Азаптауларға және басқа да қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын іс-әрекеттер мен жазалау түрлеріне қарсы конвенцияға Факультативтік хаттаманың 24-бабында көзделген өз міндеттемелерін жүзеге асыруды кейінге қалдыруға қатысты Қазақстан Республикасының Мәлімдемесіне қол қою туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 30 қарашадағы N 896 Жарлығы

Қазақстан Республикасының     
Президенті мен Үкіметі актілерінің
жинағында жариялануға тиіс    

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. Қоса беріліп отырған Азаптауларға және басқа да қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын іс-әрекеттер мен жазалау түрлеріне қарсы конвенцияға Факультативтік хаттаманың 24-бабында көзделген өз міндеттемелерін жүзеге асыруды кейінге қалдыруға қатысты Қазақстан Республикасы Мәлімдемесінің жобасы мақұлдансын.
      2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы - Сыртқы істер министрі Қанат Бекмырзаұлы Саудабаев Қазақстан Республикасының атынан Азаптауларға және басқа да қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын іс-әрекеттер мен жазалау түрлеріне қарсы конвенцияға Факультативтік хаттаманың 24-бабында көзделген өз міндеттемелерін жүзеге асыруды кейінге қалдыруға қатысты Қазақстан Республикасының Мәлімдемесіне қол қойсын.
      3. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысына қол қойылған Мәлімдемені сақтауға жіберуді қамтамасыз етсін.
      4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                     Н. Назарбаев

Қазақстан Республикасы 
Президентінің     
2009 жылғы 30 қарашадағы
№ 896 Жарлығымен   
МАҚҰЛДАНҒАН     

Жоба

Азаптауларға және басқа да қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын іс-әрекеттер мен жазалау түрлеріне қарсы конвенцияға Факультативтік хаттаманың 24-бабында көзделген өз міндеттемелерін жүзеге асыруды кейінге қалдыруға қатысты Қазақстан Республикасының
МӘЛІМДЕМЕСІ

      Азаптауларға және басқа да қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын іс-әрекеттер мен жазалау түрлеріне қарсы конвенцияға Факультативтік хаттаманың 24-бабының 1-тармағына сәйкес осымен Қазақстан Республикасы осы Факультативтік хаттаманың IV бөлігінде көзделген өз міндеттемелерін жүзеге асыруды кейінге қалдыру туралы мәлімдейді.

О подписании Заявления Республики Казахстан относительно отсрочки осуществления своих обязательств, предусмотренного статьей 24 Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания

Указ Президента Республики Казахстан от 30 ноября 2009 года № 896

Подлежит опубликованию    
в Собрании актов Президента и 
Правительства Республики Казахстан

      ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Одобрить прилагаемый проект Заявления Республики Казахстан относительно отсрочки осуществления своих обязательств, предусмотренного статьей 24 Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
      2. Государственному секретарю - Министру иностранных дел Республики Казахстан Саудабаеву Канату Бекмурзаевичу подписать от имени Республики Казахстан Заявление Республики Казахстан относительно отсрочки осуществления своих обязательств, предусмотренное статьей 24 Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан обеспечить направление подписанного Заявления на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
      4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев

ОДОБРЕН        
Указом Президента   
Республики Казахстан  
от 30 ноября 2009 года № 896

Проект

ЗАЯВЛЕНИЕ
Республики Казахстан относительно отсрочки осуществления
своих обязательств, предусмотренное статьей 24 Факультативного
протокола к Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения
и наказания

      В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Республика Казахстан настоящим заявляет об отсрочке осуществления своих обязательств, предусмотренных частью IV настоящего Факультативного протокола.