"1994 жылғы 9 тамыздағы Қазақстан Республикасы мен Литва Республикасының арасындағы азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек және құқықтық қатынастар туралы шартқа өзгеріс енгізу туралы хаттамаға қол қою туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 25 қарашадағы № 457 Жарлығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 19 мамырдағы № 897 Жарлығы

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "1994 жылғы 9 тамыздағы Қазақстан Республикасы мен Литва Республикасының арасындағы азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек және құқықтық қатынастар туралы шартқа өзгеріс енгізу туралы хаттамаға қол қою туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 25 қарашадағы № 457 Жарлығына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қазақстан Республикасының Литва Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Виктор Валерьевич Темірбаевқа 1994 жылғы 9 тамыздағы Қазақстан Республикасы мен Литва Республикасының арасындағы азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек және құқықтық қатынастар туралы шартқа өзгеріс енгізу туралы хаттамаға қағидаттық сипаты жоқ өзгерістер мен толықтырулар енгізуге рұқсат бере отырып, Қазақстан Республикасының атынан қол қоюға өкілеттік берілсін.".

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.Тоқаев

О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года № 457 "О подписании Протокола о внесении изменения в Договор между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 9 августа 1994 года"

Указ Президента Республики Казахстан от 19 мая 2022 года № 897

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года № 457 "О подписании Протокола о внесении изменения в Договор между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 9 августа 1994 года" следующее изменение:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Уполномочить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Литовской Республике Темирбаева Виктора Валерьевича подписать от имени Республики Казахстан Протокол о внесении изменения в Договор между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 9 августа 1994 года, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.".

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

      Президент Республики Казахстан К. Токаев