Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнің 2001 жылғы 2 шілдедегi N 51 өкiмiне өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі. 2002 жылғы 1 қараша N 171-ө. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      "Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiн iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрiнің 2001 жылғы 2 шілдедегi N 51  өкiмiне мынадай
өзгерiстер енгізілсін:
      көрсетiлген өкiммен бекiтiлген Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерiн iске асыру мақсатында қабылдануы қажет
Қазақстан Республикасының Yкiметі кесiмдерiнің тiзбесiнде:
      "Үкiмет кесiмiмен реттелуге тиiстi қатынастар" деген бағанның реттiк нөмiрi 8-жолдың бiрiншi абзацы және реттiк нөмiрi 17-жолдың
сегiзiншi абзацы алынып тасталсын.

       Премьер-Министр

О внесении изменений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 июля 2001 года N 51

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 1 ноября 2002 года N 171-р. Утратило силу - распоряжением Премьер-Министра РК от 30 декабря 2004 года N 383-р (R040383)

      Внести в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 июля 2001 года N 51 "О мерах по реализации законодательных актов Республики Казахстан" следующие изменения:
      в перечне актов Правительства Республики Казахстан, принятие которых необходимо в целях реализации законодательных актов Республики Казахстан, утвержденном указанным распоряжением:
      абзац первый строки, порядковый номер 8, и абзац восьмой строки, порядковый номер 17, графы "Отношения, подлежащие урегулированию актом Правительства" исключить.

      Премьер-Министр