"Қазақстан Республикасының Мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 17 маусымдағы № 24 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 12 шілдедегі № 501 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 8 сәуірдегі № 197 қаулысы.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі" шаралар туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 17 маусымдағы № 24 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 12 шілдедегі № 501 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі туралы ережеде:

      13-тармақта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) реттелетін салаларда тиімді мемлекеттік саясатты қалыптастыру және жүргізу, сондай-ақ бәсекеге қабілетті аэроғарыш өнеркәсібін дамыту және ақпараттандыру, дербес деректер мен оларды қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру саласындағы ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды, геодезия мен картография саласын, инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласын қалыптастыру және олардың дамуын қамтамасыз ету, инновациялық қызмет, елдің ғылыми-техникалық дамуы саласындағы елішілік құндылықты дамыту, байланыс қызметінің тиімді дамуы мен жұмыс істеуі;";

      19) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "19) инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға және іске асыруға қатысу;";

      мынадай мазмұндағы 19-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "19-1) мемлекеттік технологиялық саясатты қалыптастыруға және іске асыруға қатысу;";

      15-тармақта:

      мынадай мазмұндағы 66-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "66-1) "бір терезе" қағидаты бойынша өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсынуды ұйымдастыру кезінде мемлекеттік органдардың архитектурасын әзірлеуді үйлестіру;";

      225) тармақша алып тасталсын;

      227) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "227) Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Технологиялық саясат жөніндегі кеңес туралы ережені әзірлеу және Қазақстан Республикасының Үкіметіне оның құрамын қалыптастыру жөнінде ұсыныстар енгізу;";

      мынадай мазмұндағы 227-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "227-1) Қазақстан Республикасының Үкіметіне инновациялық даму саласындағы ұлттық даму институтын және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға уәкілетті, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей не жанама түрде мемлекетке тиесілі өзге де заңды тұлғалардың тізбесін айқындау жөнінде ұсыныстар енгізу;";

      231) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "231) инновациялық гранттар беру кезінде инновациялық даму саласындағы ұлттық даму институтының қызметтеріне ақы төлеу қағидаларын бекіту;";

      232) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 232-1) тармақшамен толықтырылсын:

      232-1) бизнес-инкубациялауды дамытуға жәрдемдесу бойынша қызметтер көрсету қағидаларын бекіту;";

      233) тармақша алып тасталсын;

      234) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "234) технологиялық болжауды жүзеге асырудың, салалық технологиялық құзырет орталықтарының жұмыс істеуінің, технологиялық платформаларды ұйымдастырудың және нысаналы технологиялық бағдарламаларды әзірлеудің әдістемесі мен өлшемшарттарын бекіту;";

      235) тармақша алып тасталсын;

      236) және 237) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "236) инновациялық даму саласындағы ұлттық даму институтын тарта отырып, инновациялық гранттар беру;

      237) инновациялық даму саласындағы ұлттық даму институтымен жасалатын шарт негізінде инновациялық гранттар беруге қаражат бөлу;";

      мынадай мазмұндағы 237-1), 237-2), 237-3), 237-4) жəне 237-5) тармақшалармен толықтырылсын:

      "237-1) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын инновациялық және технологиялық даму бөлігінде келісу;

      237-2) жобалардың инновациялылығы өлшемшарттарын айқындау жөніндегі әдістемені бекіту;

      237-3) цифрлық трансформация және 4.0 индустриясын енгізу жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қатысу;

      237-4) Технологиялық саясат жөніндегі кеңесте қарау үшін жетекшілік ететін бағыттардағы салалық технологиялық құзырет орталықтарын, нысаналы технологиялық бағдарламаларды айқындау және технологиялық платформаларды ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар енгізу;

      237-5) инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыру тиімділігін бағалау әдістемесін бекіту;";

      244) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "244) ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің және ұлттық компаниялардың даму жоспарларын, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың, олармен үлестес заңды тұлғалардың, ұлттық басқарушы холдингтердің (Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда), ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың (Ұлттық әл-ауқат қорының тобына кіретін ұлттық компанияларды қоспағанда) және олармен үлестес заңды тұлғалардың даму жоспарларын және іс-шаралар жоспарларын технологияларды және инновацияларды дамыту бөлігінде келісу;";

      257) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "257) ғылым саласындағы уәкілетті органға тиісті саладағы ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру жөніндегі шаралардың тиімділігі және іске асырылуы туралы ақпарат беру;";

      мынадай мазмұндағы 257-1), 257-2), 257-3), 257-4), 257-5), 257-6), 257-7), 257-8), 257-9), 257-10) және 257-11) тармақшалармен толықтырылсын:

      "257-1) құзыреті шегінде өнеркәсіптік саясатты қалыптастыруға және іске асыруға қатысу;

      257-2) құзыретi шегiнде Қазақстан Республикасының халықаралық мiндеттемелерiн ескере отырып, шикізаттық емес экспортты ілгерілету жөніндегі шаралар әзірлеу және оны ілгерілетуді жүзеге асыру;

      257-3) Технологиялық саясат жөніндегі кеңестің ұсынымдары бойынша жетекшілік ететін салалардағы салалық технологиялық құзырет орталықтарын айқындау;

      257-4) өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілеріне қосылған құнның жаһандық тізбектеріне кіру бойынша, оның ішінде тауарлардың жаңа түрлерін өндіруге арналған техникалық құжаттаманы және нақты тауарлар бойынша көш бастап тұрған жетекші әлемдік өндірушілердің әлемдік өндірістік франшизаларын пайдалану арқылы жәрдем көрсету;

      257-5) өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілері ұсынатын мамандарға деген қажеттілік туралы мәліметтер негізінде экономиканың басым секторлары үшін мамандар даярлау талап етілетін мамандықтар тізбесін айқындау жөніндегі ұсыныстарды қалыптастыру және жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға жіберу;

      257-6) құзыреті шегінде әлеуетті инвесторларды, оның ішінде шетелдік инвесторларды өнеркәсіптік-инновациялық жобаларды іске асыруға қатысуға тарту мақсатында оларды іздестіру және олармен келіссөздер жүргізу;

      257-7) құзыреті шегінде өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілерін инвестициялық тақырып бойынша бизнес-форумдарға, конференциялар мен семинарларға қатысуға тарту;

      257-8) құзыреті шегінде бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде шетелдегі мекемелер арқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағындағы шетелдік дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктер мен консулдық мекемелер арқылы шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарында өнеркәсіптік-инновациялық жобалар туралы ақпарат тарату;

      257-9) құзыреті шегінде жұмыс істеп тұрған инвесторларды қайта инвестициялауды жүзеге асыруға ынталандыру;

      257-10) бірлескен өндірістерді құру үшін құзыретi шегiнде инвесторларды, оның ішінде шетелдік инвесторларды тарту;

      257-11) қосылған құнның жаһандық тізбектеріне кіру үшін құзыреті шегінде трансұлттық корпорацияларды тарту;".

      2. Осы қаулы 2022 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін осы қаулының 1-тармағының жиырмасыншы абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2019 года № 501 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 24 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2022 года № 197.

      Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие см. п.2

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2019 года № 501 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 24 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" следующие изменения и дополнения:

      в Положении о Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в пункте 13:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) формирование и проведение эффективной государственной политики в регулируемых сферах, а также развитие конкурентоспособной аэрокосмической промышленности и обеспечение информационной безопасности в сфере информатизации, реализации государственной политики в сфере персональных данных и их защиты, формирование и обеспечение развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, отрасли геодезии и картографии, сферы государственной поддержки инновационной деятельности, развитие внутристрановой ценности в сфере инновационной деятельности, научно-технического развития страны, эффективное развитие и функционирование рынка услуг связи;";

      подпункт 19) изложить в следующей редакции:

      "19) участие в формировании и реализации государственной политики в области государственной поддержки инновационной деятельности;";

      дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:

      "19-1) участие в формировании и реализации государственной технологической политики;";

      в пункте 15:

      дополнить подпунктом 66-1) следующего содержания:

      "66-1) координация разработки архитектуры государственных органов при организации предоставления мер государственного стимулирования промышленности по принципу "одного окна";";

      подпункт 225) исключить;

      подпункт 227) изложить в следующей редакции:

      "227) разработка положения о Совете по технологической политике при Правительстве Республики Казахстан и внесение в Правительство Республики Казахстан предложения по формированию его состава;";

      дополнить подпунктом 227-1) следующего содержания:

      "227-1) внесение предложений в Правительство Республики Казахстан по определению национального института развития в области инновационного развития и перечня иных юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно принадлежат государству, уполномоченных на реализацию мер государственной поддержки инновационной деятельности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;";

      подпункт 231) изложить в следующей редакции:

      "231) утверждение правил оплаты услуг национального института развития в области инновационного развития при предоставлении инновационных грантов;";

      подпункт 232) исключить;

      дополнить подпунктом 232-1) следующего содержания:

      "232-1) утверждение правил оказания услуг по содействию в развитии бизнес-инкубирования;";

      подпункт 233) исключить;

      подпункт 234) изложить в следующей редакции:

      "234) утверждение методики и критериев осуществления технологического прогнозирования, функционирования отраслевых центров технологических компетенций, организации технологических платформ и разработки целевых технологических программ;";

      подпункт 235) исключить;

      подпункты 236) и 237) изложить в следующей редакции:

      "236) предоставление инновационных грантов с привлечением национального института развития в области инновационного развития;

      237) выделение на основе договора, заключаемого с национальным институтом развития в области инновационного развития, средств на предоставление инновационных грантов;";

      дополнить подпунктами 237-1), 237-2), 237-3), 237-4) и 237-5) следующего содержания:

      "237-1) согласование документов Системы государственного планирования Республики Казахстан в части инновационного и технологического развития;

      237-2) утверждение методики по определению критериев инновационности проектов;

      237-3) участие в формировании государственной политики по цифровой трансформации и внедрению Индустрии 4.0;

      237-4) внесение предложений по определению в курируемых направлениях отраслевых центров технологических компетенций, целевых технологических программ и организации технологических платформ для рассмотрения на Совете по технологической политике;

      237-5) утверждение методики оценки эффективности реализации мер государственной поддержки инновационной деятельности;";

      подпункт 244) изложить в следующей редакции:

      "244) согласование планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний, планов развития и планов мероприятий юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, аффилированных с ними юридических лиц, национальных управляющих холдингов (за исключением Фонда национального благосостояния), национальных холдингов, национальных компаний (за исключением национальных компаний, входящих в группу Фонда национального благосостояния) и аффилированных с ними юридических лиц в части развития технологий и инноваций;";

      подпункт 257) изложить в следующей редакции:

      "257) представление информации об эффективности и реализации мер по коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в соответствующей отрасли в уполномоченный орган в области науки;";

      дополнить подпунктами 257-1), 257-2), 257-3), 257-4), 257-5), 257-6), 257-7), 257-8), 257-9), 257-10) и 257-11) следующего содержания:

      "257-1) участие в пределах компетенции в формировании и реализации промышленной политики;

      257-2) разработка в пределах компетенции мер по продвижению несырьевого экспорта с учетом международных обязательств Республики Казахстан и осуществление его продвижения;

      257-3) определение отраслевых центров технологических компетенций в курируемых отраслях по рекомендациям Совета по технологической политике;

      257-4) оказание содействия субъектам промышленно-инновационной деятельности по вхождению в глобальные цепочки добавленной стоимости, в том числе путем применения технической документации на производство новых видов товаров и мировых производственных франшиз ведущих мировых производителей, лидирующих по конкретным товарам;

      257-5) формирование предложений по определению перечня специальностей, по которым требуется подготовка специалистов для приоритетных секторов экономики, на основе представляемых субъектами промышленно-инновационной деятельности сведений о потребностях в специалистах и направление в уполномоченный орган по вопросам занятости населения;

      257-6) поиск и проведение в пределах компетенции переговоров с потенциальными инвесторами, в том числе иностранными, с целью привлечения их к участию в реализации промышленно-инновационных проектов;

      257-7) привлечение в пределах компетенции субъектов промышленно-инновационной деятельности к участию в бизнес-форумах, конференциях и семинарах по инвестиционной тематике;

      257-8) распространение в пределах компетенции информации о промышленно-инновационных проектах в средствах массовой информации, в том числе иностранных, посредством загранучреждений, а также через иностранные дипломатические и приравненные к ним представительства и консульские учреждения на территории Республики Казахстан;

      257-9) стимулирование в пределах компетенции действующих инвесторов на осуществление реинвестирования;

      257-10) привлечение в пределах компетенции инвесторов, в том числе иностранных, для создания совместных производств;

      257-11) привлечение в пределах компетенции транснациональных корпораций для вхождения в глобальные цепочки добавленной стоимости;".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца двадцатого пункта 1 настоящего постановления, который вводится в действие с 1 июля 2022 года.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов