Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі тағайындайтын, онымен келiсу бойынша немесе оның ұсынуымен тағайындалатын лауазымды адамдар бойынша кадр мәселелерiн шешу тәртібі туралы" 2002 жылғы 16 шілдедегі № 784 және "Бірінші басшыларын Қазақстан Республикасының Үкіметі лауазымға тағайындайтын және лауазымынан босататын мемлекеттік жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының тізбесін және оларды лауазымға тағайындау, лауазымынан босату және аттестаттау қағидаларын бекіту туралы" 2020 жылғы 29 мамырдағы № 336 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 22 қыркүйектегі № 656 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) "Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі тағайындайтын, онымен келiсу бойынша немесе оның ұсынуымен тағайындалатын лауазымды адамдар бойынша кадр мәселелерiн шешу тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 16 шілдедегі № 784 қаулысында:

      1-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) бірінші басшылары Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің ұсынуы бойынша немесе онымен келісу бойынша лауазымға тағайындалатын немесе лауазымнан босатылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша лауазымға тағайындалатын немесе лауазымнан босатылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың, коммерциялық емес акционерлік қоғамдардың, даму институттарының, мемлекеттік жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының және өзге де ұйымдардың тізімі бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі тағайындайтын, онымен келiсу бойынша немесе оның ұсынуымен тағайындалатын саяси мемлекеттік қызметшілер мен өзге де лауазымды тұлғалар лауазымдарының тізбесінде (бұдан әрі – тізбе):

      мына:

      "

Ұлттық жоғары оқу орындарының бірінші басшылары*

министрлер


Премьер-Министрмен, Әкімшілік Басшысымен

      "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Ұлттық жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының бірінші басшылары*

министрлер


Премьер-Министрмен, Әкімшілік Басшысымен

      ";

      тізбе ескертпесінің бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "*Мемлекеттік билік органдары жүйесіндегі кадр саясатының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 29 наурыздағы № 828 Жарлығына сәйкес осы кадрлар бірінші басшылары Премьер-Министрдің ұсынуы немесе онымен келісу бойынша лауазымға тағайындалатын немесе лауазымнан босатылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың, коммерциялық емес акционерлік қоғамдардың, даму институттарының, мемлекеттік жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының және өзге де ұйымдарының тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы Президентімен немесе оның тапсырмасы бойынша оның Әкімшілігі Басшысымен міндетті түрде келісуден өтеді.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген бірінші басшылары Премьер-Министрдің ұсынуы немесе онымен келісу бойынша лауазымға тағайындалатын немесе лауазымнан босатылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың, коммерциялық емес акционерлік қоғамдардың, даму институттарының, мемлекеттік жоғары оқу орындарының тізімінде:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бірінші басшылары Премьер-Министрдің ұсынуы немесе онымен келісу бойынша лауазымға тағайындалатын немесе лауазымнан босатылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың, коммерциялық емес акционерлік қоғамдардың, даму институттарының, мемлекеттік жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының және өзге де ұйымдарының тізімі";

      реттік нөмірі 36-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

36.

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті

      ";

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 49-жолмен толықтырылсын:

      "

49.

Қазақ ұлттық хореография академиясы.

      ";

      2) "Бірінші басшыларын Қазақстан Республикасының Үкіметі лауазымға тағайындайтын және лауазымынан босататын мемлекеттік жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының тізбесін және оларды лауазымға тағайындау, лауазымынан босату және аттестаттау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 мамырдағы № 336 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген бірінші басшыларын Қазақстан Республикасының Үкіметі лауазымға тағайындайтын және лауазымынан босататын мемлекеттік жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының тізбесі:

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 4-жолмен толықтырылсын:

      "4. "Қазақ ұлттық хореография академиясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Жекелеген мемлекеттік жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының Қазақстан Республикасы Үкіметі тағайындайтын бірінші басшыларын лауазымға тағайындау, лауазымнан босату және аттестаттау қағидаларында:

      9-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген) денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарына сәйкес құжаттар ұсынылатын күнге дейін берілгеніне алты ай толмаған № 075/е нысаны бойынша медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды);".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2002 года № 784 "О порядке решения кадровых вопросов по должностным лицам, назначаемым Правительством Республики Казахстан, Премьер-Министром Республики Казахстан, по согласованию с ним или по его представлению" и от 29 мая 2020 года № 336 "Об утверждении перечня государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, первые руководители которых назначаются на должности и освобождаются от должностей Правительством Республики Казахстан, правил их назначения на должности, освобождения от должностей и аттестации"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2021 года № 656.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:

      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2002 года № 784 "О порядке решения кадровых вопросов по должностным лицам, назначаемым Правительством Республики Казахстан, Премьер-Министром Республики Казахстан, по согласованию с ним или по его представлению":

      подпункт 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "3) список национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, некоммерческих акционерных обществ, институтов развития, государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иных организаций, первые руководители которых назначаются на должность или освобождаются от должности по представлению Премьер-Министра Республики Казахстан или по согласованию с ним, а также назначаются на должность или освобождаются от должности по решению Правительства Республики Казахстан.";

      в перечне должностей политических государственных служащих и иных должностных лиц, назначаемых Правительством Республики Казахстан, Премьер-Министром Республики Казахстан, по согласованию с ним или по его представлению (далее – перечень), утвержденном указанным постановлением:

      строку:

      "

Первые руководители национальных высших учебных заведений*

Министрами


Премьер-Министром, Руководителем Aдминистрации

  "

      изложить в следующей редакции:

      "

Первые руководители национальных организаций высшего и (или) послевузовского образования*

Министрами


Премьер-Министром, Руководителем Aдминистрации

  ";

      часть первую примечания перечня изложить в следующей редакции:

      "*в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 29 марта 2002 года № 828 "О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти" данные кадры проходят обязательное согласование с Президентом Республики Казахстан или по его поручению с Руководителем Aдминистрации согласно списку национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, некоммерческих акционерных обществ, институтов развития, государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иных организаций, первые руководители которых назначаются на должность или освобождаются от должности по представлению Премьер-Министра Республики Казахстан или по согласованию с ним, а также назначаются на должность или освобождаются от должности по решению Правительства Республики Казахстан.";

      в списке национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, некоммерческих акционерных обществ, институтов развития, государственных высших учебных заведений, и иных организаций, первые руководители которых назначаются на должность или освобождаются от должности по представлению Премьер-Министра Республики Казахстан или по согласованию с ним, а также назначаются на должность или освобождаются от должности по решению Правительства Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Список национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, некоммерческих акционерных обществ, институтов развития, государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иных организаций, первые руководители которых назначаются на должность или освобождаются от должности по представлению Премьер-Министра Республики Казахстан или по согласованию с ним, а также назначаются на должность или освобождаются от должности по решению Правительства Республики Казахстан";

      строку, порядковый номер 36, изложить в следующей редакции:

      "

36.

Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева

  ";

      дополнить строкой, порядковый номер 49, следующего содержания:

      "

49.

Казахская национальная академия хореографии.

  ";

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2020 года № 336 "Об утверждении перечня государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, первые руководители которых назначаются на должности и освобождаются от должностей Правительством Республики Казахстан, правил их назначения на должности, освобождения от должностей и аттестации":

      перечень государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, первые руководители которых назначаются на должности и освобождаются от должностей Правительством Республики Казахстан, утвержденный указанным постановлением:

      дополнить строкой, порядковый номер 4, следующего содержания:

      "4. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахская национальная академия хореографии".";

      в Правилах назначения Правительством Республики Казахстан на должности, освобождения от должностей и аттестации первых руководителей отдельных государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, утвержденных указанным постановлением:

      подпункт 6) пункта 9 изложить в следующей редакции:

      "6) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) по форме № 075/у, согласно формам учетной документации в области здравоохранения, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21579), выданная не более чем за шесть месяцев до дня представления документов;".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин