Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігінің мәселелері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 1999 жылғы 30 наурыз N 325. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2004.12.31. N 1460 қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы N 6  Жарлығына  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. Қоса беріліп отырған:
      Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі туралы ереже;
      <*>
      Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігінің  қарамағындағы ұйымдардың тізбесі бекітілсін.
       ЕСКЕРТУ. 1-тармақтың 3 абзацының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 1999.08.02. N 1093  қаулысымен .

      2. Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігіне Төрағаның үш орынбасары, оның ішінде бір бірінші орынбасары болуына рұқсат етілсін.<*>
       ЕСКЕРТУ. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 1999.08.02. N 1093 қаулысымен.
      Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.08.16. N 912  қаулысымен .
      3.<*>
      ЕСКЕРТУ. 3-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 1999.09.03. N 1301  қаулысымен .
      4. "Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика агенттігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 16 қыркүйектегі N 907  қаулысындағы  1-6-тармақтардың (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., N 33, 294-құжат) күші жойылған деп танылсын.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
1999 жылғы 30 наурыздағы  
N 325 қаулысымен      
бекітілген      

  Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі
агенттігі туралы
Ереже

  1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі (бұдан әрі - Агенттік) Yкімет құрамына кiрмейтiн, мемлекеттiк статистика саласында басшылықты, сондай-ақ заңдармен көзделген шектерде салааралық үйлестiрудi және басқа да арнайы атқару және шешiм шығару функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы болып табылады.<*>
       ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 1999.08.02. N 1093  қаулысымен .
      2. Агенттік өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады. 
      3. Агенттік мемлекеттiк мекеменiң ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, оның өз атауы мемлекеттік тілде жазылған мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ заңдарға сәйкес банктерде шоттары болады.<*> 
      Агенттік азаматтық-құқықтық қатыстарға өз атынан кіреді. 
      Егер Агенттікке заңдарға сәйкес өкілдік берілетін болса, оның мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болуға құқығы бар.
       ЕСКЕРТУ. 3-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 1999.08.02. N 1093   қаулысымен.
      4. Агенттік өз құзыретінің шегіндегі мәселелер бойынша заңдарда белгіленген тәртіппен бұйрықтар шығарады, олардың Қазақстан Республикасының аумағында міндетті күші болады.<*>
       ЕСКЕРТУ. 4-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 1999.08.02. N 1093   қаулысымен.
      5. Агенттіктiң штат санының лимитiн Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтедi.<*>
       ЕСКЕРТУ. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 1999.08.02. N 1093  қаулысымен .
      6. Агенттіктің заңды мекен-жайы:
      480008, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 125.
      7. Агенттiктiң толық атауы - "Қазақстан Республикасының Статистика жөнiндегi агенттiгi" мемлекеттік мекемесi.<*>
      8. Осы Ереже Агенттiктiң құрылтайшы құжаты болып табылады.<*>
       ЕСКЕРТУ. 7,8-тармақтар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 1999.08.02. N 1093 қаулысымен.
      9. Агенттіктің қызметін қаржыландыру тек республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.
      Агенттікке, Агенттіктің бақылау және қадағалау функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында, кәсіпкерлік субъектілермен шарттық қарым-қатынастар жасауға тыйым салынады.

  2. Агенттіктің функциялары, негізгі міндеттері және құқықтары

      10. Агенттік заңдарға сәйкес мынадай функцияларды жүзеге асырады:
      1) заңды және жеке тұлғалардың жиынтық статистикалық ақпарат қолы жетімді болуын қамтамасыз етеді;
      2) Қазақстан Республикасында статистиканы жетілдіру жөніндегі бағдарламаларды әзірлейді және жүзеге асырады;
      3) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін статистикалық жұмыстардың жоспарына сәйкес мемлекеттік статистикалық байқаулар жүргізеді және мемлекеттік органдарды, Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен, статистикалық және талдамалық ақпаратпен қамтамасыз етеді; 
      4) салалық статистикалық байқаулар бағдарламаларын бекітудің негізінде статистикалық қызметпен шұғылданатын орталық атқарушы органдардың статистикалық қызметін үйлестіреді; 
      5) ел мен оның аймақтарының әлеуметтік-экономикалық жағдайы туралы деректердің ақпараттық-статистикалық базасының жинақталуын, оны жүргізуді және өзектілендіруді қамтамасыз етеді; 
      6) Мемлекеттік статистикалық регистрді, сондай-ақ жалпы статистикалық жіктегіштер мен техникалық-экономикалық және әлеуметтік ақпаратты кодтау жүйесін жүргізу жөніндегі жұмысты ұйымдастырады; 
      7) салалық статистикалық байқаулардың бағдарламасын келіседі және бекітеді, халық санағын жүргізеді, ұйымдарда конъюнктуралық сұрау салуларды, халықтың күнкөріс деңгейін зерделеу жөніндегі сұрау салуларды және басқа да арнайы зерттеулерді ұйымдастырады; 
      8) статистикалық есеп беру нысандарын, байқаулар мен сұрау салу анкеталарын әзірлейді және бекітеді, оларды ұсынудың тәртібін белгілейді; 
      9) статистикалық ақпаратты қолданылып жүрген шарттар бойынша міндеттемелерге сәйкес халықаралық ұйымдарға ұсынады, сондай-ақ шетелдермен статистикалық ақпарат алмасуды жүргізеді; 
      10) статистикалық жинақтарды, бюллетеньдерді, экономикалық шолуларды және басқа да статистикалық материалдарды басып шығарады және таратады; 
      11) мемлекеттік және коммерциялық құпиялардың сақталуын, бастапқы статистикалық ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді; 
      12) статистикалық ақпарат жүйесінің дамуы мен жұмыс істеуінің, оның республиканың және халықаралық ұйымдардың басқа да ақпараттық жүйелерімен өзара іс-қимылының аса маңызды проблемалары бойынша ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастырады; 
      13) мемлекеттік статистика органдары қызметкерлерін даярлауды, қайта даярлауды және олардың кәсіптік біліктілігін көтеруді ұйымдастырады; 
      14) Қазақстан Республикасының заңдарымен өзіне жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады. 
      11. Агенттіктің негізгі міндеттері: 
      1) мемлекеттің саясатты жүргізу және мемлекеттік статистикаға басшылық жасау; 
      2) ғылыми методология мен халықаралық стандарттардың негізінде бірыңғай статистикалық ақпарат жүйесінің жұмыс істеуін және оны жетілдіруді қамтамасыз ету; 
      3) статистикалық көрсеткіштердің тұтастығын, анықтығы мен жеткіліктілігін қамтамасыз ету; 
      4) елімізде болып жатқан экономикалық және әлеуметтік процестер мен олардың даму процестерін жан-жақты және объективті түрде зерделеу, қорыту және талдау болып табылады. 
      12. Агенттіктің өзіне жүктелген міндеттерді іске асыру және өзінің функцияларын жүзеге асыру үшін заңдарда белгіленген тәртіппен: 
      1) заңды тұлғалардан кәміл мемлекеттік статистикалық есеп берулерді статистикалық жұмыстардың жоспарында белгіленген мерзімдерде және көлемдерде тегін алуға; 
      2) заңдарда белгіленген жағдайларда жеке тұлғалардан статистикалық қорыту және талдау үшін олардың экономикалық және әлеуметтік-демографиялық жағдайы, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметі туралы кәміл ақпарат алуға; 
      3) ұйымдардың лауазымды тұлғаларын мемлекеттік статистикалық байқаулар жүргізуге тартуға; 
      4) өз құзыретінің шегінде шетелдердің тиісті ведомстволарымен, халықаралық ұйымдармен және шетелдердің жеке тұлғаларымен мемлекеттік статистиканың мәселелеріне байланысты халықаралық шарттар жасасу және келіссөздер жүргізуге; 
      5) мемлекеттік статистиканы жетілдіру мен қызметін үйлестірудің неғұрлым маңызды проблемаларын шешу үшін орталық және жергілікті атқарушы органдар, халықаралық ұйымдарды қоса алғанда, басқа да ұйымдардың өкілдерінің қатысуымен, олармен келісім бойынша ведомствоаралық ғылыми-методологиялық және сараптау кеңестерін, сондай-ақ жұмыс топтарын құру жөнінде ұсыныс енгізуге; 
      6) Агенттіктің құзыретіне кіретін мәселелер жөнінде кеңестер, семинарлар, конференциялар және халықаралық симпозиумдар өткізуге; 
      7) өз өкілеттігінің шегінде ұйымдардағы бастапқы есеп пен статистикалық есеп беруді бақылауды, олар алған деректердің ақиқаттығын тексеруді жүзеге асыруға; 
      8) өз құзыретінің шегінде мемлекеттік статистика мәселелері жөнінде нормативтік құқықтық актілер шығаруға; 
      9) мемлекеттік органдарға олар қабылдаған, статистика саласында мемлекеттік саясатты іске асыруға кедергі келтіретін нормативтік құқықтық актілерді тоқтату немесе өзгерту туралы ұсыныстар енгізуге; 
      10) бейіндік және өзге де тақырып бойынша статистикалық жұмыстар жүргізуге, сондай-ақ статистикалық ақпаратты заңды және жеке тұлғаларға сатуды жүзеге асыруға;
      11) Агенттікке ведомстволық бағынысты кәсіпорындардың құрылтайшысы болуға және олардың жарғыларын бекітуге, оларға қатысты мемлекеттік меншік құқығы субъектісінің функцияларын жүзеге асыруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша акционерлік қоғамдар акцияларының мемлекеттік пакеттеріне иелік етуге және пайдалануға;
      12) Агенттікке ведомстволық бағынысты ұйымдарды құру, қайта ұйымдастыру және тарату жөнінде ұсыныс енгізуге;
      13) өзіне заңдармен жүктелген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

  3. Агенттіктің мүлкі

      13. Агенттіктің жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.
      Агенттіктің мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен қалыптастырылады және негізгі қорлар мен айналымдық қаражаттардан, сондай-ақ құны Агенттіктің балансында көрсетілетін өзге де мүліктен тұрады.
      14. Агенттікке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
      15. Агенттіктің өзіне бекітіліп берілген мүлікті өз бетінше иеліктен шығаруға немесе өзіне бекітілген мүлікке өзге де тәсілдермен билік етуге құқығы жоқ.
      Агенттікке заңдармен белгіленген жағдайларда және шектерде мүлікке билік ету құқығы берілуі мүмкін.

  4. Агенттіктің  қызметін ұйымдастыру

      16. Агенттікті Қазақстан Республикасының Үкіметі қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын Төраға басқарады. 
      Агенттік төрағасының оның ұсынуымен Қазақстан Республикасының Үкіметі қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын орынбасарлары болады. 
      17. Төраға Агенттіктің жұмысын ұйымдастырады және оған басшылық жасайды, аумақтық органдардың, сондай-ақ өз құзыретінің шегінде ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың қызметін бақылауды жүзеге асырады. 
      18. Агенттіктің төрағасы осы мақсатта: 
      1) өзінің орынбасарларының, Агенттіктің құрылымдық бөлімшелері басшыларының өкілеттігі мен міндеттерін белгілейді;
      2) заңдарға сәйкес Агенттіктің қызметкерлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
      3) қолданылып жүрген заңдарға сәйкес барлық мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдарда Агенттікті білдіреді;
      4) Агенттiктiң құрылымы және Агенттіктің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;<*>
      5) заңдарда белгіленген тәртіппен Агенттіктің қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолданады;
      6) Агенттіктің бұйрықтарына қол қояды;<*>
      7) заңдарға сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      ЕСКЕРТУ. 18-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 1999.08.02. N 1093  қаулысымен.
      19. Агенттiк төрағасының жанынан консультативтiк-кеңесшi орган болып табылатын Алқа құрылады. Алқаның сандық және жеке құрамын Төраға бекiтедi. <*>
       ЕСКЕРТУ. 19-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 1999.08.02. N 1093  қаулысымен .
      20. Агенттіктің облыстарда, Астана және Алматы қалаларында заңды тұлғалар болып табылатын аумақтық органдары болады.
      Агенттіктің, тізбесін Үкімет бекітетін, ведомстволық бағыныстағы аумақтық органдары болады.
      Аумақтық органдардың және заңдарда белгіленген жағдайларда  ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың басшыларын Агенттіктің төрағасы  қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

  5. Агенттікті қайта ұйымдастыру және тарату

      21. Агенттікті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің        
1999 жылғы 30 наурыздағы  
N 325 қаулысымен      
бекітілген      

  Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігінің қарамағындағы ұйымдардың
Тізбесі

      "Ақпараттық-есептеу орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны
       ЕСКЕРТУ. Тізбе толықтырылды - ҚР Үкіметінің 1999.04.27. N 479   қаулысымен .
      ЕСКЕРТУ. Тізбеден жолдар алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.06.25. N 708  қаулысымен .

Вопросы Агентства Республики Казахстан по статистике

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 1999 года № 325. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 31 декабря 2004 года N 1460 (P041460).

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.12.2004 № 1460.

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 U990006_ "О структуре Правительства Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые:

      Положение об Агентстве Республики Казахстан по статистике;

      перечень организаций, находящихся в ведении Агентства Республики Казахстан по статистике. <*>

      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 августа 1999 г. N 1093 P991093_ .

      2. Разрешить Агентству Республики Казахстан по статистике иметь трех заместителей Председателя, в том числе, одного первого. <*>

      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлениями Правительства РК от 2 августа 1999 г. N 1093 P991093_ ; от 16 августа 2002 г. N 912 P020912_ .
      3. ( Пункт 3 утратил силу - постановлением Правительства РК от 3 сентября 1999 г. N 1301 P991301_ )

      4. Признать утратившими силу пункты 1-6 постановления Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 1998 года № 907 P980907_ "Вопросы Национального статистического агентства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., № 33, ст. 294).

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан  Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 30 марта 1999 года № 325

Положение
об Агентстве Республики Казахстан
по статистике
1. Общие положения

      1. Агентство Республики Казахстан по статистике (далее - Агентство) является центральным исполнительным органом Республики Казахстан, не входящим в состав Правительства, осуществляющим руководство в сфере государственной статистики, а также в пределах, предусмотренных законодательством, - межотраслевую координацию и иные специальные исполнительные и разрешительные функции. <*>

      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 августа 1999 г. N 1093 P991093_ .

      2. Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

      3. Агентство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также, в соответствии с законодательством, счета в банках.

      Агентство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

      Агентство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством. <*>

      Сноска. В пункт 3 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 августа 1999 г. N 1093 P991093_ .

      4. Агентство по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке издает приказы, которые имеют обязательную силу на территории Республики Казахстан. <*>

      Сноска. В пункт 4 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 августа 1999 г. N 1093 P991093_ .

      5. Лимит штатной численности Агентства утверждается Правительством Республики Казахстан. <*>

      Сноска. Пункт 5 - в редакции постановления Правительства РК от 2 августа 1999 г. N 1093 P991093_ .

      6. Юридический адрес Агентства:

      480008, город Алматы, проспект Абая, 125

      7. Полное наименование Агентства - государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по статистике". <*>

      Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления Правительства РК от 2 августа 1999 г. N 1093 P991093_ .

      8. Настоящее Положение является учредительным документом Агентства. <*>

      Сноска. Пункт 8 - в редакции постановления Правительства РК от 2 августа 1999 г. N 1093 P991093_ .

      9. Финансирование деятельности Агентства осуществляется только из республиканского бюджета.

      Агентству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся контрольными и надзорными функциями Агентства.

2. Функции, основные задачи и права Агентства

      10. Агентство в соответствии с законодательством осуществляет следующие функции:

      1) обеспечивает доступность сводной статистической информации для юридических и физических лиц;

      2) разрабатывает и осуществляет программы по совершенствованию статистики в Республике Казахстан;

      3) проводит, согласно плану статистических работ, утверждаемому Правительством Республики Казахстан, государственные статистические наблюдения и обеспечивает государственные органы в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, статистической и аналитической информацией;

      4) координирует статистическую деятельность центральных исполнительных органов, ведущих статистическую деятельность, на основе утверждения программ отраслевых статистических наблюдений;

      5) обеспечивает накопление, ведение и актуализацию информационно-статистических баз данных о социально-экономическом положении страны и ее регионов;

      6) организует работу по ведению Государственного статистического регистра, а также общих статистических классификаторов и систем кодирования технико-экономической и социальной информации;

      7) согласовывает и утверждает программы отраслевых статистических наблюдений, проводит переписи населения, организует конъюктурные опросы в организациях, опросы по изучению уровня жизни населения и другие специальные обследования;

      8) разрабатывает и утверждает формы статистической отчетности, анкеты наблюдений и опросов, устанавливает порядок их представления;

      9) представляет статистическую информацию в международные организации в соответствии с обязательствами по действующим договорам, а также проводит обмен статистической информацией с зарубежными странами;

      10) издает и распространяет статистические сборники, бюллетени, экономические обзоры и другие статистические материалы;

      11) обеспечивает сохранность государственных и коммерческих тайн, конфиденциальность первичной статистической информации;

      12) организует научно-исследовательские и проектные работы по важнейшим проблемам развития функционирования статистической информационной системы, взаимодействия ее с другими информационными системами республики и международных организаций;

      13) организует подготовку, переподготовку и повышение профессиональной квалификации работников органов государственной статистики;

      14) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством Республики Казахстан.

      11. Основными задачами Агентства являются:

      1) проведение государственной политики и руководство государственной статистикой;

      2) обеспечение функционирования и совершенствование единой статистической информационной системы на основе научной методологии и международных стандартов;

      3) обеспечение целостности, достоверности и достаточности статистических показателей;

      4) всестороннее и объективное изучение, обобщение и анализ происходящих в стране экономических и социальных процессов и тенденций их развития.

      12. Агентство для реализации возложенных на него задач и осуществления своих функций имеет право в установленном законодательством порядке:

      1) получать безвозмездно от юридических лиц достоверную государственную статистическую отчетность в объемах и сроки, определенные планом статистических работ;

      2) получать от физических лиц в случаях, установленных законодательством, для статистического обобщения и анализа достоверную информацию об их экономическом и социально-демографическом положении, а также предпринимательской деятельности;

      3) привлекать должностных лиц организаций к проведению государственных статистических наблюдений;

      4) в пределах своей компетенции заключать международные договоры, проводить переговоры и подписывать соглашения с соответствующими ведомствами зарубежных стран, международными организациями и иностранными юридическими лицами, связанные с задачами государственной статистики;

      5) вносить предложения по созданию межведомственных научно-методологических и экспертных советов, а также рабочих групп с участием представителей центральных и местных исполнительных органов, других организаций, включая международные, по согласованию с ними для решения наиболее важных проблем совершенствования государственной статистики и координации деятельности;

      6) проводить совещания, семинары, конференции и международные симпозиумы по вопросам, входящим в компетенцию Агентства;

      7) в пределах своих полномочий осуществлять контроль за постановкой первичного учета и статистической отчетности в организациях, проверять достоверность полученных ими данных;

      8) в пределах своей компетенции издавать нормативные правовые акты по вопросам государственной статистики;

      9) вносить в государственные органы предложения об отмене или изменении принятых ими нормативных правовых актов, препятствующих реализации государственной политики в области статистики;

      10) проводить статистические работы по профильной и иной тематике, а также осуществлять реализацию статистической информации юридическим и физическим лицам;

      11) выступать учредителем подведомственных Агентству государственных предприятий и утверждать их уставы, осуществлять в отношении них функции субъекта права государственной собственности, а также по решениям Правительства Республики Казахстан осуществлять владение и пользование государственными пакетами акций акционерных обществ;

      12) вносить предложения по созданию, реорганизации и ликвидации подведомственных Агентству организаций;

      13) осуществлять иные права, возложенные на него законодательством.

3. Имущество Агентства

      13. Агентство имеет на праве оперативного управления обособленное имущество.

      Имущество Агентства формируется за счет имущества, переданного ему государством и состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иного имущества, стоимость которого отражается в балансе Агентства.

      14. Имущество, закрепленное за Агентством, относится к республиканской собственности.

      15. Агентство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом.

      Агентству может быть предоставлено право распоряжения имуществом в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. Организация деятельности Агентства

      16. Агентство возглавляет Председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Республики Казахстан.

      Председатель Агентства имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством Республики Казахстан по представлению Председателя Агентства.

      17. Председатель организует и руководит работой Агентства, осуществляет контроль за деятельностью территориальных органов, а также в пределах своей компетенции подведомственных организаций.

      18. В этих целях Председатель Агентства:

      1) определяет полномочия и обязанности своих заместителей и руководителей структурных подразделений Агентства;

      2) в соответствии с законодательством назначает на должности и освобождает от должностей работников Агентства;

      3) представляет Агентство во всех государственных органах и других организациях в соответствии с действующим законодательством;

      4) утверждает структуру Агентства и положения о структурных подразделениях Агентства;

      5) в установленном законодательством порядке налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников Агентства;

      6) подписывает приказы Агентства;

      7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. <*>

      Сноска. В пункт 18 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 августа 1999 г. N 1093 P991093_ .

      19. В Агентстве образуется консультативно-совещательный орган - коллегия в составе Председателя Агентства, его заместителей, руководителей структурных подразделений, а также в состав коллегии могут быть включены иные лица.

      Численный состав коллегии утверждается Правительством Республики Казахстан.

      Персональный состав коллегии утверждается Председателем Агентства. <*>

      Сноска. Пункт 19 - в редакции постановления Правительства РК от 2 августа 1999 г. N 1093 P991093_ .

      20. Агентство в областях, городах Астане и Алматы, имеет территориальные органы, которые являются юридическими лицами.

      Агентство имеет подведомственные организации, перечень которых утверждается Правительством.

      Руководители территориальных органов и в случаях, установленных законодательством, подведомственных организаций назначаются и освобождаются от должностей Председателем Агентства.

5. Реорганизация и ликвидация Агентства.

      21. Реорганизация и ликвидация Агентства осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 30 марта 1999 года № 325

Структура
Агентства Республики Казахстан по статистике

      Руководство

      Управление статистических методов, классификаций и стандартов

      Управление анализа и конъюктурных обследований

      Управление национальных счетов

      Управление статистики внешнеэкономической деятельности

      Управление статистики сельского, лесного и рыбного хозяйства

      Управление статистики промышленности

      Управление статистики строительства и инвестиций

      Управление статистики услуг, внутренней торговли, транспорта и связи

      Управление социальной и демографической статистики

      Управление статистики цен и домашнего хозяйства

      Отдел международного статистического сотрудничества

      Отдел кадровой и специальной работы

      Отдел планирования и финансирования статистических работ

      Отдел бухгалтерского учета и отчетности

      Отдел документооборота

      Представительство Агентства Республики Казахстан по статистике

      в г. Астане

  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 30 марта 1999 года № 325

Перечень
организаций, находящихся в ведении
Агентства Республики Казахстан по статистике <*>

      Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 апреля 1999 г. N 479 P990479_ ; от 25 июня 2004 года N 708 .

      Республиканское государственное предприятие

      "Информационно-вычислительный центр"