Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 21 қазандағы N 1461 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 20 мамырдағы N 1576 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы N 829 Жарлығымен

       Ескерту. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009.06.18 N 829 Жарлығымен.

      "Қазақстан Республикасының Президенті туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Конституциялық заңының 20-бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының іске асырылуын бақылау жөніндегі мемлекеттік комиссия құру туралы" 2004 жылғы 21 қазандағы N 1461 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 41, 527-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының іске асырылуын бақылау жөніндегі мемлекеттік комиссияның құрамына Мыңбаев Сауат Мұхаметбайұлы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрі, төрағаның орынбасары енгізілсін;

      мына жолдар:

      "Имантаев             - Қазақстан Республикасы Президенті
      Ермек Жетпісбайұлы      Әкімшілігінің Ұйымдастыру-бақылау
                              жұмысы және кадр саясаты басқармасы
                              Мемлекеттік инспекциясының
                              мемлекеттік инспекторы"

      "Орынбаев             - Қазақстан Республикасы Президентінің
      Ербол Тұрмаханұлы       Әкімшілігі Басшысының орынбасары -
                              Экономикалық саясат басқармасының
                              бастығы"

      "Храпунов             - Алматы қаласының әкімі"
      Виктор Вячеславович

      мынадай редакцияда жазылсын:

      "Имантаев             - Қазақстан Республикасы Президенті
      Ермек Жетпісбайұлы      Әкімшілігінің Мемлекеттік бақылау
                              және ұйымдастыру жұмысы бөлімінің
                              мемлекеттік инспекторы"

      "Орынбаев             - Қазақстан Республикасы Президенті
      Ербол Тұрмаханұлы       Әкімшілігінің Әлеуметтік-экономикалық
                              талдау бөлімінің меңгерушісі"

      "Храпунов             - Шығыс Қазақстан облысының әкімі";
      Виктор Вячеславович

      көрсетілген Комиссияның құрамынан Ә.Р.Жақсыбеков шығарылсын.

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 21 октября 2004 года N 1461

Указ Президента Республики Казахстан от 20 мая 2005 года N 1576. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 829

       Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 18.06.2009 № 829 .

      В соответствии со статьей 20 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 21 октября 2004 года N 1461 "Об образовании Государственной комиссии по контролю за реализацией Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 41, ст. 527) следующие изменения:
 
       ввести в состав Государственной комиссии по контролю за реализацией Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденный вышеназванным Указом, Мынбаева Сауата Мухаметбаевича - заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и торговли Республики Казахстан, заместителем председателя;
 
       строки:
"Имантаев Ермек Жетписбаевич     - государственный инспектор
                                   Государственной инспекции управления
                                   организационно-контрольной работы
                                   и кадровой политики Администрации
                                   Президента Республики Казахстан",

"Орынбаев Ербол Турмаханович     - заместитель руководителя Администрации
                                   Президента Республики Казахстан -
                                   начальник управления экономической
                                   политики",

"Храпунов Виктор Вячеславович    - аким города Алматы"

изложить в следующей редакции:

"Имантаев Ермек Жетписбаевич     - государственный инспектор отдела
                                   государственного контроля и
                                   организационной работы Администрации
                                   Президента Республики Казахстан",

"Орынбаев Ербол Турмаханович     - заведующий отделом социально-
                                   экономического анализа Администрации
                                   Президента Республики Казахстан",

"Храпунов Виктор Вячеславович    - аким Восточно-Казахстанской области";

      вывести из состава указанной Комиссии Джаксыбекова А.Р.

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
 

      Президент
      Республики Казахстан