Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің адамдарды мемлекетаралық іздестіру туралы шарты бойынша құзыретті мемлекеттік органдардың тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 21 қазандағы № 932 Жарлығы.


      Қазақстан Республикасының

      Президенті мен Үкіметі актілерінің

      жинағында жариялануға тиіс

      2013 жылғы 16 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңымен ратификацияланған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің адамдарды мемлекетаралық іздестіру туралы шартының 2-бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қоса беріліп отырған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің адамдарды мемлекетаралық іздестіру туралы шарты бойынша құзыретті мемлекеттік органдардың тізбесі бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Атқарушы комитетін Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің адамдарды мемлекетаралық іздестіру туралы шарты бойынша құзыретті мемлекеттік органдар тізбесінің бекітілгені туралы хабардар етсін.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2014 жылғы 21 қазандағы
№ 932 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің
адамдарды мемлекетаралық іздестіру туралы шарты бойынша
құзыретті мемлекеттік органдардың тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 22.07.2019 № 74; 20.02.2021 № 515 Жарлықтарымен.

      1. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы

      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті

      3. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)

      4. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі

      5. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі

      6. Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Об утверждении перечня компетентных государственных органов по Договору государств-участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц

Указ Президента Республики Казахстан от 21 октября 2014 года № 932.


      Подлежит опубликованию

      в Собрании актов Президента

      и Правительства Республики Казахстан

      В соответствии со статьей 2 Договора государств-участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 16 октября 2013 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить прилагаемый перечень компетентных государственных органов по Договору государств-участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц.

      2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств об утверждении перечня компетентных государственных органов по Договору государств-участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент


Республики Казахстан

Н.Назарбаев


  УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Республики Казахстан
от 21 октября 2014 года № 932

Перечень
компетентных государственных органов по Договору
государств-участников Содружества Независимых Государств
о межгосударственном розыске лиц

      1. Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      2. Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      3. Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)

      Сноска. Пункт 3 в редакции Указа Президента РК от 22.07.2019 № 74.

      4. Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      5. Министерство обороны Республики Казахстан

      6. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

      Сноска. Пункт 6 - в редакции Указа Президента РК от 20.02.2021 № 515.