Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 24 қазандағы N 713 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 16 желтоқсандағы N 749 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы N 829 Жарлығымен

       Ескерту. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009.06.18 N 829 Жарлығымен.

       Қаулы етемін:

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік функцияларды орталықсыздандыру және бюджетаралық қатынастар мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссия туралы" 2001 жылғы 24 қазандағы N 713 U010713_ Жарлығына мынадай өзгерістер енгізілсін:
      Мемлекеттік функцияларды орталықсыздандыру және бюджетаралық қатынастар мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссияның құрамына: мыналар енгізілсін:

Тоқаев Қасымжомарт       - Қазақстан Республикасының
Кемелұлы                   Премьер-Министрі, төраға

Мәсімов Кәрім            - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
Қажымқанұлы               орынбасары, төрағаның орынбасары

       Комиссия мүшелері:

Әйімбетов Сейітсұлтан    - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
Сүлейменұлы                Кеңсесі Басшысының орынбасары

Ахметов Даниал           - Павлодар облысының әкімі
Кенжетайұлы

Бейсембетов Ескендір     - Қазақстан Республикасының  Стратегиялық
Қалыбекұлы                 жоспарлау жөніндегі агенттігінің төрағасы

Есенбаев Мәжит           - Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
Төлеубекұлы

Кәкімжанов Зейнолла      - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
Халидоллаұлы               кіріс министрі

Қарағұсова Гүлжан        - Қазақстан Республикасының Еңбек және
Жанпейісқызы               халықты әлеуметтік қорғау министрі

Қосжанов Төрехан         - Қазақстан Республикасының Президенті
Бекболұлы                  Әкімшілігінің Әлеуметтік-экономикалық
                           талдау бөлімі меңгерушісінің орынбасары

Көшербаев Қырымбек       - Батыс Қазақстан облысының әкімі
Елеуұлы

Омаров Нұрлан            - Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары
Срайылұлы

Рогов                    - Қазақстан Республикасының Әділет министрі
Игорь Иванович

Тұрысбеков Зауытбек      - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
Қауысбекұлы                қызмет істері жөніндегі агенттігінің
                           төрағасы

      аталған құрамнан Ораз Әлиұлы Жандосов, Мұхаметқали Нығметұлы Оспанов, Ғабидолла Рахматоллаұлы Әбдірахимов, Әлихан Мұхамедияұлы Бәйменов, Жаннат Жүрғалиқызы Ертілесова, Қайрат Нематұлы Келімбетов, Қанат Төлеуұлы Оспанов, Вера Николаевна Сухорукова, Бекен Уахитұлы Уахитов шығарылсын.

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 24 октября 2001 года N 713

Указ Президента Республики Казахстан от 16 декабря 2001 года N 749. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 829

       Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 18.06.2009 № 829 .

      Постановляю: 1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 24 октября 2001 года N 713 U010713_ "О Государственной комиссии по вопросам децентрализации государственных функций и межбюджетных отношений" следующие изменения: ввести в состав Государственной комиссии по вопросам децентрализации государственных функций и межбюджетных отношений: Токаева - Премьер-Министра Республики Казахстан, Касымжомарта Кемелевича председателем Масимова - заместителя Премьер-Министра Республики Карима Кажимкановича Казахстан, заместителем председателя Членами комиссии: Аимбетова - заместителя Руководителя Канцелярии Сейтсултана Сулейменовича Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова - акима Павлодарской области Даниала Кенжетаевича Бейсембетова - Председателя Агентства по стратегическому Искандера Калыбековича планированию Республики Казахстан Есенбаева - Министра финансов Республики Казахстан Мажита Тулеубековича Какимжанова - Министра государственных доходов Республики Зейнуллу Халидолловича Казахстан Карагусову - Министра труда и социальной защиты населения Гульжану Джанпеисовну Республики Казахстан Косжанова - заместителя заведующего Отделом социально- Турехана Бекболовича экономического анализа Администрации Президента Республики Казахстан Кушербаева - акима Западно-Казахстанской области Крымбека Елеуовича Омарова - заместителя акима Восточно-Казахстанской Нурлана Сраиловича области Рогова - Министра юстиции Республики Казахстан Игоря Ивановича Турисбекова - Председателя Агентства Республики Казахстан Заутбека Каусбековича по делам государственной службы
      вывести из указанного состава Джандосова Ураза Алиевича, Оспанова Мухамедкали Негматовича, Абдрахимова Габидуллу Рахматуллаевича, Байменова Алихана Мухамедьевича, Ертлесову Жаннат Джургалиевну, Келимбетова Кайрата Нематовича, Оспанова Каната Толеувича, Сухорукову Веру Николаевну, Уахитова Бекена Уахитовича. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания. Президент Республики Казахстан (Специалисты: Умбетова А.М., Склярова И.В.)