуатации радиоэлектронных средств, высокочастотных устройств, а также ввоза их на территорию Республики Казахстан и правил оказания услуг связи;".

      2. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев