"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ойын бизнесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 мамырдағы Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2009 жылғы 29 мамырдағы N 80-ө Өкімі

      1. Қоса беріліп отырған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ойын бизнесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 мамырдағы Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық актілердің тізбесі (бұдан әрі - тізбе) бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі:
      1) тізбеге сәйкес нормативтік құқықтық актінің жобасын әзірлесін және Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізсін;
      2) тиісті ведомстволық нормативтік құқықтық актілерді қабылдасын және Қазақстан Республикасының Үкіметін қабылданған шаралар туралы хабардар етсін.

      Премьер-Министр                                     К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің 
2009 жылғы 29 мамырдағы
N 80-ө өкімімен   
бекітілген     

"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ойын бизнесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"
Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 мамырдағы Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық актілердің тізбесі

Р/с N

Нормативтік құқықтық актінің атауы

Актінің нысаны

Орындауға жауапты мемлекеттік орган

Орындау мерзімі

1

2

3

4

5

1.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 26 сәуірдегі N 329 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

ТСМ (жинақтау), ИСМ, ЭБЖМ

2009 жылғы маусым

2.

"Ойын бизнесін ұйымдастырушының біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың тізбесі мен нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрінің 2007 жылғы 28 ақпандағы N 1-2/36 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

ТСМ бұйрығы

ТСМ

2009 жылғы маусым

3.

"Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің ведомстволары туралы" Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрінің 2007 жылғы 20 қарашадағы N 1-2/180 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

ТСМ бұйрығы

ТСМ

2009 жылғы маусым

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ТСМ   - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
      ИСМ   - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
      ЭБЖМ  - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік
              жоспарлау министрлігі

О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 мая 2009 года № 80-р

      1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса" (далее - перечень).
      2. Министерству туризма и спорта Республики Казахстан:
      1) разработать и внести в Правительство Республики Казахстан проект нормативного правового акта согласно перечню;
      2) принять соответствующие ведомственные нормативные правовые акты и проинформировать Правительство Республики Казахстан о принятых мерах.

       Премьер-Министр                              К. Масимов

Утвержден         
распоряжением Премьер-Министра
Республики Казахстан   
от 29 мая 2009 года № 80-р

Перечень
нормативных правовых актов, принятие которых
необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан
от 4 мая 2009 года "О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам игорного бизнеса"


п/п

Наименование
нормативного
правового акта

Форма акта

Государственный
орган,
ответственный
за исполнение

Срок
исполнения

1

2

3

4

5

1.

О внесении
изменений и
дополнений в
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 26
апреля 2006 года №
329

Постановление
Правительства
Республики
Казахстан

МТС (созыв),
МИТ, МЭБП

Июнь
2009 года

2.

О внесении
изменений и
дополнений в приказ
Министра туризма и
спорта Республики
Казахстан от 28
февраля 2007 №
1-2/36 "Об
утверждении перечня
и форм документов,
подтверждающих
соответствие
организатора
игорного бизнеса
квалификационным
требованиям"

Приказ МТС

МТС

Июнь
2009 года

3.

О внесении
изменений и
дополнений в приказ
Министра туризма и
спорта Республики
Казахстан от 20
ноября 2007 года №
1-2/180 "О
ведомствах
Министерства
туризма и спорта
Республики
Казахстан"

Приказ МТС

МТС

Июнь
2009 года

Примечание: расшифровка аббревиатур:
МТС  - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
МИТ  - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан