"Мемлекеттік аппараттың қызметін бюрократиядан арылту жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 13 сәуірдегі № 872 Жарлығын іске асырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 2 маусымдағы № 355 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 7 қыркүйектегі № 660 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 6 қаңтардағы № 10 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 06.01.2023 № 10 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Мемлекеттік аппараттың қызметін бюрократиядан арылту жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 13 сәуірдегі № 872 Жарлығын іске асырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 2 маусымдағы № 355 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң Регламентiнде:

      45-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "45. Жобаларды (Парламент Мәжілісіне заңнамалық актілердің жобаларын енгізуді көздейтін Үкімет қаулыларынан басқа) 5 (бес) жұмыс күні ішінде келісетін Әділет, Қаржы және Ұлттық экономика министрліктерін қоспағанда, мемлекеттік органдар жобаларды 3 (үш) жұмыс күні ішінде келіседі. Сыртқы істер министрлігі халықаралық шартқа қол қою, бекіту, қабылдау мәселелері бойынша және оған қосылу туралы жобаларды 5 (бес) жұмыс күні ішінде келіседі.

      Жоба мемлекеттік органда 3 (үш) жұмыс күнінен (Әділет, Қаржы, Ұлттық экономика және Сыртқы істер министрліктерінде 5 (бес) жұмыс күнінен) артық келісуде болған және олар бойынша жауап ұсынылмаған жағдайда мұндай жоба әдепкі қалпы бойынша "келісілді" деп есептеледі.

      Кодекстердің жобаларын қоспағанда, заңнамалық актілердің жобаларын мемлекеттік органдар 5 (бес) жұмыс күні (Әділет министрлігі 7 (жеті) жұмыс күні) ішінде келіседі. Қазақстан Республикасы кодекстерінің жобаларын мемлекеттік органдар 7 (жеті) жұмыс күні (Әділет министрлігі 10 (он) жұмыс күні) ішінде келіседі.".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2022 года № 355 "О некоторых вопросах реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года № 872 "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 сентября 2022 года № 660. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 января 2023 года № 10.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 06.01.2023 № 10.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2022 года № 355 "О некоторых вопросах реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года № 872 "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата" следующее изменение:

      в Регламенте Правительства Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      пункт 45 изложить в следующей редакции:

      "45. Проекты (кроме постановлений Правительства, предусматривающих внесение проектов законодательных актов в Мажилис Парламента) согласовываются государственными органами в течение 3 (три) рабочих дней, за исключением министерств юстиции, финансов и национальной экономики, которые согласовывают проекты в течение 5 (пять) рабочих дней. Проекты по вопросам подписания, утверждения, принятия международного договора и о присоединении к нему согласовываются Министерством иностранных дел в течение 5 (пять) рабочих дней.

      В случае, если проект находится на согласовании в государственном органе более 3 (три) рабочих дней (в министерствах юстиции, финансов, национальной экономики и иностранных дел – 5 (пять) рабочих дней) и ответ по нему не представлен, то такой проект считается по умолчанию "согласованным".

      Проекты законодательных актов, за исключением проектов кодексов, согласовываются государственными органами в течение 5 (пять) рабочих дней (Министерством юстиции в течение 7 (семь) рабочих дней). Проекты кодексов Республики Казахстан государственными органами согласовываются в течение 7 (семь) рабочих дней (Министерством юстиции в течение 10 (десять) рабочих дней).".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр Республики Казахстан А. Смаилов