"Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы Қарыз туралы келісімге ("Оңтүстік - Батыс" автомобиль жолдарын дамыту жобасы: "Батыс Еуропа - Батыс Қытай" халықаралық транзиттік дәлізі (ОАӨЭЫ - 1b және 6b)) қол қою туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 13 маусымдағы N 825 Жарлығы

      "Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 30 мамырдағы Заңының 8-бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы Қарыз туралы келісімнің ("Оңтүстік - Батыс" автомобиль жолдарын дамыту жобасы: "Батыс Еуропа - Батыс Қытай" халықаралық транзиттік дәлізі (ОАӨЭЫ - 1b және 6b)) жобасы мақұлдансын.
      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Болат Бидахметұлы Жәмішевке Қазақстан Республикасының атынан Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы Қарыз туралы келісімге ("Оңтүстік - Батыс" автомобиль жолдарын дамыту жобасы: "Батыс Еуропа - Батыс Қытай" халықаралық транзиттік дәлізі (ОАӨЭЫ - 1b және 6b)) кол қоюға өкілеттік берілсін.
      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                      Н. Назарбаев

Қазақстан Республикасы
Президентінің   
2009 жылғы 13 маусымдағы
N 825 Жарлығымен  
МАҚҰЛДАНҒАН    

ҚАРЫЗ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ ЖОБАСЫ Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы Қарыз туралы келісім ("Оңтүстік - Батыс" автомобиль жолдарын дамыту жобасы: "Батыс Еуропа - Батыс
Қытай" халықаралық транзиттік дәлізі (ОАӨЭЫ - 1b және 6b))

      ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ("Қарыз алушы") мен ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ ("Банк") арасындағы 200___ жылғы ___________ қарыз туралы келісім. Осымен Қарыз алушы мен Банк төмендегілер туралы келісті:

I БАП
ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР; АНЫҚТАМАЛАР

      1.01. Жалпы талаптар (осы Келісімге Толықтыруда анықталған) осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады.
      1.02. Егер түпмәтінінен өзгеше туындамаса, онда осы Келісімде пайдаланылатын бас әріптен басталатын терминдердің оларға Жалпы ережелерде немесе осы Келісімге Толықтыруда жазылған мәндері болады.

ІI БАП
ҚАРЫЗ

      2.01. Банк Қарыз алушыға екі миллиард бір жүз жиырма бес миллион АҚШ долларына тең (2 125 000 000 АҚШ доллары) соманы беруге келісті, осындай сома осы Келісімге 1-қосымшада сипаттамасы келтірілген жобаны ("Жоба") қаржыландыруда жәрдем көрсету мақсатында осы Келісімде сілтеме жазылған немесе бар мерзімге және шарттарда осы Келісімнің ("Қарыз") 2.07 бөлімінің ережелеріне сәйкес Валюталарды айырбастау арқылы мерзімді айырбасталуы мүмкін.
      2.02. Қарыз алушы Қарыз қаражатын осы Келісімге 2-қосымшаның IV бөліміне сәйкес алуға құқығы бар.
      2.03. Қарыз алушы төлеуі тиіс қарызды ашқаны үшін банктік комиссия Қарыз сомасының бір пайызының (0,25) төрттен бір бөлігін құрайды. Қарыз алушы Банкке қарызды ашқаны үшін қарызды орналастыру басталған күннен бастап 60 күннен кешіктірмей комиссия төлейді.
      2.04. Қарыз алушының төлеуі тиіс сыйақы әрбір пайыздық кезең ішінде Қарыз валютасы косу ауыспалы спред үшін LIBOR ставкасына тең ставка бойынша есептелетін болады; Қарыздың негізгі сомасының барлық немесе кез келген бөлігін Конверсиялау кезінде Қарыз алушы осындай сомаға Конверсиялау кезеңі уақытында төлеуге жататын сыйақы Жалпы ережелердің IV Бабының шарттарына сәйкес анықталуы тиіс. Жоғарыда айтылғандарға қарамастан, Қарыздың өтелмеген алынған қалдығының кез келген бөлігі уақтылы төленбей қалса және отыз (30) күннің ішінде төленбесе, онда Қарыз алушы төлеуі тиіс сыйақы мөлшері Жалпы ережелердің 3.02 (d) Бөлімінің ережелеріне сәйкес есептелуі тиіс.
      2.05. Әр жылдың 15 мамыры және 15 қарашасы төлем күндері болып табылады.
      2.06. Қарыздың негізгі сомасы осы Келісімге 3-қосымшада келтірілген өтеу кестесіне сәйкес өтеледі.
      2.07. (а) Қарыз алушы кез келген уақытта борышты ұтымды басқаруды қамтамасыз ету үшін Қарыз шартының кез келген мынадай Конверсияларын сұрата алады: (і) Мақұлданған Валютаға алынған да, алынбаған да барлық немесе Қарыздың негізгі сомасының кез келген бөлігінің Қарыз Валютасын өзгерту; (іі) Құбылмалы пайыздың ставкадан пайыздың ставкаға Қарыздың алынған және өтелмеген негізгі сомасының барлық немесе кез келген бөлігіне қолданылатын пайыздың ставканың базисін өзгерту, және керісінше, және (ііі) Құбылмалы пайыздың ставканың жоғарғы немесе төменгі шектерін белгілеу арқылы Қарыздың алынған және өтелмеген негізгі сомасының барлық немесе кез келген бөлігіне қолданылатын Құбылмалы Тіркелген пайыздық ставканың шектерін анықтау.
      (b) Осы Бөлімнің (а) параграфына сәйкес сұратылған, Банк қабылдаған кез келген өзгеріс Жалпы ережелерде анықталғандай, "Конверсия" болып саналады және Ережелердің IV Бабының және Конверсия бойынша Басшылықтың ережелеріне сәйкес күшіне енеді.

III БАП
ЖОБА

      3.01. Қарыз алушы Жобаның мақсаттарына қол жеткізуді өзінің жақтайтынын мәлімдейді және осы мақсатта ҚР Көлік және коммуникация министрлігі арқылы Жалпы шарттардың V Бабының ережелеріне сәйкес Жобаны жүзеге асырады.
      Осы Келісімнің 3.01 Бөлімінің ережелерін шектемей және Қарыз алушы мен Банктің арасында өзгеше келісілмесе, Қарыз алушы осы Келісімнің 2-қосымшасының ережелеріне сәйкес Жобаның іске асырылуын қамтамасыз етеді.

IV БАП
КҮШІНЕ ЕНУІ

      4.01. Күшіне енудің қосымша шарттары мынада:
      (а) ККМ Жобаның іс-шараларын орындау мақсатында ЖБК-мен нысаны және мәні бойынша Банк үшін қанағаттанарлық келісім жасасты.
      (b) Қарыз алушы ККМ арқылы Банк үшін қанағаттанарлық ЖБСҚІ бойынша Іс-шаралар жоспарын қабылдады.
      4.02. Осы Келісімге қол қойылған күнінен кейін бір жүз сексен (180) күн өткен соң басталатын күн осы Келісім күшіне енетін соңғы мерзім болып табылады.

V БАП
ӨКІЛДЕР; МЕКЕН-ЖАЙЛАР

      5.01. Қаржы министрлігі Қарыз алушының өкілі болып табылады.
      5.02. Қарыз алушының мекен-жайы:

      Қаржы министрлігі
      Жеңіс даңғылы, 11
      Астана, 010000
      Қазақстан Республикасы

                  Телекс:                Факс:
                  265126 (FILIN)         (7)(7172) 717785

      5.03. Банктің мекен-жайы:

      Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі
      1818 H Street, N.W.
      Washington, D.C. 20433
      United States of America

      Телеграфтық мекен-жайы:      Телекс:                  Факс:

      INTBAFRAD                    248423(МСI) немесе 1-202-477-6391
      Washington, D.C. 64145(МСI)

      Қазақстан Республикасы Астана қаласында жоғарыда көрсетілген күні және жылы КЕЛІСІЛДІ.

                        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ:

                                Уәкілетті өкіл

                        ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ
                        ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ

                                Уәкілетті өкіл

1-ҚОСЫМША Жобаны сипаттау

      Жобаның мақсаты Қызылорда және Ақтөбе облыстарының шекарасынан Шымкентке дейінгі автожол учаскелерінде көлік жұмысының тиімділігін арттыру, Қазақстанда автомобиль жолдарын басқаруды жетілдіру және автожол қозғалысының қауіпсіздік деңгейін арттыру болып табылады.
      Жоба мынадай бөліктерден тұрады:

       1-бөлік:         Қызылорда облысындағы автожол учаскелерін
                      жаңғырту және қайта жаңарту

      Қызылордадағы айналма жолды қоспағанда, Қызылорда облысындағы автожолдың учаскелеріне жаңғырту және қайта жаңарту жүргізу кезінде қолдау көрсету үшін құрылыс жұмыстары.

       2-бөлік:        Оңтүстік Қазақстан облысындағы автожол
                     учаскелерін жаңғырту және қайта жаңарту
                     (Қызылорда облысының шекарасы - Шымкент )

      Қызылордадағы айналма жолды қоса алғанда, Оңтүстік Қазақстан облысындағы автожолдың учаскелеріне жаңғырту және қайта жаңарту жүргізу кезінде қолдау көрсету үшін құрылыс жұмыстары.

       3-бөлік:        Жобаны басқару жөніндегі консультанттар

      Жобаны іске асыруда ҚР ККМ-нің жәрдемдесуі үшін консалтингтік қызметтер көрсету.

       4-бөлік:        Жол қозғалысының қауіпсіздік деңгейін
                     институционалдық дамыту және арттыру әрі жол
                     маңындағы сервисті дамыту

      (а) Зерттеулер жүргізу үшін мына мақсатта консультациялық қызметтер көрсету: (і) автомобиль жолдарын басқаруды күшейту және автомобиль жолдарының жағдайын жақсарту жөніндегі нұсқаларды шолу; (іі) жобаларды басқару жөніндегі әлеуетті күшейту мақсатында Автомобиль жолдары комитетінің қызметкерлерін оқыту; (ііі) автомобиль жолдарын басқару жүйесін енгізу; (іv) қоршаған ортаны қорғау үшін қадағалауды жақсарту; (v) жобалау кезінде жол қозғалысының қауіпсіздігін ескеру жөніндегі басшылықты дайындау; (vі) жол желілері қауіпсіздігінің физикалық аудитін жүргізу; (vіі) неғұрлым қауіпті авариялық учаскелерді анықтау бойынша әдіснама құру; (vііі) авариялардың әлеуметтік құнын бағалау; (іх) ЖКО саласында зерттеулер жүргізу аясында ККМ институттары әлеуетін нығайту; және (х) Жоба бойынша жол учаскелері бойындағы жол маңындағы сервисті дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын дайындау.
      (b) Автомобиль жолдарын басқару жүйесі үшін тауарлар мен жабдықтар беру.

       5-бөлік:        Құрылыс жұмыстарын қадағалау

      Жобаның 1-бөлігі және 2-бөлігі бойынша құрылыс жұмыстарына қадағалау жүргізу үшін консультациялық қызметтер көрсету.

2-ҚОСЫМША

Жобаны іске асыру

I бөлім. Іске асыру тетіктері

А. Институционалдық тетіктер

      Қарыз алушы Жобаны мынадай институционалдық және басқа тетіктерге сәйкес іске асырады:
      1. Қарыз алушы ҚР ККМ арқылы ЖБК-нің көмегімен Жобаны іске асыру жөніндегі нұсқауда, ЖБСҚІ бойынша іс-шаралар жоспарында, Қоныс аудару және ҚОӘБ саясаты жөніндегі құжатта көрсетілген талаптарға, өлшемдерге, ұйымдастыру тетіктеріне және операциялық рәсімдерге сәйкес Жобаны іске асырады және Банктің алдын ала келісімінсіз Жобаны іске асыру жөніндегі басшылықтың, ЖБСҚІ бойынша іс-шаралар жоспарының, Қоныс аудару және ҚОӘБ саясаты жөніндегі құжаттың қандай да бір ережелерін қайта бере, өзгерістер енгізе, жоя немесе олардан бас тарта алмайды.
      2. Қарыз алушы ҚР ККМ арқылы:
      (а) Жоба шеңберінде қандай да бір жұмыс басталғанға дейін Қоныс аудару саясаты жөніндегі құжатқа сәйкес Банк үшін қанағаттанарлық Қоныс аудару жөніндегі іс-шаралар жоспарларын дайындауды жүзеге асырады; және
      (b) Қоныс аудару жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес Жобаны іске асырады; және
      (с) Банктің алдын ала келісімінсіз тиісті Қоныс аудару жөніндегі іс-шаралар жоспарларының қандай да бір ережелеріне өзгерістер енгізе, жоя немесе олардан бас тарта алмайды.
      3. Қарыз алушы ҚР ККМ арқылы:
      (а) Жоба шеңберінде қандай да бір жұмыстар басталғанға дейін ҚОӘБ сәйкес Банк үшін қанағаттанарлық Табиғатты қорғау іс-шараларының жоспарларын дайындайды; және
      (b) Табиғатты қорғау іс-шараларының жоспарларына сәйкес Жобаны іске асырады; және
      (с) Банктің алдын ала келісімінсіз тиісті Табиғатты қорғау іс-шаралары жоспарларының қандай да бір ережелеріне өзгерістер енгізе, жоя немесе олардан бас тарта алмайды.
      4. Жобаны іске асырудың бүкіл кезеңі ішінде Қарыз алушы ЖБК-нің Банк үшін қанағаттанарлық құрамда, ресурстармен және техникалық тапсырмаларға сәйкес қамтылуын қамтамасыз етуі тиіс.
      5. Қарыз алушы ККМ арқылы: (і) сатып алудың тәуелсіз аудитін жүргізуге жәрдемдесу үшін жобаға қатысты барлық қажетті ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз етуді қоса алғанда, барлық қажетті шараларды қабылдауы; және (іі) Банк үшін қолайлы Техникалық тапсырма шеңберінде осындай аудит нәтижелері мен ұсынымдарын негізге ала отырып, тез арада әрекет етуі тиіс.

В. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

      Қарыз алушы Жобаны іске асыруды Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі басшылықтың ережелеріне сәйкес қамтамасыз етеді.

II бөлім. Жобаның мониторингі жөніндегі есептілік және оны бағалау

А. Жоба бойынша есептер

       1. Қарыз алушы Жобаны іске асыру барысының мониторингін және оны бағалауды жүзеге асырады және Жалпы талаптардың 5.08-бөлімінің ережелеріне сәйкес және Банкпен келісілген индикаторлар негізінде Жоба бойынша есептер дайындайды. Жоба бойынша әрбір есеп бір күнтізбелік тоқсандағы кезеңді қамтуы және осы есеппен қамтылған кезең аяқталғаннан кейін 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей Банкке ұсынылуы тиіс.
      2. 2010 жылға 31 желтоқсаннан кешіктірмей және кейіннен жыл сайын Қарыз алушы ҚР ККМ арқылы Банкпен бірлесіп, Жобаны іске асыруда қол жеткізілген прогресті талдауды (бұдан әрі жыл сайынғы шолу деп аталады) жүргізеді. Жыл сайынғы шолу басқаларымен қатар мыналарды қамтиды:
      (а) Жобаның мақсаттарына қол жеткізудегі прогресс; және
      (b) нәтижелердің индикаторларына сәйкес Жобаны орындаудың жалпы нәтижелері.
      3. Жыл сайынғы шолуға дейін кемінде 4 (төрт) апта бұрын Қарыз алушы ҚР ККМ арқылы Банкке Жобаның әрбір құрауышын іске асырудың мәртебесін сипаттай отырып, жеке есеп және Жобаны жалпы іске асыру туралы жиынтық есеп береді.

В. Қаржылық басқару, қаржылық есептілік және аудит

      1. Қарыз алушы Жалпы талаптардың 5.09-бөлімінің ережелеріне сәйкес қаржылық басқару жүйесін жүргізуге немесе оның жүргізілуін қамтамасыз етуге міндетті.
      2. Осы Бөлімнің А бөлігінің ережелері үшін шектеусіз, Қарыз алушы әрбір күнтізбелік тоқсан аяқталғаннан кейін 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей, Банк үшін қанағаттанарлық нысан және мазмұн бойынша осы тоқсан үшін аралық, аудиторлық тексеруден өтпеген Жоба бойынша қаржылық есептерді дайындауға және Банкке ұсынуға міндетті.
      3. Қарыз алушы өзінің Қаржылық есептілігінің аудитін Жалпы талаптардың 5.09 (b) бөлімнің ережелеріне сәйкес жүргізуге міндетті. Қаржылық есептілік бойынша әрбір аудит Қарыз алушының бір қаржы жылындағы қезеңді қамтуы тиіс. Аудиторлық тексеруден өткен әрбір осындай кезең үшін қаржылық есептілік Банкке тиісті кезең аяқталғаннан кейін алты айдан кешіктірілмей ұсынылуы тиіс.

ІІІ бөлім. Сатып алулар

А. Жалпы ережелер

      1. Тауарлар және Жұмыстар . Жоба үшін қажетті және Қарыз қаражатынан қаржыландырылатын барлық тауарлар мен жұмыстар Сатып алу жөніндегі басшылықтың I бөлімінде қамтылған немесе оларға сілтемелер қамтылған талаптарға сәйкес, сондай-ақ осы Бөлімнің ережелеріне сәйкес сатып алынады.
      2. Консультанттардың қызметі . Консультанттардың Жоба үшін қажетті және Қарыз қаражатынан қаржыландырылатын барлық қызметтері Дүниежүзілік банк қарыз алушыларының консультанттарды іріктеуі және жалдауы жөніндегі басшылықтың I және IV Бөлімдерінде қамтылған немесе оларға сілтемелер қамтылған талаптарға сәйкес, сондай-ақ осы Бөлімнің ережелеріне сәйкес сатып алынады.
      3. Анықтамалар . Сатып алудың белгілі бір әдісін немесе белгілі бір келісім-шарттарды Банктің қарау әдістерін сипаттау үшін осы Бөлімде төменде пайдаланылатын, бас әріптен басталатын терминдер нақты жағдайға байланысты Сатып алу жөніндегі басшылықта немесе Консультанттар жөніндегі басшылықта сипатталған белгілі бір әдістерге сәйкес келеді.

В. Тауарлар мен жұмыстарды сатып алудың ерекше әдістері

      1. Халықаралық конкурстық сауда-саттық . Егер төмендегі 2 тармақта өзгеше көзделмеген болса, тауарлар мен жұмыстарды сатып алу Халықаралық конкурстық сауда-саттық рәсімдеріне сәйкес табысталған келісім-шарттар бойынша жүзеге асырылады.
       2. Тауарлар мен жұмыстарды сатып алудың өзге әдістері . Төмендегі кестеде Халықаралық конкурстық сауда-саттықты қоспағанда, сатып алудың тауарлар мен жұмыстарға қолдануға қолайлы болуы мүмкін әдістері ұсынылған. Сатып алу жоспары осы немесе өзге әдісті қолдану мүмкін болған жағдаяттарды қамтуы тиіс.      

Сатып алу әдісі

(а) осы 2-қосымшаға Толықтыруда белгіленген қосымша ережелерге сәйкес ұлттық конкурстық сауда-саттық

(b) Еркін саудадағы сатып алу

(с) Келісім-шарттарды тікелей жасасу

С. Консультанттардың қызметтерін сатып алудың ерекше әдістері

      1. Сапа және құн негізінде іріктеу. Егер төмендегі 2-параграфта өзгеше көзделмеген болса, консультациялық қызметтерді сатып алу Сапа және құн негізінде іріктеу рәсімдеріне сәйкес тағайындалған келісім-шарттар шеңберінде жүзеге асырылады.

       2. Консультанттардың қызметтерін сатып алудың өзге әдістері. Төмендегі кестеде сатып алудың Сапа және құн негізінде іріктеуді қоспағанда, Консультанттардың қызметтерін сатып алу кезінде қолданылуы мүмкін әдістері ұсынылған.     

Сатып алу әдісі

(а) Сапа негізінде іріктеу

(b) Тіркелген бюджет кезіндегі іріктеу

(с) Ең төменгі құны бойынша іріктеу

(d) Консультанттардың біліктілігі негізінде іріктеу

(е) Бір көзден сатып алу

(f) Жеке консультанттарды іріктеу үшін Консультанттар бойынша басшылықтың 5.2 және 5.3-параграфтарында белгіленген рәсімдер

D. Банктің сатып алу жөніндегі шешімдерді қарауы

      Сатып алу жоспарында Банк алдын ала қарауға тиіс келісім-шарттар көрсетілуі тиіс. Барлық басқа келісім-шарттар Банктің кейіннен қарауына жатады.

IV бөлім. Қарыз қаражатын шоттан алу

А. Жалпы ережелер

      1. Қарыз алушы Жалпы талаптардың II бабының , осы Бөлімнің және төмендегі 2-параграфтағы кестеге сәйкес Заңды шығыстарды қаржыландыру үшін Банк Қарыз алушыға берген хабарламада көрсететін қосымша нұсқаулықтың ережелеріне (Банк дүркін-дүркін қайта қарап отыратын және осындай нұсқаулықтарға сәйкес осы Келісімге қолданылатын 2006 жылғы мамырдағы "Жобалардың қаражатын игеру жөніндегі Дүниежүзілік банктің басшылығын" қоса алғанда) сәйкес Қарыз қаражатын ала алады.
      2. Төмендегі кестеде Қарыз қаражатынан ("Санат") қаржыландырылуы мүмкін Заңды шығыстардың санаты, әрбір Санат бойынша бөлінген Қарыз сомасы және әрбір Санат бойынша Заңды шығыстар ретінде қаржыландыруға жататын шығыстардың пайыздық үлесі айқындалған.      

Санаты

Бөлінген Қарыз сомасы (долларлық баламада)

Қаржыландыруға жататын шығыстар үлесі (салықтарды қоса алғанда)

(1) Жобаның 1-бөлігі бойынша жұмыстар

1 134 300 000

85 %

(2) Жобаның 2-бөлігі бойынша жұмыстар

747 200 000

85 %

(3) Жобаның 3-бөлігі бойынша консультанттардың қызметтері

5 500 000

85 %

(4) Жобаның 4-бөлігі бойынша консультанттардың қызметтері

2 100 000

85 %

(5) Жобаның 5-бөлігі бойынша консультанттардың қызметтері

46 800 000

85 %

(6) Жобаның 4-бөлігі бойынша тауарлар

900 000

85 %

(7) Бөлінбеген шығыстар

188 200 000ЖАЛПЫ СОМА

2 125 000 000В. Алу шарттары; алу кезеңі

      1. Осы Бөлімнің А Бөлігінің ережелеріне қарамастан, қаражат мынадай жағдайларда алынбауы тиіс:
      (а) банктік комиссия сомасы Банкке толық көлемде төленгенге дейін Қарыз шотынан; және
      (b) Автомобиль жолдары комитетін нығайтудың және автожолдар желісінің жалпы жағдайын жақсартудың нұсқалары қаралатын зерттеуді Қарыз алушы жүргізгенге және Банкпен Автомобиль жолдары комитетін нығайту және осы зерттеулердің нәтижелерін ескере отырып, республикалық маңызы бар автожолдар желісінің жалпы жағдайын жақсарту жөніндегі іс-шараларды жүргізу тетігін келіскенге дейін (2) Санаттың шығыстары үшін; және
      (с) осы Келісімнің күніне дейін жасалған төлемдер бойынша.
      2. Жабылу күні - 2013 жылғы 31 желтоқсан.

2-ҚОСЫМШАҒА
толықтыру

      Қарыз алушының Ұлттық конкурстық сауда-саттық рәсімдері мынадай ережелер сақталған жағдайда осы Жоба шеңберінде тауарлар мен жұмыстарды сатып алу үшін пайдаланылуы мүмкін:

      А. Мемлекеттік кәсіпорындардың қатысуы
      Қарыз алушының аумағындағы мемлекеттік кәсіпорындар, егер олар өздерінің құқықтық және қаржылық дербестігін ресми түрде растай алатын болса, егер олар коммерциялық құқық негізінде әрекет етсе және тапсырыс беруші ретінде келісім-шарт жасасатын ведомстволарға байланысты ұйымдар болмаған жағдайда ғана сауда-саттыққа қатысуға құқығы бар. Бұдан басқа, оларға өтінімдер мен кепілді қамтамасыз етуге қатысты сауда-саттықтың басқа да қатысушыларына қойылатын талаптар қолданылатын болады.

      В. Конкурстық құжаттама
      Сатып алуды жүзеге асыратын ұйымдар Банк үшін қолайлы тауарлар мен жұмыстарды сатып алуға арналған конкурстық құжаттаманың стандартты пакетін пайдалануы тиіс.

      С. Конкурстық өтінімдерді ашу және бағалау:
      (а) өтінімдерді ашу конкурстық өтінімдерді берудің түпкілікті мерзімі басталғаннан кейін дереу жариялы түрде жүргізіледі;
      (b) конкурстық өтінімдерді бағалау конкурстық құжаттамада мәлімделген монетарлы есептелетін өлшемдерге қатаң сәйкестікте жүргізілуі тиіс;
      (с) отандық өнім берушілерге преференциялар қолданылмауы тиіс;
      (d) келісім-шарт неғұрлым төмен бағада және негізінен талаптарға сәйкес келетін конкурстық өтінімді берген сауда-саттықтың білікті қатысушысына берілуі тиіс, бұл ретте келіссөздер жүргізілмейді.

      D. Бағаны түзету
      Ұзақ кезеңге (18 (он сегіз) айдан астам) есептелген құрылыс жұмыстарына арналған келісім-шарттарда бағаларды түзету туралы тиісті тармақ болуы тиіс. Ұзақ кезеңге (18 (он сегіз) немесе одан аз ай) есептелмеген құрылыс жұмыстарына арналған келісім-шарттар бағаларды түзету туралы тиісті тармақты қосуды талап етпейді.

      Е. Сауда-саттық нәтижелерін жою
      Конкурстық сауда-саттықты болған жоқ деп тану және жаңа конкурстық өтінімдерді беруге шақыру Банктің алдын ала келісімімен ғана жүргізілуі мүмкін.

      F. Жеке конкурстық өтінімдерді қабылдамау
      Әрбір жеке конкурстық өтінім мынадай жағдайларда қабылданбауы мүмкін:
      (а) сауда-саттыққа қатысушы біліктілік талаптарына сәйкес емес;
      (b) сауда-саттыққа қатысушы өзінің конкурстық өтініміндегі сатып алуды жүргізетін ұйымның конкурстық комиссиясы жасаған арифметикалық қателерді түзетуді қабылдамайды.
      (с) сауда-саттыққа қатысушы конкурстық құжаттама талаптарына жауап бермейді.

3-ҚОСЫМША
Өтеу кестесі

      1. Келесі кестеде негізгі борышты және негізгі борышты өтеудің әрбір Күніне өтеуге жататын Қарыздың барлық сомасына төленетін пайыздардың Күндері көрсетілген ("Кезекті төлем үлесі"). Егер Қарыз қаражаты негізгі борышты өтеудің бірінші Күнінде толығымен алынатын болса, негізгі борышты өтеудің осындай әрбір Күнінде Қарыз алушының өтеуіне жататын Қарыздың негізгі сомасын Банк мыналарды көбейту жолымен анықтайды: (а) негізгі борышты өтеудің бірінші Күні алынған Қарыз сомасын және ( b ) негізгі борышты өтеудің әрбір Күніне Кезекті үлестік төлем үлесін, қажет болған жағдайда өтеуге жататын сомалар Валютаны айырбастау қолданылатын осы Қосымшаның А-параграфында айтылған кез келген соманы шегеру үшін түзетілуі тиіс.     

Негізгі борыш бойынша төлем күні

Кезекті төлем үлесі (пайыздық мәнде)

2014 жылғы 15 мамырдан бастап, 2033 жылғы 15 қарашаны қоса алғанда,
әрбір жылдың 15 мамыры мен 15 қарашасы

2.5 %

      2. Егер Қарыз қаражаты негізгі борышты өтеудің бірінші күнінде толығымен алынбаса, онда негізгі борышты өтеудің осындай әрбір Күніне Қарыз алушы өтеуі тиіс Қарыздың негізгі сомасы мынадай түрде айқындалатын болады:
      (а) Негізгі борышты өтеудің бірінші Күні алынған Қарыздың кез келген қаражаты мөлшерінде Қарыз алушы осы Қосымшаның 1-параграфына сәйкес осындай күнге алынған Қарыз сомасын өтеуі тиіс.
      (b) Негізгі борышты өтеудің осы Күні үшін ("Кезекті төлем үлесінің бастапқы сомасы") Негізгі борышты өтеудің бірінші Күнінен кейін алынған кез-келген сома осы Қосымшаның 1-параграфының кестесінде көрсетілген төлем үлесінің бастапқы сомасы болып табылатын саны бөліндіге бөлінген осындай соманы көбейту жолымен Банк анықтаған сомада осындай алу күнінен кейін негізгі борышты өтеудің әрбір Күніне өтелуі тиіс, ал атауы негізгі борышты өтеудің Күніне осындай күнге немесе одан кейінгі Кезекті төлем үлестерінің қалған барлық Бастапқы сомалары болып табылатын қажет болған кезде өтеуге жататын сомалар валюта Конвертациясы қолданылатын осы Қосымшаның 4-параграфында айтылған кез келген соманы шегеру үшін түзетілуі тиіс.
      3. (а) Негізгі борышты өтеудің кез келген Күніне дейін екі күнтізбелік ай ішінде алынған Қарыз сомалары негізгі борышты өтеудің кез келген Күніне жататын негізгі борыш сомасын есептеу мақсаты үшін айрықша алынған күннен кейін негізгі борышты өтеудің екінші Күнінде алынған және өтелмеген болып есептелетін және алынған күннен кейін негізгі борышты өтеудің екінші күнінен бастап негізгі борышты өтеудің әрбір күніне өтеуге жататын болады.
      (b) Осы параграфтың (а) тармақшасының ережесіне қарамастан, егер кез келген уақытта Банк төлем мерзімдері бойынша шоттарды шығару жүйесін қабылдаса, осы ретте шоттар негізгі борышты өтеудің тиісті Күніне немесе одан кейін беріледі, шоттарды шығарудың осындай жүйесі қабылданғаннан кейін жасалған қандай да алуларға осы тармақшаның ережесі қолданылмайтын болады.
      4. Айырбастау кезеңі ішінде пайда болатын негізгі борышты өтеудің кез келген Күніне өтеуге жататын бекітілген валютаға осындай түрде ауыстырылатын Бекітілген валюта сомасындағы Қарыздың барлық валютадағы немесе алынған соманың кез келген бөлігіндегі Айырбастаудан кейін осы Қосымшаның 1 және 2-параграфтарының ережелеріне қарамастан тікелей айырбастау алдында осындай соманы ірілендіру валютасында көбейту жолымен немесе (і) айырбастауға жататын Валюталық хедже мәмілелері шеңберінде Банктің төлеуіне жататынға немесе (іі) Есеп айырысу бойынша Басшылыққа сәйкес мұндай шешімді егер Банк қабылдаса, Экранды ставканың валюталық құрылымы анықталуы тиіс.

ҚОСЫМША

I Бөлім. Анықтамалар

      1. "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет жөніндегі басшылық" 2006 жылғы 15 қазандағы "ХҚДБ қарыздары және ХДҚ кредиттері мен гранттары қаражатынан қаржыландырылатын жобалардағы алаяқтық пен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оларға қарсы күрес бойынша басшылықты" білдіреді.
      2. "Санат" осы Келісімге 2-қосымшаның IV Бөлімінің кестесінде көрсетілген санатты білдіреді.
      3. "Автомобиль жолдары комитеті" "Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 6 желтоқсандағы N 1193 қаулысымен ККМ-де 2008 жылғы 1 қаңтарда құрылған және республикалық автожол желісі үшін жауап беретін автомобиль жолдарын басқару жөніндегі органды және оның кез келген құқық мирасқорын немесе құқық мирасқорларын білдіреді.
      4. "Консультанттар жөніндегі басшылық" Банк 2004 жылғы мамырда жариялаған және 2006 жылғы қазанда қайта қараған "Дүниежүзілік Банк Қарыз алушыларының консультанттарды іріктеуі және жалдауы жөніндегі басшылықты" білдіреді.
      5. "Қоршаған ортаға әсерін бағалау" немесе "ҚОӘБ" Қарыз алушының 2009 жылғы 26 ақпандағы күнге дайындаған және ашық және Банк үшін қанағаттандырарлық қоршаған ортаға әсерін бағалау жөніндегі қорытынды есепті білдіреді, оған басқалар арасында: (і) Жобаның іс-шаралары жүргізілетін объектілердің егжей-тегжейлі сипаттамасы, (іі) жоғарыдағы (і) параграфта көрсетілген іс-шаралардың әлеуетті және нақты келеңсіз экологиялық әсері және (ііі) Жобаны іске асыру барысында қабылданатын, Жобаның келеңсіз экологиялық салдарын азайтуға, жоюға немесе өтеуге бағытталған шаралар айқындалатын жалпы ТҚІЖ-ны білдіреді.
      6. "Табиғатты қорғау іс-шараларының жоспарлары" немесе "ТҚІЖ" нақты объектілерге және Қарыз алушы қабылдаған және ҚОӘБ-ге және осы Келісімге 2-қосымшаның ІА Бөлімінің 3-тармағына сәйкес Банк үшін қанағаттанарлық Жоба шеңберінде Қарыз алушы жүргізуі тиіс жұмыстарға қатысты және Жобаның іс-шараларын іске асыруға байланысты, баламалы институционалдық тетіктермен, талаптардың орындалуын тиісінше деңгейін және оларды Банктің алдын-ала жазбаша келісуіне мерзімді түрде өзгерістер мен толықтырулар енгізу мүмкіндігімен бірге сақталуы жөнінде ақпараттың жүйелі түрде түсуін қамтамасыз етуге қабілетті мониторинг және есептілік тетіктерімен бір қатарда әлеуетті экологиялық тәуекелдерді басқару, қоршаған ортаға келеңсіз әсерін жұмсарту, азайту және/немесе өтеу бойынша шараларды айқындайтын құжаттарды білдіреді; және "ТҚІЖ" ұғымы осы объектілердің біріне жатады.
      7. "ЖБСҚІ бойынша іс-шаралар жоспары" Банк үшін қанағаттандырарлық және Қарыз алушының қаржылық басқаруды бақылауды күшейту және Жоба шеңберінде өткізілетін сатып алу рәсімдерінің ашықтығы мен заңдылығын арттыру мақсатында осы Келісімнің 4.01 (b) Бөліміне сәйкес ККМ арқылы қабылдауына жататын Жобаны басқару және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттері бойынша іс-шаралар жоспарын білдіреді.
      8. "Жалпы талаптар" 2005 жылғы 1 шілдедегі (2008 жылғы 12 ақпанға дейінгі түзетулерді қоса алғанда) "Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкінің қарыздарына арналған жалпы талаптарды" білдіреді.
      9. "ККМ" Қарыз алушының Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін немесе оның кез келген құқық мирасқорын немесе құқық мирасқорларын білдіреді.
      10. "ЖБК" - Банк үшін қолайлы және осы Келісімнің 4.01 (а) бөлімінде айтылған, Жобаны басқаруда және іске асыруда ҚР ККМ-ге қолдау көрсету бойынша консультациялық қызметтерді көрсетуге тартылған заңды тұлға.
      11. "Сатып алу жөніндегі басшылық" Банк 2004 жылғы мамырда жариялаған және 2006 жылғы қазанда қайта қараған "ХҚДБ қарыздары және ХДҚ кредиттері шеңберінде сатып алу жөніндегі басшылықты" білдіреді.
      12. Сатып алу жөніндегі басшылықтың 1.16-тармағында және Консультанттар жөніндегі басшылықтың 1.24-тармағында оған сілтеме жасалған 2009 жылғы 30 қаңтардағы Жоба үшін Қарыз алушының сатып алу жоспарын білдіреді, ол көрсетілген тармақтардың ережелеріне сәйкес кезең-кезеңімен түзетіліп отыруы мүмкін.
      13. "Жобаны іске асыру жөніндегі басшылықты" қаржылық басқару бойынша басшылықты қоса алғанда, Қарыз алушы ККМ арқылы 2009 жылы 17 наурызда қабылдаған және Банк үшін қанағаттанарлық, Жобаны іске асырудың операциялық және әкімшілік міндеттерін, рәсімдері мен ережелерін айқындайтын, осы Келісімнің ережелеріне ұлттық заңнамаға және Қарыз алушының Банктің алдын ала жазбаша келісімімен кезең-кезеңімен өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін нұсқауларына сәйкес келетін басшылықты білдіреді.
      14. "Қоныс аудару бойынша іс-шаралар жоспары" кез келген Қоныс аудару бойынша Қысқартылған іс-шаралар жоспарын қоса алғанда, Қарыз алушы осы Келісімге 2-қосымшаның ІА Бөлімінің 2-тармағына сәйкес және Банк үшін қанағаттандырарлық, басқалардың арасында өтемақы, және қоныс аудару тетіктерін, бюджет пен шығындар сметасын, сондай-ақ баламалы институционалдық тетіктермен, талаптардың орындалуының тиісінше деңгейін және әрбір жеке учаске үшін олардың орындалуы жөнінде жүйелі түрдегі ақпаратты қамтамасыз етуге қабілетті мониторинг және есептілік тетіктерімен бірге қаржыландыру көздерін қоса алғанда, іс-шаралар бағдарламасын, адамдарға өтемақы төлеу және оларды көшірудің шаралары мен стратегиясын қамтитын елді мекенге тән құжаттарды білдіреді; "Қоныс аудару бойынша іс-шаралар жоспары" осындай бір жоспарды білдіреді.
      15. "Қоныс аудару саясаты жөніндегі құжат" Қарыз алушы дайындаған, бекіткен және 2008 жылғы 1 мамырда жариялаған Қарыз алушы түзеткен және 2009 жылғы 18 наурызда жариялаған және 2009 жылғы 25 наурызда Infoshop сайтында жарияланған құжатты білдіреді, онда Қоныс аудару бойынша іс-шаралар жоспарын дайындау кезінде қолданылуы тиіс бағалау рәсімдерін, қоғамдық консультациялар мен қатысуды, ақпаратты мониторингілеу, бағалау және ашу өлшемдерін қоса алғанда, көшіп-қону рәсімдері, институционалдық тетіктер, заңдылық өлшемдері, құқықтары мен өтемақылары айқындалған құжат.

ІІ бөлім Жалпы талаптардың өзгерістері

      Жалпы талаптарға мынадай өзгерістер енгізілді:

      1. 2.07-бөлімнің (а) параграфы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2.07-бөлім. Қайта қаржыландыруға дайындау үшін аванс; Қарызды ашу үшін комиссияны капиталдандыру және сыйақылар
      (а) Егер Қарыз туралы келісім Банк немесе Қауымдастық берген Қарыз қаражатынан Аванс төлеуді ("Дайындыққа арналған Аванс") көздейтін болса, онда Банк Қарыз туралы келісім Тарапы атынан Кредит шотынан күшіне енген Күніне немесе одан кейін Кредит шотынан бұл соманы алған күніне аванстың алынған және өтелмеген сомасын өтеу үшін қажетті соманы алуы және осы күнге есептелген және төленбеген алымдардың барлығын, егер олар қолданылатын болса аванс сомасынан төлеуі тиіс. Банк осылайша алынған бұл соманы өзінің пайдасына немесе Қауымдастық пайдасына жағдайға байланысты төлейді және аванстың алынбаған сомасының күшін жоюы тиіс".
      2. 7.02-бөлімінің (1) параграфы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7.02-бөлім. Банктің Келісімді тоқтата тұруы
      (1) Қойылған талаптарға сәйкес келмеуі. Банк немесе Қауымдастық Қарыз алушыны (Мүше мемлекеттен басқа) немесе жобаны атқарушы агенттікті Банктен немесе Қауымдастықтан қандай да бір қаржыландыру алу немесе Банк немесе Қауымдастық Қарыз алушыны немесе жобаны атқарушы агенттікті алаяқтыққа, сыбайлас жемқорлыққа, мәжбүрлі іс-әрекеттерге немесе Банк немесе Қауымдастық берген кез келген қаржыландыруды пайдалануға байланысты ымыраласуға қатысады деп анықтау нәтижесінде Банк немесе Қауымдастық толық немесе ішінара қаржыландыратын кез келген жобаны дайындауға немесе іске асыруға қатысу үшін қойылатын талаптарға сәйкес емес деп жариялады".
      3. (а) "Конверсия күні" терминінің анықтамасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Конверсия күні" конверсияға қатысты конверсия күшіне енген сәттен бастап және одан әрі оған қатысты Конверсия жөніндегі басшылықтың ережелері қолданылатын, Қарыз алушы сұрататын және Банк үшін қолайлы атқару күнін (осы құжаттағы анықтама бойынша) немесе өзге осындай күнді білдіреді."
      (d) "қалқыма ставка" терминінің анықтамасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "(с) валютаны қалқыма ставка бойынша есеп айырысатын пайыздар есептелетін алудан кейінгі Қарыз сомасы қалдығының мөлшерінде Мақұлданған валютаға конверсиялау кезінде мұндай сомаларға қолданылатын қалқыма пайыздық стаква: (i) (А) LIBOR немесе Мақұлданған валютаға қатысты Қарыз алушы мен Банк арасында келісілуі мүмкін болған кез келген басқа базалық ставка сомасына; қосу LIBOR-ға (В) спред немесе мұндай болған жағдайда жоғарыда аталған валюта конверсиясына жататын Валюталық хедждік мәмілелер шеңберінде Банктің төлеуі тиіс кез келген басқа базалық сомаға; не: (ii) егер Банк Конверсия жөніндегі басшылыққа сәйкес мұндай шешімді қабылдаса, Экрандық ставканың валюталық құрауышына теңестіріледі.".

О подписании Соглашения о займе (Проект развития автомобильных дорог "Юг - Запад": Международный транзитный коридор "Западная Европа - Западный Китай" (ЦАРЕС - 1b и 6b)) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития

Указ Президента Республики Казахстан от 13 июня 2009 года № 825

      В соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 30 мая 2005 года "О международных договорах Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ :
      1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения о займе (Проект развития автомобильных дорог "Юг - Запад": Международный транзитный коридор "Западная Европа - Западный Китай" (ЦАРЕС - 1b и 6b)) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития.
      2. Уполномочить Министра финансов Республики Казахстан Жамишева Болата Бидахметовича подписать от имени Республики Казахстан Соглашение о займе (Проект развития автомобильных дорог "Юг - Запад": Международный транзитный коридор "Западная Европа - Западный Китай" (ЦАРЕС - 1b и 6b)) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития.
      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев

ОДОБРЕН        
Указом Президента   
Республики Казахстан  
от 13 июня 2009 года № 825

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАЙМЕ
(Проект развития автомобильных дорог "Юг - Запад":
Международный транзитный коридор "Западная Европа - Западный
Китай" (ЦАРЕС - 1b и 6b)) между Республикой Казахстан и
Международным Банком Реконструкции и Развития

      Соглашение о Займе от __________ 200_ года между РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН ("Заемщик") и МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ("Банк"). Настоящим Заемщик и Банк договорились о следующем:

СТАТЬЯ I
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ; ОПРЕДЕЛЕНИЯ

      1.01. Общие условия (определенные в Дополнении к настоящему Соглашению) являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
      1.02. Если из контекста не следует иное, то используемые в данном Соглашении термины, начинающиеся с заглавных букв, имеют значения, приписываемые им в Общих условиях или в Дополнении к настоящему Соглашению.

СТАТЬЯ II
ЗАЕМ

      2.01. Банк согласен предоставить Заемщику сумму, равную двум миллиардам ста двадцати пяти миллионам долларов США (2 125 000 000 долларов США), таковая сумма может периодически конвертироваться посредством Конвертации валют в соответствии с положениями Раздела 2.07 данного Соглашения ("Заем") на срок и условиях, изложенных или на которые имеются ссылки в настоящем Соглашении, с целью оказания содействия в финансировании проекта, описание которого приведено в Приложении 1 к настоящему Соглашению ("Проект").
      2.02. Заемщик вправе снимать средства Займа в соответствии с Разделом IV Приложения 2 к настоящему Соглашению.
      2.03. Банковская комиссия за открытие займа, подлежащая уплате Заемщиком, составляет четвертую часть одного процента (0,25 %) от суммы Займа. Заемщик уплачивает Банку комиссию за открытие займа не позднее 60 дней с момента даты вступления в силу.
      2.04. Вознаграждение, подлежащее уплате Заемщиком в течение каждого Процентного периода, будет начисляться по ставке, равной ставке LIBOR для Валюты Займа плюс переменный спред; при условии, что при Конверсии всей или любой части основной суммы Займа вознаграждение, подлежащее выплате Заемщиком во время Периода Конверсии на такую сумму, должно быть определено в соответствии с условиями Статьи IV Общих условий. Несмотря на вышесказанное, в случае если любая из частей снятого непогашенного остатка Займа остается неуплаченной своевременно и не выплачивается в течение тридцати (30) дней, то размер вознаграждения, подлежащего выплате Заемщиком, должен рассчитываться в соответствии с положениями Раздела 3.02 (d) Общих условий.
      2.05. Датами Платежей являются 15 мая и 15 ноября каждого года.
      2.06. Основная сумма Займа будет погашаться в соответствии с графиком погашения, приведенным в Приложении 3 к настоящему Соглашению.
      2.07. (а) Заемщик может в любое время запросить любую из следующих Конверсий условий Займа с тем, чтобы обеспечить рациональное управление долгом: (i) изменение Валюты Займа всей или любой части основной суммы Займа, как снятой, так и неснятой, на Одобренную Валюту; (ii) изменение базиса процентной ставки, применяемого ко всей или любой части снятой и непогашенной основной суммы Займа, с Плавающей процентной ставки на Фиксированную процентную ставку, и наоборот, и (iii) определение пределов Плавающей процентной ставки, применимой ко всей или любой части снятой и непогашенной основной суммы Займа посредством установления верхнего или нижнего пределов Плавающей процентной ставки.
      (b) Любое изменение, запрошенное в соответствии с параграфом (а) настоящего Раздела, которое принято Банком, будет считаться "Конверсией", как определено в Общих условиях, и вступит в силу в соответствии с положениями Статьи IV Общих условий и Руководства по Конверсии.

СТАТЬЯ III
ПРОЕКТ

      3.01. Заемщик заявляет о своей приверженности достижению целей Проекта и с этой целью осуществляет Проект через МТК РК в соответствии с положениями Статьи V Общих условий.
      3.02. Без ограничения для положений Раздела 3.01 настоящего Соглашения и если иное не согласовано между Заемщиком и Банком, Заемщик обеспечивает реализацию Проекта в соответствии с положениями Приложения 2 к настоящему Соглашению.

СТАТЬЯ IV
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

      4.01. Дополнительные условия вступления в силу заключаются в следующем:
      a) МТК заключило соглашение, по форме и по сути удовлетворительное для Банка, с КУП в целях выполнения мероприятий Проекта.
      (b) Заемщик через МТК принял План мероприятий по РППК, удовлетворительный для Банка.
      4.02. Последним сроком вступления настоящего Соглашения в силу является дата, наступающая по истечении ста восьмидесяти (180) дней после даты подписания настоящего Соглашения.

СТАТЬЯ V
ПРЕДСТАВИТЕЛИ; АДРЕСА

      5.01. Представителем Заемщика является Министр финансов.
      5.02. Адрес Заемщика:

      Министерство финансов
      проспект Победы, 11
      Астана, 010000
      Республика Казахстан

                     Телекс:             Факс:
                     265126 (FILIN)      (7) (7172) 717785
      5.03. Адрес Банка:

      Международный Банк Реконструкции и Развития
      1818 H Street, N.W.
      Washington, D.C. 20433
      United States of America

      Телеграфный адрес:      Телекс:             Факс:

      INTBAFRAD               248423(MCI) или 1-202-477-6391
      Washington, D.C. 64145(MCI)

СОГЛАСОВАНО в г. Астана, Республика Казахстан, в день и год, указанные выше.

                        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

                        Кем:

                                Уполномоченным представителем

                        МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК
                        РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

                        Кем:

                                Уполномоченным представителем

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Описание проекта

      Цель Проекта заключается в повышении эффективности работы транспорта на участках автодороги от границы Кызылординской и Актюбинской областей до Шымкента, совершенствовании управления автомобильными дорогами и повышении уровня безопасности дорожного движения в Казахстане.
      Проект состоит из следующих частей:

       Часть 1 : Модернизация и реконструкция участков автодороги в
                Кызылординской области
      Строительные работы для оказания поддержки при проведении модернизации и реконструкции участков автодороги в Кызылординской области, исключая объездную дорогу в Кызылорде.

       Часть 2 : Модернизация и реконструкция участков автодороги в
                Южно-Казахстанской области (гр. Кызылординской обл. -
                Шымкент)
      Строительные работы для оказания поддержки при проведении модернизации и реконструкции участков автодороги в Южно-Казахстанской области, включая объездную дорогу в Кызылорде.
       Часть 3 : Консультанты по управлению проектом

      Оказание консалтинговых услуг для содействия МТК РК в реализации Проекта.

       Часть 4 : Институциональное развитие и повышение уровня
                безопасности дорожного движения и развитие
                придорожного сервиса

      (а) Предоставление консультационных услуг для проведения исследований с целью: (i) обзора вариантов по усилению управления автомобильными дорогами и улучшения состояния автомобильных дорог; (ii) обучения сотрудников Комитета автомобильных дорог с целью усиления потенциала по управлению проектами; (iii) внедрения системы управления автомобильными дорогами; (iv) улучшения надзора за охраной окружающей среды; (v) подготовки руководства по учету безопасности дорожного движения при проектировании; (vi) проведения физического аудита безопасности сети дорог; (vii) создания методологий по определению наиболее опасных аварийных участков; (viii) оценки социальной стоимости аварий; (ix) укрепления потенциала институтов МТК в сфере проведения исследований в области ДТП; и (х) подготовки планов мероприятий по развитию придорожного сервиса вдоль участков дорог по Проекту.
      (b) Предоставление товаров и оборудования для системы управления автомобильными дорогами.

      Часть 5: Надзор за строительными работами
      Предоставление консультационных услуг для проведения надзора за строительными работами по Части 1 и Части 2 проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Реализация Проекта

Раздел I. Механизмы реализации

А. Институциональные механизмы

      Заемщик реализует Проект в соответствии со следующими институциональными и другими механизмами:
      1. Заемщик через Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (далее - МТК РК) с помощью КУП реализует Проект в соответствии с требованиями, критериями, организационными механизмами и операционными процедурами, указанными в Руководстве по реализации проекта, Плане мероприятий по РППК, Документе по политике переселения и ОВОС, и не может передавать, вносить изменения, отменять или отказываться от каких-либо положений Руководства по реализации проекта, Плана мероприятий по РППК, Документа по политике переселения и ОВОС без предварительного согласия Банка.
      2. Заемщик через МТК РК:
      (a) осуществляет подготовку до начала каких-либо работ в рамках Проекта Планов мероприятий по переселению, удовлетворительные для Банка, в соответствии с Документом по политике переселения; и
      (b) реализует Проект в соответствии с Планами мероприятий по переселению; и
      (c) не может вносить изменения, отменять или отказываться от каких-либо положений соответствующих Планов мероприятий по переселению без предварительного согласия Банка.
      3. Заемщик через МТК РК:
      (a) подготавливает до начала каких-либо работ в рамках Проекта Планы природоохранных мероприятий, удовлетворительные для Банка, в соответствии с ОВОС; и
      (b) реализует Проект в соответствии с соответствующими Планами природоохранных мероприятий; и
      (c) не может вносить изменения, отменять или отказываться от каких-либо положений соответствующих Планов природоохранных мероприятий без предварительного согласия Банка.
      4. В течение всего периода реализации Проекта Заемщик должен обеспечивать, чтобы КУП содержался в составе, с ресурсами и в соответствии с техническими заданиями, удовлетворительными для Банка.
      5. Заемщик, через МТК, должен: (i) принять все необходимые меры, включая обеспечение доступа ко всей необходимой информации, относящейся к проекту, для содействия в проведении независимого аудита закупок; и (ii) действовать без промедления, исходя из результатов и рекомендаций такого аудита в рамках Технического задания, приемлемого для Банка.

В. Противодействие коррупции

      Заемщик обеспечит реализацию Проекта в соответствии с положениями Руководства по противодействию коррупции.

Раздел II. Отчетность по мониторингу и оценка Проекта

А. Отчеты по Проекту

      1. Заемщик осуществляет мониторинг и оценку хода реализации Проекта, и подготавливает отчеты по Проекту в соответствии с положениями Раздела 5.08 Общих условий и на основе индикаторов, согласованных с Банком. Каждый отчет по Проекту должен охватывать период в один календарный квартал и быть предоставлен Банку не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания периода, охватываемого данным отчетом.
      2. Не позднее 31 декабря 2010 года и впоследствии ежегодно Заемщик через МТК РК проводит совместно с Банком ежегодный анализ достигнутого в реализации Проекта прогресса, (далее именуемый как ежегодный обзор). Ежегодный обзор, среди прочего, включает:
      (a) прогресс в достижении целей Проекта; и
      (b) общие результаты исполнения Проекта в соответствии с индикаторами результатов.
      3. Не менее чем за 4 (четыре) недели до Ежегодного обзора Заемщик через МТК РК представит Банку отдельный отчет с описанием статуса реализации каждого компонента Проекта и сводный отчет об общей реализации Проекта.

В. Финансовое управление, финансовая отчетность и аудит

      1. Заемщик обязан вести или обеспечивать ведение системы финансового управления в соответствии с положениями Раздела 5.09 Общих условий.
      2. Без ограничения для положений Части А данного Раздела, Заемщик обязан подготовить и представить в Банк не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания каждого календарного квартала промежуточные не прошедшие аудиторскую проверку финансовые отчеты по Проекту за данный квартал, удовлетворительные для Банка по форме и содержанию.
      3. Заемщик обязан проводить аудит своей Финансовой отчетности  всоответствии с положениями Раздела 5.09 (b) Общих условий. Каждый аудит финансовой отчетности должен охватывать период в один финансовый год Заемщика. Финансовая отчетность за каждый такой период, прошедшая аудиторскую проверку, должна быть предоставлена Банку не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего периода.

Раздел III. Закупки

А. Общие положения

      1. Товары и Работы. Все товары и работы, необходимые для Проекта и финансируемые из средств Займа, закупаются в соответствии с требованиями, содержащимися или на которые содержатся ссылки в Разделе I Руководства по закупкам, а также в соответствии с положениями настоящего Раздела.
      2. Услуги консультантов. Все услуги консультантов, необходимые для Проекта и финансируемые из средств Займа, закупаются в соответствии с требованиями, содержащимися или на которые содержатся ссылки в Разделе I и IV Руководства по отбору и найму консультантов заемщиками Всемирного банка, а также в соответствии с положениями настоящего Раздела.
      3. Определения . Термины, начинающиеся с заглавных букв, используемые ниже в настоящем Разделе для описания определенных методов закупок или методов рассмотрения Банком определенных контрактов, соответствуют определенным методам, описанным в Руководстве по закупкам или Руководстве по консультантам, в зависимости от конкретного случая.

В. Специфические методы закупок товаров и работ

       1. Международные конкурсные торги . Если иное не предусмотрено в пункте 2 ниже, закупка товаров и работ осуществляется  по контрактам, присужденным в соответствии с процедурами Международных конкурсных торгов.
       2. Прочие методы закупок товаров и работ . В таблице ниже представлены методы закупок, кроме Международных конкурсных торгов, которые могут быть использованы применительно к товарам и работам. План закупок должен содержать обстоятельства, при которых тот или иной метод может использоваться.

Метод закупок

а) Национальные конкурсные торги, согласно дополнительным
положениям, установленным в Дополнении к данному
Приложению 2

(b) Закупки в свободной торговле

(с) Прямое заключение контрактов

С. Специфические методы закупок услуг консультантов

       1. Отбор на основе качества и стоимости . Если в параграфе 2 ниже не предусмотрено иное, закупка консультационных услуг осуществляется в рамках контрактов, присужденных в соответствии с процедурой Отбора на основе качества и стоимости.
       2. Прочие методы закупок услуг консультантов . В таблице ниже представлены методы закупок, кроме Отбора на основе качества и стоимости, которые могут быть использованы при закупке услуг консультантов. План закупок должен содержать обстоятельства, при которых тот или иной метод может использоваться.

Метод закупок

(а) Отбор на основе качества

(b) Отбор при фиксированном бюджете

(с) Отбор по наименьшей стоимости

(d) Отбор на основе квалификации консультантов

(е) Закупки из одного источника

(f) Процедуры, установленные в параграфах 5.2 и 5.3 Руководства по консультантам для отбора индивидуальных консультантов

D. Рассмотрение Банком решений по закупкам

      В Плане закупок должны быть указаны те контракты, которые подлежат Предварительному рассмотрению Банком. Все прочие контракты подлежат рассмотрению Банком постфактум.

Раздел IV. Снятие средств займа со счета

А. Общие положения

      1. Заемщик может снимать средства Займа в соответствии с положениями Статьи II Общих условий, данного Раздела, и тех дополнительных инструкций, которые укажет Банк в уведомлении Заемщику (включая "Руководство Всемирного банка по освоению средств проектов", датированное маем 2006 года, периодически пересматриваемое Банком и применимое к настоящему Соглашению согласно таким инструкциям), для финансирования Правомочных расходов согласно таблице в параграфе 2 ниже.
      2. В таблице ниже определены категории Правомочных расходов, которые могут быть профинансированы из средств Займа ("Категория"), выделенные суммы Займа по каждой Категории и процентная доля расходов, подлежащая финансированию как Правомочные расходы по каждой Категории.

Категория

Выделенная сумма
Займа (в долларовом
эквиваленте)

Доля расходов,
подлежащая
финансированию
(включая налоги)

(1) Работы по Части 1
Проекта

1 134 300 000

85 %

(2) Работы по Части 2
Проекта

747 200 000

85 %

(3) Услуги консультантов
по Части 3 Проекта

5 500 000

85 %

(4) Услуги консультантов
по Части 4 Проекта

2 100 000

85 %

(5) Услуги консультантов
по Части 5 Проекта

46 800 000

85 %

(6) Товары по Части 4
Проекта

900 000

85 %

(7) Нераспределенные
расходы

188 200 000


ОБЩАЯ СУММА

2 125 000 000


В. Условия снятия; период снятия

      1. Независимо от положений Части А данного Раздела, средства не должны сниматься:
      (a) со счета Займа до тех пор, пока Банку не будет выплачена в полном объеме сумма банковской комиссии; и
      (b) для расходов Категории (2), до тех пор, пока Заемщик не проведет исследование, в котором рассматриваются варианты укрепления Комитета автомобильных дорог и улучшения общего состояния сети автодорог, и не согласует с Банком механизм для проведения мероприятий по укреплению Комитета автомобильных дорог и улучшению общего состояния сети автодорог республиканского значения с учетом результатов этого исследования; и
      (b) по платежам, совершенным до даты настоящего Соглашения.
      2. Дата закрытия - 31 декабря 2013 года.

Дополнение
К ПРИЛОЖЕНИЮ 2

      Процедуры Национальных конкурсных торгов Заемщика могут быть использованы для закупок товаров и работ в рамках данного Проекта при условии соблюдения следующих положений:
      A. Участие государственных предприятий
      Государственные предприятия на территории Заемщика имеют право принимать участие в торгах только в случае, если они могут официально подтвердить свою правовую и финансовую самостоятельность, если они действуют на основе коммерческого права и не являются организациями, зависимыми от ведомства, заключающего контракт в качестве заказчика. Кроме того, к ним будут применяться те же требования в отношении заявок и гарантийного обеспечения, что и к другим участникам торгов.
      B. Конкурсная документация
      Организации, осуществляющие закупки, должны использовать стандартный пакет конкурсной документации для закупки товаров и работ, приемлемый для Банка.
      С. Вскрытие и оценка конкурсных заявок :
      (a) вскрытие заявок производится публично, незамедлительно после наступления окончательного срока подачи конкурсных заявок;
      (b) оценка конкурсных заявок должна производиться в строгом соответствии с монетарно исчисляемыми критериями, заявленными в конкурсной документации;
      (c) к отечественным поставщикам не должны применяться преференции;
      (d) контракт должен присуждаться квалифицированному участнику торгов, представившему конкурсную заявку с наименьшей ценой и в основном соответствующую требованиям, при этом переговоры не проводятся.
      D. Корректировка цены
      Контракты на строительные работы, рассчитанные на длительный период (более 18 (восемнадцати) месяцев), должны содержать соответствующий пункт о корректировке цен. Контракты на строительные работы, не рассчитанные на длительный период (18 (восемнадцать) или менее месяцев) не требуют включения соответствующего пункта о корректировке цен.
      Е. Аннулирование результатов торгов
      Признание конкурсных торгов несостоявшимся и приглашение к подаче новых конкурсных заявок может производиться только с предварительного согласия Банка.
      F. Отклонение отдельных конкурсных заявок
      Каждая отдельная конкурсная заявка может быть отклонена только в следующих случаях:
      (a) участник торгов не соответствует квалификационным требованиям;
      (b) участник торгов не принимает исправления арифметической ошибки, содержащейся в его конкурсной заявке, сделанного Конкурсной комиссией организации, проводящей закупки; и
      (c) участник торгов не отвечает требованиям конкурсной документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
График погашения

      1. В следующей таблице указаны Даты погашения основного долга и выплаты процентов на всю сумму Займа, подлежащих погашению на каждую Дату погашения основного долга ("Доля очередного платежа"). Если средства Займа будут полностью сняты на первую Дату погашения основного долга, то основная сумма Займа, которая будет подлежать погашению Заемщиком на каждую такую Дату погашения основного долга, будет определена Банком путем умножения: (а) Суммы Займа, снятой на первую Дату погашения основного долга и (b) Доли очередного платежа на каждую Дату погашения основного долга, при необходимости суммы, подлежащие погашению, должны быть откорректированы для вычета любых сумм, упомянутых в параграфе 4 данного Приложения, к которым применяется Конвертация валюты .

Дата платежа по основному долгу

Доля очередного платежа
(в процентном выражении)

15 мая и 15 ноября каждого года,
начиная с 15 мая 2014 года
по 15 ноября 2033 года

2.5 %

      2. Если средства Займа не будут полностью сняты на первую Дату погашения основного долга, то основная сумма Займа, которая будет подлежать погашению Заемщиком на каждую такую Дату погашения основного долга, будет определена следующим образом:
      (a) В той мере, в которой любые средства Займа были сняты на первую Дату погашения основного долга, Заемщик должен погасить Сумму Займа, снятую на такую дату в соответствии с параграфом 1 данного Приложения.
      (b) Любые суммы, снятые после первой Даты погашения основного долга, должны погашаться на каждую Дату погашения основного долга после даты такого снятия в суммах, определенных Банком путем умножения суммы каждого такого снятия на дробь, числителем которой является первоначальная сумма Доли очередного платежа, указанная в таблице в параграфе 1 данного Приложения для этой Даты погашения основного долга ("Первоначальная сумма Доли очередного платежа"), а знаменателем которой является сумма всех оставшихся Первоначальных сумм Доли очередных платежей на Даты погашения основного долга на такую дату или после нее, при необходимости суммы, подлежащие погашению, должны быть откорректированы для вычета любых сумм, упомянутых в параграфе 4 данного Приложения, к которым применяется Конвертация валюты .
      3. (а) Суммы Займа, снятые в течение двух календарных месяцев до любой Даты погашения основного долга, исключительно для целей расчета сумм основного долга, подлежащих выплате на любую Дату погашения основного долга, будут считаться снятыми и непогашенными на вторую Дату погашения основного долга после даты снятия и будут подлежать погашению на каждую Дату погашения основного долга начиная со второй Даты погашения основного долга после даты снятия.
      (b) Несмотря на положения подпункта (а) данного параграфа, если в любое время Банк примет систему выставления счетов по срокам платежей, при которой счета выписываются на соответствующую Дату погашения основного долга или после нее, положения этого подпункта не будут применяться к любым снятиям, совершенным после принятия такой системы выставления счетов.
       4. Несмотря на положения параграфов 1 и 2 настоящего Приложения после Конвертации валюты всей или любой части снятой суммы Займа в Утвержденную валюту сумма, конвертированная таким образом в Утвержденную валюту, которая подлежит погашению на любую Дату погашения основного долга, наступающую в течение Периода конвертации, должна быть определена Банком путем умножения такой суммы в валюте ее деноминации непосредственно перед конвертацией на или: (i) обменный курс, который отражает суммы основного долга в Утвержденной валюте, подлежащие выплате Банком в рамках Валютных хеджевых сделок, относящихся к конвертации, или на (ii) валютный компонент Экранной ставки, если Банк примет такое решение в соответствии с Руководством по конверсии.

ДОПОЛНЕНИЕ

Раздел I. Определения

      1. "Руководство по противодействию коррупции" означает "Руководство по профилактике и борьбе с мошенничеством и коррупцией в проектах, финансируемых из средств займов МБРР и кредитов и грантов MAP" от 15 октября 2006 года.
      2. "Категория" означает категорию, указанную в таблице Раздела IV Приложения 2 к настоящему Соглашению.
      3. "Комитет автомобильных дорог" означает орган по управлению автомобильными дорогами, созданный в МТК 1-го января 2008 года Постановлением Правительства от 6-го декабря 2007 года № 1193 "О некоторых вопросах Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан", и отвечающий за республиканскую автодорожную сеть, и любого его правопреемника или правопреемников.
      4. "Руководство по консультантам" означает "Руководство по отбору и найму консультантов Заемщиками Всемирного банка", опубликованное Банком в мае 2004 года и пересмотренное в октябре 2006 года.
      5. "Оценка воздействия на окружающую среду" или "ОВОС" означает заключительный отчет по оценке воздействия на окружающую среду, подготовленный и раскрытый Заемщиком на дату 26 февраля 2009 года и удовлетворительный для Банка, в который включается, среди прочего: (i) подробное описание объектов, где будут проводиться мероприятия Проекта, (ii) потенциальное и фактическое неблагоприятное экологическое воздействие мероприятий, указанных в параграфе (i) выше, и (iii) общий ППМ, в котором определяются меры к принятию в ходе реализации Проекта, направленные на снижение, устранение или компенсацию неблагоприятных экологических последствий Проекта.
      6. "Планы природоохранных мероприятий" или "ППМ" означают документы на конкретные объекты, принятые Заемщиком и удовлетворительные для Банка в соответствии с ОВОС и в соответствии с Пунктом 3 Раздела IA Приложения 2 к данному Соглашению, в отношении работ, которые должны проводиться Заемщиком в рамках Проекта и определяющие в деталях меры по управлению потенциальными экологическими рисками, смягчению, снижению и/или компенсации негативного воздействия на окружающую среду, связанного с реализацией мероприятий Проекта, наряду с адекватными институциональными механизмами, механизмами мониторинга и отчетности, способными обеспечить должный уровень выполнения условий и поступления регулярной информации по их соблюдению с возможностью периодически вносить изменения и дополнения с предварительного письменного согласия Банка; и понятие "ППМ" относится к одному из этих документов.
      7. "План мероприятий по РППК" означает План мероприятий по руководству проектом и противодействию коррупции, удовлетворительный для Банка и подлежащий принятию Заемщиком, через МТК, в соответствии с Разделом 4.01 (b) настоящего Соглашения, для усиления контроля за финансовым управлением и повышения прозрачности и законности процедур закупок, проводимых в рамках Проекта.
      8. "Общие условия" означает "Общие условия для займов Международного банка реконструкции и развития" от 1 июля 2005 года (с поправками до 12 февраля 2008 года).
      9. "МТК" означает Министерство транспорта и коммуникаций Заемщика или любого его правопреемника или правопреемников.
      10. "КУП" - Консультант по управлению проектом, юридическое лицо, приемлемое для Банка и упомянутое в разделе 4.01 (а) настоящего Соглашения, привлеченное к оказанию консультационных услуг по оказанию поддержки МТК РК в управлении и реализации Проекта.
      11. "Руководство по закупкам" означает "Руководство по закупкам в рамках займов МБРР и кредитов MAP", опубликованное Банком в мае 2004 года и пересмотренное в октябре 2006 года.
      12. "План закупок" означает план закупок Заемщика для Проекта от 30 января 2009 г., на который имеется ссылка в пункте 1.16 Руководства по закупкам и пункте 1.24 Руководства по консультантам, который может периодически корректироваться в соответствии с положениями указанных пунктов.
      13. "Руководство по реализации проекта" означают руководство, принятое Заемщиком, через МТК, 17 марта 2009 года и удовлетворительное для Банка, определяющее операционные и административные обязанности, процедуры и правила реализации Проекта, включая руководство по финансовому управлению, соответствующие условиям настоящего Соглашения, национальному законодательству и указаниям Заемщика, в которое периодически могут вноситься изменения и дополнения с предварительного письменного согласия Банка.
      14. "Планы мероприятий по переселению" означает специфичные по населенному пункту документы, включая любые Сокращенные Планы мероприятий по переселению, принятые Заемщиком и в соответствии с Пунктом 2 Раздела IA Приложения 2 к данному Соглашению, и удовлетворительные для Банка, которые содержат среди прочего программу мероприятий, мер и стратегии выплаты компенсации и переселения людей, включая механизмы компенсации и переселения, бюджет и смету затрат, а также источники финансирования вместе с адекватными институциональными механизмами, механизмами мониторинга и отчетности, способными обеспечить должный уровень выполнения условий и регулярную информацию по их выполнению для каждого отдельного участка; и "План мероприятий по переселению" означает один такой план.
      15. "Документ по политике переселения" означает документ, подготовленный, утвержденный и опубликованный Заемщиком 1 мая 2008 года, скорректированный и опубликованный Заемщиком 18 марта 2009 года и опубликованный на сайте Infoshop 25 марта 2009 года, в котором определены процедуры переселения, институциональные механизмы, критерии правомочности, права и компенсации, включая процедуры оценки, общественные консультации и участие, критерии мониторинга, оценки и раскрытия информации, которые должны применяться при подготовке Плана мероприятий по переселению.

Раздел II. Изменения Общих условий

      В Общие условия были внесены следующие изменения:
      1. Изложить Параграф (а) Раздела 2.07 в следующей редакции:
      "Раздел 2.07. Аванс для подготовки к рефинансированию; Капитализация комиссии за открытие займа и вознаграждения
      (а) Если Соглашение о займе предусматривает выплату Аванса из средств Займа, предоставленного Банком или Ассоциацией ("Аванса на Подготовку"), то Банк от имени Стороны Соглашения о займе должен снять с Кредитного счета на или после Даты вступления в силу такую сумму, которая необходима для погашения снятой и непогашенной суммы аванса на день снятия этой суммы с Кредитного счета и выплатить все начисленные и неоплаченные сборы из суммы аванса на эту дату, если они применяются. Банк выплатит эту сумму, снятую таким образом, в свою пользу или в пользу Ассоциации, в зависимости от обстоятельств, и должен аннулировать неснятую сумму аванса".
      2. Изложить Параграф (1) Раздела 7.02 в следующей редакции:
      "Раздел 7.02. Приостановка Соглашения Банком
      ... (1) Несоответствие предъявляемым требованиям . Банк или Ассоциация объявили Заемщика (кроме Государства-члена) или исполнительное агентство проекта несоответствующим предъявляемым требованиям для получения какого-либо финансирования от Банка или Ассоциации или иного участия в подготовке или реализации любого проекта, финансируемого полностью или частично Банком или Ассоциацией в результате определения Банком или Ассоциацией того, что Заемщик или исполнительное агентство проекта участвует в мошеннических, коррупционных, принудительных действиях или в сговоре в связи с использованием средств любого финансирования, предоставленного Банком или Ассоциацией".
      3. (а) Определение термина "Даты конверсии" изложить в следующей редакции:
      "Дата конверсии" означает в отношении конверсии дату исполнения (по определению в настоящем документе) или иную такую дату, запрашиваемую Заемщиком, и приемлемую для Банка, с момента которой конверсия вступает в силу и в отношении которой в дальнейшем действуют положения Руководства по конверсии."
      (b) Определение термина "плавающая ставка" изложить в следующей редакции:
      "(с) при конверсии валюты в Одобренную валюту в размере остатка суммы Займа после снятия, на которую начисляются проценты рассчитываемые по плавающей ставке в период конверсии плавающая процентная ставка, применимая к таким суммам, равняется либо: (i) сумме: (A) LIBOR, или любой другой базовой ставки, которая может быть согласована между Заемщиком и Банком относительно Одобренной валюты; плюс (В) спред на LIBOR или любую другую базовую ставку , при наличии таковой, подлежащий уплате Банком в рамках Валютных хеджевых сделок, относящихся к вышеупомянутой конверсии валюты; либо (ii) валютному компоненту Экранной ставки, если Банк примет такое решение в соответствии с Руководством по Конверсии ."