Қару-жарақ пен әскери техниканы пайдалануға құқығы бар субъектілердің тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 24 қазандағы № 798 қаулысы.

      "Қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы" 2019 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының ҮкіметіҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған қару-жарақ пен әскери техниканы пайдалануға құқығы бар субъектілердің тізбесі бекітілсін.

      2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 24 қазандағы
№ 798 қаулысымен
бекітілген

Қару-жарақ пен әскери техниканы пайдалануға құқығы бар субъектілердің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi.

      2. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлiгi.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті.

      4. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі.

      5. Қазақстан Республикасының Экономикалық тергеу қызметі.

      6. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі.

      7. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы.

      8. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фельдъегерлік қызметі.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 24 қазандағы
№ 798 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Қару мен әскери техниканы пайдалануға құқылы субъектілерді айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 3 шілдедегі № 1006 қаулысы.

      2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 3 шілдедегі № 1006 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 4 желтоқсандағы № 1804 қаулысы.

      3. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 3 шілдедегі № 1006 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 22 қарашадағы № 1503 қаулысы.

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 3 шілдедегі № 1006 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 22 қазандағы № 1138 қаулысы.

      5. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 29 қаңтардағы № 100 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбір шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстердің 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы 2004 ж., № 4, 56-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 3 шілдедегі № 1006 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қыркүйектегі № 996 қаулысы.

      7. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 13 қаңтардағы № 38 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы 2006 ж., № 4, 32-құжат).

      8. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 сәуірдегі № 340 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстердің 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 15, 148-құжат).

      9. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 сәуірдегі № 585 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 20, 189-құжат).

      10. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 тамыздағы № 900 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 51, 695-құжат).

      11. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 16 қазандағы № 1098 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 64, 585-құжат).

      12. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 27 қазандағы № 628 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдері мен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне енгізілетін өзгерістердің 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 51, 333-құжат).

Об утверждении перечня субъектов, имеющих право пользования вооружением и военной техникой

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2019 года № 798.

      В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 18 марта 2019 года "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый перечень субъектов, имеющих право пользования вооружением и военной техникой.

      2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 24 октября 2019 года № 798

Перечень субъектов, имеющих право пользования вооружением и военной техникой

      1. Министерство обороны Республики Казахстан.

      2. Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

      3. Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.

      4. Служба государственной охраны Республики Казахстан.

      5. Служба экономических расследований Республики Казахстан.

      6. Антикоррупционная служба Республики Казахстан.

      7. Генеральная прокуратура Республики Казахстан.

      8. Государственная фельдъегерская служба Республики Казахстан.

 
  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 24 октября 2019 года № 798

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2000 года № 1006 "Об определении субъектов, имеющих право пользования оружием и военной техникой".

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2000 года № 1804 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2000 года № 1006".

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 ноября 2001 года № 1503 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2000 года № 1006".

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2002 года № 1138 "О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2000 года № 1006".

      5. Пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года № 100" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 4, ст. 56).

      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2004 года № 996 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2000 года № 1006".

      7. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 января 2006 года № 38 (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 4, ст. 32).

      8. Пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2006 года № 340 (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 15, ст. 148).

      9. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2009 года № 585 (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 20, ст. 183).

      10. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 августа 2011 года № 900 (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 51, ст. 695).

      11. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан по вопросам Службы государственной охраны Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2014 года № 1098 (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 64, ст. 585).

      12. Пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер Министра Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 октября 2016 года № 628 (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 51 ст. 333).