Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендиясын тағайындау туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 2000 жылғы 3 сәуір N 369.

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 15.11.2016 N 370 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. Жарлықтың тақырыбында және бүкіл мәтін бойынша орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді – ҚР Президентінің 05.05.2017 № 471 Жарлығымен.

      Қазақстан Республикасында әдебиет және өнер қайраткерлеріне мемлекеттік қолдауды күшейту мақсатында қаулы етемін: Z060207

      1. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының мəдениет саласындағы жыл сайынғы 75 мемлекеттік стипендиясы айына 55 еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде тағайындалсын.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 07.09.2020 № 404 Жарлығымен.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасының мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендиясына ұсынылатын адамдардың қажеттігіне қарай жаңартылып отыратын дербес құрамын жыл сайын бекітуге ұсынсын.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 15.11.2016 N 370 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының
ПрезидентіОб учреждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в области культуры

Указ Президента Республики Казахстан от 3 апреля 2000 года № 369.

      Сноска. Заголовок в редакции Указа Президента РК от 15.11.2016 № 370 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Указом Президента РК от 05.05.2017 № 471.
      Сноска. По всему тексту Указа слова "Лидера Нации" заменены словом "Елбасы" в соответствии с Указом Президента РК от 05.05.2017 № 471.

      В целях усиления государственной поддержки деятелей литературы и искусства в Республике Казахстан постановляю: Z060207

      1. Учредить 75 ежегодных государственных стипендий Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в размере 55-кратного месячного расчетного показателя в месяц.

      Сноска. Пункт 1 в редакции Указа Президента РК от 07.09.2020 № 404.

      2. Правительству Республики Казахстан ежегодно представлять на утверждение обновляемый по мере необходимости персональный состав лиц, выдвигаемых на соискание государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры.

      Сноска. Пункт 2 в редакции Указа Президента РК от 15.11.2016 № 370 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Президент
Республики Казахстан