Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 2 маусымдағы N 164-ө өкіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 30 шілдедегі N 213-ө Өкімі. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      "Сауда қызметін реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 2 маусымдағы N 164-ө  өкіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген өкіммен бекітілген "Сауда қызметін реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік құқықтық кесімдерінің тізбесінде:

      атауындағы "Қазақстан Республикасы Үкіметінің" деген сөздер алынып тасталсын;

      реттік нөмірі 1-жолдың 4-бағаны мынадай редакцияда жазылсын: "2004 жылғы қыркүйек";

      реттік нөмірі 2-жолдың 4-бағаны мынадай редакцияда жазылсын: "2004 жылғы қазан";

      реттік нөмірлері 3 және 4-жолдар алынып тасталсын;

      реттік нөмірі 5-жолдың 4-бағаны мынадай редакцияда жазылсын: "2004 жылғы тамыз";

      реттік нөмірі 6-жолдың 4-бағаны мынадай редакцияда жазылсын: "2004 жылғы қыркүйек";

      реттік нөмірі 7-жолдың 4-бағаны мынадай редакцияда жазылсын: "2004 жылғы қазан";

      реттік нөмірі 8-жолдың 4-бағаны мынадай редакцияда жазылсын: "2004 жылғы қазан";

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 9-жолмен толықтырылсын:

"9  Қазақстан Республикасы      Қазақстан      2004 жылғы      ИСМ
    Үкіметінің 2002 жылғы      Республикасы     қыркүйек
    12 қыркүйектегі  N 996        Үкіметінің
    және 2002 жылғы              қаулысы
    18 қарашадағы  N 1220
    қаулыларына өзгерістер
    мен толықтырулар енгізу
    туралы                                                      ".

       Премьер-Министр

О внесении изменений и дополнений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 июня 2004 года N 164-р

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 июля 2004 года N 213-р. Утратило силу - распоряжением Премьер-Министра РК от 30 декабря 2004 года N 383-р (R040383)

      Внести в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 июня 2004 года N 164-р "О мерах по реализации Закона Республики Казахстан "О регулировании торговой деятельности"следующие изменения и дополнения:
      в перечне нормативных правовых актов Правительства Республики Казахстан, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан "О регулировании торговой деятельности", утвержденном указанным распоряжением:
      в наименовании слова "Правительства Республики Казахстан" исключить;
      графу 4 строки, порядковый номер 1, изложить в следующей редакции: "сентябрь 2004 года";
      графу 4 строки, порядковый номер 2, изложить в следующей редакции: "октябрь 2004 года";
      строки, порядковые номера 3 и 4, исключить;
      графу 4 строки, порядковый номер 5, изложить в следующей редакции: "август 2004 года";
      графу 4 строки, порядковый номер 6, изложить в следующей редакции: "сентябрь 2004 года";
      графу 4 строки, порядковый номер 7, изложить в следующей редакции: "октябрь 2004 года";
      графу 4 строки, порядковый номер 8, изложить в следующей редакции: "октябрь 2004 года";
      дополнить строкой, порядковый номер 9, следующего содержания:
"9    О внесении изменений и       Постановление  сентябрь     МИТ
      дополнений в постановления   Правительства  2004 года
      Правительства Республики     Республики
      Казахстан от 12 сентября     Казахстан
      2002 года N 996 и от
      18 ноября 2002 года N 1220                                   ".

      Премьер-Министр