Қазақстан Республикасы Өнеркәсiп және сауда министрлiгiнiң патент ведомствосы туралы ереженi бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қаулысы 1997 жылғы 7 ақпан N 175. Күшi жойылды - ҚРҮ-нiң 1997.05.23. N 875 қаулысымен. ~P970875

 


     Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:

     1. Қазақстан Республикасы Өнеркәсiп және сауда министрлiгiнiң

Патент ведомствосы (Қазпатент) туралы қоса берiлiп отырған Ереже

бекiтiлсiн.

     2. "Қазақстан Республикасының Ұлттық патент ведомствосы туралы

ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы

6 наурыздағы N 284 


P960284_


  қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы,

1996 ж., N 11, 82-құжат) күшi жойылған деп танылсын.


     Қазақстан Республикасының

         Премьер-Министрi

                                    Қазақстан Республикасы

                                          Үкiметiнiң

                                    1997 жылғы 7 ақпандағы

                                      N 175 қаулысымен

                                         Бекiтiлген


          Қазақстан Республикасы Өнеркәсiп және сауда

           министрлiгiнiң Патент ведомствосы туралы

                             ЕРЕЖЕ 
       1. Қазақстан Республикасы Өнеркәсiп және сауда министрлiгiнiң Патент ведомствосы (Қазпатент) өнеркәсiп меншiгi объектiлерiн (өнертабыстарды, пайдалы модельдердi, өнеркәсiп үлгiлерiн, тауарлық белгiлердi, қызмет көрсету белгiлерiн және тауарлардың шыққан жерлерiнiң, өсiмдiктердiң жаңа сорттары мен жануарлардың жаңа тұқымдарының атауларын) құқықтық қорғау саласында мемлекеттiк саясат жүргiзудi қамтамасыз ететiн және өз қызметiн Қазақстан Республикасы Өнеркәсiп және сауда министрлiгiнiң келiсуiмен жүзеге асыратын мемлекеттiк басқару органы болып табылады.
      2. Қазпатент өз қызметiнде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасының басқа нормативтiк-құқықтық заң актiлерiн, Қазақстан Республикасы қатысатын халықаралық шарттар мен келiсiмдердi, Қазақстан Республикасы Өнеркәсiп және сауда министрлiгiнiң нормативтiк құжаттарын және осы Ереженi басшылыққа алады.
      3. Қазпатенттiң негiзгi мiндеттерi:
      Қазақстан Республикасының бiрыңғай патент жүйесiн құру және оны басқару;
      өнеркәсiп меншiгi объектiлерiне қорғау құжаттарын (алдын ала патенттер, патенттер мен куәлiктер), авторлар куәлiктерiн беру;
      өнеркәсiп меншiгiн қорғайтын заңдар мен нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын жасауға қатысу және олардың сақталуына бақылауды жүзеге асыру;
      мемлекеттiк патент-ақпарат базасын қалыптастыру;
      өнеркәсiп меншiгiн қорғау саласында ақпарат және баспа қызметiн ұйымдастыру;
      республика өнеркәсiп меншiгiнiң шетелдегi объектiлерiн патенттеу жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру;
      өнеркәсiп меншiгiн қорғау саласында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;
      өнеркәсiп меншiгi объектiлерiн құқықтық қорғау саласында мамандар даярлауды ұйымдастыру, мамандардың бiлiктiлiгiн арттыру, патенттiк сенiмдi өкiлдердi аттестациялау және оларды Қазпатентте тiркеу тәртiбiн белгiлеу;
      өнеркәсiп меншiгi объектiлерiн құқықтық қорғау және пайдалану саласындағы салааралық үйлестiрудi жүзеге асыру болып табылады.
      4. Қазпатент өзiне жүктелген мiндеттерге сәйкес:
      өнертабысқа, пайдалы модельдерге, өнеркәсiп үлгiлерiне патенттердi және тауарлық белгiлерге, қызмет көрсету белгiлерiне және тауардың шыққан жерiнiң атауын пайдалану құқығына куәлiктердi беруге түскен өтiнiмдердi тiркейдi;
      қорғау құжаттарын беруге түскен республикалық және шетелдiк өтiнiмдерге мемлекеттiк сараптама жүргiзудi ұйымдастырады, өнеркәсiп меншiгi объектiлерiнiң мемлекеттiк реестрiн жүргiзедi, Қазақстан Республикасының атынан қорғау құжаттарын бередi, олардың күшiнде болуын қолдау жөнiндегi шараларды жүзеге асырады;
      қорғау құжаттарын беруге түскен өтiнiмдер бойынша мемлекеттiк сараптама шешiмдерiне келiспеушiлiктер мен шағымдарды, сондай-ақ жеке тұлғалардың Қазпатент құзыретiне жататын мәселелер бойынша басқа да өтiнiштерiн қарауды ұйымдастырады;
      өнеркәсiп меншiгi объектiлерiн қорғау жөнiндегi заңдар мен нормативтiк құқықтық актiлердi жетiлдiру бойынша жұмыс жүргiзедi, өнеркәсiп меншiгi объектiлерiн қорғау саласындағы заңдарды қолдану тәжiрибесiн талдап, қорытуды жүзеге асырады;
      қорғалатын өнеркәсiп меншiгi объектiлерi жөнiнде ресми бюллетеньдердi, сондай-ақ ақпараттық материалдарды және Қазпатент тiң құзыретiне жататын басқа да әдебиеттердi басып шығаруды қамтамасыз етедi;
      республика министрлiктерiмен және мемлекеттiк комитеттерiмен бiрлесiп, тиiстi атқарушы органдарға өнеркәсiп меншiгi объектiлерiн экспорттауға және импорттауға лицензиялар берудiң және ноу-хаудың орынды екенi туралы қорытындылар бередi;
      Қазпатент атқаратын заңдық маңызы бар iс-қимылдардың тiзбесi мен оларды орындағаны үшiн алынуға шамаланып отырған патенттiк баж ставкаларын Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бекiтуiне ұсынады;
      өнеркәсiп меншiгi объектiлерiн пайдалануға лицензиялық шарттарды және Қазақстан Республикасының қорғау құжаттарын берудiң шарттарын тiркейдi;
      өнеркәсiп меншiгi объектiлерiн құқықтық қорғау саласында мамандар даярлау мен олардың бiлiктiлiгiн арттыруды, патенттiк сенiмдi өкiлдердi аттестациялауды ұйымдастырады;
      өнеркәсiп меншiгi объектiлерiн құқықтық қорғау және пайдалану саласындағы ғылыми-зерттеу және басқа да жұмыстарды ұйымдастыруды қамтамасыз етедi;
      Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарының, ұйымдардың және басқа да заңды тұлғалардың, олардың ведомстволық бағыныстылығы мен меншiк нысандарына қарамастан өнеркәсiп меншiгi объектiлерiн құқықтық қорғау мен пайдалану мәселелерi жөнiндегi қызметiн үйлестiредi;
      өнеркәсiп меншiгi объектiлерiн құқықтық қорғау мен пайдалану мәселелерi бойынша халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;
      ведомстволық бағынысты мекемелердiң қызметiне басшылық жасайды.
      5. Қазпатентке:
      өнеркәсiп меншiгi объектiлерiн қорғау саласындағы қатынастарды құқықтық реттеу мәселелерi жөнiнде Қазақстан Республикасының Үкiметiне Қазақстан Республикасының Өнеркәсiп және сауда министрлiгiмен келiсiлген ұсыныстар енгiзу, өнеркәсiп меншiгi объектiлерiн қорғау мәселелерi жөнiнде өз құзыретi шегiнде түсiндiрме беру;
      өз құзыретi шегiнде нормативтiк актiлердi әзiрлеу мен бекiту;
      өнеркәсiп меншiгi объектiлерiн қорғауға байланысты құжаттардың бiрыңғай нысандарын бекiту;
      өнеркәсiп меншiгi объектiлерiн құқықтық қорғау мәселелерi жөнiнде халықаралық шарттар жасасу және оларға қосылу туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiне белгiленген тәртiппен ұсыныстар енгiзу құқығы берiледi.
      6. Қазпатенттi Қазақстан Республикасы Өнеркәсiп және сауда министрлiгiнiң ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi тағайындайтын Төраға басқарады. Төрағаның бiр орынбасары болады.
      7. Төраға Қазпатентке жүктелген мiндеттердiң орындалуы үшiн дербес жауап бередi, оның жұмысын ұйымдастырады және ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметiне басшылық жасайды, олар туралы ережелердi бекiтедi;
      Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдармен, сондай-ақ мемлекеттiк және халықаралық ұйымдармен қарым-қатынаста Қазпатенттiң мүддесiн бiлдiредi;
      қолданылып жүрген заңдардың негiзiнде әрi олардың орындалуы үшiн Қазпатенттiң және ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметiне қатысты бұйрықтар мен өзге де нормативтiк актiлердi шығарады, олардың орындалуын тексерудi ұйымдастырады;
      қажет болған жағдайда басқа орталық атқарушы органдармен, сондай-ақ республиканың мекемелерiмен, ұйымдарымен бiрлесе отырып немесе келiсе отырып, орындалуы мiндеттi нормативтiк актiлер қабылдайды;
      өз құзыретi шегiнде ведомстволық бағынысты мекемелердiң басшыларын қызметке тағайындайды және босатады;
      Қазпатент қызметкерлерiнiң еңбек заңдарына сәйкес жұмыс жағдайының, сондай-ақ жұмыстар атқару, қызмет көрсету бойынша шартқа отыру тәртiбiн белгiлейдi;
      өз өкiлеттiгi шегiнде әлеуметтiк-тұрмыстық сипаттағы мәселелердi шешедi;
      Қазпатенттi және ведомстволық бағынысты ұйымдарды қаржыландыруға бөлiнген қаражатты бөлушi болып табылады.
      8. Қазпатент республикалық бюджет қаражаты, сондай-ақ өнеркәсiп меншiгi объектiлерiн қорғауға байланысты заңдық маңызы бар iс-әрекеттер жасағаны үшiн алынатын патенттiк баждар есебiнен қаржыландырылады.
      9. Қазпатент белгiленген тәртiппен статистикалық, бухгалтерлiк есептiлiк жөнiндегi мәлiметтердi әзiрлеудi және тиiстi органдарға берудi қамтамасыз етедi.
      10. Қазпатент заңды тұлға болып табылады, оның Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк елтаңбасы бейнеленген, қазақ және орыс тiлдерiнде өз атауы жазылған дөңгелек мөрi, тиiстi мөрлерi мен мөртаңбалары болады.
 

Об утверждении Положения о Патентном ведомстве Министерства промышленности и торговли Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 1997 г. N 175. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 23 мая 1997 г. N 875 ~P970875

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемое Положение о Патентном ведомстве Министерства промышленности и торговли Республики Казахстан (Казпатенте).
      2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 1996 г. N 284 "Об утверждении Положения о Национальном патентном ведомстве Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1996 г., N 11, ст. 82).
 

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан                                       Утверждено                              постановлением Правительства

                                  Республики Казахстан

                               от 7 февраля 1997 г. N 175 
 
                               Положение
                  о Патентном ведомстве Министерства
            промышленности и торговли Республики Казахстан
 
      1. Патентное ведомство Министерства промышленности и торговли Республики Казахстан (Казпатент) является органом государственного управления, обеспечивающим проведение государственной политики в области правовой охраны объектов промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания и наименований места происхождения товара, новых сортов растений и пород животных) и осуществляет свою деятельность по согласованию с Министерством промышленности и торговли Республики Казахстан.
      2. Казпатент в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными договорами и соглашениями, в которых участвует Республика Казахстан, нормативными документами Министерства промышленности и торговли Республики Казахстан и настоящим Положением.
      3. Основными задачами Казпатента являются:
      создание единой патентной системы Республики Казахстан и управление ею;
      выдача охранных документов (предварительных патентов, патентов и свидетельств) на объекты промышленной собственности, удостоверений авторов;
      участие в разработке проектов законодательных и нормативных правовых актов по охране объектов промышленной собственности и осуществление контроля за их соблюдением;
      формирование государственной патентно-информационной базы;
      организация информационной и издательской деятельности в области охраны промышленной собственности;
      организация работы по патентованию объектов промышленной собственности республики за рубежом;
      осуществление международного сотрудничества в области охраны промышленной собственности;
      организация подготовки специалистов в области правовой охраны объектов промышленной собственности, повышение квалификации специалистов, определение порядка аттестации патентных поверенных и их регистрации в Казпатенте;
      осуществление межотраслевой координации в области правовой охраны и использования объектов промышленной собственности.
      4. Казпатент в соответствии с возложенными на него задачами:
      регистрирует заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и свидетельств на товарные знаки, знаки обслуживания и на право пользования наименованием места происхождения товара;
      организует проведение государственной экспертизы республиканских и иностранных заявок на выдачу охранных документов, ведет государственные реестры объектов промышленной собственности, выдает охранные документы от имени Республики Казахстан, осуществляет меры по поддержанию их в силе;
      организует рассмотрение возражений и жалоб на решения государственной экспертизы по заявкам на выдачу охранных документов, а также других обращений физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции Казпатента;
      проводит работу по совершенствованию законодательных и нормативных правовых актов по охране объектов промышленной собственности, осуществляет анализ и обобщение практики применения законодательства в области охраны объектов промышленной собственности;
      обеспечивает издание официальных бюллетеней, а также информационных материалов по охраняемым объектам промышленной собственности и другой литературы, относящейся к компетенции Казпатента;
      дает совместно с министерствами и государственными комитетами республики соответствующим исполнительным органам заключения о целесообразности выдачи лицензий на экспорт и импорт объектов промышленной собственности и ноу-хау;
      представляет на утверждение в Правительство Республики Казахстан перечень выполняемых Казпатентом юридически значимых действий и предполагаемые ставки патентных пошлин за их совершение;
      регистрирует лицензионные договоры на использование объектов промышленной собственности и договоры на уступку охранных документов Республики Казахстан;
      организует подготовку и повышение квалификации специалистов в области правовой охраны объектов промышленной собственности, аттестацию патентных поверенных;
      обеспечивает организацию научно-исследовательских и других работ в области правовой охраны и использования объектов промышленной собственности;
      координирует деятельность центральных исполнительных органов Республики Казахстан, организаций и других юридических лиц, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, по вопросам правовой охраны и использования объектов промышленной собственности;
      осуществляет международное сотрудничество по вопросам правовой охраны и использования объектов промышленной собственности;
      руководит деятельностью подведомственных учреждений.
      5. Казпатенту предоставляется право:
      вносить в Правительство Республики Казахстан предложения по вопросам правового регулирования отношений в области охраны объектов промышленной собственности, согласованные с Министерством промышленности и торговли Республики Казахстан, в пределах своей компетенции давать разъяснения по вопросам охраны объектов промышленной собственности;
      разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции нормативные акты;
      устанавливать единые формы документов, связанных с охраной объектов промышленной собственности;
      вносить в установленном порядке в Правительство Республики Казахстан предложения о заключении и присоединении к международным договорам по вопросам правовой охраны объектов промышленной собственности.
      6. Казпатент возглавляется Председателем, назначаемым Правительством Республики Казахстан по предложению Министерства промышленности и торговли Республики Казахстан. Председатель имеет одного заместителя.
      7. Председатель несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Казпатент задач, организует его работу и руководит деятельностью подведомственных организаций, утверждает положения о них;
      представляет интересы Казпатента во взаимоотношениях с центральными исполнительными органами Республики Казахстан, а также с государственными и международными организациями;
      издает на основании и во исполнение действующего законодательства приказы и иные нормативные акты, касающиеся деятельности Казпатента и подведомственных организаций, организует проверку их исполнения;
      принимает в необходимых случаях нормативные акты совместно или по согласованию с другими центральными исполнительными органами, а также с учреждениями, организациями республики, являющиеся обязательными для исполнения;
      в пределах своей компетенции назначает и освобождает от должности руководителей подведомственных учреждений;
      определяет в соответствии с трудовым законодательством условия работы сотрудников Казпатента, а также условия заключения договоров на выполнение работ, оказание услуг;
      решает вопросы социально-бытового характера в пределах своих полномочий;
      является распорядителем средств, выделяемых на финансирование Казпатента и подведомственных учреждений.
      8. Казпатент финансируется за счет средств республиканского бюджета, а также патентных пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с охраной объектов промышленной собственности.
      9. Казпатент в установленном порядке обеспечивает подготовку и представление сведений в соответствующие органы по статистической, бухгалтерской отчетности.
      10. Казпатент является юридическим лицом, имеет круглую печать с изображением Государственного герба Республики Казахстан и со своим наименованием на казахском и русском языках, соответствующие печати и штампы.