Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Қазынашылық департаментiнiң қазынашылық органдарының шоттарынан уақытша бос ақшаны Қазақстан Республикасының банктерiндегi салымдарға орналастыруының тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қаулысы 1998 жылғы 18 мамыр N 451. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2001.07.11. N 943 қаулысымен. ~P010943

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:
      1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Қазынашылық департаментiнiң қазынашылық органдарының шоттарынан уақытша бос ақшаны Қазақстан Республикасының банктерiндегi салымдарға орналастыруының тәртiбi туралы қоса берiлiп отырған Ереже бекiтiлсiн. <*>
      ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.25. N 172 қаулысымен.
               P990172_
      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Қазынашылық департаментiнiң қазынашылық органдарының шоттарынан уақытша бос ақшаны Қазақстан Республикасының банктерiндегi салымдарға орналастыруының тәртiбi туралы ережеге сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң депозиттерiн орналастыруды ұйымдастырсын. <*>
      ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.25. N 172 қаулысымен.
               P990172_

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық

департаментіне Қазақстан Республикасы Үкіметінің жекелеген шешімдерімен 
қазынашылық органдарының шоттарынан уақытша бос ақшаны Қазақстан 
Республикасының банктеріндегі салымға орналастыруды сыйақының (мүдденің) 
нөлдік ставкасы бойынша және міндеттемені (кепілді) қамтамасыз етпестен 
орналастыруға рұқсат берілуі мүмкін деп белгіленсін.
<*>

   ЕСКЕРТУ. Жаңа 3-тармақпен толықтырылды - ҚРҮ-нің 1998.10.20. N 1061
       қаулысымен.

   Қазақстан Республикасының
    Премьер-Министрi
                    Қазақстан Республикасы
                      Үкiметiнiң
                    1998 жылғы 18 мамырдағы
                    N 451 қаулысымен
                       бекiтiлген

       Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
       Қазынашылық департаментiнiң қазынашылық
       органдарының шоттарынан уақытша бос ақшаны
          Қазақстан Республикасының
       банктерiндегi салымдарға орналастыруының
              тәртiбi туралы
                ЕРЕЖЕ 
<*>
      Осы Ереже "Бюджет жүйесi туралы", Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Заң күшi бар Жарлығына, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Қазынашылық департаментi туралы ережеге сәйкес әзiрлендi және ол Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Қазынашылық департаментi органдарының шоттарындағы уақытша бос ақшаны Қазақстан Республикасының банктерiндегi (бұдан әрi - Банктер) салымдарға орналастыру шарттарына қойылатын мiндеттi талаптарды белгiлейдi. <*>
      ЕСКЕРТУ. Атауы мен Кіріспе өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.25. N 172
               қаулысымен. P990172_

                          1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Қазынашылық департаментi (бұдан әрi - Департамент) қазынашылық органдарының корреспонденттiк шоттарынан уақытша бос ақшаны банктердегi салымдарға заңдарда белгiленген тәртiппен Департаменттiң уақытша ақша тартуы туралы тиiстi келiсiмдер жасасу жолымен тартады. <*>
      ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.25. N 172 қаулысымен.
               P990172_

      2. Уақытша бос ақша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң және Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiнiң салымдарына орналастырылады. Департаменттiң Бiрыңғай қазынашылық шотынан және шетел валютасындағы корреспонденттiк шотынан, сондай-ақ басқармалардың ұлттық валютадағы корреспонденттiк шоттарынан орналастыру екiншi деңгейдегi банктермен жасалатын Банктiк салым шартының және оның ажырамас бөлiгi болып табылатын Кепiл туралы шарттың негiзiнде жүзеге асырылады. Екiншi деңгейдегi банктердi айқындаудың шарттары банкте аудиттiң халықаралық стандарттарына сәйкес аудит жүргiзу, банктiң Банктiк салым шарты жасалған күнге дейiн үш ай бойы пруденциялық нормативтердi және басқа да нормалар мен лимиттердi сақтауы және банктiң Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес бiрiншi топқа енгiзiлуi болып табылады.
      3. Мiндеттеменi қамтамасыз ету (кепiл) - сыйақыны (мүдденi), айыппұлдарды, өсiмдердi, тұрақсыздық айыптарын, шығындарды өтеудi, алымдар бойынша шығыстарды және басқаларын есепке ала отырып салымды толық қайтаруды қамтамасыз етуге қажеттi мөлшерде Кепiл шарты бойынша Департаментке берiлетiн (аударылатын) мемлекеттiк бағалы қағаздар немесе еркiн айналымдағы валюта.
      4. Басқармалардың корреспонденттiк шоттарындағы және Бiрыңғай қазынашылық шоттағы уақытша бос ақшаны жинақтау үшiн Департамент ұлттық валютада шот ашады.

               2. Уақытша бос ақшаны банктiк салымдарға
             орналастырудың шектi мерзiмдерi мен сомалары

      5. Департамент Банктердегi салымдарға Бiрыңғай қазынашылық шоттағы және қазынашылықтың облыстық басқармаларының корреспонденттiк шоттарындағы, сондай-ақ Департаменттiң шетел валютасындағы корреспонденттiк шотындағы алдыңғы айдағы қаражаттың орташа күндiк қалдығының 50 процентiнен аспайтын жалпы сомада орналастыруға құқылы.
      6. Банктердегi мерзiмдi салымдарға орналастырылатын бос ақшаның нақты сомасын Департамент белгiлейдi.
      7. Басқармалар Департаменттiң нұсқауы бойынша өздерiнiң корреспонденттiк шотынан ақшаны кейiн оларды банктiк салымдарға орналастыру үшiн Департаменттiң шотына аударады.
      8. Мерзiмдi банктiк салымдарды орналастырудың ең үлкен мерзiмi үш күнтiзбелiк айдан аспауы керек және ол үш айдан астам мерзiмге ұзартыла алмайды. Бұл ретте банктiк салымды қайтарудың шектi мерзiмi тиісті қаржы жылының 30 қарашасынан кеш болмауға тиiс. <*>
      ЕСКЕРТУ. 8-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.25. N 172 қаулысымен.
               P990172_

      9. Банктiк салым шартын ұзарту Банктiк салым шартына қосымша келiсiммен ресiмделедi. Бұл ретте кепiлге салынған және олар бойынша өтеу мерзiмi банктiк салым мерзiмi аяқталғанға дейiн аяқталатын мемлекеттiк бағалы қағаздар ауыстыруға жатады.
      10. Қазынашылық органдарының корреспонденттiк шоттарындағы және

Бiрыңғай қазынашылық шоттағы дебеттiк сальдоларға жол бермеу
мақсатында Банктiк салым шартын Департамент бiржақты тәртiппен бұзуы
және салым жоғарыда аталған шоттарға қайтарылуы мүмкiн.
   11. Сыйақысы (мүддесi) есептелген банктiк салымды қайтару
мерзiмi Банктiк салым шарты мерзiмiнен бұрын бұзылған жағдайда
тараптардың келiсiмi бойынша Банктiк салым шартында белгiленедi,
бiрақ талап ету түскен күндi қоса алғанда 3 банктік күннен аспауы 
керек. 
<*>

   ЕСКЕРТУ. 11-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.25. N 172 қаулысымен.
        

P990172_

 

          3. Сыйақыны (мүдденi) есептеу

   12. Департамент уақытша бос ақшаны Қазақстан Республикасының
банктерiнде ұлттық валютадағы салымдарға орналастырылған кезде
сыйақының (мүдденiң) ең аз ставкасы 3 процентi шегерiлген соңғы
аукциондағы МЕККАМ-3 нақты кiрiстiлiгi бойынша Банктiк салым шарты
жасалған күнi айқындалады.
   ЕСКЕРТУ. 12-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.25. N 172 қаулысымен.
        

P990172_

 

   13. Сыйақының (мүдденiң) ставкасы 12-тармақта көрсетiлген ең аз
ставкаға мынадай түзетушi есудi (кемудi) ескере отырып айқындалады:
      - банктiк салымның мерзiмiне қарай
     20 күнге дейiн төмен деңгейдiң 0,5 % шегеру
     20-дан 35 күнге дейiн ең төмен деңгейдiң 0 %
     35 күннен астам ең төмен деңгейдiң 0,5 % қосу

      - банктiк салымға орналастырылатын сомаға қарай
       100 млн. теңгеге дейiн мөлшерде 0,5 % қосу
        100 млн. теңгеден астам мөлшерде 0%

    - кепiлге ұсынылатын бағалы қағаздардың мерзiмдiлiгiне қарай
      12 айлық мемлекеттiк бағалы қағаздар 1 % қосу
      3 және 6 айлық мемлекеттiк бағалы қағаздар 0 %.
      Банктiк салым шарты мерзiмiнен бұрын бұзылғанда осы
тармақта белгiленген талаптар қолданылмайды.


      14. Банктiк салым шартын жасасу кезiнде сыйақының (мүдденiң) ставкасы нарық конъюктурасына және банктiң ұсынысына сүйене отырып, бiрақ 12-тармақта белгiленген деңгейiнен кем болмай белгiленуi мүмкiн. Бұл ретте уақытша бос ақша неғұрлым ұтымды шарттарды ұсынған

банкте салымға орналастырады.

        4. Сыйақыны (мүдденi) төлеу шарттары

   15. Банктiк салым шартының мерзiмi аяқталғанда Банк банктiк
салым сомасын Банктiк салым шартында көрсетiлген деректемелер
бойынша Департаментке қарайды, ал сыйақыны (мүдденi) Банктiк салым
шартына сәйкес онда көрсетiлген деректемелер бойынша республикалық
бюджеттiң кiрiсiне аударады.
   16. Сыйақының (мүдденiң) сомасы Банктiк салым шартында
көзделген ставкаға сәйкес есептеледi.

        5. Мiндеттемелердi қамтамасыз ету және
           кепiлге қойылатын талаптар

   17. Кепiл ретiнде банктiк салымды өтеу мерзiмiне тең және одан
асатын айналым мерзiмi бар мемлекеттiк бағалы қағаздар, сондай-ақ
еркiн өтiмдi валюта қабылдануы мүмкiн.
   18. Кепiлдi мемлекеттiк бағалы қағаздардың кепiлдi қамтамасыз
ету сомасы эмиссиялау сәтiндегi олардың аукциондық кiрiстiлiгiн
есепке ала отырып есептеледi.
   19. Шетел валютасындағы кепiл Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкiнiң Банктiк салым шарты жасалған күнгi ресми валюталық бағамы
бойынша есептеледi.


      20. Департамент пен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi арасында Банктiк салым шарты жасалған кезде осы Ереженiң 13-тармағында көзделген шарттар қолданылмайды.
      21. Кепiлдi ресiмдеу кезiнде Департамент Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарын басшылыққа алады. Кепiл туралы шарт Орталық депозитарийде белгiленген тәртiппен тiркеледi.
      22. Банктiк салымға ақшаны аудару Банктiк салым шартында белгiленген мерзiмде, Банк Департаментке:
      Банктiң Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздарының кепiлiн тiркегенi туралы Орталық депозитарийдiң жазбаша растауын;
      Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздарының Банктiң негiзгi ДЕПО шотынан оның Орталық депозитарийдегi "Кепiл операциялары бойынша тосқауыл қойылған" деген қосалқы шотына шеттетiлгенi туралы Орталық депозитарийдiң растауын ұсынғаннан кейiн жүзеге асырылады.
      Мiндеттемелер еркiн өтiмдi валютамен қамтамасыз етiлгенде Банк Департаментке Департаменттiң шотына ақшаның кепiл ретiнде еркiн айналымдағы валютада аударылғаны туралы қуаттауды ұсынуы керек. <*>
      ЕСКЕРТУ. 22-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.25. N 172 қаулысымен.

        

P990172_

 

   23. Банктiк салым шарты бойынша барлық мiндеттемелердi
орындағаннан кейiн Департамент Орталық депозитарийге Қазақстан
Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздардың кепiлi тоқтатылғаны
туралы ДЕПО тапсырысын жiбередi және/немесе кепілдің сомасын шетелдік 
валютада банктің - кепіл берушінің шотына аударады. 
<*>
 
   ЕСКЕРТУ. 23-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.25. N 172 қаулысымен.
        

P990172_

 

            6. Қорытынды ережелер

   24. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер қолданылып жүрген
заңдарға сәйкес шешiледi.
   
   


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады