Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен республикалық бюджетке бюджеттік алулардың мерзімдігін қамтамасыз етудің тәртібі туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 1999 жылғы 4 мамыр N 528. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2002.07.25. N 832 қаулысымен. ~P020832

      "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңының 8-бабын орындау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен республикалық бюджетке бюджеттік алулардың мерзімдігін қамтамасыз етудің тәртібі бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға және көрсетілген Тәртіпке сәйкес облыстар, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің кіріс бөлігінен процентпен облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен республикалық бюджетке бюджеттік алудың мөлшерлерін айқындасын.
      3. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері аудандар мен қалалардың бюджеттерінен бюджеттік алуды жүзеге асырудың қажеттігі кезінде төменгі тұрған бюджеттермен облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалаларының бюджеттері шоттарында дебеттік қалдықтар

қалдырмастан республикалық бюджетке бюджеттік алуларды аударуды 
қамтамасыз ететін өзара қатынастың тетігін енгізу жөнінде шаралар 
қабылдасын.
   4. Осы қаулының атқарылуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлігіне жүктелсін.
   5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
   
   Қазақстан Республикасының
   Премьер-Министрінің міндетін 
   атқарушы
   
     
                     Қазақстан Республикасы
                        Үкіметінің
                     1999 жылғы 4 мамырдағы
                    N 528 қаулысымен бекітілген
   
   Облыстық, бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының
   бюджеттерінен республикалық бюджетке бюджеттік алулардың
         мерзімдігін қамтамасыз етудің
              Тәртібі 
   


      1. Осы Тәртіп "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңының негізінде әзірленді және тиісті жылға арналған республикалық бюджет туралы заңды орындау үшін облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен республикалық бюджетке бюджеттік алулардың (бұдан әрі - бюджеттік алулар) мерзімділігін айқындайды.
      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заң күшіне енгеннен кейін бір ай мерзімде облыстар, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің кіріс бөлігінен, олармен келісілген процентпен (бұдан әрі - бюджеттік алулардың проценті) бюджеттік алулардың мөлшерлерін айқындайды және оларды облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінің шығыс бөлігінде мәслихаттар бекіткен бюджеттік алуларды айларға бөлуді көздейді. <*>
      ЕСКЕРТУ. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 1999.07.30. N 1083
               қаулысымен. P991083_
      ЕСКЕРТУ. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 1999.09.28. N 1466
               қаулысымен. P991466_

      3. Бюджеттік алулардың проценттері тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген бюджеттік алулардың көлемдері мен облыстар, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің кіріс бөлігі сомасының негізінде айқындалады.
      4. Әкімдер Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі келтірген проценттерге сүйеніп облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің шығыс бөлігінде мәслихаттар бекіткен бюджеттік алуларды айларға бөлуді көздейді.
      5. Бюджеттік алуларды аударуды бюджеттік алулардың бекітілген көлемдерінің шегінде, қаржылық рұқсат етуді дербес ашу және облыстық (қалалық) қаржы басқармасының ағымдағы шотынан бюджеттік алулардың проценттері мен күннің қорытындылары бойынша облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттері кірістерінің негізінде есептелген сомаларды мемориалдық ордермен есептен шығару жолымен Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің аумақтық органдары (бұдан әрі - аумақтық қазынашылық органдары) жүргізеді. <*>
      Облыстық қаржы басқармалары, Астана және Алматы қалаларының қаржы басқармалары облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің атқарылуы туралы есеп жасау кезінде, шығыс бөлігінде, аумақтық қазынашылық органдары мемориалдық ордерлермен олардың шоттарынан есептен шығарған бюджеттік алулардың сомаларын көрсетеді.
      ЕСКЕРТУ. 5-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 1999.07.30. N 1083
               қаулысымен. P991083_
      ЕСКЕРТУ. 5-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.05.10. N 694
               қаулысымен. P000694_
      5-1. Күннің қорытындысы бойынша бюджеттiк алулардың" сомасын есептеу кезiнде мынадай түсiмдер:
      шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң, заңнамада белгiленген тәртiппен, жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердің кредиторлық берешектерiнiң есебіне өтелетiн жергiлiктi бюджетке төленетiн төлемдер бойынша берешектерi;
      заңнамада белгiленген, қарыз алу лимитiнiң шегiнде аймақтық инвестициялық бағдарламаларды жүзеге асыру үшiн жергiлiктi атқарушы органдардан осы мақсаттарға қарызға алынған қаражаттың есебiнен жергiлiктi бюджеттен бөлiнетiн несиелер бойынша сыйақылар (мүдделер) есептелмейдi. <*>
      ЕСКЕРТУ. 5-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2000.05.10. N 694
               қаулысымен. P000694_
      6. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі ай сайын бюджеттік алулардың артық төленген және кем төленген сомаларын айқындайды және үш күн мерзімде оларды тиісті Қазынашылықтың аумақтық органдарына жеткізеді.
      Аумақтық қазынашылық органдары:
      - өткен айлар үшін бюджеттік алулар артық төленген кезде артық төленген сомаға бюджеттік алуды жүргізбейді;
      - оның алдындағы айдың аяғындағы есеп бойынша бюджеттік алулар кем төленген кезде кем төлеудің мөлшері қалпына келтірілгенге дейін, бірақ облыстық қаржы басқармаларының, Астана және Алматы қалалары қаржы басқармаларының ағымдағы күннің басындағы ағымдағы шотындағы қалдықтың 50%-інен асырмай осы Тәртіптің 5-тармағына сәйкес айқындалған сомалардан артық бюджеттік алуды жүргізеді.
      7. Облыстар мен Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің кіріс бөлігі орындалмаған жағдайда, бюджеттік алу көрсетілген бюджеттердің кіріс бөлігінің атқарылуына сайма-сай жүргізіледі және осы Тәртіптің 5 және 6-тармақтарында белгіленген шарттар ескеріле отырып жүзеге асырылады.
      8. Бюджеттiк алу республикалық бюджет туралы заңда белгіленген сомалардың шегiнде және бюджеттiк алуларды облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiнiң кiрiстерi мен шығыстарының тiзiмдемесiне сәйкес ай сайын бөлумен қаржы жылы бойы жүргiзiледі. Республикалық бюджетке аударуға жататын бюджеттiк алулардың сомасы бiр ай iшiнде жергiлiктi бюджеттiң кiрiстерi мен шығыстарының тiзiмдемесiмен айқындалған бюджеттiк алудың сомасынан асып түскен жағдайда, заңнамада белгіленген тәртiппен облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiнiң кiрiстерi мен шығыстарының тiзiмдемесіне өзгерiс енгiзiледi. <*>

   ЕСКЕРТУ. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2000.05.10. N 694 
       қаулысымен. 

P000694_

   
   9. Ағымдағы қаржы жылына арналған бюджеттік алулар бойынша 
түпкілікті есеп, ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанындағы жағдай 
бойынша облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджетіне жыл бойы 
іс жүзінде қалыптасқан түсімдердің негізінде, есептік кезеңде жүргізіледі.
   10. Бюджеттік алулардың толық аударылуы мен уақытылығын бақылауды 
аумақтық-қазынашылық органдары жүзеге асырады.
   
   
    Оқығандар: 
    Қасымбеков Б.А.
    Омарбекова А.Т. 
   
   
   
   


О правилах обеспечения периодичности бюджетных изъятий из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы в республиканский бюджет

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 мая 1999 года № 528. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 25 июля 2002 года № 832 ~P020832 .

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 25.07.2002 № 832 (вступает в силу с 01.01.2002).

      Во исполнение статьи 8 Закона Республики Казахстан от 1 апреля 1999 года "О бюджетной системе" Z990357_ Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения периодичности бюджетных изъятий из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы в республиканский бюджет.

      2. Министерству финансов Республики Казахстан определять размеры бюджетных изъятий из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы в республиканский бюджет в процентах от доходной части бюджетов областей, городов Астаны и Алматы в соответствии с законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и указанными Правилами.

      3. Акимам областей, городов Астаны и Алматы при необходимости осуществления бюджетных изъятий из бюджетов районов и городов принять меры по внедрению механизма взаимоотношений с нижестоящими бюджетами, обеспечивающего перечисления бюджетных изъятий в республиканский бюджет без образования дебетовых остатков на счетах областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


      Исполняющий обязанности

      Премьер-Министр

      Республики Казахстан


  Утверждены
 
 
  постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 4 мая 1999 года № 528
 
 
  Правила
 
  обеспечения периодичности бюджетных изъятий из областных
  бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы в республиканский
  бюджет
 

      1. Настоящие Правила разработаны на основе Закона Республики Казахстан от 1 апреля 1999 года "О бюджетной системе" и определяют периодичность бюджетных изъятий из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы в республиканский бюджет (далее - бюджетных изъятий) во исполнение закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

      2. Министерству финансов Республики Казахстан в месячный срок после вступления в силу закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год определяет размеры бюджетных изъятий в процентах от согласованной с ним доходной части бюджетов областей, городов Астаны и Алматы (далее - проценты бюджетных изъятий) и доводит их до акимов областей, городов Астаны и Алматы (далее - Акимы).

      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 30 июля 1999 г. N 1083 P991083_ .

      3. Проценты бюджетных изъятий определяются исходя из объемов бюджетных изъятий, установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и сумм доходной части бюджетов областей, городов Астаны и Алматы.

      4. Акимы предусматривают помесячное распределение бюджетных изъятий, утвержденных маслихатами в расходной части областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы, исходя из процентов, доведенных Министерством финансов Республики Казахстан.

      5. Перечисление бюджетных изъятий производится территориальными органами Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (далее - территориальные органы казначейства) в пределах утвержденных объемов бюджетных изъятий путем самостоятельного открытия финансового разрешения и списания мемориальным ордером с текущего счета областного (городского) финансового управления сумм, рассчитанных исходя из процентов бюджетных изъятий и доходов бюджетов областей, городов Астаны и Алматы по итогам дня. Областные финансовые управления, финансовые управления городов Астаны и Алматы при формировании отчета об исполнении областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы отражают в расходной части суммы бюджетных изъятий, списанные с их счетов мемориальными ордерами территориального органа казначейства.

      Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлениями Правительства РК от 30 июля 1999 г. N 1083 P991083_ ; от 10 мая 2000 г. N 694 Р000694_ .

      5-1. При расчете сумм бюджетных изъятий по итогам дня не учитываются поступления:

      задолженности хозяйствующих субъектов по платежам в местный бюджет, погашаемой в счет кредиторской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета, в порядке, установленном законодательством;

      вознаграждений (интересов) по кредитам, выделяемым из местного бюджета для осуществления региональных инвестиционных программ за счет средств, заимствованных местными исполнительными органами на эти цели в пределах лимита заимствования, установленного законодательством.

      Сноска. Дополнено пунктом 5-1 - постановлением Правительства РК от 10 мая 2000 г. N 694 P000694_ .

      6. Министерство финансов Республики Казахстан ежемесячно определяет суммы переплаты и недоплаты бюджетных изъятий и в трехдневный срок доводит их до соответствующих территориальных органов казначейства.

      Территориальные органы казначейства:

      при наличии переплаты бюджетных изъятий за предыдущие месяцы не производят бюджетные изъятия на сумму переплаты;

      при наличии недоплаты бюджетных изъятий по расчетам на конец предыдущего месяца производят бюджетные изъятия сверх сумм, определенных согласно пункту 5 настоящих Правил, до восстановления размера недоплаты, но не свыше 50% от остатков, находящихся на текущих счетах областных финансовых управлений, финансовых управлений городов Астаны и Алматы на начало текущего дня.

      7. В случае недовыполнения доходной части бюджетов областей и городов Астаны и Алматы, бюджетные изъятия производятся пропорционально исполнению доходной части указанных бюджетов и осуществляются с учетом условий, определенных пунктами 5 и 6 настоящих Правил.

      8. Бюджетные изъятия производятся в течение финансового года в пределах сумм, установленных законом о республиканском бюджете и помесячным распределением бюджетных изъятий согласно росписи доходов и расходов областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы. В случае превышения в течение месяца суммы бюджетных изъятий, подлежащей перечислению в республиканский бюджет над суммой бюджетного изъятия, определенного росписью доходов и расходов местного бюджета, в установленном законодательством порядке вносится изменение в роспись доходов и расходов областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы.


      Сноска. В пункт 8 внесены изменения - постановлением Правительства

      РК от 10 мая 2000 г. N 694

      P000694_

      .

      9. Окончательный расчет по бюджетным изъятиям за текущий финансовый

      год производится в счетный период, исходя из фактически сложившихся

      поступлений в бюджеты областей, городов Астаны и Алматы за год по

      состоянию на 31 декабря текущего финансового года.

      10. Контроль за полнотой и своевременностью перечисления бюджетных

      изъятий осуществляется территориальными органами казначейства.

      (Специалисты: Кушенова Д.

      Жакупова Э.)