Қаржы нарығын мемлекеттік реттеудің бірыңғай жүйесін ұйымдастыру жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 2001 жылғы 11 шілде N 654

      Қазақстан Республикасының қаржы нарығын мемлекеттік реттеу жүйесінің тиімділігін арттыру және онда қалыптасып келе жатқан қатынастарды қадағалау мақсатында, "Қазақстан Республикасының Президенті туралы" 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 19-бабының 9) тармақшасына сәйкес қаулы етемін:

      1. Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы оның функциялары мен өкілеттіктері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне беріле отырып таратылсын.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі:
      1) бір ай мерзімде заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының мүлкін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне беруді жүзеге асырсын; 
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен бірлесіп қаржы нарығын мемлекеттік реттеудің бірыңғай жүйесін және онда қалыптасып отырған қатынастарды қадағалауды ұйымдастыру мәселелері жөніндегі заң жобасын әзірлесін және 2001 жылдың 1 қазанына дейінгі мерзімде аталған заң жобасын Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізсін; Z030474
      3) Қазақстан Республикасының Үкіметінің бұрын шығарылған актілерін осы Жарлыққа сәйкес келтірсін.

      3. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі осы Жарлықтан туындайтын өзге де қажетті шаралар қолдансын.

      4. <*>
      Ескерту. 4-тармақтың күші жойылды - ҚР Президентінің 2003.12.31. N 1271 жарлығымен .

      5. "Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 13 қарашадағы N 3755 Жарлығының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1997 ж., N 50, 463-құжат; 2000 ж., N 54, 593-құжат) күші жойылды деп танылсын.

      6. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      7. Осы Жарлық 2001 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О мерах по организации единой системы государственного регулирования финансового рынка

Указ Президента Республики Казахстан от 11 июля 2001 года N 654

      В целях повышения эффективности системы государственного регулирования финансового рынка Республики Казахстан и надзора за складывающимися на нем отношениями, в соответствии с подпунктом 9) статьи 19 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан" постановляю:
      1. Упразднить Национальную комиссию Республики Казахстан по ценным бумагам с передачей ее функций и полномочий Национальному Банку Республики Казахстан.
      2. Правительству Республики Казахстан:
      1) в месячный срок в установленном законодательством порядке осуществить передачу имущества Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам Национальному Банку Республики Казахстан;
      2) совместно с Национальным Банком Республики Казахстан разработать проект закона по вопросам организации единой системы государственного регулирования финансового рынка и надзора за складывающимися на нем отношениями и в срок до 1 октября 2001 года внести указанный законопроект на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан; Z030474
      3) привести ранее изданные акты Правительства Республики Казахстан в соответствие с настоящим Указом.
      3. Правительству Республики Казахстан и Национальному Банку Республики Казахстан принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.
      4. (Пункт 4 утратил силу - Указом Президента РК от 31 декабря 2003 г. N 1271 (вступает в силу с 1 января 2004 г.)
       5. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Казахстан от 13 ноября 1997 года N 3755 "Об утверждении Положения о Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 50, ст. 463; 2000 г., N 54, ст. 593).
      6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
      7. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2001 года.

     Президент
Республики Казахстан