Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылға арналған Заң жобасы жұмыстарының жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қаулысы 1997 жылғы 7 қаңтардағы N 14

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:
      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылға арналған Заң жобасы жұмыстарының қоса берiлiп отырған Жоспары бекiтiлсiн.
      2. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Заң жобасы жұмыстарының жоспарына енгiзiлген жобаларды әзiрлеушi министрлiктер мен мемлекеттiк комитеттер заң жобаларының белгiленген мерзiмдерге қатаң сәйкестiкте әзiрленуi мен енгiзiлуiн қамтамасыз етсiн.
      3. Барлық заң жобалары Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен және Экономика министрлiгiмен мiндеттi түрде келiсiледi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкiметiне ұсынардан бiр ай бұрын Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне мiндеттi құқықтық сараптамаға берiледi деп белгiленсiн.
      4. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Заң жобасы жұмыстарының жоспарына кез-келген өзгерiс пен толықтыру тек Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен енгiзiледi деп белгiленсiн.
      5. Заң жобалары бойынша тапсырмаларды, осы қаулымен бекiтiлген Заң жобалары жұмыстарының жоспарын қоспағанда, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң басқа актiлерiмен енгiзуге жол берiлмесiн.
      6. Осы қаулының орындалуына бақылау жасау Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Аппараты мен Әдiлет министрлiгiнiң тиiстi бөлiмдерiне жүктелсiн.

      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрiнiң
      бiрiншi орынбасары

Қазақстан Республикасы       
Үкiметiнiң             
1997 жылғы 7 қаңтардағы       
N 14 қаулысымен          
бекiтiлген             

            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылға
           арналған заң жобалары жұмыстарының жоспары <*>

     ЕСКЕРТУ. Жоспар толықтырылды және өзгертiлдi - ҚРҮ-нiң
1997.02.13. N 206 , 1997.02.27. N 278 , 1997.03.14. N 324 ,
1997.03.17. N 329 , 1997.04.02. N 464 , 1997.04.03. N 466 ,
1997.04.28. N 669 , 1997.05.07. N 804 , 1997.05.13. N 827
1997.05.15. N 837 , 1997.05.27. N 887 , 1997.05.30. N 909 ,
1997.06.18.  N 987 , 1997.06.19. N 991 , 1997.07.11. N 1104 , 1997.07.16. N 1117 , 1997.07.18. N 1134 , 1997.07.24. N 1161 ,
1997.07.24. N 1164 , 1997.08.12. N 1252 , 1997.09.16. N 1340 ,
1997.10.30. N 1468 , 1997.09.27. N 1381 , 1997.11.24. N 1647
қаулыларымен.
___________________________________________________________________
 N |     Заң жобасының атауы           |    Әзiрлеушi
р/с|                                   |_________________________
   |                                   |Орындауға жауапты бөлiм
___________________________________________________________________
 1 |                 2                 |            3
___________________________________________________________________
 1   Азаматтық кодекс (ерекше бөлiм)    Әдiлетминi,<*> Қорғаныс
                                        және құқық тәртiбi бөлiмi

 2   Неке және отбасы туралы            Әдiлетминi,
                                        Әлеуметтiк-мәдени даму
                                        бөлiмi

      <*>. Ескерту. Заң жобаларын орындаушылардың iшiнен бiрiншi
аталған әзiрлеушi-министрлiк материалдарды оның әзiрлеуiнде жинауды
және жобаны ресми енгiзудi жүзеге асырады.

 3   Дипломатиялық қызмет туралы        Сыртқыiсминi, Әдiлетминi
                                        Сыртқы байланыстар және
                                        хаттама бөлiмi

 4   Сот приставы туралы                Әдiлетминi
                                        Қорғаныс және құқық
                                        тәртiбi бөлiмi

 5   Соттық сараптама туралы            Әдiлетминi
                                        Қорғаныс және құқық
                                        тәртiбi бөлiмi

 6   Қылмыстық кодекс                   Әдiлетминi, Iшкiiсминi,
                                        Қорғанысминi, Мемтергеукомы,
                                        Баспрокуратура (келiсiм
                                        бойынша)
                                        Қорғаныс және құқық
                                        тәртiбi бөлiмi

 7   Қылмыстық процессуалдық кодекс     Әдiлетминi, Iшкiiсминi,
                                        Қорғанысминi, Мемтергеукомы,
                                        Баспрокуратура (келiсiм
                                        бойынша)
                                        Қорғаныс және құқық
                                        тәртiбi бөлiмi

 8   Азаматтық кодекске өзгерiстер      Әдiлетминi
     мен толықтырулар енгiзу туралы     Қорғаныс және құқық
     (Жалпы бөлiм)                      тәртiбi бөлiмi

 9   Жауапкершiлiгi шектеулi            Әдiлетминi
     серiктестiктер туралы              Меммүлiкком
                                        Кәсiпорындарды реформалау
                                        бөлiмi

 9а  Қаржылық жалдау(лизинг) туралы     Экономминi, Қаржыминi,
                                        Бухесеп жөнiндегi
                                        ұлткомиссия, Әдiлетминi
                                        Қаржы және әлеуметтiк
                                        реформалар бөлiмi<*>  

 10<*>

 11<*>

 12<*>

 13  Еңбек туралы                       Әдiлетминi
                                        Қаржы және әлеуметтiк
                                        реформалар бөлiмi

 14  Көшi-қон туралы                    Еңбек және
                                        әлеуметқорғауминi,
                                        Iшкiiсминi, Мемжерком,
                                        Әдiлетминi
                                        Қаржы және әлеуметтiк
                                        реформалар бөлiмi

 15<*>

 16 <*>

 17<*>

 18<*>

 19  Жеке кәсiпкерлiк туралы (заңды     Әдiлетминi
     тұлға құрусыз)                     Қазақстан Республикасының
                                        Үкiметi жанындағы
                                        Экономикалық реформалар
                                        орталығы

 20  Жарнама туралы                     Әдiлетминi
                                        Әлеуметтiк-мәдени даму
                                        бөлiмi

 21  Инвестициялық қызметте             Инвестициялар жөнiндегi
     экономикалық және салық            мемкомитет, Қаржыминi,
     жеңiлдiктерiн қалыптастыру,        Салық комитетi, Экономминi,
     сонымен қатар орта және шағын      Құрылысминi, Әдiлетминi
     бизнестi жетiлдiру жөнiндегi       Қаржы және әлеуметтiк
     заңдарға өзгерiстер мен            реформалар бөлiмi
     толықтырулар енгiзу туралы

 22 <*>

 23 <*>

 24 <*>

 25 <*>

 26<*>

 27<*>

 28<*>     

 29<*>

 30<*>

 31  Iшкi қауiпсiздiк туралы             Iшкiiсминi, МТК (келiсiм
                                         бойынша), ҰҚК (келiсiм
                                         бойынша), Бас прокуратура
                                         (келiсiм бойынша),       
                                         Әдiлетминi
                                         Қорғаныс және құқық
                                         тәртiбi бөлiмi

 32  Қарудың жеке түрлерiнiң             Iшкiiсминi, Қорғанысминi,
     айналымына мемлекеттiк бақылау      МТК (келiсiм бойынша), ҰҚК
     туралы                              (келiсiм бойынша), Бас
                                         прокуратура (келiсiм
                                         бойынша), Әдiлетминi,
                                         Қорғаныс және құқық
                                         тәртiбi бөлiмi

 33  Қылмыстық-атқару кодексi            Iшкiiсминi, Әдiлетминi
                                         Қорғаныс және құқық
                                         тәртiбi бөлiмi

 34  "Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды     Әдiлетминi, Құрылысминi,
     мемлекеттiк тiркеу және олармен     Меммүлiккомы,
     мәмiлелер жасау туралы" Қазақстан   Аграрлық сектордағы
     Республикасы Президентiнiң Заң      реформалар бөлiмi
     күшi бар Жарлығына өзгерiстер мен
     толықтырулар енгiзу туралы

 35  Астана мәртебесi туралы             Әдiлетминi, Экономминi,
                                         Қаржыминi
                                         Аумақтық даму бөлiмi

 36<*>

 37<*>

 37а Қазақстан Республикасының           Ұлттық банк (келiсiм
     банк қызметiнiң мәселелерi          бойынша)
     жөнiндегi кейбiр заң актiлерiне     Әдiлетминi,
     өзгерiстер мен толықтырулар         Қаржыминi,
     енгiзу туралы <*>                   Экономминi
                                         Қаржы және әлеуметтiк
                                         реформалар бөлiмi

 38<*>    

 39  Қазақстан Республикасындағы         Әдiлетминi, Қорғанысминi,
     жергiлiктi өкiлеттi және атқарушы   Экономминi
     органдар туралы                     Аумақтық даму бөлiмi

 39а<*>

 40  Жергiлiктi өзiн-өзi басқару         Әдiлетминi, Қаржыминi
     туралы                              Экономминi
                                         Аумақтық даму бөлiмi

 41 <*>                                        

 42  Табиғи монополиялар туралы          Баға және монополияға қарсы
                                         саясат жөнiндегi
                                         мемкомитет,
                                         Энергиякөмiрминi,
                                         Құрылысминi, Әдiлетминi
                                         Кәсiпорындарды реформалау
                                         бөлiмi

 42а Адвокаттық қызмет туралы            Әдiлетминi
                                         -------------
                                         Үкiмет шешiмдерiн
                                         әзiрлеудi үйлестiру
                                         бөлiмi<*>

 42а Антидемпинг                         Экономсаудаминi,
     туралы                              Мемкеденкомы,
                                         Әдiлетминi
                                         _________________
                                         Үкiмет шешiмдерiн
                                         әзiрлеудi
                                         үйлестiру бөлiмi<*>

 43<*>

 44  Конценссиялар туралы                Өнеркәсiпсаудаминi,
                                         Геологияминi, Меммүлiккомы,
                                         Жекешелендiрумемкомы,
                                         Мұнайгазминi,
                                         Энергиякөмiрминi,
                                         Құрылысминi, Экономминi,
                                         Қаржыминi, Әдiлетминi
                                         Кәсiпорындарды реформалау
                                         бөлiмi

 45  Мемлекеттiк сатып алулар туралы     Экономминi, Қаржыминi,
                                         Iшкiiсминi, Қорғанысминi,
                                         Өнеркәсiпсаудаминi,
                                         Әдiлетминi
                                         Қазақстан Республикасы
                                         Үкiметiнiң жанындағы
                                         Экономикалық реформалар
                                         орталығы<*> 45а<*>

 46<*>

 46а<*>

 47  Мемлекеттiң шаруашылық              Әдiлетминi, Қаржыминi,
     серiктестiктерiн ұйымдастыруға      Экономминi, Меммүлiккомы,
     және олардың қызметiне қатысуы      Жекешелендiрукомы,
     туралы                              Кәсiпорындарды реформалау
                                         бөлiмi

 47а<*>

 48<*>

 49<*>

 50<*>

 50а Қазақстан                           Iшкiiсминi,
     Республикасының                     Бас
     iшкi iстер                          прокуратура
     органдары туралы                    (келiсiм
     Қазақстан                           бойынша),
     Республикасы                        Әдiлетминi
     Президентiнiң                       Үкiмет
     Заң күшi бар                        шешiмдерiн
     Жарлығына                           әзiрлеудi
     өзгерiстер мен                      үйлестiру
     толықтырулар                        бөлiмi<*>
     енгiзу туралы

  51  Акционерлiк қоғамдар туралы        Әдiлетминi, Меммүлiккомы,
                                         Жекешелендiрукомы
                                         Кәсiпорындарды реформалау
                                         бөлiмi

 51а Мекемелер туралы                    Әдiлетминi
                                         Қаржыминi
                                        ---------------
                                         Үкiмет шешiмдерiн
                                         әзiрлеудi үйлестiру
                                         бөлiмi<*>

 52  Адал емес бәсекелестiк              Баға және монополияға қарсы
                                         саясат мемкомы, Әдiлетминi,
                                         Кәсiпорындарды реформалау
                                         бөлiмi

 52а Субсидиялар                         Экономсаудаминi,
     және орны толтырылатын              Мемкеденкомы,
     шаралар туралы                      Әдiлетминi
                                         ____________________
                                         Үкiмет шешiмдерiн
                                         әзiрлеудi
                                         үйлестiру бөлiмi<*>

 53  "Қазақстан Республикасындағы        Кеденкомы, Әдiлетминi
     кеден iсi туралы" Қазақстан         Қорғаныс және құқық тәртiбi
     Республикасы Президентiнiң          бөлiмi, Қаржы және
     Жарлығына өзгерiстер мен            әлеуметтiк
     толықтырулар енгiзу туралы          реформалар бөлiмi    

 54  Нашақорлық құралдар, психотораптық  Iшкiiсминi,
     заттар, прекурсорлар мен            Денсаулықсақтауминi, ҰҚК
     олардың заңсыз айналымына және      (келiсiм бойынша), МТК
     оларды пайдалануға қарсы            (келiсiм бойынша),
     шаралар туралы                      Әдiлетминi
                                         Қорғаныс және құқық
                                         тәртiбi бөлiмi

 54а "Қазақстан                          Iшкiiсминi,
     Республикасының                     Әдiлетминi
     Iшкiiсминi iшкi                     Үкiмет
     әскерлерi туралы"                   шешiмдерiн
     Қазақстан                           әзiрлеудi
     Республикасы                        үйлестiру
     Президентiнiң                       бөлiмi <*>
     Заң күшi бар
     Жарлығына
     өзгерiстер мен
     толықтырулар
     енгiзу туралы

 55  Жылжымалы мүлiкпен қамтамасыз       Әдiлетминi, Ұлттықбанк,
     етiлген мәмiлелердi тiркеу туралы   (келiсiм бойынша) БҚҰҚ
                                         Қаржы және әлеуметтiк
                                            реформалар бөлiмi

 55а Медициналық                         Денсаулықминi,
      сақтандыру                         Мiндеттi меди.
      туралы" Қазақстан                  циналық сақтандыру
      Республикасы Пре.                  қоры, Әдiлетминi
      зидентiнiң Заң                     --------------------
      күшi бар Жарлығына                  Үкiмет шешiмдерiн
      өзгерiстер мен                      әзiрлеудi үйлестiру
      толықтырулар енгiзу                 бөлiмi<*>
      туралы

 55б  Азаматтық iс                         Әдiлетминi
      жүргiзу кодексi                     -------------------
                                            Үкiмет шешiмдерiн
                                            әзiрлеудi үйлестiру
                                            бөлiмi<*>
 55в  Әкiмшiлiк құқық                     Әдiлетминi,
      бұзулар туралы                      Iшкiiсминi
      кодекс                              -------------------
                                            Үкiмет шешiмдерiн
                                            әзiрлеудi үйлестiру
                                            бөлiмi<*>

 56  "Жер туралы" Қазақстан              Мемжеркомы, Әдiлетминi
     Республикасы Президентiнiң          Аграрлық сектордағы
     Жарлығына өзгерiстер мен            реформалар бөлiмi
     толықтырулар енгiзу туралы

 57  1998 жылға арналған бюджет туралы   Қаржыминi, Экономминi,
                                         Әдiлетминi
                                         Қаржы және әлеуметтiк
                                         реформалар бөлiмi

 58<*>

 59  Балама әскери қызмет туралы         Қорғанысминi, Еңбек және
                                         әлеуметминi, Әдiлетминi
                                         Қорғаныс және құқық
                                         тәртiбi бөлiмi

 59a Қазақстан Республикасының           Энергетика және табиғи
     кейбiр заң актiлерiне өзгерiстер    ресурсминi,
     мен толықтырулар енгiзу туралы      Экономсаудаминi, Әдiлетминi
    (энергия үнемдеу мәселесi жөнiнде)  ----------------------------
                                         Үкiмет шешiмдерiн әзiрлеудi
                                         үйлестiру бөлiмi<*>
 59б<*>

 60  Қазақстан Республикасындағы         Ұлттықбанк (келiсiм
     төлемдер мен есеп айырысулар        бойынша)
     туралы                              Қаржыминi, Әдiлетминi,
                                         Экономминi, Бухесеп
                                         жөнiндегi ұлттық комиссия
                                         (келiсiм бойынша)
                                         Қаржы және әлеуметтiк
                                         реформалар бөлiмi

 60б Табиғи биологиялық ресурстарды      Экобиоресурсминi,
     арнайы пайдаланғаны үшiн төлем      Экономсаудаминi, Қаржыминi,
     жасау мәселелерi жөнiндегi          Әдiлетминi<*>
     заңдарға өзгерiстер мен
     толықтырулар енгiзу туралы      

 61  Экологиялық бақылау туралы          Экобиоресурсминi,
                                         Әдiлетминi
                                         Аграрлық сектордағы
                                         реформалар бөлiмi

 62  "Стандарттау және сертификаттау     Мемстандарт,
      туралы" Заңға өзгерiстер мен       Энергиякөмiрминi,
     толықтырулар енгiзу туралы          Денсаулықминi, Құрылысминi,
                                         Әдiлетминi
                                         Кәсiпорындарды реформалау
                                         бөлiмi

 63<*>                                        

 63а Ұжымдық шарттар (келiсiмдер)        Еңбекәлеуметминi,
     туралы жаңа редакция                Қаржыминi, Экономсаудаминi,
                                         Әдiлетминi<*>
                                        -----------------------------
                                         Үкiмет шешiмдерiн әзiрлеудi
                                         үйлестiру бөлiмi
 63б Мемлекеттiк қорғаныс тапсырысы      Экономсаудаминi, Қаржыминi,
     туралы                              Iшкiiсминi, Қорғанысминi,
                                         Әдiлетминi
                                         --------------------------
                                         Үкiмет шешiмдерiн әзiрлеудi
                                         үйлестiру бөлiмi<*>
 64  Халықтың радиациялық қауiпсiздiгi   Ғылымминi-Ғылым академиясы,
     туралы                              Денсаулықминi, Әдiлетминi
                                         Қорғаныс және құқық
                                         тәртiбi бөлiмi
 65  Бiлiм туралы (жаңа редакция)        Бiлiмминi, Әдiлетминi
                                         Әлеуметтiк-мәдени даму   
                                         бөлiмi
____________________________________________________________
N|                   Ұсынатын мерзiмi
 |__________________________________________________________
 |   Әдiлет министрлiгiне   |  Үкiметке  |  Парламентке
 |құқықтық сараптама жасауға|            |
____________________________________________________________
             4              |      5     |        6
____________________________________________________________
 1                                            қаңтар

 2                                            қаңтар

 3                             қаңтар         ақпан

 4                               -"-           -"-

 5                               -"-           -"-

 6                               -"-           -"-

 7                               -"-           -"-

 8                             қаңтар         ақпан

 9                               -"-           -"-

 9а       қаңтар               ақпан          наурыз<*>

 10       қаңтар               ақпан          наурыз

 11       қаңтар               ақпан          наурыз

 12        -"-                   -"-           -"-

 13                            ақпан          наурыз

 14       қаңтар               ақпан          наурыз

 15       қаңтар               ақпан          наурыз

 16        -"-                   -"-           -"-

 17                            ақпан          наурыз

 18<*>

 19                            ақпан          наурыз

 20                            ақпан          наурыз

 21       қаңтар               ақпан          наурыз

 22<*>

 23<*>

 24        -"-                   -"-           -"-

 25        -"-                   -"-           -"-

 26        -"-                   -"-           -"-

 27        -"-                   -"-           -"-

 28                            ақпан          наурыз

 29       ақпан                наурыз         сәуiр

 30<*>

 31        -"-                   -"-           -"-

 32        -"-                   -"-           -"-

 33        -"-                   -"-           -"-

 34                            наурыз         сәуiр

 35                              -"-           -"-

 36<*>

 37        -"-                   -"-           -"-

 37а      наурыз               сәуiр          мамыр<*> 

 38       наурыз               сәуiр          мамыр

 39                            сәуiр          мамыр

 39a<*>

 40                              -"-           -"-

 41<*>

 42       сәуiр                мамыр          маусым

 42а<*>   сәуiр                мамыр

 42а      сәуiр                мамыр          маусым<*>

 43<*>

 44        -"-                   -"-           -"-

 45       сәуiр                мамыр          маусым

 46<*>

 46а<*>

 47                              -"-           -"-

 48<*>

 49<*>

 50        -"-                   -"-           -"-

 50a      мамыр                маусым         тамыз

 51                            шiлде          тамыз

 51а      шiлде                тамыз<*>

 52       маусым               шiлде          тамыз

 52а      маусым               шiлде          тамыз<*>

 53       шiлде                тамыз          қыркүйек

 54        -"-                   -"-           -"-
 54a      шiлде                тамыз          қыркүйек

 55                            тамыз          қыркүйек

 55а      тамыз                қыркүйек<*>

 55б      тамыз                қыркүйек<*>

 55в      тамыз                қыркүйек<*>

 56       тамыз                қыркүйек       қазан

 57        -"-                   -"-           -"-

 58<*>

 59       қыркүйек             қазан          қараша

 59а      қыркүйек             қазан          қараша

 59б<*>

 60        -"-                   -"-           -"-

 60б      қыркүйек             қазан          қараша<*>

 61       қазан                қараша         желтоқсан

 62        -"-                   -"-           -"-

 <*>

 63       қазан                қараша         желтоқсан

 63а      қазан                қараша         желтоқсан

 63б      қазан                қараша         желтоқсан<*>

 64       қараша               желтоқсан      1998 жылдың қаңтары

 65        -"-                   -"-           -"-

 

О Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 1997 год

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 января 1997 г. N 14

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемый План законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 1997 год.
      2. Министерствам и государственным комитетам, являющимся разработчиками проектов, включенных в План законопроектных работ Правительства Республики Казахстан, обеспечить подготовку и внесение проектов законов в строгом соответствии с установленными сроками.
      3. Установить, что все законопроекты обязательно согласовываются с Министерством финансов и Министерством экономики Республики Казахстан, а также представляются на обязательную правовую экспертизу в Министерство юстиции Республики Казахстан за месяц до представления в Правительство Республики Казахстан, с последующим согласованием.
      4. Установить, что внесение любых изменений и дополнений в План законопроектных работ Правительства Республики Казахстан осуществляется только постановлением Правительства Республики Казахстан.
      5. Исключить внесение законопроектных поручений другими актами Правительства Республики Казахстан, помимо Плана законопроектных работ, утвержденного настоящим постановлением.
      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства и Министерство юстиции Республики Казахстан.
   Первый заместитель
   Премьер-Министра
  Республики Казахстан


                     Утвержден

постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 января 1997 г. N 14


                      План законопроектных работ
                  Правительства Республики Казахстан
                             на 1997 год <*>
      Сноска. В План внесены изменения - постановлениями Правительства РК от 13 февраля 1997 г. N 206 P970206_ ; от 27 февраля 1997 г. N 278 P970278_ ; от 14 марта 1997 г. N 324 Р970324_ ; от 17 марта 1997 г. N 329 P970329_ ; от 2 апреля 1997 г. N 464 Р970464_ ; от 3 апреля 1997 г. N 466 P970466_ ; от 28 апреля 1997 г. N 669 Р970669_ ; от 13 мая 1997 г. N 827 P970827_ ; от 15 мая 1997 г. N 837 Р970837_ ; от 7 мая 1997 г. N 804 P970804_ ; от 27 мая 1997 г. N 887 Р970887_ ; от 30 мая 1997 г. N 909 P970909_ ; от 19 июня 1997 г. N 991 Р970991_ ; от 18 июня 1997 г. N 987 P970987_ ; от 16 июля 1997 г. N 1117 P971117_ ; от 18 июля 1997 г. N 1134 Р971134_ ; от 24 июля 1997 г. NN 1161, 1164 P971161_ Р971164_ ; от 12 августа 1997 г. N 1252

 

P971252_

 ; от 11 июля 1997 г. N 1104 

Р971104_

 ; от 16 сентября 1997 г.
N 1340 

P971340_

 ; от 29 сентября 1997 г. N 1381 

Р971381_

 ; 
от 24 ноября 1997 г. N 1647 

P971647_

 ; от 30 октября 1997 г.
N 1468 

P971468_

 .

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
N іНаимено-  і Разработчик    і   Срок представления
п/півание за- іДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДіДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
  іконопроектаіОтдел, ответственныйів Минис- ів Правитель-ів Парла-
  і      і  за исполнение  ітерство іство    імент
  і      і          іюстиции і      і
  і      і          іна право-і      і
  і      і          івую экс- і      і
  і      і          іпертизу і      і
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 1 і  2   і     3     і  4  і   5   і  6
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
1  Гражданский Минюст
<*>
                 январь
  кодекс   ____________________
  (особенная Отдел обороны и
  часть)   правопорядка

  Сноска. Министерство-разработчик, названное первым в числе
исполнителей по законопроекту, осуществляет созыв материалов по его
разработке и официальное внесение проекта.

2  О браке и  Минюст                   _"_
  семье    ____________________
        Отдел социально-
        культурного развития

3  О диплома- МИД,             январь    февраль
  тической  Минюст
  службе   ____________________
        Отдел внешних связей
        и протокола

4  О судебных Минюст            январь    февраль
  приставах  ____________________
        Отдел обороны и
        правопорядка

5  О судебной Минюст            _"_     _"_
  экспертизе ____________________
        Отдел обороны и
        правопорядка

6  Уголовный  Минюст, МВД,         _"_     _"_
  кодекс   Минобороны, ГСК,
        Генпрокуратура
        (по согласованию)
        ____________________
        Отдел обороны и
        правопорядка

7  Уголовно-  Минюст, МВД,         _"_     _"_
  процессу-  Минобороны, ГСК,
  альный   Генпрокуратура (по
  кодекс   согласованию)
        ____________________
        Отдел обороны и
        правопорядка

8  О внесении Минюст            январь    февраль
  изменений и ____________________
  дополнений Отдел обороны и
  в Гражданс- правопорядка
  кий кодекс
  (общая
  часть)

9  О товарище- Минюст,            _"_     _"_
  ствах с   Госкомимущество
  ограничен- ____________________
  ной ответ- Отдел реформ
  ственностью предприятий

9а О финансовой Минэкономики        январь февраль март
  аренде    Минфин, Нацкомиссия
  (лизинге)  по бухучету, Минюст,
        Отдел финансов и
        социальных реформ
        
11 Номер 11 исключен постановлением Правительства Республики
  Казахстан от 3 апреля 1997 г. N 466. 

P970466_

 

13 О труде   Минюст            февраль   март
        ____________________
        Отдел финансов и
        социальных реформ

14 О миграции Минтруда и     январь  февраль   март
        социальной защиты,
        МВД, Госкомзем,
        Минюст
        ____________________
        Отдел финансов и
        социальных реформ

15 Номер 15 исключен постановлением Правительства Республики
  Казахстан от 2 апреля 1997 г. N 464. 

P970464_

 

19 Об индиви- Минюст            февраль   март
  дуальном  ____________________
  предприни- Центр экономических
  мательстве реформ при
  (без обра- Правительстве
  зования   Республики Казахстан
  юридическо-
  го лица)

20 О рекламе  Минюст            _"_     _"_
        ____________________
        Отдел социально-
        культурного развития

21 О внесении Госкомитет по    январь  февраль   март
  изменений и инвестициям,
  дополнений Минфин, Налоговый
  в законода- комитет, Минэкономики,
  тельство по Минстрой, Минюст
  формирова- ____________________
  нию эконо- Отдел финансов и
  мических и социальных реформ
  налоговых
  льгот в
  инвестици-
  онной дея-
  тельности,
  а также по
  развитию
  среднего и
  малого
  бизнеса


24 Номер 24 исключен постановлением Правительства Республики
  Казахстан от 3 апреля 1997 г. N 466. 

P970466_

 

25 Номер 25 исключен постановлением Правительства Республики
  Казахстан от 3 апреля 1997 г. N 466. 

P970466_

 

31 О      МВД, ГСК (по    _"_    _"_     _"_
  внутренней согласованию), КНБ
  безопасно- (по согласованию),
  сти     Генпрокуратура
        (по согласованию),
        Минюст
        ____________________
        Отдел обороны и
        правопорядка

32 О государ- МВД, Минобороны,  _"_    _"_     _"_
  ственном  ГСК (по
  контроле  согласованию),
  за оборотом КНБ (по
  отдельных  согласованию),
  видов    Генпрокуратура
  вооружений (по согласованию),
        Минюст
        ____________________
        Отдел обороны и
        правопорядка

33 Уголовно-  МВД, Минюст     _"_    _"_     _"_
  исполните- ____________________
  льный    Отдел обороны и
  кодекс   правопорядка

34 О внесении Минюст, Минстрой,       март     апрель
  изменений и Госкомзем
  дополнений ____________________
  в Указ   Отдел реформ в
  Президента аграрном секторе
  Республики
  Казахстан,
  имеющий
  силу Закона,
  "О государ-
  ственной
  регистрации
  прав на
  недвижимое
  имущество
  и сделок с
  ним"

35 О статусе  Минюст,            _"_     _"_
  столицы   Минэкономики,
        Минфин
        ____________________
        Отдел
        территориального
        развития

37а О внесении   Нацбанк (по    март   апрель    май
  изменений в  согласованию)
  некоторые    Минюст
  законодательные Минфин
  акты Республики Минэкономики
  Казахстан по
  вопросам
  банковской 
  деятельности 

39 О местных  Минюст, Минфин,        апрель    май
  представи- Минэкономики
  тельных и  ____________________
  исполните- Отдел
  льных    территориального
  органах в  развития
  Республике
  Казахстан

40 О местном  Минюст, Минфин,        _"_     _"_
  самоуправ- Минэкономики
  лении    ____________________
        Отдел
        территориального
        развития

42 О естест-  Госкомитет по    апрель  май     июнь
  венных   ценовой и
  монополиях антимонопольной
        политике,
        Минэнергоугольпром,
        Минстрой, Минюст
        ____________________
        Отдел реформ
        предприятий

42а  Об адвокатской     Минюст      апрель май
   деятельности     ______________
               Отдел коорди-
               нации подго-
               товки прави-
               тельственных
               решений

42а  Об антидемпинге Минэкономторг,  апрель май июнь
            Гостаможком,
            Минюст
            _______________
            Отдел координации
            подготовки
            правительственных
            решений

44 О      Минпромторг, Мингео,_"_    _"_     _"_
  концессиях Госкомимущество,
        Госкомприватизации,
        Миннефтегазпром,
        Минэнергоугольпром,
        Минстрой,
        Минэкономики, Минфин,
        Минюст
        ____________________
        Отдел реформ
        предприятий

45 О государ- Минэкономики,    апрель  май     июнь
  ственных  Минфин, МВД,
  закупках  Минобороны,
        Минпромторг,
        Минюст
        ____________________
        Центр экономических
        реформ при
        Правительстве
        Республики Казахстан

45a Номер 45а исключен постановлением Правительства Республики
  Казахстан от 16 июля 1997 г. N 1117. 

P971117_

 

47 Об участии Минюст, Минфин,        _"_     _"_
  государства Минэкономики,
  в организа- Госкомимущество,
  ции и дея- Госкомприватизации
  тельности  ____________________
  хозяйствен- Отдел реформ
  ных     предприятий
  товариществ

47а Номер 47а исключен постановлением Правительства РК от 18 июля
  1997 г. N 1134. 

P971134_

 

49 Номер 49 исключен постановлением Правительства РК от 24 июля
  1997 г. N 1161. 

P971161_

 

50а О внесении  МВД, Генпрокуратура май   июнь     август
  изменений и (по согласованию),
  дополнений  Минюст
  в Указ    ____________________
  Президента  Отдел координации
  Республики  подготовки
  Казахстан,  правительственных
  имеющий   решений
  силу Закона,
  "Об органах
  внутренних дел
  Республики
  Казахстан" 
<*>


  Сноска. Номер 50а дополнен постановлением Правительства
      Республики Казахстан от 3 апреля 1997 г. N 466. 

P970466_

 

51 Об     Минюст,            июль     август
  акционерных Госкомимущество,
  обществах  Госкомприватизации
        ____________________
        Отдел реформ
        предприятий
51а Об учреждениях  Минюст      июль   август
           Минфин
         _________________
         Отдел координации
         подготовки
         правительственных
         решений

52 О недобро- Госкомитет по    июнь   июль     август
  совестной  ценовой и
  конкуренции антимонопольной
        политике, Минюст
        ____________________
        Отдел реформ
        предприятий

52а  О субсидиях и  Минэкономторг,  июнь  июль август
   компенсационных Гостаможком,
   мерах      Минюст
            _________________
            Отдел координации
            подготовки
            правительственных
            решений


53 О внесении Таможенный комитет, июль   август    сентябрь
  изменений и Минюст
  дополнений ____________________
  в Указ   Отдел обороны и
  Президента правопорядка, Отдел
  Республики финансов
  Казахстан,
  имеющий
  силу Закона,
  О
  таможенном
  деле в
  Республике
  Казахстан"

54 О наркоти- МВД, Минздрав, КНБ _"_    _"_     _"_
  ческих   (по согласованию),
  средствах, ГСК (по
  психотроп- согласованию),
  ных веще-  Минюст
  ствах,   ____________________
  прекурсорах Отдел обороны и
  и мерах   правопорядка
  противодей-
  ствия их
  незаконному
  обороту и
  злоупотреб-
  лению ими
54а О внесении МВД,         июль  август    сентябрь
  изменений  Минюст
  и дополне- ____________________
  ний в Указ Отдел координации
  Президента подготовки
  Республики правительственных
  Казахстан, решений
  имеющий
  силу Закона,
  "О внутренних
  войсках МВД
  Республики
  Казахстан" 
<*>


  Сноска. Номер 54а дополнен постановлением Правительства
      Республики Казахстан от 3 апреля 1997 г. N 466. 

P970466_

 

55 О      Минюст, Нацбанк (по      август    сентябрь
  регистрации согласованию), НКЦБ
  обеспечен- ____________________
  ных сделок Отдел финансов и
  с движимым социальных реформ
  имуществом

55a О внесении      Минздрав, Фонд  август  сентябрь
   изменений и      обязательного
   дополнений в     медицинского
   Указ Президента    страхования,
   Республики      Минюст
   Казахстан, имеющий  __________________
   силу Закона, "О    Отдел координации
   медицинском      подготовки
   страховании"     правительственных
              решений

55б Гражданско-      Минюст      август  сентябрь
   процессуальный    __________________
   кодекс        Отдел координации
              подготовки
              правительственных
              решений

55в Кодекс об       Минюст, МВД    август  сентябрь
   административных   __________________
   правонарушениях    Отдел координации
              подготовки
              правительственных
              решений           ".


56 О внесении Госкомзем, Минюст  август  сентябрь   октябрь
  изменений и ____________________
  дополнений Отдел реформ в
  в Указ   аграрном секторе
  Президента
  Республики
  Казахстан,
  имеющий
  силу Закона,
  "О земле"

57 О бюджете  Минфин,       _"_    _"_     _"_
  на 1998 год Минэкономики,
        Минюст
        ____________________
        Отдел финансов и
        социальных реформ

59 Об альтер- Минобороны,     сентябрь октябрь   ноябрь
  нативной  Минтруд, Минюст
  воинской  ____________________
  службе   Отдел обороны и
        правопорядка

59а О внесении  Минэнерго и     сентябрь октябрь ноябрь
  изменений и природных
  дополнений в ресурсов,
  некоторые  Минэкономторг
  законода-  Минюст 
  тельные акты ----------------
  Республики  Отдел координации
  Казахстан  подготовки прави-
  (по вопросу тельственных
  энергосбере- решений
  жения)

60 О платежах Нацбанк (по     _"_    _"_     _"_
  и расчетах согласованию),
  в      Минфин, Минюст,
  Республике Минэкономики,
  Казахстан  Нацкомиссия по
        бухучету (по
        согласованию)
        ____________________
        Отдел финансов и
        социальных реформ

60б О внесении Минэкобиоресурсов,  сентябрь октябрь ноябрь
  изменений и Минэкономторг,
  дополнений Минфин, Минюст
  в законода-
  тельство по
  вопросам
  платежей за
  специальное
  пользование
  природными
  биологическими
  ресурсами 
<*>

  Сноска. Номер 60б дополнен постановлением Правительства РК от
      24 июля 1997 г. N 1161. 

P971161_

 

61 Об экологи- Минэкобиоресурсов, октябрь  ноябрь    декабрь
  ческом   Минюст
  контроле  ____________________
        Отдел реформ в
        аграрном секторе

62 О внесении Госстандарт,    _"_    _"_     _"_
  изменений и Минэнергоугольпром,
  дополнений Минздрав, Минстрой,
  в Закон "О Минюст
  стандарти- ____________________
  зации и   Отдел реформ
  сертифика- предприятий
  ции"

63а О коллектив- Минтрудсоцзащиты,  октябрь ноябрь декабрь
  ных догово-  Минфин, Минэконом- 
  рах (соглаше- торг, Минюст
  ниях) новая  -------------------
  редакция   Отдел координации
         подготовки прави-
         тельственных ре-
         шений 

63б О государст- Миниэкономторг   октябрь ноябрь декабрь
  венном оборон- Минфин
  ном заказе   МВД
          Минобороны
          Минюст
        ----------------------
        Отдел координации
        подготовки правитель-
        ственных решений

64 О радиаци- Миннауки-Академия  ноябрь  декабрь   январь
  онной    наук, Минздрав,              1998 года
  безопасно- Минюст
  сти     ____________________
  населения  Отдел обороны и
        правопорядка

65 Об     Минобразования,   _"_    _"_     _"_
  образовании Минюст
  (новая   ____________________
  редакция)  Отдел социально-
        культурного развития