Ақпарат алмасуды қамтамасыз ету және мемлекеттiк меншiк жөнiндегi деректердiң ақпараттық базасын жүргiзу жөнiндегi шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 21 наурыздағы N 246 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 24 сәуірдегі № 391 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.04.2013 N 391 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Мемлекеттiк меншiктi есепке алуды жетiлдiру, сондай-ақ оның пайдаланылуына бақылау жасау мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi: 

      1. Қосымшаға сәйкес Мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелердiң, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың тiзiлiмiн жүргiзу ережесi (бұдан әрi - Ереже) бекiтiлсiн.
       Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.   N 580 , 2006.09.27.  N 926 қаулыларымен.

      2. Мемлекеттiк кәсiпорындарға, мемлекеттiк мекемелерге және жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға қатысты ұйымдастыру, қайта құру, тарату және қайта тiркеу, сондай-ақ жүктеу (кепiл, басқаруға беру), мемлекеттiң үлестiк қатысуын өзгерту осы Ережемен және өзге де нормативтiк құқықтық актiлермен реттеледi деп белгiленсiн. 
       Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.   N 580   қаулысымен.

      3. Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттiгі (келісім бойынша), Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi және өзге де мемлекеттiк органдар Ережеге сәйкес деректердiң уақытылы ұсынылуын қамтамасыз етсiн. 
       Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2001.10.28.   N 1369 , 2006.09.27.  N 926 қаулыларымен.

      4. Министрлiктер, ведомстволар және өзге де мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетiмен бiрлесiп нормативтiк базаны осы қаулыға сәйкес келтiрсiн. 

      5. "Мемлекеттiк меншiктi басқарудың тиiмдiлiгiн арттыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 1 тамыздағы N 1207 қаулысының 1-тармағының күшi жойылған деп танылсын.

      6. Осы қаулының орындалуына бақылау жасау Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiне жүктелсiн.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
1998 жылғы 21 наурыздағы  
N 246 Қаулысымен     
бекiтiлген     

  Мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелердiң, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғаның тiзiлiмiн жүргiзу ережесi

       Ескерту. Мәтіндегі сөздер өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.   N   580 , тақырыпқа өзгерту енгізілді - 2006.09.27.  N 926 қаулыларымен.

      Мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелердiң, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың тiзiлiмi (бұдан әрi - Тiзiлiм) - Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде орналасқан мемлекеттiк кәсiпорындар, мемлекеттiк мекемелер және жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалар туралы экономикалық, статистикалық және мәтiндiк ақпаратты қамтитын сандық және сапалық көрсеткiштердiң бiрыңғай жүйесi. <*> 
      Осы Ереже Тiзiлiмдi жүргiзудi ұйымдастырудың негiзгi принциптерi мен технологиясын, сондай-ақ Тiзiлiмнiң деректерiн пайдаланудың тәртiбiн белгiлейдi. 

  I. Жалпы ережелер 

      1. Тiзiлiм мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелер, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалар туралы жиынтық деректердi қамтиды. Осы Ереже көрсетiлген заңды тұлғаларға кiрмейтiн мемлекеттiк мүлiктi тiркеу мен есепке алудың тәртiбiн белгiлемейдi.  
      2. Тiзiлiм Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi (бұдан әрi - Комитет) белгiлеген талаптарға сәйкес есептелетiн объектiлердi құрылымдауға мүмкiндiк беруi тиiс.  
       Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.   N 580 қаулысымен. 
      3. Тiзiлiм екi кiшi бөлiмнен (негiзгi және қосымша) тұрады.
      Тiзiлiмнiң негiзгi бөлiмi 1-қосымшада көрсетiлген, объектiнi бiрдейлендiруге және объектi туралы негiзгi статистикалық деректердi ұстауға мүмкiндiк беретiн көрсеткiштердi, оның iшiнде акциялары ұлттық холдингтiң және ұлттық басқарушы компанияның меншiгiндегi акционерлiк қоғамдардың (олардың еншiлес, тәуелдi ұйымдарын және өзiнiң қатысу үлесiн есепке алу және олардың ұйымдық-құқықтық нысандарына қарамастан, қатысушылардың қаржылық есептiлiгiнде активтердi, мiндеттемелердi, осы қызметтен түсетiн кiрiстер мен шығыстарды көрсету үшiн бiрлескен қызметтi жүзеге асыратын ұйымдарды қоса алғанда) қызметi туралы ақпаратты қамтиды. Қосымша кiшi бөлiм мемлекеттiк мiндеттердi шешу үшiн қажеттi, түрлi серпiндi көрсеткiштердi қамтиды. 
       Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.09.27.  N 926 қаулысымен.
      4. Комитет Тiзiлiмнiң тапсырысшысы және менеджерi болып табылады. 
      Тапсырысшының функциялары: 
      Тiзiлiмнiң қосымша көрсеткiштерiнiң құрамын айқындайды; 
      негiзгi және қосымша кiшi бөлiмдердiң ақпараттарын дайындаудың және енгiзудiң тәртiбiн айқындайды;  
      Тiзiлiмдi жүргiзу жөнiндегi бiрыңғай нормаларды, ережелердi және әдiстемелiк нұсқауларды бекiтедi; 
      Тiзiлiмдi ұстаушыны белгiлейдi. 
      Менеджердiң функциялары:
      Тiзiлiмдi әзiрлеуге және оның бiрыңғай ғылыми-әдiстемелiк және нормативтiк-құқықтық базасын құруға байланысты жұмыстарды ұйымдастырады және бөлiнген қаражаттың шектерiнде қаржыландырады; 
      экономика секторларында мемлекеттiк активтердi басқару саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыруға уәкiлеттi мемлекеттiк органның Тiзiлiмге қол жеткiзуiн ұйымдастырады;
      Тiзiлiмге тiкелей басшылықты жүзеге асырады, Тiзiлiмнiң деректерiнiң жинақталуына, түзетуге, ақпараттарды пайдаланушыларды және Тiзiлiмнiң деректерiн ұсынудың тәртiбiн айқындауға байланысты өкiмдер бередi; 
      оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелер, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалар туралы ақпаратты мемлекеттiк органдарға тоқсан сайын бередi;  
      Тiзiлiмнiң жұмыс iстеуiне қолдау көрсетудiң ұйымдастыру мәселелерiне байланысты басқа да функцияларды атқарады.
       Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002.05.28. N  580 , 2006.09.27.  N 926 қаулыларымен.
      5.<*>
      Ескерту. 5-тармақ күшін жойды - ҚР Үкіметінің 1999.07.09. N   951 қаулысымен.
      5-1.  алынып тасталды
       Ескерту. 5-1-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.  N 580 қаулысымен.
      6. Тiзiлiмдi ұстаушының функцияларына:
      мемлекетке тиесiлi немесе мемлекеттiң оларға қатысты мүлiктiк құқықтары бар бағалы қағаздарды атаулы ұстау;  
      бағдарламалық қамтамасыз етудi әзiрлеу, енгiзу және жаңарту, сондай-ақ Тiзiлiмдi жүргiзу үшiн қажеттi жабдықтарды iрiктеу және сатып алу;
      Тiзiлiмдi жүргiзудiң техникалық және бағдарламалық құралдарының тоқтаусыз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету;
      Тiзiлiм деректерi базаларына қол жеткiзудi Тiзiлiм менеджерiнiң нұсқауларына қатаң сәйкестiкте әкiмшiлiктендiру, ұсыну және қолдау;
      Тiзiлiмге тiкелей өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жатады.
       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.  N 580 , 2006.09.27.  N 926 қаулыларымен.
       Ескерту. II-бөлім алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2002.05.28. N 580 қаулысымен.
      7. Негiзгi кiшi бөлiмдi бастапқы толтыру мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелер, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалар туралы: 
      тiркелген мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелер, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалар туралы - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнiң; 
      бағалы қағаздар эмиссияларының проспектiлерiн тiркеу туралы - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің;  
      мемлекеттiк статистикалық есептiлiк туралы - Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөнiндегi агенттiгiнiң Статистика және талдау жөнiндегi комитетiнiң; 
      Мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелер, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалар туралы - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру департаментiнiң; 
      өзiне қайта ұйымдастыру рәсiмдерiн жүргiзу үшiн берiлген объектiлер туралы - "Кәсiпорындарды қайта ұйымдастыру және тарату жөнiндегi агенттiк" АҚ-ның деректер жинағының негiзiнде жүзеге асырылады. 
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N  1369 қаулысымен.
     8. Тiзiлiмнiң қосымша кiшi бөлiмiн бастапқы толтыру тапсырысшының талап етуi бойынша министрлiктер, ведомстволар және басқа да уәкiлеттi органдар ұсынатын деректер жиынтығының негiзiнде жүзеге асырылады. 
      9. Жоғарыда көрсетiлген органдар ұсынатын деректер 1998 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 2-қосымшада көрсетiлген құрылымдарға сәйкес қалыптастырылуы және 1998 жылдың 15 сәуiрiнен кешiктiрiлмей Тiзiлiмнiң менеджерiне берiлуi тиiс. 
      10. Тiзiлiмнiң деректер жинағы және оны бастапқы толтыруды тiзiлiмдi ұстаушы жүзеге асырады. 
      11. Қалыптасқан Тiзiлiмдi тапсырысшысы бекiтедi. 

  III. Тiзiлiмге өзгерiстер мен толықтырулар енгiзудiң тәртiбi

        12. Мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелердi, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғаларды құруға, қайта ұйымдастыруға, таратуға, қайта тiркеуге, сондай-ақ жарғылық капиталын ұлғайтуға, жүктеуге (кепiл операциялары, басқаруға беру) және мемлекеттiң үлестiк қатысуын өзгертуге байланысты iс-әрекеттер осы Ережеде белгiленген тәртiппен Тiзiлiмде тiркелуге жатады. 
      12-1. Жергiлiктi атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi, Қазақстан Республикасының Статистика жөнiндегi агенттiгi, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттiгi (келiсiм бойынша) Комитет, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Дәрменсiз борышкерлермен жұмыс жөнiндегi комитетi Тiзiлiмнiң негiзгi кiшi бөлiмiн дүркiн-дүркiн жаңарту үшiн деректердi 2-қосымшада көрсетiлген көрсеткiштерге сәйкес тiзiлiм ұстаушыға ұсынуы тиiс. 
       Ескерту. 12-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.  N 580 , өзгерту енгізілді - 2006.09.27.  N 926 қаулыларымен.
      12-2. Министрлiктер, ведомстволар, басқа да уәкiлеттi органдар және өзге де мемлекеттiк мекемелер, сондай-ақ мемлекеттiк кәсiпорындар мен мемлекеттiң акционерлерiнiң (қатысушыларының) жалпы жиналысының шешiмдерiн айқындау құқығы бар заңды тұлғалар тапсырысшы белгiлеген нысандар бойынша және мерзiмдерде Тiзiлiмнiң қосымша кiшi бөлiмiн толықтыру және дүркiн-дүркiн жаңарту үшiн деректердi ұсынуы тиiс.  
       Ескерту. 12-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.  N 580 қаулысымен.
      13. Мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелерге, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға қатысты мынадай iс-әрекеттер: 
      1) құру; 
      2) тарату; 
      3) қайта ұйымдастыру (қайта құру, бiрiктiру, қоса, бөлу, бөлiп шығару); 
      4) қайта тiркеу (атауын, заңды мекен-жайын өзгерту, негiзгi қорларды қайта бағалау, жарғылық капиталды өзгерту және т.б.); 
      5) жарғылық капиталды өзгерту; 
      6) бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелер (сатып алу, сату, кепiлге беру, кепiлден қайтару, басқаруға беру, басқарудан керi қайтарып алу); 
      7) мемлекеттiк үлестермен жасалған мәмiлелер (сатып алу, сату, кепiлге беру, кепiлден қайтару, басқаруға беру, басқарудан керi қайтарып алу) Тiзiлiмде тiркелуге жатады. 
      14. Мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелердi, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғаларды тiркеу, қайта ұйымдастыру (қайта құру, бiрiктiру, қосу, бөлу, бөлiп шығару), тарату, қайта тiркеу үшiн: 
      өтiнiм берушi тiзiлiмдi ұстаушыға мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын тиiстi мемлекеттiк орган (бұдан әрi - тiркеушi орган) белгiлеген нысан бойынша толтырылған және уәкiлеттi адам қол қойған өтiнiштiң бланкiсiн жолдайды; 
      тiзiлiмдi ұстаушы өтiнiштi алған сәттен бастап екi жұмыс күнiнiң iшiнде аталған кәсiпорын бойынша Тiзiлiмдегi ақпаратты тексередi, Тiзiлiмге қажеттi өзгерiстер мен толықтыруларды енгiзедi және өтiнiштiң бланкiсiне тиiстi белгi қояды;  
      өтiнiм жасаушы тiркеушi органға тiзiлiмдiк ұстаушының белгiсi бар өтiнiштi бередi. 
       Ескерту. 14-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.  N 580 қаулысымен.
      15. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлға жарғылық капиталының мөлшерi өзгерген кезде тiркеушi органға жоғарыда көрсетiлген тәртiппен тiзiлiм ұстаушы растаған өтiнiш берiледi.  
       Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.  N 580 қаулысымен.
      16. Тiркеушi орган 5 жұмыс күнiнiң iшiнде тiзiлiмдi ұстаушыға Тiзiлiмге өзгерiстер енгiзу үшiн жүргiзiлген мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы не тiркеуден (қайта тiркеуден) бас тартылғандығы туралы хабарлайды.  
       Ескерту. 16-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.  N 580 қаулысымен.
      17. Мемлекетке тиесiлi бағалы қағаздармен мәмiле жасау және оны орындау, сондай-ақ оларды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмде тiркеу тiзiлiмдi ұстаушы растаған, уәкiлеттi мемлекеттiк орган беретiн бұйрықтардың негiзiнде ғана жүзеге асырылады. 
      18. Мемлекетке тиесiлi бағалы қағаздармен мәмiлелердi атқаруды және жасасуды, сондай-ақ оларды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмiнде тiркеудi жүзеге асыратын тұлғалар 5 жұмыс күнiнiң iшiнде Тiзiлiмге өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу үшiн бұйрықтың орындалуының не орындалмауының нәтижелерi туралы тiзiлiмдi ұстаушыға хабарлайды.  
       Ескерту. 18-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.  N 580 қаулысымен.
      19. Шаруашылық серiктестiктерiндегi мемлекеттiк үлестi, сондай-ақ мемлекеттiк кәсiпорындарды кепiлге немесе басқаруға беру туралы шешiм қабылдаған жағдайда, меншiк иесiнiң функцияларын жүзеге асырушы мемлекеттiк басқару органы, шарт жасасқанға дейiн тiзiлiмдi ұстаушының растауын алуы тиiс.  
       Ескерту. 19-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.  N 580 қаулысымен.
      20. Шаруашылық серiктестiктерiндегi мемлекеттiк үлестi, сондай-ақ мемлекеттiк кәсiпорындарды сатып алу-сату, кепiлге және басқаруға беру шарттарында тiзiлiмдi ұстаушының белгiсi болуы тиiс. <*>
       Ескерту. 20-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.  N 580 қаулысымен.
      21. Мемлекеттiк үлестi сатып алу-сату, кепiлге және басқаруға беру шарты бұзылған жағдайда, шарттың бiр тарабы болып табылатын мемлекеттiк басқару органы 5 жұмыс күнiнiң iшiнде Тiзілiмге өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу үшiн, тiзiлiмдi ұстаушыны шарттың бұзылғандығы туралы құлақтандыруға тиiс.  
       Ескерту. 21-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.  N 580 қаулысымен.
      21-1. Өзiне берiлген өкiлеттiктердiң шеңберiнде банкроттық рәсiмдердiң жүргiзiлуiне, сондай-ақ дәрменсiз борышкердi таратудың соттан тыс рәсiмiнде бақылауды жүзеге асыратын уәкiлеттi орган мемлекеттiк кәсiпорындар мен жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалар таратылған жағдайда, тарату туралы шешiм заңды күшiне енген күннен бастап 5 жұмыс күнi iшiнде тiзiлiм ұстаушыға тарату рәсiмiнiң басталғандығы туралы хабарлауға мiндеттi.  
       Ескерту. 21-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.  N 580 қаулысымен.
      21-2. Тiзiлiм үшiн ақпарат ұсынатын министрлiктер, ведомстволар мен басқа да уәкiлеттi органдар (бұдан әрi - уәкiлеттi органдар) олардың өзгергендiгi туралы ақпарат алған күннен бастап 5 жұмыс күнi iшiнде Тiзiлiмге енгiзiлген көрсеткiштердiң кез келген өзгерiсi туралы тiзiлiм ұстаушыға жазбаша хабарлауға мiндеттi.  
       Ескерту. 21-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.  N 580 қаулысымен.
      22. Тiзiлiмдi ұстаушы мынадай жағдайларда: 
      Тiзiлiмде мемлекеттiк кәсiпорын мен мекеме, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғаның құрылуы фактiсi тiркелмегенде (заңды тұлғаның құрылуын тiркеудi қоспағанда); 
      өтiнiм берушi ұсынған деректер Тiзiлiмдегi ақпаратқа сәйкес келмегенде Тiзiлiмге өзгерiс енгiзбеуге құқылы. 
      23. Тiзiлiмдi ұстаушы, анықтау және Тiзiлiмге өзгерiстер енгiзу үшiн өтiнiм берушiден қосымша құжаттар талап етуге құқылы. 
      24. Тiзiлiмнiң деректерiн толтыру және өзгерту кезiнде деректер ұсынудың дұрыстығы мен уақтылығы үшiн уәкiлеттi органдардың лауазымды тұлғалары жауапкершiлiкте болады.  
       Ескерту. 24-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.  N 580 қаулысымен.
      25. Ұсынылған ақпаратты Тiзiлiмге енгiзудiң дұрыстығы мен уақытылығы үшiн тiзiлiмдi ұстаушы жауапкершiлiкте болады. 
      26. Мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелердiң, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғаның тiзiлiмiн қалыптастыру мен жүргiзудi қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.
      26-1. Тiзiлiмдi жүргiзу жүйесiне жергiлiктi атқарушы органдардың қол жеткiзуiн ұсыну мен қолдауға байланысты жұмыстарды, сондай-ақ Тiзiлiмдi пайдалана отырып, жергiлiктi атқарушы органдардың тапсырысы бойынша орындалатын өзге де жұмыстарды қаржыландыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
       Ескерту. 26-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.09.27.  N 926 қаулысымен.

  IV. Тiзiлiмдi жүргiзудiң технологиясы 

      27. Тiзiлiмдi оны басқаруды оңтайландыруға және ақпаратқа қол жеткiзудi әкiмшiлiктендiруге мүмкiндiк беретiн, деректердiң сенiмдiлiгi мен сақталуын қамтамасыз ететiн арнаулы бағдарламалық-техникалық кешендердiң базасында, ақпараттарды жинаудың, өңдеудiң және сақтаудың электрондық жүйелерi құралдарының көмегiмен жүзеге асырылады. 

  V. Тізілім деректерiнiң өзектiлiгін және толықтығын бақылау 

      28. Уәкiлеттi органдар тiзiлiм ұстаушының жазбаша сұрауы бойынша Тiзiлiмнiң негiзгi және қосымша кiшi бөлiмдерiнiң көрсеткiштерiн өзектi ету және нақтылау үшiн сұралатын деректердi ақысыз ұсынуға мiндеттi.
      Тiзiлiм ұстаушы Тiзiлiм деректерiнде анықталған алшақтықтар туралы уәкiлеттi органға хабарлайды, ол ақпарат алған күннен бастап 15 жұмыс күнi iшiнде деректердi нақтылауға және оларды тiзiлiм ұстаушыға беруге мiндеттi. 
       Ескерту. V-бөліммен және 28-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.05.28.  N 580 қаулысымен.

1-қосымша

Мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелер, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалар тiзiлiмiнiң
БАЗАЛЫҚ КӨРСЕТКIШТЕРI

      Ескерту. Тақырыбына өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің
2002.05.28 N 580 қаулысымен.
      Ескерту. 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің
2007.04.30 N 352 (2010.08.13 бастап қолданысқа енгізіледі)
Қаулысымен.
___________________________________________________________________
N |    Көрсеткiш         |          Түсiндiру
р/н|                     |
___________________________________________________________________
1 |Бизнес                |- сәйкестендіру нөмірі
___________________________________________________________________
2 |Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010.08.13
 |бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
___________________________________________________________________
3 |Мемлекеттiк тiркеу    |Соңғы қайта тiркеу күнi
  |күнi                  |
___________________________________________________________________
4 |Толық атауы           |
5 |Қысқартылған атауы    |
___________________________________________________________________
6 |Аймақтың коды         |- Объект орналасқан аймақтың коды
___________________________________________________________________
7 |Орналасқан жерi       |- Орналасқан жерiнiң толық мекен-жайы
___________________________________________________________________
8 |Саласы (қызметi)      |- ОКЭД сәйкес саланың коды
___________________________________________________________________
9 |МНК                   |- Меншiк нысанының коды
___________________________________________________________________
10 |Ұйымдастыру-құқықтық  |- Ұйымдастыру-құқықтық нысанының
   |нысаны                |коды (КОПФХС сәйкес)
___________________________________________________________________
11 |Басшы (жоғары         |- Бiрiншi басшының (жоғары лауазымды
   |лауазымды адам)       |тұлғаның) тегi, аты мен әкесiнiң атының
   |                      |бас әрiптерi
12 |Бухгалтер             |- Бас бухгалтердiң тегi, аты мен
   |                      |әкесiнiң атының бас әрiптерi
___________________________________________________________________
13 |Тiркеушi              |- Тiркеушi туралы деректер
   |                      |(акционерлiк қоғамдар үшiн)
___________________________________________________________________
14 |Жарғылық капитал      |- Жарғылық капиталдың мөлшерi
___________________________________________________________________
15 |Мемлекеттiң үлесi     |- Жарғылық капиталдан мемлекеттiк
   |                      | үлестiң мөлшерi %-пен
___________________________________________________________________
16 |Пакет                 |- Акциялардың саны (акционерлiк
   |                      |қоғамдар үшiн)
___________________________________________________________________
17 |Жүктеу                |- Мемлекеттiк үлестi үшiншi тұлғаларға
   |                      |басқаруға немесе кепiлге беру
___________________________________________________________________

2-қосымша 

       Ескерту. 2-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің
2001.10.28 N 1369 , 2002.05.28 N 580 , 2006.09.27 N 926 ,
2007.04.30 N 352 (2010.08.15 бастап қолданысқа енгізіледі)
Қаулыларымен.

Мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелердiң, жарғылық капиталына
мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың тiзiлiмi үшiн мемлекеттiк
                      органдар ұсынатын
                          ДЕРЕКТЕР
___________________________________________________________________
N  |    Көрсеткiш        |          Түсiндiру
р/н|                     |
___________________________________________________________________
Әдiлет министрлiгi
___________________________________________________________________
1 |Бизнес                |- сәйкестендіру нөмірі
___________________________________________________________________
2 |Мемлекеттiк тiркеу күнi
___________________________________________________________________
3 |Толық атауы           |
___________________________________________________________________
4 |Аймақтың коды         |- Объект орналасқан аймақтың коды
___________________________________________________________________
5 |Орналасқан жерi       |- Орналасқан жерiнiң толық мекен-жайы
___________________________________________________________________
6 |Ұйымдастыру-құқықтық  |- Ұйымдастыру-құқықтық нысанының
   |нысаны                |коды (КОПФХС сәйкес)
___________________________________________________________________
7 |Басшы (жоғары         |- Бiрiншi басшының (жоғары лауазымды
   |лауазымды адам)       |адамның) тегi және аты мен әкесiнiң
   |                      |атының бас әрiптерi
8 |Бухгалтер             |- Бухгалтердiң тегi және аты мен
   |                      |әкесiнiң атының бас әрiптерi
___________________________________________________________________
9 |Жарғылық қор          |- Жарғылық қордың мөлшерi
___________________________________________________________________
Статистика жөнiндегi агенттiк
___________________________________________________________________
1 |Бизнес                |- сәйкестендіру нөмірі
___________________________________________________________________
2 |Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010.08.13
  |бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
___________________________________________________________________
3 |Толық атауы           |
___________________________________________________________________
4 |Саласы (қызметi)      |- ОКЭД сәйкес саланың коды
___________________________________________________________________
5 |ҰҚН                   |- Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
___________________________________________________________________
6 |СОАТО                 |- Әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнуiне сәйкес
   |                      |аймақтың коды
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттiгi
___________________________________________________________________
1 |Бизнес                |- сәйкестендіру нөмірі
___________________________________________________________________
2 |Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010.08.13
 |бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
___________________________________________________________________
3 |Мемлекеттiк тiркеу күнi
___________________________________________________________________
4 |Толық атауы           |
___________________________________________________________________
5 |Саласы (қызметi)      |- ОКЭД сәйкес саланың коды
___________________________________________________________________
6 |Басшы (жоғары         |- Бiрiншi басшының (жоғары лауазымды
   |лауазымды адам)       |адамның) тегi және аты мен әкесiнiң
   |                      |атының бас әрiптерi
7 |Бухгалтер             |- Бухгалтердiң тегi және аты мен
   |                      |әкесiнiң атының бас әрiптерi
___________________________________________________________________
8 |Орналасқан жерi       |- Орналасқан жерiнiң толық мекен-жайы
___________________________________________________________________
9 |Тiркеушi              |- Тiркеушi туралы деректер (акционерлiк
   |                      |қоғамдар үшiн)
___________________________________________________________________
10 |Жарғылық капиталы     |- Жарғылық капиталының мөлшерi
___________________________________________________________________
11 |NSIN коды             |- Эмиссияның (NSIN бойынша)
   |                      |жүйелендiрiлген коды
___________________________________________________________________
12 |Номинал               |- Акциялардың номиналы
___________________________________________________________________
13 | Акциялардың саны     |- Эмиссиядағы акциялардың саны
___________________________________________________________________
Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi (республикалық меншiк бойынша)  
___________________________________________________________________
1 |Бизнес                |- сәйкестендіру нөмірі
___________________________________________________________________
2 |Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010.08.13
  |бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
___________________________________________________________________
3 |Жарғылық капитал      |- Жарғылық капиталдың мөлшерi
___________________________________________________________________
4 |Толық атауы           |
___________________________________________________________________
5 |Мемлекеттiк үлес      |- Жарғылық капиталдан %-пен есептегендегi
   |                      |мемлекетке тиесiлi мемлекеттiк үлестiң
   |                      |мөлшерi
___________________________________________________________________
6 |Пакет                 |- Мемлекетке тиесiлi акциялардың саны
   |                      |(акционерлiк қоғамдар үшiн)
___________________________________________________________________
7 |Мемлекеттiк басқару   |мемлекеттiк басқару органы (мемлекеттiк
   |органы (мемлекеттiк   |кәсiпорындар үшiн);
   |орган)                |акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн
   |                      |иелену және пайдалану құқықтарын жүзеге
   |                      |асыратын мемлекеттiк орган (акционерлiк
   |                      |қоғамдар үшiн); мемлекеттiк қатысу
   |                      |үлестерiн иелену және пайдалану
   |                      |құқықтарын жүзеге асыратын мемлекеттiк
   |                      |орган (жауапкершiлiгi шектеулi
   |                      |серiктестiктер үшiн)
___________________________________________________________________
8 |Жүктеу                |Жүктеу (кепiл, басқару) туралы деректер
___________________________________________________________________
9  Құру тарихы            құруға, қайта құруға немесе таратуға
                           байланысты қабылданған шешiмдер туралы
                           деректер
___________________________________________________________________
Қаржы министрлiгiнiң Дәрменсiз борышкерлермен жұмыс
жөнiндегi комитетi
___________________________________________________________________
1 |Бизнес                |- сәйкестендіру нөмірі
___________________________________________________________________
2 |Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010.08.13
 |бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
___________________________________________________________________
3 |Толық атауы           |
___________________________________________________________________
4 |Мемлекеттiк үлес      |- Жарғылық капиталдан %-пен есептегендегi
   |                      |мемлекеттiк үлестiң мөлшерi
___________________________________________________________________
5 |Пакет                 |- Акциялардың саны
   |                      |(акционерлiк қоғамдар үшiн)
___________________________________________________________________
Жергiлiктi атқарушы органдар (коммуналдық меншiк бойынша)
 
  1  Бизнес                 - сәйкестендіру нөмірі
 
  2 Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010.08.13
    бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
 
  3  Жарғылық капитал       - жарғылық капиталдың мөлшерi
 
  4  Толық атауы
 
  5  Мемлекеттiк үлес       - мемлекетке тиесiлi жарғылық капиталдан
                            %-пен есептегендегi мемлекеттiк үлестiң
                            мөлшерi
 
  6 Пакет                   - жергiлiктi атқарушы органға тиесiлi
                            акциялардың саны (акционерлiк қоғамдар
                            үшiн)
 
  7 Мемлекеттiк басқару     - мемлекеттiк басқару органы
органы (мемлекеттiк        (мемлекеттiк кәсiпорындар үшiн);
орган)                      акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн
                            иелену және пайдалану құқықтарын
                            жүзеге асыратын мемлекеттiк
                            орган (акционерлiк қоғамдар үшiн);
                            мемлекеттiк қатысу үлестерiн иелену
                            және пайдалану құқықтарын жүзеге
                            асыратын мемлекеттiк орган
                            (жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктер
                            үшін)
 
  8 Ауыртпалық              - ауыртпалық (қарыз, басқару) туралы
                            деректер
 
  9 Құру тарихы               құруға, қайта құруға немесе таратуға
                            байланысты қабылданған шешiмдер туралы
                            деректер
__________________________________________________________________

О мерах по обеспечению информационного обмена и ведения информационной базы данных по государственной собственности

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 марта 1998 года № 246. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года № 391

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 24.04.2013 № 391 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

      Сноска. В тексте слова "Департаменту", "Департаментом" заменены словами "Комитету", "Комитетом" - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580.

      В целях совершенствования учета государственной собственности, а также контроля за ее использованием Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Утвердить Правила ведения Реестра государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале (далее - Правила) согласно приложению.
      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580; от 27 сентября 2006 года N 926.
      2. Установить, что в отношении государственных предприятий, государственных учреждений и юридических лиц с участием государства в уставном капитале вопросы образования, реорганизации, ликвидации и перерегистрации, а также обременения (залог, передача в управление), изменения долевого участия государства регулируются Правилами и иными нормативными правовыми актами.
      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580
      3. Министерству юстиции Республики Казахстан, Агентству Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (по согласованию), Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и иным государственным органам обеспечить своевременное представление данных в соответствии с Правилами.
      Сноска. В пункт 3 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 октября 2001 г. N 1369; от 27 сентября 2006 года N 926.
      4. Министерствам, ведомствам и иным государственным органам совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан привести нормативную базу в соответствие с настоящим постановлением. 
      5. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 1 августа 1997 г. № 1207 "О повышении эффективности управления государственной собственностью". 
      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство финансов Республики Казахстан. 

      Премьер-Министр
  Республики Казахстан   

                                          Утверждено
                                   Постановлением Правительства
                                       Республики Казахстан
                                    от 21 марта 1998 г. № 246

Правила ведения Реестра
государственных предприятий и учреждений,
юридических лиц с участием государства в уставном капитале

      Сноска. В Положении в заголовке и в тексте слова "хозяйственных товариществ с долевым участием государства", "учреждениях и хозяйственных товариществах с долевым участием государства", "хозяйственных товариществах с долевым участием государства", "хозяйственного товарищества с долевым участием государства" заменены соответственно словами "юридических лиц с участием государства в уставном капитале", "государственных учреждениях и юридических лицах с участием государства в уставном капитале", "юридических лицах с участием государства в уставном капитале", "юридического лица с участием государства в уставном капитале" - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580; от 27 сентября 2006 года N 926.
 

      Реестр государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале (далее - Реестр) - единая система количественных и качественных показателей, включающих экономическую, статистическую и текстовую информацию о государственных предприятиях, государственных учреждениях и юридических лицах с участием государства в уставном капитале, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами. 
      Настоящие Правила устанавливает основные принципы организации и технологию ведения Реестра, а также порядок использования данных Реестра.
      Сноска. В преамбулу внесены изменения постановлением Правительства РК от 27 сентября 2006 года N  926 .
 

                           I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

        1. Реестр включает в себя сводные данные о государственных предприятиях и учреждениях, юридических лицах с участием государства в уставном капитале. Настоящие Правила не определяет порядок регистрации и учета государственного имущества, не входящего в указанные юридические лица.  <*> 
      Сноска. В пункт 1 внесены изменения постановлением Правительства РК от 27 сентября 2006 года N  926 .
      2. Реестр должен позволять структурировать учитываемые объекты согласно требованиям, устанавливаемым Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет).  <*> 
      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580    P020580_   .     
      3. Реестр состоит из двух подразделов (основной и дополнительный). 
      Основной подраздел Реестра содержит показатели, указанные в приложении 1, позволяющие идентифицировать объект и иметь основные статические данные об объекте. Дополнительный подраздел может включать различные динамические показатели, необходимые для решения государственных задач, в том числе информацию о деятельности акционерных обществ (включая их дочерние, зависимые организации и организации, осуществляющие совместную деятельность для учета доли своего участия и отражения в финансовой отчетности участников, активов, обязательств, дохода и расхода от этой деятельности, независимо от их организационно-правовых форм), акции которых находятся в собственности национального холдинга и национальной управляющей компании.  <*> 
     Сноска. В пункт 3 внесены изменения постановлением Правительства РК от 27 сентября 2006 года N  926 .
     4. Заказчиком и менеджером Реестра является Комитет.

     Функции заказчика:
     определяет состав дополнительных показателей Реестра;
     определяет порядок подготовки и ввода информации основного и дополнительного подразделов;
     утверждает единые нормы, правила и методические указания по ведению Реестра; 
     определяет реестродержателя.
     Функции менеджера:

     организует и финансирует в пределах выделенных средств работы, связанные с разработкой Реестра и созданием его единой научно-методической и нормативно-правовой базы; 
     организует доступ к Реестру государственному органу, уполномоченному на формирование государственной политики в сфере управления государственными активами в секторах экономики;
     осуществляет непосредственное управление Реестром, отдает распоряжения, связанные с наполнением, корректировкой данных Реестра, определением пользователей информации и порядка предоставления данных Реестра; 
     ежеквартально представляет информацию государственным органам о подведомственных им государственных предприятиях и учреждениях, юридических лицах с участием государства в уставном капитале; 
     другие функции, связанные с организационными вопросами поддержки функционирования Реестра.  <*> 
     Сноска. В пункт 4 внесены изменения и дополнения - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580   P020580_ от 27 сентября 2006 года N  926 .
      5.  (Пункт 5 утратил силу - постановлением Правительства РК от 9 июля 1999 г. N 951   P990951_
      5-1.  <*> (Пункт 5-1 исключен - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580   P020580_
      6. К функциям реестродержателя относятся: 
      номинальное держание ценных бумаг, принадлежащих государству или в отношении которых государство имеет имущественные права; 
      разработка, внедрение и модернизация программного обеспечения, а также выбор и приобретение оборудования, необходимого для ведения Реестра; 
      обеспечение бесперебойного функционирования технических и программных средств ведения Реестра; 
      администрирование, предоставление и поддержание доступа к базам данных Реестра в строгом соответствии с указаниями менеджера Реестра; 
      непосредственное внесение изменений и дополнений в Реестр. 
       Сноска. В пункт 6 внесены изменения и дополнения - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580   P020580_ от 27 сентября 2006 года N  926 .
 

           II. (Раздел II исключен - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580  P020580_
 

           III. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕЕСТР 
 

        12. Действия, связанные с образованием, реорганизацией, ликвидацией, перерегистрацией государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале, а также увеличением уставного капитала, обременением (залоговые операции, передача в управление) и изменением долевого участия государства подлежат регистрации в Реестре в порядке, установленном настоящими Правилами.  <*> 
      Сноска. В пункт 12 внесены изменения постановлением Правительства РК от 27 сентября 2006 года N  926 .
      12-1. Данные для периодического обновления основного подраздела Реестра должны представляться реестродержателю местными исполнительными органами, Министерством юстиции Республики Казахстан, Агентством Республики Казахстан по статистике, Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (по согласованию), Комитетом, Комитетом по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с показателями, указанными в приложении 2. <*> 
      Сноска. Положение дополнено пунктом 12-1 - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580   P020580_ внесены изменения - от 27 сентября 2006 года N  926 .
      12-2. Данные для наполнения и периодического обновления дополнительного подраздела Реестра должны представляться министерствами, ведомствами, другими уполномоченными органами и иными государственными учреждениями, а также государственными предприятиями и юридическими лицами, в которых государство имеет право определять решения общего собрания акционеров (участников), по формам и в сроки, установленные заказчиком.  <*> 
      Сноска. Положение дополнено пунктом 12-2 - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580   P020580_
      13. Регистрации в Реестре подлежат следующие действия в отношении государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале: 
      1) образование; 
      2) ликвидация; 
      3) реорганизация (преобразование, слияние, присоединение, разделение, выделение); 
      4) перерегистрация (изменение наименования, юридического адреса, переоценка основных фондов, изменение уставного капитала и т.д.); 
      5) изменение уставного капитала; 
      6) сделки с ценными бумагами (купля, продажа, передача в залог, возврат из залога, передача в управление, отзыв из управления); 
      7) сделки с государственными долями (купля, продажа, передача в залог, возврат из залога, передача в управление, отзыв из управления). 
      14. Для регистрации, реорганизации (преобразования, слияния, присоединения, разделения, выделения), ликвидации, перерегистрации государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале: 
      заявитель направляет реестродержателю заполненный и подписанный уполномоченным лицом бланк заявления по форме, установленной соответствующим государственным органом, осуществляющим государственную регистрацию (далее регистрирующий орган); 
      реестродержатель в течение двух рабочих дней с момента получения заявления проверяет содержащуюся в Реестре информацию по данному предприятию, вносит необходимые изменения и дополнения в Реестр и ставит соответствующую отметку на бланке заявления; 
      заявитель подает в регистрирующий орган заявление с отметкой реестродержателя.  <*> 
      Сноска. В пункт 14 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580   P020580_
      15. При изменении размера уставного капитала юридического лица с участием государства в уставном капитале в регистрирующий орган подается заявление, заверенное реестродержателем в вышеуказанном порядке.  <*> 
      Сноска. Пункт 15 в редакции - постановления Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580   P020580_
      16. Регистрирующий орган в течение 5 рабочих дней извещает реестродержателя о произведенной государственной регистрации (перерегистрации) либо об отказе в регистрации (перерегистрации) для внесения изменений в Реестр.  <*> 
      Сноска. В пункт 16 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580   P020580_
      17. Заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, принадлежащими государству, а также их регистрация в реестре держателей ценных бумаг осуществляются только на основании заверенных реестродержателем приказов, отдаваемых уполномоченным государственным органом. 
      18. Лица, осуществляющие исполнение и заключение сделок с ценными бумагами, принадлежащими государству, а также их регистрацию в реестре держателей ценных бумаг, в течение 5 рабочих дней извещают реестродержателя о результатах исполнения либо неисполнения приказа для внесения изменений и дополнений в Реестр.  <*> 
      Сноска. В пункт 18 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580   P020580_
      19. В случае принятия решения о передачи государственной доли в хозяйственных товариществах, а также государственных предприятий в залог или управление орган государственного управления, осуществляющий функции собственника, до заключения договора должен получить подтверждение реестродержателя.  <*> 
      Сноска. В пункт 19 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580   P020580_
      20. Договор купли-продажи, передачи в залог и управление государственной доли в хозяйственных товариществах, а также государственных предприятий должен содержать соответствующую отметку реестродержателя.  <*> 
      Сноска. В пункт 20 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580   P020580_
      21. В случае расторжения договора купли-продажи, передачи в залог и управление государственной доли орган государственного управления, являющийся одной из сторон договора, в течение 5 рабочих дней должен уведомить реестродержателя о расторжении договора для внесения изменений и дополнений в Реестр.  <*> 
      Сноска. В пункт 21 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580   P020580_
      21-1. Уполномоченный орган, осуществляющий в пределах предоставленных ему полномочий контроль за проведением процедур банкротства, а также во внесудебной процедуре ликвидации несостоятельного должника, в случае ликвидации государственных предприятий и юридических лиц с участием государства в уставном капитале обязан уведомить реестродержателя о начале ликвидационной процедуры в течение 5 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения о ликвидации.  <*> 
      Сноска. Положение дополнено пунктом 21-1 - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580   P020580_
      21-2. Министерства, ведомства и другие уполномоченные органы, представляющие информацию для Реестра (далее - уполномоченные органы) обязаны письменно уведомлять реестродержателя о любом изменении показателей, включенных в Реестр, в течение 5 рабочих дней со дня получения ими информации об их изменении.  <*> 
      Сноска. Положение дополнено пунктом 21-2 - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580   P020580_
      22. Реестродержатель вправе не вносить изменения в Реестр в следующих случаях: 
      в Реестре не зарегистрирован факт образования государственного предприятия и учреждения, юридического лица с участием государства в уставном капитале (за исключением регистрации образования юридического лица); 
      представленные заявителем данные не совпадают с информацией, содержащейся в Реестре. 
      23. Реестродержатель вправе истребовать у заявителя дополнительные документы, необходимые для уточнения и внесения изменений в Реестр. 
      24. Ответственность за правильность и своевременность предоставления данных при наполнении и изменении данных Реестра несут должностные лица уполномоченных органов.  <*> 
      Сноска. В пункт 24 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года № 580   P020580_
      25. Ответственность за правильность и своевременность внесения предоставленной информации в Реестр несет реестродержатель. 
      26. Финансирование формирования и ведения Реестра государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале, осуществляется из республиканского бюджета. 
      26-1. Финансирование работ, связанных с предоставлением и поддержанием доступа местным исполнительным органам к системе ведения Реестра, а также иные работы, выполняемые по заказу местных исполнительных органов с использованием Реестра, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан за счет средств местных бюджетов.  <*> 
      Сноска. Глава дополнена пунктом 26-1 - постановлением Правительства РК от 27 сентября 2006 года N  926 .
 

                    IV. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
 

        27. Ведение Реестра осуществляется с помощью средств электронных систем сбора, обработки и хранения информации на базе специализированных программно-технических комплексов, позволяющих оптимизировать управление Реестром и администрировать доступ к информации, обеспечивающих надежность и сохранность данных. 
 

              5. Контроль за актуальностью и полнотой данных Реестра <*> 
 

        28. Уполномоченные органы обязаны по письменному запросу реестродержателя безвозмездно представлять запрашиваемые данные для актуализации и уточнения показателей основного и дополнительного подразделов Реестра. 

      О выявленных расхождениях в данных Реестра реестродержатель уведомляет уполномоченный орган, который в течение 15 рабочих дней с даты получения информации обязан уточнить данные и представить их реестродержателю. 
      Сноска. Положение дополнено разделом 5 и пунктом 28 - постановлением Правительства РК от 28 мая 2002 года  N 580 .

Приложение 1        

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Реестра государственных предприятий и учреждений,
юридических лиц с участием государства в уставном капитале

      Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.05.2002 N 580; от 30.04.2007 N 352 (вводится в действие с 13.08.2010).

--------------------------------------------------------------------------
N !     Показатель        !               Пояснение
п/п!                       !
--------------------------------------------------------------------------
1  Бизнес-идентификационный номер
Исключен постановлением Правительства РК от 30.04.2007 N 352 
3  Дата госрегистрации     - Дата последней перерегистрации
4  Полное наименование
5  Сокращенное наименование
6  Код региона             - Код региона, в котором расположен объект
7  Местонахождение         - Полный адрес местонахождения
8  Отрасль (деятельность)  - Код отрасли согласно ОКЭД
9  КФС                     - Код формы собственности
10 Организационно-правовая - Код организационно-правовой формы (согласно
   форма                     КОПФХС)
11 Руководитель (высшее    - Фамилия, инициалы первого руководителя
   должностное лицо)         (высшего должностного лица)
12 Бухгалтер               - Фамилия, инициалы главного бухгалтера
13 Регистратор             - Данные о регистраторе (для акционерных 
                             обществ)
14 Уставной капитал        - Размер уставного капитала
15 Государственная доля    - Размер госдоли в % от уставного капитала
16 Пакет                   - Количество акций (для акционерных обществ)
17 Обременение             - Передача госдоли в управление или залог
                             третьим лицам
--------------------------------------------------------------------------

Приложение 2            

ДАННЫЕ, предоставляемые государственными органами
для Реестра государственных предприятий и учреждений,
юридических лиц с участием государства в уставном капитале

     Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.10.2001 N 1369; от 28.05.2002 N 580; от 27.09.2006 N 926; от 30.04.2007 N 352 (вводится в действие с 13.08.2010).

---------------------------------------------------------------------------
№ !     Показатель        !               Пояснение
п/п!                       !
---------------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

1  Бизнес-идентификационный номер
2  Дата госрегистрации  
3  Полное наименование
4  Код региона             - Код региона, а котором расположен объект
5  Местонахождение         - Полный адрес местонахождения
6  Организационно-правовая - Код организационно-правовой формы 
   форма                     (согласно КОПФХС)
7  Руководитель (высшее    - Фамилия и инициалы первого руководителя 
   (должностное лицо)        (высшего должностного лица)
8  Бухгалтер               - Фамилия и инициалы главного бухгалтера
9  Уставный капитал        - Размер уставного капитала

Агентство по статистике 

1  Бизнес-идентификационный номер
Исключен постановлением Правительства РК от 30.04.2007 N 352 
3  Полное наименование
4  Отрасль (деятельность)  - Код отрасли согласно ОКЭД
5  ОПФ                     - Организационно-правовая форма
6  СОАТО                   - Код региона согласно
                             административно-территориальному делению

Агентство по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций

1  Бизнес-идентификационный номер
Исключен постановлением Правительства РК от 30.04.2007 N 352 
3  Дата госрегистрации
4  Полное наименование
5  Отрасль (деятельность)  - Код отрасли согласно ОКЭД
6  Руководитель (высшее    - Фамилия и инициалы первого руководителя
   должностное лицо)         (высшего должностного лица)
7  Бухгалтер               - Фамилия и инициалы главного бухгалтера
8  Местонахождение         - Полный адрес местонахождения
9  Регистратор             - Данные о регистраторе (для акционерных
                             обществ)
10 Уставный капитал        - Размер уставного капитала
11 Код NSIN                - Унифицированные коды эмиссий (по NSIN)
12 Номинал                 - Номинал акций
13 Количество акций        - Количество акций в эмиссии     

Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов
(по республиканской собственности)

1  Бизнес-идентификационный номер
Исключен постановлением Правительства РК от 30.04.2007 N 352 
3  Уставный капитал        - Размер уставного капитала
4  Полное наименование
5  Государственная доля    - Размер госдоли в % от уставного капитала,
                             принадлежащей государству
6  Пакет                   - Количество акций (для акционерных обществ),
                             принадлежащие государству
7  Орган                   - орган государственного управления (для
   государственного          государственных предприятий);
   управления                государственный орган, осуществляющий
   (государственный          права владения и пользования
   орган)                    государственными пакетами акций (для
                             акционерных обществ); государственный
                             орган, осуществляющий права владения
                             и пользования государственными долями
                             участия (для товариществ с
                             ограниченной ответственностью)
8  Обременение             - Данные об обременении (залоге, управлении)
9  История создания        - данные о принятых решениях, связанных
                             с созданием, преобразованием или
                             ликвидацией     

Комитет по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов

1  Бизнес-идентификационный номер
Исключен постановлением Правительства РК от 30.04.2007 N 352 
3  Полное наименование
4  Государственная доля    - Размер госдоли в % от уставного капитала
5  Пакет                   - Количество акций (для акционерных обществ) 
 
Местные исполнительные органы (по коммунальной собственности)
 
1  Бизнес-идентификационный номер
Исключен постановлением Правительства РК от 30.04.2007 N 352 
3  Уставный капитал        - размер уставного капитала
4  Полное
   наименование
5  Государственная         - размер госдоли в процентах от
   доля                      уставного капитала, принадлежащей
                             государству
6  Пакет                   - количество акций (для акционерных
                             обществ), принадлежащих местному
                             исполнительному органу
7  Орган                   - орган государственного управления
   государственного          (для государственных предприятий);
   управления                государственный орган, осуществляющий
   (государственный          права владения и пользования
   орган)                    государственными пакетами акций (для
                             акционерных обществ); государственный
                             орган, осуществляющий права владения и
                             пользования государственными долями
                             участия (для товариществ с
                             ограниченной ответственностью)
8  Обременение             - данные об обременении (залоге,
                             управлении)
9  История создания        - данные о принятых решениях,
                             связанных с созданием,
                             преобразованием или ликвидацией

--------------------------------------------------------------------------