Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің ақпараттық технологиялар саласындағы қылмыстармен күрестегі ынтымақтастығы туралы келісім бойынша Қазақстан Республикасынан құзыретті органдарды айқындау туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 9 наурыздағы № 281 Жарлығы.

      2018 жылғы 28 қыркүйекте Душанбеде жасалған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің ақпараттық технологиялар саласындағы қылмыстармен күрестегі ынтымақтастығы туралы келісімнің (бұдан әрі - Келісім) 4-бабының 2-тармағына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Экономикалық тергеп-тексеру қызметі Келісім бойынша Қазақстан Республикасынан құзыретті органдар болып айқындалсын.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 20.02.2021 № 515 Жарлығымен.

      2. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Атқарушы комитетін қабылданған шешім туралы хабардар етсін.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

Об определении компетентных органов от Республики Казахстан по Соглашению о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий

Указ Президента Республики Казахстан от 9 марта 2020 года № 281.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, совершенного в Душанбе 28 сентября 2018 года (далее - Соглашение), ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Определить по Соглашению компетентными органами от Республики Казахстан Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции Указа Президента РК от 20.02.2021 № 515.

      2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятом решении.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

      Президент
Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ