Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Қазынашылық департаментiнiң қазынашылық органдарының шоттарынан уақытша бос ақшаны Қазақстан Республикасының банктерiндегi салымдарға орналастыруының тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қаулысы 1998 жылғы 18 мамыр N 451. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2001.07.11. N 943 қаулысымен. ~P010943

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:
      1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Қазынашылық департаментiнiң қазынашылық органдарының шоттарынан уақытша бос ақшаны Қазақстан Республикасының банктерiндегi салымдарға орналастыруының тәртiбi туралы қоса берiлiп отырған Ереже бекiтiлсiн. <*>
      ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.25. N 172 қаулысымен.
               P990172_
      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Қазынашылық департаментiнiң қазынашылық органдарының шоттарынан уақытша бос ақшаны Қазақстан Республикасының банктерiндегi салымдарға орналастыруының тәртiбi туралы ережеге сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң депозиттерiн орналастыруды ұйымдастырсын. <*>
      ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.25. N 172 қаулысымен.
               P990172_

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық

департаментіне Қазақстан Республикасы Үкіметінің жекелеген шешімдерімен 
қазынашылық органдарының шоттарынан уақытша бос ақшаны Қазақстан 
Республикасының банктеріндегі салымға орналастыруды сыйақының (мүдденің) 
нөлдік ставкасы бойынша және міндеттемені (кепілді) қамтамасыз етпестен 
орналастыруға рұқсат берілуі мүмкін деп белгіленсін.
<*>

   ЕСКЕРТУ. Жаңа 3-тармақпен толықтырылды - ҚРҮ-нің 1998.10.20. N 1061
       қаулысымен.

   Қазақстан Республикасының
    Премьер-Министрi
                    Қазақстан Республикасы
                      Үкiметiнiң
                    1998 жылғы 18 мамырдағы
                    N 451 қаулысымен
                       бекiтiлген

       Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
       Қазынашылық департаментiнiң қазынашылық
       органдарының шоттарынан уақытша бос ақшаны
          Қазақстан Республикасының
       банктерiндегi салымдарға орналастыруының
              тәртiбi туралы
                ЕРЕЖЕ 
<*>
      Осы Ереже "Бюджет жүйесi туралы", Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Заң күшi бар Жарлығына, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Қазынашылық департаментi туралы ережеге сәйкес әзiрлендi және ол Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Қазынашылық департаментi органдарының шоттарындағы уақытша бос ақшаны Қазақстан Республикасының банктерiндегi (бұдан әрi - Банктер) салымдарға орналастыру шарттарына қойылатын мiндеттi талаптарды белгiлейдi. <*>
      ЕСКЕРТУ. Атауы мен Кіріспе өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.25. N 172
               қаулысымен. P990172_

                          1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Қазынашылық департаментi (бұдан әрi - Департамент) қазынашылық органдарының корреспонденттiк шоттарынан уақытша бос ақшаны банктердегi салымдарға заңдарда белгiленген тәртiппен Департаменттiң уақытша ақша тартуы туралы тиiстi келiсiмдер жасасу жолымен тартады. <*>
      ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.25. N 172 қаулысымен.
               P990172_

      2. Уақытша бос ақша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң және Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiнiң салымдарына орналастырылады. Департаменттiң Бiрыңғай қазынашылық шотынан және шетел валютасындағы корреспонденттiк шотынан, сондай-ақ басқармалардың ұлттық валютадағы корреспонденттiк шоттарынан орналастыру екiншi деңгейдегi банктермен жасалатын Банктiк салым шартының және оның ажырамас бөлiгi болып табылатын Кепiл туралы шарттың негiзiнде жүзеге асырылады. Екiншi деңгейдегi банктердi айқындаудың шарттары банкте аудиттiң халықаралық стандарттарына сәйкес аудит жүргiзу, банктiң Банктiк салым шарты жасалған күнге дейiн үш ай бойы пруденциялық нормативтердi және басқа да нормалар мен лимиттердi сақтауы және банктiң Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес бiрiншi топқа енгiзiлуi болып табылады.
      3. Мiндеттеменi қамтамасыз ету (кепiл) - сыйақыны (мүдденi), айыппұлдарды, өсiмдердi, тұрақсыздық айыптарын, шығындарды өтеудi, алымдар бойынша шығыстарды және басқаларын есепке ала отырып салымды толық қайтаруды қамтамасыз етуге қажеттi мөлшерде Кепiл шарты бойынша Департаментке берiлетiн (аударылатын) мемлекеттiк бағалы қағаздар немесе еркiн айналымдағы валюта.
      4. Басқармалардың корреспонденттiк шоттарындағы және Бiрыңғай қазынашылық шоттағы уақытша бос ақшаны жинақтау үшiн Департамент ұлттық валютада шот ашады.

               2. Уақытша бос ақшаны банктiк салымдарға
             орналастырудың шектi мерзiмдерi мен сомалары

      5. Департамент Банктердегi салымдарға Бiрыңғай қазынашылық шоттағы және қазынашылықтың облыстық басқармаларының корреспонденттiк шоттарындағы, сондай-ақ Департаменттiң шетел валютасындағы корреспонденттiк шотындағы алдыңғы айдағы қаражаттың орташа күндiк қалдығының 50 процентiнен аспайтын жалпы сомада орналастыруға құқылы.
      6. Банктердегi мерзiмдi салымдарға орналастырылатын бос ақшаның нақты сомасын Департамент белгiлейдi.
      7. Басқармалар Департаменттiң нұсқауы бойынша өздерiнiң корреспонденттiк шотынан ақшаны кейiн оларды банктiк салымдарға орналастыру үшiн Департаменттiң шотына аударады.
      8. Мерзiмдi банктiк салымдарды орналастырудың ең үлкен мерзiмi үш күнтiзбелiк айдан аспауы керек және ол үш айдан астам мерзiмге ұзартыла алмайды. Бұл ретте банктiк салымды қайтарудың шектi мерзiмi тиісті қаржы жылының 30 қарашасынан кеш болмауға тиiс. <*>
      ЕСКЕРТУ. 8-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.25. N 172 қаулысымен.
               P990172_

      9. Банктiк салым шартын ұзарту Банктiк салым шартына қосымша келiсiммен ресiмделедi. Бұл ретте кепiлге салынған және олар бойынша өтеу мерзiмi банктiк салым мерзiмi аяқталғанға дейiн аяқталатын мемлекеттiк бағалы қағаздар ауыстыруға жатады.
      10. Қазынашылық органдарының корреспонденттiк шоттарындағы және

Бiрыңғай қазынашылық шоттағы дебеттiк сальдоларға жол бермеу
мақсатында Банктiк салым шартын Департамент бiржақты тәртiппен бұзуы
және салым жоғарыда аталған шоттарға қайтарылуы мүмкiн.
   11. Сыйақысы (мүддесi) есептелген банктiк салымды қайтару
мерзiмi Банктiк салым шарты мерзiмiнен бұрын бұзылған жағдайда
тараптардың келiсiмi бойынша Банктiк салым шартында белгiленедi,
бiрақ талап ету түскен күндi қоса алғанда 3 банктік күннен аспауы 
керек. 
<*>

   ЕСКЕРТУ. 11-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.25. N 172 қаулысымен.
        

P990172_

 

          3. Сыйақыны (мүдденi) есептеу

   12. Департамент уақытша бос ақшаны Қазақстан Республикасының
банктерiнде ұлттық валютадағы салымдарға орналастырылған кезде
сыйақының (мүдденiң) ең аз ставкасы 3 процентi шегерiлген соңғы
аукциондағы МЕККАМ-3 нақты кiрiстiлiгi бойынша Банктiк салым шарты
жасалған күнi айқындалады.
   ЕСКЕРТУ. 12-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.25. N 172 қаулысымен.
        

P990172_

 

   13. Сыйақының (мүдденiң) ставкасы 12-тармақта көрсетiлген ең аз
ставкаға мынадай түзетушi есудi (кемудi) ескере отырып айқындалады:
      - банктiк салымның мерзiмiне қарай
     20 күнге дейiн төмен деңгейдiң 0,5 % шегеру
     20-дан 35 күнге дейiн ең төмен деңгейдiң 0 %
     35 күннен астам ең төмен деңгейдiң 0,5 % қосу

      - банктiк салымға орналастырылатын сомаға қарай
       100 млн. теңгеге дейiн мөлшерде 0,5 % қосу
        100 млн. теңгеден астам мөлшерде 0%

    - кепiлге ұсынылатын бағалы қағаздардың мерзiмдiлiгiне қарай
      12 айлық мемлекеттiк бағалы қағаздар 1 % қосу
      3 және 6 айлық мемлекеттiк бағалы қағаздар 0 %.
      Банктiк салым шарты мерзiмiнен бұрын бұзылғанда осы
тармақта белгiленген талаптар қолданылмайды.


      14. Банктiк салым шартын жасасу кезiнде сыйақының (мүдденiң) ставкасы нарық конъюктурасына және банктiң ұсынысына сүйене отырып, бiрақ 12-тармақта белгiленген деңгейiнен кем болмай белгiленуi мүмкiн. Бұл ретте уақытша бос ақша неғұрлым ұтымды шарттарды ұсынған

банкте салымға орналастырады.

        4. Сыйақыны (мүдденi) төлеу шарттары

   15. Банктiк салым шартының мерзiмi аяқталғанда Банк банктiк
салым сомасын Банктiк салым шартында көрсетiлген деректемелер
бойынша Департаментке қарайды, ал сыйақыны (мүдденi) Банктiк салым
шартына сәйкес онда көрсетiлген деректемелер бойынша республикалық
бюджеттiң кiрiсiне аударады.
   16. Сыйақының (мүдденiң) сомасы Банктiк салым шартында
көзделген ставкаға сәйкес есептеледi.

        5. Мiндеттемелердi қамтамасыз ету және
           кепiлге қойылатын талаптар

   17. Кепiл ретiнде банктiк салымды өтеу мерзiмiне тең және одан
асатын айналым мерзiмi бар мемлекеттiк бағалы қағаздар, сондай-ақ
еркiн өтiмдi валюта қабылдануы мүмкiн.
   18. Кепiлдi мемлекеттiк бағалы қағаздардың кепiлдi қамтамасыз
ету сомасы эмиссиялау сәтiндегi олардың аукциондық кiрiстiлiгiн
есепке ала отырып есептеледi.
   19. Шетел валютасындағы кепiл Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкiнiң Банктiк салым шарты жасалған күнгi ресми валюталық бағамы
бойынша есептеледi.


      20. Департамент пен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi арасында Банктiк салым шарты жасалған кезде осы Ереженiң 13-тармағында көзделген шарттар қолданылмайды.
      21. Кепiлдi ресiмдеу кезiнде Департамент Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарын басшылыққа алады. Кепiл туралы шарт Орталық депозитарийде белгiленген тәртiппен тiркеледi.
      22. Банктiк салымға ақшаны аудару Банктiк салым шартында белгiленген мерзiмде, Банк Департаментке:
      Банктiң Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздарының кепiлiн тiркегенi туралы Орталық депозитарийдiң жазбаша растауын;
      Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздарының Банктiң негiзгi ДЕПО шотынан оның Орталық депозитарийдегi "Кепiл операциялары бойынша тосқауыл қойылған" деген қосалқы шотына шеттетiлгенi туралы Орталық депозитарийдiң растауын ұсынғаннан кейiн жүзеге асырылады.
      Мiндеттемелер еркiн өтiмдi валютамен қамтамасыз етiлгенде Банк Департаментке Департаменттiң шотына ақшаның кепiл ретiнде еркiн айналымдағы валютада аударылғаны туралы қуаттауды ұсынуы керек. <*>
      ЕСКЕРТУ. 22-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.25. N 172 қаулысымен.

        

P990172_

 

   23. Банктiк салым шарты бойынша барлық мiндеттемелердi
орындағаннан кейiн Департамент Орталық депозитарийге Қазақстан
Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздардың кепiлi тоқтатылғаны
туралы ДЕПО тапсырысын жiбередi және/немесе кепілдің сомасын шетелдік 
валютада банктің - кепіл берушінің шотына аударады. 
<*>
 
   ЕСКЕРТУ. 23-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.25. N 172 қаулысымен.
        

P990172_

 

            6. Қорытынды ережелер

   24. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер қолданылып жүрген
заңдарға сәйкес шешiледi.
   
   


Об утверждении Положения о порядке размещения Департаментом казначейства Министерства финансов Республики Казахстан временно свободных денег со счетов органов казначейства во вклады в банках Республики Казахстан <*> Сноска. В название внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 ~P990172.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 мая 1998 г. N 451 Утратило силу - постановлением Правительства РК от 11 июля 2001 г. N 943 ~P010943

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения Департаментом казначейства Министерства финансов Республики Казахстан временно свободных денег со счетов органов казначейства во вклады в банках Республики Казахстан. <*>
      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 P990172_ .
      2. Министерству финансов Республики Казахстан организовать в 1998 году размещение депозитов Правительства Республики Казахстан в соответствии с Положением о порядке размещения Департаментом казначейства Министерства финансов Республики Казахстан временно свободных денег со счетов органов казначейства во вклады в банках Республики Казахстан.
      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 P990172_ .
      3. Установить, что отдельными решениями Правительства Республики Казахстан Департаменту казначейства Министерства финансов Республики Казахстан может разрешаться размещение временно свободных денег со счетов органов казначейства во вклады в банках Республики Казахстан под нулевую ставку вознаграждения (интереса) и без обеспечения обязательств (залога). <*>
      Сноска. Постановление дополнено новым пунктом 3 согласно постановлению Правительства РК от 20.10.1998г. N 1061 P981061_ .
   Премьер-Министр
  Республики Казахстан


                      УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 1998 г. N 451


                              ПОЛОЖЕНИЕ
            о порядке размещения Департаментом казначейства
               Министерства финансов Республики Казахстан
               временно свободных денег со счетов органов
               казначейства во вклады в банках Республики
                              Казахстан <*>
      Сноска. В названии и преамбуле исключены слова - постановлением Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 P990172_ .

      Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан "О бюджетной системе", Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", Положением о Департаменте казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и устанавливает обязательные требования к условиям размещения имеющихся временно свободных денег на счетах органов Департамента казначейства Министерства финансов Республики Казахстан во вклады в банках Республики Казахстан (далее - Банки).

                          1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      1. Департаментом казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Департамент) привлекаются временно свободные деньги с корреспондентских счетов органов казначейства во вклады в банках путем заключения в установленном законодательством порядке соответствующих соглашений о временном привлечении Департаментом денег. <*>
      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 P990172_ .
      2. Размещение временно свободных денег во вклады производится в Национальный Банк Республики Казахстан и банки второго уровня Республики Казахстан. Размещение временно свободных денег с Единого казначейского счета и корреспондентского счета в иностранной валюте Департамента, а также корреспондентских счетов управлений в национальной валюте осуществляется на основании Договора банковского вклада и Договора о залоге, который является его неотъемлемой частью, заключаемых с банками второго уровня. Условиями определения банков второго уровня являются проведение в банке аудита в соответствии с международными стандартами аудита, соблюдение банком пруденциальных нормативов и других норм и лимитов в течение трех месяцев до даты заключения Договора банковского вклада и включение банка в первую группу в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.
      3. Обеспечение обязательства (залог) - государственные ценные бумаги или свободно конвертируемая валюта, передаваемые Департаменту (перечисляемые) по Договору залога в размере, необходимом для обеспечения полного возврата вклада с учетом вознаграждения (интереса) по нему, штрафов, пени, неустоек, возмещения убытков, расходов по взысканию и прочее.
      4. Для аккумулирования временно свободных денег, находящихся на корреспондентских счетах управлений и Едином казначейском счете, Департамент открывает счет в национальной валюте.

           2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ И СУММЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО
                 СВОБОДНЫХ ДЕНЕГ В БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ

      5. Департамент имеет право размещать во вклады в Банках общую сумму, не превышающую 50 процентов от среднедневного остатка средств за предыдущий месяц на Едином казначейском счете и корреспондентских счетах областных управлений казначейства, а также на корреспондентском счете Департамента в иностранной валюте.
      6. Конкретная сумма размещаемых свободных денег на срочные вклады в Банки определяется Департаментом.
      7. Управления перечисляют по указанию Департамента деньги со своего корреспондентского счета на счет Департамента для последующего размещения их в банковские вклады.
      8. Максимальный срок размещения срочных банковских вкладов не должен превышать трех календарных месяцев и не может быть пролонгирован на срок, превышающий три месяца. При этом предельный срок возврата банковского вклада должен быть не позднее 30 ноября соответствующего финансового года. <*>
      Сноска. В пункт 8 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 P990172_ .
      9. Пролонгация Договора банковского вклада оформляется дополнительным соглашением к Договору банковского вклада. При этом государственные ценные бумаги, находящиеся в залоге и срок погашения по которым наступает до срока окончания банковского вклада, подлежат замене.
      10. С целью недопущения дебетового сальдо на корреспондентских счетах органов казначейства и Единого казначейского счета Договор банковского вклада Департаментом может быть расторгнут в одностороннем порядке и вклад возвращен на вышеназванные счета.
      11. Срок возврата банковского вклада с начисленным вознаграждением (интересом) в случае досрочного расторжения Договора банковского вклада устанавливается в Договоре банковского вклада по согласию сторон, но не более 3 банковских дней, включая день поступления требования. <*>
       Сноска. В пункт 11 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 P990172_ .

                 3. РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА)

      12. Минимальная ставка вознаграждения (интереса) при размещении Департаментом временно свободных денег во вклады в национальной валюте в банках Республики Казахстан определяется на дату заключения Договора банковского вклада по фактической доходности МЕККАМ-З последнего аукциона за минусом 3 процентов. <*>

   Сноска. В пункт 12 внесены изменения - постановлением 
Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 

P990172_

 . 
   13. Ставка вознаграждения (интереса) определяется с учетом
следующих корректирующих увеличений (уменьшений) к минимальной
ставке, указанной в пункте 12:
   - в зависимости от срока банковского вклада
   до 20 дней минус 0,5 % от минимального уровня
    от 20 до 35 дней 0 % от минимального уровня
   более 35 дней плюс 0,5 % от минимального уровня

  - в зависимости от суммы, размещаемой в банковский вклад
    в размере до 100 млн.тенге плюс 0,5 %
    в размере более 100 млн.тенге 0 %

 - в зависимости от срочности представляемых в залог ценных бумаг
    12-месячные государственные ценные бумаги плюс 1 %
    3- и 6-месячные государственные ценные бумаги 0 %.
   При досрочном расторжении Договора банковского вклада
требования, установленные настоящим пунктом, не применяются.
   14. При заключении Договора банковского вклада ставка
вознаграждения (интереса) может быть установлена, исходя из
конъюнктуры рынка и предложения банка, но не ниже уровня,
установленного в пункте 12. При этом размещение временно свободных
денег во вклады производится в банк, предложивший наиболее выгодные
условия.

      4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА)

   15. По истечении срока Договора банковского вклада Банк
возвращает сумму банковского вклада Департаменту по оговоренным в
Договоре банковского вклада реквизитам, а вознаграждение (интерес) в
соответствии с Договором банковского вклада перечисляет в доход
республиканского бюджета по оговоренным в Договоре банковского
вклада реквизитам.
   16. Сумма вознаграждения (интереса) рассчитывается в
соответствии со ставкой, предусмотренной в Договоре банковского
вклада.

     5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЛОГУ      17. В качестве залога могут приниматься государственные ценные бумаги со сроком их обращения, равным и превышающим срок погашения банковского вклада, а также свободно конвертируемая валюта.
      18. Сумма обеспечения залога государственными ценными бумагами рассчитывается с учетом их аукционной доходности на момент эмиссии.
      19. Залог в иностранной валюте рассчитывается по официальному валютному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату заключения Договора банковского вклада.
      20. При заключении Договора банковского вклада между Департаментом и Национальным Банком Республики Казахстан условия, предусмотренные пунктом 13 настоящего Положения, не применяются.
      21. При оформлении залога Департамент руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан. Договор о залоге регистрируется в Центральном депозитарии в установленном порядке.
      22. Перечисление денег в банковский вклад осуществляется в сроки, установленные в Договоре банковского вклада, после представления Банком Департаменту:
      письменного подтверждения Центрального депозитария о произведенной Банком регистрации залога государственных ценных бумаг Республики Казахстан;
      подтверждения от Центрального депозитария о блокировании государственных ценных бумаг Республики Казахстан с основного счета ДЕПО Банка на его вспомогательный счет "Блокировано по залоговым операциям" в Центральном депозитарии.
      При обеспечении обязательств свободно конвертируемой валютой Банку необходимо предоставить в Департамент подтверждение о переводе денег, переданных в качестве залога в свободно конвертируемой валюте, на счет Департамента. <*>
      Сноска. В пункт 22 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 P990172_ .
      23. После выполнения всех обязательств по Договору банковского вклада Департамент направляет в Центральный депозитарий поручение ДЕПО о прекращении залога государственных ценных бумаг Республики Казахстан и/или переводит сумму залога в иностранной валюте на счет банка-залогодателя. <*>
      Сноска. В пункт 23 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 P990172_ .

                     6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      24. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.