Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір Жарлықтарына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 2000 жылғы 22 мамыр N 401. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 152 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің мынадай Жарлықтарына өзгерістер енгізілсін:
      1) "Мемлекеттік саяси қызметшілер лауазымдарының тізілімі мен Мемлекеттік саяси қызметшілерге тәртіптік жаза қолдану тәртібі туралы ережені бекіту туралы" 1999 жылғы 29 желтоқсандағы N 317 U990317_ Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы 1999 ж., N 58, 559-құжат):
      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Мемлекеттік саяси қызметшілер лауазымдарының тізілімінде:
      "Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі мемлекеттік комиссиясының мүшелері (мемлекеттік қызметшілер мәртебесін иеленушілер) және мемлекеттік инспекторлары," деген сөздер алынып тасталсын;
      "Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Ұйымдастыру-бақылау бөлімінің мемлекеттік инспекторлары" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің құрылымдық бөлімшелерінің мемлекеттік инспекторлары";
      2) "Қазақстан Республикасының мемлекеттік саяси қызметшілері антының мәтінін және Қазақстан Республикасы мемлекеттік саяси қызметшілерінің ант беру тәртібін бекіту туралы" 2000 жылғы 13 сәуірдегі N 372 U000372_ Жарлығында:

 

     2-тармақтың 2) тармақшасының төртінші абзацында "Сыбайлас жемқорлыққа

қарсы күрес жөніндегі мемлекеттік комиссияның мемлекеттік қызметшілер

мәртебесі бар мүшелері", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі

мемлекеттік комиссияның мемлекеттік инспекторлары" деген сөздер алынып

тасталсын;

     3)     Ескерту. 3)-тармақша күшін жойды - ҚР Президентінің 2001.03.26. N 575

              жарлығымен. 


U010575_
 


     2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     Қазақстан Республикасының

            Президенті     Оқығандар:

     Қасымбеков Б.А.

     Икебаева Ә.Ж.


О внесении изменений в некоторые Указы Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 22 мая 2000 года N 401. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016).

      Постановляю:
      1. Внести изменения в следующие Указы Президента Республики Казахстан:
      1) в Указ от 29 декабря 1999 года N 317 U990317_ "Об утверждении Реестра должностей политических государственных служащих и Правил порядка наложения дисциплинарных взысканий на политических государственных служащих" (САПП Республики Казахстан 1999 г., N 58, ст. 559):
      в Реестре должностей политических государственных служащих, утвержденном вышеназванным Указом:
      исключить слова "Члены (обладающие статусом государственных служащих) и государственные инспектора Государственной комиссии Республики по борьбе с коррупцией,";
      строку "Государственные инспектора Организационно-контрольного отдела Администрации Президента Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:
      "Государственные инспектора структурных подразделений Администрации Президента Республики Казахстан";
      2) в Указ от 13 апреля 2000 года N 372 U000372_ "Об утверждении текста Присяги политического государственного служащего Республики Казахстан и Порядка принесения Присяги политическими государственными служащими Республики Казахстан":

 

     в абзаце четвертом подпункта 2) пункта 2 исключить слова "члены

Государственной комиссии по борьбе с коррупцией, обладающие статусом

государственных служащих", "государственные инспектора Государственной

комиссии по борьбе с коррупцией";

     3) (Подпункт 3 утратил силу - Указом Президента РК от 25 марта 2001

г. N 575 


U010575_
 

)

     2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.


     Президент

Республики Казахстан

(Специалисты:

Цай Л.Г.

Мартина Н.А.)