Қазақстан Республикасының аумағындағы тұрғын үй ғимараттарындағы үй-жайларды қайта жаңарту (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) үшін рұқсат алу рәсімдерінен өтудің бірыңғай республикалық ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 18 қазан N 1562. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі N 1411 Қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.09.19. N 1411 Қаулысымен.

      " Жеке кәсіпкерлікті қорғау және қолдау туралы " 1992 жылғы 4 шілдедегі, "Қазақстан Республикасындағы сәулет және қала құрылысы туралы " 1993 жылғы 22 қазандағы, " Тұрғын үй қатынастары туралы " 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің "Шағын кәсіпкерлікті дамытуға мемлекеттік қолдауды күшейту және оны жандандыру жөніндегі шаралар туралы" 1997 жылғы 6 наурыздағы және "Азаматтар мен заңды тұлғалардың кәсіпкерлік қызмет еркіндігі құқығын қорғау туралы" 1998 жылғы 27 сәуірдегі Жарлықтарын одан әрі іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: Z060124 , Z010242 , P080425
      1. Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс істері жөніндегі комитеті жобалау, жұмыстар жүргізу және пайдалану кезінде құрылыс нормалары мен ережелерін, өзге де нормативтік актілердің сақталуын қамтамасыз етуді және тұрғын ғимараттарындағы үй-жайларды қайта жаңарту (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) үшін рұқсат алу рәсімдерінен өтеудің ықшамдалған тәртібін көздейтін бірыңғай республикалық Ережелерді (бұдан әрі - Ережелер) әзірлесін, белгіленген тәртіппен бекітсін және қолдануға енгізсін.
      2. Жергілікті атқарушы органдар өздерінің бұрын қабылдаған шешімдерін Ережелерге сәйкестендірсін және жергілікті жерлерде олардың барлық мүдделі тұлғалар үшін ашықтығын қамтамасыз етсін.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

     

      Оқығандар:
      Қобдалиева Н.М.
      Орынбекова Д.К.
 

Об единых республиканских правилах прохождения разрешительных процедур на реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений в жилых зданиях

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 1999 года N 1562. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.

      В целях дальнейшей реализации Законов Республики Казахстан от 4 июля 1992 года " О защите и поддержке частного предпринимательства ", от 22 октября 1993 года " Об архитектуре и градостроительстве в Республике Казахстан", от 16 апреля 1997 года " О жилищных отношениях ", Указов Президента Республики Казахстан от 6 марта 1997 года " О мерах по усилению государственной поддержки и активизации развития малого предпринимательства " и от 27 апреля 1998 года " О защите прав граждан и юридических лиц на свободу предпринимательской деятельности " Правительство Республики Казахстан постановляет: Z060124 , Z010242
      1. Комитету по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан разработать, в установленном порядке утвердить и ввести в действие единые республиканские правила прохождения разрешительных процедур на реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений в жилых зданиях (далее - Правила), предусматривающие их упрощенный порядок и обеспечивающие соблюдение требований строительных норм и правил, других нормативных актов при проектировании, ведении работ и эксплуатации. P080425
      2. Местным исполнительным органам привести свои ранее принятые решения в соответствие с Правилами и обеспечить на местах их доступность для всех заинтересованных лиц.
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Премьер-Министр Республики Казахстан
(Специалисты: Умбетова А.М., Склярова И.В.)