Тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау туралы

Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2003 жылғы 20 мамырдағы N 219 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 9 маусымда тіркелді. Тіркеу N 2355. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 21 қыркүйектегі № 474 Бұйрығымен

      Күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 2010.09.21 № 474 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "Агенттік" деген сөз "Комитеті" деген сөзбен, "Кедендік бақылау" деген сөз "Қаржы министрлігі" деген сөзбен ауыстырылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитетінің 2007.07.12 N 188 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің 264 363 376 378 379 және 382 -баптарына сәйкес БҰЙЫРАМЫН :
     1. Қоса беріліп отырған:
     1) Тауарлар және көлік құралдарын декларациялау ережесі;
     2) (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитетінің 2005.08.12 N 188 Бұйрығымен.)
     3) Тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы оңайлатылған немесе жеңілдетілген тәртіппен өткізу кезінде жолаушылардың кеден декларациясын ресімдеу ережесі бекітілсін.
     Ескерту: 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитеті төрағасының 2005 жылғы 23 мамырдағы N 199 бұйрығымен (бұйрық ресми жарияланғаннан кейін бір ай өткен соң күшіне енеді), 2005.08.12. N 302 (бұйрық ресми жарияланған күннен он күн өткеннен кейін күшіне енеді) бұйрығымен.
     2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитетінің Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы (И.Ы.Аңсарова) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.
     3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитетінің баспасөз қызметі (А.А.Қоңлыбаева) осы бұйрықтың бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын қамтамасыз етсін.
     4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитеті төрағасының орынбасары Б.Т. Әбдішевке жүктелсін.
     Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитетінің 2007.07.12 N 188 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.
     5. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

     Төраға

Тауарлар мен көлік құралдарын 
декларациялау туралы" Қазақстан
Республикасының Кедендік   
бақылау комитеті төрағасының 
2003 жылғы 20 мамырдағы    
N 219 бұйрығымен бекітілген  

Тауарлар мен көлік құралдарын
декларациялау ережесі

      Ескерту: Ереже жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитеті төрағасының 2005 жылғы 23 мамырдағы N 199 бұйрығымен (бұйрық ресми жарияланғаннан кейін бір ай өткен соң күшіне енеді) .

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау ережесі (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің (бұдан әрі - Кеден кодексі) 378 және 379-баптарына сәйкес әзірленді және жүк кедендік декларацияның (бұдан әрі - ЖКД) нысанын, толтыру тәртібін және таңдап алынған кеден режимдерінің шеңберінде декларациялау кезінде кеден мақсаттары үшін ЖКД-да мәлімделген мәліметтердің тізбесін айқындайды. Қараңыз.K100296

      2. Кеден кодексінің 373-бабына сәйкес тауарлар Қазақстан Республикасының тауарларды кедендік ресімдеу жүргізілетін кеден органына декларацияланады.

      3. Кеден кодексінің 275 288-баптарымен көзделген тауарларды өткізу жағдайларын қоспағанда Кеден кодексінің 379-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы заңды тұлғалар өткізетін оларға қатысты тарифтік емес реттеу шаралары қолданылмайтын, кедендік құны тоқсан айлық есептік көрсеткішке балама сомадан аз болатын тауарлар Қазақстан Республикасының кеден органына белгіленген үлгіге сәйкес жасалған (1-қосымша) беру және кеден органының лауазымды адамы қатаң есептілік бланкісі болып табылатын кедендік кіріс ордерін ресімдеу жолымен жазбаша нысанда декларацияланады. Қараңыз.K100296

      4. Осы Ережеде мынадай мәндердегі негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) жөнелтуші - кедендік бақылаудағы тауарларды жеткізуге тасымалдаушы міндетті болатын, ол туралы көліктік құжаттарда мәліметтер көрсетілген, өз атынан тауар қабылдайтын тұлға, ал тауарлардың кеден режимі өзгерген жағдайда - оған сәйкес мұндай тауарлар бұрын мәлімделгеннің алдындағы кеден режиміне орналастырылған ЖКД-ның 2-бағанында мәліметтер көрсетілген тұлға;
      2) алушы - оған өздері жасасқан шартқа сәйкес жүкті тасымалдауды жүзеге асыратын тасымалдаушы өзі тасымалдаған олар туралы мәліметтер көліктік құжаттарда көрсетілетін тауарларды беруі тиіс болатын тауарларды өз атынан қабылдап алушы тұлға, ал тауарлардың кеден режимі өзгерген жағдайда - ЖКД-ны беру сәтінде олар кедендік ресімделгеннен кейін мәлімделген кеден режимінің шарттарына сәйкес декларацияланған тауарларды өзінің иелігіне, пайдалануына және (немесе) билігіне өз атынан алу өкілеттіктеріне құқығы бар тұлға;
      3) декларанттың өкілі - декларанттың атынан декларанттың штатында тұрған және декларант басшысы қол қоятын тиісті бұйрық шығару арқылы, сондай-ақ лайықты дәрежеде ресімделген сенімхаттың негізінде декларант белгілейтін тауарларды декларациялау бойынша тікелей әрекет жасайтын тұлға (декларанттың штатындағы қызметкер). Егер кеден брокері декларант болып табылған жағдайда, декларанттың өкілі тек біліктілік аттестаты бар кедендік ресімдеу жөніндегі маман ғана болуы тиіс;
      4) аралас шарт - бұл Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген түрлi шарттардың элементтерi бар шарт;
      5) құбыр тасымалымен және электр беру желілері арқылы өткізілетін тауарларды кедендік бақылау орындары (бұдан әрі - ТКБО), бұл Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы құбыр тасымалымен өткізілетін электр энергиясын, табиғи газды кедендік бақылау орындары, Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы құбыр тасымалымен өткізілетін мұнайды, газ конденсантын, мұнай өнімдерін қабылдау және кедендік бақылау орындары, Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы құбыр тасымалымен өткізілген мұнайдың мөлшері мен сапасы туралы мәліметтер жазылған көліктік құжаттар ресімделетін Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тысқары жерлерде орналасқан мұнайды қабылдап алу-тапсыру пункттері тұрады;
      6) заңды мекен-жайы - оның құрылтай құжаттарында почталық толық мекен-жайы жазылып көрсетiлген, заңды тұлғалардың бiрыңғай мемлекеттiк тiзiлiміне енгiзiлген заңды тұлғаның тұрған жері;
      7) нақты мекен-жайы - тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағында нақты орналасқан/тұрақты тұратын жерінің мекен-жайы.
      Өзге ұғымдардың мәндері Кеден кодексіне сәйкес айқындалады.

      5. Бір ЖКД-да бір және сол кедендік режиммен орналастырылатын, бір тауар партиясына кіретін тауарлар туралы мәліметтер мәлімделуі мүмкін.
      Бұл ретте бір тауар партиясы ретінде қарастырылады:
      Қазақстан Республикасының кедендік аумағына тауарлар әкелінген кезде – бір жөнелтуші бір алушының атына бір шарттың міндеттемелерін орындай отырып, сыртқы экономикалық мәміле жасалған кезде немесе бір жақты сыртқы экономикалық мәміле, немесе қандай-да болмасын мәміле жасамай, көлік құралдары мен тауарға ілеспе құжаттарының санына қарамастан, негізгі кедендік ресімдеуге бір мезгілде ұсынылған тауарлар;
      Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тауарлар әкетілген кезде – бір және сол кеден органының қызмет аймағында бір мезгілде тиелетін (мерзімдік немесе уақытша декларациялауды қолданған кезде белгілі бір уақыт аралығында тиелетін) бір жөнелтуші бір алушының атына бір шарттың міндеттемелерін орындай отырып, сыртқы экономикалық мәміле жасалған кезде немесе бір жақты сыртқы экономикалық мәміле, немесе қандай-да болмасын мәміле жасамай, көлік құралдары мен тауарға ілеспе құжаттарының санына қарамастан ұсынылған тауарлар.
      Көрсетілген талаптар бір тауар партиясына кіретін тауарлар туралы мәліметтерді әр түрлі ЖКД-да мәлімдеуге кедергі келтірмейді.
       Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2008.09.10. N 461 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

      6. Кеден кодексінің 379-бабында белгіленген жағдайда тауарларды ЖКД пайдалана отырып декларациялау кеден мақсаттары үшін қажетті мәліметтерді жазбаша мәлімдеу нысанында, КД 1 бланкісінде (бұдан әрі ЖКД-ның негізгі парағы), ал қажет болған жағдайда қосымша КД 2 бланкісінде (бұдан әрі - қосымша парақ), сондай-ақ осы мәліметтерді ЖКД-ның электронды көшірмесі түрінде мәлімдеу арқылы жүзеге асырылады. ЖКД-ның негізгі және қосымша парақтарының нысандары осы Ереженің 2-қосымшасында келтірілген. Қараңыз.K100296

      7. ЖКД-ның негізгі парағы және ЖКД-ның қосымша парақтары (КД 2) әрқайсысының өз атауы бар брошюраланған парақтардың (бұдан әрі - ЖКД бланкілері) бес данасынан тұрады.

      8. Бір тауар ретінде техникалық және негізгі коммерциялық сипаттамаларын ескере отырып оларды бірге декларациялау, егер кеден ісі саласындағы нормативтік құқықтық кесімдерде өзгедей белгіленбесе, мұндай тауарларды бөліп декларациялау кезінде төлеуге (есептеуге) жататын сомамен салыстырғанда кедендік төлемдер мен салықтары сомаларының азаюына әкеп соқтырмауы шартымен, шыққан елдері белгісіз не бір елден шығарылатын, СЭҚ ТН сәйкес бір кодқа жататын бір атаудағы тауарлар декларациялануы мүмкін.
      СЭҚ ТН 8702-8705 тауар позицияларында жіктелетін тауарлар шыққан елі, жөнелткен елі, маркасы, моделі, кузовының түрі, двигателінің көлемі толық сәйкес болуы шартымен бір тауар ретінде декларациялана алады.
      Алдыңғы абзацта жазылған талаптардың бірі қанағаттандырылмаған жағдайда, тауарлар жеке декларациялануы тиіс (қосымша парақтарды немесе әр түрлі ЖКД пайдалану арқылы).
      Ескерту. 8-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитетінің 2007.07.12 N 188 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

      9. Бір қосымша парақта тауарлардың үш атауы туралы мәліметтердің мәлімделуі мүмкін, олардың әрқайсысы осы Ереженің 8-тармағының бірінші абзацында жазылған шарттарды қанағаттандырады.
      Бір ЖКД-да 100-ден аспайтын тауарлардың атаулары туралы мәліметтер мәлімделуі мүмкін.
      Қосымша беттерді толтыру ережесі қосымша беттерін декларант толтырмайтын А-бағанын қоспағанда, ЖКД-ның негізгі парағының тиісті бағандарын толтыру ережесіне ұқсас болады.

      10. Тауарларды мерзімдік кедендік декларация бойынша декларациялаған жағдайда, тауарлардың санына байланысты мәліметтер тауарлардың жеткізілуі болжанған саны ескеріле отырып көрсетіледі.

      11. ЖКД компьютердің басу құрылғысында және/немесе жазу машинкасімен мемлекеттік және орыс тілінде бас әріптерімен толтырылады.
      Кеден мақсаттары үшін қажетті құжаттарда ұйымдар мен кәсіпорындардың атаулары, тауарлар мен көлік құралдарының және тағы басқалардың атаулары шет тілінде жазылса, онда ЖКД-ны толтыру кезінде осындай атаулар латын алфавитінің әріптерімен көрсетілу қажет.
      Мысалы,
      заңды тұлғаның атауы - құрылтай құжаттарына сәйкес - "СП PARADISE", "ТОО AGRO TRAIDING GROUP", "AMRO BANK";
      автокөлік құралының атауы - техникалық жабдықтың төлқұжатына немесе ресми анықтамалықтарға сәйкес - "TOYOTA LAND CRUISER", "MAZDA 626";
      дәрілік препараттың атауы - Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі бекіткен Дәрілік заттардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес - "FESTAL", "SULPHAQUIN".
      ЖКД-ның бір бағанында не ЖКД-ның сыртқы жағында ЖКД-ның бір бағанының жалғасы ретінде санамаланған мәліметтер үтір арқылы көрсетіледі. Акциздік маркаларды көрсетіп бағанды толтыру үшін бөлгіштерді - үтірлі нүктені пайдалануға жол беріледі. Басқа бөлгіштерді пайдалануға рұқсат етілмейді.

      12. ЖКД анық толтырылуы, тазартулар мен түзетулердің болмауы тиіс. ЖКД-дағы кедендік ресімдеу кезіндегі кеден органдарының шешімдерін қабылдауға ықпал ететін негізгі деректерді өзгертпейтін қателерді, техникалық немесе грамматикалық қателерді декларанттың ауызша мәлімдеуі бойынша қате деректерді сызу және тиісті мәліметтерді үстіне жазу жолымен түзетуге (үш реттен көп емес) рұқсат етіледі. Осындай әрбір түзету ЖКД-ның әрбір парағында және декларанттың мөрімен куәландырылады.
      Егер декларант жеке тұлға немесе кәсіпкерлік қызметпен заңды тұлға құрмастан айналысатын тұлға болып табылса, мұндай куәландыру оның қол қоюы арқылы жүзеге асырылады.
      Егер декларант заңды тұлға болып табылса, мұндай куәландыру декларанттың ЖКД-ны толтырған өкілінің қол қоюы және заңды тұлғаның мөр басуы арқылы жүзеге асырылады.

      13. Егер ЖКД-ның қандай да бір бағанын толтыру кезінде енгізілетін мәтіндік деректер бұдан бұрын ЖКД-ның басқа бағанында мәлімделген мәліметтерді қайталайтын жағдайда, мұндай бағанға "N БАҒАНДЫ ҚАРАҢЫЗ" деген жазба түріндегі сілтемелерге жол берілмейді. Бұл ретте, ұқсас сілтемелерге:
      код белгілеріне қатысты;
      қосымша парақтарда;
      ЖКД-ның электронды көшірмесінде жол берілмейді.

      14. Егер ЖКД-ның қандай да бір бағанында мәліметтерді мәлімдеу үшін орын жеткіліксіз болса, оларды ЖКД-ның негізгі парағының және қосымша парақтарының сыртқы жағына көрсетуге, ал ЖКД-ның тиісті бағанына "СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ" деген жазба жазуға рұқсат етіледі. Егер ЖКД-ның негізгі және қосымша парақтарының сыртқы жағында мәліметтерді мәлімдеу үшін орын жеткіліксіз болса, ЖКД-ның сыртқы жағы ретінде қағаздың парағы пайдаланылады, онда мынадай жазба жүргізіледі: "ЖКД-ның СЫРТҚЫ ЖАҒЫ N _________ ". Бұл ретте ЖКД-ның негізгі парағы мен қосымша парақтарының сыртқы жағына бағандардың номері қойылады және одан әрі осы Ережеде көзделген тәртіппен осы бағанда мәлімделген мәліметтер көрсетіледі. Қосымша парақтарының сыртқы жағында декларацияланатын тауардың реттік номері көрсетіледі.
      Мысалы, бір алушының мекен-жайына үш атаудағы тауарлармен бірге алты автомашинаны өткізу кезінде негізгі және қосымша парақтар мынадай түрде толтырылады:
      "Жөнелту кезіндегі көлік құралы/ТКБО" деген 18-бағанда:
      "6: СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ" деп көрсетіледі,
      КД 1 барлық парақтарының сыртқы жағында:
      "18-БАҒАННЫҢ ЖАЛҒАСЫ:
      А 770 АЕ, А 771 АЕ, А 772 АЕ, А 774 АЕ, А 775 АЕ, А 771 АЕ," деп көрсетіледі.
      Декларант көрсеткен осындай мәліметтер осы Ереженің 12-тармағында белгіленген тәртіппен, ал кеден органдарының лауазымды адамдары көрсеткен мәліметтер - осындай лауазымды адамдардың қолдарымен және жеке номерлік мөрлерімен куәландырылады.
      Тиісті бағанның электронды көшірмесінде ЖКД-ның негізгі парағы мен қосымша парақтарының беткі және сыртқы жақтарында көрсетілген барлық мәліметтер енгізілуі тиіс. Бұл ретте, ЖКД-ның беткі жағында "СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ" дегенді қоса алғанда басқа мәліметтерді көрсетуге жол берілмейді. Электронды көшірмені қалыптастыру тәртібі кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті органның бұйрықтарымен және өкімдерімен айқындалады.
      Мәліметтерді көрсету өлшем бойынша ЖКД электронды көшірмесі бетінің форматынан асатын жағдайда бағандар "ЖКД электронды көшірмелерін толтырудың ерекшеліктері" деген 26-қосымшасына сәйкес толтырылады.

      15. ЖКД-ның бланкісінде, егер кеден ісі жөніндегі өзге де нормативтік құқықтық кесімдерде өзгедей белгіленбесе, осы Ережеде көзделмеген мәліметтерді мәлімдеуге рұқсат етілмейді.
      ЖКД-ның негізгі парағының сыртқы жағы өзге уәкілетті органдарының тиісті бақылау түрлерін жүргізгендігі туралы белгілері мен мөртабандарын қою үшін пайдаланылуы мүмкін.

      16. Декларант осы Ережеде белгіленген тәртіппен ЖКД-да мәлімдеген мәліметтер кеден мақсаттары үшін қажетті мәліметтер болып табылады.
      ЖКД-да мәлімделген мәліметтердің дұрыстығын декларант ЖКД-ның негізгі парағын және әрбір қосымша парағының тиісті бағандарын осы Ережеде айқындалған тәртіппен толтыру арқылы куәландырады.

      17. ЖКД-да мәліметтерді мәлімдеу үшін жіктеушілер немесе кеден мақсаттары үшін пайдаланылатын нормативтік-анықтамалық ақпараттардың тізімдері қолданылады.
      Нормативтік-анықтамалық ақпаратты жаңартулар жалпы белгіленген тәртіппен кеден органдарының және мүдделі тұлғалардың назарына жеткізіледі.

      18. Уақытша және мерзімдік кеден декларациясын пайдалана отырып тауарларды декларациялау кезінде кеден мақсаттары үшін қажетті мәліметтерді ЖКД-да мәлімдеу тәртібі осы Ереженің ережелерін ескере отырып тиісті жеке нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады.
      Тауарлардың транзиті режиміне сәйкес тауарлар мен көлік құралдарды декларациялау кезінде жүк кедендік декларацияласы ретінде оны толтыру тәртібі Кеден кодексінің 76-бабында айқындалған жеткізуді бақылау құжаты қабылданады.

      19. Тауарларды кедендік ресімдеуді аяқтағаннан кейін ЖКД-ның парақтары мынадай түрде бөлінеді:
      1) бірінші парақ - кеден органында қалады және арнайы мұрағатта сақталады;
      2) екінші парақ - кеден органында қалады және кедендік бақылау мақсатында пайдалынады;
      3) үшінші парақ - декларантқа қайтарылады;
      4) төртінші парақ:
      тауарларды ҚР кеден аумағынан тысқары жерлерге әкету кезінде тауарға ілеспе құжаттарға тіркеледі және тауарлардың іс жүзінде әкетілгендігін растау үшін, сондай-ақ тауарлардың жеткізілуін бақылау құжаты ретінде пайдалану үшін тауарлармен бірге қызмет аймағында Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізу пункт орналасқан кеден органына жіберіледі;
      тауарларды әкелу кезінде кеден органында қалады және кедендік бақылау мақсатында пайдалынады;
      5) бесінші парақ:
      тауарларды Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тысқары жерлерге әкету кезінде шетелдік мемлекеттердің кеден органдарына ұсыну үшін тауарға ілеспе құжаттарға тіркеледі;
      әкелу кезінде кеден органында қалады және кедендік бақылау мақсатында пайдалынады.

2. Тауарларды еркін айналым үшін шығару кеден
режимінде орналастырылған тауарларды декларациялау
кезінде ЖКД толтыру ережесі

      20. Декларант ЖКД-ның негізгі парағының және қосымша парақтардың мынадай тиісті бағандарын толтырады:
      1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, А (тек ЖКД-ның негізгі парағы) және В.

      21. Кеден органының лауазымды адамы ЖКД-ның негізгі парағының бағандарын және қосымша парақтардың тиісті бағандарын толтырады:
      7, 43, А (тек қосымша парақтарды), Д және С.

      22. Бағандарды толтыру тәртібі:
      1-баған. "Декларацияның түрі":
      бағанның бірінші шағын бөлімінде - (ИМ) қойылады;
      бағанның екінші шағын бөлімінде тауарларды Қазақстан Республикасы кеден шекарасы арқылы өткізу рәсімінің жіктеушісіне (1-қосымша) сәйкес кеден режимінің екі мәнді сандық коды қойылады;
      бағанның үшінші шағын бөлімі мынадай жағдайда толтырылады:
      алдын ала декларациялау кезінде "АД" жазбасы енгізіледі;
      мерзімдік кедендік декларацияны толтыру кезінде - "МКД";
      уақытша декларацияны толтыру кезінде - "УД".

      2-баған. "Жөнелтуші/экспорттаушы".
      Бағанда тауарларды жөнелтуші туралы мәліметтер: заңды тұлғаның немесе оның құрылымдық бөлімшесінің атауы (жеке тұлға үшін - тегі және аты-жөні), мекен-жайы, оның ішінде оның тұратын жеріндегі елдің қысқаша атауы көрсетіледі.
      Тауарларды жеке тұлғалар ресімдеген кезде, егер тауарларды жөнелтуші белгісіз болған жағдайда, сондай-ақ егер декларацияланатын тауарлар бұрын өзге кеден режимінде орналастырылған жағдайда баған толтырылмайды.
      Тауарлар Ресей Федерациясынан өткізілетін жағдайда бағанда қосымша облыс/өңір көрсетіледі.
      Қосымша парақтағы баған толтырылмайды.

      3-баған. "Қосымша парақтар".
      Бағанның бірінші шағын бөлімінде қосымша парақтың реттік номері, екінші парағында - ЖКД-ның негізгі парағы мен барлық қосымша парақтарын қоса алғанда, кеден органына берілген ЖКД парақтарының жалпы саны көрсетіледі. Мысалы, егер екі қосымша парақтарымен бірге бір ЖКД болса, ЖКД-ның негізгі парағында - "1/3"; бірінші қосымша парағында - "2/3"; екіншісінде - "3/3" көрсету қажет.
      Егер ЖКД-ның қосымша парақтары болмаса - "1/1" көрсетіледі.

      5-баған. "Барлық тауарлардың атаулары".
      Бағанда берілген ЖКД-да соңғы болып декларацияланған тауардың 32-бағанда көрсетілген реттік номері қойылады.

      6-баған. "Орындардың саны".
      Бағанда декларацияланатын тауарлардың жүктік орындарының жалпы саны қойылады.
      Себу, құю немесе аудару арқылы өткізілетін тауарларды, сондай-ақ құбыр желісі көлігімен және электр беру желілері бойынша өткізілетін тауарларды декларациялау кезінде бағанаға - "0" (ноль) қойылады.
      Қаптамалық контейнерлерде, жәшіктерде, қаптарда немесе түптерде тасымалданатын тауарларды декларациялау кезінде тиісінше қаттамалық контейнерлердің, жәшіктердің, қаптардың, түптердің жалпы саны көрсетіледі.
      Алдыңғы екі абзацта көрсетілген белгілерді бірдей ие тауарларды декларациялау кезінде қаттамалық контейнерлердің, жәшіктердің, қаптардың, түптердің жалпы саны көрсетіледі.
      Жүк орындарын санау кезінде тасымалданатын контейнер (темір жол, теңіз, және т.б.) есепке алынбайды, осындай контейнер тауар ретінде шығатын жағдайларды есепке алмағанда.
      7-баған. "Анықтамалық номер" (ЖКД негізгі парағының) және "А" бағаны (қосымша парақтың):
      ЖКД негізгі парақтың 7-бағанында жүк кедендік декларацияларды тіркеу журналы бойынша берілген мынадай элементтерден тұратын жүк кедендік декларациялардың анықтамалық номері қойылады:

      99999/99999/9999999
      ----- ----- -------
        1     2      3,    мұнда:

      1-элемент - кеден органының коды;
      2-элемент - ЖКД қабылданған күн (күні, айы және ағымдық жылдың соңғы саны);
      3-элемент - ЖКД-ны тіркеу журналы бойынша берілген ЖКД-ның тіркеу номері.
      ЖКД-ның тіркеу номері ағымдық жылдағы өспелі тәртіппен қалыптасады, жыл аяқталғаннан кейін номерлену жаңадан жасалады. ЖКД-ның реттік номері тауарлардың әкетілетіндігіне немесе әкелінетіндігіне қарамастан қайталанбауы тиіс.
      ЖКД-ның көрсетілген анықтамалық номері әрбір қосымша парақтың "А" бағанының төменгі бөлігіне де қойылады және кеден органы лауазымды адамының жеке номерлік мөрімен және қолымен куәландырылады.
      Мысалы: "50300/10 01 1/000007".
      Егер кеден органында ЖКД-ны қабылдау және тіркеу бойынша компьютерлік желімен жабдықталмаған бір жұмыс орнынан астам орын болса, ЖКД-ның реттік номерінде ЖКД-ны қабылдау және тіркеу орнын бірдейлендіру үшін бірінші санды пайдалану қажет (мысалы, "50300/1001 1/1000007", "50300/10011/2000008");

      8-баған. "Алушы/импорттаушы".
      Бағанның негізгі және қосымша парақтарында тауарларды алушы туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Егер тауарларды алушы заңды тұлға болып табылса, оның ұйымдық-құқықтық нысанын және заңды мекен-жайын қамтитын толық атауы көрсетіледі.
      Егер алушының атынан оның тұрған жерінен тысқары орналасқан заңды тұлғаның оқшауланған бөлімшесі (бұдан әрі - заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі) түссе, құрылымдық бөлімшенің атауы мен заңды мекен-жайы, көрсетіледі.
      Егер алушы жеке тұлға болып табылса, оның тегі және аты-жөні, оның нақты мекен-жайы, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін алушының Бірдейлендірілген кедендік номерін қалыптастырудың жіктеушісіне (4-қосымша) сәйкес Бірдейлендірілген кедендік номері (бұдан әрі - БКН) көрсетіледі.
      Егер тауарларды көрмеге әкелген жағдайда, алушы Қазақстан Республикасында шетелдік тұлға болып табылса, шетелдік тұлғаның атауы және көрме өткізілетін мекен-жай көрсетіледі.
      Егер алушы шетелдік тұлға болып табылса, шетелдік тұлғаның атауы және заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Бұл ретте, бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес шетелдік заңды тұлға немесе жеке адам санатының тек қана екі таңбалы коды, сондай-ақ 5-қосымшаға сәйкес кедендік ресімдеу органы әкімшілік-аумақтық объектісінің коды (ӘАОК) көрсетіледі.
      Егер тауарларды алушы тұлға оның құрылымдық бөлімшесі болып табылмайтын заңды тұлға арқылы тауарларды өз атынан алатын тұлға болып табылса, бағанда оның ұйымдық-құқықтық нысанына, тұратын жеріне (заңды мекен-жайы) сілтемені қамтитын жүк алушының атауы көрсетіледі, одан әрі АРҚЫЛЫ деген жазба жасалады және ол арқылы тауарларды жеткізу жүзеге асырылатын ұйымдық-құқықтық нысанына, тұратын жеріне (заңды мекен-жайы) сілтемені қамтитын заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.
      Бұл ретте, бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес жөнелтушінің БКН-і көрсетіледі.
      Мысалы:
      "ГАРАНТ ЖШС, АСТАНА ҚАЛАСЫ, ПЕРВОМАЙСКАЯ КӨШЕСІ, 14 ҮЙ ЖАҚСЫ ЖШС АРҚЫЛЫ, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, ДОСТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 7 ҮЙ"

      9-баған. "Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға".
      Бағанда төменде санамаланатын жағдайларда тауарларды өткізетін тұлғалардың бірі туралы мәліметтер көрсетіледі:
      1) егер ЖКД-да декларацияланатын тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы жазбаша шартқа сәйкес өткізілсе, мынадай тұлғалардың бірі туралы:
      егер декларацияланатын тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы осы тұлға жасаған өтеулі шартқа сәйкес өткізілсе, шарт бойынша есептер үшін жауапты қазақстандық тұлға;
      егер декларацияланатын тауарлар ҚР кеден шекарасы арқылы өтеулі шартқа сәйкес өткізілсе, өзге тұлға жасаған шарт бойынша есептерге жауапты қазақстандық тұлға;
      егер декларацияланатын тауарлар ҚР кеден шекарасы арқылы осы тұлға жасаған өтеусіз шартқа сәйкес өткізілсе, қазақстандық тұлға;
      егер декларацияланатын тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тек шетелдік тұлғалардың арасында жасалған шартқа сәйкес өткізілсе, шетелдік тұлға;
      егер декларацияланатын тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы осы өкілдіктің шетелдік тұлғамен жасасқан шартына сәйкес өткізілсе, шетелдік мемлекеттің Қазақстан Республикасының аумағындағы дипломатиялық, консулдық өкілдігі;
      егер декларацияланатын тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы осы ұйым немесе шетелдік тұлғадағы өкілдік жасаған шартқа сәйкес өткізілсе, халықаралық үкіметаралық ұйым, оның жанындағы шетелдік мемлекеттің өкілдігі туралы мәліметтер көрсетіледі;
      2) егер ЖКД-да декларацияланатын тауарлар бұрын өзге кеден режиміне орналастырылған болса, мыналардың бірі:
      егер тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы осы тұлға жасаған шартқа сәйкес өткізілсе, шарт жөніндегі есептер үшін жауапты қазақстандық тұлға;
      егер мұндай шартты орындау мақсатында Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарларды кеден режимі өзгерсе, шетелдік тұлғамен шарт жасасқан және ол бойынша есептер үшін жауапты қазақстандық тұлға туралы мәліметтер көрсетіледі;
      3) егер ЖКД-да декларацияланатын тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілсе, не Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың кеден режимі шарттың орындалуына байланысты емес себептермен өзгерсе, бағанда ЖКД-ны берген сәтте декларацияланатын тауарлардың меншік иесі немесе иесі болып табылатын тұлға туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Тауарларды көрмеге әкелінетін жағдайда: көрмені ұйымдастырушы болып табылатын тұлға туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Заңды тұлғаның оның ұйымдық-құқықтық нысанын көрсететін толық атауы және заңды мекен-жайы немесе тегі және аты-жөні, жеке тұлғаның нақты мекен-жайы, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Заңды тұлғаның атынан оның құрылымдық бөлімшесі түсетін жағдайда, оның ұйымдық-құқықтық нысанына сілтемені қамтитын құрылымдық бөлімшенің атауы мен тұратын жері (заңды мекен-жайы), сондай-ақ заңды тұлға, оның ішінде шетелдік, егер соңғының құрылымдық бөлімшесі Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан және тіркелген болса, шетелдік заңды тұлға туралы жоғарыда аталған мәліметтер көрсетіледі.
      Оң жақтағы жоғарғы бұрышта "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес тұлғаның БКН-і көрсетіледі.

      11-баған. "Саудаласушы ел".
      Бағанда саудаласушы елдің әлем елдері жіктеушісіне (6-қосымша) сәйкес сандық коды қойылады.
      Саудаласушы ел деп онда онымен ЖКД-ның 9-бағанында көрсетілген оған сәйкес тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін, не оны орындау мақсатында Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың кеден режимі өзгеретін шарт жасасқан тұлға тіркелген немесе тұрақты тұратын ел ұғынылады.
      Егер ЖКД-да декларацияланатын тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілсе, не Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың сатып алу-сату немесе айырбастау шартын орындауға байланысты емес себептермен кеден режимі өзгерсе, баған толтырылмайды.

      12-баған. "Жалпы кедендік құн".
      Бағанға ЖКД-ны қолдану арқылы декларацияланатын тауарлардың ЖКД негізгі парағы мен қосымша парақтарымен 45-бағанында мәлімделген кедендік құнның сомасы ретінде алынған жалпы кедендік құны қойылады.

      14-баған. "Декларант/өкіл".
      Бағанда кеден мақсаттары үшін қажетті мәліметтерді өзінің атынан ЖКД-да мәлімдеген тауарлардың декларанты туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Егер декларант қазақстандық заңды тұлға болып табылса, оның ұйымдық-құқықтық нысанына сілтемені қамтитын толық атауы және заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Егер декларанттың атынан заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі түссе, құрылымдық бөлімшенің атауын, ұйымдық-құқықтық нысанын және құрылымдық бөлімшенің заңды мекен-жайына сілтемені қамтитын мәліметтер көрсетіледі.
      Егер декларант қазақстандық жеке тұлға болып табылса, оның тегі және аты-жөні, нақты мекен-жайы, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаты туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Егер декларант шетелдік тұлға болып табылса, онда оның ұйымдық-құқықтық нысанын қамтитын толық атауы, және нақты мекен-жайы көрсетіледі.
      Егер декларант кеден брокері болып табылса, жоғарғы оң жақ бұрышына кеден брокері ретінде қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияның номері мен берілген күні қосымша көрсетіледі.
      Бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес декларанттың БКН көрсетіледі.

      15 және 15а-бағандары. "Жөнелтуші ел", "Жөнелтуші елдің коды".
      Бағандарда тиісінше әлем елдері жіктеушісіне (3-қосымша) сәйкес тауарларды жөнелтуші елдің қысқаша атауы мен сандық коды көрсетіледі.
      Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарларды декларациялау кезінде, жөнелтуші ел оларға сәйкес тауарларды халықаралық тасымалдау жүзеге асырылатын көлік құжаттарда келтірілген мәліметтердің негізінде айқындалады, ал кеден режимі өзгеретін тауарларды декларациялау кезінде жөнелтуші ел туралы мәліметтер алдыңғы ЖКД-ның тиісті бағандарында көрсетіледі.

      16-баған. "Шыққан елі".
      Бағанда ЖКД-ны пайдалана отырып декларацияланатын тауарлардың шыққан елі туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Егер ЖКД-да декларацияланатын тауарлар бір елден шығарылса, бағанда олардың шыққан елінің қысқаша атауы әлем елдері жіктеушісіне (3-қосымша) сәйкес көрсетіледі.
      Әр түрлі елдерде шығарылған немесе бір тауардың болса да шыққан елі белгісіз тауарларды ЖКД-ны пайдалана отырып декларациялау кезінде, бағанда "ӘР ТҮРЛІ" деп көрсетіледі.
      Егер бір ЖКД-ны пайдалана отырып тауарларды декларациялау сәтінде олардың шыққан елі белгісіз болса, бағанда "БЕЛГІСІЗ" деп көрсетіледі.

      18-баған. "Жөнелту кезіндегі көлік құралы/ТКБО".
      Бағанда оларды бастапқы өткізу пунктінен Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізу пунктінде өткізу үшін тауарларды тиеу жүргізілетін көлік құралдары, не құбыр желісі көлігімен немесе электр желілері бойынша тауарларды кедендік бақылау орындары (ТКБО) туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Бағанның сол жақ бөлігіне көлік құралдарының саны, бөлгіштен (қос нүктеден) кейін "СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ" деген жазба көрсетіледі, ал ЖКД-ның сыртқы жағында теңіз немесе өзен кемелерінің атаулары, әуе кемелерінің бағыт номерлері мен борттық номерлері, темір жол вагондарының номерлері, автокөлік құралдарының, тіркемелер мен жартылай тіркемелердің тіркеу номерлері көрсетіледі. Көлік құралдардың номерлерін жазған кезде ашық жерлерді және басқа да бөлгіштерді пайдалануға жол берілмейді.
      Мысалы, ЖКД-ның негізгі бетінде: "3: СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ"
      ЖКД-ның сыртқы жағында:
      "18-БАҒАННЫҢ ЖАЛҒАСЫ:
      Р043МАН, Р123ВОМ, Р458ОММ"
      Тауарларды құбыр желісі көлігімен немесе электр желілері бойынша өткізу кезінде сол жақ бөлігінде бөлгіштен (қос нүктеден) кейін ТКБО атауы: Құбыр жолдары немесе Құбыр жолдары мен электр беру желілері түрлерінің жіктеуішіне сәйкес (20-қосымша) магистралдық құбыр желісі немесе электр беру желілері, тире арқылы Құбыр желісі көлігімен немесе электр беру желілері бойынша өткізілетін тауарларды кедендік бақылау орындарының жіктеушісіне (7-қосымша) сәйкес тауарларды беру пунктінің немесе пункттерінің коды көрсетіледі.
      Мысалы: "1: МГ-091"
      "1: МН-004"
      "2: ЛЭП-024, 025".
      Оң жақ кіші бөлікке көлік құралы/ТКБО 6-қосымшаға сәйкес тіркелген елдің сандық коды қойылады.
      Көлік-құрал тауар ретінде тасымалданатын жағдайда оң жақ кіші бөлікте көлік құрал есептен шығарылғанға дейін тіркелген елдің цифрлық коды 6-қосымшаға сәйкес қойылады.
      Егер тауарлар әр түрлі елдерде тіркелген бірнеше көлік құралмен тасымалданса, онда "999" қойылады.
      Егер тауарлар Еуропа Одағының бірден көп елдерінде тіркелген бірнеше көлік құралмен тасымалданса, бағанда "097" көрсетіледі.
      Егер:
      1) декларацияланатын тауарлар бұрын өзге кедендік режимге орналастырылса;
      2) тауарлар мерзімдік кедендік декларация (МКД) бойынша декларацияланса, баған толтырылмайды. Бұл ретте, баған толық ЖКД берілген кезде МКД рәсімін жабу үшін толтырылады.

      19-баған. "Контейнер".
      Бағанда:
      егер тауарлар контейнермен өткізілсе - "1";
      егер тауарлар контейнерден тыс өткізілсе - "0" көрсетіледі.
      Контейнерлердің саны мен номерлері 31-бағанда көрсетіледі.
      20-баған. "Жеткізу шарттары".
      Бағанда өтеулі негізіндегі сыртқы сауда мәмілесінің ережелеріне сәйкес декларацияланатын тауарларды әкелу мен олар үшін ақы төлеу шарттары туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Бағанның бірінші шағын бөлігінде Сауда терминдерін түсіндірудің халықаралық ережелерінің 2000 жылғы редакциясына (бұдан әрі - Инкотермс-2000) сәйкес әзірленген Жеткізу шарттарының жіктеушісіне (4-қосымша) сәйкес жеткізу шартының сандық коды көрсетіледі.
      Екінші шағын бөлімінің сол жақ бөлігінде жеткізу шартының әріптік коды Инкотермс-2000 сәйкес географиялық пункт көрсетіле отырып (бөлгіш ретінде бос орын), латын нышандарымен көрсетіледі. Мысалы: "DAF СТАМБУЛ, СІР АСТАНА".
      Екінші шағын бөлімінің оң жақ бөлігі және үшінші шағын бөлім, олар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасы мәміле паспортын ресімдеу талаптары айқындалған егер сыртқы сауда шарттары бойынша өтеулі негізде өткізілетін тауарлар декларацияланса, толтырылады.
      Екінші шағын бөлімінің оң жақ бөлігінде Экспорттық түсімдердің түсу мерзімдерінің жіктеушісіне (9-қосымша) сәйкес декларацияланған тауарлар үшін ақы төлеу мерзімінің немесе тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді, санаткерлік қызмет нәтижелерін қарама-қарсы жеткізу мерзімінің екі мәнді сандық коды көрсетіледі.
      Бағанның үшінші шағын бөлімінде өтеулі негіздегі сыртқы сауда мәмілесінің шарттарына сәйкес декларацияланатын тауарлар үшін есеп айырысулардың қолданып жүрген нысанының екі мәнді сандық коды 2-қосымшаға сәйкес көрсетіледі:
      Егер декларацияланатын тауарларды өтеу негізіндегі сыртқы сауда мәмілесіне сәйкес Қазақстан Республикасына әкелінсе, не Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың кеден режимі өтеусіз негіздегі сыртқы сауда мәмілесін орындау мақсатында өзгерсе, баған толтырылмайды.

      21-баған. "Шекарадағы көлік құралы/ТКБО".
      Бағанда онымен декларацияланатын тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы іс жүзінде өткізілген көлік құралдары не құбыр желісі көлігімен немесе электр желілері бойынша өткізу туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Бағанның сол жақ бөлігіне көлік құралдарының саны, бөлгіштен (қос нүктеден) арқылы.
      "СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ" деген жазба көрсетіледі, ал ЖКД-ның сыртқы жағында теңіз немесе өзен кемелерінің атаулары, әуе кемелерінің бағыт номерлері мен борттық номерлері, темір жол вагондарының номерлері, автокөлік құралдарының, тіркемелер мен жартылай тіркемелердің тіркеу номерлері көрсетіледі. Көлік құралдардың номерлерін жазған кезде ашық жерлерді және басқа да бөлгіштерді пайдалануға жол берілмейді.
      Мысалы, ЖКД-ның негізгі бетінде: "3: СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ"
      ЖКД-ның сыртқы жағында:
      "18-БАҒАННЫҢ ЖАЛҒАСЫ:
      Р043МАН, Р123ВОМ, Р458ОММ"
      Тауарларды құбыр желісі көлігімен немесе электр желілері бойынша өткізу кезінде сол жақ бөлігінде бөлгіштен (қос нүктеден) кейін ТКБО атауы: Құбыр жолдары немесе Құбыр жолдары мен электр беру желілері түрлерінің жіктеуішіне сәйкес (20-қосымша) магистралдық құбыр желісі немесе электр беру желілері, тире арқылы Құбыр желісі көлігімен немесе электр беру желілері бойынша өткізілетін тауарларды кедендік бақылау орындарының жіктеушісіне (7-қосымша) сәйкес тауарларды беру пунктінің немесе пункттерінің коды көрсетіледі.
      Мысалы: "1: МГ-091"
      "1: МН-004"
      "2: ЛЭП-024, 025".
      Оң жақ кіші бөлікке көлік құралы/ТКБО 6-қосымшаға сәйкес тіркелген елдің сандық коды қойылады.
      Көлік-құрал тауар ретінде тасымалданатын жағдайда оң жақ кіші бөлікте көлік құрал есептен шығарылғанға дейін тіркелген елдің цифрлық коды 6-қосымшаға сәйкес қойылады.
      Егер тауарлар әр түрлі елдерде тіркелген бірнеше көлік құралмен тасымалданса, онда "999" қойылады.
      Егер тауарлар Еуропа Одағының бірден көп елдерінде тіркелген бірнеше көлік құралмен тасымалданса, бағанда "097" көрсетіледі.
      Тауарлар құбыр желісі көлігімен немесе электр желілері бойынша өткізілетін аралас тасымал жағдайында, бағанда тауар Қазақстан Республикасының кеден шекарасынан өткізілген көлік құралының атауы көрсетіледі.
      Егер:
      1) декларацияланатын тауарлар бұрын өзге кедендік режимге орналастырылса;
      2) тауарлар мерзімдік кедендік декларация (МКД) бойынша декларацияланса, баған толтырылмайды. Бұл ретте, баған толық ЖКД берілген кезде МКД рәсімін жабу үшін толтырылады.

      22-баған. "Валюта және жалпы фактуралық құн".
      Бағанда шарттың немесе өзге де құжаттың ережелеріне сәйкес тауарлардың құны айқындалатын валюта туралы және бір ЖКД-да декларацияланатын тауарлардың жалпы фактуралық құны туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Бағанның сол жақ шағын бөлігінде Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі кедендік ресімдеу мақсаттары үшін пайдаланылатын Валюталардың жіктеушісіне (10-қосымша) сәйкес жүргізетін шарт валютасының сандық коды көрсетіледі.
      Егер өтеулі шарттың ережелерінде тауарларды екі немесе одан да көп валюталарда бағалау көзделсе, шарт бағасының басым валютасының коды қойылады. ЖКД толтыру мақсаттары үшін болып құндық тұрғыда барынша үлес салмағына бағасы айқындалатын тауарлар бөлігінің валютасы шарт бағасының басым валютасы болып саналады (оны ұлттық валютаға қайта есептеу жағдайында).
      Шарт шот-фактурада (инвойста) көрсетілген валютадан өзгеше валютада жасалған жағдайда, онда шарт валютасының коды көрсетіледі.
      Егер шарт Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі жүргізетін валютада жасалған, ал төлем өзге валютада жүргізілген жағдайда, шарт валютасының коды көрсетіледі.
      Шарт болмаған жағдайда шот-фактурада (инвойста), шот-проформада көрсетілген валютаның коды көрсетіледі.
      Шарт, шот-фактура (инвойс) немесе тараптардың ниеттерін растайтын өзге де құжат болмаған жағдайда, сондай-ақ егер сатып алу-сату немесе айырбастау шарты Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі жүргізбейтін валютада жасалса, Қазақстан Республикасы валютасының коды көрсетіледі.
      Бағанның бірінші шағын бөлімінде негізгі және қосымша парақтарының 42-бағанында көрсетілген құндардың сомасы ретінде алынған тауарлардың жалпы фактуралық құны көрсетіледі.
      Егер негізгі және қосымша парақтардың 42-бағанында құндық көрсеткіштер болмаса, бағанның оң жақ шағын бөлімі толтырылмайды.
      ЖКД-да валюта кодының әріп белгілері көрсетілмейді.

      23-баған. "Валютаның бағамы".
      Бағанда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалатын Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі ЖКД-ны белгілі бір кеден режимінде мәлімдеу күнінде белгілеген валюта айырбастаудың нарықтық бағамдары көрсетіледі:

      22-бағанның сол жақ шағын бөлімінде көрсетілген валютаның бағамы, бөлшек арқылы АҚШ долларының бағамы.
      Егер 22-бағанның сол жақ шағын бөлімінде АҚШ долларының коды көрсетілсе, онда АҚШ долларының бағамы бөлшек арқылы қайталап көрсетілмейді.

      24-баған. "Мәміленің сипаты".
      Бағанда мәміле сипатының жіктеушісіне (11-қосымша) сәйкес мәміле сипатын екі мәнді коды көрсетіледі.

      25-баған. "Шекарадағы көліктің/ТКБО түрі".
      Бағанда көлік түрлерінің жіктеушісіне (12-қосымша) сәйкес 21-бағанда көрсетілген көлік құралы/ТКБО түрінің коды қойылады.
      Егер декларацияланатын тауарлар бұрын өзге кедендік режимге орналастырылған болса, баған толтырылмайды.

      26-баған. "Ел ішіндегі көліктің/ТКБО түрі".
      Бағанда 12-қосымшаға сәйкес тауарларды баратын кеден органына жеткізу жүзеге асырылған көлік құралы түрінің/ТКБО коды қойылады.
      Егер декларацияланатын тауарлар бұрын өзге кедендік режимге орналастырылған болса, баған толтырылмайды.

      28-баған. "Қаржылық және банктік мәліметтер".
      Егер өтеулі шарттың ережелеріне сәйкес декларацияланатын тауарлар үшін есеп айырысуларды ақшалай немесе өзге де төлем құралдарын пайдалана отырып немесе тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді, санаткерлік қызмет нәтижелерін қарама-қарсы жеткізу нысанында ЖКД-ның 9-бағанында көрсетілген қазақстандық тұлға жүзеге асырылса, баған толтырылады.
      Бағанда оның өтеулі шартына сәйкес тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін немесе оны орындау мақсатында Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың кеден режимі өзгертілетін қазақстандық тұлғаның қаржылық және банктік мәліметтері көрсетіледі. Осы бағанда мәлімделетін мәліметтер реттік номерлері қойыла отырып жаңа жолдан бастап көрсетіледі.
      Егер Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлар өткізу немесе Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілген тауарлардың кеден режимін өзгерту оларға Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасымен негізгі мәміле паспортын ресімдеу талаптары қолданылатын өтеулі шарттарға сәйкес жүзеге асырылса, 1 номермен мәміле паспортының номері және берілген күні көрсетіледі.
      Мәміле паспортына қосымша парақтар бар болса, мәміле паспортының номерінен кейін бөлгіш (үтір) көрсетіледі, кейін "ДЛ", бөлгіштен (сызықшадан) кейін қосымша парақтардың жалпы саны көрсетіледі.
      2 номерімен банктің ОКПО коды және үтір арқылы банктің, не мәміле паспортын ресімдеген өзге органның қысқаша атауы көрсетіледі. Егер өтеулі шарттың ережелерімен есеп айырысулар ұлттық валютада көзделсе, банктің ОКПО коды және үтір арқылы қазақстандық тұлғаның шоты ашылған банктің қысқаша атауы көрсетіледі. Егер банктің ОКПО коды 8 саннан тұрса, онда ол оң жағынан төрт нольмен толықтырылады.
      3 номерімен ол туралы мәліметтер 2 номеріндегі аталған бағанда мәлімделген тұлғаның заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      4 номерімен ақшалай немесе өзге де төлем құралдарын пайдалана отырып есеп айырысуды жүзеге асыру кезіндегі шоттың номері көрсетіледі.
      Егер өтеулі шарттың ережелерімен декларацияланатын тауарлар үшін есеп айырысулар тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді, санаткерлік қызмет нәтижелерін қарама-қарсы жеткізу нысанында көзделсе, 4 номерімен мәліметтер көрсетілмейді.
      Егер декларацияланатын тауарларға қатысты мәміле паспорты ресімделмесе баған толтырылмайды.

      29-баған. "Шекарадағы кеден".
      Бағанда Қазақстан Республикасы кеден органдарының жіктеушісіне (13-қосымша) сәйкес қызмет аймағында Қазақстан Республикасының кеден шекарасындағы өткізу пункттері орналасқан Қазақстан Республикасы кеден органының коды көрсетіледі.
      Егер декларацияланған тауарлар бұрын өзге кедендік режимге орналастырылған болса, бағанда ЖКД алдындағы 29-бағанда көрсетілген шекарадағы кеденнің коды қойылады.

      30-баған. "Тауарларды тексеру орны".
      Бағанда аумақты немесе үй-жайды уақытша сақтау орны деп тану туралы шешімнің, декларацияланған тауарлар орналасқан уақытша сақтау қоймасын, кеден немесе еркін қойма құруға арналған лицензияның номері көрсетіледі.
      Егер жоғарыда аталған қоймалардың иелері кеден органдары болып табылса, қойманы құрған кеден органының коды көрсетіледі.
      Егер тауар тауарды алушының қоймасында орналасқан болса, бағанда кеден органының уақытша сақтауға арналған рұқсаттың номері мен күні көрсетіледі.
      Егер көлік құрал уақытша сақтау орыны болып табылса, бағанда атауы (Т/Ж - темір жол көлігі, АВТО - автокөлік құралы) және бөлгіштен (қос нүкте) кейін көлік құралдың номері көрсетіледі.
      Мысалы, "Т/Ж: 011246, 011247, 011248".
      Тауарларды кедендік ресімдеуді оларды уақытша сақтауға алдын ала орналастырмастан жүргізген жағдайда, баған толтырылмайды.

      31-баған. "Жүктік орындар және тауарды сипаттау".
      Маркілеу және саны - контейнерлердің номерлері - тауарларды сипаттау:
      Бағанда тауарларды кеден мақсаттары үшін бірдейлендіруге мүмкіндік беретін декларацияланатын тауарлар, олардың оралуы мен маркіленуі туралы дәл мәліметтер көрсетіледі. Осы бағанда мәлімделетін мәліметтер олардың реттік номерлері қойыла отырып, жаңа жолдан көрсетіледі.
      1 номерімен декларацияланатын тауарлардың дәл сипаттамасы: атаулары, декларацияланатын тауарлардың негізгі сандық және сапалық параметрлерін (стандарттары, сорттары, маркалары, моделдері, артиклдері, фирмалық атаулары және т.б.) айқындайтын, декларацияланатын тауарларды кеден мақсаттары үшін бірдейлендіруге және СЭҚ ТН біріктірудің негізгі ережесіне сәйкес СЭҚ ТН-нің белгілі бір он мәнді шағын субпозициясына жатқызуға мүмкіндік беретін олардың техникалық және негізгі коммерциялық сипаттамалары көрсетіледі.
      Кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті орган тауарлардың жекелеген санаттарын сипаттауға қойылатын арнайы талаптарды белгілеуі мүмкін.
      Мысалы: Тауардың коды 3303001000 - 31-бағанда:
      1) "КРИСТИНА" ӘТІРІ ("ДЗИНТЕРС" ФАБРИКАСЫ), ФЛАКОНДАР, 75 МЛ. 400 ДАНА.
      2 номерімен жүк орындарының саны, олардың оралуы мен маркіленуі туралы мәліметтер, сондай-ақ бір жүктік орынның ішінде орналасқан тауарлардың саны, оралуы, өлшеніп бөлінуі және маркіленуі туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Мысалы: 2) "12 ҚОРАБ"
      3 номерімен контейнерлермен тасымалданатын тауарлар үшін ғана контейнерлердің саны және бөлгіштен (қос нүктеден) кейін - олардың номерлері көрсетіледі.
      Деректемелердің әр қайсысы жаңа жолдан көрсетіледі және реттік нөмірі болады.
      Мысалы: "3) 3: MMSU 7534674; MMSU 7123456; MMSU 7543561".
      1.1. Тауардың түрі;
      1.2. Дайындаушының атауы;
      1.3. Тауардың физикалық техникалық параметрі.
      4 номерімен бөлгіш (қос нүкте) арқылы тек маркіленген акцизделетін тауарлар үшін акциздік алым маркілерінің сериясы, саны және номері көрсетіледі.
      Мысалы,
      "СГ:1020:0000001-000090,0001020-0001140; АА:100:1512171-1512271"
      5 номерімен Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше болып табылатын экспорттаушы ел болып табылатын кеден органдары ресімдеген экспорттық ЖКД номері көрсетіледі.
      Егер СЭҚ ТН сәйкес осы бағанда декларацияланатын тауарларға қатысты оларды өлшеудің қосымша бірлігі қолданылса, онда бағанның оң жақтағы төменгі шағын бөлімінде арнайы бөлінген ашық жерде тауарлардың қосымша өлшеу бірлігіндегі саны мен СЭҚ ТН (21-қосымша) сәйкес өлшеу бірлігін шартты таңбалау көрсетіледі.
      Егерде декларацияланатын тауарлар түптерде (поддон) орналасқан болса, онда қосымша 2 нөмірлі көрсетілген мәліметтерде түптер және олардың саны туралы мәліметтерді көрсету қажет"
      Ескертпе:
      Орама деп тауарларды бөлуге, орауға, қорғауға, бекітуге және орналастыруға немесе қызмет етуге арналған материалдар және бұйымдар түсіндіріледі, ашық әкелінетін орауыш материалдарсыз (қағаз, сабан, жаңқа т.б.).
      "Орама" түсінігіне  контейнерлер және  түптер (поддондар, паллеттер) жатқызылмайды.
      Поддон дегеніміз механикалық аппараттың көмегімен штабельдеуге немесе тиеу/түсіру, тасымалдау мақсатымен, көліктік қорап құрау үшін төсеніште бірге бірнеше тауарлар санын орналастыруға болатын жабдық. Бұл жабдық тіреуіштермен өзара  байланысқан екі төсеніштен немесе аяғынан сүйеулі бір төсеніштен құралады; түптерді тасымалдауға арналған арбалар және шанышқылы тиегіштер арқылы олардың тиеу/түсіруіне мүмкіндік беретін ол жалпы кем биіктікте болуы керек; ол қондырмасы болуы немесе болмауы да мүмкін.
      Мысалы, тауардың атауы - "ҚОЙ ТЕРІЛЕРІ";
      Тауардың коды - 4102109000;
      Қосымша өлшеу бірлігі - "ДАНА";
      Саны - "100";
      Бағанның оң жақтағы төменгі шағын бөлімінде - "100 ДАНА" деп көрсетіледі.
      Қосымша өлшем бірлігінде тауарлардың саны 0,01-ден төмен болса, бағанның оң жақтағы төменгі кіші бөлімшесінде арнайы белгіленген ашық жерде ноль көрсетіледі, ал 1 номерінің астында декларацияланатын тауарларды дәлме дәл сипаттаған соң үтірден кейінгі алтыншы белгіге дейін тауардың нақты саны көрсетіледі.
      Мысалы:
      "1 - ӨЗГЕ ДЕ РАДИОАКТИВТІ ЭЛЕМЕНТТЕР, ИЗОТОПТАР ЖӘНЕ ҚҰРЫЛҒЫЛАР: КӨЗДЕРІ ЦЕЗИЙ-137-8ДАНА, 0,000013 КЮРИ"
      Бағанның сол жақтағы төменгі бұрышында арнайы бөлінген ашық жерде онда кеден төлемінің және/немесе салықтың ставкасы белгіленетін физикалық шаманың өлшем бірлігі көрсетілсе, егер бұл өлшем бірлігі негізгі және қосымша өлшем бірліктерінен ерекшеленетін болса, СЭҚ ТН сәйкес өлшем бірлігінің қысқаша атауы көрсетіледі. Мысалы, "Кристалл" арағы" атауы бар тауарға арналған акциздің ставкасы (СЭҚ ТН коды - 220860110) литрмен белгіленеді;
      физикалық шаманы өлшеу бірлігі - ЛИТР 100% спирт;
      қосымша өлшем бірлігіндегі саны - 10000 литр;
      төменгі оң жақ бұрышында - "10 000 Л" деп көрсетіледі.
      сол жақтағы төмендегі бұрышта - "4500 л 100% СПИРТ".
      Тек негізгі өлшем бірліктерін ғана қолданған жағдайда - бағанның төменгі оң және сол бұрыштағы толтырылмайды.
      СЭҚ ТН-да келтірілген тауардың жалпы сипаттамасымен декларацияланатын тауарларды көрсетуге жол берілмейді.
      "8702-8705" тауар позицияларында СЭҚ ТН бойынша жіктелетін тауарларды ресімдеу кезінде бағанда мәліметтер мынадай тәртіппен көрсетіледі: көлік құралдың маркасы, көлік құрал моделінің атауы, шанақ номері, қозғалтқыш номері, шасси номері, қозғалтқыштың жұмыс көлемі ("СМ3" көрсетіледі), түсі, шығарылған жылы.
      Мысалы,
      "ВАЗ-21060, ШАН. 4229624, ҚЗ.5826325, ШС.01020474521235, ҚЗ.КӨЛ 1568СМ3, ТҮСІ АШЫҚ АҚ, 1999Ж.Ш.".
      МКД рәсімі пайдаланылған жағдайда, толық ЖКД-ны беру кезінде декларант тауарларды 6 номерімен міндетті түрде МКД белгісін, жеткізу жүзеге асырылған уақыт кезеңін көрсете отырып "__________ ІШІНДЕГІ ЖЕТКІЗІЛІМ" деген жазбаны қосымша жазады. Бұл ретте толық жүк кеден декларациясына мерзімдік ЖКД-ның анықтамалық номері беріледі.
      Қосымша парақтардағы "Жүктік орындар және тауарлардың сипаттамасы" деген пайдаланылмаған бағандар сызылып тасталады.

      32-баған. "Тауар N".
      Бағанда 31-бағанда декларацияланатын тауарлардың реттік номері көрсетіледі. Мысалы, бірнеше атаудағы тауарлар декларацияланады: ЖКД-ның негізгі парағында "1", бірінші қосымша парақта - "2", "3", "4", екінші қосымша парақта - "5", "6", "7" және т.б. қойылады.
      Бір ЖКД-да декларацияланатын тауарлардың саны 100-ден аспауы тиіс. Бұл саннан асқан жағдайда мынадай жаңа ЖКД ресімделеді.

      33-баған "Тауардың коды"
      Бірінші шағын бөлімде СЭҚ ТН бойынша тауарлардың жіктеу коды көрсетіледі. Кодтың құрылымы ашық жерсіз және өзге де бөлгіш таңбаларсыз жазылады.
      Екінші шағын бөлім екі бөліктен тұрады: бірінші таңба оларға қатысты тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын тауарларға арналған, келесі екі таңба - тауар туралы қосымша ақпарат үшін. 26-қосымшаға сәйкес толтырылады.
      Мысалы,
      "S01", бұл жерде S-тарифтік реттеу шараларын қолданудан бос, 01-акциздік тауар.
      Егер декларацияланатын тауарлар санаткерлік меншік объектілерінің белгілерін қамтитын болса, үшінші шағын бөлімде "С" әріпі ("санаткерлік меншік") қойылады;

      34-баған. "Шыққан елінің коды".
      Бағанда 6-қосымшаға сәйкес тауарлардың шыққан елінің сандық коды қойылады.
      Егер тауарлардың шыққан елі белгісіз болса, кодтың орнына бағанға үш ноль - "000" қойылады.
      Егер тауарлар Еуропа Одағының бірден көп елдерінде тіркелген бірнеше көлік құралмен тасымалданса, бағанда "097" көрсетіледі.
      Мысалы,
      егер құжаттарда - "Еуропа Одағы (Франция, Германия)" көрсетілсе, бағанға "097" қойылады;
      егер құжаттарда - "Еуропа Одағы (Франция)" көрсетілсе, бағанға Францияның коды - "250" қойылады;
      Қосымша парақтарды пайдалана отырып тауарлардың бірнеше атауларын декларациялаған жағдайда, әрбір тауарлар атауы үшін шыққан елінің коды көрсетіледі.

      35-баған. "Жалпы салмағы (кг)".
      Бағанда декларацияланатын тауарлардың орамдық материалдар мен контейнерлердің, паллеттердің, түптердің және олардың сақтау мен тасымалдау процесінде сақталуын қамтамасыз ететін өзге де бумалардың барлық түрлерімен бірге жалпы массасы килограммен көрсетіледі. Егер жалпы салмағы бөлшектік бірліктерін қамтитын болса ол дөңгелектеу ережелері бойынша үтірден кейінгі үш таңбаға дейін дөңгелектенеді. Мысалы: 15, 045
      Егер тауарлардың жалпы массасы бір килограмнан асса, көрсетілетін мән үтірден кейінгі алты таңбаға дейінгі дәлдігімен көрсетіледі. Мысалы: 0,000001
      Электр энергиясын декларациялау кезінде бағанға "0" (ноль) қойылады.

      36-баған. "Преференциялар".
      Бағанда преференциялардың, жеңілдіктердің және кеден төлемдері мен салықтарды төлеудің өзге де ерекшеліктерінің жіктеушісіне (14-қосымша) сәйкес кеден төлемдері мен салықтарын төлеу жөнінде берілген преференциялардың, жеңілдіктердің немесе ерекшеліктердің (бұдан әрі - ерекшеліктер) әріптік кодтары, кедендік баждың немесе салықтардың ставкасы бекітілгендігіне немесе жоқтығына қарамастан қойылады.
      мынадай сызба бойынша:
      СПАН, мұнда тиісінше:
      С - кедендік ресімдегені үшін кеден алымдарын төлеу жөніндегі ерекшеліктің коды;
      П - әкелулік кеден бажын төлеу жөніндегі ерекшеліктің коды;
      А - акцизді төлеу жөніндегі ерекшеліктің коды;
      Н - қосымша құн салығын төлеу жөніндегі ерекшеліктің коды.
      К, Б, А, С әріптері позицияларды таңбалау үшін келтірілген және преференциялардың, жеңілдіктердің және кеден төлемдерін төлеу жөніндегі өзге де ерекшеліктердің жіктеушісінің тиісті бөлімінде келтірілген әріптік кодтарды қою орнын ғана айқындайды.
      Егер декларацияланатын тауарларға қатысты кеден төлемдері мен салықтарды төлеу жөніндегі ерекшеліктер қолданылмаса, онда тиісті позицияға "О" әріпі қойылады.
      Мысалы:
      1) кедендік ресімдегені үшін кеден алымдары, салықтар белгіленген тәртіппен төленеді, тауарлар әкелулік кеден бажын салудан босатылады, бағанға "ОАОО" қойылады;
      2) әкелінген тауарларға кедендік ресімдегендік үшін кеден алымдарын төлеуден босату таралса, әкелулік кеден бажы белгіленген, салықтар белгіленген тәртіппен төленеді - бағанға тиісінше - "АООО" қойылады.
      3) кедендік ресімдегендік үшін кеден алымдары, ҚҚС белгіленген тәртіппен төленеді, әкелінген тауарларға баждан және акцизден босату таралады және әкелулік кеден бажының ставкасы белгіленбеген - бағанда "ОААО" көрсетіледі.
      4) кедендік ресімдегендік үшін кеден алымдары, ҚҚС белгіленген тәртіппен төленеді, әкелінген тауарларға әкелулік кеден бажының ставкасы белгіленбеген - бағанда "ОООО" көрсетіледі.
      5) кедендік ресімдегендік үшін кеден алымдары мен әкелулік кеден бажы белгіленген тәртіппен төленеді, акциздің ставкасы белгіленбеген, ҚҚС есепке алу әдісімен төленеді - бағанға "ОООГ" көрсетіледі.

      37-баған. "Рәсім".
      Бағанда тауарларды Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы 3-қосымшаға сәйкес тауарларды Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізу рәсімінің алты мәнді құрамдас коды көрсетіледі, ол мынадай құрамдастардан тұрады:
      бірінші екі сан - мәлімделген кеден режимінің коды (3-қосымшаның 1-бөлімі);
      екінші екі сан - егер ондай болса, алдыңғы кеден режимінің коды. Егер алдыңғы кеден режимі белгісіз болса немесе болмаса (3-қосымшаның 1-бөлімі), онда нольдер қойылады. Егер тауарларды өткізу ерекшеліктері жоғарыда аталған жіктеушіде белгіленбесе, онда нольдер қойылады.
      соңғы екі сан - Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы 3-қосымшаның 3-бөлімінде айқындалатын декларацияланатын тауарларды өткізу ерекшеліктерінің коды. 3-қосымшаның 2-бөлімінде мәлімделетін және дәйекті алдағы кедендік режимдердің кодтарынан тұратын кедендік рәсімдердің ұсынылатын комбинациялары көрсетілген.
      Мысалы бұрын уақытша әкетілген көрмелік экспонатты әкелу кезінде "3333220" көрсетіледі.

      38-баған. "Таза салмағы (кг)".
      Бағанда декларацияланатын тауарлардың ол тұтынылғанға дейін тауардан ажырамайтын және онымен бірге тауар бөлшек саудаға ұсынылатын орамымен бірге массасы немесе құю және себу тауарлары үшін жалпы массасы килограммен көрсетіледі. Егер жалпы салмағы бөлшектік бірліктерін қамтитын болса ол дөңгелектеу ережелері бойынша үтірден кейінгі үш таңбаға дейін дөңгелектенеді. Мысалы: 15, 045
      Егер тауарлардың жалпы массасы бір килограмнан асса, көрсетілетін мән үтірден кейінгі алты таңбаға дейінгі дәлдігімен көрсетіледі. Мысалы: 0,000001
      Электр энергиясын декларациялау кезінде бағанға "0" (ноль) қойылады.

      39-баған. "Квота".
      Баған тауарлардың Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы еркін өткізілуіне сандық немесе құндық шектеулер белгіленетін тауарлар үшін толтырылады:
      алынған лицензияға немесе өзге де рұқсатқа сәйкес бөлінген квотаның қалдығы өлшем бірліктерінде көрсетіледі. Тауарлардың декларацияланатын партиясы квота қалдығын айқындау кезінде ескерілмейді.
      Мысалы лицензия бойынша бөлінген квота - 10 000 текше метр; тауарлардың декларацияланатын бірінші партиясы - 4 000 текше метр. 39-бағанда - "10 000" көрсетіледі.
      Аталған лицензия бойынша бөлінген квотаның есебінен келесі тауарлар партиясын декларация кезінде 39-бағанда квотаның қалдығы көрсетіледі - "6 000".

      40-баған. "Жалпы декларация/алдыңғы құжат".
      Бағанда оларға сәйкес тауарлар уақытша (мерзімдік, алдын ала) кеден декларациясының және (немесе) оларға сәйкес декларацияланатын тауарлар бұрын алдыңғы кеден режиміне орналастырылған кеден декларацияларының тіркеу номерлері көрсетіледі.
      "Алдыңғы құжат" деген 40-бағанда бірден көп номерлері көрсетілсе, бағанға "СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ" деген жазба енгізіледі, ал барлық ақпарат ЖКД-ның сыртқы жағында көрсетіледі.

      41-баған. "Қосымша өлшем бірліктері".
      Бағанда СЭҚ ТН-дағы "Өлшем бірліктерінің кестесіне" сәйкес 31-бағанның төменгі оң жақ бұрышында көрсетілген тауарлар санының қосымша өлшем бірліктерінің коды қойылады (21-қосымша).
      Мысалы:
      31-бағандағы тауарлардың атауы - "ҚОЙ ТЕРІЛЕРІ", 30-бағанда мәлімделетін код - 33 - "410210900", қосымша өлшем бірлігі - "ДАНА". Бағанда қосымша өлшем бірлігінің коды - "796" көрсетіледі.
      Егер ЖКД-да декларацияланатын тауарларға қатысты СЭҚ ТН-ге сәйкес тек бір ғана өлшем бірлігі қолданылса, баған толтырылмайды.

      42-баған. "Фактуралық құн".
      Бағанда тауарлардың іс жүзінде төленген немесе төлеуге жататын, не тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің, санаткерлік қызмет нәтижелерінің қарама-қарсы жеткізілімдерімен өтелетін 22-бағанның сол жақ шағын бөлімінде көрсетілген валютадағы бағасы көрсетіледі.
      Шарт немесе тараптардың ниетін растайтын өзге де құжат болмаған жағдайда, не егер декларацияланатын тауардың құндық негізі болмаса, баған толтырылмайды.
      Бағанда дөңгелектеу ережелері бойынша үтірден кейінгі екі белгіге дейін дөңгелектенген шама көрсетіледі.

      43-баған.
      Бағанда міндетті түрде кеден органдарының кедендік құнды бағалау мен түзету әдісі туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Бағанның оң жақ шағын бөлімінде мыналар көрсетіледі:
      0 - декларант мәлімдеген тауарлардың кедендік құны түзетілген жоқ;
      1 - тауарларды уақытша (шартты түрде) бағалау жүргізілді;
      2 - тауарлардың кедендік құны түзетілді;
      3 - тауарлардың кедендік құны шығарылғанға дейін түзетілді;
      4 - кедендік құн шығарылғаннан кейін түзетілді.
      Бағанның оң жақ шағын бөлімінде кедендік құнды анықтау әдісінің номері көрсетіледі.
      Кедендік құн тауарлар шығарылғанға дейін түзетілген жағдайда (бұдан әрі - КҚТ), өзгертілген мәліметтер ЖКД-ға енгізілмейді, ал КҚТ-ның нысандары ЖКД-ның ажырамас бөлігі бола отырып жаңадан қабылданған мәліметтерді растайды.

      44-баған. "Қосымша ақпарат/ұсынылатын құжаттар".
      Бағанда кеден мақсаттары үшін қажетті ұсынылатын құжаттар туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Деректемелердің әрқайсысы жаңа жолдан көрсетіледі және реттік номері болады.
      1 номерімен:
      егер Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес декларацияланатын тауарларға қатысты лицензиялар, сондай-ақ әскери рұқсат қағаздары мен өзі шығаратын өнімнің сапалық сертификаты туралы мәліметтер ұсынылуы талап етілсе, лицензиялар туралы мәліметтер көрсетіледі. Лицензияның түпнұсқасы арнайы журналда тіркеледі және одан әрі бақылау үшін кеден органында сақталады. Лицензияланатын тауар басқа кеден органында ресімделген жағдайда лицензияның расталған көшірмесі ұсынылады.
      1.1 - лицензияның номері және оның уәкілетті органның берген күні, сондай-ақ оның қолданылу мерзімі;
      1.2 - әскери рұқсаттың номері және берілген күні;
      1.3 - өзі өндіретін өнім сапасының сертификаты, берілген күні.
      2 номерімен көліктік құжаттың номерлері көрсетіледі.
      3 және 4 номерлерімен оларға сәйкес тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін, не оларды орындау мақсатында Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарларды кеден режимі өзгеретін ұсынылған шарттар туралы мәліметтер көрсетіледі:
      3 - жасалған өтеусіз шарттың және оның қолданылып жүрген қосымшаларының номері және күні;
      3.1 - тауарларды жеткізуге арналған шот-проформаның номері және күні;
      4 - жасалған өтеусіз шарттың және оның қолданылып жүрген қосымшаларының номері және күні;
      4.1 - тауарларды төлеуге және жеткізуге арналған тиісті шоттардың (шот-фактура, инвойс) номерлері және күні;
      4.2 - санаткерлік меншік құқығын беру жөніндегі шарттың (лицензиялық шарт, тауарлық белгіні пайдалануға арналған шарт және т.б.) номері;
      4.3 - шартты түрде шығарылған жағдайда шартты түрде шығарылған тауарларды тек оған байланысты мұндай жеңілдіктер берілетін мақсаттарда ғана пайдалану туралы міндеттеме көрсетіледі.
      Мысалы "4.4 - берілген жеңілдіктерге сәйкес пайдалануға міндеттенеміз".
      4.5 - төлем кепілдемелірінің номерлері мен күндері.
      5 номерімен тауарларды Қазақстан Республикасының кеден аумағында/аумағынан тыс қайта өңдеудің, еркін айналым үшін қайта өңдеудің шарттары туралы қорытындының номері мен тіркелген күні көрсетіледі.
      6 номерімен, егер тауарлар осы органдардың бақылауына жататын жағдайында Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының рұқсат ету құжаттарының (рұқсаттардың) санаттары, номерлері және берілген номерлері көрсетіледі. Өнімнің қауіпсіздікке сәйкестілігін растайтын құжаттар, сондай-ақ тауарларға қатысты кеден органдарының шешімдері көрсетіледі (мысалы: хабарламалар, ЖКД беру мерзімін ұзарту туралы шешімдер, сарапшының қорытындысы).
      7 номерімен кеден төлемдері мен салықтарды төлеу жөніндегі ерекшеліктердің, сыртқы сауда мәмілесі бойынша есеп айырысу жүргізу ерекшеліктерінің қолданылуын растайтын құжаттар туралы мәліметтер көрсетіледі:
      7.1 - кеден төлемдері мен салықтарды төлеуден босату үшін негіздеме болып табылатын және/немесе 36-бағанға сәйкес жеңілдіктер қолдануды растайтын құжаттарды қол қойылған күнін, қысқаша атауы мен номерін (бар кезінде бекіту не ратификациялау туралы құжаттың номері) көрсете отырып әріптік қысқаша таңбалау (15-қосымша):
      Мысалы, "ҚР КК 05.04.03 ж. N401-ІІ" "Әуе қатынасы туралы" "ХК 18.07.96 ж. N86-7 ҚРЗ", "20.09.02 ж. N1208 ҚРЗ", "ҚР ҚМ 14.04.00 ж. N 123/456 хт", "12.06.01 ж. N209-ІІ КК 234-ББ 1-Т 1-ТШ", "ҚР ҮҚ 10.03.00 ж. N378", "Қазақстан Республикасының ИП 19.02.1997 ж. N52"
      7.2 - сертификаттың нысанын (А нысанындағы сертификат үшін - "СРТ А"; СТ-1 нысанындағы сертификаттар үшін "СРТ СТ-1") көрсететін тауарлардың шығу сертификаттарын берілген күнін, сертификатты берген уәкілетті органның қысқаша атауын көрсете отырып әріптік таңбалау.
      Мысалы "СРТ А 12345, 18.08.93 ж., Түркия СӨП", "СРТ СТ-1 98754, 15.03.94 ж., Ресей СӨП", бұл жерде СӨП - Сауда-өнеркәсіптік палата
      7.3 - Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасына сәйкес валюталық операциялар жүргізуге арналған Қазақстан Республикасының Ұлттық банк лицензиясының номері және берілген күні;
      8.1 номерімен егер уәкілетті органның нормативтік құқықтық кесімдеріне сәйкес олар осы бағанның 1-7-тармақтарында аталмаған кеден мақсаттары үшін қажетті құжаттар болып табылса кедендік ресімдеу үшін оның ішінде аралас шарттарға, кедендік брокердің қызмет көрсетулері туралы шарттарға қажетті өзге де құжаттар туралы мәліметтер көрсетіледі.
      8.2 номерімен құжаттың қысқаша әріптік мәні (15-қосымша) және тауарлар мен көлік құралдарын өткізу кезінде осы қаулылардың негізінде осыларға қатысты тарифтік және тарифтік емес реттеу қолданылатын Қазақстан Республикасы қаулыларының күндері көрсетіледі.
      Мысалы, "ҚР ҮҚ 30.06.97ж. 1037, ҚРҮҚ 29.11.00ж. 1787".

      45-баған. "Кедендік құн".
      Бағанда тауарлардың кедендік құнын айқындау әдісіне сәйкес есептелген 31-бағанда декларацияланатын 22-бағанда мәлімделген валютамен тауарлардың кедендік құны көрсетіледі.
      Егер жалпы салмағы бөлшектік бірліктерін қамтитын болса ол дөңгелектеу ережелері бойынша үтірден кейінгі екі таңбаға дейін дөңгелектенеді.

      46-баған. "Статистикалық құн".
      Бағанда декларацияланатын тауарлардың СIF - қазақстандық порт немесе СIP - Қазақстан Республикасының шекарасындағы баратын пункт бағаларының базасына фактуралық құн бойынша келтірілген, ЖКД-ны кедендік ресімдеуге ұсыну күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген бағам бойынша АҚШ долларына қайта есептелген (валютаны АҚШ долларына қайта есептеудің тәртібі 16-қосымшада келтірілген) статистикалық құны көрсетіледі.
      Бұл ретте егер тауарлар оларға сәйкес жеткізу (баратын) пункттері Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тысқары жерлерде (мысалы, ЕХВ - ПЕКИН, СІF - БЕРЛИН) болатын жағдайларда сатып алынса, онда фактуралық құнға тауарларды Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелу орнына дейін жеткізу жөнінде қосымша енгізілмеген шығыстар қосылады. Бұл ретте әкелу орны деп:
      1) әуе тасымалдары үшін - баратын әуежай немесе онда тауарларды өткізуші ұшақ қонатын және тауарларды түсіруді жүргізетін Қазақстан Республикасының аумағындағы бірінші әуежай;
      2) теңіз тасымалдары үшін - республика аумағындағы бірінші түсіру порты немесе қайта тиеу порты;
      3) почта бойынша жеткізілетін тауар үшін - халықаралық почта алмасу пункті;
      4) басқа көлік түрлерімен - жолдағы бірінші кеден органы түсініледі. Жеткізілу шарттарымен Қазақстан Республикасының кеден аумағында орналасқан (мысалы, СІР - ҚАРАҒАНДЫ) баратын пункт көзделетін жағдайлар үшін фактуралық құннан тауарларды Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелгеннен кейін жеткізу жөніндегі шығыстар алынып тасталады.
      СIF - қазақстандық порт немесе СIP - Қазақстан Республикасының шекарасындағы баратын пункт бағаларының базасына статистикалық құнды есептеу 24-қосымшада келтірілген ұсынылатын алгоритмге сәйкес жүргізіледі.
      Бағанда АҚШ долларындағы ЖКД-ның 45-бағанында келтірілген кедендік құн бойынша қайта есептелген тауарлардың статистикалық құны көрсетіледі.
      Кері жағдайда алынған мән дөңгелектеу ережелері бойынша үтірден кейінгі екі белгіге дейін дөңгелектенеді.

      47-баған. "Кеден төлемдері мен салықтарды есептеу".
      Кеден төлемдері мен салықтарды есептеу негізгі парақта және қосымша парақтарда тауардың әрбір атауы үшін көрсетіледі. Бұған ЖКД-ның негізгі парағында ғана есептелетін тауар партиясы үшін бірыңғай ставка қолдану мен кедендік ресімдегендік үшін кеден алымдарын есептеу қосылмайды.
      Бағанға егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес декларацияланатын тауарлар үшін төлемнің осы түрі бойынша ставка мөлшері белгіленбесе, кеден төлемінің түрі жөніндегі мәліметтер енгізілмейді.
      Кедендік ресімдегендігі үшін кеден алымдары бөлігіндегі бағандарды толтыру мынадай тәртіппен жүргізіледі:
      Тауарларды ресімдегені үшін кеден алым әр тауар үшін негізгі және қосымша парақтарда, қағаз тасушысымен, сондай-ақ электронды көшірмеде толтырылады.
      Кедендік ресімдегені үшін кеден алымдарын есептеу әр тауар үшін негізгі және қосымша парақтарда, қағаз тасушысымен, сондай-ақ электронды көшірмеде тек Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында ғана Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалатын валюталар айырбастаудың рыноктық бағамы бойынша есептелген мөлшерде жүргізіледі.
      "Түрі" бағанының бірінші колонкасында кеден төлемдері мен салықтардың жіктеушісіне (17-қосымша) сәйкес төлемнің коды көрсетіледі;
      "Есептеу негіздері" бағанының екінші колонкасы толтырылмайды;
      "Ставка" бағанының үшінші колонкасында кедендік ресімдегені үшін алынатын кеден алымы ставкасының белгіленген мөлшері көрсетіледі;
      Кедендік ресімдегені үшін кедендік алымдар "Сома"-сы бағанының төртінші колонкасында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалатын валюталар айырбастаудың рыноктық бағамы бойынша қайта есептелген төлеуге жататын төлемнің сомасы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.
      Кері жағдайда алынған мән дөңгелектеу ережелері бойынша үтірден кейінгі екі белгіге дейін дөңгелектенеді.
      Кедендік ресімдегені үшін кеден алымдарының сомасы мынадай формула бойынша есептеледі:
      (Z+N*B)/Kol_tov*EURO,
      бұл жерде, Z - ЖКД-ның негізгі парағын ресімдеу үшін ставканың белгіленген мөлшері, В - ЖКД-ның негізгі парағын ресімдеу үшін ставканың белгіленген мөлшері,
      N - қосымша парақтардың саны,
      Kol_tov - ЖКД-ғы тауарлар атауының саны,
      EURO - ЕВРо бағамы.
      "ТӘ" (төлем әдісі) - бағанының бесінші колонкасында төлемнің тәсілі көрсетіледі (23-қосымша):
      Әкелулік кеден бажын есептеу кезінде бағандарды толтыру мынадай тәртіппен жүргізіледі:
      "Түрі" бағанының бірінші колонкасында 17-қосымшаға сәйкес төлемнің коды көрсетіледі;
      "Есептеу негіздері" бағанының екінші колонкасында белгіленген ставкаларға қарай:
      1) құнның алынатын ставкалары бойынша әкелулік кеден бажы пайыздарда салынатын тауарлар бойынша - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалатын валюталар айырбастаудың рыноктық бағамы бойынша қайта есептелген 45-бағанда көрсетілген тауарлардың кедендік құны;
      2) физикалық шамасының ұсынылған бірлігінен евро-дағы бейімдік ставкалары бойынша әкелулік кеден бажы салынатын тауарлар бойынша 31-бағанда көрсетілген физикалық шама бірліктерінің жалпы саны;
      3) евро-дағы бейімдік ставкалар бойынша әкелулік кеден бажы салынатын тауарлар бойынша - 38-бағанда көрсетілген таза салмағы көрсетіледі;
      4) құрамдастырылған ставкілер бойынша әкелулік кеден бажы салынатын тауарлар бойынша - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалатын валюталар айырбастаудың рыноктық бағамы бойынша есептелген 45-бағанда көрсетілген тауарлардың кедендік құны, не 31-бағанда көрсетілген физикалық шама бірліктерінің жалпы саны, не 38-бағанда көрсетілген тауардың жалпы таза салмағы.
      Құнның алынатын ставкалары бойынша әкелулік кеден бажы пайыздарда салынатын тауарлар бойынша немесе құрамдастырылған және бейімдік ставкалар бойынша әкелулік кедендік баж салынатын тауарлар бойынша екінші бағанда алынған мән үтірден кейінгі екі белгіге дейін дөңгелектенеді.
      "Ставка" бағанының үшінші колонкасында әкелулік кеден бажы ставкасының белгіленген мөлшері көрсетіледі;
      "Сома" бағанының төртінші колонкасында есептеу негізін кеден бажы ставкасына айналдыру жолымен есептелетін әкелулік кеден бажының сомасы көрсетіледі;
      бөлшектік бірліктерін қамтитын төртінші бағандағы алынған мән дөңгелектеу ережелері бойынша үтірден кейінгі екі белгіге дейін дөңгелектенеді.
      "ТӘ" бағанының бесінші колонкасында төлем әдісі көрсетіледі (23-қосымша):
      Әкелулік кеден бажды төлеу бойынша кейінге қалдыру немесе бөліп-бөліп төлеу құқығы беру жағдайда ("ТӘ" бағанының бесінші колонкасында тиісінше "КҚ" немесе "ББ" көрсетіледі), "Төлемдерді кейінге қалдыру" 48-баған толтырылады.
      Акцизді есептеу кезінде бағандарды толтыру әкелулік кеден бажын есептеу кезіндегі толтыруға ұқсас.
      Қосымша құн салығын (бұдан әрі - ҚҚС) есептеу кезіндегі бағандарды толтыру мынадай тәртіппен жүргізіледі.
      "Түрі" бағанының бірінші колонкасында 17-қосымшаға сәйкес төлемнің коды көрсетіледі;
      "Есептеу негіздері" бағанының екінші колонкасында оған осы Ережеге сәйкес есептелген кедендік ресімдегені, әкелулік кеден баждары мен акциздер үшін кеден төлемдерінің сомасы қосылатын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалатын валюталар айырбастаудың рыноктық бағамы бойынша қайта есептелген 45-бағанда көрсетілген тауарлардың кедендік құны қойылады, бұл жерде алынған мән дөңгелектеу ережелері бойынша үтірден кейінгі екі белгіге дейін дөңгелектенеді;
      "Ставка" бағанының үшінші колонкасында ҚҚС ставкасының белгіленген мөлшері көрсетіледі;
      "Сома" бағанының төртінші колонкасында есептеу негіздері мен ҚҚС сомасын қосу жолымен алынған ҚҚС-тің есептелген сомасы көрсетіледі;
      Кері жағдайда алынған мән дөңгелектеу ережелері бойынша үтірден кейінгі екі белгіге дейін дөңгелектенеді.
      "ТӘ" (төлем әдісі) - бағанының бесінші колонкасында төлемнің тәсілі көрсетіледі (23-қосымша).
      "Ставка" бағанының үшінші колонкасында оларға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасы келісім-шарттардың тұрақтылығына кепілдік берген Келісім-шарттың күшіне енген күніне әрекет еткен төлемнің және/немесе салықтың ставкасы көрсетіледі.
      Мысалы: "Қазақстан Республикасының кеден ісі туралы" 1995 жылғы 20 шілдедегі N 2368 Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес инвесторлар мен Қазақстан Республикасының органдары арасындағы келісім-шарттың шарттарында компания кеден төлемдерін келісім-шарт күшіне енген күнінде әрекет ететін заңға тәуелді актілерге сәйкес төлейтіндігі көзделеді. Келісім-шарт күшіне енген күніне "Кеден төлемдерінің ставкалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 07.11.95 жылғы N 1479 қаулысы күшінде болғандығын ескере отырып ставка деген колонкада кеден алымның ставкасы 0,2% немесе 0,4% мөлшерінде көрсетіледі.
      Егер құрамдас ставка қолданылатын болса, "Ставка" деген колонкада ставканың мәні көрсетіледі (адвалорлық және/немесе ерекшелікті). Бұл ретте, "Есептеу негізі" деген колонкада тиісті жазба көрсетіледі. Мысалы,

Түрі

Есептеу негізі

Ставка

Сомасы

ТӘ

22

75000,00

15%-0,5 ЕВРО

64192,50

ҚҚ

      немесе

Түрі

Есептеу негізі

Ставка

Сомасы

ТӘ

22

600,00

20%

17732,40

ҚҚ

      Әкелулік кедендік баж, акциз және ҚҚС кеден алымдарының сомаларын есептеу кезінде бағанды толтыру мысалы осы Ереженің 18-қосымшасында келтірілген.
      Кедендік алып жүргені үшін кеден алымдары, алдын ала шешім қабылдағаны үшін төлем, өсімпұлдар, айыппұлдар және өзге де сияқты ҚҚС есебіне кірмейтін кеден төлемдері ЖКД-ға енгізілмейді.

      48-баған. "Төлемдерді кейінге қалдыру".
      Бағанда кейінге қалдыру немесе бөліп-бөліп төлеу құқығы берілген жағдайда кеден баждары мен салықтарды төлеудің түпкілікті мерзімі көрсетіледі.

      53-баған. "Кеден және баратын елі".
      Бағанда олардың негізінде тауарлар баратын кеден органына кедендік ресімдеуді жүргізу үшін жеткізілетін ішкі кедендік транзит құжаттары туралы мәліметтер көрсетіледі (деректемелердің әрқайсысы жаңа жолдан әрқайсының алдына олардың реттік номері қойыла отырып көрсетіледі):
      1) 1 номерімен жеткізілуін бақылау құжатының номері көрсетіледі;
      2) 2 номерімен халықаралық жол тасымалдары (бұдан әрі - ХЖТ) кітапшаларының номері, Қазақстьан Республикасының шекарасында ХЖТ-ны ресімдеу күні (Қазақстан Республикасына келу күні) және қолдану мерзімінің аяқталу күні көрсетіледі;
      3) 3 номерімен қысқаша декларацияның номері көрсетіледі.
      Егер 2) және 3) тармақшаларды қоспағанда, тауарларды декларациялау шекарадағы өткізу пунктінде орналасқан кеден органында жүргізілсе, не тауарлар бұрын өзге кеден режиміне орналастырылса, баған толтырылмайды.

      54-баған. "Орны және күні".
      Бағанда 14-бағанда көрсетілген кедендік ресімдеу жөніндегі әрекеттерді декларанттың атынан жасауға уәкілетті декларанттың өкілі туралы мәліметтер көрсетіледі. Осы бағанда мәлімделетін мәліметтер олардың реттік номерлері қойыла отырып жаңа жолдан көрсетіледі.
      1 номерімен ЖКД толтырылған орын, күні көрсетіледі;
      2 номерімен декларанттың ЖКД-ны толтырған өкілінің тегі және аты-жөні көрсетіледі;
      3 номерімен өз атынан кедендік ресімдеу жөніндегі іс-әрекеттерде жасауға арналған сенімхаттың номері мен берілген күні немесе кеден брокері декларациялаған жағдайда - кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестаттың номері көрсетіледі.
      4 номерімен декларант өкілінің қызметтік телефонының номері көрсетіледі.
      Аталған бағанда көрсетілген мәліметтер мынадай тәртіппен куәландырылады:
      егер декларант заңды тұлға болып табылса, мұндай куәландыру декларант өкілінің қолымен және заңды тұлғаның мөрімен жүзеге асырылады. Кеден брокерлері үшін негізгі парақтың сыртқы жағына төменгі сол жақ бұрышына кедендік ресімдеу жөніндегі маманның жеке номерлік мөрі қосымша қойылады;
      егер декларант жеке тұлға болып табылса, мұндай куәландыру оның қолымен жүзеге асырылады.
      "А" баған. (ЖКД-ның негізгі парағының).
      Бағанда декларанттың 14-бағанда көрсетілген қаржылық және банктік мәліметтері көрсетіледі. Осы бағанда мәлімделетін мәліметтер олардың реттік номерлері көрсетіле отырып жаңа жолдан қойылады.
      1 номерімен ұлттық валютадағы есеп шотының номері және осы шот ашылған банктің атауы көрсетіледі.
      2 номерімен валюталық шоттың номері және валюталық шот ашылған банктің атауы көрсетіледі.
      "В" баған. "Есептеудің егжей-тегжейі".
      Бағанда 17-қосымшаға сәйкес төлемнің әрбір түрі бойынша осы түр бойынша төлемдердің негізгі парақ және әрбір қосымша парақ жөніндегі төлемдерден тұратын нақты төленген жалпы сомасы, Қазақстан Республикасы валютасының қысқаша атауы, сондай-ақ жасалған төлемді растайтын құжаттың номері мен күні көрсетіледі.
      Кеден төлемдерін төлеу бойынша кейінге қалдырулар немесе бөліп-бөліп төлеу құқығы берілген жағдайда, Кеден төлемдерін төленуін қамтамасыз ету түрлерінің жіктеушісіне (19-қосымша) сәйкес кеден төлемдері мен салықтарының төленуін қамтамасыз ету түрі, сондай-ақ оған төлемді қамтамасыз ету берілген жалпы сома мен валютаның қысқаша атауы көрсетіледі.
      Бұл ретте 48-бағанда кеден баждарын төлеу бойынша кейінге қалдыру берілген күн көрсетіледі.
      Төленген төлемдердің сомасы дөңгелектеу ережелері бойынша бүтін санға дейін дөңгелектенеді.
      Егерде кеден төлемдерін төлеу кезінде айрықша ставка Еурода болса, сондай -ақ бағанда Еуро бағамы көрсетіледі.
      Бағанды толтырудың мысалы осы Ережеге 18-қосымшада келтірілген.
      "Д" бағаны. "Кедендік бақылау".
      Бағандарда "Шығаруға рұқсат етіледі" немесе "Шығаруға тыйым салынады" мөртабандарының таңбалары түрінде тауарларды шығару мәселесі бойынша қабылданған шешім туралы белгілер, сондай-ақ кедендік бақылаудың нәтижелері мен салынған кедендік бірдейлендіру құралдары туралы куәландыратын басқа да белгілер қойылады. Кеден органының жауапты лауазымды адамының тегі көрсетіле отырып декларацияланатын тауарларға қатысты қабылданған шешім туралы белгілер қойылады және көрсетілген адамның қолымен және жеке номерлік мөрімен куәландырылады.
      Мөрлер мен мөртабандардың таңбалары анық көрінуі тиіс.
      Басқа кеден белгілерін қою үшін ЖКД-ның сыртқы жағын пайдалануға рұқсат етіледі.
      ЖКД-ның сыртқы жағына декларант енгізген барлық мәліметтерді кеден органының лауазымды адамы жеке номерлік мөрді мөрдің төменгі шеті қоршалған жазбаның төменгі жиегіне келетіндей етіп қою арқылы жазбаны қамтитын тұйық сызықпен белгілейді.
      Қосымша парақтың "С" бағаны:
      Бағанда ЖКД негізгі парағының "Д" бағанында белгіні жүзеге асырған кеден органы инспекторының жеке номерлік мөрі, күні және қолы қойылады.
      Мөрлер мен мөртабандардың таңбалары анық көрінуі тиіс.
      Ескерту. 22-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитетінің 2007.07.12 N 188 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

3. Экспорт кеден режимінде орналастырылатын тауарларды
декларациялау кезінде ЖКД-ны толтыру ережесі

      23. Декларант ЖКД негізгі парағының мынадай бағандарын және қосымша парақтардың тиісті бағандарын толтырады:
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 54, А (тек ЖКД-ның негізгі парағын) және В.

      24. Кеден органының лауазымды адамдары ЖКД-ның негізгі парақтарының бағандарын және қосымша парақтарының тиісті бағандарын толтырады:
      7, А (тек қосымша парақтарды), Д және С.

      25. 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 54, А, В және Д бағандары еркін айналым үшін шығару кеден режимінде орналастырылған тауарларды декларациялау кезінде ЖТД-ны толтыру ережелеріне сәйкес толтырылады (осы Нұсқаулықтың 2.2. және 2.3-тармақтары).

      26. Декларанттың бағанды толтыруының тәртібі.
      1-баған. "Декларацияның түрі".
      Бағанның бірінші шағын бөлімінде "ЭК" көрсетіледі.
      Бағанның екінші шағын бөлімінде 3-қосымшаға сәйкес кеден режимінің екі мәнді коды көрсетіледі;
      бағанның үшінші шағын бөлімі осындай жағдайларда толтырылады:
      1) шағын бөлімде мерзімдік кедендік декларацияны толтыру кезінде "МДТ";
      2) алдын ала декларациялау кезінде - "АД";
      3) уақытша декларация толтыру кезінде - "УД" деп көрсетіледі.

      2-баған. "Жөнелтуші/экспорттаушы".
      Негізгі және қосымша парақтарда бағанда тауарларды жөнелтуші туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Егер тауарларды жөнелтуші заңды тұлға болып табылса, оның ұйымдық-құқықтық нысанын көрсетуді қамтитын толық атауы және заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Егер жөнелтушінің атынан заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі түссе оның атауы, ұйымдық-құқықтық нысанына сілтеме және құрылымдық бөлімшенің заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Егер жөнелтуші жеке тұлға болып табылса, оның тегі және аты-жөні, оның нақты тұратын жері, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаты туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес жөнелтушінің БКН көрсетіледі.
      Егер алушы шетелдік тұлға болып табылса шетелдік тұлғаның атауы және заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Бұл ретте, бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес шетелдік заңды тұлға немесе жеке адам санатының тек қана екі таңбалы коды, сондай-ақ 5-қосымшаға сәйкес кедендік ресімдеу органы әкімшілік-аумақтық объектісінің коды (ӘАОК) көрсетіледі.
      2-баған. "Жөнелтуші/экспорттаушы".
      Негізгі және қосымша парақтарда бағанда тауарларды жөнелтуші туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Егер тауарларды жөнелтуші тұлға оның құрылымдық бөлімшесі болып табылмайтын заңды тұлға арқылы тауарларды өз атынан жіберетін тұлға болып табылса, бағанда оның ұйымдық-құқықтық нысанына, тұратын жеріне (заңды мекен-жайы) сілтемені қамтитын жүк жөнелтушінің атауы көрсетіледі, одан әрі АРҚЫЛЫ деген жазба жасалады және ол арқылы тауарларды жеткізу жүзеге асырылатын ұйымдық-құқықтық нысанына, тұратын жеріне (заңды мекен-жайы) сілтемені қамтитын заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.
      Бұл ретте, бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес жөнелтушінің БКН көрсетіледі.
      Мысалы,
      "ГАРАНТ ЖШС, АСТАНА ҚАЛАСЫ, ПЕРВОМАЙСКАЯ КӨШЕСІ, 14 ҮЙ ЖАҚСЫ ЖШС АРҚЫЛЫ, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, ДОСТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 7 ҮЙ"

      8-баған. "Алушы/импорттаушы".
      Бағанда тауарларды алушы туралы мәліметтер: заңды тұлғаның немесе оның құрылымдық бөлімшесінің атауы (жеке тұлға үшін - тегі және аты-жөні), оның заңды мекен-жайы, оның ішінде ол тұратын елдің қысқаша атауы көрсетіледі.
      Тауарларды жеке тұлғалар ресімдеген жағдайда, егер тауарларды алушы белгісіз болған жағдайда, баған толтырылмайды.
      Тауарлар Ресей Федерациясынан өткізілген жағдайда, бағанда қосымша облыс/өлке көрсетіледі.
      Қосымша парақта баған толтырылмайды.

      10-баған. "1-ші межелі елі".
      Бағанда тауарды түсіру (қайта тиеу) жүзеге асырылатын елдің коды 6-қосымшаға сәйкес көрсетіледі.
      Мысалы: тауарларды экспорттау кезінде межелі елі - Швейцария, тауарды түсіру Баку портында жүргізіледі, тиісінше 1-ші межелі елі - Әзірбайжан (Баку) болып табылады. 10-бағанда "031" елдің коды қойылады.
      15 және 15а-бағандары. "Жөнелтуші ел", "Жөнелтуші елдің коды".
      Бағанда тиісінше әлем "ҚАЗАҚСТАН" деген қысқаша атауы мен тауарларды жөнелту елінің "398" деген сандық коды көрсетіледі (6-қосымшаға сәйкес).
      17 және 17а-бағандар. "Межелі елі", "Межелі елдің коды".
      Бағандарда тиісінше ЖКД берілген күні онда тауарлар пайдаланылатын, қолданылатын немесе одан әрі қайта өңдеуге ұшырайтын межелі ел ретінде белгілі елдің қысқаша атауы мен сандық коды 6-қосымшаға сәйкес көрсетіледі.
      Межелі ел туралы қандай да бір мәліметтер болмаған жағдайда бағандарда тиісінше "БЕЛГІСІЗ" және "000" (нольдер) деп көрсетіледі.

      18-баған. "Жөнелту кезіндегі көлік құралы/ТКБО".
      Бағанда оған Қазақстан Республикасының кеден шекарасындағы өткізу пунктіне жеткізу үшін тауарлар тиелу тиіс көлік құралдар, не құбыр желісі көлігімен немесе электр желілері бойынша өткізілетін тауарларды кедендік бақылау орындары туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Бағанның сол шағын бөлімінде көлік құралдарының саны қойылады, бөлгіштен (қос нүкте) кейін "СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ" деген сілтеме жасалады, ал ЖКД-ның сыртқы жағында теңіз немесе өзен кемелерінің атаулары, әуе кемелерінің рейс нөмірлері мен борт нөмірлері, темір жол вагондарының нөмірлері, автокөлік құралдары мен тіркемелердің, жартылай тіркемелерінің тіркеу нөмірлері және тағы басқалар көрсетіледі. Көлік құралдардың номерлерін жазған кезде және басқа бөлгіштерді пайдалануға рұқсат етілмейді.
      Мысалы: ЖКД-ның негізгі бетінде: "3: СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ"
      ЖКД-ның сыртқы жағында:
      "18 БАҒАННЫҢ ЖАЛҒАСЫ:
      Р043МАН, Р123ВОМ, Р458ОММ".
      Тауарларды құбыр желісі көлігімен немесе электр желілері бойынша өткізу кезінде сол жақ бөлігінде ТКБО қысқаша атауы: сызықша арқылы Құбыр желісі және электр желілері жіктеуішіне сәйкес (20-қосымша) магистралдық құбыр желісі немесе электр беру желілері (МГ - магистралдық газ құбыры, ММ - магистралды мұнай құбыры, ЭБЖ - электр беру желілері, ММӨ - магистралды мұнай өнімдері желісі), қос нүкте арқылы Құбыр желісі көлігімен немесе электр беру желілері бойынша өткізілетін тауарларды кедендік бақылау орындарының жіктеушісіне (7-қосымша) сәйкес тауарларды беру пунктінің немесе пункттерінің коды көрсетіледі.
      Мысалы: "1: МГ-091"
      "1: МН-004"
      "2: ЛЭП-024, 025"
      Оң жақ кіші бөлікке көлік құралы/ТКБО 6-қосымшаға сәйкес тіркелген елдің сандық коды қойылады.
      Егер тауарлар әр түрлі елдерде тіркелген бірнеше көлік құралмен тасымалданса, онда кодтың орнына "999" қойылады.
      Егер тауарлар Еуропа Одағының бірден көп елдерінде тіркелген бірнеше көлік құралмен тасымалданса, бағанда "097" көрсетіледі.
      Көлік құрал тауар ретінде өткізілетін болса, оң жақ кіші бөлікке көлік құрал тіркеуден шығарылғанға дейін тіркелген елдің сандық коды 6-қосымшаға сәйкес қойылады.
      Баған тауарлар МКД бойынша декларацияланған жағдайда толтырылмайды. Бұл ретте, баған МКД рәсімін жабу үшін толық ЖКД-ны беру кезінде толтырылады.

      20-баған. "Жеткізу шарттары".
      Бағанда сыртқы сауда өтемелі мәмілесінің ережелеріне сәйкес жеткізу шарттары мен декларацияланатын тауарлар туралы мәліметтер көрсетіледі:
      бағанның бірінші шағын бөлімінде 8-қосымшаға сәйкес жеткізу шартының сандық коды көрсетіледі;
      екінші шағын бөлімінің сол жақ бөлігінде Инкотермс-2000 сәйкес географиялық пункт көрсетіле отырып жеткізу шартының қысқаша әріптік коды көрсетіледі;
      екінші шағын бөлімінің оң жақ бөлімінде валюталық түсімнің түсу мерзімінің немесе 9-қосымшаға сәйкес тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің, санаткерлік қызмет нәтижелерінің қарама-қарсы жеткізілуі немесе қарама-қарсы жеткізілімдері мерзімінің екі мәнді сандық коды көрсетіледі;
      бағанның үшінші шағын бөлімінде осы өтеулі шарттың ережелеріне сәйкес тауарлар үшін қолданылатын есеп нысанының екі мәнді сандық коды (22-қосымша) көрсетіледі;
      екінші шағын бөлімнің оң жақ бөлігі және үшінші шағын бөлім тауарлар өтеусіз негізде жүзеге асырылатын мәлімдемелер бойынша өткізілген жағдайда, баған толтырылмайды.

      21-баған. "Шекарадағы көлік құралы/ТКБО".
      Бағанда тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы іс жүзінде әкетілетін көлік құралдары, не құбыр желісі көлігімен немесе электр желілері бойынша өткізілетін тауарларды кедендік бақылау орындары туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Бағанның сол жақ шағын бөлігінде көлік құралдарының саны қойылады, бөлгіштен (қос нүкте) кейін "СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ" деген сілтеме жасалады, ал ЖКД-ның сыртқы жағында теңіз немесе өзен кемелерінің атаулары, әуе кемелерінің рейс нөмірлері мен борт нөмірлері, темір жол вагондарының нөмірлері, автокөлік құралдары мен тіркемелердің, жартылай тіркемелердің тіркеу нөмірлері және тағы басқалар көрсетіледі.
      Көлік құралдардың номерлерін жазған кезде және басқа бөлгіштерді пайдалануға рұқсат етілмейді.
      Мысалы: ЖКД-ның негізгі бетінде: "3: СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ"
      ЖКД-ның сыртқы жағында:
      "18 БАҒАННЫҢ ЖАЛҒАСЫ:
      Р043МАН, Р123ВОМ, Р458ОММ".
      Тауарларды құбыр желісі көлігімен немесе электр желілері бойынша өткізу кезінде сол жақ бөлігінде ТКБО қысқаша атауы: сызықша арқылы Құбыр желісі және электр желілері жіктеуішіне сәйкес (20-қосымша) магистралдық құбыр желісі немесе электр беру желілері (МГ - магистралдық газ құбыры, ММ - магистралды мұнай құбыры, ЭБЖ - электр беру желілері, ММӨ - магистралды мұнай өнімдері желісі), қос нүкте арқылы Құбыр желісі көлігімен немесе электр беру желілері бойынша өткізілетін тауарларды кедендік бақылау орындарының жіктеушісіне (7-қосымша) сәйкес тауарларды беру пунктінің немесе пункттерінің коды көрсетіледі.
      Мысалы: "1: МГ-091"
      "1: МН-004"
      "2: ЛЭП-024, 025"
      Құбыр желісі көлігімен немесе электр желілері бойынша өткізілетін тауарлар аралас тасымалданған жағдайда, бағанда онымен тауар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін көлік құралының атауы көрсетіледі.
      Оң жақ шағын бөлімде 6-қосымшаға сәйкес көлік құралдары/ТКБО тіркелген елдің коды қойылады.
      Егер тауарлар әр түрлі елдерде тіркелген бірнеше көлік құралдарымен тасымалданса онда кодтың орнына "999" қойылады.
      Егер тауарлар Еуропа Одағының бірден көп елдерінде тіркелген бірнеше көлік құралмен тасымалданса, бағанда "097" көрсетіледі.
      Көлік құрал тауар ретінде өткізілетін болса, оң жақ кіші бөлікке көлік құрал тіркеуден шығарылғанға дейін тіркелген елдің сандық коды 6-қосымшаға сәйкес қойылады.
      Баған тауарлар МКД бойынша декларацияланған жағдайда толтырылмайды. Бұл ретте, баған МКД рәсімін жабу үшін толық ЖКД-ны беру кезінде толтырылады.

      25-баған. "Шекарадағы көліктің түрі".
      Бағанда 12-қосымшаға сәйкес 21-бағанда көрсетілген көлік құралдары түрінің коды қойылады.

      26-баған. "Ел ішіндегі көліктің түрі".
      Бағанда онымен/ол арқылы тауарларды межелі кеден органына тауарларды жеткізу жүзеге асырылған көлік құралы/ТКБО түрінің коды 12-қосымшаға сәйкес қойылады.

      28-баған. "Қаржылық және банктік мәліметтер".
      Егер өтеулі шарттың ережелеріне сәйкес декларацияланатын тауарлар үшін есеп айырысуларды ақшалай немесе өзге де төлем құралдарын пайдалана отырып немесе тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді, санаткерлік қызмет нәтижелерін қарама-қарсы жеткізу нысанында ЖКД-ның 9-бағанында көрсетілген қазақстандық тұлға жүзеге асырылса, баған толтырылады.
      Бағанда оның өтеулі шартына сәйкес тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың кеден режимі өзгертілетін қазақстандық тұлғаның қаржылық және банктік мәліметтері көрсетіледі. Осы бағанда мәлімделетін мәліметтер осы Ереженің 2-бөлімінде келтірілген тиісті бағандарды толтыру ережесіне сәйкес көрсетіледі.
      Декларацияланатын тауарларға қатысты мәміле паспорты ресімделмесе баған толтырылмайды.

      36-баған. "Преференциялар".
      Бағанда кедендік баж қойылымы бекітілгендігіне немесе жоқтығына тәуелсіз преференциялардың, жеңілдіктердің және кеден төлемдері мен салықтарды төлеудің өзге де ерекшеліктерінің жіктеушісіне (14-қосымша) сәйкес кеден төлемдері мен салықтарын төлеу жөнінде берілген преференциялардың, жеңілдіктердің немесе ерекшеліктердің (бұдан әрі - ерекшеліктер) әріптік кодтары қойылады.
      мынадай сызба бойынша:
      С, П әріптері позицияларды таңбалау үшін келтірілген және преференциялардың, жеңілдіктердің және кеден төлемдерін төлеу жөніндегі өзге де ерекшеліктердің жіктеушісінің тиісті бөлімінде келтірілген әріптік кодтарды қою орнын ғана айқындайды.
      СП, мұнда тиісінше:
      С - кедендік ресімдегені үшін кеден алымдарын төлеу жөніндегі ерекшеліктің коды;
      П - әкелулік кеден бажын төлеу жөніндегі ерекшеліктің коды;
      Егер декларацияланатын тауарларға қатысты кеден төлемдері мен салықтарды төлеу жөніндегі ерекшеліктер қолданылмаса, онда тиісті позицияға "О" әріпі қойылады.
      Мысалы:
      1) кедендік ресімдегені үшін кедендік алымдар белгіленген тәртіппен төленеді, тауарлар әкетулік кеден бажын салудан босатылады, бағанға "ОА" қойылады;
      2) әкетулік тауарлар кедендік ресімдегені үшін кеден алымдарын төлеуден босатылған, әкетулік кедендік баж белгіленген тәртіппен төленеді - бағанға тиісті "АО" қойылады;
      3) кедендік ресімдеу үшін кедендік алымдар белгіленген тәртіппен төленеді, әкетулік тауарларға баждан босату таралады, бұл ретте әкетулік кедендік баж ставкасы белгіленбеген - бағанға "АО" қойылады;
      4) кедендік ресімдеу үшін кедендік алымдар және әкетулік кедендік баж белгіленген тәртіппен төленеді - бағанға "ОО" қойылады.

      46-баған. "Статистикалық құн".
      Егер тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өтеулі негіздегі сыртқы сауда мәмілесіне сәйкес өткізілсе, бағанда фактуралық құны бойынша FОВ бағалар базасына келтірілген - қазақстандық порт немесе DAF Қазақстан Республикасының шекарасы (Инкотермс-2000) декларацияланатын тауарлардың кедендік құны көрсетіледі.
      Жеткізу шарттарында Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тысқары жерлердегі жеткізу пункті (мысалы, СІF - Стамбул немесе DAF - Ресей - поляк шекарасы) көзделетін жағдайлар үшін фактуралық құннан Қазақстан Республикасының кеден аумағынан әкеткеннен кейін тауарларды жеткізу жөніндегі шығыстар алынып тасталады.
      СІF - қазақстандық кемежай немесе СІР - Қазақстан Республикасының шекарасындағы межелі пункттің бағалар базасына статистикалық құнды есептеу 24-қосымшада көрсетілген ұсынылған алгоритмге сәйкес жүргізіледі.
      Тауарлар сатып алу-сату немесе айырбастаудан ерекшеленетін шартқа сәйкес әкетілген жағдайда, 45-бағанда келтірілген кедендік құн бойынша қайта есептелген тауарлардың АҚШ долларындағы статистикалық құны көрсетіледі.
      Бөлшектік бірліктері бар алынған мән, егер ол бір АҚШ долларынан көп болса, дөңгелектеу ережелері бойынша тұтас шамаға дейін дөңгелектенеді.
      Статистикалық құнды АҚШ долларына қайта есептеу кезінде ЖКД-ны кедендік ресімдеуге қабылдаған күнгі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалатын нарықтық айырбастау бағамы қолданылады. Валютаны АҚШ долларына қайта есептеу 16-қосымшада белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

      47-баған. "Кеден баждары мен алымдарын есептеу".
      Тауарларды ресімдеген үшін кеден алымдарын есептеу осы Ереженің 2-бөлімінің 47-бағанын толтыру тәртібіне сәйкес жүргізіледі.
      Әкетулік кеден бажын есептеу кезінде бағанды толтыру осы Ереженің 2-бөлімінде жазылған әкелулік кеден бажын есептеу кезіндегіге ұқсас жүргізіледі.
      Әкетулік кеден бажын есептеу кезінде бағанды толтырудың мысалы осы Ережеге 18-қосымшада келтірілген.
      Кеден кодексінің 113-бабында көзделген жағдайда "Д" бағанында тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тысқары жерлеріне әкету кезіндегі жеткізу орны мен мерзімдері көрсетіле отырып лауазымды адамының жеке нөмірлік мөрімен куәландырылған тиісті мөртаңба қойылады.
      "С" бағаны.
      Бағанда инспектордың жеке нөмірлік мөрімен расталған Қазақстан Республикасының аумағынан шығу кеден органынан тауарлар мен көлік құралдарын жеткізу орны мен мерзімі көрсетіледі.
      Мөрдің таңбасы анық көрінуі тиіс.

4. Кеден қоймасы кеден режиміне орналастырылған
тауарларды декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесі

      27. Декларант ЖКД-ның мынадай бағандарын толтырады:
      1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 54, А, В.

      28. Кеден органдарының лауазымды адамдары 7, С және Д бағандарын толтырады.

      29. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 53, 54, А, В, С және Д бағандары осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.

      30. 1, 9, 22, 28, 44, 49-бағандарын декларант мынадай ерекшеліктерді ескере отырып толтырады:
      1-баған. "Декларацияның түрі".
      Бағанның бірінші шағын бөліміне кеден қоймасына:
      Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелінетін тауарларды кеден қоймасына орналастыру кезінде "ИМ" көрсетіледі;
      Екінші шағын бөлімінде 3-қосымшаға сәйкес кеден режимінің екі мәнді коды көрсетіледі;
      алдын ала, мерзімдік декларациялау рәсімі пайдаланылған жағдайда үшінші шағын бөлімде - "АД", "МДК" тиісті көрсетіледі.

      9-баған. "Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға".
      Тауарларды кеден қоймасына орналастыратын және (немесе) декларацияланатын тауарларға қатысты өкілеттіктері бар тұлға туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Жоғарғы оң бұрышында "N" белгісінен кейін кеден қоймасына тауарларды орналастырған қазақстандық адамның БКН-ы көрсетіледі (4-қосымша).
      Егер тауарларды қоймаға шетелдік тұлға орналастырса, жоғарғы оң бұрышта "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес шетелдік заңды тұлға немесе жеке адам санатының тек қана екі таңбалы коды, сондай-ақ 5-қосымшаға сәйкес кедендік ресімдеу органы әкімшілік-аумақтық объектісінің коды (ӘАОК) көрсетіледі.

      22-баған. "Валюта және тауарлардың жалпы фактуралық құны".
      Сол жақ шағын бөлімде шарттың немесе мәміле жасауды регламенттейтін өзге де келісім валютасының сандық коды кедендік ресімдеу мақсаттары үшін пайдаланылатын 10-қосымшаға сәйкес көрсетіледі;
      бағанның оң жақтағы шағын бөлімі толтырылмайды.

      28-баған. "Қаржылық және банктік мәліметтер".
      Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлғаның қаржылық және банктік мәліметтері көрсетіледі (деректемелердің әрқайсысы жаңа жолдан әрқайсысының реттік нөмірі көрсетіле отырып енгізіледі):
      2 - банктің ОКПО коды және үтір арқылы аталған бағанда көрсетілген адам банк шотын ашқан банктің қысқаша атауы, (егер банктің ОКПО коды 8 саннан тұрса, онда ол оң жағынан төрт нольмен толықтырылады);
      3 - аталған банкте 2 нөмірімен көрсетілген банктің заңды мекен-жайы;
      4 - аталған бағанда көрсетілген тұлғаның есеп-шоты ашылған банктің нөмірі.

      44-баған. "Қосымша ақпарат/ұсынылатын құжаттар".
      3 нөмірімен тауарларды кеден қоймасына орналастырған тұлға мен кеден қоймасы иесінің арасындағы шарттың нөмірі мен күні көрсетіледі.
      Қалған мәліметтер тауарларды еркін айналым үшін шығару кеден режимінде орналастырылған тауарларды декларациялау кезінде бағанды толтыру ережесіне (осы Ереженің 2-тарауы) сәйкес енгізіледі.

      49-баған. "Қойманың атауы".
      Кеден қоймасын құруға арналған лицензияның нөмірі мен берілген күні көрсетіледі.

5. Иесі Қазақстан Республикасының кеден органы болып
табылатын кеден қоймасына тауарларды орналастыру кезінде
ЖКД толтырудың ерекшеліктері

      31. Декларант ЖКД-ның мынадай бағандарын толтырады:
      1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 49, 53, 54, А, В.

      32. Кеден органының лауазымды адамы: 7, С және Д бағандарын толтырады.

      33. 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 15а, 17, 17а, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 45, 47, 54, А, В, С және Д бағандары осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.

      34. 1, 22, 28-бағандары осы Ереженің 4-бөліміне сәйкес толтырылады.

      35. 9, 44, 49-бағандары мынадай ерекшеліктер ескеріле отырып толтырылады:
      9-баған. "Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға".
      Осы Ережеде көзделген тәртіппен кеден қоймасына тауарлар орналастырған тұлға туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Жоғарғы оң бұрышында "N" белгісінен кейін кеден қоймасына тауарларды орналастырған қазақстандық адамның БКН-ы көрсетіледі (4-қосымша).
      Егер тауарларды қоймаға шетелдік тұлға орналастырса, жоғарғы оң бұрышта "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес шетелдік заңды тұлға немесе жеке адам санатының тек қана екі таңбалы коды, сондай-ақ 5-қосымшаға сәйкес кедендік ресімдеу органы әкімшілік-аумақтық объектісінің коды (ӘАОК) көрсетіледі.

      44-баған. "Қосымша ақпарат/ұсынылатын құжаттар".
      3 нөмірімен тауарлардың кеден қоймасына тауарларды орналастыратын тұлға мен кеден қоймасының иесі арасындағы шарттың номері мен күні көрсетіледі.
      Қалған мәліметтер тауарларды еркін айналым үшін шығару кеден режимінде орналастырылған тауарларды декларациялау кезінде бағанды толтыру ережесіне (осы Ереженің 2-тарауы) сәйкес енгізіледі.

      49-баған. "Қойманың атауы".
      Кеден қоймасының иесі болып табылатын кеден органының атауы мен коды көрсетіледі.

6. Тауарлардың қайта импорты кеден режимінде
орналастырылған тауарларды декларациялау кезінде
ЖКД толтырудың ережесі

      36. Декларант ЖКД-ның мынадай бағандарын толтырады:
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, А, В.

      37. Кеден органының лауазымды адамы 7, С және Д бағандарын толтырады.

      38. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54, А, В, Д осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.

      39. Қайта импортталатын тауарлардың жай-күйі олар Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерлерінде болған кезде өзгерген жағдайда, декларант ЖКД-ның ажырамас бөлігі болып табылатын ЖКД-ның қосымшасын толтырады және ол ЖКД-мен бір мезгілде кеден органына беріледі.

      40. 1, 9, 28, 31, 36, 37, 40, 50, 53, С-бағандары мынадай ерекшеліктер ескеріле отырып толтырылады.
      1-баған. "Декларацияның түрі":
      бағанның бірінші шағын бөлімінде тауарлардың өткізілу бағыты көрсетіледі - "ИМ";
      екінші шағын бөлімде 13-қосымшасына бірінші бөліміне сәйкес кеден режимінің екі мәнді коды көрсетіледі:
      бағанның үшінші шағын бөлімі толтырылмайды.

      9-баған. "Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға".
      Осы Ережеде көзделген тәртіппен тауарларды Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы қайта импорт кеден режиміне сәйкес өткізетін тұлға туралы мәліметтер көрсетіледі;
      тауарларды сатып алу-сату немесе айырбастау шарттары бойынша әкелу кезінде бағанда шарт жасасқан қазақстандық тұлғаның деректемелері көрсетіледі.
      Жоғарғы оң бұрышында "N" белгісінен кейін кеден қоймасына тауарларды орналастырған қазақстандық адамның БКН-ы көрсетіледі (4-қосымша).
      Егер қаржылық реттеуге жауапты тұлға Қазақстан Республикасында тіркелмеген шетелдік тұлға болып табылса, шетелдік тұлғаның атауы және заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Егер тауарларды қоймаға шетелдік тұлға орналастырса, жоғарғы оң бұрышта "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес шетелдік заңды тұлға немесе жеке адам санатының тек қана екі таңбалы коды, сондай-ақ 5-қосымшаға сәйкес кедендік ресімдеу органы әкімшілік-аумақтық объектісінің коды (ӘАОК) көрсетіледі.

      28-баған. "Қаржылық және банктік мәліметтер".
      Тауарларды сатып алу-сату шарттары бойынша әкелу кезінде баған осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады;
      өзге жағдайларда баған толтырылмайды.

      31-баған. "Жүк орындары және тауарлардың сипаттамасы".
      Қайта импортталатын тауарлардың жай-күйі Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерлерде өзгерген жағдайда, 4 нөміріндегі бағанда ЖКД-ның қосымшасына сілтеме жасалады;
      басқа мәліметтер осы Ережеге сәйкес мәлімделеді;

      36-баған. "Преференциялар".
      Бағанды толтыру кезінде кедендік ресімдегені үшін кеден алымдарын төлеу жөніндегі ерекшеліктердің коды еркін айналым үшін шығару кеден режиміне орналастырылған тауарларды декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесіне сәйкес қойылады.
      Қалған позицияларда "О" әріптері қойылады.

      37-баған. "Рәсім".
      Баған еркін айналым үшін шығару кеден режиміне орналастырылған тауарларды декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесіне сәйкес толтырылады.
      Бұл ретте тауарлардың Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізу рәсімінің алты мәнді құрамдық кодының екінші екі санында 3-қосымшасының 1-бөліміне сәйкес экспорт кеден режимінің екі мәнді коды көрсетіледі.

      40-баған. "Жалпы декларация/алдыңғы құжат".
      Оған сәйкес тауарлар экспорт кеден режиміне орналастырылған ЖКД нөмірі көрсетіледі.

      50-баған. "Сенімхат беруші".
      Декларант (кеден брокері - ұсынылған тұлға декларациялаған жағдайда) мынадай жазбаны жүргізеді:
      "Тауарлардың қайта импорт режиміне орналастыру шарттарына сәйкес екендігін мәлімдеймін: әкету фактісі және сәті, отандық тауар, өзгеріссіз жай-күй, әкетулік баждарды қайтарумен (қайтарусыз)".

      53-баған. Кеден және межелі елі".
      Егер Қазақстан Республикасы орталық кеден органының нормативтік кесімдеріне сәйкес декларацияланатын тауарларға қатысты тауарларды кедендік бақылаумен жеткізу рәсімі қолданылса, баған толтырылады.
      Бағанда еркін айналым үшін шығару кеден режиміне орналастырылған тауарларды декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесіне сәйкес тауарлардың жеткізілуін бақылау құжаттары туралы мәліметтер көрсетіледі.
      "С" бағаны:
      кеден органының кедендік ресімдеуді жүргізетін лауазымды адамы тауарларды қайта импорт кеден режиміне орналастыру үшін қажетті соңғы құжаттың атауын, қабылданған күнін, айын және жылын көрсетеді, белгі лауазымды адамның қолымен және оның жеке нөмірлік мөрімен куәландырылады.

      41. Осы Ереженің 39-тармағында көрсетілген ЖКД-ға қосымша ЖКД-ның ажырамас бөлігі болып табылады және мынадай нысанда толтырылады:
"ЖКД-ға қосымша N _________________________________________________
Адамның Т.А.Ә. немесе мәлімдеуші тұлғаның атауы ___________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Декларанттың қолы және мөрі _______________________________________

      Бұрын төленген сомаларды қайтару талап етіле ме?   Иә   Жоқ
                                (керек емесін сызып тастау қажет)

      Кеден органының тауарларды қайта импорт кеден режиміне орналастыруға рұқсат ету туралы белгісі.
      Күні, кеден органы лауазымды адамының қолы және мөрі.
      (Тасымалдау мен сақтаудың қалыпты жағдайлары кезінде тозуының немесе жойылуының табиғилығын растайтын негіздемені көрсету, аз-кем жөндеу және басқа да ұқсас операциялар жүргізілген жағдайда, әкелу сәтінде құнды ұлғайтпайтындығы туралы куәландыратын есеп келтіріледі)".

7. Мемлекет пайдасына тауардан бас тарту кеден
режиміне орналастырылған тауарларды декларациялау
кезінде ЖКД толтыру ережесі

      42. Декларант ЖКД-ның мынадай бағандарын толтырады:
      1, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 20, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 54, А, В.
      Бұл ретте 22, 42-бағандар тауарлардың фактуралық құны белгілі болатын жағдайда толтырылады.

      43. Кеден органының лауазымды адамы 7, С және Д бағандарын толтырады.

      44. 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 44, 45, 47, 54, А, В, С және Д осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.

      45. 1, 2, 22, 31, 40, 50-бағандары мынадай ерекшеліктер ескеріле отырып толтырылады.
      1-баған. "Декларацияның түрі":
      бірінші шағын бөлімінде тауарлардың өткізілу бағыты көрсетіледі "ИМ" (Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелінген тауарлар үшін де, өзге кеден режиміне бұрын орналастырылған тауарлар үшін де);
      екінші шағын бөлімінде 3-қосымшаның бірінші бөліміне сәйкес кеден режимінің екі мәнді коды көрсетіледі;
      бағанның үшінші шағын бөлімі толтырылмайды.

      2-баған. "Жөнелтуші/экспорттаушы".
      Негізгі және қосымша парақтардағы бағандарда мемлекет пайдасына тауардан бас тарту кедендік режиміне тауарларды орналастыратын тұлға туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Егер ол заңды тұлға болып табылса, оның ұйымдастырушылық-құқықтық нысанына және заңды мекен-жайына сілтемені қамтитын оның толық атауы көрсетіледі.
      Егер ол заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі болып табылса, оның ұйымдастырушылық-құқықтық нысанына сілтемені қамтитын атауы және құрылымдық бөлімшенің заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Егер ол жеке адам болып табылса оның тегі және аты-жөні, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін алушының 2-қосымшаға сәйкес БКН-і көрсетіледі.
      Егер алушы Қазақстан Республикасында тіркелмеген шетелдік тұлға болып табылса, шетелдік тұлғаның атауы және заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Бұл ретте, бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес шетелдік заңды тұлға немесе жеке адам санатының тек қана екі таңбалы коды, сондай-ақ 5-қосымшаға сәйкес кедендік ресімдеу органы әкімшілік-аумақтық объектісінің коды (ӘАОК) көрсетіледі.
      Егер тауарларды алушы тұлға оның құрылымдық бөлімшесі болып табылмайтын заңды тұлға арқылы тауарларды өз атынан алатын тұлға болып табылса, бағанда оның ұйымдық-құқықтық нысанына, тұратын жеріне (заңды мекен-жайы) сілтемені қамтитын жүк жөнелтушінің атауы көрсетіледі, одан әрі АРҚЫЛЫ деген жазба жасалады және ол арқылы тауарларды жеткізу жүзеге асырылатын ұйымдық-құқықтық нысанына, тұратын жеріне (заңды мекен-жайы) сілтемені қамтитын заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.
      Бұл ретте, бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес жөнелтушінің БКН-і көрсетіледі.
      Мысалы:
      "ГАРАНТ ЖШС, АСТАНА ҚАЛАСЫ, ПЕРВОМАЙСКАЯ КӨШЕСІ, 14 ҮЙ ЖАҚСЫ ЖШС ҮШІН, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, ДОСТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 7 ҮЙ"

      22-баған. "Валюта және жалпы фактуралық құн".
      Сол жақ шағын бөлімде 45-бағанда кедендік құны көрсетілген валютаның коды көрсетіледі;
      бағанның оң жақ шағын бөлігі осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.

      31-баған. "Жүк орындары және тауарлардың сипаттамасы".
      Тауарлар мен көлік құралдарының жеке белгілері көрсетіледі.

      40-баған. "Жалпы декларация/алдыңғы құжат".
      Бұрын өзге кеден режимінде орналастырылған тауарларды мемлекеттік пайдасына бас тарту кеден режимінде орналастырылған жағдайда, бағанда оған сәйкес тауарлар өзге кеден режиміне орналастырылған ЖКД-ның нөмірі көрсетіледі.

      50-баған. "Сенімхат беруші".
      Бағанда тауарлардан мемлекет пайдасына бас тартудың себептері қысқаша жазылады.

8. Тауарлар мен көлік құралдарын уақытша
әкелу кеден режимдеріне орналастырылған тауарларды
декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесі

      46. Декларант ЖКД-ның мынадай бағандарын толтырады: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, А, В.

      47. Кеден органының лауазымды адамы 7, С және Д бағандарын толтырады.

      48. Уақытша әкелу кезінде, сондай-ақ уақытша әкетілген тауарларды кері әкелген жағдайда 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 46, 50, 53, 54, А, В, С және Д бағандары осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.
      уақытша әкелінген тауарлар кері әкетілген жағдайда:
      1) 2, 8, 17, 17а, 18, 21 бағандары осы Ереженің 3-бөліміне сәйкес толтырылады.
      2) 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 15а, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 54, А, В және С осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.

      49. 1, 9, 12, 22, 28, 36, 37, 44, 45, 47, В, С бағандары мынадай ерекшеліктер ескеріле отырып толтырылады.
      1-баған. "Декларацияның түрі":
      1) бағанның бірінші шағын бөлімінде тауарлардың өткізілу бағыты көрсетіледі;
      2) уақытша әкелінген тауарлар кері әкетілген жағдайда - "ЭК";
      екінші шағын бөлімінде 3-қосымшаның бірінші бөліміне сәйкес кеден органының екі мәнді коды көрсетіледі.
      Бағанның үшінші кіші бөлімшесі толтырылмайды.

      9-баған. "Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға".
      Осы Ережеде көзделген тәртіппен тауарды тасымалдайтын тауарлардың кері әкетілуі үшін жауапты тұлға туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Жоғарғы оң бұрышында "N" белгісінен кейін Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізетін және тауарларды қайта әкетуге жауапты адамның БКН-ы көрсетіледі (4-қосымша).
      Егер тауарларды өткізетін тұлға қайта әкетуге жауапты Қазақстан Республикасында тіркелмеген шетелдік тұлға болып табылса, шетелдік тұлғаның атауы мен заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Бұл ретте, жоғарғы оң бұрышта "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес шетелдік заңды тұлға немесе жеке адам санатының тек қана екі таңбалы коды, сондай-ақ 5-қосымшаға сәйкес кедендік ресімдеу органы әкімшілік-аумақтық объектісінің коды (ӘАОК) көрсетіледі.

      12-баған. "Жалпы кедендік құн".
      Негізгі және қосымша парақтардың 45-бағанында көрсетілген тауарлардың кедендік құндарын қосу кезінде алынған декларацияланатын тауарлардың жалпы кедендік құны АҚШ долларымен көрсетіледі.

      22-баған. "Валюта және жалпы фактуралық құн".
      10-қосымшаға сәйкес 45-бағанда кеден құны көрсетілгендей сол жақтағы бөлімшеде бағам коды көрсетіледі, бағанның оң жағы толтырылмайды;
      бағанның оң жақ бөлігі толтырылмайды.

      28-баған. "Қаржылық және банктік мәліметтер".
      Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлғаның қаржылық және банктік мәліметтері көрсетіледі (деректемелердің әрқайсысы әр деректеменің реттік нөмірі көрсетіле отырып жаңа жолдан енгізіледі):
      2 - банктің ОКПО коды және үтір арқылы аталған бағанда көрсетілген адам банк шотын ашқан банктің қысқаша атауы, (егер банктің ОКПО коды 8 саннан тұрса, онда ол оң жағынан төрт нольмен толықтырылады);
      3 - аталған банкте 2 нөмірімен көрсетілген банктің заңды мекен-жайы;
      4 - аталған бағанда көрсетілген тұлғаның есеп-шоты ашылған банктің нөмірі.
      Баған:
      егер 9-бағанда көрсетілген тұлға шетелдік болып табылған;
      тауарларды жеке тұлғалар тасымалдаған жағдайда, баған толтырылмайды.

      36-баған. "Преференциялар".
      Уақытша әкелу кезінде кеден төлемдері мен салықтарды СПАН сызбасы бойынша төлеу ерекшеліктері көрсетіледі, мұнда
      С - берілген жеңілдіктің немесе кедендік ресімдегені үшін кеден алымдарын төлеу жөніндегі өзге де ерекшеліктің коды;
      П - берілген жеңілдіктің немесе кеден бажын төлеу жөніндегі преференцияның коды;
      А - акцизді төлеу жөнінде берілген жеңілдіктің коды;
      Н - қосымша құн салығын төлеу жөнінде берілген жеңілдіктердің коды.
      Кеден баждары мен салықтарды төлеуден ішінара босатылған, не мерзімдік баждар мен салықтар қолданылған жағдайда тиісті позицияның бағанына "Б" қойылады.
      Уақытша әкелінген тауарларды кері әкеткен жағдайда баған толтырылмайды.

      37-баған. "Рәсімдер"
      Баған осы Ереженің 2-тарауына сәйкес толтырылады.
      Соңғы екі санды - кодты 3-қосымшаның 3-бөлігімен айқындалған декларацияланатын тауарларды өткізу ерекшеліктерін толтырған кезде "00" мәнін қолдануға жол берілмейді.

      44-баған. "Қосымша ақпарат/ұсынылатын құжаттар".
      9 нөмірімен декларант (кеден брокері декларациялаған жағдайда ұсынылатын тұлға) мынадай нысанда кері әкетудің мерзімі көрсетіледі:
      "9 - кк. аа. жж. дейін КЕРІ ӘКЕТУ (ӘКЕЛУ)", мұнда кк. аа. жж. - күні, айы және жылдың соңғы екі саны;
      Қалған мәліметтер осы Ережеге сәйкес енгізіледі.

      45-баған. "Кедендік құн".
      31-бағанда мәлімделген уақытша әкелінетін тауарлардың келісім-шарттағы валютасына қайта есептелген кедендік құны көрсетіледі.
      Бөлшектік бірліктері бар мән, үтірден кейінгі екі таңбаға дейін дөңгелектенеді.

      47-баған. "Кеден баждары мен алымдарын есептеу".
      Кеден төлемдері мен салықтардың сомаларын есептеу кезінде бағанды толтыру осы Ережеге сәйкес мынадай ерекшеліктер ескеріле отырып жүргізіледі:
      мерзімдік әкелулік кеден бажының сомасы "Сома" бағанының 4-колонкасында, тауарларды еркін айналым (тауарлардың экспорты) үшін шығару кезінде төлеуге жататын әкелулік (әкетулік) кеден бажының сомасынан төмен көрсетіледі, ол кеден бажы сомасын 3 пайызға көбейту жолымен есептеледі;
      "Сома" бағанының төртінші колонкасын ұқсас толтыру тауарларды уақытша әкелу кезінде алынатын мерзімдік салықтардың сомаларын есептеу кезінде жүргізіледі.
      Бұл ретте, "Ставка" деген ашық жерде ставканың мөлшерінен кейін бөлгіш арқылы есептелген кедендік баж төленетін айлардың саны көрсетіледі.
      Бөлшектік бірліктерді қамтитын алынған мән дөңгелектеу ережелері бойынша үтірден кейінгі екі таңбаға дейін дөңгелектенеді.
      Бұл ретте "СП" колонкасында төлім тәсілі (23-қосымша) көрсетіледі:
      Мысалы $ бағамы - 149,34 ЕВРО бағамы - 167,33 кедендік құн - 5540 $

Түрі

Есептеу негізі

Ставка

Сома

СП

10


50/20 ЕУРО

8366,50

БН

22

827343,60

10 %

82734,36

УР

23

82734,36

3%/3

7446,09

БН

34

918444,46

16%

146951,11

УР

38

146951,11

3%/3

13225,60

БН

      В бағаны. "Есептеудің егжей-тегжейі":
      Баған осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.
      Декларант белгілі бір кезең үшін мерзімдік кеден бажын төлеген жағдайда, бағанда төлем түрінен кейін мерзімдік кеден бажының сомасы көрсетіледі.
      Төленген төлемдердің сомасы дөңгелектеу ережелері бойынша дөңгелектенеді.
      Мысалы:
      10-8367 ТЕҢГЕ
      23-7446 ТЕҢГЕ
      38-13226 ТЕҢГЕ
      Негізгі парақтың С бағаны.
      Баған кеден аумағына тауарлар мен көлік құралдарын уақытша әкелу мерзімдері ұзартылған жағдайда толтырылады. Бағанда қайта әкету күні көрсетіледі.
      Ескерту. 49-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитетінің 2007.07.12 N 188 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

9. Тауарлар мен көлік құралдарын уақытша
әкету кеден режимдеріне орналастырылған тауарларды
декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесі

      50. Декларант ЖКД-ның мынадай бағандарын толтырады: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, А, В.

      51. Кеден органының лауазымды адамы 7, С және Д бағандарын толтырады.

      52. Уақытша әкетілген жағдайда:
      1) 2, 8, 17, 17а, 18, 21, бағандары осы Ереженің 3-бөліміне сәйкес толтырылады.
      2) 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 15а, 19, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 50, 54, А, В, С және Д осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.
      Уақытша әкетілген тауарларды кері әкелген жағдайда 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 53, 54, А, В, С және Д бағандары осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.

      53. 1, 9, 12, 28, 36, 37, 44, 45, 47, В бағандары мынадай ерекшеліктер ескеріле отырып толтырылады.
      1-баған. "Декларацияның түрі".
      Бағанның бірінші шағын бөлімінде тауарлардың өткізілу бағыты көрсетіледі:
      1) Қазақстан Республикасының кеден аумағынан уақытша әкетілген тауарлар - "ЭК";
      2) уақытша әкетілген тауарлар кері әкелінген жағдайда - "ИМ";
      екінші шағын бөлімінде 3-қосымшаның бірінші бөліміне сәйкес кеден органының екі мәнді коды көрсетіледі.
      бағанның үшінші шағын бөлімі толтырылмайды.

      9-баған. "Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға".
      осы Ережеде көзделген тәртіппен тауарды тасымалдайтын тауарлардың кері әкелінуі үшін жауапты тұлға туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Жоғарғы оң бұрышында "N" белгісінен тауарларды қазақстандық тұлға өткізетін болса, оның БКН-ы көрсетіледі (4-қосымша).
      Егер тауарларды қайта әкелуге жауапты адам Қазақстан Республикасында тіркелмеген шетелдік тұлға болып табылса шетелдік тұлғаның атауы мен заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Бұл ретте, жоғарғы оң бұрышта "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес шетелдік заңды тұлға немесе жеке адам санатының тек қана екі таңбалы коды, сондай-ақ 5-қосымшаға сәйкес кедендік ресімдеу органы әкімшілік-аумақтық объектісінің коды (ӘАОК) көрсетіледі.

      12-баған. "Жалпы кедендік құн".
      Негізгі және қосымша парақтардың 45-бағанында көрсетілген тауарлардың кедендік құндарын қосу кезінде алынған декларацияланатын тауарлардың жалпы кедендік құны келісім-шарттың валютасымен көрсетіледі.

      28-баған. "Қаржылық және банктік мәліметтер".
      Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлғаның қаржылық және банктік мәліметтері көрсетіледі (деректемелердің әрқайсысы әр деректеменің реттік нөмірі көрсетіле отырып жаңа жолдан енгізіледі):
      2 - банктің ОКПО коды және үтір арқылы аталған бағанда көрсетілген адам банк шотын ашқан банктің қысқаша атауы, (егер банктің ОКПО коды 8 саннан тұрса, онда ол оң жағынан төрт нольмен толықтырылады);
      3 - аталған банкте 2 нөмірімен көрсетілген банктің заңды мекен-жайы;
      4 - аталған бағанда көрсетілген тұлғаның есеп-шоты ашылған банктің нөмірі.
      Егер 9-бағанда көрсетілген тұлға шетелдік болып табылған жағдайда немесе тауарларды жеке тұлғалар тасымалдаса, баған толтырылмайды.

      36-баған. "Преференциялар".
      Уақытша әкету кезінде кеден төлемдерін СП сызбасы бойынша төлеу ерекшеліктері көрсетіледі, мұнда:
      С - берілген жеңілдіктің немесе кедендік ресімдегені үшін кеден алымдарын төлеу жөніндегі өзге де ерекшеліктің коды;
      П - берілген жеңілдіктің немесе кеден бажын төлеу жөніндегі преференцияның коды;
      Кеден баждарын төлеуден ішінара босатылған, не мерзімдік баждар мен салықтар қолданылған жағдайда тиісті позицияның бағанына "Б" қойылады.
      Уақытша әкетілген тауарларды кері әкелген жағдайда баған толтырылмайды.

      37-баған.
      Соңғы екі санды - кодты 3-қосымшаның 3-бөлігімен айқындалған декларацияланатын тауарларды өткізу ерекшеліктерін толтырған кезде "00" мәнін қолдануға жол берілмейді.

      44-баған. "Қосымша ақпарат/ұсынылатын құжаттар".
      9 нөмірімен декларант (кеден брокері декларациялаған жағдайда ұсынылатын тұлға) мынадай нысанда кері әкетудің мерзімі көрсетіледі: "9 - кк. аа. жж. ДЕЙІН КЕРІ ӘКЕЛУ, мұнда кк. аа. жж. - күні, айы және жылдың соңғы екі саны.
      Қалған мәліметтер осы Ережеге сәйкес енгізіледі.

      45-баған. "Кедендік құн".
      31-бағанда мәлімделген уақытша әкелінетін тауарлардың келісім-шарттың валютасына қайта есептелген кедендік құны көрсетіледі.
      Бөлшектік бірліктері бар мән, үтірден кейінгі екі таңбаға дейін дөңгелектенеді.

      47-баған. "Кеден баждары мен алымдарын есептеу".
      Кеден төлемдерін сомаларын есептеу кезінде бағанды толтыру осы Ережеге сәйкес мынадай ерекшеліктер ескеріле отырып жүргізіледі:
      мерзімдік әкетулік кеден бажының сомасы "Сома" бағанының төртінші колонкасында, тауарларды еркін айналым үшін шығару кезінде төлеуге жататын әкетулік кеден бажының сомасынан төмен көрсетіледі, ол кеден бажы сомасын 3 пайызға көбейту жолымен есептеледі;
      Бұл ретте, "Ставка" деген ашық жерде ставканың мөлшерінен кейін бөлгіш арқылы есептелген кедендік баж төленетін айлардың саны көрсетіледі.
      Бөлшектік бірліктерді қамтитын алынған мән дөңгелектеу ережелері бойынша үтірден кейінгі екі таңбаға дейін дөңгелектенеді.
      Бұл ретте "СП" колонкасында (23-қосымша) мыналар көрсетіледі:
      Мысалы $ бағамы - 147,24, ЕВРО бағамы - 165,11, рубль бағамы - 4,88, кедендік құн - 72300 рубль

Түрі

Есептеу негізі

Ставка

Сома

СП

10


50/20 ЕУРО

8256,00

КБ

28

352824,00

10 %

35282,40

УР

23

35282,40

3%/3

3175,42

КБ

      В бағаны. "Есептеудің егжей-тегжейі":
      Баған осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.
      Декларант белгілі бір кезең үшін мерзімдік кеден бажын төлеген жағдайда, бағанда төлем түрінен кейін мерзімдік кеден бажының сомасы бөлшек арқылы есептелген кеден бажы төленетін айлардың саны көрсетіледі.
      Төленген төлемдердің сомасы дөңгелектеу ережелері бойынша дөңгелектенеді.
      Мысалы:
      10-8256 ТЕҢГЕ
      23-3175 ТЕҢГЕ
      Негізгі парақтың С бағаны.
      Баған кеден аумағына тауарлар мен көлік құралдарын уақытша әкету мерзімдері ұзартылған жағдайда толтырылады. Бағанда қайта әкелу күні көрсетіледі.

10. Бажсыз сауда дүкені кеден режиміне орналастырылған
тауарларды декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесі

      54. Декларант ЖКД-ның мынадай бағандарын толтырады:
      1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 54, А, В - Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелінетін немесе осы аумаққа бұрын әкелінген және өзге кеден режимінде орналастырылған тауарларға қатысты;
      1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54, А, В қазақстандық тауарларға қатысты.

      55. 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 54, А, В, С және Д бағандары Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелінетін немесе осы аумаққа бұрын әкелінген және өзге кеден режимінде орналастырылған тауарларға қатысты осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады;
      қазақстандық тауарларға қатысты:
      3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54, А, В, С және Д бағандары осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.
      Өзге кеден режиміне бұрын орналастырылған тауарларды декларациялау кезінде 21, 5, 29 бағандар толтырылмайды.

      56. Кеден органының лауазымды адамы 7, С және Д бағандарын толтырады.

      57. 1, 2, 9, 36, 47, 49 бағандарын толтыру мынадай ерекшеліктер ескеріле отырып жүргізіледі:
      1-баған. "Декларацияның түрі".
      Бағанның бірінші шағын бөлімінде тауарлардың өткізілу бағыты көрсетіледі:
      Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелінетін немесе осы аумаққа бұрын әкелінген және өзге кеден режимінде орналастырылған тауарларға қатысты - "ИМ";
      қазақстандық тауарларға қатысты - "ЭК";
      Екінші шағын бөлімде кеден режимінің 3-қосымшаның бірінші бөліміне сәйкес екі мәнді коды көрсетіледі.
      Бағанның үшінші шағын бөлімі толтырылмайды.

      2-баған. "Жөнелтуші/экспорттаушы":
      Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелінетін немесе осы аумаққа бұрын әкелінген және өзге кеден режимінде орналастырылған тауарларға қатысты баған осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады;
      бағанда қазақстандық тауарларға қатысты заңды тұлғаның атауы мен тұратын жері, не жеке тұлғаның есімі, тұратын жері, атауы және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері көрсетіледі (басқа мәліметтер осы Ереженің 3-бөліміне сәйкес көрсетіледі).

      9-баған. "Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға".
      Бажсыз сауда дүкенінің иесі туралы мәліметтер осы Ережеде көзделген тәртіппен көрсетіледі.
      Жоғарғы оң бұрышында "N" белгісінен кейін, егер бажсыз сауда дүкенінің иесі қазақстандық тұлға болып табылса БКН-ы көрсетіледі (4-қосымша).
      Егер бажсыз сауда дүкенінің иесі Қазақстан Республикасында тіркелмеген шетелдік тұлға болып табылса, шетелдік тұлғаның атауы және заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Бұл ретте, жоғарғы оң бұрышта "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес шетелдік заңды тұлға немесе жеке адам санатының тек қана екі таңбалы коды, сондай-ақ 5-қосымшаға сәйкес кедендік ресімдеу органы әкімшілік-аумақтық объектісінің коды (ӘАОК) көрсетіледі.

      36-баған. "Преференциялар".
      Бағанды толтыру кезінде кедендік ресімдегендік үшін кеден алымдарын төлеу жөніндегі ерекшеліктің коды Еркін айналым үшін шығару кеден режиміне орналастырылған тауарларды декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесіне сәйкес қойылады.
      Қалған позицияларда "О" әріптері қойылады.

      47-баған. "Кеден баждары мен алымдарын есептеу".
      Баған Еркін айналым үшін шығару кеден режиміне орналастырылған тауарларды декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесіне сәйкес толтырылады.
      Бұл ретте кеден баждары мен салықтарды шартты түрде есептеу жүргізілмейді.

      49-баған. "Қойманың атауы":
      бажсыз сауда дүкенін құруға арналған лицензияның нөмірі және берілген күні көрсетіледі.

11. Тауарлардың қайта экспорты кеден режиміне
орналастырылған тауарларды декларациялау кезінде
ЖКД толтыру ережесі

      58. Декларант ЖКД-ның мынадай бағандарын толтырады:
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 54, А, В.

      59. Кеден органдарының лауазымды адамдары 7, С және Д бағандарын толтырады.

      60. Қазақстан Республикасының кеден аумағынан қайта экспорт кеден режиміне сәйкес әкетілетін тауарларға қатысты:
      2, 8, 15, 15а, 17, 17а, 18, 20, 21, 25, 46 бағандары осы Ереженің 3-бөліміне сәйкес толтырылады;
      3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 53, 54, А, В, С және Д бағандары осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.

      61. 1, 9, 20, 28, 36, 44, 47, 49 бағандары мынадай ерекшеліктер ескеріле отырып толтырылады.
      1-баған. "Декларацияның түрі".
      Бірінші шағын бөлімде тауарлардың өткізілу бағыты көрсетіледі:
      Қазақстан Республикасының кеден аумағынан қайта экспорт кеден режиміне сәйкес әкетілетін тауарлар үшін - "ЭК";
      Екінші шағын бөлімде 3-қосымшаның бірінші бөліміне сәйкес кеден режимінің екі мәнді коды көрсетіледі;
      Бағанның үшінші шағын бөлімі толтырылмайды.

      9-баған. "Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға".
      Осы Ережеде көзделген тәртіппен қайта экспорт кеден режиміне сәйкес Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлар өткізетін тұлға туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Егер Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлардың кері экспорты кедендік режиміне сәйкес тауарларды өткізетін тұлға қазастандық тұлға болып табылса Жоғарғы оң бұрышында "N" БКН-і көрсетіледі (4-қосымша).
      Егер қаржылық реттеуге жауапты адам шетелдік тұлға болып табылса, шетелдік тұлғаның атауы және заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Бұл ретте, жоғарғы оң бұрышта "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес шетелдік заңды тұлға немесе жеке адам санатының тек қана екі таңбалы коды, сондай-ақ 5-қосымшаға сәйкес кедендік ресімдеу органы әкімшілік-аумақтық объектісінің коды (ӘАОК) көрсетіледі.

      20-баған. "Жеткізу шарттары":
      бағанның бірінші шағын бөлімінде 8-қосымшаға сәйкес жеткізу шартының сандық коды көрсетіледі;
      екінші шағын бөлімінің сол жақ бөлігінде географиялық пункт көрсетіле отырып жеткізу шартының қысқаша әріптік атауы көрсетіледі;
      екінші шағын бөлімінің оң жақ бөлігі және бағанның үшінші шағын бөлімі толтырылмайды.

      28-баған. "Қаржылық және банктік мәліметтер".
      Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлғаның есептерін жүргізуші банктің деректемелері көрсетіледі (деректемелердің әрқайсысы жаңа жолдан әрқайсысының алдына реттік нөмірі қойыла отырып енгізіледі):
      2 - банктің ОКПО коды және үтір арқылы аталған бағанда көрсетілген адам банк шотын ашқан банктің қысқаша атауы, (егер банктің ОКПО коды 8 саннан тұрса, онда ол оң жағынан төрт нольмен толықтырылады);
      3 - аталған банкте 2 нөмірімен көрсетілген банктің заңды мекен-жайы;
      4 - аталған бағанда көрсетілген тұлғаның есеп-шоты ашылған банктің нөмірі.

      36-баған. "Преференциялар".
      Бағанды толтыру кезінде кедендік ресімдегені үшін кеден алымдарын төлеу жөніндегі ерекшеліктердің коды Еркін айналым үшін шығару кеден режиміне орналастырылған тауарларды декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесіне сәйкес қойылады.
      Қалған позицияларда "О" әріптері қойылады.

      47-баған. "Кеден баждары мен алымдарын есептеу".
      Баған осы Ереженің екінші бөліміне сәйкес толтырылады.
      Бұл ретте кеден баждары мен салықтарды шартты түрде есептеу жүргізілмейді.

      50-баған. "Сенімхат беруші".
      Егер тауарларды әкету кезінде әкелулік кеден баждары мен салықтарды қайтару талап етілген жағдайда баған толтырылады. Декларант (кеден брокері декларациялаған жағдайда - ұсынылатын тұлға) "ТАУАРЛАРДЫҢ ПАЙДА ТАБУ МАҚСАТЫНДА ПАЙДАЛАНЫЛМАҒАНДЫҒЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЖАЙ-КҮЙІНІҢ ӨЗГЕРІССІЗДІГІ ФАКТІСІН РАСТАЙМЫН" деген жазбаны жүргізеді.

12. Тауарларды кеден аумағын тыс қайта өңдеу
кеден режиміне орналастырылған тауарларды
декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесі

      62. Декларант ЖКД-ның мынадай бағандарын толтырады:
      1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54, А, В - қазақстандық тауарларды қайта өңдеуге әкету кезінде;
      1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, А, В - өнімдерді қайта өңдеуге әкелу кезінде.

      63. Кеден органының лауазымды адамы 7, С және Д бағандарын толтырады.

      64. Тауарларды қайта өңдеуге әкету кезінде:
      2, 8, 17, 17а, 18, 21, 25, 26, 47 бағандары осы Ереженің 3-бөліміне сәйкес толтырылады;
      3, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 54, А, В және С бағандары осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.
      Қайта өңдеу өнімдерін әкелу кезінде 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 53, 54, А, В, С, Д бағандары осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.

      65. 1, 9, 20, 28, 42, 44, 46-бағандары мынадай ерекшеліктер ескеріле отырып толтырылады.
      1-баған. "Декларацияның түрі".
      Бағанның бірінші шағын бөлімінде тауарлардың өткізілу бағыты көрсетіледі:
      1) тауарларды қайта өңдеуге әкету кезінде - "ЭК";
      2) тауарларды қайта өңдеуге әкелу кезінде - "ИМ";
      бағанның екінші шағын бөлімінде 3-қосымшаның бірінші бөліміне сәйкес кеден режимінің екі мәнді коды көрсетіледі.
      Бағанның үшінші шағын бөлімі толтырылмайды.

      9-баған. "Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға".
      Осы Ережеде көзделген тәртіппен кеден органына қайта өңдеу шарттары туралы қорытындыны тапсырған және қайта өңдеуге арналған шарт жасасқан қазақстандық тұлға немесе тауарды жөндеуге әкететін адам туралы мәліметтер көрсетіледі.

      20-баған. "Жеткізу шарттары".
      Бағанның бірінші шағын бөлімінде 8-қосымшаға сәйкес жеткізу шартының екі мәнді сандық коды көрсетіледі;
      екінші шағын бөлімінің сол жақ бөлігінде географиялық пункт көрсетіле отырып жеткізу шартының қысқаша әріптік атауы көрсетіледі;
      бағанның екінші шағын бөлімінің оң бөлігі және үшінші шағын бөлімдері толтырылмайды.

      28-баған. "Қаржылық және банктік мәліметтер".
      Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлғаның есептерін жүргізуші банктің деректемелері көрсетіледі (деректемелердің әрқайсысы жаңа жолдан әрқайсысының алдына реттік нөмірі қойыла отырып енгізіледі):
      2 - банктің ОКПО коды және үтір арқылы аталған бағанда көрсетілген адам банк шотын ашқан банктің қысқаша атауы, (егер банктің ОКПО коды 8 саннан тұрса, онда ол оң жағынан төрт нольмен толықтырылады);
      3 - аталған банкте 2 нөмірімен көрсетілген банктің заңды мекен-жайы;
      4 - аталған бағанда көрсетілген тұлғаның есеп-шоты ашылған банктің нөмірі.

      42-баған. "Тауардың фактуралық құны".
      Бағанда:
      қазақстандық тауарлар қайта өңдеуге әкетілген жағдайда, шот-фактурада немесе өзге де коммерциялық, тауарға іліспе, көліктік, банктік немесе сараптамалық құжаттарда келтірілген шарт валютасындағы құн;
      өнімдер қайта өңдеуге әкелінген жағдайда тауарларды қайта өңдеу жөніндегі операцияларды жүзеге асыру бойынша қызмет көрсетулердің шарт валютасындағы құны көрсетіледі.
      Баған өтеусіз жөндеу жүзеге асырылған жағдайда толтырылмайды.
      Егер фактуралық құнның бөлшектік бірліктері болса, ол дөңгелектеу ережелері бойынша тұтас шамаға дейін дөңгелектенеді.

      44-баған. "Қосымша ақпарат/ұсынылатын құжаттар":
      3 нөмірімен қайта өңдеуге арналған шарттың нөмірі және күні көрсетіледі;
      5 нөмірімен - тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы қорытындының нөмірі және күні көрсетіледі;
      9 нөмірімен - қайта өңдеу өнімдерін әкелу мерзімі көрсетіледі.
      Қалған мәліметтер осы Ережеге сәйкес енгізіледі.

      46-баған. "Статистикалық құн".
      Тауарлар қайта өңдеуге әкетілген кезде баған осы Ереженің 3-тарауына сәйкес толтырылады.
      Қайта өңдеу өнімдерін әкелу кезінде қайта өңдеу бойынша қызмет көрсетулердің құны көрсетіледі. Бағанда АҚШ долларындағы ЖКД-ны кедендік ресімдеуге ұсыну күнінен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептелген тауарлардың статистикалық құны көрсетіледі.

13. Тауарларды еркін айналым үшін қайта өңдеу
кеден режимінде орналастырылған тауарларды
декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесі

      66. Декларант ЖКД-ның мынадай бағандарын толтырады:
      1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 54, А, В - тауарларды қайта өңдеу үшін әкелу кезінде.

      67. Кеден органының лауазымды адамы 7, С және Д бағандарын толтырады.

      68. Тауарларды қайта өңдеу үшін әкелу кезінде 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 53, 54, А, В, С, Д-бағандары осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.

      69. 1, 9, 20, 28, 42, 44-бағандары мынадай ерекшеліктер ескеріле отырып толтырылады.
      1-баған. "Декларацияның түрі".
      Бағанның бірінші шағын бөлімінде тауарлардың өткізілу бағыты көрсетіледі:
      тауарларды қайта өңдеуге әкелу кезінде - "ИМ";
      Бағанның екінші шағын бөлімінде 3-қосымшаның бірінші бөліміне сәйкес кеден режимінің екі мәнді коды көрсетіледі.
      Бағанның үшінші шағын бөлімі толтырылмайды.

      9-баған. "Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға".
      Осы Ережеде көзделген тәртіппен кеден органына қайта өңдеу шарттары туралы қорытындыны тапсырған және қайта өңдеуге арналған шарт жасасқан қазақстандық тұлға туралы мәліметтер көрсетіледі.
      жоғарғы оң бұрышта "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес БКН-і көрсетіледі.

      20-баған. "Жеткізу шарттары".
      Бағанның бірінші шағын бөлімінде 8-қосымшаға сәйкес жеткізу шартының сандық коды көрсетіледі;
      екінші шағын бөлімінің сол жақ бөлігінде географиялық пункт көрсетіле отырып жеткізу шартының қысқаша әріптік атауы көрсетіледі;
      екінші шағын бөлімінің оң жақ бөлігі мен үшінші шағын бөлім толтырылмайды.

      28-баған. "Қаржылық және банктік мәліметтер".
      Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлғаның есептерін жүргізуші банктің деректемелері көрсетіледі (деректемелердің әрқайсысы жаңа жолдан әрқайсысының алдына реттік нөмірі қойыла отырып енгізіледі):
      2 - банктің ОКПО коды және үтір арқылы аталған бағанда көрсетілген адам банк шотын ашқан банктің қысқаша атауы, (егер банктің ОКПО коды 8 саннан тұрса, онда ол оң жағынан төрт нольмен толықтырылады);
      3 - аталған банкте 2 нөмірімен көрсетілген банктің заңды мекен-жайы;
      4 - аталған бағанда көрсетілген тұлғаның есеп-шоты ашылған банктің нөмірі.

      36-баған. "Преференциялар".
      Бағанды толтыру кезінде кедендік ресімдеу үшін кедендік алымдарды төлеу жөніндегі ерекшелік коды Тауарларды еркін айналым үшін шығару кеден режимінде орналастырылған тауарларды декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесіне сәйкес қойылады.
      Қалған позицияларда "О" әріптері қойылады.

      42-баған. "Тауардың фактуралық құны":
      шот-фактурада немесе өзге де коммерциялық, тауарға ілеспе, көліктік, банктік немесе сараптамалық құжаттарда келтірілген шарт валютасындағы құн көрсетіледі.

      44-баған. "Қосымша ақпарат/ұсынылатын құжаттар":
      3 нөмірімен қайта өңдеуге арналған шарттың нөмірі және күні көрсетіледі;
      5 нөмірімен - тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы қорытындының нөмірі және күні көрсетіледі;
      9 нөмірімен - қайта өңдеу мерзімі көрсетіледі.
      Қалған мәліметтер осы Ережеге сәйкес енгізіледі.

14. Тауарларды Қазақстан Республикасының кеден аумағында
қайта өңдеу кеден режимінде орналастырылған тауарларды
декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесі

      70. Декларант ЖКД-ның мынадай бағандарын толтырады:
      1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 54, А, В - тауарларды қайта өңдеу үшін әкелу кезінде;
      1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54, А, В - тауарларды қайта өңдеу үшін әкету кезінде.

      71. Кеден органының лауазымды адамы 7, С және Д бағандарын толтырады.

      72. Тауарларды қайта өңдеуге әкелу кезінде 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 54, А, В, С, Д-бағандары осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.
      Тауарларды қайта өңдеуге әкету кезінде:
      1) 2, 8, 15, 15а, 17, 17а, 18, 21, 45, 46, 47-бағандары осы ереженің 3-бөліміне сәйкес толтырылады;
      2) 3, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 54, А, В, С және Д-бағандары осы ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.

      73. 1, 9, 20, 22, 28, 42, 44-бағандары мынадай ерекшеліктер ескеріле отырып толтырылады.
      1-баған. "Декларацияның түрі".
      Бірінші шағын бөлімде тауарлардың өткізілу бағыты көрсетіледі:
      тауарларды қайта өңдеуге әкелу кезінде - "ИМ";
      тауарларды қайта өңдеуге әкету кезінде - "ЭК".
      Бағанның екінші шағын бөлімінде Жіктеушінің бірінші бөліміне сәйкес кеден режимінің екі мәнді коды көрсетіледі.
      Бағанның үшінші шағын бөлімі толтырылмайды.

      9-баған. "Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға":
      осы Ережеде көзделген тәртіппен кеден органына қайта өңдеу шарттары туралы қорытындыны тапсырған және қайта өңдеуге арналған шарт жасасқан қазақстандық тұлға туралы мәліметтер көрсетіледі.
      жоғарғы оң бұрышта "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес БКН-і көрсетіледі.

      20-баған. "Жеткізу шарттары".
      Бағанның бірінші шағын бөлімінде 8-қосымшаға сәйкес жеткізу шартының сандық коды көрсетіледі;
      екінші шағын бөлімінің сол жақ бөлігінде географиялық пункт көрсетіле отырып жеткізу шартының қысқаша әріптік атауы көрсетіледі;
      екінші шағын бөлімінің оң жақ бөлігі мен үшінші шағын бөлім толтырылмайды.

      22-баған. "Валюта және жалпы фактуралық құн".
      Сол жақ шағын бөлімінде кедендік 10-қосымшаға сәйкес шарт валютасының коды көрсетіледі;
      бағанның оң жақ шағын бөлімінде негізгі және қосымша парақтарының 42-бағанында келтірілген құндардың сомасы ретінде алынған тауарлар құны көрсетіледі.

      28-баған. "Қаржылық және банктік мәліметтер".
      Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлғаның есептерін жүргізуші банктің деректемелері көрсетіледі (деректемелердің әрқайсысы жаңа жолдан әрқайсысының алдына реттік нөмірі қойыла отырып енгізіледі):
      2 - банктің ОКПО коды және үтір арқылы аталған бағанда көрсетілген адам банк шотын ашқан банктің қысқаша атауы, (егер банктің ОКПО коды 8 саннан тұрса, онда ол оң жағынан төрт нольмен толықтырылады);
      3 - аталған банкте 2 нөмірімен көрсетілген банктің заңды мекен-жайы;
      4 - аталған бағанда көрсетілген тұлғаның есеп-шоты ашылған банктің нөмірі.

      42-баған. "Тауардың фактуралық құны":
      шот-фактурада немесе өзге де коммерциялық, тауарға ілеспе, көліктік, банктік немесе сараптамалық құжаттарда келтірілген шарт валютасындағы құн көрсетіледі;
      қайта өңдеу өнімдері әкетілген жағдайда, тауарларды қайта өңдеу жөніндегі операцияларды жүзеге асыру бойынша қызметтердің құны шарт валютасында.
      Өтеусіз жөндеу жүзеге асырылған жағдайда баған толтырылмайды.
      Егер фактуралық құнның бөлшектік бірліктері болса, ол дөңгелектеу ережесі бойынша бүтін шамаға дейін дөңгелектенеді.

      44-баған. "Қосымша ақпарат/ұсынылатын құжаттар":
      3 нөмірімен қайта өңдеуге арналған шарттың нөмірі және күні көрсетіледі;
      5 нөмірімен - тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы қорытындының нөмірі және күні көрсетіледі;
      9 нөмірімен - өнімдерді қайта өңдеуге әкету мерзімі көрсетіледі;
      Қалған мәліметтер осы Ережеге сәйкес енгізіледі.

15. Еркін кеден аймағы кеден режимінде орналастырылған
тауарларды декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесі

      47. Декларант ЖКД-ның мынадай бағандарын толтырады:
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 54, А - еркін кеден аймағы кеден режиміне қазақстандық тауарларды орналастыру кезінде;
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, А, В - еркін кеден аймағы кеден режиміне шетелдік тауарларды орналастыру кезінде.

      75. Кеден органының лауазымды адамы 7, С және Д бағандарын толтырады.

      76. Еркін кеден аймағы кеден режиміне қазақстандық тауарларды орналастыру кезінде:
      2, 8, 12, 20, 21, 46 бағандар осы Ереженің 3-бөліміне сәйкес толтырылады;
      3, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 54, А, С және Д осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.
      Еркін кеден аймағы кеден режиміне шетелдік тауарларды орналастыру кезінде:
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 54, А, В және С осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.

      77. 1 және 50-бағандары мынадай ерекшеліктер ескеріле отырып толтырылады.
      1-баған. "Декларацияның түрі":
      бағанның бірінші шағын бөлімінде тауарлардың өткізілу бағыты көрсетіледі - "ИМ";
      екінші шағын бөлімде 3-қосымшаның бірінші бөліміне сәйкес кеден режимінің екі мәнді коды көрсетіледі;
      бағанның үшінші шағын бөлімі былайша толтырылады:
      алдын ала декларациялау кезінде "ПД" жазбасы енгізіледі;
      мерзімді декларациялау кезінде - "ПДТ".
      50-баған. "Сенімхат беруші".
      Тұлғаның ЖКД-ның 8-бағанынан алынған міндеттемесі көрсетіледі: "Тауарларды мәлімделген кеден режиміне сәйкес пайдалануға және тоқсан сайын есептіден кейінгі айдың 10 күніне есептілік ұсынуға міндеттенемін".

16. Еркін қойма кеден режимінде орналастырылған
тауарларды декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесі

      78. Декларант ЖКД-ның мынадай бағандарын толтырады:
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, А, В - еркін қойма кеден режиміне шетелдік тауарларды орналастыру кезінде.

      79. Кеден органының лауазымды адамы 7, С және Д бағандарын толтырады.

      80. Еркін қойма кеден режиміне қазақстандық тауарларды орналастыру кезінде:
      2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 53, 54, А, В, С және Д осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.

      81. 1, 22, 44, 49-бағандары мынадай ерекшеліктер ескеріле отырып толтырылады:
      1-баған. "Декларацияның түрі":
      бағанның бірінші шағын бөлімінде тауарлардың өткізілу бағыты көрсетіледі - "ИМ";
      екінші шағын бөлімде 3-қосымшаның бірінші бөліміне сәйкес кеден режимінің екі мәнді коды көрсетіледі;
      бағанның үшінші шағын бөлімі осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.

      22-баған. "Валюта және тауарлардың жалпы фактуралық құны":
      бағанның сол жақ шағын бөлімінде 10-қосымшаға сәйкес шарт валютасының сандық коды көрсетіледі;
      бағанның оң жақ шағын бөлімі толтырылмайды.

      44-баған. "Қосымша ақпарат/ұсынылатын құжаттар":
      3 нөмірімен тауарды еркін қоймаға орналастырушы тұлға мен еркін қойма иесінің арасындағы шарттың нөмірі мен күні көрсетіледі;
      қалған мәліметтер осы Ережеге сәйкес енгізіледі.

      49-баған. "Қойманың атауы".
      Еркін қойманы құруға арналған лицензияның нөмірі және берілген күні көрсетіледі.

17. Тауарларды жою кеден режимінде орналастырылған
тауарларды декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесі

      82. Декларант ЖКД-ның мынадай бағандарын толтырады:
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 22, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 54, А, В.

      83. Кеден органының лауазымды адамы 7, С және Д бағандарын толтырады.

      84. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 53, 54, А, В, С және Д-бағандары осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.

      85. 1, 2, 9, 22, 28, 44-бағандары мынадай ерекшеліктер ескеріле отырып толтырылады.
      1-баған. "Декларацияның түрі":
      бағанның бірінші шағын бөлімінде тауарлардың өткізілу бағыты көрсетіледі - "ИМ";
      екінші шағын бөлімде 3-қосымшаның бірінші бөліміне сәйкес кеден режимінің екі мәнді сандық коды көрсетіледі;
      бағанның үшінші шағын бөлімі толтырылмайды.
      2-баған. "Жөнелтуші/экспорттаушы".
      Негізгі және қосымша парақтардағы бағандарда тауарларды тауарлар жоюдың кедендік режиміне орналастыратын және осы тауарлардың иесі болып табылатын тұлға туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Егер ол заңды тұлға болып табылса, оның ұйымдастырушылық-құқықтық нысанына және заңды мекен-жайына сілтемені қамтитын оның толық атауы көрсетіледі.
      Егер тұлға ретінде заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі шығатын болса, оның ұйымдастырушылық-құқықтық нысанына сілтемені қамтитын атауы және құрылымдық, оның ішінде шетелдік бөлімшенің, егер оның құрылымдық бөлімшесі Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан және тіркелген болса заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Егер ол жеке адам болып табылса оның тегі және аты-жөні, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін алушының 2-қосымшаға сәйкес БКН-і көрсетіледі.
      Егер тауарларды тауарлар жоюдың кедендік режиміне орналастыратын және осы тауарлардың иесі Қазақстан Республикасында тіркелмеген шетелдік тұлға болып табылса, шетелдік тұлғаның атауы және заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Бұл ретте, бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес шетелдік заңды тұлға немесе жеке адам санатының тек қана екі таңбалы коды, сондай-ақ 5-қосымшаға сәйкес кедендік ресімдеу органы әкімшілік-аумақтық объектісінің коды (ӘАОК) көрсетіледі.
      Егер тауарларды алушы тұлға оның құрылымдық бөлімшесі болып табылмайтын заңды тұлға арқылы тауарларды өз атынан алатын тұлға болып табылса, бағанда оның ұйымдық-құқықтық нысанына, тұратын жеріне (заңды мекен-жайы) сілтемені қамтитын жүк жөнелтушінің атауы көрсетіледі, одан әрі АРҚЫЛЫ деген жазба жасалады және ол арқылы тауарларды жеткізу жүзеге асырылатын ұйымдық-құқықтық нысанына, тұратын жеріне (заңды мекен-жайы) сілтемені қамтитын заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.
      Бұл ретте, бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес жөнелтушінің БКН-і көрсетіледі.
      Мысалы:
      "ГАРАНТ ЖШС, АСТАНА ҚАЛАСЫ, ПЕРВОМАЙСКАЯ КӨШЕСІ, 14 ҮЙ ЖАҚСЫ ЖШС АРҚЫЛЫ, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, ДОСТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 7 ҮЙ"

      9-баған. "Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға":
      тауарларды өткізуші тұлғаның атауы мен орналасқан жері көрсетіледі (жеке тұлғаларға қатысты - аты, тұрғылықты жері, жеке басын куәландыратын құжатының аты және деректемелері);
      бағанның жоғарғы бөлігінде "N" белгісінен кейін тұлғаның 4-қосымшаға сәйкес жасалған БКН көрсетіледі.
      Егер қаржылық реттеуге жауапты тұлға Қазақстан Республикасында тіркелмеген шетелдік тұлға болып табылса, шетелдік тұлғаның атауы және заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Бұл ретте, жоғарғы оң бұрышта "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес шетелдік заңды тұлға немесе жеке адам санатының тек қана екі таңбалы коды, сондай-ақ 5-қосымшаға сәйкес кедендік ресімдеу органы әкімшілік-аумақтық объектісінің коды (ӘАОК) көрсетіледі.
      Егер тауарларды өткізуші тұлға белгісіз болған жағдайда, баған толтырылмайды.

      22-баған. "Валюта және тауарлардың жалпы фактуралық құны":
      бағанның сол жақ шағын бөлігінде 10-қосымшаға сәйкес шот валютасының коды көрсетіледі;
      бағанның оң жақ шағын бөлімі толтырылмайды.

      28-баған. "Қаржылық және банктік мәліметтер":
      алушының банктік және қаржылық деректемелері көрсетіледі (әрбір деректеме әрқайсысының алдына реттік нөмірлері көрсетіле отырып жаңа жолдан енгізіледі):
      2 - банктің ОКПО коды және үтір арқылы аталған бағанда көрсетілген адам банк шотын ашқан банктің қысқаша атауы, (егер банктің ОКПО коды 8 саннан тұрса, онда ол оң жағынан төрт нольмен толықтырылады);
      3 - аталған банкте 2 нөмірімен көрсетілген банктің заңды мекен-жайы;
      4 - аталған бағанда көрсетілген тұлғаның есеп-шоты ашылған банктің нөмірі.

      44-баған. "Қосымша ақпарат/ұсынылатын құжаттар".
      Егер кеден қоймасының иесі тауарлар жоюдың кедендік режимін тауарларды кеден қоймасына орналастырған тұлғамен келісім бойынша мәлімдеген болса, 3 нөмірімен тауарларды кеден қоймасына орналастырған тұлға мен кеден қоймасы иесінің арасындағы шарттың нөмірі мен күні көрсетіледі.
      6 нөмірімен уәкілетті мемлекеттік органның жою мүмкіндігі туралы қорытындысының нөмірі мен берілген күні көрсетіледі. Қалған мәліметтер осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес енгізіледі.

18. Арнайы кеден режимінде орналастырылған тауарларды
декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесі

      86. ҚР кеден аумағына әкелінетін шетелдік тауарларды декларациялау кезінде декларант ЖКД-ның мынадай бағандарын толтырады:
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 53, 54, А, В.
      Бұл ретте 2, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 53, 54, А, В, С және Д-бағандары осы Ереженің 2-бөліміне сәйкес толтырылады.

      87. Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тысқары жерлерге әкетілетін қазақстандық тауарларды декларациялау кезінде мынадай бағандар толтырылады:
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 54, А, В;
      бұл ретте 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 54, А, В, С және Д-бағандары осы Ереженің 3-бөліміне сәйкес толтырылады.
      2, 8, 10, 18, 21, 25, 26-бағандар осы Ереженің 3-тарауына сәйкес толтырылады.

      88. Кеден органының лауазымды адамы 7, С және Д бағандарын толтырады.

      89. 1, 4, 9, 47-баған мынадай ерекшеліктер ескеріле отырып толтырылады.
      1-баған. "Декларацияның түрі":
      бағанның бірінші шағын бөлімінде тауарлардың өткізілу бағыты көрсетіледі - "ИМ" ("ЭК");
      екінші шағын бөлімде 3-қосымшаның бірінші бөліміне сәйкес кеден режимінің екі мәнді сандық коды көрсетіледі;
      бағанның үшінші шағын бөлімі толтырылмайды.

      4-баған. "Түсіру ерекшеліктері"
      Тауарлардың тізімдемесін жасауды пайдаланылған кезде толтырылады. Қоса беріліп отырған парақтардың жалпы саны көрсетіледі.

      9-баған. "Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға".
      Тауарларды өткізетін тұлғаның атауы мен орналасқан жері көрсетіледі (жеке адамдарға қатысты - тегі, аты, әкесінің аты, тұратын жері, жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен реквизиттері);
      Бағанның жоғарғы бөлігінде "N" белгісінен кейін тұлғаның 4-қосамшаға сәйкес қалыптастырылатын БКН-ы көрсетіледі (4-қосымша).
      Егер қаржылық реттеуге жауапты тұлға Қазақстан Республикасында тіркелмеген шетелдік тұлға болып табылса, шетелдік тұлғаның атауы және заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Бұл ретте, жоғарғы оң бұрышта "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес шетелдік заңды тұлға немесе жеке адам санатының тек қана екі таңбалы коды, сондай-ақ 5-қосымшаға сәйкес кедендік ресімдеу органы әкімшілік-аумақтық объектісінің коды (ӘАОК) көрсетіледі.

      47-баған. "Кеден төлемдері мен салықтарды есептеу".
      Баған еркін айналым үшін шығару кеден режиміне орналастырылған тауарларды декларациялау кезінде ЖКД толтыру ережесіне сәйкес қойылады.

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 1-қосымша

                              ӨТІНІШ

                     N  ХХХХХ/ХХХХХ/ХХХХХХХ*

      _________ кедендік режим (Тауарларды Қазақстан
Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізу рәсімдерінің
жіктеуіштеріне сәйкес)
      Өткізу бағыты _______________________________________________
                                    (экспорт, импорт)

      Жөнелтуші/экспорттаушы ______________________________________
      Алушы/импорттаушы ___________________________________________
      СЭҚ ТН коды _________________________________________________
      Тауардың атауы ______________________________________________
      Тауардың кедендік құны __________________________ (АҚШ долл.)
      Тауардың салмағы-жалпы салмағы (кг)/ таза салмағы (кг) ______
      Тауардың саны________________(егер СЭҚ ТН-ге сәйкес тауардың
қосымша бірлігі қолданылған жағдайда, онда қосымша бірліктегі саны
және қосымша өлшем бірлігінің атауы көрсетіледі).

      Ұйымның (кәсіпорынның) басшысы _______________________ Т.А.Ә.
                                             (қолы)

                                                              М.О.

      * - тіркеу нөмірі жүк кедендік декларациялар үшін белгіленген
тәртіпке сәйкес қалыптастырылады және кеден органының лауазымды
адамы береді.

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 2-қосымша

Жүк кедендік декларация

            Қосымшаны қағаз мәтінінен қараңыз

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 3-қосымша

      Ескерту. 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитетінің
2007.07.12 N 188 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан
қараңыз) Бұйрығымен.

         Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы
      арқылы тауарларды өткізу рәсімдерінің жіктеушісі

                  1-бөлім. Кеден режимдері

р/б
N

Кеден режимінің атауы

Коды

1.

ТАУАРЛАРДЫҢ ЭКСПОРТЫ

10

2.

ТАУАРЛАРДЫҢ ҚАЙТА ЭКСПОРТЫ

11

3.

ТАУАРЛАРДЫ УАҚЫТША ӘКЕЛУ

32

4.

ТАУАРЛАРДЫ УАҚЫТША ӘКЕТУ

33

5.

ТАУАРЛАРДЫ ЕРКІН АЙНАЛЫМ ҮШІН ШЫҒАРУ

40

6.

ТАУАРЛАРДЫҢ ҚАЙТА ИМПОРТЫ

41

7.

ТАУАРЛАРДЫ КЕДЕН АУМАҒЫНДА ҚАЙТА ӨҢДЕУ

51

8.

ТАУАРЛАРДЫ ЕРКІН АЙНАЛЫМ ҮШІН ҚАЙТА ӨҢДЕУ

53

9.

ТАУАРЛАРДЫ КЕДЕН АУМАҒЫНАН ТЫС ЖЕРЛЕРДЕ ҚАЙТА ӨҢДЕУ

61

10.

ЕРКІН КЕДЕН АЙМАҒЫ                    

71

11.

БАЖСЫЗ САУДА ДҮКЕНІ

72

12.

ЕРКІН ҚОЙМА

73

13.

КЕДЕН ҚОЙМАСЫ

74

14.

МЕМЛЕКЕТ ПАЙДАСЫНДАҒЫ ТАУАРЛАРДАН БАС ТАРТУ

75

15.

ТАУАРЛАРДЫ ЖОЮ

76

16.

ТАУАРЛАР ТРАНЗИТІ

80

17.

АРНАЙЫ КЕДЕНДІК РЕЖИМ

90

             2-бөлім. Жол берілетін кедендік рәсімдер

р/б
N

Кеден
режимінің
коды

Кеден
режимінің
атауы

Алдыңғы
кеден
режимінің
коды

Тауар
ағымының
бағыттары

1

10

ТАУАРЛАРДЫҢ
ЭКСПОРТЫ

00, 31, 33,
40, 61

ЭКСПОРТ

1000

ЭКСПОРТ

1031

ЭКСПОРТ

1033

ЭКСПОРТ

1040

ЭКСПОРТ

1061

ЭКСПОРТ

2

11

ТАУАРЛАРДЫҢ
ҚАЙТА ЭКСПОРТЫ

40, 51, 53, 71, 73, 74

ЭКСПОРТ

1140

ЭКСПОРТ

1151

ЭКСПОРТ

1152

ЭКСПОРТ

1153

ЭКСПОРТ

1171

ЭКСПОРТ

1173

ЭКСПОРТ

1174

ЭКСПОРТ

3

32

ТАУАРЛАРДЫ
УАҚЫТША ӘКЕЛУ

00, 31, 32,
71, 73, 74


3200

ИМПОРТ

3231

ЭКСПОРТ/
ИМПОРТ

3232

ЭКСПОРТ/
ИМПОРТ

3271


3273

ИМПОРТ3274

ИМПОРТ

4

33

ТАУАРЛАРДЫ
УАҚЫТША ӘКЕТУ

00, 31, 33
3300

ЭКСПОРТ3331

ИМПОРТ3333

ИМПОРТ

5

40

ТАУАРЛАРДЫ
ЕРКІН АЙНАЛЫМ
ҮШІН ШЫҒАРУ

00, 10, 31,
32, 51,
53, 71, 72,
73, 74


4000

ИМПОРТ

4010

ИМПОРТ

4031

ИМПОРТ

4032

ИМПОРТ

4051

ИМПОРТ

4052

ИМПОРТ

4053

ИМПОРТ

4071

ИМПОРТ

4072

ИМПОРТ

4073

ИМПОРТ

4074

ИМПОРТ

6

41

ТАУАРЛАРДЫҢ
ҚАЙТА ИМПОРТЫ

10,


4110

ИМПОРТ

7

51

ТАУАРЛАРДЫ
КЕДЕН АУМАҒЫНДА
ҚАЙТА ӨҢДЕУ

51, 71, 73, 74


5151

ЭКСПОРТ

5171

ИМПОРТ

5173

ИМПОРТ

5174

ИМПОРТ

8

53

ТАУАРЛАРДЫ
ЕРКІН АЙНАЛЫМ
ҮШІН ҚАЙТА
ӨҢДЕУ

00, 71, 73, 74


5300

ИМПОРТ

5371

ИМПОРТ

5373

ИМПОРТ

5374

ИМПОРТ

9

61

ТАУАРЛАРДЫ
КЕДЕН АУМАҒЫНАН
ТЫС ЖЕРЛЕРДЕ
ҚАЙТА ӨҢДЕУ

00, 61, 73, 74


6100

ЭКСПОРТ

6161

ИМПОРТ

6173 (ОТАНДЫҚ ТАУАРЛАР ҮШІН)

ИМПОРТ

6174

ИМПОРТ

10

71

ЕРКІН КЕДЕН
АЙМАҒЫ

00, 73, 74


7100

ИМПОРТ

7173

ИМПОРТ

7174

ИМПОРТ

11

72

БАЖСЫЗ
САУДА ДҮКЕНІ

00, 71, 72, 73, 74


7200

ИМПОРТ

7271

ИМПОРТ

7272

ИМПОРТ

7273

ИМПОРТ

7274

ИМПОРТ

12

73

ЕРКІН ҚОЙМА

00, 71, 73, 74


7300

ИМПОРТ

7371

ИМПОРТ

7373

ИМПОРТ

7374

ИМПОРТ

13

74

КЕДЕНДІК ҚОЙМА

00, 32, 51, 61, 71, 73, 74


7400


7432


7451


7452


7461


7471

ИМПОРТ

7473


7474


14

75

МЕМЛЕКЕТ ПАЙДА-
СЫНДАҒЫ ТАУАР-
ЛАРДАН БАС ТАРТУ

00, 32, 51,
53, 71,
72, 73, 74


7500

ИМПОРТ

7532

ИМПОРТ

7551

ИМПОРТ

7552

ИМПОРТ

7553

ИМПОРТ

7571

ИМПОРТ

7572

ИМПОРТ

7573

ИМПОРТ

7574

ИМПОРТ

15

76

ТАУАРЛАРДЫ ЖОЮ

00, 32, 40, 51,
53, 71,
72, 73, 74, 80


7600

ИМПОРТ

7632

ИМПОРТ

7651

ИМПОРТ

7652

ИМПОРТ

7653

ИМПОРТ

7671

ИМПОРТ

7672

ИМПОРТ

7673

ИМПОРТ

7674

ИМПОРТ

7680

ИМПОРТ

17

90

АРНАЙЫ КЕДЕНДІК
РЕЖИМ

00, 40, 41, 71, 73, 74


9000

ЭКСПОРТ/
ИМПОРТ

9071

ЭКСПОРТ

9073

ЭКСПОРТ

9074

ЭКСПОРТ

           3-бөлім. Тауарларды өткізудің ерекшеліктері

р/б
N

Тауарларды өткізу ерекшеліктерінің
атауы

Коды

1.

ӨТКІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНСІЗ

00

2.

ТАУАРЛАРДЫ ҚАЙТАРУСЫЗ КӨМЕК ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ)
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ МАҚСАТ РЕТІНДЕ ӨТКІЗУ

01

3.

ТАУАРЛАРДЫ ГУМАНИТАРЛЫҚ КӨМЕК РЕТІНДЕ ӨТКІЗУ

02

4.

ТАУАРЛАРДЫ ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ РЕТІНДЕ
ӨТКІЗУ

03

5.

ГРАНТ ҚАРАЖАТЫ ЕСЕБІНЕ АЛЫНҒАН ТАУАРЛАРДЫ
ӨТКІЗУ

04

6.

АПАТ ЖӘНЕ ЗІЛЗАЛА, ТАБИҒИ АПАТ САЛДАРЫН
ЖОЮ ҮШІН ТАУАРЛАРДЫ ӨТКІЗУ

05

7.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЖЕТТІЛІК ҮШІН ТАУАРЛАРДЫ ӨТКІЗУ

06

8.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАСЫМАЛДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУШЫЛАР
АЯЛДАМА АРАЛЫҚ ПУНКТТЕРДЕ, ЖОЛҒА ШЫҚҚАН
УАҚЫТТА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ  МАТЕРИАЛДЫҚ-
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАРДЫ, ЖАРАҚТАРДЫ, ОТЫНДЫ,
АЗЫҚ-ТҮЛІКТІ ЖӘНЕ БАСҚА ДА МҮЛІК ЗАТТАРЫН
ӨТКІЗУ

07

9.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ НЕМЕСЕ ҚАЗАҚС-
ТАНДЫҚ ТҰЛҒАЛАР ЖАЛҒА АЛҒАН (ЖАЛДАНҒАН) ТЕҢІЗ
КӘСІПШІЛІГІН ЖҮРГІЗУШІ ТЕҢІЗ КЕМЕЛЕРІНІҢ
ӨНДІРІСТІК ҚЫЗМЕТІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН,
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КЕДЕНДІК АУМАҒЫНАН
ТЫСҚАРЫ ЖЕРЛЕРГЕ ӘКЕТІЛЕТІН, МАТЕРИАЛДЫҚ-
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАРДЫ, ЖАРАҚТАРДЫ, АЗЫҚ-ТҮ-
ЛІКТЕРДІ ЖӘНЕ БАСҚА ДА МҮЛІК ЗАТТАРЫН ШЫҒАРУ

08

10.

ТЕҢІЗ КӘСІПШІЛІГІНІҢ ӨНІМДЕРІН ЖӘНЕ ҚАЗАҚС-
ТАНДЫҚ ТҰЛҒАЛАР ЖАЛҒА АЛҒАН (ЖАЛДАНҒАН)
КЕМЕЛЕРДІ ӘКЕЛУ

09

11.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТҰЛҒАЛАР ЖАЛҒА
АЛҒАН (ЖАЛДАНҒАН) КЕМЕЛЕРДІ БУНКЕРЛЕУ ҮШІН
ОТЫНДЫ ЖӘНЕ ЖАҒУ МАТЕРИАЛДАРЫН ӘКЕТУ

10

12.

ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ОЛАРҒА ТЕҢЕСТІРІЛГЕН
ШЕТЕЛДІК МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ӨКІЛДІКТЕРІ ҮШІН
ТАУАРЛАРДЫ ӘКЕЛУ

12

13.

ҰЛТТЫҚ ИНВЕСТИЦИЯ РЕТІНДЕ ТАУАРЛАРДЫ ӘКЕТУ

14

14.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ВАЛЮТАЛАРЫН,
(НУМИЗМАТИКАЛЫҚ МАҚСАТ ҮШІН ПАЙДАЛАНУДАН
БАСҚА) БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫН ӨТКІЗУ

15

15.

ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫН,(НУМИЗМАТИКАЛЫҚ МАҚСАТ
ҮШІН ПАЙДАЛАНУДАН БАСҚА) БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫН
ӨТКІЗУ

16

16.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШЕҢБЕРІНДЕ
ТАУАРЛАРДЫ ӨТКІЗУ

17

17.

ҚАТЕЛІ ЖЕТКІЗІЛІМ

18

18.

УӘКІЛДІК МАҚСАТ ҮШІН ТАУАРЛАРДЫ ӨТКІЗУ

19

19.

КӨРМЕЛІК ЭКСПОНАТТАРДЫ  ӨТКІЗУ

20

20.

ЖАРНАМАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ ЖӘНЕ СУВЕНИРЛЕРДІ
ӨТКІЗУ

21

21.

ЖАЛҒА АЛУ МЕРЗІМІ 1 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ  ШАРТҚА
СӘЙКЕС ӨТКІЗІЛЕТІН (ЛИЗИНГАДАН БАСҚА)
ТАУАРЛАР

22

22.

ЖАЛҒА АЛУ МЕРЗІМІ 1 ЖЫЛДАН АРТЫҚ  ШАРТҚА
СӘЙКЕС ӨТКІЗІЛЕТІН (ЛИЗИНГАДАН БАСҚА) ТАУАРЛАР

23

23.

КОНСИГНАЦИЯЛЫҚ КЕЛІСІМ ШЕҢБЕРІНДЕ ӨТКІЗІЛЕТІН
ТАУАРЛАР

24

24.

КӨРСЕТІЛІМ ЖӘНЕ СПОРТТЫҚ ІС-ШАРАЛАР ҮШІН
ТАУАРЛАРДЫ ӨТКІЗУ

25

25.

КӘСІПОРЫН ШЕТЕЛДІК ҚАТЫСУМЕН ӨЗІ ӨНДІРГЕН ТАУАРЛАРДЫ ӘКЕТУІ

26

26.

КӨП АЙНАЛЫМДАҒЫ ЫДЫСТАРДЫ ӨТКІЗУ

27

27.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ АЙҚЫНДАҒАН
НОРМАДАН АРТЫҚ ТАУАРЛАРДЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ
ӨТКІЗУІ

28

28.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТҰЛҒАЛАР
ЖАЛҒА АЛҒАН ӘУЕ КЕМЕЛЕРІН БУНКЕРЛЕУ ҮШІН
ОТЫНДЫ ЖӘНЕ ЖАҒУ МАТЕРИАЛДАРЫН ӘКЕТУ

29

29.

СЫНАМА ЖӘНЕ ҮЛГІ  РЕТІНДЕ ТАУАРЛАРДЫ ӨТКІЗУ

30

30.

ТАУАРЛАРДЫ ШЕТЕЛДЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ
ҚЫЗМЕТІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН ӘКЕТУ

31

31.

ТАУАРЛАРДЫ КЕПІЛ ЕСЕБІНДЕ ӘКЕТУ

33

32.

ОЛАР ҚР КЕДЕН ШЕКАРАСЫ АРҚЫЛЫ ӨТКЕНГЕ ДЕЙІН
БҮЛІНУ САЛДАРЫНАН БҰЙЫМДАР ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАР
РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУҒА ЖАРАМСЫЗ  БОЛҒАН
ТАУАРЛАРДЫ ӘКЕЛУ

34

33.

РЕКЛАМАЦИЯ

35

34.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

37

35.

ВВОЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК ДЛЯ МАРКИРОВКИ ПРОДУКЦИИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭКСПОРТА

41

37.

ТАУАРЛАРДЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБА
ШЕҢБЕРІНДЕ ӨТКІЗУ

43

38.

АҚША БЕЛГІЛЕРІН ӨНДІРУ ҮШІН, ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ ӘКЕЛЕТІН ШИКІЗАТ

44

39.

ТАУАРЛАРДЫ ЖӨНДЕУ МАҚСАТЫМЕН ӨТКІЗУ

45

40.

ЛИЗИНГА ШАРТЫНА СӘЙКЕС ӨТКІЗІЛЕТІН ТАУАРЛАР

47

41.

ТАУАРЛАРДЫ ҚАЙТАРУСЫЗ ЖӨНДЕУ МАҚСАТЫНДА ӨТКІЗУ

48

42.

МҰРАГЕРЛІК РЕТІНДЕ БЕРІЛЕТІН ТАУАРЛАРДЫ ӨТКІЗУ

49

43.

САНАТКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ, ОНЫҢ ІШІНДЕ
ӘСКЕРИ, АРНАЙЫ ЖӘНЕ ЕКІ ЖАҚТЫ МӘНІ БАР
МАТЕРИАЛДЫҚ АЛЫП ЖҮРУЛЕРДІ ӨТКІЗУ

50

44.

ЖЕРАСТЫ ГАЗ САҚТАУЛАРДАҒЫ ТАБИҒИ ГАЗДЫ ӘКЕЛУ

51

45.

ОНЫ ІСКЕ ҚОСУ ЖҰМЫСТАРЫ ҮШІН ҚАЖЕТТІ
ҚҰБЫР ЖЕЛІСІМЕН ТАУАРЛАРДЫ ӨТКІЗУ

52

46

МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРҒА, ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ҰЙЫМДАРҒА, МЕМЛЕКЕТ БАСШЫЛАРЫНА, ПАРЛАМЕНТ
ЖӘНЕ ҮКІМЕТ МҮШЕЛЕРІНЕ СЫЙЛЫҚТАР

53

47.

КЕДЕН АУМАҒЫНДА ҚАЙТА ӨҢДЕУ РЕЖИМІНДЕ
ШЫҒАРЫЛҒАН ШИКІЗАТ ҚАЛДЫҚТАРЫН ҚАЙТАРУ

54

48.

ТАУАРЛАРДЫ ЖЕҢІЛДІК ҰСЫНУМЕН ӨТКІЗУ

55

46.

ШЕТЕЛДІК ТҰЛҒАЛАР ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
АУМАҒЫНДА АЛҒАН ТАУАРЛАРДЫ ӘКЕТУ

99

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 4-қосымша

             Бірдейлендірілген кедендік нөмірлерді
                  қалыптастырудың жіктеушісі

      Бірдейлендірілген кедендік нөмірді Қазақстан Республикасының
кеден шекарасы арқылы тауарларды өткізуші тұлға мынадай сызба
бойынша жеке қалыптастырады:

      00-00/000000000000/000000000000
      1 - 2/      3     /     4,

      мұндағы
      1) 1 - элементі құрылтай құжатына сәйкес тұлға санатының екі
мәнді сандық коды немесе жеке кәсіпкер ретінде тіркелгендігі туралы
куәлік төменде келтірілген кестеге сәйкес белгіленеді:

р/б
N

Тауарларды өткізуші тұлға

Сандық коды

Шетелдік
қаты-
сушысыз

Бірлескен
кәсіпорын

Шетелдік
кәсі-
порын

1

МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫН

01

31


2

МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢ
ФИЛИАЛЫ

21

41


3

ШАРУАШЫЛЫҚ СЕРІКТЕСТІК

03

33

53

4

ШАРУАШЫЛЫҚ СЕРІКТЕС-
ТІКТІҢ ФИЛИАЛЫ

22

42


5

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ

05

35

55

6

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ
ФИЛИАЛЫ

23

43


7

ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВ

068

ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВТІҢ
ФИЛИАЛЫ

249

МЕКЕМЕ (МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕ)      

1510

МЕКЕМЕНІҢ (МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕНІҢ) ФИЛИАЛЫ

2611

ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІК

12
ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТІҢ
ФИЛИАЛЫ

2712

ҚОҒАМДЫҚ ҚОР

14
ҚОҒАМДЫҚ ҚОРДЫҢ ФИЛИАЛЫ

2813

ТҰТЫНУ КООПЕРАТИВІ

1114

ТҰТЫНУ КООПЕРАТИВІНІҢ
ФИЛИАЛЫ

2915

ДІНИ БІРЛЕСТІК

1316

ДІНИ БІРЛЕСТІКТІҢ
ФИЛИАЛЫ

3017

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ
ҚАУЫМДАСТЫҚ (ОДАҚ)
НЫСАНЫНДА БІРІГУІ

1618

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАР


39

59

19

ШЕТЕЛДІК МЕМЛЕКЕТТІҢ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКА-
СЫНДАҒЫ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ
НЕМЕСЕ ОҒАН ТЕҢЕСТІ-
РІЛГЕН ӨКІЛДІГІ60

20

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР

19


63

21

ЖЕКЕ АДАМ

25


64

22

ӨЗГЕ ДЕ ШЕТЕЛДІК
ТҰЛҒАЛАР66

      2) 2 - элементі Қазақстандық әкімшілік-аумақтық объектілері кодтарының жіктеушісіне сәйкес ӘАОК-ның екі мәнді (5-қосымша) коды;
      3) 3 - элементі кәсіпорынның және ұйымның Жалпы жіктеушісіне (бұдан әрі - КҰЖЖ) сәйкес, мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген, мемлекеттік тіркеу кезінде заңды тұлғаға берілген сегіз немесе он екі мәнді (филиалдар үшін) ұйымның коды.
      Тауарларды жеке тұлғалар өткізген кезде кодтың орнына КҰЖЖ көрсетіледі:
      өндірістік немесе өзге де коммерциялық қызмет үшін көзделмеген тауарларды жеке тұлғалар өткізу кезінде -"00000001";
      өндірістік немесе өзге де коммерциялық қызмет үшін көзделген тауарларды жеке тұлғалар өткізу кезінде -«"00000002";
      тауарларды, жеке кәсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлғалар өткізу кезінде - "00000003";
      4) 4 - элементі Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының салық органдары берген салықтық тіркеу нөмір.
      Алайда, тауарларды алушы (Қазақстан Республикасына импорттау кезінде) немесе жөнелтуші (Қазақстан Республикасынан экспорттау кезінде) шетелдік тұлға болып табылған жағдайда, шетелдік заңды немесе жеке тұлға санатының тек екі мәнді коды, сондай-ақ Қазақстандық  әкімшілік-аумақтық объектілері кодтарының жіктеушісіне (5-қосымша) сәйкес кедендік ресімдеуді жүргізуші кеден органының ӘАОК коды көрсетіледі.

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 5-қосымша

          Әкімшілік-аумақтық объектілерінің
                  жіктеушісі (ӘАОК)

Коды

Әкімшілік-аумақтық
объектілерінің атауы

11

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

15

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

19

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

23

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ

27

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

31

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ

35

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

39

ҚОСЫТАНАЙ ОБЛЫСЫ

43

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

47

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

51

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

55

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ

59

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

63

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

71

АСТАНА ҚАЛАСЫ

75

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 6-қосымша

      Ескерту. 6-қосымшаға өзгерту енгізілді - Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитетінің
2007.07.12 N 188 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан
қараңыз) Бұйрығымен.

                    Әлем елдерінің жіктемесі

Елдердің
қысқаша
атауы

Елдердің толық
атауы

Әріптік коды

Сандық
коды

Альфа-2

альфа-3

АВСТРАЛИЯ

АВСТРАЛИЯ

AU

AUS

036

АВСТРИЯ

АВСТРИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

AT

AUT

040

ӘЗІРБАЙЖАН

ӘЗІРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ

AZ

AZE

031

АЛБАНИЯ

АЛБАНИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

AL

ALB

008

АЛЖИР

АЛЖИР ХАЛЫҚ ДЕМОКРА-
ТИКАЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫ

DZ

DZA

012

АНГИЛЬЯ

АНГИЛЬЯ (БРИТ.)

AI

AIA

660

АНГОЛА

АНГОЛА ХАЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫ

AO

AGO

024

АНДОРРА

АНДОРРА КНЯЗДЫҒЫ

AD

AND

020

АНТИГУА.БАРБ

АНТИГУА ЖӘНЕ БАРБУДА

AG

ATG

028

АНТИЛЬ
АРАЛДАРЫ

НИДЕРЛАНДЫЛЫҚ АНТИЛЬ АРАЛДАРЫ

AN

ANT

530

АРГЕНТИНА

АРГЕНТИН РЕСПУБЛИКАСЫ

AR

ARG

032

АРМЕНИЯ

АРМЕНИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

AM

ARM

051

АРУБА

АРУБА АРАЛЫ

AW

ABW

533

АУҒАНЫСТАН

АУҒАНЫСТАН

AF

AFG

004

БАГАМ
АРАЛДАРЫ

БАГАМ АРАЛДАРЫ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ

BS

BHS

044

БАНГЛАДЕШ

БАНГЛАДЕШ ХАЛЫҚ
РЕСПУБЛИКАСЫ

BD

BGD

050

БАРБАДОС

БАРБАДОС

BB

BRB

052

БАХРЕЙН

БАХРЕЙН КОРОЛЬДІГІ

BH

BHR

048

БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАСЫ

BY

BLR

112

БЕЛИЗ

БЕЛИЗ

BZ

BLZ

084

БЕЛЬГИЯ

БЕЛЬГИЯ КОРОЛЬДІГІ

BE

BEL

056

БЕНИН

БЕНИН ХАЛЫҚ
РЕСПУБЛИКАСЫ

BJ

BEN

204

БЕРМУД
АРАЛДАРЫ

БЕРМУД АРАЛДАРЫ (БРИТ.)

BM

BMU

060

БОЛГАРИЯ

БОЛГАРИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

BG

BGR

100

БОЛИВИЯ

БОЛИВИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

BO

BOL

068

БОСНИЯ И
ГЕРЦЕГ.

БОСНИЯ ЖӘНЕ ГЕРЦЕГОВИНА

BA

BIH

070

БОТСВАНА

РЕСПУБЛИКАСЫ БОТСВАН

BW

BWA

072

БРАЗИЛИЯ

БРАЗИЛИЯ ФЕДЕРАТИВТІК
РЕСПУБЛИКАСЫ

BR

BRA

076

БРУНЕЙ

БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ

BN

BRN

096

БУРКИНА-ФАСО

БУРКИНА-ФАСО

BF

BFA

854

БУРУНДИ

БУРУНДИ РЕСПУБЛИКАСЫ

BI

BDI

108

БУТАН

БУТАН КОРОЛЬДІГІ

BT

BTN

064

ВАНУАТУ

ВАНУАТУ РЕСПУБЛИКАСЫ

VU

VUT

548

ВАТИКАН

ВАТИКАН ҚАЛА -
МЕМЛЕКЕТІ

VA

VAT

336

ҰЛЫБРИТАНИЯ

ҰЛЫБРИТАНИЯ МЕН
СОЛТҮСТІК ИРЛАНДИЯНЫҢ
БІРІККЕН КОРОЛЬДІГІ

GB

GBR

826

ВЕНГРИЯ

ВЕНГЕРИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

HU

HUN

348

ВЕНЕСУЭЛА

ВЕНЕСУЭЛА РЕСПУБЛИКАСЫ

VE

VEN

862

ВИРГИН АРАЛ-
ДАРЫ (АҚШ)

ВИРГИН АРАЛДАРЫ

VI

VIR

850

ВИРГИН АРАЛ-
ДАРЫ (БРИТ)

БРИТАНДЫҚ ВИРГИН
АРАЛДАРЫ

VG

VGB

092

ШЫҒЫС
САМОА (АҚШ)

АМЕРИКАН САМОА

AS

ASM

016

ВЬЕТНАМ

ВЬЕТНАМ ХАЛЫҚ
РЕСПУБЛИКАСЫ

VN

VNM

704

ГАБОН

ГАБОН РЕСПУБЛИКАСЫ

GA

GAB

266

ГАИТИ

ГАИТИ РЕСПУБЛИКАСЫ

HT

HTI

332

ГАЙАНА

ГАЙАНА КООПЕРАТИВТІК
РЕСПУБЛИКАСЫ

GY

GUY

328

ГАМБИЯ

ГАМБИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

GM

GMB

270

ГАНА

ГАНА РЕСПУБЛИКАСЫ

GH

GHA

288

ГВАДЕЛУПА

ГВАДЕЛУПА (ФР.)

GP

GLP

312

ГВАТЕМАЛА

ГВАТЕМАЛА РЕСПУБЛИКАСЫ

GT

GTM

320

ГВИАНА

ГВИАНА (ФР.)

GF

GUF

254

ГВИНЕЯ

ГВИНЕЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

GN

GIN

324

ГВИНЕЯ-БИСАУ

ГВИНЕЯ-БИСАУ
РЕСПУБЛИКАСЫ

GW

GNB

624

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНИЯ ФЕДЕРАТИВТІК
РЕСПУБЛИКАСЫ

DE

DEU

276

ГИБРАЛТАР

ГИБРАЛТАР (БРИТ.)

GI

GIB

292

ГОНДУРАС

ГОНДУРАС РЕСПУБЛИКАСЫ

HN

HND

340

ГОНКОНГ

ҚЫТАЙ АРНАЙЫ ӘКІМШІЛІК
АЙМАҒЫ ГОНКОНГ

HK

HKG

344

ГРЕНАДА

ГРЕНАДА

GD

GRD

308

ГРЕНЛАНДИЯ

ГРЕНЛАНДИЯ
(ДАНИЯ ҚҰРАМЫНДА)

GL

GRL

304

ГРЕЦИЯ

ГРЕЦИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

GR

GRC

300

ГРУЗИЯ

ГРУЗИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

GE

GEO

268

ГУАМ

ГУАМ (АҚШ)

GU

GUM

316

ДАНИЯ

ДАНИЯ КОРОЛЬДІГІ

DK

DNK

208

ДЖИБУТИ

ДЖИБУТИ РЕСПУБЛИКАСЫ

DJ

DJI

262

ДОМИНИК

ДОМИНИК ДОСТАСТЫҒЫ

DM

DMA

212

ДОМИНИК РЕСП.

ДОМИНИК РЕСПУБЛИКАСЫ

DO

DOM

214

ЕГИПЕТ

АРАБ ЕГИПЕТ
РЕСПУБЛИКАСЫ (АЕР)

EG

EGV

818

ЗАМБИЯ

ЗАМБИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

ZM

ZMB

894

ЗАПАДНАЯ
САХАРА

БАТЫС САХАРА

EH

ESH

732

ЗАПАДНОЕСАМОА

БАТЫС САМОА

WS

WSM

882

ЗИМБАБВЕ

ЗИМБАБВЕ РЕСПУБЛИКАСЫ

ZW

ZWE

716

ИЗРАИЛЬ

ИЗРАИЛЬ МЕМЛЕКЕТІ

IL

ISR

376

ИНДИЯ

ИНДИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

IN

IND

356

ИНДОНЕЗИЯ

ИНДОНЕЗИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

ID

IDN

360

ИОРДАНИЯ

ИОРДАН ХАШИМИТ
КОРОЛЬДІГІ

JO

JOR

400

ИРАК

ИРАК РЕСПУБЛИКАСЫ

IQ

IRQ

368

ИРАН

ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫ
ИРАН (ИРИ)

IR

IRN

364

ИРЛАНДИЯ

ИРЛАНДИЯ

IE

IRL

372

ИСЛАНДИЯ

ИСЛАНДИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

IS

ISL

352

ИСПАНИЯ

ИСПАНИЯ КОРОЛЬДІГІ

ES

ESP

724

ИТАЛИЯ

ИТАЛЬЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

IT

ITA

380

ЙЕМЕН

ЙЕМЕН РЕСПУБЛИКАСЫ

YE

YEM

887

КАБО-ВЕРДЕ

КАБО-ВЕРДЕ РЕСПУБЛИКАСЫ

CV

CPV

132

ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ

KAZ

398

КАЙМАН

КАЙМАН АРАЛДАРЫ

KY

CYM

136

КАМБОДЖА

КАМБОДЖА МЕМЛЕКЕТІ

KH

KHM

116

КАМЕРУН

КАМЕРУН РЕСПУБЛИКАСЫ

CM

CMR

120

КАНАДА

КАНАДА

CA

CAN

124

КАТАР

КАТАР МЕМЛЕКЕТІ

QA

QAT

634

КЕНИЯ

КЕНИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

KE

KEN

404

КИПР

КИПР РЕСПУБЛИКАСЫ

CY

CYP

196

КИРИБАТИ

КИРИБАТИ РЕСПУБЛИКАСЫ

KI

KIR

296

ҚЫТАЙ

ҚЫТАЙ ХАЛЫҚ
РЕСПУБЛИКАСЫ (ҚХР)

CN

CHN

156

КОЛУМБИЯ

КОЛУМБИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

CO

COL

170

КОМОР
АРАЛДАРЫ

ИСЛАМ ФЕДЕРАЛЬДЫҚ
РЕСПУБЛИКАСЫ КОМОР
АРАЛДАРЫ

KM

COM

174

КОНГО

КОНГО (БРАЗЗАВИЛЬ)

CG

COG

178

КОНГО
(КИНШАСА)

КОНГО (КИНШАСА)

CD

COD

180

КОРЕЯ (КХДР)

КОРЕЯ ХАЛЫҚ-ДЕМОКРА-
ТИЯЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫ

KP

PRK

408

КОРЕЯ РЕСП.

КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

KR

KOR

410

КОСТА-РИКА

КОСТА-РИКА РЕСПУБЛИКАСЫ

CR

CRI

188

КОТ-Д'ИВУАР

КОТ-Д'ИВУАР РЕСПУБЛИКАСЫ

CI

CIV

384

КУБА

КУБА РЕСПУБЛИКАСЫ

CU

CUB

192

КУВЕЙТ

КУВЕЙТ МЕМЛЕКЕТІ

KW

KWT

414

ҚЫРҒЫЗСТАН

ҚЫРҒЫЗСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

KG

KGZ

417

ЛАОС

ЛАОС ХАЛЫҚ-ДЕМОКРАТИЯ-
ЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫ

LA

LAO

418

ЛАТВИЯ

ЛАТВИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

LV

LVA

428

ЛЕСОТО

ЛЕСОТО КОРОЛЬДІГІ

LS

LSO

426

ЛИБЕРИЯ

ЛИБЕРИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

LR

LBR

430

ЛИВАН

ЛИВАН РЕСПУБЛИКАСЫ

LB

LBN

422

ЛИВИЯ

АРАБ СОЦИАЛИСТІК ХАЛЫҚ
ЛИВИЯ ДЖАМАХИРИЯСЫ

LY

LBY

434

ЛИТВА

ЛИТОВА РЕСПУБЛИКАСЫ

LT

LTU

440

ЛИХТЕНШТЕЙН

ЛИХТЕНШТЕЙН КНЯЗДЫҒЫ

LI

LIE

438

ЛЮКСЕМБУРГ

ЛЮКСЕМБУРГ ҰЛЫ
ГЕРЦОГТІГІ

LU

LUX

442

МАВРИКИЙ

МАВРИКИЙ

MU

MUS

480

МАВРИТАНИЯ

МАВРИТАНИЯ
ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫ

MR

MRT

478

МАДАГАСКАР

МАДАГАСКАР ДЕМОКРАТИ-
КАЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫ

MG

MDG

450

МАЙОТТА

МАЙОТТА

YT

MYT

175

МАКАО

ҚЫТАЙ АРНАЙЫ ӘКІМШІЛ-
ДЕНДІРІЛГЕН АЙМАҒЫ МАКАО

MO

MAС

446

МАКЕДОНИЯ

МАКЕДОНИЯ

MK

MKD

807

МАЛАВИ

МАЛАВИ РЕСПУБЛИКАСЫ

MW

MWI

454

МАЛАЙЗИЯ

МАЛАЙЗИЯ

MY

MYS

458

МАЛИ

МАЛИ РЕСПУБЛИКАСЫ

ML

MLI

466

МАЛЬДИВЫ

МАЛЬДИВЫ РЕСПУБЛИКАСЫ

MV

MDV

462

МАЛЬТА

МАЛЬТА РЕСПУБЛИКАСЫ

MT

MLT

470

МАРИАН
АРАЛДАРЫ

СОЛТҮСТІК МАРИАН АРАЛ-
ДАРЫНЫҢ ДОСТАСТЫҒЫ

MP

MNP

580

МАРОККО

МАРОККО КОРОЛЬДІГІ

MA

MAR

504

МАРТИНИКА

МАРТИНИКА (ФР.)

MQ

MTQ

474

МАРШАЛЛОВЫ
АРАЛДАРЫ

МАРШАЛЛОВЫ АРАЛДАРЫ
(АҚШ)

MH

MHL

584

МЕКСИКА

МЕКСИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫ

MX

MEX

484

МИКРОНЕЗИЯ

МИКРОНЕЗ ФЕДЕРАТИВТІК
ШТАТТАРЫ

FM

FSM

583

МОЗАМБИК

МОЗАМБИК ХАЛЫҚ
РЕСПУБЛИКАСЫ (МХР)

MZ

MOZ

508

МОЛДОВА

МОЛДОВА РЕСПУБЛИКАСЫ

MD

MDA

498

МОНАКО

МОНАКО КНЯЗДЫҒЫ

MC

MCO

492

МОНГОЛИЯ

МОНГОЛИЯ

MN

MNG

496

МОНТСЕРРАТ

МОНТСЕРРАТ (БРИТ.)

MS

MSR

500

МЬЯНМА

МЬЯНМА ОДАҒЫ

MM

MMR

104

НАМИБИЯ

НАМИБИЯ

NA

NAM

516

НАУРУ

НАУРУ РЕСПУБЛИКАСЫ

NR

NRU

520

НЕПАЛ

НЕПАЛ КОРОЛЬДІГІ

NP

NPL

524

НИГЕР

НИГЕР РЕСПУБЛИКАСЫ

NE

NER

562

НИГЕРИЯ

НИГЕРИЯ ФЕДЕРАТИВТІК
РЕСПУБЛИКАСЫ

NG

NGA

566

НИДЕРЛАНДЫ

НИДЕРЛАНДЫ КОРОЛЬДІГІ

NL

NLD

528

НИКАРАГУА

НИКАРАГУА РЕСПУБЛИКАСЫ

NI

NIC

558

НИУЭ

НИУЭ РЕСПУБЛИКАСЫ

NU

NIU

570

НОВ.КАЛЕДОНИЯ

ЖАҢА КАЛЕДОНИЯ (ФР.)

NC

NCL

540

НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ

ЖАҢА ЗЕЛАНДИЯ

NZ

NZL

554

НОРВЕГИЯ

НОРВЕГИЯ КОРОЛЬДІГІ

NO

NOR

578

НОРМАНД
АРАЛДАРЫ

НОРМАНД АРАЛДАРЫ830

НОРФОЛК

НОРФОЛК (АВСТРАЛ.)

NF

NFK

574

БАӘ

БІРІККЕН АРАБ ӘМІРЛІГІ

AE

ARE

784

МЭН АРАЛЫ

МЭН АРАЛЫ

IM

IMY

833

ҚАСИЕТТІ
ЕЛЕНА АРАЛЫ

ҚАСИЕТТІ ЕЛЕНА
АРАЛЫ (БРИТ.)

SH

SHN

654

КУКА АРАЛЫ

КУКА АРАЛЫ (Ж.ЗЕЛ.)

CK

COK

184

ОМАН

ОМАН СҰЛТАНДЫҒЫ

OM

OMN

512

ПАКИСТАН

ПАКИСТАН ИСЛАМ
РЕСПУБЛИКАСЫ

PK

PAK

586

ПАЛАУ

ПАЛАУ РЕСПУБЛИКАСЫ
(БЕЛАУ)

PW

PLW

585

ПАЛЕСТИН
АУМАҒЫ

БАСЫП АЛЫНҒАН
ПАЛЕСТИН АУМАҒЫ

PS

PSE

275

ПАНАМА

ПАНАМА РЕСПУБЛИКАСЫ

PA

PAN

591

ПАПУА-ЖАҢ.
ГВИНЕЯ

ПАПУА-ЖАҢА ГВИНЕЯ

PG

PNG

598

ПАРАГВАЙ

ПАРАГВАЙ РЕСПУБЛИКАСЫ

PY

PRY

600

ПЕРУ

ПЕРУ РЕСПУБЛИКАСЫ

PE

PER

604

ПИТКЭРН

ПИТКЭРН (БРИТ.)

PN

PCN

612

ПОЛЬША

ПОЛЬША РЕСПУБЛИКАСЫ

PL

POL

616

ПОРТУГАЛИЯ

ПОРТУГАЛИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

PT

PRT

620

ПУЭРТО-РИКО

ПУЭРТО-РИКО (АҚШ)

PR

PRI

630

РЕЮНЬОН

РЕЮНЬОН (ФР.)

RE

REU

638

РЕСЕЙ

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

RU

RUS

643

РУАНДА

РУАНДА РЕСПУБЛИКАСЫ

RW

RWA

646

РУМЫНИЯ

РУМЫНИЯ

RO

ROU

642

С.ВИНСЕНТ.
ГРЕНАД.

СЕНТ-ВИНСЕНТ И
ГРЕНАДИНЫ

VC

VCT

670

САЛЬВАДОР

ЭЛЬ-САЛЬВАДОР
РЕСПУБЛИКАСЫ

SV

SLV

222

САН-МАРИНО

САН-МАРИНО РЕСПУБЛИКАСЫ

SM

SMR

674

САН-ТОМЕ
ЖӘНЕ ПРИНС.

САН-ТОМЕ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ
РЕСПУБЛИКАСЫ ЖӘНЕ
ПРИНСИПИ

ST

STR

678

САУД АРАВИЯ

САУД АРАВИЯ КОРОЛЬДІГІ

SA

SAU

682

СВАЗИЛЕНД

СВАЗИЛЕНД КОРОЛЬДІГІ

SZ

SWZ

748

СЕЙШЕЛЬ
АРАЛДАРЫ

СЕЙШЕЛЬ АРАЛДАРЫ
РЕСПУБЛИКАСЫ

SC

SYC

690

СЕНЕГАЛ

СЕНЕГАЛ РЕСПУБЛИКАСЫ

SN

SEN

686

СЕНТ-КИТС
ЖӘНЕ НЕВИС

СЕНТ-КИТС
(СЕНТ-КРИСТОФЕР)
ЖӘНЕ НЕВИС ФЕДЕРАЦИЯСЫ

KN

KNA

659

СЕНТ-ЛЮСИЯ

СЕНТ-ЛЮСИЯ

LC

LCA

662

СЕРБИЯ ЖӘНЕ
ЧЕРНОГОР

СЕРБИЯ ЖӘНЕ ЧЕРНОГОР

CS

SCG

891

СИНГАПУР

СИНГАПУР РЕСПУБЛИКАСЫ

SG

SGP

702

СИРИЯ

СИРИЯ АРАБ РЕСПУБЛИКАСЫ

SY

SYR

760

СЛОВАКИЯ

СЛОВАКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

SK

SVK

703

СЛОВЕНИЯ

СЛОВЕНИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

SI

SVN

705

СОЛОМОН
АРАЛДАРЫ

СОЛОМОН АРАЛДАРЫ

SB

SLB

90

СОМАЛИ

СОМАЛИ ДЕМОКРАТИКАЛЫҚ
РЕСПУБЛИКАСЫ

SO

SOM

706

С-ПЬЕР ЖӘНЕ
МИКЕЛОН

СЕН-ПЬЕР ЖӘНЕ МИКЕЛОН (ФР.)

PM

SPM

666

СУДАН

СУДАН РЕСПУБЛИКАСЫ

SD

SDN

736

СУРИНАМ

СУРИНАМ РЕСПУБЛИКАСЫ

SR

SUR

740

АҚШ

АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫ

US

USA

840

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
РЕСПУБЛИКАСЫ

SL

SLE

694

ТӘЖІКСТАН

ТӘЖІКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

TJ

TJK

762

ТАИЛАНД

ТАИЛАНД КОРОЛЬДІГІ

TH

THA

764

ТАЙВАНЬ

ТАЙВАНЬ
(ҚЫТАЙ ҚҰРАМЫНДА)

TW

TWN

158

ТАНЗАНИЯ

ТАНЗАНИЯ БІРІККЕН
РЕСПУБЛИКАСЫ (ТБР)

TZ

TZA

834

ТЕРКС ЖӘНЕ
КАЙКОС

ТЕРКС ЖӘНЕ КАЙКОС
(БРИТ.)

TC

TCA

796

ТИМОР-ЛЕСТЕ

ТИМОР-ЛЕСТЕ ДЕМОКРАТИ-
КАЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫ

TL

TLS

626

ТОГО

ТОГОЛЕЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

TG

TGO

768

ТОКЕЛАУ
(ЮНИОН)

ТОКЕЛАУ (ЮНИОН)(Ж.ЗЕЛ.)

TK

TKL

772

ТОНГА

ТОНГА КОРОЛЬДІГІ

TO

TON

776

ТРИНИДАД
ЖӘНЕ ТОБАГО

ТРИНИДАД ЖӘНЕ
ТОБАГО РЕСПУБЛИКАСЫ

TT

TTO

780

ТУВАЛУ

ТУВАЛУ

TV

TUV

798

ТУНИС

ТУНИС РЕСПУБЛИКАСЫ

TN

TUN

788

ТҮРКІМЕНСТАН

ТҮРКІМЕНСТАН

TM

TKM

795

ТҮРКИЯ

ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

TR

TUR

792

УГАНДА

УГАНДА РЕСПУБЛИКАСЫ

UG

UGA

800

ӨЗБЕКСТАН

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

UZ

UZB

860

УКРАИНА

УКРАИНА

UA

UKR

804

УОЛЛИС ЖӘНЕ
ФУТУНА

УОЛЛИС ЖӘНЕ ФУТУНА
АРАЛДАРЫ

WF

WLF

876

УРУГВАЙ

ШЫҒЫС УРУГВАЙ
РЕСПУБЛИКАСЫ

UY

URY

858

ФАРЕР
АРАЛДАРЫ

ФАРЕР АРАЛДАРЫ
(ДАНИЯ ҚҰРАМЫНДАҒЫ)

FO

FRO

234

ФИДЖИ

ФИДЖИ АРАЛДАРЫ
РЕСПУБЛИКАСЫ

FJ

FJI

242

ФИЛИППИНЫ

ФИЛИППИН РЕСПУБЛИКАСЫ

PH

PHL

608

ФИНЛЯНДИЯ

ФИНЛЯНДИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

FI

FIN

246

ФОЛКЛЕНД АРАЛДАРЫ

Франция

ФОЛКЛЕНД (МАЛЬВИНСКИЕ)
АРАЛДАРЫ (ДАУЛЫ БРИТ.
АРГ.)
 

Французкая
Республика

FK
 

  FR

FLK
 

  FRA

238
 

  250

ФР. ПОЛИНЕЗИЯ

ФРАНЦУЗ ПОЛИНЕЗИЯСЫ
(ФР.)

PF

PYF

258

ХОРВАТИЯ

ХОРВАТИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

HR

HRV

191

ОРТАЛ..АФР.
РЕСПУБ.

ОРТАЛЫҚ-АФРИКА
РЕСПУБЛИКАСЫ (ОАР)

CF

CAF

140

ЧАД

ЧАД РЕСПУБЛИКАСЫ

TD

TCD

148

ЧЕХИЯ

ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

CZ

CZE

203

ЧИЛИ

ЧИЛИ РЕСПУБЛИКАСЫ

CL

CHL

152

ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ КОНФЕДЕРАЦИЯСЫ

CH

CHE

756

ШВЕЦИЯ

ШВЕЦИЯ КОРОЛЬДІГІ

SE

SWE

752

ШПИЦБЕРГЕН
АРАЛДАРЫ

ШПИЦБЕРГЕН ЖӘНЕ
ЯН-МАЙЕН (НОРВ.)

SJ

SJM

744

ШРИ-ЛАНКА

ШРИ-ЛАНКА ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ
СОЦИАЛИСТІК РЕСПУБЛИКАСЫ

LK

LKA

144

ЭЛАНД
АРАЛДАРЫ

ЭЛАНД АРАЛДАРЫ

AX

ALA

248

ЭКВАДОР

ЭКВАДОР РЕСПУБЛИКАСЫ

EC

ECU

218

ЭКВАТОР.
ГВИНЕЯ

ЭКВАТОРЛЫҚ ГВИНЕЯ
РЕСПУБЛИКАСЫ

GQ

GNQ

226

ЭРИТРЕЯ

ЭРИТРЕЯ

ER

ERI

232

ЭСТОНИЯ

ЭСТОНИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

EE

EST

233

ЭФИОПИЯ

ЭФИОПИЯ

ET

ETH

231

ОҢТҮСТІК
АФРИКА

ОҢТҮСТІК-АФРИКА
РЕСПУБЛИКАСЫ

ZA

ZAF

710

ЯМАЙКА

ЯМАЙКА

JM

JAM

388

ЖАПОНИЯ

ЖАПОНИЯ

JP

JPN

392

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 7-қосымша

          Құбыр көлігімен немесе электр беру желісі
           бойынша өткізілетін тауарларды кедендік
                  бақылау орнының жіктеушісі

          1. Қазақстан Республикасының кеден шекарасы
        арқылы өткізілетін электр энергияларын кедендік
                           бақылау орыны

Кедендік
бақылау
орнының
коды

Кедендік
бақылау
орнының
атауы

Энергия
жүйесінің
атауы

ВЛ атауы,
саны

ВЛ
кер-
неуі,
класы
кв.

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ - РЕСЕЙ

001

ПС. ӨСКЕМЕН.
500
П.ПРЕДГОРНО
ВКО

ЭМС ААҚ "КЕGОС"
ШЫҒЫС ФИЛИАЛЫ

ӨСКЕМЕН.-
РУБЦОВСКАЯ 1
ЖЕЛІСІ

500

002

ПС ГОРНЯК
(РЕСЕЙ)

"ҚАЗАҚМЫС
КОРПОРАЦИЯСЫ"
"ШЫҒЫС ҚАЗМЫС"
ФИЛИАЛЫНЫҢ
ЖЕЗКЕНТ ТБК

ЖЕЗКЕНТ-
ГОРНЯК
Л-161
Л-162
2-Х ЦЕПНАЯ

110

003

ПС ГОРНЯК
(РЕСЕЙ)

"ШҚЭК" ЖАҚ" СФ

КРАСНЫЙ АУЛ
- ГОРНЯК
Л-363
(ЖЕЛІСІ
БӨЛІНГЕН)

35

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ - РЕСЕЙ

005

ПС. ЕКІБАСТҰЗ
1150
ЕКІБАСТҰЗ
ҚАЛАСЫ

СОЛТҮСТІК МЭС
ААҚ "КЕGОС"

ЕКІБАСТҰЗ
1150 -
БАРНАУЛЬСКАЯ
Л-1104
(ЖЕЛІСІ
АЖЫРАТЫЛҒАН)

1150

006

ТОО "AES
ЭКИБАСТУЗ"
ОРУ-500
ЕКІБАСТҰЗ
ҚАЛАСЫ

СОЛТҮСТІК МЭС
"КЕGОС" ААҚ

AES
ЭКИБАСТУЗ -
ТАВРИЧЕСКАЯ
Л-557

500

007

ААҚ "ЕЭК"
ОРУ-500
АҚСУ ҚАЛАСЫ

СОЛТҮСТІК МЭС
"КЕGОС" ААҚ

ЕЭК-ИРТЫШСКАЯ
ААҚ Л-553

500

008

ААҚ "ЕЭК"
ОРУ-500
АҚСУ ҚАЛАСЫ

СОЛТҮСТІК МЭС
"КЕGОС" ААҚ

ЕЭК-
Рубцовская
Л-552 ААҚ

500

009

ПС МЫҢКӨЛ
п. МЫҢКӨЛ

СОЛТҮСТІК МЭС
"КЕGОС" ААҚ

МЫҢКӨЛ -
УРОЖАЙНАЯ
Л-222

220

010

ПС МЫҢКӨЛ
п. МЫҢКӨЛ

СОЛТҮСТІК МЭС
"КЕGОС" ААҚ

МЫҢКӨЛ-ЕРТІС
Л-224

220

011

ПС УӘЛИХАНОВ
п. УӘЛИХАНОВ

СОЛТҮСТІК МЭС
"КЕGОС" ААҚ

УӘЛИХАНОВ-
ЕРТІС
Л-225

220

012

ПС.УӘЛИХАНОВ
П.УӘЛИХАНОВ

СОЛТҮСТІК МЭС
"КЕGОС" ААҚ

УӘЛИХАНОВ-
РАЙОННАЯ
Л-223

220

013

ПС ПАВЛО-
ДАРСКАЯ
ПАВЛОДАР
ҚАЛАСЫ

СОЛТҮСТІК МЭС
"КЕGОС" ААҚ

ПАВЛОДАР-
ҚҰЛЫНДЫ
Л-240
(110 КВ
КЕРНЕУІМЕН
ҚОРҒАНЫСЫНДА)

220

014

ПС ҚҰЛЫНДЫ
П. ҚҰЛЫНДЫ

АООТ "ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГОСЕРВИС"

МАРАЛДЫ-
ҚҰЛЫНДЫ
Л-125
Л-126/1
(110 КВ
КЕРНЕУІМЕН,
ПС ҚҰЛЫНДЫ -
СӨНД.)

110

015

ПС. АМАНГЕЛДІ

АООТ "ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГОСЕРВИС"

АМАНГЕЛЬДЫ-
ЧЕРНОУСОВКА

35

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ - РЕСЕЙ

016

ПС. АВРОРА

АҚМОЛА МЭС
"КЕGОС" ААҚ

АВРОРА-
ҚОРҒАН
Л-520

500

017

ПС. АВРОРА

АҚМОЛА МЭС
"КЕGОС" ААҚ

АВРОРА-
ТАВРИЧЕСКАЯ
Л-556

500

018

ПС. АВРОРА

АҚМОЛА МЭС
"КЕGОС" ААҚ

АВРОРА-
МАКУШИНО
(Л-275А
ЖАҢА НОМЕРІ)

220

019

ПС. ППТЭЦ-2
(ЕСЕБІ ЖОҚ)

"АКСЕСС ЭНЕРГО-
СКРЭК" ЖАҚ

ППТЭЦ-2-ЕСІЛ
(Л-273А-
ЖАҢА НОМЕРІ)
ШЛЕЙФТЕР
ТІРЕКТЕН
БӨЛІНГЕН
N268 - РФ
ЖӘНЕ ҚР
ШЕКАРАСЫНДА

220

020

ПС ПЕТУХОВО
(РФ)

"АКСЕСС ЭНЕРГО-
СКРЭК" ЖАҚ

ЛИТЕЙНАЯ-
ПЕТУХОВО
1-ТІЗБЕК

110

021

ПС ПЕТУХОВО
(РФ)

"АКСЕСС ЭНЕРГО-
СКРЭК" ЖАҚ

ЛИТЕЙНАЯ-
ПЕТУХОВО
2-ТІЗБЕК

110

022

ПС. СОКОЛОВКА

"АКСЕСС ЭНЕРГО-
СКРЭК" ЖАҚ

СОКОЛОВКА-
КАЗАНКА

110

023

ПС. БУЛАЕВА
(РК)
ПС. ЮБИЛЕЙНАЯ
(РФ)

"АКСЕСС ЭНЕРГО-
СКРЭК" ЖАҚ

БУЛАЕВА-
ЮБИЛЕЙНАЯ
ВЛ 1-ТІЗБЕК

110

024

ПС. БУЛАЕВА
(РК)
ПС. ЮБИЛЕЙНАЯ
(РФ)

"АКСЕСС ЭНЕРГО-
СКРЭК" ЖАҚ

БУЛАЕВА-
ЮБИЛЕЙНАЯ
2-ТІЗБЕК

110

025

ПС. ЖЕЛЕХНАЯ
(РК)
ПС. БОЛЬШЕ-
ПРИЮТНОЕ (РФ)

"АКСЕСС ЭНЕРГО-
СКРЭК" ЖАҚ

ПРЕСНОВКА-
Б.ПРИЮТНОЕ

110

026

ПС ЮНИНО (РФ)

"АКСЕСС ЭНЕРГО-
СКРЭК" ЖАҚ

ВЛ-10 КВ
N 1 ЕНГІЗУ

10

027

ПС ЮНИНО (РФ)

"АКСЕСС ЭНЕРГО-
СКРЭК" ЖАҚ

ВЛ-10 КВ
N 2 ЕНГІЗУ

10

028

ПС ГОРБУНОВО
(РФ)

"АКСЕСС ЭНЕРГО-
СКРЭК" ЖАҚ

ВЛ-10 КВ
N 1 ЕНГІЗУ

10

029

ПС ГОРБУНОВО
(РФ)

"АКСЕСС ЭНЕРГО-
СКРЭК" ЖАҚ

ВЛ-10 КВ
N 2 ЕНГІЗУ

10

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ - РЕСЕЙ

030

ПС.
ГОРЬКОВСКАЯ

"КӨКШЕТАУ-
ЭНЕРГО" ЖАҚ

ГОРЬКОВСКАЯ -
ПОЛТАВКА

110

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ - РЕСЕЙ

031

ПС
КОСТАНАЙСКАЯ

САРБАЙ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

КОСТАНАЙСКАЯ
1150 -
ЧЕЛЯБИНСКАЯ
Л-1103

1150

032

ПС. СОКОЛ
500 (РК)
ТРОИЦКАЯ РЭС
(РФ)

САРБАЙ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

ТРОИЦКАЯ ГРЭС
- СОКОЛ
(ЖАҢА НОМЕР
Л-571)

500

033

ИРИКЛИНСКАЯ
ГРЭС (ҚАБЫЛДАУ)
ПС. ЖЕТІҚАРА
(БЕРУ)

САРБАЙ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

ИРИКЛИНСКАЯ
ГРЭС  -
ПРИУРАЛЬСКАЯ
(ЖАҢА НОМЕР
Л-573)

500

034

ТРОИЦКАЯ ГРЭС

САРБАЙ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

ТРОИЦКАЯ
ГРЭС -
ПРИУРАЛЬСКАЯ
(ЖАҢА НОМЕР
Л-207С)

220

035

ПС.БАТАЛЫ (РК)
ПС РАКИТНАЯ
(РФ)

"КОСТАНАЙСБЫТ-
ЭНЕРГО" ААҚ

ПС.БАТАЛЫ-
ПС.РАКИТНАЯ

110

036

ПС.ЖЕТІҚАРА

"КОСТАНАЙСБЫТ-
ЭНЕРГО" ААҚ

ЖЕТІҚАРА-
БРЕДЫ
(ЖЕЛІ
АЖЫРАТЫЛҒАН)

110

037

ПС.КОМСОМОЛЕЦ
ТРОИЦКАЯ
ГРЭС (РФ)

"КОСТАНАЙСБЫТ-
ЭНЕРГО" ААҚ

ТРОИЦКАЯ ГРЭС
- СТАНЦИОННАЯ

110

038

ПС.
ПРИГОРОДНАЯ

"КОСТАНАЙСБЫТ-
ЭНЕРГО" ААҚ

ПС.ПРИГОРОД-
НАЯ-ПС.
ВОСТАЧНАЯ

110

039

ПС. ҚАРА-ОБА
(РК)
ПС КАРТАЛЫ
(РФ)

"КОСТАНАЙСБЫТ-
ЭНЕРГО" ААҚ

ПС.ҚАРА-ОБА-
ПС.КАРТАЛЫ

110

040

ПС.
МАГНАЙ-ТЯГА

ГКП КЭСК

МАГНАЙ -
ПОБЕДА
(ТРОИЦК)
(ЖЕЛІ
АЖЫРАТЫЛҒАН -
БІРНЕШЕ
ПРОЛЕТКЕ
АЖЫРАТЫЛҒАН)

110

041

ПС.
МАГНАЙ-ТЯГА

"КОСТАНАЙСБЫТ-
ЭНЕРГО" ААҚ

МАГНАЙ-ТЯГА -
САЛАМАТ-ТЯГА
(ЖЕЛІСІ
АЖЫРАТЫЛҒАН)

110

042

ПС.
БОСКОЛЬ-ТЯГА

"КОСТАНАЙСБЫТ-
ЭНЕРГО" ААҚ

БОСКОЛЬ-ТЯГА
- РП-1
(ТРОИЦК)
(ЖЕЛІСІ
АЖЫРАТЫЛҒАН - БІРНЕШЕ
ПРОЛЕТКЕ
АЖЫРАТЫЛҒАН)

110

043

ПС.
БОСКОЛЬ-ТЯГА

"КОСТАНАЙСБЫТ-
ЭНЕРГО" ААҚ

БОСКОЛЬ-
ТЯГА -
САЛАМАТ-ТЯГА
(ЖЕЛІСІ
АЖЫРАТЫЛҒАН)

110

044

ПС.МАГНАЙ

"КОСТАНАЙСБЫТ-
ЭНЕРГО" ААҚ

МАГНАЙ-
МАГНАЙСКИЙ
ХПП (ЖЕЛІСІ
АЖЫРАТЫЛҒАН)

10

045

ПС.БОСКОЛЬ

"КОСТАНАЙСБЫТ-
ЭНЕРГО" ААҚ

ПС БОСКОЛЬ -
РП-2 (ЖЕЛІСІ
АЖЫРАТЫЛҒАН)

10

046

КТТП 723

"КОСТАНАЙСБЫТ-
ЭНЕРГО" ААҚ

СКАЛИСТОЕ-
ЖАМБЫЛ

10

047

КТТП 727

"КОСТАНАЙСБЫТ-
ЭНЕРГО" ААҚ

СКАЛИСТОЕ-
ЖАМБЫЛ
(ЖЕЛІСІ
АЖЫРАТЫЛҒАН)

10

048

ПОС. АЛТАЙКА

"КОСТАНАЙСБЫТ-
ЭНЕРГО" ААҚ

ОТП. ОТ
ВЛ-10 КВ
КУЛИЧИ -
РАКИТНАЯ

10

049

ТОО "КЕДЕН-
СЕРВИС"

"КЕДЕНСЕРВИС"
ЖАҚ

ОТП. ОТ
ВЛ-10 КВ
ЗОЛ.СОПКА -
БУГРИСТОЕ

10

               ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ - ӨЗБЕКСТАН

050

ПС.ШЫМКЕНТ-500

ШЫМКЕНТ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

ТАШ ТЭС -
ШЫМКЕНТ-500
Л - 501

500

051

ПС.ШЫМКЕНТ-220

ШЫМКЕНТ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

ТАШ ТЭС -
ШЫМКЕНТ-271
(ЖАҢА НОМЕР
241-Ю)

220

052

ПС.ЖЫЛҒА

ШЫМКЕНТ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

ТАШ ТЭС -
ЖЫЛҒА
Л-2-Д
(ЖАҢА НОМЕР
242-Ю)

220

053

ПС.
ПОЛТОРАЦКОЕ
(ЕСЕБІ ЖОҚ)

"ТУРКЕСТАН-
ЭНЕРГО" ААҚ
САРЫАГАШ РЭС

Л-ТРОИЦКАЯ
2 -
ПОЛТОРАЦКОЕ -
МАЙСКАЯ
(ЖЕЛІ ҮЗІЛГЕН
- ВЛ УЧАСКЕСІ
БӨЛШЕКТЕЛГЕН)

110

054

ПС.
ПОЛТОРАЦКОЕ
(САНАҚ ЖОҚ)

"ТУРКЕСТАН-
ЭНЕРГО" ААҚ
САРЫАГАШ РЭС

Л-ТРОИЦКАЯ
1 -
ПОЛТОРАЦКОЕ -
МАЙСКАЯ
(ЖЕЛІ ҮЗІЛГЕН
- ВЛ УЧАСКЕСІ
БӨЛШЕКТЕЛГЕН)

110

055

ПС ҚЫЗЫЛ-
ӘСКЕР
(ЕСЕП ЖОҚ)

"ТУРКЕСТАН-
ЭНЕРГО" ААҚ
САРЫАГАШ РЭС

ҚЫЗЫЛ-ӘСКЕР
- КЕНЕС Л-22
(ЖЕЛІ ҮЗІЛГЕН
- ВЛ УЧАСКЕСІ
БӨЛШЕКТЕЛГЕН)

35

056

ПС. САРЫ-АҒАШ

"ТУРКЕСТАН-
ЭНЕРГО" ААҚ
САРЫАГАШ РЭС

САРЫ-АҒАШ -
НАВОИ
(ЖЕЛІ ҮЗІЛГЕН
- ВЛ УЧАСКЕСІ
БӨЛШЕКТЕЛГЕН)

35

057

ПС АБАЙ -
БАЗАР
ШАРДАРА ҚАЛАСЫ
(ЕСЕП ЖОҚ)

"ТУРКЕСТАН-
ЭНЕРГО" ААҚ
ШАРДАРА РЭУ

АБАЙ - БАЗАР
- ОЗОТЛЫК
Л - 6 - О
(ЖЕЛІ ҮЗІЛГЕН
- ВЛ УЧАСКЕСІ
БӨЛШЕКТЕЛГЕН)

35

058

ПС МАХТА-АРАЛ
(ЕСЕП ЖОҚ)

ААҚ "ТУРКЕСТАН-
ЭНЕРГО"
ЖЕТІСАЙ РЭС

МАХТА-АРАЛ -
ФЕРУЗ
(ЖЕЛІ ҮЗІЛГЕН
- ВЛ УЧАСКЕСІ
БӨЛШЕКТЕЛГЕН)

110

059

ПС. ЖЕТІСАЙ

ААҚ "ТУРКЕСТАН-
ЭНЕРГО"
ЖЕТІСАЙ РЭС

ЖЕТІСАЙ -
РАЙЦЕНТР
(ҚЫЗЫЛ ЖҰЛДЫЗ
ПС-ДАН КЕЙІН
ЖЕЛІ ҮЗІЛГЕН
- ВЛ УЧАСКЕСІ
БӨЛШЕКТЕЛГЕН)

110

060

В/Ч 44425

"АСЫҚ - АТА -
ГАЗ" ЖШС

ПС.В/Ч
44425-Н-
ПОСУЛЬСКАЯ
ГЭС
(ЖЕЛІ ЖОҚ)

35

061

ПС СЛАВЯНКА
(ЕСЕП ЖОҚ)

"АСЫҚ - АТА -
ГАЗ" ЖШС

СЛАВЯНКА -
БАХЫТ
(ЖЕЛІ ҮЗІЛГЕН
- ВЛ УЧАСКЕСІ
БӨЛШЕКТЕЛГЕН)

35

062

ПС КУНГАРД
(ЕСЕП ЖОҚ)

"АСЫҚ - АТА -
ГАЗ" ЖШС

КУНГАРД -
ЖАМБЫЛ
(ЖЕЛІСІ
АЖЫРАТЫЛҒАН)

35

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ - ҚЫРҒЫЗСТАН

063

ПС ЖАМБЫЛ -
500
ЖАМБЫЛ ҚАЛАСЫ

ШЫМКЕНТ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

ФРУНЗЕНСКАЯ
-  ЖАМБЫЛ
Л-515

500

064

ЖГРЭС
ЖАМБЫЛ ҚАЛАСЫ

ШЫМКЕНТ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

ЖГРЭС -
ФРУНЗЕНСКАЯ
Л - Д - Ф
(ЖАҢА НОМЕР
275-Ю)

220

065

ПС ШУ

ШЫМКЕНТ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

Шу - ГЛАВНАЯ
Л - Г - Ч
(ЖАҢА НОМЕР
274-Ю)

220

066

ПС ЖАМБЫЛ 110

"ЖРЭК" АҚ

ПС. ЖАМБЫЛ -
ПС.ПОКРОВКА

110

067

ПС ГЕОРГИЕВКА

"ЖЭС" ЖАҚ

ГЕОРГИЕВКА -
ГЛАВНАЯ Л-130

110

068

ПС ЮЖНАЯ

"КЫРГЫЗЭНЕРГО"
АҚ

Л-117 ПС
ЮЖНАЯ - МАНАС

110

069

ПС.
БЛАГОВЕЩЕНКА

"ЖЭС" АҚ

БЛАГОВЕЩЕНКА
- ЖАНГИ-ЖЕР
Л - 139

110

070

ПС НОВОВОС-
КРЕСЕНОВКА
С.МЕРКЕ

"ЖЭС" АҚ

НОВОВОС-
КРЕСЕНОВКА -
АСПАРА Л - 69

35

071

ПС ТРУДОВИК
(ҚОРДАЙ
АУДАНЫ)

"ЖЭС" АҚ

ТРУДОВИК -
ИВАНОВКА
Л - 35

35

072

ПС АЛМАЛЫ
(ҚОРДАЙ
АУДАНЫ)

"ЖЭС" АҚ

АЛМАЛЫ -
БЫСРОВКА
Л - 74

35

073

ПС ДСУ (КОРД.)
- ПСАГЭС-5
(ҚЫРҒ.)

"ЖЭС" АҚ

ДСУ  АГЭС
Л - 37

35

074

ЖГРЭС

"КЫРГЫЗЭНЕРГО"
АҚ

ЖГРЭС -
КАРА-АРЧА
Л - 128

110

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ - ҚЫРҒЫЗСТАН

075

ПС АЛМАТЫ-500
СТ. ҚАЗЫ БЕК

АЛМАТЫ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

АЛМАТЫ -
ФРУЗЕНСКАЯ
Л - 514А
(ЖАҢА НОМЕР
Л - 514)

500

076

ПС АЛМАТЫ-500
СТ. ҚАЗЫ БЕК

АЛМАТЫ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

АЛМАТЫ - ГЛАВНАЯ
Л - А - Г
(ЖАҢА НОМЕР
Л - 219А)

220

077

ПС N140
ЗАПАДНАЯ
С. ҰЗЫН-АҒАШ

АЛМАТЫ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

ЗАПАДНАЯ -
БЫСТРОВКА
Л - Б - З
(ЖАҢА НОМЕР
Л - 218А)

220

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ - РЕСЕЙ

078

ПС ӨЛКЕ

АҚТӨБЕ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

УЛЬКЕ -
НОВОТРОИЦКАЯ
Л - 501
(ЖАҢА НОМЕР
Л-504)

500

079

ПС КЕМПІРСАЙ

АҚТӨБЕ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

КЕМПІРСАЙ -
ОРСК Л - 201

220

080

ПС АКТЮБИНСКАЯ

АҚТӨБЕ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

АКТЮБИНСКАЯ
- ОРСКАЯ
Л-203

220

081

ПС ЯЙСАН

"АҚТӨБЕЭНЕРГО"
ААҚ

ЯЙСАН -
АҚБҰЛАҚ

110

082

ПС СОЮЗНАЯ ИЛИ
ҚАРА-БҰТАҚ

"АҚТӨБЕЭНЕРГО"
ААҚ

ЩЕРБАКОВСКАЯ - КИЕМБАЙ

110

083

ПС ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ

"АҚТӨБЕЭНЕРГО"
ААҚ

ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ
- ПОКРАВКА

35

084

ПС УРОЖАЙНАЯ

"АҚТӨБЕЭНЕРГО"
ААҚ

УРОЖАЙНАЯ -
СВЕТЛИНСКАЯ

35

085

ПС С-З "15 ЛЕТ
КАЗАХСТАНА"

"АҚТӨБЕЭНЕРГО"
ААҚ

ПС "15 ЛЕТ
КАЗАХСТАНА" -
ПОКРАВКА

10


БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ - РЕСЕЙ

086

ПС СТЕПНАЯ
П. СТЕПНОЙ

АҚТӨБЕ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

СТЕПНАЯ -
БАЛАКОВСКАЯ
АЭС Л-503

500

087

ПС СТЕПНАЯ
П. СТЕПНОЙ

АҚТӨБЕ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

СТЕПНАЯ -
ГОЛОВНАЯ
Л-258

220

088

ПС УРАЛЬСКАЯ
ОРАЛ ҚАЛАСЫ

АҚТӨБЕ МЭС
"КЕGОС" ААҚ

УРАЛЬСКАЯ -
КИНЕЛЬ Л-252

220

089

ПС САЙХИН
ПС БАСКУНЧАК
(РФ)

"ЗК РЭК" ААҚ

САЙХИН -
БАСКУНЧАК

110

090

ПС ЖӘНІБЕК
п. ЖӘНІБЕК

"ЗК РЭК" ААҚ

ЖӘНІБЕК -
ПАЛАСОВКА

110

091

ПС КАМЕНКА
ПС ОЗИНКИ (РФ)

"ЗК РЭК" ААҚ

КАМЕНКА -
ОЗИНКИ

110

092

ПС МЕСТО-
РОЖДЕНИЕ
ПС. ИЛЕК (РФ)

"АКСАЙГАЗ-
ПРОМЭНЕРГО" ЖАҚ

ИЛЕКСКАЯ -
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

110

093

ПС ШЫНГЫРЛАУ
ПС. ИЗОБИЛЬ-
НАЯ (РФ)

"ЗК РЭК" ААҚ

ЧИНГИРЛАУ -
ИЗОБИЛЬНАЯ

110

094

ПС ШЫҢҒЫРЛАУ
ПС ЛИНЕВКА
(РФ)

"ЗК РЭК" ААҚ

ЧИНГИРЛАУ -
ЛИНЕВКА

35

095

ПС БОГАТЫРЕВА
ПС НОВОУЗЕНСК
(РФ)

"ЗК РЭК" ААҚ

БОГАТЫРЕВА -
НОВО-
УЗЕНЬСКАЯ

35

096

ПС ЖӘНІБЕК
п. ЖӘНІБЕК

"ЗК РЭК" ААҚ

ЖӘНІБЕК -
ВИШНЕВКА

35

097

ПС КАЗТАЛОВКА
ПС АЛЕКСАН-
ДРОВ ГАЙ РФ

"ЗК РЭК" ААҚ

КАЗТАЛОВКА -
АЛЕКСАНДРОВ
ГАЙ

35

098

ПС  ЖАКСЫБАЙ
ПС НОВОУЗЕНСК
РФ

"ЗК РЭК" ААҚ

ЖАҚСЫБАЙ -
НОВОУЗЕНСК

35

099

ПС ЖӘНІБЕК
п. ЖӘНІБЕК

"ЗК РЭК" ААҚ

ЖӘНІБЕК -
ВИШНЕВКА

10

100

ПС ЖӘНІБЕК
п. ЖӘНІБЕК

"ЗК РЭК" ААҚ

ЖӘНІБЕК -
ПОЛЯКОВО

10

101

ПС ОЗИНКИ РФ

ОРАЛ ЭЛЕКТРМЕН
ЖАБДЫҚТАУ
СТАНЦИЯСЫ

ОЗИНКИ -
ШИПОВО

10

АТЫРАУ БОЛЫСЫ - РЕСЕЙ

102

ПС БАСКУНЧАК
РФ

"АТЫРАУ ЖАРЫҚ"
ЖАҚ

БАСКУНЧАК -
СУЮНДУК Л -
757

110

103

ПС БУЗАНСКАЯ
РФ

"АТЫРАУ ЖАРЫҚ"
ЖАҚ

БУЗАНСКАЯ -
ШОРТАМБАЙ Л -
441

110

104

ПС БУЗАНСКАЯ
РФ

"АТЫРАУ ЖАРЫҚ"
ЖАҚ

БУЗАНСКАЯ -
ГНСВ Л - 443

110

105

ПС ПРАВО-
БЕРЕЖНАЯ

"АТЫРАУ ЖАРЫҚ"
ЖАҚ

ПРАВОБЕРЕЖ-
НАЯ - ИНДЕР
Л - 254

220

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ - ӨЗБЕКСТАН

106

ПС Бейнеу

"МАҢҒЫСТАУ РЭК"
ААҚ

БЕЙНЕУ -
КАРАКАЛПАКИЯ
(ЖЕЛІ
БӨЛШЕКТЕЛГЕН)

110

           2. Қазақстан Республикасының кеден шекарасы
      арқылы құбыр желісі көлігімен өткізілетін мұнайды
              қабылдап алу және кедендік бақылау
                            ОРЫНЫ

Кедендік
бақылау
орнының
коды

Мұнайды құбыр желісі
жүйесіне қабылдап
алу-тапсыру пункті

Мұнай өткізу

001

НПС "ҚАЛАМҚАС"

ҚАЛАМҚАС-Қаражанбас-АҚТАУ

002

НПС "ҚАРАЖАНБАС"

ҚАЛАМҚАС-ҚАРАЖАНБАС-АҚТАУ

003

НПС "ТАУЧИК"

ҚАЛАМҚАС-ҚАРАЖАНБАС-АҚТАУ

004

НПС "АҚТАУ"

ҚАЛАМҚАС-ҚАРАЖАНБАС-АҚТАУ

005

НПС "ЖЕТЫБАЙ"

АҚТАУ-ӨЗЕН

006

ГНПС "УЗЕНЬ"

ӨЗЕН-АТЫРАУ-САМАРА

007

ЛПДС "БЕЙНЕУ"

ӨЗЕН-АТЫРАУ-САМАРА

008

НПС "КҮЛСАРЫ"

ӨЗЕН-АТЫРАУ-САМАРА

009

НПС "МАРТЫШИ"

ӨЗЕН-АТЫРАУ-САМАРА

010

АТЫРАУ МҰНАЙ ЖОЛ-
ДАРЫНЫҢ БАСҚАРМАСЫ

ӨЗЕН-АТЫРАУ-САМАРА

011

НПС "ИНДЕР"

ӨЗЕН-АТЫРАУ-САМАРА

012

НПС "БОЛЬШОЙ ЧАГАН"

ӨЗЕН-АТЫРАУ-САМАРА

013

ГНПС "ТЕНГИЗ"

ӨЗЕН-АТЫРАУ-САМАРА

014

НПС "КАРАТОН"

ӨЗЕН-АТЫРАУ-САМАРА

015

НПС "КОСЧАГЫЛ"

ӨЗЕН-АТЫРАУ-САМАРА

016

НПС-3

ӨЗЕН-АТЫРАУ-САМАРА

017

ПП "САЙ-УТЕС"

ӨЗЕН-АТЫРАУ-САМАРА

018

ПП "ОПОРНЫЙ"

ӨЗЕН-АТЫРАУ-САМАРА

019

ПСН "ДУНГА"

ӨЗЕН-АТЫРАУ-САМАРА

020

ПСН "ТАСБУЛАТОЙЛ"

ӨЗЕН-АТЫРАУ-САМАРА

021

ПСП "АРМАН"

ӨЗЕН-АТЫРАУ-САМАРА

022

ГНПС "ТЕНГИЗ"

КТК-К

023

НПС "АТЫРАУ"

КТК-К

024

ЛПДС "КЕНКИЯК"

КЕҢҚИЯҚ-АТЫРАУ

025

НПС "МАКАТ"

КЕҢҚИЯҚ-АТЫРАУ

026

ЛПДС "КЕНКИЯК"

ЖАҢАЖОЛ-КЕҢҚИЯҚ-ОРСК

027

НПС "ТЕМИР"

ЖАҢАЖОЛ-КЕҢҚИЯҚ-ОРСК

028

НПС N 6

ЖАҢАЖОЛ-КЕҢҚИЯҚ-ОРСК

029

НПС N 7

ЖАҢАЖОЛ-КЕҢҚИЯҚ-ОРСК

030

НПС "КУМКОЛЬ"

ОМБЫ-ПАВЛОДАР-ШЫМКЕНТ-ЧАРДЖОУ

031

НПС "КАРАКОЙЫН"

ОМБЫ-ПАВЛОДАР-ШЫМКЕНТ-ЧАРДЖОУ

032

ПСП "ПРИИРТЫШСКАЯ"

ОМБЫ-ПАВЛОДАР-ШЫМКЕНТ-ЧАРДЖОУ

          3. Қазақстан Республикасының кеден шекарасы
         арқылы құбыр желісі көлігімен өткізілетін газ
          конденсатын қабылдау және кедендік бақылау
                             ОРЫНЫ

Кедендік
бақылау
орнының
коды

газ
конденсатын
қабылдап
алу және
тапсыру
пункті (ҚТП)

Газ конденсатын есептеу торабы

Конденсат
өткізу

033

ПСП Ақсай

"ҚАРАЧАГАНАК"
ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙ-
ТИНГ Б.В. ӨЛШЕУ
БУЫНЫ

ҚАРАШЫҒАНАҚ - ОРЫНБОР

          4. Қазақстан Республикасының кеден шекарасы
      арқылы құбыр желісі көлігімен өткізілетін, мұнайдың
        саны мен сапасы туралы мәліметтер бар, көліктік
        құжаттар ресімделетін Қазақстан Республикасының
          кеден аумағынан тысқары жерлерде орналасқан
                   мұнайды қабылдап-алу-тапсыру
                             ПУНКТТЕРІ

Кедендік
бақылау
орнының
коды

Мұнай айдау
станциясы
(МАС),
мұнай
қабылдау-
тапсыру
пункті
(ҚТП)

Мұнай саны
мен сапасы
көрсеткішін
өлшеу жүйесі
бар мұнайды
есептеу торабы
(МСӨЖ) (МЕТ))

Мұнай құбыры

034

ПСП ОРСК

МЕТ (МСӨЖ)
N 447 ЖӘНЕ
(НЕМЕСЕ)
РЕЗЕРВУАРЫ

ЖАҢАЖОЛ-КЕҢҚИЯҚ -
ОРСК

035

НПС САМАРА

МЕТ (МСӨЖ)
N 719 ЖӘНЕ
(НЕМЕСЕ)
РЕЗЕРВУАРЫ

ӨЗЕН-АТЫРАУ - САМАРА

036

НПС
АСТРАХАНСКАЯ

МЕТ (МСӨЖ)
N 23 РК - А002
ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ)
РЕЗЕРВУАРЫ

КТК-Р

037

НПС СУСЛОВО

РЕЗЕРВУАРЫ

ТОН - II

038

ТПП ОМСК

СИКН N 13

ТОН - II

      5. Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы
       құбыр желісі көлігімен өткізілетін, табиғи газды
                       кедендік бақылау орны

Кедендік
бақылау
орнының
коды

Кедендік бақылау
орнының атауы

Магистральды газ құбырының атауы

001

ДАРЬИНСКОЕ АГРС-3
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

"ОРЫНБОР-НОВОПСКОВСК"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

002

КРАСНОЕ АГРС-3

"ОРЫНБОР-НОВОПСКОВСК"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

003

ОРАЛ ГРС N1

"ОРЫНБОР-НОВОПСКОВСК"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

004

ГКС-3 АГРС-3

"ОРЫНБОР-НОВОПСКОВСК"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

005

ОРАЛ ГРС N 2

"ОРЫНБОР-НОВОПСКОВСК"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

006

РАСТОШИ ТАШКЕНТ-1

"ОРЫНБОР-НОВОПСКОВСК"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

007

ПЕРЕМЕТНОЕ ТАШКЕНТ-2

"ОРЫНБОР-НОВОПСКОВСК"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

008

КАМЕНКА АГРС-10

"ОРЫНБОР-НОВОПСКОВСК"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

009

ОЗИНКИ ГРС

"ОРЫНБОР-НОВОПСКОВСК"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

010

ЧИЖА УРОЖАЙ-1

"ОРЫНБОР-НОВОПСКОВСК"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

011

ПОДТЯШКИ ЭНЕРГИЯ-3

"ОРЫНБОР-НОВОПСКОВСК"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

012

БОГАТЫРЕВА ЭНЕРГИЯ-3

"ОРЫНБОР-НОВОПСКОВСК"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

013

ҚАРАОБА ЭНЕРГИЯ

"ОРЫНБОР-НОВОПСКОВСК"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

014

АҚсай АГРС-10

"ОРЫНБОР-НОВОПСКОВСК"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

015

(КІРУ) "ОРЫНБОРСКИЙ" КС
"ОРЫНБОР-ГОЛОВНАЯ" РФ
АУМАҒЫ

"СОЮЗ" ҚҰБЫР ЖОЛЫ

016

(ШЫҒУ) "СОЮЗ" КС
"АЛЕКСАНДРОВ-ГАЙ" РФ
АУМАҒЫ

"СОЮЗ" ҚҰБЫР ЖОЛЫ

017

(КІРУ) "ОРЕНБУРГСКИЙ" КС "ОРЕНБУРГ-ГОЛОВНАЯ" РФ АУМАҒЫ

"ОРЫНБОР-НОВОПСКОВСК"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

018

(ШЫҒУ) "ОРЕНБУРГСКИЙ" КС
АЛЕКСАНДРОВ-ГАЙ РФ АУМАҒЫ

"ОРЫНБОР-НОВОПСКОВСК"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

019

(КІРУ) САЦ КС "БЕЙНЕУ"
ҚР АУМАҒЫ П. БЕЙНЕУ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

САЦ-1, 2, 3, 4, 5

020

(ШЫҒУ) "САЦ-4" КС
АЛЕКСАНДРОВ-ГАЙ РФ АУМАҒЫ

САЦ

021

(ШЫҒУ) "САЦ-3" КС
АЛЕКСАНДРОВ-ГАЙ РФ АУМАҒЫ

САЦ

022

(ШЫҒУ) "ОРЕНБУРГСКИЙ" КС
АЛЕКСАНДРОВ-ГАЙ РФ АУМАҒЫ

САЦ

023

ҚАЗАҚСТАН ТАШКЕНТ
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ

САЦ

024

ҚҰЛСАРЫ ЭНЕРГИЯ-1

САЦ

025

КС "ОПОРНАЯ" "ТОЛКЫН"
КЕН ОРНЫНАН ӨЛШЕУ ТОРАБЫ

САЦ

026

ҚҰЛСАРЫ ГРС (ГР-11)

САЦ

027

ТШО ӨЛШЕУ ТОРАБЫ

САЦ

028

МАҚАТ ГРП

МАҚАТ -
СОЛТҮСТІК КАВКАЗ

029

ИНДЕРБОРГСКИЙ АГРС-10

МАҚАТ -
СОЛТҮСТІК КАВКАЗ

030

БЕРЕЗИНО АГРС-3

МАҚАТ -
СОЛТҮСТІК КАВКАЗ

031

ФУРМАНОВО АГРС-10

МАҚАТ -
СОЛТҮСТІК КАВКАЗ

032

ЖАҢАТАЛАП АГРС-3

МАҚАТ -
СОЛТҮСТІК КАВКАЗ

033

КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН УРОЖАЙ

МАҚАТ -
СОЛТҮСТІК КАВКАЗ

034

ГРС РЕДУТ "АТЫРАУ"

МАҚАТ -
СОЛТҮСТІК КАВКАЗ

035

ПЕРВОМАЙСКИЙ "ЭНЕРГИЯ-3"

МАҚАТ -
СОЛТҮСТІК КАВКАЗ

036

ТАЙМАН "ЭНЕРГИЯ-3"

МАҚАТ -
СОЛТҮСТІК КАВКАЗ

037

КИГАЧ ТАШКЕНТ-2

МАҚАТ -
СОЛТҮСТІК КАВКАЗ

038

ГАНЮШКИНО "ЭНЕРГИЯ-3"

МАҚАТ -
СОЛТҮСТІК КАВКАЗ

039

КС АККОЛЬ ӨЛШЕУ ТОРАБЫ

МАҚАТ -
СОЛТҮСТІК КАВКАЗ

040

ГАЗ РЕТТЕУ ПУНКТТЕРІНІҢ
ӨЛШЕУ ТОРАПТАРЫ (ГРП) N3 В

"ӨЗЕН - АҚТАУ"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

041

ГРП N 28В ӨЛШЕУ ТОРАБЫ

"ӨЗЕН - АҚТАУ"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

042

"ГРС-АО "МКДСМ" ГАЗ
ҚҰБЫРЫНДАҒЫ ӨЛШЕУ ТОРАБЫ

"ӨЗЕН - АҚТАУ"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

043

ПОС. ӨМІРЗАҚ ГАЗ
ҚҰБЫРЫНДАҒЫ ӨЛШЕУ ТОРАБЫ

"ӨЗЕН - АҚТАУ"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

044

АҚТАУ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ГАЗ
БӨЛУ СТАНЦИЯСЫНДАҒЫ ӨЛШЕУ
ТОРАБЫ (ГРС) N1

"ӨЗЕН - АҚТАУ"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

045

АҚТАУ ҚАЛАСЫНДАҒЫ
ӨЛШЕУ ТОРАБЫ ГРС N1 

"ӨЗЕН - АҚТАУ"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

046

АҚТАУ ҚАЛАСЫНДАҒЫ
ӨЛШЕУ ТОРАБЫ ГРС N1

"ӨЗЕН - АҚТАУ"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

047

АҚТАУ ҚАЛАСЫНДАҒЫ
ӨЛШЕУ ТОРАБЫ РС N2

"ӨЗЕН - АҚТАУ"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

048

АҚТАУ ҚАЛАСЫНДАҒЫ
ӨЛШЕУ ТОРАБЫ ГРС N2 

"ӨЗЕН - АҚТАУ"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

049

АҚТАУ ҚАЛАСЫНДАҒЫ
ӨЛШЕУ ТОРАБЫ ГРС N2 

"ӨЗЕН - АҚТАУ"
ҚҰБЫР ЖОЛЫ

050

ӨЗБЕКСТАН АУМАҒЫНДА
(КІРУ) КС-7 688 КМ

БҰХАРА-ОРАЛ

051

АҚТӨБЕ ГРС-1 ВК-ГРС-11-120

БҰХАРА-ОРАЛ

052

АҚТӨБЕ ГРС-2 ВК-ГРС-11-120

БҰХАРА-ОРАЛ

053

ПХГ "БОЗОЙ" УЗ ДКС КС-10
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

БҰХАРА-ОРАЛ

054

Р-Н П.БОГЕТСАЙ
УЗ КС-14 (1421 КМ)

БҰХАРА-ОРАЛ

055

АЛҒА ҚАЛАСЫ, ЭНЕРГИЯ-1

БҰХАРА-ОРАЛ

056

П. БЕСТАМАҚ АГРС-3

БҰХАРА-ОРАЛ

057

ХРОМТАУ ҚАЛАСЫ, ЭНЕРГИЯ-3

БҰХАРА-ОРАЛ

058

П. БОГЕТСАЙ, ЭНЕРГИЯ-3

БҰХАРА-ОРАЛ

059

П. ИСКРА, ТАШКЕНТ-2

БҰХАРА-ОРАЛ

060

ШАЛҚАР ҚАЛАСЫ, ТАШКЕНТ-1

БҰХАРА-ОРАЛ

061

П.КАИР ТАШКЕНТ-2

БҰХАРА-ОРАЛ

062

П.ҚАНДЫАҒАШ ЭНЕРГИЯ-1

БҰХАРА-ОРАЛ

063

П.ПОКРОВКА ЭНЕРГИЯ-3

БҰХАРА-ОРАЛ

064

П.ТЕМІР ЭНЕРГИЯ-3

БҰХАРА-ОРАЛ

065

П.АКЖАР ЭНЕРГИЯ-1

БҰХАРА-ОРАЛ

066

П.КЕҢҚИЯҚ ЭНЕРГИЯ-1

БҰХАРА-ОРАЛ

067

КС-ДОМБАРОВКА РФ
АУМАҒЫ (ШЫҒУ)

БҰХАРА-ОРАЛ

068

ГИС-ҚАРТАЛЫ РФ
АУМАҒЫ (КІРУ)

ҚАРТАЛЫ - ҚОСТАНАЙ

069

ЗАВОД КАЗ. ОГНЕУПОР

ҚАРТАЛЫ - ҚОСТАНАЙ

070

П.ТОБОЛ

ҚАРТАЛЫ - ҚОСТАНАЙ

071

Г. РУДНЫЙ ИНДИВИД.

ҚАРТАЛЫ - ҚОСТАНАЙ

072

П.НАБЕРЕЖНЫЙ АГРС-3

ҚАРТАЛЫ - ҚОСТАНАЙ

073

П.АЙАТСКИЙ ЭНЕРГИЯ-1

ҚАРТАЛЫ - ҚОСТАНАЙ

074

П.СВЕРДЛОВА УРОЖАЙ-1

ҚАРТАЛЫ - ҚОСТАНАЙ

075

П.ПРИРЕЧЕНКА УРОЖАЙ-1

ҚАРТАЛЫ - ҚОСТАНАЙ

076

П.ЖИТИКАРА ИНДИВИД.

БҰХАРА-ОРАЛ

077

П.БАТАЛИНСКИЙ УРОЖАЙ-1

ҚАРТАЛЫ - Костанай

078

П. ТАРАНОВКА АГРС-3

ҚАРТАЛЫ - Костанай

079

П.БОСКОЛЬ ИНВИД.

БҰХАРА-УРАЛ

080

МАЙКОЛЬ АГРС-10

ҚАРТАЛЫ - ҚОСТАНАЙ

081

П.ЛИСАКОВСК ИНДИВИД.

ҚАРТАЛЫ - ҚОСТАНАЙ

082

П.НИКОЛАЕВКА УРОЖАЙ-1

ҚАРТАЛЫ - ҚОСТАНАЙ

083

КОСТАНАЙ N1 ИНДИВИД.

ҚАРТАЛЫ - ҚОСТАНАЙ

084

КОСТАНАЙ N2

ҚАРТАЛЫ - ҚОСТАНАЙ

085

КОСТАНАЙ N3 ИНДИВИД.

ҚАРТАЛЫ - ҚОСТАНАЙ

086

ӨЗБЕКСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ
ТАБИҒИ ГАЗДЫ ҚАБЫЛДАУ
ЗУ-203 (ӨЛШЕУ ТОРАБЫ) 

ГАЗЛИ-ШЫМКЕНТ

087

КОМСОМОЛ ПАСЕЛКІСІНДЕ
ДУ325 ММ АЙДАУ

ГАЗЛИ-ШЫМКЕНТ

088

КС-4А-САМСОНОВКА

ГАЗЛИ-ШЫМКЕНТ

089

ӨЗБЕКСТАН АУМАҒЫНА
ЗУ 368 (КІРУ)

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

090

ГРС ЖЕТІСАЙ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

091

ГРС КИРОВА

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

092

ГРС МАХТААРАЛ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

093

ГРС ГАЗ ҚҰБЫРЫ - 720
ӨЗБЕКСТАНҒА БҰРУ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

094

ГРС ШОЛИКОР (ӨЗБЕКСТАН)

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

095

Д-1020, Д-1020
ӨЗБЕКСТАНҒА ЕКІ БҰРУ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

096

КС-3А "ЧИНАЗ"

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

097

ГРС Ғ.МҰРАТБАЕВ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

098

ГРС ЖУАН-ТӨБЕ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

099

ГРС АБАЙ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

100

ГРС КУРОРТ САРЫАҒАШ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

101

ГРС САРЫАҒАШ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

102

ЗУ ПХГ ПОЛТОРАЦКОЕ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

103

ГРС "СН"

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

104

ЗУ "ҚАЗАХСТАН"

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

105

Д-820 ӨЗБЕКСТАНҒА БҰРУ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

106

ГРС -ТОБОЛИНО

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

107

ГРС ЛЕНИНСКОЕ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

108

ГРС КАРАТАС

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

109

ГРС КУЮК

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

110

ГРС ШЫМКЕНТ-1

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

111

ГРС ШЫМКЕНТ-4

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

112

ГРС САМСОНОВКА

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

113

КС-4А САМСОНОВКА

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

114

ЗУ САМСОНОВКА

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

115

ГРС СВЕРДЛОВА

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

116

ГРС САС-ТЮБЕ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

117

ГРС МИЧУРИНА

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

118

ГРС ВЫСОКОЕ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

119

ГРС БУРНОЕ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

120

ГРС ОКТЯБРЬ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

121

КС-5Э АМАНГЕЛДІ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

122

ГРС ҚАРАТАУ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

123

ГРС - АГНКС

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

124

ГРС 1 ТАРАЗ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

125

ГРС 2 ТАРАЗ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

126

ГРС 3 ТАРАЗ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

127

ГРС 4 ТАРАЗ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

128

ГРС ИЛЬИЧ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

129

ГРС МИХАЙЛОВКА

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

130

ЗУ ПХГ АҚЫР-ТӨБЕ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

131

ГРС ЛУГОВОЕ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

132

ГРС МЕРКЕ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

133

ГРС - НОВОВОСКРЕСЕНОВКА

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

134

ЗУ-НОВОВОСКРЕСЕНОВКА
ҚАЗАҚСТАН-ҚЫРҒЫЗСТАН ШЕКАРАСЫ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

135

ҚЫРҒЫЗСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ
ЗУ-ЧУЙ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

136

ГРС ҰЗЫН-АҒАШ (нет ГРС)

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

137

ГРС ФАБРИЧНЫЙ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

138

ГРС ШЕМОЛҒАН

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

139

ГРС ҚАСКЕЛЕҢ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

140

ГРС АЛМАТЫ-1

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

141

ГАЗ ҚҰБЫРЫ - БОРОЛДАЙ
ГРС-ҒА БҰРУ

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

142

ГРС АЛМАТЫ -2

ТАШКЕНТ-БІШКЕК-АЛМАТЫ

         6. Қазақстан Республикасының кеден шекарасы
       арқылы құбыр желісі көлігімен өткізілетін мұнай
         өнімдерін қабылдап алу және кедендік бақылау
                            ОРНЫ

Кедендік
бақылау
орнының
коды

Мұнай өнімдерін қабылдап
алу-тапсыру пункттері

Мұнай өнімдері
құбырларының
атауы

001

ЛПДС "ПЕТРОПАВЛОВСК"

ОМБЫ - УФА

002

ААҚ "ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА"

ОМБЫ - УФА

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 8-қосымша

                Жеткізу шарттарының жіктеушісі

Коды

Жеткізу шарттарының атауы

сандық

әріптік*

1.

EXW

ЗАУЫТТАН

2.

FCA

ФРАНКО ТАСЫМАЛДАУШЫСЫ

3.

FAS

КЕМЕНІҢ БОРТЫ БОЙЫМЕН ЕРКІН

4.

FOB

КЕМЕНІҢ БОРТЫНДА ЕРКІН

5.

CFR

ҚҰНЫ ЖӘНЕ ФРАХТ

6.

СIF

ҚҰНЫ, САҚТАНДЫРЫЛУЫ ЖӘНЕ ФРАХТ

7.

CPT

ТАСЫМАЛДАУ ... ДЕЙІН ТӨЛЕНГЕН

8.

CIP

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ... ДЕЙІН ТӨЛЕНГЕН

9.

DAF

ШЕКАРАҒА ДЕЙІН ЖЕТКІЗУ

10.

DES

КЕМЕДЕН ЖЕТКІЗУ

11.

DEQ

ПРИСТАННАН ЖЕТКІЗУ

12.

DDU

БАЖ ТӨЛЕМЕСТЕН ЖЕТКІЗУ

13.

DDP

БАЖ ТӨЛЕУМЕН ЖЕТКІЗУ

      * тауарларды жеткізу шартының әріптік коды ЖКД толтыру
кезінде пайдаланылады.

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 9-қосымша

          Экспорттық түсімнің түсу
            мерзімдерін жіктеуші

Төлеу мерзімі

Коды

30 КҮННІҢ ІШІНДЕ

01

60 КҮННІҢ ІШІНДЕ

02

90 КҮННІҢ ІШІНДЕ

03

120 КҮННІҢ ІШІНДЕ

04

150 КҮННІҢ ІШІНДЕ

05

180 КҮННІҢ ІШІНДЕ

06

9 АЙДЫҢ ІШІНДЕ *

09

12 АЙДЫҢ ІШІНДЕ *

12

18 АЙДЫҢ ІШІНДЕ *

18

2 ЖЫЛДЫҢ ІШІНДЕ *

22

3 ЖЫЛДЫҢ ІШІНДЕ *

23

4 ЖЫЛДЫҢ ІШІНДЕ *

24

5 ЖЫЛДЫҢ ІШІНДЕ *

25,
26,
27,
28,
29

10 ЖӘНЕ ОДАН ДА КӨП ЖЫЛ ІШІНДЕ *

30

ТӨЛЕМНІҢ АРАЛАСҚАН ТҮРІ

31

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 10-қосымша

             Кедендік ресімдеу мақсаттары үшін
          пайдаланылатын валюталардың жіктеушісі

      Валюталардың жіктеушісі (бұдан әрі - ВЖ) "Валюталар мен
қорларды ұсынуға арналған кодтар" ИСО 4217 халықаралық стандартының
негізінде құрылған
      ВЖ жіктеу объектілері ұлттық валюталар - Әлем елдері мен
аумақтарының ақшалай бірліктері болып табылады.

Коды

Қысқаша атауы

Толық атауы

әріптік

сандық

398

ҚT

ТЕҢГЕ

ТЕҢГЕ

646

RWF

РУАНД ФРАНКІ

РУАНД ФРАНКІ

654

SHP

ҚАСИЕТТІ ЕЛЕНА ФУНТЫ

ҚАСИЕТТІ ЕЛЕНА ФУНТЫ

678

STD

ДОБРА

САН-ТОМЕ ПРИНСИПИ
ДОБРЫ

682

SAR

САУД АРАБИЯ РИАЛЫ

САУД АРАБИЯ РИАЛЫ

690

SCR

СЕЙШЕЛЬ РУПИІ

СЕЙШЕЛЬ РУПИІ

694

SLL

ЛЕОНЕ

ЛЕОНЕ

702

SGD

СИНГАПУР ДОЛЛАРЫ

СИНГАПУР ДОЛЛАРЫ

703

SKK

СЛОВАК КРОНЫ

СЛОВАК КРОНЫ

704

VND

ВЬЕТHАМ ДОНГЫ

ВЬЕТHАМ ДОНГЫ

705

SIT

ТОЛАР

ТОЛАР

706

SOS

СОМАЛИЙ ШИЛЛИНГІ

СОМАЛИЙ ШИЛЛИНГІ

710

ZAR

ЮАР РЭНДЫ

ЮАР РЭНДЫ

716

ZWD

ЗИМБАБВЕ ДОЛЛАРЫ

ЗИМБАБВЕ ДОЛЛАРЫ

724

ESP

ИСПАН ПЕСЕТІ

ИСПАН ПЕСЕТІ

736

SDD

СУДАН ДИНАРЫ

СУДАН ДИНАРЫ

748

SZL

СВАЗИЛ.ЛИЛАНГЕНІ

СВАЗИЛЕНД ЛИЛАНГЕНІ

752

SEK

ШВЕД КРОНЫ

ШВЕД КРОНЫ

756

CHF

ШВЕЙЦАР ФРАНКІ

ШВЕЙЦАР ФРАНКІ

760

SYP

СИРИЙ ФУНТЫ

СИРИЙ ФУНТЫ

764

THB

ТАЙЛАНД БАТЫ

ТАЙЛАНД БАТЫ

776

TOP

ТОНГАН ПААНГА(Д)

ТОНГАН ПААНГА
(ДОЛЛАРЫ)

780

TTD

ТРИНИД.ЖӘНЕ ТОБАГО Д

ТРИНИДАД ЖӘНЕ
ТОБАГО ДОЛЛАРЫ

784

AED

ДИРХАМ БАӘ

БАӘ ДИРХАМЫ

788

TND

ТУНИС ДИНАРЫ

ТУНИС ДИНАРЫ

792

TRL

ТҮРІК ЛИРІ

ТҮРІК ЛИРІ

795

TMM

ТҮРІКМЕНИЯ МАНАТЫ

ТУРКМЕНИЯ МАНАТЫ

800

UGS

УГАHДИЙ ШИЛЛ.

УГАHДИЙ ШИЛЛИНГІ

807

MKD

ДИНАР МАКЕДОНИЯ

ДИНАР МАКЕДОНИЯ,
БҰРЫНҒЫ ЮГОСЛАВИЯ
РЕСПУБЛИКАСЫ

810

RUR

РУБЛЬ

РУБЛЬ

818

EGP

ЕГИПЕТ ФУНТЫ

ЕГИПЕТ ФУНТЫ

826

GBP

ФУHТ СТЕРЛИНГ

БІРІККЕН КОРОЛЬДІК-
ТЕРДІҢ ФУHТ
СТЕРЛИНГТЕРІ

834

TZS

ТАНЗАНИЯ ШИЛЛИНІ

ТАНЗАНИЯ ШИЛЛИНГІ

858

UYP

УРУГВАЙ ПЕСОСЫ

УРУГВАЙ ПЕСОСЫ

860

ҮS

ӨЗБЕК СОМЫ-КУПОН

ӨЗБЕКСТАН СУМЫ-КУПОНЫ

862

VEB

ВЕНЕСУЭЛЬ БОЛИВ

ВЕНЕСУЭЛЬ БОЛИВАРЫ

882

WST

ТАЛА

ТАЛА

886

YER

ЙЕМЕН РИАЛЫ

ЙЕМЕН РИАЛЫ

894

ZMK

ЗАМБИЯ КВАЧИ

ЗАМБИЯ КВАЧИІ

901

TWD

ЖАҢА ТАЙВ.ДОЛЛАРЫ

ЖАҢА ТАЙВАНЬ ДОЛЛАРЫ

950

XAF

КФА ВЕАС ФРАНКІ **

КФА ВЕАС ФРАНКІ **

951

XCD

Ш.- КАРИБ Д-РЫ

ШЫҒЫС-КАРИБ ДОЛЛАРЫ

952

XOF

КФА ВСЕАО ФРАНКІ **

КФА ВСЕАО ФРАНКІ ***

953

XPF

КФП ФРАНКІ

КФП ФРАНКІ

960

XDR

СДР

СДР (ҚАРЫЗ АЛУ
АРНАЙЫ ҚҰҚЫҒЫ)

972

TJS

ТАДЖИКСКИЕ СОМОНИ

ТАДЖИКСКИЕ СОМОНИ

973

AOA

КВАНЗА

КВАНЗА

977

BAM

КОНВЕРТИР. МАРКА

КОНВЕРТИРУЕМАЯ МАРКА
(БОСНИЯ И ГЕРЦОГОВИНА)

978

EUR

ЕВРО

ЕВРО (БІРЫҢҒАЙ
ЕВРОПАЛЫҚ ВАЛЮТА)

980

UAH

УКРАИН ГРИВНЫ

УКРАИН ГРИВНЫ

986

BRL

БРАЗИЛЬ РЕАЛЫ

БРАЗИЛЬ РЕАЛЫ

840

USD

АҚШ ДОЛЛАРЫ

АҚШ ДОЛЛАРЫ

969

MGA

АРИАРИ

АРИАРИ (МАДАГАСКАР)

970

COU

РЕАЛ ҚҰНЫНЫҢ БІРЛІГІ

РЕАЛЬ ҚҰНЫНЫҢ
БІРЛІГІ (КОЛУМБИЯ)

891

YUM

СЕРБИЯ ДИНАРЫ

СЕРБИЯ ДИНАРЫ
(СЕРБИЯ)

981

GEL

ГРУЗИН ЛАРИЫ

ГРУЗИН ЛАРИЫ

968

SRD

СУРИНАМ ДОЛЛАРЫ

СУРИНАМ ДОЛЛАРЫ

971

AFN

АФГАНИ

АФГАН АФГАНИЫ

008

ALL

АЛБАH ЛЕКИІ

АЛБАH ЛЕКИІ

012

DZD

АЛЖИР ДИНАРЫ

АЛЖИР ДИНАРЫ

020

ADP

АНДОРР ПЕСЕТАСЫ

АНДОРР ПЕСЕТАСЫ

024

AON

АНГОЛЬ КВАНЗЫ

АНГОЛЬ КВАНЗЫ

031

AZM

ӘЗІРБАЙЖАН МАНАТЫ

ӘЗІРБАЙЖАН МАНАТЫ

032

ARS

АРГЕHТИН  ПЕССОСЫ

АРГЕHТИН ПЕССОСЫ

036

AUD

АВСТРАЛИЯ ДОЛЛАРЫ

АВСТРАЛИЯ ДОЛЛАРЫ

040

ATS

АВСТРИЯ ШИЛЛИНГІ

АВСТРИЯ ШИЛЛИНГІ

044

BSD

БАГАМ ДОЛЛАР

БАГАМ ДОЛЛАРЫ

048

BHD

БАХРЕЙН ДИНАР

БАХРЕЙН ДИНАРЫ

050

BDT

БАНГЛАДЕШ ТАКА

БАНГЛАДЕШ ТАКАСЫ

051

AMD

АРМЯН ДРАМЫ

АРМЯН ДРАМЫ

052

BBD

БАРБАДОС ДОЛЛ

БАРБАДОС ДОЛЛАРЫ

056

BEF

БЕЛЬГИЯ ФРАНКІ

БЕЛЬГИЯ ФРАНКІ

060

BMD

БЕРМУД ДОЛЛАР

БЕРМУД ДОЛЛАРЫ

064

BTN

НГУЛТРУМЫ БУТАНА

НГУЛТРУМЫ БУТАНА

068

BOB

БОЛИВИЯ БОЛИВИАН

БОЛИВИЯ БОЛИВИАНЫ

072

BWP

БОТСВАН ПУЛ

БОТСВАН ПУЛЫ

084

BZD

БЕЛИЗ ДОЛЛАР

БЕЛИЗ ДОЛЛАРЫ

090

SBD

СОЛОМОН АРАЛДАРЫ ДОЛЛ.

СОЛОМОН АРАЛДАРЫНЫҢ
ДОЛЛАРЫ

096

BND

БРУНЕЙ ДОЛЛ

БРУНЕЙ ДОЛЛАРЫ

100

BGL

БОЛГАР ЛЕВЫ

БОЛГАР ЛЕВЫ

104

MMK

БИРМАН КЬЯТ

БИРМАН КЬЯТЫ

108

BIF

БУРУНДИЙ ФРАН

БУРУНДИЙ ФРАНКІ

112

BXB

БЕЛОРУС РУБЛЬ

БЕЛОРУС РУБЛЬІ

116

KHR

КАМБОДЖИ РИЕЛІ

КАМБОДЖИ РИЕЛІ

124

CAD

КАНАДА ДОЛЛАР

КАНАДА ДОЛЛАРЫ

132

CVE

ЭСКУДО КАБО-ВЕРДЕ

ЭСКУДО КАБО-ВЕРДЕ

136

KYD

КАИМАН АРАЛДАРЫ ДОЛЛАР

КАИМАН АРАЛДАРЫНЫҢ
ДОЛЛАРЫ

144

LKR

ШРИЛАН РУПИЯ

ШРИЛАН РУПИЯСЫ

152

CLP

ЧИЛИЙ ПЕСО

ЧИЛИЙ ПЕСОСЫ

156

CNY

РЕНМИНБИ ЮАНЬЫ

РЕНМИНБИ ЮАНЬЫ
(ҚЫТАЙ)

170

COP

КОЛУМБИЯ ПЕСО

КОЛУМБИЯ ПЕСОСЫ

174

KMF

КОМОР ФРАНК

КОМОР ФРАНКІ

180

ZRN

ЖАҢА ЗАИР

ЖАҢА ЗАИР

188

CRC

КОСТАРИКАН.КОЛОНЫ

КОСТАРИКАН КОЛОНЫ

191

HRK

КУНА

КУНА(ХОРВАТИЯ)

192

CUP

КУБИH ПЕССО

КУБИH ПЕССОСЫ

196

CYP

КИПР ФУНТ

КИПР ФУНТЫ

203

CZK

ЧЕХ КРОНЫ

ЧЕХИЯ КРОНЫ

208

DKK

ДАТ КРОНЫ

ДАТ КРОНЫ

214

DOP

ДОМИНИК ПЕСО

ДОМИНИК ПЕСОСЫ

218

ECS

ЭKВАДОР СУКРЕ

ЭKВАДОР СУКРЕ

222

SVC

САЛЬВАДОР КОЛОНЫ

САЛЬВАДОР КОЛОНЫ

230

ETB

ЭФИОП БЫРЫ

ЭФИОП БЫРЫ

232

ERN

НАКФА

НАКФА (ЭРИТРЕЯ)

233

EEK

ЭСТОНИЯ КРОНА

ЭСТОНИЯ КРОНА

238

FKP

ФОЛКЛЕНД АРАЛЫ ФУНТ

ФОЛКЛЕНД АРАЛДАРЫНЫҢ
ФУНТЫ

242

FJD

ФИДЖИ ДОЛЛАР

ФИДЖИ ДОЛЛАРЫ

246

FIM

ФИНЛЯНДИЯ МАРКА

ФИНЛЯНДИЯ МАРКАСЫ

250

FRF

ФРАHЦУЗ ФРАНКІ

ФРАHЦУЗ ФРАНКІ

262

DJF

ДЖИБУТИ ФРАНКІ

ДЖИБУТИ ФРАНКІ

270

GMD

ГАМБИ ДАЛАСИ

ГАМБИ ДАЛАСИ

276

DEM

ФРГ МАРКА

ФРГ МАРКАСЫ

288

GHC

ГАНА СЕДИ

ГАНСКИЕ СЕДИ

292

GIP

ГИБРАЛТАР ФУН

ГИБРАЛТАР ФУНТЫ

300

GRD

ГРЕХ ДРАХМАСЫ

ГРЕЦИЯ ДРАХМАСЫ

320

GTQ

ГВАТЕМАЛ.КЕТСАЛЬ

ГВАТЕМАЛЬ КЕТСАЛЫ

324

GNF

ГВИНЕЙ ФРАНК

ГВИНЕЙ ФРАНКІ

328

GYD

ГАЙАH ДОЛЛАР

ГАЙАH ДОЛЛАРЫ

332

HTG

ГАИТЯH ГУРД

ГАИТЯH ГУРДЫ

340

HNL

ГОHДУРАС ЛЕМПИРА

ГОHДУРАС ЛЕМПИРІ

344

HKD

ГОНКОНГ ДОЛЛ.

ГОНКОНГ ДОЛЛАРЫ

348

HUF

ВЕHГР ФОРИНТ

ВЕHГРИЯ ФОРИНТЫ

352

ISK

ИСЛАНД КРОНЫ

ИСЛАНДИЯ КРОНЫ

356

INR

ҮНДІ РУПИІ

ИНДИЯ РУПИІ

360

IDR

ИНДОНЕЗИЯ РУПИЯ

ИНДОНЕЗИЯ РУПИЯСЫ

364

IRR

ИРАH РИАЛ

ИРАH РИАЛЫ

368

IQD

ИРАК ДИНАР

ИРАК ДИНАРЫ

372

IEP

ИРЛАНД ФУНТ

ИРЛАНДИЯ ФУНТЫ

376

ILS

ЖАҢА ИЗРАИЛЬ ШЕКЕЛЬ

ЖАҢА ИЗРАИЛЬ ШЕКЕЛЬІ

380

ITL

ИТАЛЬЯН ЛИР

ИТАЛЬЯН ЛИРІ

388

JMD

ЯМАЙ ДОЛЛАР

ЯМАЙKА ДОЛЛАРЫ

392

JPY

ЖАПОН ИЕН

ЖАПОН ИЕНІ

400

JOD

ИОРДАН ДИНАР

ИОРДАН ДИНАРЫ

404

KES

КЕНИЙ ШИЛЛИНГ

КЕНИЯ ШИЛЛИНГІ

408

KPW

С.-КОРЕЙ ВОНА

СОЛТҮСТІК-КОРЕЯ
ВОНАСЫ

410

KRW

КОРЕЯ РЕСП. ВОНА

КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ВОНАСЫ

414

KWD

КУВЕЙТ ДИНАР

КУВЕЙТ ДИНАРЫ

417

KGS

ҚЫРҒЫЗ СОМЫ

ҚЫРҒЫЗ СОМЫ

418

LAK

КИП ЛНДР

КИП ЛАОСС ХАЛЫҚ
ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ
РЕСПУБЛИКАСЫ

422

LBP

ЛИВАН ФУНТЫ

ЛИВАН ФУНТЫ

426

LSL

ЛОТИ

ЛОТИ

428

LVL

ЛАТВИЯ ЛАТЫ

ЛАТВИЯ ЛАТЫ

430

LRD

ЛИБЕР ДОЛЛ.

ЛИБЕРИЯ ДОЛЛАРЫ

434

LYD

ЛИВИЙ ДИНАРЫ

ЛИВИЯ ДИНАРЫ

440

LTL

ЛИТВА ЛИТІ

ЛИТВА ЛИТІ

442

LUF

ЛЮКСЕМБ. ФРАНКІ

ЛЮКСЕМБУРГ ФРАНКІ

446

MOP

МАКАО ПАТАКА

МАКАО ПАТАКАСЫ

450

MGF

МАЛАГАСИЙ ФРАНКІ

МАДАГАСКАР ФРАНКІ

454

MWK

МАЛАВИЙ КВАЧІ

МАЛАВИЙ КВАЧІ

458

MYR

МАЛАЙЗ.РИНГГИТІ

МАЛАЙЗИЯ РИНГГИТІ

462

MVR

МАЛЬДИВ РУФИИ

МАЛЬДИВ РУФИІ

498

MDL

МОЛДАВА ЛЕЙІ

МОЛДАВИЯ ЛЕЙІ

504

MAD

МАРОККАН ДИРХАМЫ

МАРОККАНС ДИРХАМЫ

508

MZM

МОЗАМБИК. МЕТИКАЛ

МОЗАМБИК  МЕТИКАЛЫ

470

MTL

МАЛЬТИЙ ЛИРЫ

МАЛЬТА ЛИРЫ

478

MRO

МАВРИТАН УГИИ

МАВРИТАН УГИИ

480

MUR

МАВРИКИЙ РУПИі

МАВРИКИЙ РУПИИі

484

MXN

МЕКСИК. Ж. ПЕСОСЫ

МЕКСИКА ЖАҢА ПЕСОСЫ

496

MNT

МОHГОЛИЯ ТУГРИКИ

МОHГОЛИЯ ТУГРИКИ

512

OMR

ОМАH РИАЛЫ

ОМАH РИАЛЫ

516

NAD

НАМИБИИ ДОЛЛАРЫ

НАМИБИЯ ДОЛЛАРЫ

524

NPR

НЕПАЛЬ РУПИІ

НЕПАЛ РУПИ

528

NLG

НИДЕРЛАН. ГУЛЬДЕНІ

НИДЕРЛАНД ГУЛЬДЕН

532

ANG

НИД.АНТИЛЬ.ГУЛЬД.

НИДЕРЛАНД АНТИЛЬ
ГУЛЬДЕНІ

533

AWG

АРУБАНСК. ГУЛЬДЕН

АРУБА ГУЛЬДЕНІ

548

VUV

ВАТУ

ВАТУ

554

NZD

ЖАҢАЗЕЛАНД ДОЛЛАРЫ

ЖАҢАЗЕЛАНДСКИЕ
ДОЛЛАРЫ

558

NIO

АЛТЫН КОРДОБА

АЛТЫН КОРДОБА

566

NGN

НИГЕР НАЙРЫ

НИГЕРИЯ НАЙРЫ

578

NOK

НОРВЕГИЯ КРОНЫ

НОРВЕГИЯ КРОНЫ

586

PKR

ПАКИСТАН РУПИІ

ПАКИСТАН РУПИІ

590

PAB

БАЛЬБОА

БАЛЬБОА

598

PGK

ПАПУА НОВ.ГВ.КИНЫ

ПАПУА НОВОЙ ГВИНЕИ
КИНА

600

PYG

ГУАРАНИ

ГУАРАНИ

604

PEN

ПЕРУАН  ЖАҢА ТҰЗЫ

ПЕРУ ЖАҢА ТҰЗ

608

PHP

ФИЛИППИН ПЕСОСЫ

ФИЛИППИН ПЕСОСЫ

616

PLZ

ПОЛЬША ЗЛОТЫ

ПОЛЬША ЗЛОТЫ

620

PTE

ПОРТУГАЛЬСКИЕ ЭСК

ПОРТУГАЛИЯ ЭСКУДО

624

GWP

ГВИНЕЯ-БИСАУ ПЕСОСЫ

ГВИНЕЯ-БИСАУ ПЕСОСЫ

626

TPE

ТИМОР ЭСКУДОСЫ

ТИМОР ЭСКУДОСЫ

634

QAR

КАТАР РИАЛЫ

КАТАР РИАЛЫ

642

ROL

РУМЫНИЯ ЛЕЙІ

РУМЫНИЯ ЛЕЙІ

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 11-қосымша

                   Мәміле сипатының жіктеушісі

Коды

Атауы

01

ТАУАРЛАРДЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАСЫНДА ЕСЕП АЙЫРЫСА ОТЫРЫП ӨТКІЗУ

Еркін айырбастау валютасында (ЕАВ) есеп айырысу

21

ЕАВ ЕСЕП АЙЫРЫСА ОТЫРЫП (МЕМЛЕКЕТТІК НЕСИЕДЕН (ІШКІ
ЗАЙМ) ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК НЕСИЕНІ (ІШКІ ЗАЙМ) ТӨЛЕУДЕН
БАСҚА) ТАУАРЛАР ӨТКІЗУ

23

ТАУАРЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК НЕСИЕ (ІШКІ ЗАЙМ) БОЙЫНША ӨТКІЗУ

26

ТАУАРЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК НЕСИЕНІ (ІШКІ ЗАЙМ)
ТӨЛЕЙ ОТЫРЫП
ӨТКІЗУ

Клиринг бойынша есеп айырысу

31

КЛИРИНГ ВАЛЮТАДА ЕСЕП АЙЫРЫСА ОТЫРЫП (МЕМЛЕКЕТТІК
НЕСИЕДЕН (ІШКІ ЗАЙМ) ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК НЕСИЕНІ (ІШКІ
ЗАЙМ) ТӨЛЕУДЕН БАСҚА) ТАУАРЛАРДЫ ӨТКІЗУ

33

ТАУАРЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК НЕСИЕ (ІШКІ ЗАЙМ) БОЙЫНША ӨТКІЗУ

36

ТАУАРЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК НЕСИЕНІ (ІШКІ ЗАЙМ) ТӨЛЕЙ ОТЫРЫП
ӨТКІЗУ

Тұйық валютада есеп айырысу

41

ТҰЙЫҚ ВАЛЮТАДА ЕСЕП АЙЫРЫСА ОТЫРЫП
(МЕМЛЕКЕТТІК НЕСИЕДЕН (ІШКІ ЗАЙМ) ТАУАРЛАРДЫ ӨТКІЗУ

43

ТАУАРЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК НЕСИЕ (ІШКІ ЗАЙМ) БОЙЫНША ӨТКІЗУ

Басқа коммерциялық операциялар бойынша тауарларды өткізу

51

ТІКЕЛЕЙ ТАУАРАЙНАЛЫМЫ (АЙЫРБАС МӘМІЛЕСІ)
ТӘРТІБІНДЕ ТАУАРЛАРДЫ ӨТКІЗУ

52

ҰСЫНЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР МЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУЛЕР ЕСЕБІНЕН
ТАУАРЛАР ӨТКІЗУ

54

БАСҚА ЕЛДЕР АУМАҒЫ БОЙЫНША ТРАНЗИТПЕН ГАЗ ӨТКІЗУ

Кәсіпорындар мен объектілер құрылысын салудағы ынтымақтастық
туралы келісім жөніндегі міндеттеменің есебінен тауарларды
өткізу

71

КЛИРИНГ ВАЛЮТАДА ЕСЕП АЙЫРЫСА ОТЫРЫП ӨТЕМАҚЫ
МІНДЕТТЕМЕСІНІҢ ЕСЕБІНЕН ТАУАРЛАРДЫ ӨТКІЗУ

72

ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗ МЕМЛЕКЕТТЕР ДОСТАСТЫҒЫ
ЕЛДЕРІНІҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ ЕСЕБІНЕН ТАУАР ӨТКІЗУ

78

ЕАВ ЕСЕП АЙЫРЫСА ОТЫРЫП ӨТЕМАҚЫ МІНДЕТТЕМЕСІНІҢ
ЕСЕБІНЕН ТАУАРЛАРДЫ ӨТКІЗУ

Басқалары

80

БАСҚАЛАРЫ

      Ескерту: Келісім (келісім-шарт) шетел валютасында жасалған
жағдайда, ал төлем Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында
жүзеге асырылатын болса, шетелдік валюта үшін мәміле сипатының
коды көрсетіледі.

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 12-қосымша

                 Көлік түрінің жіктеушісі/МТКТ

КОДЫ

КӨЛІК ТҮРЛЕРІНІҢ АТАУЫ

00

СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕ УКАЗАН

10

ТЕҢІЗ КӨЛІГІ

12

ТЕҢІЗ КЕМЕСІНДЕГІ ТЕМІРЖОЛ ВАГОНЫ (ПАРОМ)

16

ТЕҢІЗ КЕМЕСІНДЕГІ ӨЗДІГІНЕН ЖҮРЕТІН ЖОЛ ҚҰРАЛЫ
(РО-РО ТҮРІНДЕГІ КЕМЕ)

20

ТЕМІРЖОЛ КӨЛІГІ

30

АВТОЖОЛ КӨЛІГІ

40

ӘУЕ КӨЛІГІ

50

ПОЧТА

55

ЭКСПРЕСС-ПОЧТА

71

ҚҰБЫР ЖЕЛІСІ КӨЛІГІ

72

ЭЛЕКТР БЕРУ ЖЕЛІСІ

80

ІШКІ СУ КӨЛІГІ

90

ӨЗДІГІНЕН ҚОЗҒАЛАТЫН ҚҰРАЛ
(ТАУАР РЕТІНДЕ ӨТКІЗІЛЕТІН КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ)

91

БАСҚАЛАРЫ

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 13-қосымша

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитетінің 2007.07.12 N 188
қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы кеден органдарының жіктемесі

КО коды

Кеден органыны ң атауы

50000

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕДЕН ҚЫЗМЕТІ
ЖАНЫНДАҒ Ы Ө КІЛДІГІ

50100

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ

52900

ОРТАЛЫҚ КЕДЕН ЗЕРТХАНАСЫ

53500

"АСТАНА-ЖАҢА ҚАЛА" КЕДЕНІ

50300

АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ
ДЕПАРТАМЕНТІ

50305

"АСТАНА - КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ ОРТАЛЫ Ғ Ы" К/Б

50307

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ" К/Б

50308

" ӘУЕЖАЙ АСТАНА" К/Б

50309

"АСТАНА-АВТО" К/Б

50200

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ
ДЕПАРТАМЕНТІ

50205

АКЦИЗДІК КЕДЕН БЕКЕТІ

50207

"ЖЕТІСУ" К/Б

50208

"АЛМАТЫ - КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ ОРТАЛЫ Ғ Ы" К/Б

50222

Ү ЙIНБАЙ" К/Б

50223

"АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ПАРКІ "

АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚ" К/Б

50224

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ" К/Б

50225

"ТЕМІР ЖОЛ" К/Б

53700

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ
ДЕПАРТАМЕНТІ

53701

"АЛМАТЫ" К/Б

53703

"КЕГЕH" К/Б

53704

"ТАЛДЫҚОР Ғ АН" К/Б

53706

"АЛАТАУ-КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ ОРТАЛЫ Ғ Ы" К/Б

53709

"АЛМАТЫ-АВТО" К/Б

52300

"ДОСТЫҚ" КЕДЕНІ

52302

"АЛАК Ө Л" К/Б

53400

" ҚАЛЖАТ" КЕДЕНІ

52600

" ҚОР Ғ АС" КЕДЕНІ

54000

АКМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ
ДЕПАРТАМЕНТІ

54001

"БУРАБАЙ" К/Б

54002

"АҚСУ" К/Б

54003

"АТБАСАР" К/Б

54004

"АҚК Ө Л" К/Б

54006

"АРШАЛЫ" К/Б

54008

Ө КШЕТАУ-КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ ОРТАЛЫ Ғ Ы" К/Б

50400

АҚТ Ө БЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ
ДЕПАРТАМЕНТІ

50404

"ХРОМТАУ" К/Б

50406

"МҰ Ғ АЛЖАР" К/Б

50410

" ӘЙТЕКЕ БИ" К/Б

50423

" ӘЙТЕКЕ-БИ" К/Б "ҚАРАШАТАУ" Б Ө П

50411

"ЕМБИ" К/Б

50412

"ТЕМІРЖОЛ" К/Б

50428

"ТЕМІРЖОЛ" К/Б "ЖАЙСАН-ТЕМІР ЖОЛЫ" Б Ө П

50413

"ШУБАР-ҚҰДЫҚ" К/Б

50417

"АКТӨБЕ-КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ ОРТАЛЫҒ Ы" К/Б

50426

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ" К/Б

50427

" ӘУЕЖАЙ-АҚТ Ө БЕ" К/Б

50429

" ЖАЙСАН" К/Б

50430

" ӘЛІМБЕТ" К/Б

50419

" ӘЛІМБЕТ" К/Б "ҚЫР Ғ ЫЛДА" Б Ө П

50431

" ЖИРЕНҚОПА" К/Б

50500

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ
ДЕПАРТАМЕНТІ

50501

" ҚҰЛСАРЫ" К/Б

50502

" ҚҰРМАН Ғ АЗЫ" К/Б

50519

" ҚҰРМАН Ғ АЗЫ" К/Б "ЖЫЛАНДЫ" Б Ө П

50505

"ТЕҢІЗ" К/Б

50511

"АҚК Ө Л" К/Б

50515

"БАЛЫҚШЫ" К/Б

50517

"АҚ-ЖАЙЫҚ - КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ ОРТАЛЫ Ғ Ы" К/Б

50521

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ" К/Б

50522

" ӘУЕЖАЙ АТЫРАУ" К/Б

50523

" ҚАША Ғ АН" К/Б

51400

ШЫ Ғ ЫС ҚАЗАҚСТАH ОБЛЫСЫ БОЙЫНША КЕДЕНДІК
БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ

51415

"ЗЫРЯНОВСК" К/Б

51416

"ЛЕНИНОГОРСК" К/Б

51425

"ЛЕНИНОГОРСК" К/Б "К Ө КСУ" Б Ө П

51417

"ОБА" К/Б

51421

"ОБА" К/Б "ШЕМОНАИХА" Т/Ж Б Ө П

51419

СКЕМЕН-КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ ОРТАЛЫ Ғ Ы" К/Б

51423

" ӘУЕЖАЙ Ө СКЕМЕН" К/Б

51424

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ" К/Б

52200

"БАҚТЫ" КЕДЕНІ

52500

"МАЙҚАПША Ғ АЙ" КЕДЕНІ

52501

"МАЙҚАПША Ғ АЙ" КЕДЕНІ " ЗАЙСАН" Б Ө П

54200

"СЕМЕЙ" КЕДЕНІ

54201

"АУЫЛ" К/Б

54203

"ЖЕЗКЕHТ" К/Б

54208

"ЖЕЗКЕHТ" К/Б " ТЖ ЖЕЗКЕHТ " Б Ө П

54204

"ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" К/Б

54205

"БАЙТАНАТ" К/Б

54207

" ҚОЯНБАЙ" К/Б

51500

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ
ДЕПАРТАМЕНТІ

51502

" ҚҰЛАН" К/Б

51504

"СЫПАТАЙ БАТЫР" К/Б

51516

"СЫПАТАЙ БАТЫР" К/Б "ЖАЙЫЛ" Б Ө П

51506

"ЖАМБЫЛ СТАНЦИЯСЫ" К/Б

51508

"ШУ" К/Б

51523

"ШУ" К/Б "АҚСУ" Б Ө П

51511

"МЕРКЕ" К/Б

51512

"ТАРАЗ - КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ ОРТАЛЫ Ғ Ы" К/Б

51519

" ӘУЕЖАЙ-ТАРАЗ" К/Б

51520

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ" К/Б

51521

"АЙША БИБИ" К/Б

51514

"АЙША БИБИ" К/Б "БЕСА Ғ АШ" Б Ө П

51522

" АЛАТАУ" К/Б

54100

"ҚОРДАЙ" КЕДЕНІ

54101

" ҚАРАСУ" К/Б

54104

ҚОРДАЙ КЕДЕНІ " ҚАРАСУ" К/Б "АУХАТТЫ" Б Ө П

54106

ҚОРДАЙ КЕДЕНІ "КАРАСУ" К/Б "ШОРТ Ө БЕ" Б Ө П

51700

БАТЫС ҚАЗАҚСТАH ОБЛЫСЫ БОЙЫНША КЕДЕНДІК
БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ

51701

"ЖАЙЫҚ" К/Б

51729

"ЖАЙЫҚ" К/Б "ЖАЙЫҚ" Б Ө П

51702

"АҚСАЙ" К/Б

51721

"АҚСАЙ" К/Б "АҚСАЙ" Б Ө П

51704

"ЖӘ H ІБЕК" К/Б

51727

"ЖӘ H ІБЕК" К/Б "ЖӘ H ІБЕК" Б Ө П

51705

"ТАСҚАЛА" К/Б

51706

"КАЗТАЛОВКА" К/Б

51707

"ОРДА" К/Б

51726

"ОРДА" К/Б " ТЖ САЙХИН " Б Ө П

51708

"ШЫҢ Ғ ЫРЛАУ" К/Б

51712

"ОРАЛ - КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ ОРТАЛЫ Ғ Ы" К/Б

51713

"СЫРЫМ" К/Б

51724

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ" К/Б

51725

" ӘУЕЖАЙ-ОРАЛ" К/Б

51728

"ША Ғ АН" К/Б

51800

ҚАРА Ғ АHДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ
ДЕПАРТАМЕНТІ

51801

"ТЕМІРТАУ" К/Б

51803

"ЖАЙРАМ-АТАСУ" К/Б

51804

" ҚАРА Ғ АНДЫ - КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ ОРТАЛЫ Ғ Ы" К/Б

51808

" ҚАРА Ғ АНДЫ-АВТО" К/Б

51809

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ" К/Б

51810

" ӘУЕЖАЙ-ҚАРА Ғ АНДЫ" К/Б

51600

ЛЫТАУ" КЕДЕНІ

51601

"БАЛХАШ" К/Б

51602

"АҚМАМЫҚ" К/Б

50600

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ
ДЕПАРТАМЕНТІ

50601

"ЖЕТІҚАРА" К/Б

50638

"ЖЕТІҚАРА" К/Б "ҚОНДЫБАЙ" Б Ө П

50602

" ҚАРАТОМАР" К/Б

50603

"ТОБЫЛ" К/Б

50606

"АҚҚАР Ғ А" К/Б

50608

" ҚАЙРАҚ" К/Б

50636

" ҚАЙРАҚ" К/Б " ҚАЙРАҚ " Б Ө П

50610

"ЖЕЛҚУАР" К/Б

50611

"ӘУЛЕКӨ Л" К/Б

50612

"АЯТ" К/Б

50613

"АҚБАЛШЫҚ" К/Б

50635

"АҚБАЛШЫҚ" К/Б " ТЖ ПРЕСНОГОРЬКОВСКАЯ " Б Ө П

50616

"ОБА Ғ АH" К/Б

50622

"АРҚАЛЫҚ" К/Б

50632

" ӘУЕЖАЙ ҚОСТАНАЙ" К/Б

50633

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ" К/Б

50624

" ҚОСТАНАЙ - КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ ОРТАЛЫ Ғ Ы" К/Б

50625

"ЛИСАКОВ" К/Б

50634

" ҚОСТАНАЙ-АВТО" К/Б

50637

" К Ө КТЕРЕК" К/Б

51900

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ
ДЕПАРТАМЕНТІ

51902

" ҚЫЗЫЛОРДА СТАНЦИЯСЫ" К/Б

51903

"АРАЛ" К/Б

51904

"МЫҢТАЙ" К/Б

51905

" ҚЫЗЫЛҚҰМ" К/Б

51907

"ШИЕЛІ" К/Б

51909

"ТЕРЕҢ Ө ЗЕК" К/Б

51910

"ЖОСАЛЫ" К/Б

51912

" ҚЫЗЫЛОРДА-КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ ОРТАЛЫ Ғ Ы" К/Б

51915

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ" К/Б

52400

"БАЙҚОҢЫР" КЕДЕНІ

52403

"КРАЙНИЙ-ЮБИЛЕЙНЫЙ" К/Б

50700

МАҢ Ғ ЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ
ДЕПАРТАМЕНТІ

50702

"МАҢ Ғ ЫСТАУ" К/Б

50703

"ЖАҢА Ө ЗЕH" К/Б

50708

" ҚАРА ШЕКПЕН" К/Б

50709

"МОРПОРТ" К/Б

50710

"ТЕМІР - БАБА" К/Б

50711

"АКТАУ-КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ ОРТАЛЫ Ғ Ы" К/Б

50712

" ӘУЕЖАЙ АҚТАУ" К/Б

50713

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ" К/Б

50714

"ТАЖЕН" К/Б

50715

"БЕЙНЕУ" К/Б

50800

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ
ДЕПАРТАМЕНТІ

50801

"АҚСУ" К/Б

50802

"ЕКIБАСТҰЗ" К/Б

50803

"ШАРБАҚТЫ" К/Б

50829

"ШАРБАҚТЫ" К/Б "ШАРБАҚТЫ" Б Ө П

50804

"АМАНГЕЛДI" К/Б

50805

РЛIТ Ө БЕ" К/Б

50827

РЛIТ Ө БЕ" К/Б "РЕЧНОЙ" Б Ө П

50806

"НАЙЗА" К/Б

50807

"ЕРТIС" К/Б

50808

"СҰЛУ А Ғ АШ" К/Б

50809

" ҚОСАҚ" К/Б

50823

"ПАВЛОДАР КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ ОРТАЛЫ Ғ Ы" К/Б

50825

"СҰҢҚАР" К/Б

50826

"ПАВЛОДАР-АВТО" К/Б

50828

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ" К/Б

50900

СОЛТ Ү СТІК ҚАЗАҚСТАH ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ

50903

" ҚАРАҚО Ғ А" К/Б

50928

" ҚАРАҚО Ғ А" К/Б " ТЖ БУЛАЕВО " Б Ө П

50904

"ЖАҢА ЖОЛ" К/Б

50927

"ЖАҢА ЖОЛ" К/Б " ТЖ МАМЛЮТКА " Б Ө П

50906

"АЙЫМЖАН" К/Б

50907

" ҚЫЗЫЛ ЖАР" К/Б

50909

"СТ.ПЕТРОПАВЛОВСК" К/Б

50912

ЛКЕH ҚАРАОЙ" К/Б

50914

"БИДАЙЫҚ" К/Б

50916

"ЖАҢА ЕСІЛ" К/Б

50918

"АЙЫРТАУ" К/Б

50919

"ТАЙЫНША" К/Б

50920

"АҚЖАР" К/Б

50921

"ПЕТРОПАВЛ-КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ ОРТАЛЫ Ғ Ы" К/Б

50925

"ПЕТРОПАВЛ-АВТО" К/Б

50926

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ" К/Б

51300

ОҢТ Ү СТІК ҚАЗАҚСТАH ОБЛЫСЫ БОЙЫНША КЕДЕНДІК
БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ

51302

"ШЫМКЕHТ СТАНЦИЯСЫ" К/Б

51304

"ЖІБЕК ЖОЛЫ" К/Б

51310

"АБАЙ" К/Б

51349

"АБАЙ" К/Б "ҚАРАБАЙ" Б Ө П

51311

"МАХТААРАЛ" К/Б

51328

"МАХТААРАЛ" К/Б "АТАМЕКЕН"  Б Ө П

51342

"МАХТААРАЛ" К/Б "ТЖ МАХТААРАЛ"  Б Ө П

51343

"МАХТААРАЛ" К/Б "СЫРДАРЬЯ"  Б Ө П

51344

"МАХТААРАЛ" К/Б "ЦЕЛИННЫЙ"  Б Ө П

51345

"МАХТААРАЛ" К/Б "БІРЛІК"  Б Ө П

51346

"МАХТААРАЛ" К/Б "МАЯК"  Б Ө П

51314

Ү РКІСТАН" К/Б

51316

"ШАРДАРА" К/Б

51347

"ШАРДАРА" К/Б "ШАРДАРА" Б Ө П

51340

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ" К/Б

51319

"САРЫА Ғ АШ СТ." К/Б

51320

" ҚАЗЫ ҒҰ РТ" К/Б

51321

"ШЫМКЕНТ-КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ ОРТАЛЫ Ғ Ы" К/Б

51322

БАУЫРЖАН ҚОНЫСБАЕВ АТЫНДА Ғ Ы К/Б

51323

"ОРДАБАСЫ" К/Б

51335

Ө ЛЕ БИ" К/Б

51339

" ӘУЕЖАЙ-ШЫМКЕНТ" К/Б

51341

"САЙРАМ" К/Б

51348

"КАПЛАНБЕК" К/Б

51326

"КАПЛАНБЕК" К/Б "КЕСКЕН" Б Ө П

51350

"СЭЗ "ОҢТ Ү СТІК" К/Б

54400

ҚАРЖЫ-ШАРУАШЫЛЫҚ КЕДЕНІ

54500

КИНОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚ

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 14-қосымша

         Кедендік төлемдер мен салықтарды төлеу бойынша
           преференциялар, жеңілдіктер және өзге де
                   ерекшеліктердің жіктеушісі

Коды

Кедендік төлемдер мен салықтарды төлеу
бойынша преференциялар, жеңілдіктер
және өзге де ерекшеліктердің атауы

1. Кедендік ресімдеу үшін кеден алымдарын төлеу
жөніндегі жеңілдіктер мен өзге де ерекшеліктер

О

ЖЕҢІЛДІКТЕР БЕРІЛГЕН ЖОҚ

А

КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ ҮШІН КЕДЕН АЛЫМДАРЫН ТӨЛЕУДЕН БОСАТУ

Я

БАСҚА ДА ЖЕҢІЛДІКТЕР МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕР

2. Кеден баждарын төлеу бойынша преференциялар,
жеңілдіктер және өзге де ерекшеліктер

О

ПРЕФЕРЕНЦИЯЛАР ЖӘНЕ ЖЕҢІЛДІКТЕР БЕРІЛГЕН ЖОҚ

А

КЕДЕН БАЖДАРЫН ТӨЛЕУДЕН БОСАТУ

Б

КЕДЕН БАЖДАРЫН ТӨЛЕУДЕН ІШІНАРА БОСАТУ

Г

ДАМЫҒАН ЕЛДЕРДЕН ШЫҚҚАН ТАУАРЛАРҒА ҚАТЫСТЫ
ТАРИФТІК ПРЕФЕРЕНЦИЯ

Д

МЕЙЛІНШЕ КЕНЖЕ ДАМЫҒАН ЕЛДЕН ШЫҚҚАН ТАУАРЛАРҒА
ҚАТЫСТЫ ТАРИФТІК ПРЕФЕРЕНЦИЯ

Е

КЕДЕН БАЖЫДАРЫНЫҢ СТАВКАСЫ ЕКІ ЕСЕ МӨЛШЕРДЕ
ҚОЛДАНЫЛАДЫ

Ж

КЕДЕН БАЖДАРЫН ТӨЛЕУДІ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ

З

КЕДЕН БАЖДАРЫН ТӨЛЕУДІҢ МЕРЗІМІН ҰЗАРТУ

Я

БАСҚА ДА ЖЕҢІЛДІКТЕР МЕН ПРЕФЕРЕНЦИЯЛАР

3. Акциздерді төлеуге қатысты жеңілдіктер

О

ЖЕҢІЛДІКТЕР ҰСЫНЫЛҒАН ЖОҚ

А

АКЦИЗДЕРДІ ТӨЛЕУДЕН БОСАТУ

Я

БАСҚА ДА ЖЕҢІЛДІКТЕР

4. Қосымша құнға арналған салықтарды (ҚҚС)
төлеуге қатысты жеңілдіктер

О

ЖЕҢІЛДІКТЕР ҰСЫНЫЛҒАН ЖОҚ

А

ҚҚС-НЫ ТӨЛЕУДЕН БОСАТУ

Б

ҚҚС-НЫ ТӨЛЕУДЕН ІШІНАРА БОСАТУ

Г

СЫНАҚ ДІСІМЕН ҚҚС ТӨЛЕУ

Д

ҚҚС ТӨЛЕУДІ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ

Я

БАСҚА ДА ЖЕҢІЛДІКТЕР

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 15-қосымша

      Құжаттардың қысқаша әріптік белгілерінің жіктеушісі

Құжаттардың
қысқаша
әріптік
белгілерінің
жіктеушісі

Құжаттардың атауы

ХШ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТТАР НЕМЕСЕ ҮКІМЕТАРАЛЫҚ
КЕЛІСІМДЕР

ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАЛЫҚ АКТІЛЕРІ

ҚР ҮҚ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТ ҚАУЛЫСЫ

ҚР СК

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САЛЫҚ КОДЕКСІ

ҚР КК

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕДЕН КОДЕКСІ

ХТ

КҮНІ МЕН НОМЕРІ КӨРСЕТІЛГЕН, АТАУЫ
АББРЕВИАТУРА НЫСАНЫНДА КӨРСЕТІЛЕТІН ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ ОРТАЛЫҚ АТҚАРУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ХАТЫ

БҚ

УӘКІЛЕТТІ ОРГАННЫҢ БҰЙРЫҒЫ

ТП

УӘКІЛЕТТІ ОРГАННЫҢ ТАПСЫРМАСЫ

ИЖ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІМЕН ЗАҢДЫ
ТҰЛҒАМЕН НЕМЕСЕ ОНЫҢ УӘКІЛЕТТІ ОРГАНДАРЫМЕН
(АКТІНІҢ, ИНВЕСТИЦИЯЛАУ САЛАСЫН МІНДЕТТІ
ТҮРДЕ КӨРСЕТУМЕН ЖОБАНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕЛГЕН
ЛИЦЕНЗИЯСЫНЫҢ НОМЕРІ МЕН КҮНІ) БЕКІТІЛЕТІН
ЖҰМЫСТАР МЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУЛЕРДІҢ БЕЛГІЛЕНГЕН
ТҮРЛЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА АРНАЛҒАН
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР (КЕЛІСІМ-ШАРТ, СРП,
КОНЦЕССИЯ ЖӘНЕ Т.Б.)

Тауарлар мен көлік     
құралдарын декларациялау 
ережесіне 16-қосымша    

Валюталарды АҚШ долларына қайта есептеу ережесі

      Статистикалық құн, оның ішінде клирингтік валюталарда жасалған шарттар (келісім шарттар) бойынша статистикалық құн Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалатын валюталар айырбастаудың нарықтық бағамдарының негізінде шарт (келісім шарт) валютасында көрсетілген фактуралық құннан қайта есептеледі.
      Шарт (келісім шарт) валютасындағы фактуралық құнның шамасы ЖКД қабылданған күні белгіленген теңгенің шарт (келісім шарт) валютасына қатысы бойынша бағамына көбейтіледі және теңгенің АҚШ долларына бағамына бөлінеді.
      Мысалы, егер тауар 120 мың фунт стерлингке сатылса (сатып алынса), онда қайта есептеу мынадай түрде жүзеге асырылады:
      1 ағылшын фунт стерлингі - 231,07 теңге
      1 АҚШ доллары - 150,9 теңге
      120 000 х 231,07/150,9 = 183 753, 48 АҚШ доллары.
      Егер валюта бағамы валютаның бірлігіне емес, 10-дық, 100-дік және одан арғы бірліктерге (мысалы, 100 итальян лирі - 9 теңге 39 тиын) келтірілсе, онда көрсетілген түрде алынған шама еселік көрсеткішіне бөлінеді (мысалы итальян лиріндегі жағдайда - еселік көрсеткіші - 100).
      Мысалы, тауар 120 млн. итальян лиріне сатылса (сатып алынса), онда қайта есептеу мынадай үлгіде жүзеге асырылады:
      1 АҚШ доллары - 150, 9 теңге
      120 000 000 х 9,39/100/150,9 = 74671,97 АҚШ доллары.

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 17-қосымша

      Ескерту. 17-қосымшаға өзгерту енгізілді - Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитетінің
2007.07.12 N 188 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан
қараңыз) Бұйрығымен.

          Кеден төлемдері мен салықтарының жіктеушісі

Коды Төлем түрлерінің атауы БК коды

1. Кедендік алымдар

01

ТАУАРЛАРДЫҢ УАҚЫТША ЖҮК КЕДЕНДІК
ДЕКЛАРАЦИЯСЫН БЕРУ КЕЗІНДЕ КЕДЕНДІК
РЕСІМДЕГЕНІ ҮШІН КЕДЕНДІК АЛЫМДАР

106 201

10

ТАУАРЛАРДЫ КЕДЕНДІК РЕСІМДЕГЕНІ ҮШІН НЕГІЗГІ
ПАРАҚҚА 50 ЕВРО ЖӘНЕ ӘРБІР ҚОСЫМША ПАРАҚ ҮШІН
20 ЕВРО МӨЛШЕРІНДЕГІ КЕДЕНДІК АЛЫМДАР


11

КЕДЕНДІК РЕСІМДЕГЕНІ ҮШІН  0,2 % ЖӘНЕ 0,4 %
МӨЛШЕРІНДЕГІ КЕДЕНДІК АЛЫМДАР


14

ТАУАРЛАРДЫ САҚТАҒАНЫ ҮШІН КЕДЕНДІК АЛЫМДАР


15

ТАУАРЛАРДЫ КЕДЕНДІК АЛЫП ЖҮРГЕНІ ҮШІН
КЕДЕНДІК АЛЫМДАР


71

КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ БОЙЫНША МАМАНҒА
БІЛІКТІЛІК КУӘЛІГІН БЕРГЕНІ ҮШІН АЛЫМДАР


72

АЛДЫН АЛА ШЕШІМ ҮШІН ТӨЛЕМ


2. Кеден баждары

05

ӘКЕЛІНГЕН ТАУАРЛАРДЫҢ КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА
ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУ НӘТИЖЕСІНДЕ
ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ МЕН
КЕДЕНДІК РӘСІМДЕРДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАН ТҮСЕТІН
БАЖДАР

106 203

22

ӘКЕЛІНЕТІН ТАУАРЛАРҒА АРНАЛҒАН КЕДЕН
БАЖДАРЫН ҚОСПАҒАНДА, КЕДЕН БАЖДАРЫНЫҢ БІРЫҢҒАЙ
СТАВКАЛАРЫН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДАН
АЛЫНАТЫН ӘКЕЛІНЕТІН ТАУАРЛАРҒА АРНАЛҒАН КЕДЕН
БАЖДАРЫ 

106 101

23

МЕРЗІМДІК ӘКЕЛУЛІК КЕДЕН БАЖДАРЫ


24

ӘКЕЛІНГЕН ТАУАРЛАРДЫҢ КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА
ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУ НӘТИЖЕСІНДЕ
ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН ӘКЕЛУЛІК КЕДЕН БАЖДАРЫ

106 103

27

КЕДЕН БАЖЫНЫҢ БІРЫҢҒАЙ СТАВКАСЫН ЕНГІЗУ
НӘТИЖЕСІНДЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДАН АЛЫНАТЫН
ӘКЕЛІНГЕН ТАУАРЛАРҒА АРНАЛҒАН КЕДЕН БАЖДАРЫ

106 104

28

ӘКЕТУЛІК КЕДЕН БАЖЫ

106 102

3. Жанама салықтар (ҚҚС, акциз)

Қосымша құнға салық

34

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ АУМАҒЫНАН ШЫҒАРЫЛАТЫН
ЖӘНЕ ИМПОРТТАЛАТЫН ТАУАРЛАРҒА АРНАЛҒАН ҚОСЫМША
ҚҰН САЛЫҒЫНАН БАСҚА, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
АУМАҒЫНА ИМПОРТТАЛАТЫН ТАУАРЛАРҒА АРНАЛҒАН
ҚОСЫМША ҚҰН САЛЫҒЫ

105 102

38

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ АУМАҒЫНАН ШЫҒАРЫЛАТЫН
ЖӘНЕ УАҚЫТША ӘКЕЛІНЕТІН ТАУАРЛАРҒА САЛЫНАТЫН
ҚОСЫМША ҚҰН САЛЫҒЫНАН БАСҚА, ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА УАҚЫТША ӘКЕЛІНЕТІН
ТАУАРЛАРҒА САЛЫНАТЫН ҚОСЫМША ҚҰННЫҢ
МЕРЗІМДІК САЛЫҒЫ


35

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ АУМАҒЫНАН ШЫҒАРЫЛАТЫН
ЖӘНЕ ИМПОРТТАЛАТЫН ТАУАРЛАРҒА САЛЫНАТЫН
ҚОСЫМША ҚҰН САЛЫҒЫ

105 105

39

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ АУМАҒЫНАН ШЫҒАРЫЛАТЫН
ЖӘНЕ УАҚЫТША ӘКЕЛІНЕТІН ТАУАРЛАРҒА САЛЫНАТЫН
ҚОСЫМША ҚҰННЫҢ МЕРЗІМДІК САЛЫҒЫ


36

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНАН ШЫҒАРЫЛАТЫН ЖӘНЕ
ИМПОРТТАЛАТЫН ТАУАРЛАРҒА САЛЫНАТЫН ҚОСЫМША
ҚҰН САЛЫҒЫНАН БАСҚА, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
АУМАҒЫНА ИМПОРТТАЛАТЫН ТАУАРЛАРДЫҢ КЕДЕНДІК
ҚҰНЫНА ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУ НӘТИЖЕСІНДЕ
ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН ҚОСЫМША ҚҰН САЛЫҒЫ 

105 106

37

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ АУМАҒЫНАН ШЫҒАРЫЛАТЫН
ЖӘНЕ ИМПОРТТАЛАТЫН ТАУАРЛАРДЫҢ КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА
ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУ НӘТИЖЕСІНДЕ ҚОСЫМША
ЕСЕПТЕЛГЕН ҚОСЫМША ҚҰН САЛЫҒЫ

105 107

40

ҚОСЫМША ҚҰН САЛЫҒЫН ТӨЛЕУДІ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ


41

ҚОСЫМША ҚҰН САЛЫҒЫН ЕСЕПКЕ АЛУ


Акциз

06

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН 12 ПАЙЫЗҒА ДЕЙІНГІ ЭТИЛ
СПИРТІНІҢ КӨЛЕМДІК ҮЛЕСІ БАР ӨЗГЕ ДЕ
АЛКОГОЛІ АЗ СУСЫНДАРҒА АРНАЛҒАН АКЦИЗ

105 214

25

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА ИМПОРТ-
ТАЛАТЫН ШАРАП СУСЫНДАРЫНА АРНАЛҒАН АКЦИЗ

105 215

26

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА ИМПОРТ-
ТАЛАТЫН 12 ПАЙЫЗҒА ДЕЙІНГІ ЭТИЛ СПИРТІНІҢ
КӨЛЕМДІК ҮЛЕСІ БАР ӨЗГЕ ДЕ АЛКОГОЛІ АЗ СУ-
СЫНДАРДЫҢ КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА
ЖҮРГІЗУ НӘТИЖЕСІНДЕ ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН
АКЦИЗДЕР

105 216

30

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН ШАРАП СУСЫНДАРДЫҢ КЕДЕНДІК
ҚҰНЫНА ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУ
НӘТИЖЕСІНДЕ ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН АКЦИЗДЕР

105 219

02

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН СПИРТТІҢ БАРЛЫҚ ТҮРІНЕ
АРНАЛҒАН АКЦИЗ

105 241

03

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН АРАҚ

105 242

04

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН КҮШЕЙТІЛГЕН ЛИКЕР-АРАҚ
БҰЙЫМДАРЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ КҮШЕЙТІЛГЕН
АЛКОГОЛЬДІК СУСЫНДАР

105 243

42

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН ШАРАПТАРДЫ КЕДЕНДІК
РЕСІМДЕУ КЕЗІНДЕ АЛЫНАТЫН АКЦИЗДЕР

105 244

43

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН КОНЬЯКТАРДЫ КЕДЕНДІК
РЕСІМДЕУ КЕЗІНДЕ АЛЫНАТЫН АКЦИЗДЕР 

105 245

44

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН АҚҚАЙРАН ШАРАПТАРЫН КЕДЕНДІК
РЕСІМДЕУ КЕЗІНДЕ АЛЫНАТЫН АКЦИЗДЕР

105 246

45

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН СЫРАЛАРДЫ КЕДЕНДІК
РЕСІМДЕУ КЕЗІНДЕ АЛЫНАТЫН АКЦИЗДЕР

105 247

46

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНА ИМПОРТТАЛАТЫН 12-ДЕН
30 ПАЙЫЗҒА ДЕЙІНГІ ЭТИЛ СПИРТІНІҢ КӨЛЕМДІК
ҮЛЕСІ БАР АЗ КҮШЕЙТІЛГЕН АРАҚ-ЛИКЕР ӨНІМДЕРІН
ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ АЛКОГОЛІ АЗ СУСЫНДАРДЫ КЕДЕНДІК
РЕСІМДЕУ КЕЗДЕ АЛЫНАТЫН АКЦИЗДЕР

105 248

47

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН БЕКІРЕ ЖӘНЕ АЛБЫРТ БАЛЫҚТАРДЫҢ
УЫЛДЫРЫҚТАРЫН КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ КЕЗІНДЕ
АЛЫНАТЫН АКЦИЗДЕР

105 249

48

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН ТЕМЕКІ БҰЙЫМДАРЫН КЕДЕНДІК
РЕСІМДЕУ КЕЗІНДЕ АЛЫНАТЫН АКЦИЗДЕР

105 250

49

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН ҚҰРАМЫНДА ТЕМЕКІСІ БАР ӨЗГЕ ДЕ
БҰЙЫМДАРДЫ КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ КЕЗІНДЕ АЛЫНАТЫН
АКЦИЗДЕР

105 251

54

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН ХРУСТАЛЬДАН ЖАСАЛҒАН
БҰЙЫМДАРДЫ, ХРУСТАЛЬДАН ЖАСАЛҒАН ЖАРЫҚ
БЕРУ ҚҰРАЛДАРЫН КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ КЕЗІНДЕ
АЛЫНАТЫН АКЦИЗДЕР

105 253

55

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН ЖЕҢІЛ АВТОМОБИЛЬДЕРДІ
(МҮГЕДЕКТЕР ҮШІН АРНАЛҒАН ҚОЛМЕН
БАСҚАРЫЛАТЫН АВТОМОБИЛЬДЕРДЕН БАСҚА)
КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ КЕЗІНДЕ АЛЫНАТЫН АКЦИЗДЕР

105 255

56

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН ЖЕҢІЛ АВТОМОБИЛЬДЕРДІ
(МҮГЕДЕКТЕР ҮШІН АРНАЛҒАН ҚОЛМЕН
БАСҚАРЫЛАТЫН АВТОМОБИЛЬДЕРДЕН БАСҚА)
КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ КЕЗІНДЕГІ МЕРЗІМДІК АКЦИЗ


57

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН АЛТЫННАН, ПЛАТИНАДАН НЕМЕСЕ
КҮМІСТЕН ЖАСАЛҒАН ӘСЕМДІК БҰЙЫМДАРДЫ
КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ КЕЗІНДЕ АЛЫНАТЫН АКЦИЗДЕР

105 257

58

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН ШАРАП МАТЕРИАЛДАРЫН КЕДЕНДІК
РЕСІМДЕУ КЕЗІНДЕ АЛЫНАТЫН АКЦИЗДЕР

105 258

59

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН КОНЬЯКТАРДЫҢ КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА
ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ
ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН АКЦИЗДЕР

105 274

61

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН АҚҚАЙРАН ШАРАПТАРЫНЫҢ КЕДЕНДІК
ҚҰНЫНА ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУДІҢ
НӘТИЖЕСІНДЕ ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН АКЦИЗДЕР

105 275

62

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН СЫРАНЫҢ КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА
ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ
ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН АКЦИЗДЕР

105 276

63

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНА ИМПОРТТАЛАТЫН 12-ДЕН
30 ПАЙЫЗҒА ДЕЙІНГІ ЭТИЛ СПИРТІНІҢ КӨЛЕМДІК
ҮЛЕСІ БАР АЗ КҮШЕЙТІЛГЕН  АРАҚ-ЛИКЕР
ӨНІМДЕРІН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ АЛКОГОЛІ АЗ СУСЫНДАРДЫ
КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА
ЖҮРГІЗУДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН
АКЦИЗДЕР

105 277

64

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН БЕКІРЕ ЖӘНЕ АЛБЫРТ БАЛЫҚТАРЫ
УЫЛДЫРЫҒЫНЫҢ КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА ТӘУЕЛСІЗ
САРАПТАМА ЖҮРГІЗУДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ҚОСЫМША
ЕСЕПТЕЛГЕН АКЦИЗДЕР

105 278

65

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН ТЕМЕКІ БҰЙЫМДАРЫНЫҢ КЕДЕНДІК
ҚҰНЫНА ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУДІҢ
НӘТИЖЕСІНДЕ ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН АКЦИЗДЕР

105 279

66

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫН КЕДЕНДІК
РЕСІМДЕУ КЕЗІНДЕ АЛЫНАТЫН АКЦИЗДЕР

105 259

67

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН БЕНЗИНДІ (АВИАЦИЯЛЫҚТЫ
ҚОСПАҒАНДА) КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ КЕЗІНДЕ
АЛЫНАТЫН АКЦИЗДЕР

105 260

68

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН ОҚПЕН АТЫЛАТЫН ЖӘНЕ ГАЗДЫҚ
ҚАРУДЫ (МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІК ОРГАНДАРЫНЫҢ
ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ ҮШІН САТЫП АЛЫНАТЫНДАРДАН
БАСҚА) КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ КЕЗІНДЕ АЛЫНАТЫН
АКЦИЗДЕР

105 261

69

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН КЕДЕНДІК
РЕСІМДЕУ КЕЗІНДЕ АЛЫНАТЫН АКЦИЗДЕР

105 268

79

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН ГАЗ КОНДЕНСАТЫН ҚОСА АЛҒАНДА,
ШИКІ МҰНАЙДЫ КЕДЕНДІК РЕСІМДЕУ КЕЗІНДЕ
АЛЫНАТЫН АКЦИЗДЕР

105 269

81

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН СПИРТТІҢ БАРЛЫҚ ТҮРЛЕРІНІҢ
КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА ТУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУДІҢ
НӘТИЖЕСІНДЕ ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН АКЦИЗДЕР

105 270

82

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНА ИМПОРТТАЛАТЫН
АРАҚТЫҢ КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА
ЖҮРГІЗУДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН
АКЦИЗДЕР

105 271

83

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНА ИМПОРТТАЛАТЫН
ЛИКЕР-АРАҚ БҰЙЫМДАРЫ МЕН КҮШЕЙТІЛГЕН
АЛКОГОЛДІК СУСЫНДАРДЫҢ КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА
ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ
ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН АКЦИЗДЕР

105 272

84

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН ШАРАПТАРДЫҢ КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА
ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ
ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН АКЦИЗДЕР

105 273

85

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН ҚҰРАМЫНДА ТЕМЕКІСІ БАР ӨЗГЕ
ДЕ БҰЙЫМДАРЫНЫҢ КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА ТӘУЕЛСІЗ
САРАПТАМА ЖҮРГІЗУДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ҚОСЫМША
ЕСЕПТЕЛГЕН АКЦИЗДЕР

105 280

86

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН ЖЕҢІЛ АВТОМОБИЛЬДЕРДІҢ (МҮГЕ-
ДЕКТЕР ҮШІН АРНАЛҒАН ҚОЛМЕН БАСҚАРЫЛАТЫН
АВТОМОБИЛЬДЕРДЕН БАСҚА) КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА
ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ
ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН АКЦИЗДЕР

105 281

87

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА ИМПОРТ-
ТАЛАТЫН АЛТЫННАН, ПЛАТИНАДАН НЕМЕСЕ КҮМІСТЕН
ЖАСАЛҒАН ӘСЕМДІК БҰЙЫМДАРЫНЫҢ КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА
ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ
ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН АКЦИЗДЕР

105 282

88

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА ИМПОРТ-
ТАЛАТЫН ШАРАП МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА
ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ
ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН АКЦИЗДЕР

105 283

89

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА ИМПОРТ-
ТАЛАТЫН ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫНЫҢ КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА
ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ
ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН АКЦИЗДЕР

105 284

90

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА ИМПОРТ-
ТАЛАТЫН БЕНЗИННІҢ (АВИАЦИЯЛЫҚТЫ ҚОСПАҒАНДА)
КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУДІҢ
НӘТИЖЕСІНДЕ ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН АКЦИЗДЕР

105 285

29

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА ИМПОРТТАЛАТЫН ОҚПЕН АТЫЛАТЫН ЖӘНЕ ГАЗДЫҚ ҚАРУДЫҢ (МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ ҮШІН САТЫП АЛЫНАТЫНДАРДАН БАСҚА) КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН АКЦИЗДЕР

105 286

19

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА
ИМПОРТТАЛАТЫН ГАЗ КОНДЕНСАТЫН ҚОСА АЛҒАНДА
ШИКІ МҰНАЙДЫҢ КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА ТӘУЕЛСІЗ
САРАПТАМА ЖҮРГІЗУДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ҚОСЫМША
ЕСЕПТЕЛГЕН АКЦИЗДЕР

105 287

4. Қорғау және демпингке қарсы баждар

50

ОТАНДЫҚ ТАУАР ӨНДІРУШІЛЕРДІ ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫ
РЕТІНДЕ АЛЫНАТЫН ДЕМПИНГКЕ ҚАРСЫ БАЖ


51

ОТАНДЫҚ ТАУАР ӨНДІРУШІЛЕРДІ ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫ
РЕТІНДЕ АЛЫНАТЫН ҚОРҒАУ БАЖЫ

106 202

52

ОТАНДЫҚ ТАУАР ӨНДІРУШІЛЕРДІ ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫ
РЕТІНДЕ АЛЫНАТЫН ӘКЕЛІНГЕН ТАУАРЛАРДЫҢ
КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУ
НӘТИЖЕСІНДЕ ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН ДЕМПИНГКЕ
ҚАРСЫ БАЖ

106 204

53

ОТАНДЫҚ ТАУАР ӨНДІРУШІЛЕРДІ ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫ
РЕТІНДЕ АЛЫНАТЫН ӘКЕЛІНГЕН ТАУАРЛАРДЫҢ
КЕДЕНДІК ҚҰНЫНА ТӘУЕЛСІЗ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУ
НӘТИЖЕСІНДЕ ҚОСЫМША ЕСЕПТЕЛГЕН ҚОРҒАУ БАЖЫ


5. Өзге де төлемдер

70

ЛИЦЕНЗИЯ БЕРГЕН ҮШІН АЛЫНАТЫН АЛЫМДАР

105 402

80

ЖИЫНТЫҚ КЕДЕНДІК ТӨЛЕМІ


97

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕДЕНДІК ЗАҢНАМА-
СЫНДА КӨЗДЕЛГЕН КЕДЕН ТӨЛЕМДЕРІНІҢ ӨЗГЕ ДЕ
ТҮРЛЕРІ


98

КЕДЕН ТӨЛЕМДЕРІ МЕН САЛЫҚТАРДЫҢ ТӨЛЕНУІН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ СОМАСЫ


99

КЕДЕН ТӨЛЕМДЕРІ МЕН САЛЫҚТАРДЫҢ ТӨЛЕНУІН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ БЕЛГІЛЕЙТІН ШЕТЕЛДІК ВАЛЮТАДАҒЫ
СОМАСЫ


       47-баған. "Кедендік баждар мен алымдарды есептеу"
      ЖКД электронды көшірмесін толтыру үшін қажетті кедендік
баждар мен алымдар ставкасын 47-бағанда көрсету кезінде өлшем
бірліктері мен валюталардың мынадай қысқартылған атауларын қолдану:

Атауы

Қысқаша атауы

ЕВРО

Е

ТЕҢГЕ

Т

ТОННА

Т

ДАНА

ДАНА

ЛИТР

Л

ЖҰП

ЖҰП

КВАДРАТ МЕТР

М 2

САНТИМЕТР КУБ

СМ 3

ГРАММ

Г

КИЛОГРАММ

КМ

      мысалы, кедендік баждар мен алымдардың ставкалары бар болған
кезде ЖКД электронды көшірмесі былай толтырылады:БІР ЛИТРҒА 3,5 ЕВОР

3,5Е/Л

БІР ЛИТРҒА 30 ТЕҢГЕ

30Т/Л

БІР ЖҰПҚА 0,5+15% ЕВРО

0,5+15%Е/ЖҰП

БІР КУБ САНТИМЕТРГЕ 0,5 ЕВРО

0,5Е/СМ 3

БІР ДАНАҒА 5 ЕВРО

5Е/ДАНА

БІР МЕТРГЕ 2 ЕВРО

2Е/М 2

МЫҢ ДАНАҒА 3 ЕВРО

3Е/1000ДАНА

БІР КИЛОГРАММҒА 10 ЕВРО

10ЕВРО/КГ

Тауарлар мен көлік     
құралдарын декларациялау 
ережесіне 18-қосымша   

      Ескерту. 18-қосымшаға өзгерту енгізілді - Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитетінің
2007.07.12 N 188 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан
қараңыз) Бұйрығымен.

           47 және В бағандарын толтырудың мысалдары

      47-бағанда арифметикалық амалдарды қолдану үтірден кейін екі белгіге дейінгі дәлдікпен жүргізіледі.
      1. 2-қосымша парақтары бар ЖКД-ны кедендік ресімдегендігі үшін кеден алымын есептеудің мысалы:
      тауарлар атауының саны - 5;
      қосымша парақтар саны - 2;
      алым ставкасының мүлшері - ЖКД-ның негізгі парағы үшін - 50 евро, ЖКД-ның әрбір қосымша парағы үшін - 20 евро;
      EVRO= 166,71 (ЕВРО бағамы).
      Есеп:
      N = 2 (қосымша парақтар саны),
      Kol_tov = 5 (ЖКД-ғы тауарлар атауының саны),
      (50 + 2*20)/ 5  * 166,71 = 3000,78 ТЕҢГЕ
      47-баған ЖКД негізгі парағы:

Түрі

Есептеу негізі

Ставка

Сома

ТӘ

10


50/20 ЕВРО

3000,78

БН

      47-баған ЖКД қосымша парағы:

Түрі

Есептеу негізі

Ставка

Сома

ТӘ

10


50/20 ЕВРО

3000,78

БН

      "В" бағанда жазылады:
      10-15004 теңге, 1 Еуро = 155,26 теңге

      2. Әкету кеден бажының сомаларын есептеудің мысалы:
      1. "АЯҚ КИІМ" тауардың атауы,
      "6404 20 100 0"  СЭҚ ТН бойынша тауардың коды
      "ЖҰП" - қосымша өлшем бірлігі
      125 ЖҰП - саны
      ЕВРО бағамы - 172,35 ТЕҢГЕ
      кедендік құны - 83450 РУБЛЬ
      төлем валютасының бағамы - 4,94 ТЕҢГЕ
      Есеп:
      ЖҰП ҮШІН 15 %+0.5 ЕВРО: 83450*4,94*15/100 + 0,5*125*172,35=72608,33 ТЕҢГЕ

Түрі

Есептеу негізі

    Ставка

Сома

ТӘ

22

75000,00

15% + 0.5ЕВРО

72608,33

БН

      "В" жазылады:
      22 - 72608 ТЕҢГЕ

      2. "АСХАНАЛЫҚ ЫДЫС" тауардың атауы,
      "3924 10 000 0" СЭҚ ТН бойынша тауардың коды
      салмағы - 150 КГ
      ЕВРО бағамы - 172,35 ТЕҢГЕ
      кедендік құны - 635 АҚШ ДОЛЛ.
      төлем валютасының бағамы - 147,77 ТЕҢГЕ
      құрамдастырылған ставка: 20%, бірақ 0,48 ЕВРО/КГ кем емес
      Есеп:
      20%: 635,00*147,77*20/100 = 18766,79 ТЕҢГЕ
      КГ ҮШІН 0,48ЕВРО: 150*0,48*172,35 = 12409,2 ТЕҢГЕ болғандықтан
      онда:

Түрі

Есептеу негізі

    Ставка

Сома

БӘ

22

600,00

20%

18766,79

БН

      "В" бағанда жазылады:
      22 - 18767 ТЕҢГЕ

      1. Акциздің есептеулік мысалы
      Бір ЖКД бойынша акциздік тауарлар тобы бойынша өндіріп алынған кедендік төлемдер мен салықтарды енгізу кезінде, "В" бағанында - егжей-тегжейлі есептеуді енгізу қажет:
      "16" кодымен өндіріп алынған акциздердің жалпы сомасы;
      "17" кодымен Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын акциздік тауарлардың кедендік құнына тәуелсіз сараптама жүргізудің нәтижесінде қосымша есептелген, өндіріп алынған акциздердің жалпы сомасы. Осы код Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау комитеті төрағасының 2003 жылғы 15 мамырдағы N 209 бұйрығына сәйкес КҚТ "В" бағанын толтыру кезінде қолданылады.
      Акциздерді енгізу кезінде "В" бағанында кедендік төлемдер мен салықтардың басқа кодтарын пайдалануға жол берілмейді.

      1. "СЫРА" - тауардың атауы,
      "2203 00 010 0" - СЭҚ ТН бойынша тауардың коды
      "ЛИТР" - қосымша өлшем бірлігі
      5523,00 ЛИТРЛЕР - саны
      ЕВРО бағамы - 172,35 ТЕҢГЕ
      төлем валютасының бағамы - 148,62 ТЕҢГЕ
      Есеп:
      0,2*5523,00*172,35=190377,81

Түрі

Есептеу негізі

Ставка

Сома

БӘ

45

5523,00

0,2 ЕВРО

190377,81

БН

      "В" бағанында жазылады:
      16 - 190378 ТЕҢГЕ

      2. "MERSEDES BENZ АВТОМАШИНАСЫ, ОБ/ДВ: 3960 СМ 3 , 1997 Ж.Ш." тауар атауы
      "8703 24 909" - СЭҚ ТН бойынша тауар коды
      "СМ 3 " - кедендік төлемдер мен/немесе салықтардың белгіленген ставкасының физикалық шамасынның өлшем бірлігі
      саны - 3960 СМ 3
      ЕВРО бағамы - 172,35 ТЕҢГЕ
      кедендік құны - 7000 АҚШ ДОЛЛ.
      төлем валютасының бағамы - 147,77 ТЕҢГЕ
      айырықша ставка: 10%, бірақ куб.см. үшін 0,5 ЕВРО-дан кем емес
Есеп:      10%: 7000*147,77*10/100=103439,00 ТЕҢГЕ
           0,5 ЕВРО: 3960*172,35*0,5=341253,00 ТЕҢГЕ
онда:

Түрі

Есептеу негізі

Ставка

Сома

ТӘ

55

3960,00

0,5 ЕВРО

341253,00

БН

      "В" бағанда жазылады:
      16 - 341253 ТЕҢГЕ

      4. Қосымша құн салығын (ҚҚС) есептеудің мысалы
      ЖКД негізгі парағының 45-бағанында көрсетілген бірінші тауардың кедендік құны - 5230 АҚШ доллары;
      ЖКД қосымша парағының 45-бағанында көрсетілген екінші тауардың кедендік құны - 3255 АҚШ доллары;
      23-бағанда көрсетілген АҚШ долларының бағамы - 151,53 теңге;
      ЕВРО бағамы - 165,72 ТЕҢГЕ;
      әкелулік кеден баждарына қатысты ставкалардың мөлшері
      бірінші тауардың кедендік құнынан - 10%, екіншісінікі - 5%;
      акциз ставкасының бірінші тауарға қатысты мөлшері кедендік құнның 55%-і,
      ҚҚС ставкасы - 15 %.

      ЖКД негізгі парағының 47-бағаны:

Түрі

Есептеу негізі

Ставка

Сома

ТӘ

10


50/20 ЕВРО

5800,20

БН

22

792501,90

10%

79250,19

БН

42

792501,90

55%

435876,05

БН

34

1313428,34

15%

197014,25

БН

      кедендік ресімдегені үшін кедендік алымдар - (50 +1*20)/2*165,72 = 5800,2 ТЕҢГЕ;
      әкелулік кеден бажы - 5230,00 *151,53 * 10/100 = 79250,19 ТЕҢГЕ;
      акциз - 5230,00*151,53*55/100 = 435876,05 ТЕҢГЕ;
      ҚҚС - (5230,00*151,53+5800,2+79250,19+435876,05)*15/100 = 197014,25 ТЕҢГЕ
      (ҚҚС есептеу кезінде үтірден кейін екі белгіге дейін дөңгелектелген алымдар, баждар және акциздер сомасы қолданылады)

      ЖКД қосымша парағының 47-бағаны:

Түрі

Есептеу негізі

Ставка

Сома

ТӘ

10


50/20 ЕВРО

5800,20

БН

22

493230,15

5%

24661,51

БН

34

523691,86

15%

78553,78

БН

      Есеп:
      кедендік ресімдегені үшін кедендік алымдар - (50 +1*20)/2*165,72 = 5800,2 ТЕҢГЕ;
      әкелулік кеден бажы - 3255*151,53*5/100 = 24661,51 ТЕҢГЕ;
      ҚҚС - (3255*151,53+5800,2+24661,51)*15/100 = 78553,78 ТЕҢГЕ
      (ҚҚС есептеу кезінде үтірден кейін екі белгіге дейін дөңгелектелген алымдар, баждар және акциздер сомасы қолданылады)

      "В" бағанында көрсетіледі:
      10 - 11600 ТЕҢГЕ
      22 - 103912 ТЕҢГЕ
      16 - 435876 ТЕҢГЕ
      34 - 275568 ТЕҢГЕ

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 19-қосымша

           Кедендік төлемдер мен салықтарды төлеуді
                   қамтамасыз ету түрлерінің
                          ЖІКТЕУШІСІ

Коды

Қамтамасыз ету түрлері

ГБ

УӘКІЛЕТТІК БАНКТІК КЕПІЛІ

ЗТ

ТАУАРЛАР КЕПІЛДЕМЕСІ

ДТ

КЕДЕН ОРГАНЫНЫҢ ДЕПОЗИТІНЕ АҚША ҚАРАЖАТЫН САЛУ

ДС

САҚТАНДЫРУ КЕЛІСІМІ

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 20-қосымша

          Құбыр желісі және электр беру желілерінің
                       үлгілік жіктеушісі

Үлгілік коды

Көлік құралдарының атауы

МГ

МАГИСТРАЛЬДЫ ГАЗ ҚҰБЫРЫ

МН

МАГИСТРАЛЬДЫ  МҰНАЙ ҚҰБЫРЫ

ЛЭП

ЭЛЕКТР БЕРУ ЖҮЙЕСІ

МНП

МАГИСТРАЛЬДЫ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚҰБЫРЫ

МВ

МАГИСТРАЛЬДЫ СУ ҚҰБЫРЫ

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 21-қосымша

                 Өлшем бірлігінің анықтамасы

р/б
N

Өлшем бірлігінің атауы

Шартты
белгілері

Өлшем
бірлігінің
кодтары

НЕГІЗГІ БІРЛІКТЕР

1

КИЛОГРАММ

КГ

166

ҚОСЫМША ӨЛШЕМ БІРЛІКТЕРІ:

2

ЖАЛПЫ САЛМАҒЫ - ТІРКЕУДЕ
КӨРСЕТІЛГЕН ТОННА (2,8316 м 3 )

БРТ

181

3

ГРАММ

Г

163

4

БӨЛІНЕТІН ИЗОТАПТАР ГРАММ

Г Д/И

306

5

ЖҮК КӨТЕРУ ТОННАМЕН

Т ГРП

185

6

МЕТР КВАДРАТ

М 2

055

7

АЗОТ КИЛОГАРММЫ

КГ N

861

8

ГИДРОКСИД КАЛИ КИЛОГРАМЫ

КГ KOH

859

9

ГИДРОКСИД НАТРИ КИЛОГРАМЫ

КГ NaOH

863

10

ОКСИД КАЛИ КИЛОГРАМЫ

КГ K 2 O

852

11

ПЕРОКСИДА ВОДОРОД КИЛОГРАМЫ

КГ H 2 O 2

841

12

ПЯТИОКИСИ ФОСФОР КИЛОГРАМЫ

КГ P 2 O 5

865

13

90% ҚҰРҒАҚ ЗАТТЫҢ КИЛОГРАМЫ

90% Қ/З КГ

845

14

УРАН КИЛОГРАМЫ

КГ U

867

15

МЕТР КУБ

М 3

113

16

1000 МЕТР КУБ

1000 М 3

114

17

КЮРИ

КИ

305

18

ЛИТР

Л

112

19

1000 ЛИТР

1000 Л

130

20

(100%) ТАЗА СПИРТТІҢ ЛИТРІ

100 %
СПИРТ Л

831

21

МЕТР

М

006

22

МЕТРИЧЕСКИЙ КАРАТ
(1 КАРАТ=2.10Е-4 кг)

КАР

162

23

ПАРА

ПАР

715

24

ЖҮЗ ДАНА

100 ДАНА

797

25

МЫҢ ДАНА

1000 ДАНА

798

26

ДАНА

ДАНА

796

27

1000 КИЛОВАТТ-САҒ

1000 КВТ.С

246

28

1000 МЕТР КУБ

1000 М 3

114

29

1000 ЛИТР

1000 Л

130

30

САНТИМЕТР КУБ

СМ 3

111

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 22-қосымша

         Декларациаланған тауарлар үшін есептеудің
                   қолданылатын нысаны

Коды

Есептеу нысаны

00

АВАНСТЫҚ ТӨЛЕМ

10

АККРЕДИТИВ

20

ИНКАССО

30

АУДАРУ

40

АККРЕДИТИВ/ИНКАССО

50

АККРЕДИТИВ/АУДАРУ

60

ИНКАССО/АУДАРУ

70

АККРЕДИТИВ/ИНКАССО/АУДАРУ

99

ЕСЕПТЕУДІҢ ӨЗГЕ ДЕ ТҮРЛЕРІ

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 23-қосымша

                  Төлем әдістерінің анықтамасы

Коды

ТӘ атауы

БН

БАНК АРҚЫЛЫ ҚОЛМА-ҚОЛСЫЗ ЕСЕПТЕСУ

ЗН

САЛЫҚТЫ  ЕСЕПТЕУ

КБ

БАНК АРҚЫЛЫ ҚОЛМА-ҚОЛ ЕСЕПТЕСУ (БАНК ТҮБІРТЕГІ)

КТ

КЕДЕНДІК ТӨЛЕМДЕР СОМАСЫН ҚОЛМА-ҚОЛ ТӨЛЕУ

ОП

КЕДЕНДІК БАЖДАР, ҚҚС ТӨЛЕУ БОЙЫНША КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ
ҰСЫНЫЛДЫ

ПК

ТӨЛЕМ КАРТОЧКАЛАРЫН ПАЙДАЛАНУМЕН КЕДЕНДІК
ТӨЛЕМДЕР СОМАСЫН ТӨЛЕУ

РС

КЕДЕНДІК БАЖДАРЫН ТӨЛЕУ БОЙЫНША МЕРЗІМІН
ҰЗАРТУ ҰСЫНЫЛДЫ

УН

КЕДЕНДІК ТӨЛЕМДЕРДІ ШАРТТЫ ТҮРДЕ ЕСЕПТЕУ

УР

ДЕКЛАРАЦИЯЛАНАТЫН ТАУАРЛАР ЕРКІН АЙНАЛЫМ ҮШІН
ШЫҒАРУ НЕМЕСЕ ЭКСПОРТТЫҢ КЕДЕНДІК РЕЖИМІНЕ СӘЙКЕС
ӘКЕТУ КЕЗІНДЕ ІС-ЖҮЗІНДЕ ТӨЛЕУГЕ ЖАТАТЫН ЕДІ БІРАҚ,
КЕДЕНДІК ТӨЛЕМДЕР ТӨЛЕУДЕН БОСАТУ КӨЗДЕЛГЕН
ШАРТТАРМЕН, КЕДЕН РЕЖИМДЕРІНІҢ МАЗМҰНЫНАН ШЫҒАТЫН
КЕДЕНДІК ТӨЛЕМДЕРДІ ШАРТТЫ ТҮРДЕ ЕСЕПТЕУ

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 24-қосымша

            Жеткізудің коммерциялық шарттары бойынша,
         Қазақстан Республикасының аумағынан әкетілетін
            тауарлардың статистикалық құнының есебі

Жеткізудің
коммерциялық
шарты

Экспорттаушы елдегі шығындар

Тауар
өнді-
руші-
дегі
баға

Орам-
дар
мен
мар-
кі-
леу-
дің
тө-
лемі

Та-
уарды
ішкі
кө-
лікке
тиеу-
дегі
шы-
ғыс-
тар

Тауарды
сатушы
қойма-
сынан
негізгі
тасы-
малдау
құра-
лына
де-
йінгі
тасуды
төлеу

Шека-
раға
де-
йінгі
сақ-
тан-
дыру
шы-
ғыс-
тары

Жүк-
терді
асыру
пунк-
тінде
тауар-
ларды
түсіру
және
қалап
жинау
жөнін-
дегі
шығыс-
тар


1

2

3

4

5

6

1. Статистикалық құнын есептеу кезінде
қолданылатын, жеткізудің коммерциялық шарты

1. Кеме бор-
тында еркін
(ФОБ)

+

+

+

+

+

+

2. Экспорттау
шы елдің шека
расына дейін
жеткізу (ДАФ)

+

+

+

+

+

+

2. "Е" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

3. Зауодтан
(ЕХВ)

+

+

+' +

+' +

+' +

+' +

3. "Ф" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

4. Франко-
тасымалдаушы
(ФСА)

+

+

+

+' +

+

+

5. Кеме бортын
да ұзына бойы
еркін (ФАС)

+

+

+

+

+

+

4. Франко-
тасымалдаушы
(ФСА)

+

+

+

+' +

+

+

4. "С" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

6. Құны және
фрахт (СФР)

+

+

+

+

+' +

+

7. Қамсыздан-
дыру құны
және фрахт
(СИФ)

+

+

+

+

+

+

8. Тасымалдау
(межелі орын-
ға) дейін
төленді СПТ

+

+

+

+

+' +

+

9. Тасымалдау
және қамсыз-
дандыру (ме-
желі орынға)
дейін төленді
СИП

+

+

+

+

+

+

5. "Д" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

10. Импорт-
таушы елдің
шекарасына
дейін жеткізу
(ДАФ)

+

+

+

+

+

+

11. Кемеден
жеткізу (ДЕС)

+

+

+

+

+

+

12. Айлақтан
жеткізу (ДЕК)

+

+

+

+

+

+

13. Бажды
төлемей жет-
кізу (ДДУ)

+

+

+

+

+

+

кестенің жалғасы

Жеткізудің коммерциялық шарты

Экспорттаушы
елдегі шығындар

Негізгі
тасымал

Негізгі
көлікке
тиеу
жөнін-
дегі
шығыс-
тар

Экс-
порт-
таушы
елдегі
өзге
де
шығыс-
тар

Экс-
порт-
тау-
дағы
фор-
маль-
дылық-
тар

Фрахт
(тасымал
төлемі)

Жолға
қам-
сыз-
дан-
дыру
және


7

8

9

10

11

1. Статистикалық құнын есептеу кезінде
қолданылатын, жеткізудің коммерциялық шарты

1. Кеме бортында еркін (ФОБ)

+

+

+2. Экспорттау шы елдің шека расына дейін жеткізу (ДАФ)

+

+

+2. "Е" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

3. Зауодтан (ЕХВ)

+' +

+' +

+' +3. "Ф" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

4. Франко-тасымалдаушы (ФСА)

+' +

+

+5. Кеме бортын да ұзына бойы еркін  (ФАС)

+' +

+

+'+4. Франко-тасымалдаушы (ФСА)

+' +

+

+4. "С" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

6. Құны және фрахт (СФР)

+

+

+

+' -


7. Қамсызданды ру құны және фрахт (СИФ)

+

+

+

+' -

+' -

8. Тасымалдау (межелі орынға) дейін төленді СПТ

+

+

+

+' -


9. Тасымалдау және қамсыздан дыру (межелі орынға) дейін төленді СИП

+

+

+

+' -

+' -

5. "Д" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

10. Импорттау шы елдің шека расына дейін жеткізу (ДАФ)

+

+

+

+' -


11. Кемеден жеткізу (ДЕС)

+

+

+

+' -

+' -

12. Айлақтан жеткізу (ДЕК)

+

+

+

+' -

+' -

13. Бажды төле мей жеткізу (ДДУ)

+

+

+

+' -

+' -

кестенің жалғасы

Жеткізудің
коммерция-
лық шарты

Импорттаушы елдегі шығындар

Им-
порт-
тау-
дың
фор-
маль-
ды-
лық-
тары

Ме-
же-
лен-
ген
пун-
кте
тү-
сіру
жө-
нін-
дегі
шы-
ғыс-
тар

Та-
уар-
ды
та-
сы-
мал-
дау
ж/е
қа-
лап
жи-
нау
жө-
нін-
дегі
шы-
ғыс-
тар

Не-
гіз-
гі
та-
сы-
мал-
дау-
шы-
дан
са-
тып
алу-
шы-
ның
қой-
ма-
сына
де-
йін
та-
суды
тө-
леу

Им-
пор-
тта-
ушы
елде
қам-
сыз-
дан-
дыру
шы-
ғыс-
тары

Са-
тып
алу-
шы-
ның
қой-
ма-
сы-
на
тү-
сіру

Им-
пор-
тта-
ушы
ел-
дегі
өзге
де
шы-
ғын-
дар


12

13

14

15

16

17

18

1. Статистикалық құнын есептеу кезінде
қолданылатын, жеткізудің коммерциялық шарты

1. Кеме бор-
тында еркін
(ФОБ)
2. Экспорт-
таушы елдің
шекарасына
дейін жет-
кізу (ДАФ)
2. "Е" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

3. Зауодтан
(ЕХВ)
3. "Ф" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

4. Франко-
тасымалдау-
шы (ФСА)
5. Кеме бор-
тында ұзына
бойы еркін
(ФАС)
4. Франко-
тасымалдау-
шы (ФСА)
4. "С" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

6. Құны және
фрахт (СФР)
7. Қамсыз-
дандыру құны
және фрахт
(СИФ)
8. Тасымал-
дау (межелі
орынға) де-
йін төленді
СПТ
9. Тасымал-
дау және
қамсыздан-
дыру (межелі
орынға) де-
йін төленді
СИП
5. "Д" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

10. Импорт-
таушы елдің
шека расына
дейін жет-
кізу (ДАФ)
11. Кемеден
жеткізу (ДЕС)
12. Айлақтан
жеткізу (ДЕК)

+' -

+' -


13. Бажды
төлемей жет-
кізу (ДДУ)


+' -

+' -

+' -

+' -

+' -


       +      фактуралық құнына қосылатын шығындар көрсетіледі
      +' +   тауардың статистикалық құнын есептеу кезінде
             фактуралық құнға қосылатындар
      +' -   тауардың статистикалық құнын есептеу кезінде
             фактуралық құннан шығарылғандар

            Жеткізудің коммерциялық шарттары бойынша,
         Қазақстан Республикасының аумағынан әкетілетін
            тауарлардың статистикалық құнының есебі

Жеткізудің
коммерциялық
шарты

Экспорттаушы елдегі шығындар

Тауар
өнді-
руші-
дегі
баға

Орам-
дар
мен
мар-
кі-
леу-
дің
тө-
лемі

Та-
уарды
ішкі
кө-
лікке
тиеу-
дегі
шы-
ғыс-
тар

Тауарды
сатушы
қойма-
сынан
негізгі
тасы-
малдау
құра-
лына
де-
йінгі
тасуды
төлеу

Шека-
раға
де-
йінгі
сақ-
тан-
дыру
шы-
ғыс-
тары

Жүк-
терді
асыру
пунк-
тінде
тауар-
ларды
түсіру
және
қалап
жинау
жөнін-
дегі
шығыс-
тар


1

2

3

4

5

6

1. Статистикалық құнын есептеу кезінде
қолданылатын, жеткізудің коммерциялық шарты

1. Қамсыздан-
дыру құны және
фрахт (СИФ)

+

+

+

+

+

+

2. Экспорт-
таушы елдің
шекарасына
дейін жеткізу
(ДАФ)

+

+

+

+

+

+

3. ҚР шекара
сындағы межелі
пунктке дейін
тасымалдау мен
қамсыздандыру
төленді (СИП)

+

+

+

+

+

+

4. ҚР аумағын-
дағы бірінші
түсіру кеме
жайында тұр-
ған кемеден
жеткізу (ДЕС)

+

+

+

+

+

+

2. "Е" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

5. Зауодтан
(ЕХВ)

+

+

+' +

+' +

+' +

+' +

3. "Ф" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

6. Франко-
тасымалдаушы
(ФСА)

+

+

+

+

+

+

7. Кеме бор-
тында ұзына
бойы еркін
(ФАС)

+

+

+

+

+

+

8. Кеме бор-
тында еркін
(ФОБ)

+

+

+

+

+

+

4. "С" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

9. Құны және
фрахт (СФР)

+

+

+

+

+' +

+

10. Тасымалдау
(межелі орын-
ға) дейін
төленді СПТ

+

+

+

+

+' +

+

5. "Д" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

11. Экспорт-
таушы елдің
шекарасына
дейін жеткізу
(ДАФ)

+

+

+

+

+

+

12. Айлақтан
жеткізу (ДЕК)

+

+

+

+

+

+

13. Бажды тө-
лемей жеткізу
(ДДУ)

+

+

+

+

+

+

14. Бажды
төлей отырып
жеткізу (ДДП)

+

+

+

+

+

+

кестенің жалғасы

Жеткізудің коммерциялық шарты

Экспорттаушы
елдегі шығындар

Негізгі
тасымал

Негізгі
көлікке
тиеу
жөнін-
дегі
шығыс-
тар

Экс-
порт-
таушы
елдегі
өзге
де
шығыс-
тар

Экс-
порт-
тау-
дағы
фор-
маль-
дылық-
тар

Фрахт
(тасымал
төлемі)

Жолға
қам-
сыз-
дан-
дыру
және


7

8

9

10

11

1. Статистикалық құнын есептеу кезінде
қолданылатын, жеткізудің коммерциялық шарты

1. Қамсыздан-
дыру құны және
фрахт (СИФ)

+

+

+

+

+

2. Экспорт-
таушы елдің
шекарасына
дейін жеткізу
(ДАФ)

+

+

+

+

+

3. ҚР шекара-
сындағы межелі
пунктке дейін
тасымалдау мен
қамсыздандыру
төленді (СИП)

+

+

+

+

+

4. ҚР аумағын-
дағы бірінші
түсіру кеме
жайында тұрған
кемеден жет-
кізу (ДЕС)

+

+

+

+

+

2. "Е" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

5. Зауодтан
(ЕХВ)

+' +

+' +

+' +

+' +

+' +

3. "Ф" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

6. Франко-
тасымалдаушы
(ФСА)

+' +

+

+

+' +

+' +

7. Кеме бор-
тында ұзына
бойы еркін
(ФАС)

+' +

+

+' +

+' +

+' +

8. Кеме бор-
тында еркін
(ФОБ)

+

+

+

+' +

+' +

4. "С" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

9. Құны және
фрахт (СФР)

+

+

+

+

+' +

10. Тасымалдау
(межелі орын-
ға) дейін
төленді СПТ

+

+

+

+

+' +

5. "Д" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

11. Экспорт-
таушы елдің
шекарасына
дейін жеткізу
(ДАФ)

+

+

+

+' +

+' +

12. Айлақтан
жеткізу (ДЕК)

+

+

+

+

+

13. Бажды тө-
лемей жеткізу
(ДДУ)

+

+

+

+


14. Бажды
төлей отырып
жеткізу (ДДП)

+

+

+

+

+' -

кестенің жалғасы

Жеткізудің
коммерциялық
шарты

Импорттаушы елдегі шығындар

Им-
порт-
тау-
дың
фор-
маль-
ды-
лық-
тары

Ме-
же-
лен-
ген
пун-
кте
тү-
сіру
жө-
нін-
дегі
шы-
ғыс-
тар

Та-
уар-
ды
та-
сы-
мал-
дау
ж/е
қа-
лап
жи-
нау
жө-
нін-
дегі
шы-
ғыс-
тар

Не-
гіз-
гі
та-
сы-
мал-
дау-
шы-
дан
са-
тып
алу-
шы-
ның
қой-
ма-
сына
де-
йін
та-
суды
тө-
леу

Им-
пор-
тта-
ушы
елде
қам-
сыз-
дан-
дыру
шы-
ғыс-
тары

Са-
тып
алу-
шы-
ның
қой-
ма-
сы-
на
тү-
сіру

Им-
пор-
тта-
ушы
ел-
дегі
өзге
де
шы-
ғын-
дар


12

13

14

15

16

17

18

1. Статистикалық құнын есептеу кезінде
қолданылатын, жеткізудің коммерциялық шарты

1. Қамсыз-
дандыру құны
және фрахт
(СИФ)
2. Экспорт-
таушы елдің
шекарасына
дейін жет-
кізу (ДАФ)
3. ҚР шека-
расындағы ме-
желі пунктке
дейін тасы-
малдау мен
қамсыздандыру
төленді (СИП)
4. ҚР аума-
ғындағы бі-
рінші түсіру
кеме жайында
тұрған кеме-
ден жеткізу
(ДЕС)
2. "Е" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

5. Зауодтан
(ЕХВ)
3. "Ф" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

6. Франко-
тасымалдаушы
(ФСА)
7. Кеме бор-
тында ұзына
бойы еркін
(ФАС)
8. Кеме бор-
тында еркін
(ФОБ)
4. "С" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

9. Құны және
фрахт (СФР)
10. Тасымал-
дау (межелі
орынға) дейін
төленді СПТ
11. Экспорт-
таушы елдің
шекарасына
дейін жет-
кізу (ДАФ)
5. "Д" топтарын жеткізудің
коммерциялық шарты

12. Айлақтан
жеткізу (ДЕК)

+' -

+' -


13. Бажды
төлемей жет-
кізу (ДДУ)

+' -

+' -

+' -

+' -

+' -

+' -


14. Бажды
төлей отырып
жеткізу (ДДП)

+' -

+' -

+' -

+' -

+' -

+' -


       +    фактуралық құнына қосылатын шығындар көрсетіледі
      +'+  тауардың статистикалық құнын есептеу кезінде фактуралық
           құнға қосылатындар
      +' - тауардың статистикалық құнын есептеу кезінде фактуралық
           құннан шығарылғандар

                                              Тауарлар мен көлік
                                           құралдарын декларациялау
                                             ережесіне 25-қосымша

               Тауарлар белгілерінің анықтамасы

Коды Белгілері

ТАРИФТІК ЕМЕС РЕТТЕУЛЕР ҮШІН

Q

ӘСКЕРИ БАҒЫТТАҒЫ ТАУАРЛАР ЖӘНЕ ӘСКЕРИ МҮЛІКТЕР

W

ПСИХОТРОПТЫ, ЕСІРТКІ ҚҰРАЛДАРЫ

R

РАДИОАКТИВТІ ЗАТТАР

Y

ПРЕКУРСОРЛАР

F

ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАРҒА ЖАТАТЫН ТАУАРЛАР

G

СЕРТИФИКАТТАР

Z

АРАЛАС БЕЛГІЛЕР (ТАРИФТІК ЕМЕС РЕТТЕУДІҢ ЕКІ НЕ
ОДАН ДА КӨП ШАРАЛАРЫ ҚОЛДАНЫЛАДЫ)

S

ТАРИФТІК ЕМЕС РЕТТЕУ ШАРАЛАРЫНАН БОСАТЫЛҒАН

L

ЛИЦЕНЗИЯЛАУ, КВОТАЛАУ, ЭКСПОРТТЫҚ БАҚЫЛАУ

V

ЖАРЫЛҒЫШ ЗАТТАР

N

ТАРИФТІК ЕМЕС РЕТТЕУДІҢ БЕЛГІЛЕНБЕГЕН ШАРАЛАРЫ

ТАУАРДЫҢ ҚОСЫМША БЕЛГІЛЕРІ

00

ҚОСЫМША БЕЛГІЛЕРІ ЖОҚ

01

АКЦИЗДІ ТАУАР

Тауарлар мен көлік     
құралдарын декларациялау 
ережесіне 26-қосымша   

ЖКД электронды көшірмесін толтырудың
ерекшеліктері

      Сыртқы жағындағы әрбір жол мынадай талаптарға сәйкес номерленеді:
      ХХХ., мұнда - ХХХ. - жолдардың реттік номері, сол жағынан қосымша нөлдермен және "нүкте" таңбасымен аяқталады. Сыртқы жағына шығарылған, ЖКД ЭК әрбір ашық жері үшін және әрбір жаңа тауар үшін номерлеу "001" басталады.

      Сыртқы жағын толтырудың мысалы:

Тауар
номері
(G32)

Ашық жердің
атауы
(FIELD NAME)

Ескерту
(D01)

1

G312

001. ҚАТТЫ БИДАЙ 3

1

G312

002. "ОРЕНБУРГСКАЯ-10" КЛАСЫ

1

G312

003. 2003 ЖЫЛҒЫ АСТЫҚ.
ҚАЗАҚСТАНДА ӨНДІРІЛГЕН 

1

G312

004. ГОСТ 9353-90

2

G446A

001. РҰҚСАТ  05-7-3/2349

2

G446A

002. 19.03.03Ж. ДАН   ДЕЙІН

2

G446A

003. 18.04.03Ж.

      ЖКД электронды көшірмесін толтыру кезінде, электронды көшірме құрылымында жоқ мәліметтерді көрсету үшін арнайы таңбалар пайдаланылады:
      <F> - блоктың басы; мұнда F - бағанның тиісті бөлшегінің номері.
      Қағаз тасушыда блок басының арнайы таңбасы жазылмайды.
      Блок басының таңбасынан кейін, тиісті мәлімет көрсетіледі. Арнайы таңбадан кейін көрсетілген деректер, осы Бұйрықтың талаптарына сәйкес сыртқы жағына шығарылады.
      ЖКД сыртқы жағындағы арнайы таңбадан кейін көрсетілген мәліметтер, жеке жолға жазылады. Арнайы таңбадан кейін көрсетілген мәліметтер, сыртқы жағының жаңа жолына тасымалданған жағдайда, жаңа жолды сол бұрынғы "Блок басы" арнайы таңбадан алдыңғы жол сияқты бастау қажет, бұл ретте, сыртқы жағының жолдары төменде айқындалған рет бойынша номерленеді.
      Мысалы, ашық жолда G441A (тип С(17)):
      Арнайы таңбадан кейін <1> лицензияның номері көрсетіледі.
      Арнайы таңбадан кейін <1D> лицензия берілген күн көрсетіледі.
      Арнайы таңбадан кейін <1S> лицензияның қолданылу мерзімі көрсетіледі.
      001. <1>WE54646464
      002. <1D>02.05.03
      003. <1S>02.11.03, мұнда WE54646464 - лицензия номері, 02.05.03 - лицензия берілген күн, 02.11.03 - лицензияның қолданылу мерзімі.
      2-баған. "Жөнелтуші/экспорттаушы".
      Бағанның негізгі және қосымша парақтарында тауарды жөнелтуші туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Егер тауарды жөнелтуші заңды тұлға болса, оның ұйымдық-құқықтық нысанында сілтемені қамтитын оның толық атауы және заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Егер жөнелтушінің атынан заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі түссе, оның ұйымдық-құқықтық нысанында сілтемені қамтитын атауы, құрылымдық бөлімшенің заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Егер тауарды жөнелтуші жеке адам болса, оның тегі және аты-жөні, нақты мекен-жайы, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжат туралы көрсетіледі.
      Бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес жөнелтушінің ИТН көрсетіледі.
      Егер алушы шетелдік тұлға болса, шетелдік тұлғаның атауы және заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Бұл ретте, бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес шетелдік заңды және жеке тұлға санатының тек екі таңбалы коды, сондай-ақ 5-қосымшаға сәйкес кедендік ресімдеу органының әкімшілік-аумақтық объектісінің коды көрсетіледі.

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G021 (C(12)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен жөнелтушінің КҰЖЖ коды жазылады.
      G022(C(80)түр)  ашық жерде - жөнелтушінің ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы сілтемені қамтитын толық атауы жазылады.
      G023(С(80)түр) ашық жерде -  тауар жөнелтушінің заңды мекен-жайы жазылады.
      G024A(C(2)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен жөнелтушінің санаты жазылады.
      G024B(C(2)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен жөнелтушінің ӘАОК коды жазылады.
      G024C(C(12)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен жөнелтушінің СТН жазылады.
      Егер тауар жөнелтуші оның құрылымдық бөлімшесі болып табылмайтын, басқа заңды тұлға арқылы тауарды өзінің жеке атынан жөнелтуші болып табылатын тұлға болса, онда бағанда оның ұйымдық-құқықтық нысанындағы сілтемені қамтамасыз ететін, жүк жөнелтушінің атауы, орналасқан жері (заңды мекен-жайы) көрсетіледі, бұдан әрі АРҚЫЛЫ деген жазба жасалады және сол арқылы тауар жеткізу жүзеге асырылатын ұйымдық-құқықтық нысанындағы сілтемені қамтамасыз ететін заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері (заңды мекен-жайы) көрсетіледі.
      Бұл ретте, бағанның төменгі бөлігіндегі "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес жүк жөнелтушің БКН көрсетіледі.
      Мысалы,
      "ЖШС ГАРАНТ, АСТАНА ҚАЛАСЫ, ПЕРВОМАЙ КӨШЕСІ,14 ЖШС ЖАКСЫ АРҚЫЛЫ, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, ДОСТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ,7".

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G021(C(12)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен жүк жөнелтушінің КҰЖЖ коды жазылады.
      G022(C(80)түр) ашық жерде - жүк жөнелтушінің ұйымдық-құқықтық нысанындағы сілтемені қамтитын толық атауы жазылады бұдан әрі "АРҚЫЛЫ" жазылады және сол арқылы жеткізу жүзеге асырылатын заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысанындағы сілтемені қамтитын атауы көрсетіледі.
      G023(С(80)түр) ашық жерде -  тауарды жүк жөнелтушінің заңды мекен-жайы жазылады, "қос нүкте" бөлгіші арқылы сол арқылы жеткізу жүзеге асырылатын заңды тұлғаның мекен-жайы көрсетіледі.
      G024A(C(2)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен жүк жөнелтушінің санаты жазылады.
      G024B(C(2)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен жүк жөнелтушінің ӘАОК коды жазылады.
      G024C(C(12)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен жүк жөнелтушінің СТН жазылады.
      8-баған. "Алушы/импортаушы".
      Бағандағы негізгі және қосымша парақтарда тауар алушы туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Егер тауар алушы заңды тұлға болып табылса, оның ұйымдық-құқықтық нысанына сілтемені қамтитын оның толық атауы және заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Егер алушының атынан оның орналасқан орнынан тысқары орналасқан заңды тұлғаның жеке бөлімшесі (бұдан әрі - заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі) түссе, құрылымдық бөлімшенің атауы мен заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Егер алушы жеке адам болса, оның тегі және аты-жөні, нақты мекен-жайы, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжат туралы мәлімет көрсетіледі.
      Бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін Бірдейлендірілген кедендік нөмірлерді қалыптастырудың жіктеушісіне (4-қосымша) сәйкес алушының бірдейлендірілген кедендік нөмірі (бұдан әрі - БКН) көрсетіледі.
      Егер тауарды көрмеге әкелген жағдайда, алушы шетелдік тұлға болып табылса, көрмені өткізуші шетелдік тұлғаның атауы мен мекен-жайы көрсетіледі.
      Егер алушы шетелдік тұлға болып табылса, шетелдік тұлғаның атауы мен заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      Бұл ретте, бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес шетелдік заңды немесе жеке тұлға санаттарының тек екі таңбалы коды, сондай-ақ 5-қосымшаға сәйкес ресімдеген кеден органының әкімшілік-аумақтық объектілерінің коды (ӘАОК) көрсетіледі.

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G081(C(12)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен алушының ӘКОК коды жазылады.
      G082(C(80)түр) ашық жерде - алушының ұйымдық-құқықтық нысанына сілтемені қамтитын толық атауы жазылады.
      G083(С(80)түр) ашық жерде -  тауар алушының заңды мекен-жайы жазылады.
      G084A(C(2)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен алушының санаттары жазылады.
      G084B(C(2)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен алушының ӘКОК коды жазылады.
      G084C(C(12)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен алушының СТН жазылады.
      Егер, оның құрылымдық бөлімшесі болып табылмайтын заңды тұлға арқылы тауарды өз атынан қабылдаған тұлға алушы болып табылса, онда бағанда оның ұйымдық-құқықтық нысанына, орналасқан орнына (заңды мекен-жайы) сілтемені қамтитын тауар жүк алушының атауы  көрсетіледі, одан әрі АРҚЫЛЫ деген жазба жасалады және ол арқылы тауарларды жеткізу жүзеге асырылатын ұйымдық-құқықтық нысанына, орналасқан орнына (заңды мекен-жайы) сілтемені қамтитын заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.
      Бұл ретте, бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес тауар жүк алушының БКН қойылады.
      Мысалы,
      "ЖШС ГАРАНТ, АСТАНА ҚАЛАСЫ, ПЕРВОМАЙ КӨШЕСІ,14 ЖШС ЖАҚСЫ, АРҚЫЛЫ, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, ДОСТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ,7"

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G081(C(12)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен нақты алушының КҰЖЖ коды жазылады.
      G082(C(80)түр) ашық жерде  - ұйымдық-құқықтық нысанына сілтемені қамтитын жүк алушының толық атауы жазылады, бұдан әрі немесе "АРҚЫЛЫ" деген жазба жазылады және ол арқылы жеткізу жүзеге асырылатын заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысанына сілтемені қамтитын атауы көрсетіледі.
      G083(С(80)түр) ашық жерде - тауар жүк алушының заңды мекен-жайы жазылады, "қос нүкте" бөлгіші арқылы сол арқылы жеткізу жүзеге асырылатын заңды тұлғаның мекен-жайы көрсетіледі.
      G084A(C(2)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен жүк алушылардың санаттары жазылады.
      G084B(C(2)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен жүк алушының ӘАОК коды жазылады.
      G084C(C(12)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен жүк алушының СТН жазылады.
      14-баған. "Декларант".
      Бағанда жеке өз атынан кедендік мақсаттар үшін қажетті ЖКД-да мәлімдеген мәліметтер, тауар декларанты туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Егер, декларант қазақстандық заңды тұлға болып табылса, оның ұйымдық-құқықтық нысанына және заңды мекен-жайына сілтемені қамтитын оның толық атауы көрсетіледі.
      Егер, декларант атынан заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі түссе, оның ұйымдық-құқықтық нысанына және құрылымдық бөлімшенің заңды мекен-жайына сілтемені қамтитын атауы көрсетіледі.
      Егер, декларант қазақстандық жеке адам болып табылса, оның тегі және аты-жөні, нақты мекен-жайы, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Егер, декларант шетелдік тұлға болып табылса, онда оның ұйымдық-құқықтық нысанына және оның мекен-жайына сілтемені қамтитын оның толық атауы көрсетіледі.
      Егер, декларант кедендік брокері болып табылса, оң жақ жоғары бұрышта кедендік брокер ретінде қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияның номері мен күні қосымша көрсетіледі.
      Бағанның төменгі бөлігінде "N" белгісінен кейін 4-қосымшаға сәйкес декларанттың БКН көрсетіледі.

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G141(C(12)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен декларанттың ӘАОК коды жазылады.
      G142(C(80)түр) ашық жерде  - декларанттың ұйымдық-құқықтық нысанына сілтемені қамтитын толық атауы жазылады.
      G143(С(80)түр) ашық жерде -  тауар декларантының заңды мекен-жайы жазылады.
      G144A(C(2)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен декларанттың санаттары жазылады.
      G144B(C(2)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен декларанттың ӘАОК коды жазылады.
      G144C(C(12)түр) ашық жерде - 4-қосымшаға сәйкес БКН-нен декларанттың СТН жазылады.
      G144D(C(15)түр) ашық жерде - кедендік брокер ретінде қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияның номері жазылады.
      G145(D(8)түр) ашық жерде - кедендік брокер ретінде қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияның күні жазылады.

      18-баған. "Көліктік құрал/жөнелту кезіндегі ТКБО".
      Бағанда Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде тауарды тиеу жүргізілген алғашқы өткізу пункттерінен оларды өткізу үшін құбыр желісі көлігімен немесе электр беру желісі бойынша өткізілетін көліктік құралдары туралы не тауарларды кедендік бақылау орны туралы (ТКБО) мәліметтер көрсетіледі.
      Бағанның сол жақ бөлігінде көлік құралының саны жазылады, (қос нүкте) бөлгішінен кейін "СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ" көрсетіледі, ЖКД сыртқы жағында теңіз немесе өзен кемелерінің атауы, әуе кемелері рейстерінің номері мен борт номерлері, теміржол вагондарының номері, автокөлік құралдарының, тіркемелері мен  жартылай тіркемелерінің және т.б. тіркеу номерлері көрсетіледі. Көлік құралдарының номерлерін жазған кезде ашық орын және басқа да бөлгіштерді пайдалануға жол берілмейді.
      Мысалы,
      ЖКД негізгі парағында:        "3: СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ"
      ЖКД сыртқы жағында:           "18 БАҒАННЫҢ ЖАЛҒАСЫ:
                                    Р043МАН, Р123ВОМ, Р458ОММ"

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G181 (С(40)түр) ашық жерде "СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ" деген жазу жазылады және деректер сыртқы жағына шығарылады және файлда сыртқы жағы мынадай тәртіппен көрсетіледі:

Тауар номері
(G32)

Ашық жер атауы
(FIELDNAME)

Ескертпе
(D01)

1

G181

001. Р043МАН

1

G181

002. Р123ВОМ

1

G181

003. Р458ОММ

2

G181

001. Р123ВОМ

2

G181

002. Р458ОММ

      21-баған. "Көлік құралы/шекарадағы ТКБО".
      Бағанда құбыр желісі көлігімен немесе электр беру желісі бойынша өткізілетін декларацияланатын тауарларды Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы іс-жүзінде өткізген көлік құралдары туралы, не тауарларды кедендік бақылау орны туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Бағанның сол жақ бөлігінде көлік құралының саны жазылады, (қос нүкте) бөлгішінен кейін "СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ" көрсетіледі, сыртқы жағында теңіз немесе өзен кемелерінің атауы, әуе кемелері рейстерінің номері мен борт номерлері, теміржол вагондарының номері, автокөлік құралдарының, тіркемелері мен  жартылай тіркемелерінің және т.б. тіркеу номерлері көрсетіледі. Көлік құралдарының номерлерін жазған кезде ашық орын және басқа да бөлгіштерді пайдалануға жол берілмейді.
      Мысалы,
      ЖКД негізгі парағында:        "3: СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ"
      ЖКД сыртқы жағында:           "18 БАҒАННЫҢ ЖАЛҒАСЫ:
                                    Р043МАН, Р123ВОМ, Р458ОММ".

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G211 (С(40)түр) ашық жерде "СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ" деген жазу жазылады және деректер сыртқы жағына шығарылады және файлда сыртқы жағы мынадай тәртіппен көрсетіледі:

Тауар номері
(G32)

Ашық жер атауы
(FIELDNAME)

Ескертпе
(D01)

1

G181

001. Р043МАН

1

G181

002. Р123ВОМ

1

G181

003. Р458ОММ

2

G181

001. Р123ВОМ

2

G181

002. Р458ОММ

      23-баған. "Валюта бағамы".
      Бағанда белгілі кедендік режиммен ЖКД мәлімдеген күні  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген валютаны айырбастаудың рыноктік бағамы көрсетіледі:
      22-бағанның сол жақ кіші бөлігінде көрсетілген валюта бағамы, бөлгіш арқылы АҚШ долларының бағамы.
      Егер, 22-бағанның сол жақ кіші бөлігінде АҚШ долларының коды көрсетілген жағдайда, онда бөлгіш арқылы АҚШ долларының бағамы қайталап көрсетілмейді.

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G23(N(9.2)түр) ашық жерде - G221(C(3)түр) ашық жерде коды көрсетілген валюта бағамы жазылады.

      30-баған. "Тауарды тексеру орны".
      Бағанда декларациаланатын тауарлар тұрған аумақты және үй-жайды уақытша сақтау орыны деп тану туралы шешімнің, уақытша сақтау қоймасына, кеден немесе еркін қоймаға берілген лицензияның  номері мен күні көрсетіледі.

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G30(C(15)түр) ашық жерде - шешімнің номері жазылады және "/" бөлгіш арқылы шешім шығарылған күннен жылдың соңғы екі саны көрсетіледі.
      Мысалы:       0000016/03
      немесе        504/000021/97
      Егер, жоғарыда аталған қоймалардың иесі кеден органы болып табылса, қойма құрылтайшысы, кеден органының коды көрсетіледі.

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G30(C(15)түр) ашық жерде - 13-қосымшаға сәйкес кеден органының коды жазылады.

      Егер, тауар тауар алушының қоймасында орналастырылса, онда бағанда уақытша сақтауға арналған  кеден органы рұқсатының номері мен күні көрсетіледі.

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G30(C(15)түр) ашық жерде - 13-қосымшаға сәйкес кеден органының коды жазылады.

      Егер, уақытша сақтау орны көлік құралы болып табылса, онда бағанда (теміржол көлігіннің Т/Ж, автокөлік құралының - АВТО) атауы және (қос нүкте) бөлгішінен кейін көлік құралының номері көрсетіледі.
      Мысалы, "Т/Ж:011246, 011247, 011248".
      Тауарды, оларды уақытша сақтауға алдын ала орналастырмай кедендік ресімдеу жүргізілген жағдайда баған толтырылмайды.

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G30(C(15)түр) ашық жерде - "Т/Ж" немесе "АВТО", (қос нүкте) бөлгішінен кейін көлік құралының номері көрсетіледі.
      Егер, уақытша сақтау орны болып табылатын көлік құралының саны 1 асқан жағдайда, G30(C(15)түр) ашық жерде "СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ" деген жазу жазылады және электронды көшірменің сыртқы жағын толтыру тәртібіне сәйкес барлық деректер сыртқы жағына көшіріледі.

      31-баған. "Жүк орны және тауар сипаты".
      31 БАҒАН 1 НОМЕРМЕН КӨРСЕТІЛЕДІ:
      1 номермен декларацияланатын тауарлардың сипаты нақты көрсетіледі: декларацияланатын тауарлардың негізгі сандық және сапалық параметрлерін (стандарттары, сорты, маркалары, модельдері, артикльдері, фирмалық атауы және т.б. мінездемелерін) айқындайтын атауы, олардың техникалық және негізгі коммерциялық мінездемесі, СЭҚ ТН Интерпретациялаудың негізгі ережесіне сәйкес СЭҚ ТН белгіленген он таңбалы кіші субпозициясына оларды ғана жатқызатын және кедендік мақсаттар үшін декларацияланатын тауарларды бірдейлендіруге мүмкіндік  беретін.
      Кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті орган тауардың жекелеген санаттарына арнайы талаптарды белгілеуі мүмкін.
      Мысалы: 31-бағанда - 3303001000 тауар коды көрсетіледі:
      1) "ДУХИ "КРИСТИНА" (ФАБРИКА "ДЗИНТАРС"), ФЛАКОНЫ, 75 МЛ. 400 ДАНА".

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      ЖКД 31-бағанында 1 номермен көрсетілген мәліметтер ЖКД ЭК G312 (С(150)түр) ашық жерде жазылады 31 БАҒАН 2 НОМЕРІМЕН КӨРСЕТІЛЕДІ:
      2 номермен жүк орындарының саны, олардың орамдары мен маркировкалары туралы мәліметтер, сондай-ақ бір жүк орынының ішіндегі тауарлардың саны, орамы, өлшеп оралғандар және маркілері туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Мысалы: 2) "12 ҚОРАП".

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G311(N(5)түр) ашық жерде жүк орынының саны көрсетіледі.
      G313 (С(50)түр) ашық жерде жүк орынының түрі, олардың орамдары мен маркілері туралы мәліметтер, сондай-ақ бір жүк орынының ішіндегі тауарлардың саны, орамы, өлшеп оралғандар және маркілері туралы мәліметтер көрсетіледі.
      31 БАҒАН 3 НОМЕРІМЕН КӨРСЕТІЛЕДІ:
      3 номермен тек контейнерлермен тасымалданатын тауарлар үшін, контейнерлердің саны және (қос нүкте) бөлгішінен кейін - олардың номері көрсетіледі.
      Мысалы: 3) "3: MMSU 7534674, MMSU 7123456, MMSU 7543561".

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G3160 (N(3)түр) ашық жерде контейнерлер саны көрсетіледі.
      G3161 (С(50)түр) ашық жерде үтір арқылы санамаланған контейнерлердің номері көрсетіледі, егер ақпарат саны жол бойынан асса, онда жол соңында "СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ" деген жазу жазылады және электронды көшірменің сырт жағын толтыру ережесіне сәйкес барлық қалған деректер сырт жағына көшіріледі.
      31 БАҒАН 4 НОМЕРІМЕН КӨРСЕТІЛЕДІ:
      4 номермен тек маркіленген акциздік тауарлар үшін (қос нүкте) бөлгіші арқылы акциздік алым маркасының сериясы, саны мен номері көрсетіледі.
      Мысалы,
  "СГ:1020:0000001-0000900,0001020-0001140; АА:100:1512171-1512271".

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G313 (С(50)түр) ашық жерде сыртқы жағында
      Арнайы символдан кейін <4> акциздік марканың сериясы көрсетіледі.
      Арнайы символдан кейін <4С> акциздік марканың саны көрсетіледі.
      Арнайы символдан кейін <4B> акциздік марканың номері көрсетіледі.
      Мысалы:

Тауар номері
(G32)

Ашық жер атауы
(FIELDNAME)

Ескертпе
(D01)

1

G313

001.<4>СГ

1

G313

002.<4С>1020

1

G313

003.<4B>0000001-0000900,0001020-0001140;

1

G313

004.<4>АА

1

G313

005.<4C>100

1

G313

006.<4B>1512171-1512271

      31 БАҒАН 5 НОМЕРІМЕН КӨРСЕТІЛЕДІ:
      5 номерімен экспорттаушы-ел болып табылатын, жөнелтуші елдің кеден органдары ресімдеген экспорттық ЖКД номері көрсетіледі.

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G317IZG (С(50)түр) ашық жерде тиісті экспорттаушы елдің ЖКД формат номерін сақтаумен экспорттық ЖКД номері көрсетіледі.
      G317IZG ашық жолында 5 номерімен 31-бағанда 1 (бірден) көп номерлер көрсетілсе, бағанда: "СЫРТҚЫ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ" деген жазу жазылады, ал барлық ақпарат ЖКД-ның сыртқы жағында жазылады.

      ТМД РӘСІМДЕУ КЕЗІНДЕ 31 БАҒАНДЫ ТОЛТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
      МКД рәсімі пайдаланылған жағдайда, толық ЖКД-ны беру кезінде декларант тауарларды 6 номерімен міндетті түрде МКД белгісін, жеткізу жүзеге асырылған уақыт кезеңін көрсете отырып "__________ ішіндегі жеткізілім" деген жазбаны қосымша жазады. Бұл ретте толық жүк кеден декларациясына мерзімдік ЖКД-ның анықтамалық номері беріледі.
      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G312 (С(150)түр) ашық жерде -  жол соңында тиісінше МКД, "__________ үшін жеткізу" деген жазу жазылады.

      33-баған. "Тауар коды".
      Бірінші кіші бөлімде СЭҚ ТН бойынша тауардың жіктеуші коды көрсетіледі. Құрылымдық код арасы ашылмай және өзге де бөлгіш белгілерсіз жазылады.
      Екінші кіші бөлім екі бөліктен тұрады: бірінші оларға қатысты тарифтік емес реттеу шаралары қолданған тауарлар үшін арналған символ, келесі екі символ - тауарлар туралы қосымша ақпараттар үшін. 26-қосымшаға сәйкес толтырылады.
      Мысалы,
      "S01", мұнда S - тарифтік емес реттеу шараларын қолданудан еркін, 01 - акциздік тауар.

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G330 (С(3)түр) ашық жерде - Бұйрықтың 26-қосымшасына сәйкес "S01" әрпі жазылады.
      Егер, декларацияланатын тауарларда санаткерлік меншік объектілері бар, тауарлар тізіліміне енгізілген, санаткерлік меншік объектілерінің белгілері бар болса, үшінші кіші бөлімде "С" (санаткерлік меншік) әрпі жазылады.

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G331 (С(2)түр) ашық жерде - "С" әрпі жазылады.

      "43" баған.
      Бағанда бағалау әдісі және кедендік құнды түзету туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Бағанның сол жақ кіші бөлімінде жазылады:
      "0" - декларант мәлімдеген тауардың кедендік құны түзетілген жоқ;
      "1" - тауарды уақытша (шартты түрде) бағалау жүргізілді;
      "2" - тауардың кедендік құны түзетілді.
      Бағанның оң жақ кіші бөлімінде кедендік құнды айқындау әдісінің номері көрсетіледі.
      Тауар шығарылғаннан кейін кедендік құнды түзеткен (бұдан әрі - КҚТ) жағдайда, өзгертілген мәліметтер ЖКД енгізілмейді, ал КҚТ формасы ЖКД ажырамас бөлігі болып, жаңадан қабылданған мәліметтерді растайды.

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G43 (С(1)түр) ашық жерде -  кедендік құнды түзету белгілері жазылады.
      Кедендік құнды айқындау әдісінің номері толтырылмайды.

      44-баған. "Қосымша ақпараттар/ұсынылатын құжаттар".
      44 БАҒАН 1 НОМЕРІМЕН КӨРСЕТІЛЕДІ:
      1 номермен егер, декларациаланатын тауарларға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес лицензия ұсыну, сондай-ақ әскери рұқсат туралы мәлімет және меншікті өндіріс өнімінің сапасына сертификат талап етілсе, лицензиялар туралы мәліметтер көрсетіледі:
      1.1 - уәкілетті мемлекеттік орган берген лицензияның номері мен күні, сондай-ақ оның қолданылу мерзімі;
      1.2 - берілген әскери рұқсаттың номері және күні;
      1.3 - меншікті өндіріс өнімдеріне сапа сертификатының берілген күні.

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G441A (C(17)түр) ашық жерде - уәкілетті мемлекеттік орган берген лицензияның номері көрсетіледі
      G441B (D(8)түр) ашық жерде - лицензия берілген күн көрсетіледі
      G441С (D(8)түр) ашық жерде - лицензияны қолдану мерзімі көрсетіледі
      Егер, лицензиялардың номері біреуден көп болса, онда ашық жерде G441A (С(17)түр) ашық жерде "СЫРТ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ" деген жазу жазылады, ал мынадай талаптар сақтала отырып барлық мәліметтер сыртқы жағына көшіріледі:
      G441A (С(17)түр) ашық жерде сыртқы жағында:
      Арнайы символдардан кейін <1> лицензия номері көрсетіледі.
      Арнайы символдардан кейін <1D> лицензия берілген күн көрсетіледі.
      Арнайы символдардан кейін <1S> лицензияның қолданылу мерзімі көрсетіледі.
      Арнайы символдардан кейін <2> әскери рұқсат номері көрсетіледі.
      Арнайы символдардан кейін <2D> әскери рұқсат берілген күн көрсетіледі.
      Арнайы символдардан кейін <3> меншікті өндіріс өніміне сапа сертификатының номері көрсетіледі.
      Арнайы символдардан кейін <3D> меншікті өндіріс өніміне сапа сертификаты берілген күн көрсетіледі.
      Мысалы:

Тауар номері
(G32)

Ашық жер атауы
(FIELDNAME)

Ескерту
(D01)

1

G441A

001. <1>WE54646464

1

G441A

002. <1D>02.05.03

1

G441A

003. <1S>02.11.03

1

G441A

004. <1>SD44005801

1

G441A

005. <1D>10.05.04

1

G441A

006. <1S>30.11.04

2

G441A

001. <2>S014758

2

G441A

002. <2D>10.05.03

2

G441A

003. <3>S1345 G23545

2

G441A

004. <3D>01.03.04

      мұнда WE54646464, SD44005801-лицензия номерлері; 02.05.03, 10.05.04  - лицензия берілген күн; 02.11.03, 30.11.04 -  лицензияның қолданылу мерзімі. S014758 - әскери рұқсат номері; 10.05.03 - әскери рұқсат берілген күн; S1345 - меншікті өндіріс өніміне сапа сертификатының номері; 01.03.04 - меншікті өндіріс өніміне сапа сертификаты берілген күн.
      44 БАҒАН 3 НОМЕРІМЕН КӨРСЕТІЛЕДІ:
      3 және 4 номерлермен оларға сәйкес тауарлар Қазақстан Республикасы кеден шекарасы арқылы өткізілетін не оларды орындау мақсатында Қазақстан Республикасы кеден шекарасы арқылы өткізілген тауарлардың кедендік режимі өзгертілетін ұсынылған шарттар туралы мәліметтер көрсетіледі:
      3.1 - өтеусіз шарттар және оған қолданыстағы толықтырулар қорытындысының номері мен күні;
      3.2 - тауарларды жеткізуге арналған проформа-шот номері және күні;
      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      Сырт жағындағы G443 (C(50)түр) ашық жер үшін:
      Арнайы символдардан кейін <1> тауарларды жеткізуге арналған проформа-шот номері көрсетіледі;
      Арнайы символдардан кейін <1D> тауарларды жеткізуге арналған проформа-шот күні көрсетіледі;
      44 БАҒАН 4 НОМЕРІМЕН КӨРСЕТІЛЕДІ:
      4.1 - өтеулі шарттар және оған қолданыстағы толықтырулар қорытындысының номері мен күні;
      4.2 - тауарларды төлеуге және жеткізуге арналған тиісті шоттардың (шот - фактура, инвойс) номері және күні, сондай-ақ кедендік құнды растау үшін қажетті өзге де құжаттар;
      4.3 - санаткерлік меншікке арналған құқықты беру жөніндегі шарттың номері (лицензиялық шарт, тауарлық белгіні пайдалануға арналған шарт және т.б.);
      4.4 - осындай жеңілдіктер ұсынылуына байланысты мақсаттарда ғана шартты шығарылған тауарларды пайдалану туралы міндеттеме шартты шығару жағдайында көрсетіледі.
      Мысалы: "4.4 - ұсынылған жеңілдіктерге сәйкес пайдалануға міндеттенеміз".
      4.5 - төлем тапсырмасының номері мен күні.

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      Сырт жағындағы G444А (C(70)түр) ашық жер үшін:
      Арнайы символдардан кейін <2> тауарларды төлеуге және жеткізуге арналған тиісті шоттардың (шот-фактура, инвойс) номері көрсетіледі;
      Арнайы символдардан кейін <2D> тауарларды төлеуге және жеткізуге арналған тиісті шоттардың (шот-фактура, инвойс) күні көрсетіледі;
      Арнайы символдардан кейін <3> санаткерлік меншікке арналған құқықты беру жөніндегі шарттың (лицензиялық шарт, тауарлық белгіні пайдалануға арналған шарт және т.б.) номері көрсетіледі;
      Арнайы символдардан кейін <3D> санаткерлік меншікке арналған құқықты беру жөніндегі шарттың (лицензиялық шарт, тауарлық белгіні пайдалануға арналған шарт және т.б.) күні көрсетіледі;
      Арнайы символдардан кейін <4> осындай жеңілдіктер ұсынылуына байланысты мақсаттарда ғана шартты шығарылған тауарларды пайдалану туралы міндеттеме шартты шығару жағдайында көрсетіледі.
      Арнайы символдардан кейін <5> төлем тапсырмасының номері көрсетіледі.
      Арнайы символдардан кейін <5D> төлем тапсырмасының күні көрсетіледі.
      Егер, төлем тапсырмасы біреуден көп болса, онда файлдың сырт жағында оларға тиісті номері мен күні әр жолда жеке-дара бір-бірден көрсетіледі.
      44 БАҒАН 9 НОМЕРІМЕН КӨРСЕТІЛЕДІ:
      Тауарлар мен көлік құралдарын уақытша әкелу кеден режимімен орналастырылатын тауарларды декларациялау кезінде
      Декларант 9 номермен (кедендік брокер декларациялаған кезде - өкілді тұлға) мынадай формада кері әкету мерзімін көрсетеді:
      "9 - КЕРІ ӘКЕТУ МЕРЗІМІ - кк.аа.жж. ДЕЙІН", мұнда кк.аа.жж - күні, айы және жылдың соңғы екі саны.
      Тауарлар мен көлік құралдарын уақытша әкету кеден режимімен орналастырылатын тауарларды декларациялау кезінде.
      Декларант 9 номермен (кедендік брокер декларациялаған кезде - өкілді тұлға) мынадай формада кері әкелу мерзімін көрсетеді: "9 - КЕРІ ӘКЕЛУ МЕРЗІМІ - кк.аа.жж. ДЕЙІН", мұнда кк.аа.жж - күні, айы және жылдың соңғы екі саны.
      Тауарларды кеден аумағынан тысқары жерде қайта өңдеу кедендік режимімен орналастырылатын тауарларды декларациялау кезінде.

      44-баған. "Қосымша ақпарат/ұсынылатын құжаттар":
      9 номермен - қайта өңдеу өнімдерін әкелу мерзімі.

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      Барлық жағдайда, ЖКД 44-бағанында 9 номер бойынша көрсетілген мәліметтер:
      G448A (C(50)түр) ашық жерде <9> арнайы символдан кейін Бұйрықтағы талаптарға сәйкес мәліметтер көрсетіледі.
      G448B (D(8)түр) ашық жерде тауарлар немесе қайта өңдеу өнімдерін кері әкелу/әкету мерзімдері көрсетіледі.
      47-баған. "Кедендік баждар мен алымдарды есептеу".
      ЖКД электронды көшірмесін толтыру үшін қажетті кедендік баждар мен алымдар ставкасын 47-бағанда көрсету кезінде өлшем бірліктері мен валюталардың мынадай қысқартылған атауларын қолдану:

Атауы

Қысқаша атауы

ЕВРО

Е

ТЕҢГЕ

Т

ТОННА

Т

ДАНА

ДАНА

ЛИТР

Л

ЖҰП

ЖҰП

КВАДРАТ МЕТР

М 2

САНТИМЕТР КУБ

СМ 3

ГРАММ

Г

КИЛОГРАММ

КМ

      мысалы, кедендік баждар мен алымдардың ставкалары бар болған кезде ЖКД электронды көшірмесі былай толтырылады:БІР ЛИТРҒА 3,5 ЕВОР

3,5Е/Л

БІР ЛИТРҒА 30 ТЕҢГЕ

30Т/Л

БІР ЖҰПҚА 0,5+15% ЕВРО

0,5+15%Е/ЖҰП

БІР КУБ САНТИМЕТРГЕ 0,5 ЕВРО

0,5Е/СМ 3

БІР ДАНАҒА 5 ЕВРО

5Е/ДАНА

БІР МЕТРГЕ 2 ЕВРО

2Е/М 2

МЫҢ ДАНАҒА 3 ЕВРО

3Е/1000ДАНА

БІР КИЛОГРАМҒА 10 ЕВРО

10ЕВРО/КГ

      В баған. "Есептеудің егжей-тегжейі".
      Тауарларды еркін айналым үшін шығару кедендік режимімен орналастырылатын тауарларды декларациялау кезінде.
      Бағанда Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының қысқаша атауы, негізгі парақ және әрбір қосымша парақ бойынша төлемдерден тұратын, аталған түрі бойынша іс-жүзінде төленген төлемнің жалпы сомасы, сондай-ақ жүргізілген төлемді растайтын құжаттың номері мен күні 17-қосымшаға сәйкес төлемнің әрбір түрі бойынша бөлек көрсетіледі.
      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады.
      Жүргізілген төлемді растайтын құжаттың номері мен күні толтырылмайды.

      53-баған. "Кеден және межелі ел".
      Тауарларды еркін айналым үшін шығару кедендік режимімен орналастырылатын тауарларды декларациялау кезінде.
      Бағанда соның негізінде кедендік ресімдеуді жүргізу үшін межелі кеден органына тауарлар жеткізілген ішкі кедендік транизит құжаттары туралы мәліметтер көрсетіледі (олардың әр қайсысының алдына реттік номері көрсетіле отырып, реквизиттердің әрқайсысы жаңа жолдан көрсетіледі):
      1) 1 номерімен жеткізуді бақылау құжатының номері көрсетіледі;
      2) 2 номерімен халықаралық жол тасымал (бұдан әрі - ХЖТ) кітапшасының номері, Қазақстан Республикасының шекарасында ХЖТ ресімдеу күні (Қазақстан Республикасына кірген күні) және қолданылу мерзімінің аяқталу күні;
      3) 3 номерімен қысқаша декларация номері көрсетіледі.

      53-бағанда "Кеден және межелі ел" көрсеткен кезде номерлер 1(біреуден) көп болса, бағанда "СЫРТ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ" деген жазу жазылады, ал барлық ақпараттар ЖКД сырт жағында көрсетіледі.

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G531 (C(19)түр) ашық жер үшін файлдың сырт жағында мынадай жазу жазылады:
      Арнайы символдардан кейін <3> қысқаша декларация номері көрсетіледі.

      54-баған. "Орны және күні".
      Бағанда декларант атынан кедендік ресімдеу бойынша іс-әрекетті жүргізуге уәкілетті, 14-бағанда көрсетілген декларанттың өкілі туралы мәліметтер көрсетіледі. Бұл бағанда мәлімделген мәліметтер, олардың реттік номері қойыла отырып жаңа жолдан көрсетіледі:
      1 номерімен ЖКД толтырылған орыны, күні көрсетіледі;
      2 номерімен ЖКД толтырған, декларант өкілінің тегі және аты-жөні көрсетіледі;
      3 номерімен өз атынан кедендік ресімдеу бойынша іс-әрекеттік жүргізуге берілген сенімхаттың номері мен күні немесе кеден брокері декларациялаған кезде - кедендік ресімдеу бойынша маманның біліктілік аттестатының номері көрсетіледі;
      4 номерімен декларант өкілінің қызметтік телефонының номері көрсетіледі.

      ЖКД электронды көшірмесі мынадай тәртіппен толтырылады:
      G541 (С(30)түр) ашық жер үшін файлдың сыртқы жағында 2, 3, 4 номерлерімен мәліметтер көрсетіледі, бұл ретте әртүрлі тармақтар бойынша мәліметтер бөлек жолға жазылады.
      Арнайы символдардан кейін <2>  ЖКД толтырған, декларант өкілінің тегі және аты-жөні көрсетіледі.
      Арнайы символдардан кейін <3N> өз атынан кедендік ресімдеу бойынша іс-әрекеттік жүргізуге берілген сенімхаттың номері мен күні немесе кеден брокері декларациялаған кезде - кедендік ресімдеу бойынша маманның біліктілік аттестатының номері көрсетіледі.
      Арнайы символдардан кейін <3D> өз атынан кедендік ресімдеу бойынша іс-әрекеттік жүргізуге берілген сенімхаттың күні.
      Арнайы символдардан кейін <4> декларант өкілінің қызметтік телефонының номері көрсетіледі.
      Бұдан басқа:
      47-баған. "Кедендік баждар мен алымдарды есептеу".
      В баған. "Есептеудің егжей-тегжейі".
      47-бағанда "Кедендік баждар мен алымдарды есептеу" және В бағандағы "Есептеудің егжей-тегжейі" төлемдердің ЖКД ЭК толтыру кезінде төлемдердің жеке түрлері үшін арнайы арналған ашық жерлерінде, сондай-ақ резервтік ашық жерлерде көрсетіледі. Бұл ретте, қолда бар ашық жерлерді кез келген төлемдердің түрлерін енгізу үшін пайдалануға болады.
      47-баған үшін ашық жерлер:
      G471, G471A, G471B, G471C, G471D, G471F, G471G, G471H,
      G472, G472A, G472B, G472C, G472D, G472F, G472G, G472H,
      G473, G473A, G473B, G473C, G473D, G473F, G473G, G473H,
      G474, G474A, G474B, G474C, G474D, G474F, G474G, G474H,
      G475, G475A, G475B, G475C, G475D, G475F, G475G, G475H
      әр тауар бойынша есептелген кедендік төлемдер мен салықтардың 8 түрін жазуға болады, бұл ретте төлемдерді енгізу дәйектігі еркін.

      "В" бағаны үшін ашық жерлер:
      GB11, GB12, GB13,
      GB21, GB22, GB23, GB24, GB25,
      GB31, GB32, GB33, GB34, GB35, GB36, GB37, GB38,
      GB41, GB42, GB43, GB44, GB45, GB46, GB47, GB48,
      GB51, GB52, GB53, GB54, GB55, GB56, GB57, GB58,
      GB61, GB62, GB63, GB64, GB65, GB66, GB67, GB68,
      GB71, GB72, GB73, GB74, GB75, GB76, GB77, GB78,
      GB81, GB82, GB83, GB84, GB85, GB86, GB87, GB88
      әр тауар бойынша есептелген кедендік төлемдер мен салықтардың 8 түрін жазуға болады, бұл ретте төлемдерді енгізу дәйектігі еркін.

"Тауарлар мен көлік құралдарын 
декларациялау туралы"    
Қазақстан Республикасының   
Кедендік бақылау комитеті  
төрағасының         
2003 жылғы 20 мамырдағы  
N 219 бұйрығымен      
бекітілген         

Кеден операцияларының басқа кеден органының
қызмет аймағында жасалғандығы туралы хабарламаны
тіркеу ережесі және оның нысаны

      Ескерту. Ереже алынып тасталды (2003.05.20 N 219 бұйрықтың 1-тармағы 2) тармақшасын қараңыз) - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитетінің 2005.08.12 N 188 Бұйрығымен.

Қазақстан Республикасының    
Кедендік бақылау комитеті   
төрағасының            
2003 жылғы 20 мамырдағы    
N 219 бұйрығымен        
бекітілген          

Тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы оңайлатылған немесе жеңілдетілген тәртіппен өткізу кезінде жолаушылардың кеден декларациясын ресімдеудің ережесі

1. Жалпы ережелер

     1. Осы Тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы оңайлатылған немесе жеңілдетілген тәртіппен өткізу кезінде жолаушылардың кеден декларациясын ресімдеудің ережесі (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің (бұдан әрі - Кеден кодексі) 265 379-баптарына сәйкес әзірленді және жолаушылардың кеден декларациясының нысаны мен оны толтырудың тәртібін айқындайды. Қараңыз.K100296

2. Жолаушылардың кеден декларациясын пайдалана отырып декларациялаудың тәртібі

     2. Белгіленген нысандағы (1-қосымша) жолаушылардың кеден декларациясын толтыруды тауарларды өткізуші тұлға, не кәмелетке толмаған адамның атынан тауарды декларациялауға уәкілетті тұлға, сондай-ақ бірге алып жүретін жүкпен өткізілетін тауарларды декларациялауға арналған сенімхаты бар тұлға өз қолымен жүргізеді.

     3. Жолаушылардың кеден декларациясы екі данада толтырылады.

     4. Егер декларацияға жеке тұлғалар өткізетін барлық тауарлар туралы мәліметтер симаған жағдайда, онда декларацияның белгіленген нысандағы (2-қосымша) қосымша парақтары пайдаланылады.

     5. Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлар өткізетін әрбір жеке тұлғаға жолаушылардың кеден декларациясын пайдалана отырып декларациялау мүмкіндігі берілуі тиіс.

     6. Егер жолаушылардың кеден декларациясында оларға қатысты Қазақстан Республикасының кеден заңнамасымен жүк кедендік декларацияны қолдана отырып жалпы тәртіппен декларациялау көзделетін тауарлар туралы мәліметтер мәлімделсе, онда жолаушылар декларациясын толтыру тауарларды өткізуші тұлғаны мұндай декларациялау міндетінен босатпайды.

     7. Жеке тұлғаның белгіленген жазбаша нысан бойынша міндетті жазбаша декларациялауға жататын тауарлардың бар екендігі туралы мәліметтерді декларацияламауы ол Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізетін қол жүгінде және жол жүгінде мұндай тауарлардың жоқтығы туралы мәлімдеу ретінде қарастырылады.

     8. Бірге алып жүрмейтін жол жүгін (бұдан әрі - БЖЖ) ресімдеу кезінде қоса берілетін келулік кеден декларациясының қайталап пайдаланылуын болдырмау мақсатында аталған құжат түпнұсқасының "Қызметтік белгілер үшін" деген бағанына кеден органының лауазымды адамы жол жүгінің түбіртектерінің, жол құжаттарының немесе басқа да құжаттарының нөмірлері мен күндерін көрсете отырып олардың ресімделгендігі туралы: "БЖЖ ресімделді" деген белгі соғады.

3. Жолаушылардың кеден декларациясының тармақтарын (бағандарын) толтыру тәртібі

     9. Декларацияда тиісті тармақтарда көзделген мәліметтер көрсетіледі.

     10. "Келу", "кету" және "транзит" шаршыларында Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы жол жүретін тұлғаның тауарларды өткізу бағыты тиісті шаршыны сызып тастау жолымен көрсетіледі - тиісті шаршыны сызып тастау келісу жауабын, сызыптастамау - теріс жауапты білдіреді; тауарларды транзитпен өткізу кезінде декларант өткізудің бағытын да көрсетеді, яғни "транзит" шаршысынан басқа - "келу" немесе "кету" деген тағы бір шаршыны сызады.

     11. "Тұлға туралы мәліметтер" деген 1-бөлімде толығымен: тегі, аты және әкесінің аты, тұрғылықты тұратын елі, азаматтығы, төлқұжатының немесе жеке басын куәландыратын өзге де құжатының нөмірі, жөнелту елі, баратын елі, бірге жүретін адам кеден шекарасы арқылы жол жүру кезінде кәмелетке толмаған балалардың бар-жоқтығы және олардың саны көрсетіледі.

     12. "Жол жүгінің бар-жоқтығы туралы мәліметтер" 2-бөлімінде мыналар көрсетіледі:
     1) 2.1-тармағында жеке тұлғада кеден органына жолаушылар декларациясын берумен бір мезгілде ұсынылуы мүмкін жол жүгінің бар екендігі, не жоқтығы көрсетіледі. Ол болған жағдайда орындардың саны көрсетіледі;
     2) 2.2-тармақта - жеке тұлғада бірге алып жүретін жол жүгінің бар екендігі, не жоқтығы көрсетіледі. Ол болған жағдайда оған қатысты жеке тұлға оны Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы бірге алып жүрмейтін жол жүгінде өткізу бойынша іс-әрекет жасайтын тауар орналасқан орындардың жалпы саны көрсетіледі. Қазақстан Республикасының кеден аумағына келу кезінде бұл мәліметтер Қазақстан Республикасының кеден органдарын осы адамның мұндай тауарларды әкелу ниеті туралы хабарлауы ретінде қарастырылады. Мұндай мүлікті декларациялау тек жол жүгін алу кезінде белгіленген тәртіпке сәйкес жүргізіледі.

     13. "Тауарлардың бар-жоқтығы туралы мәліметтер" деген 3-бөлімде халықаралық заңнамаға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жазбаша түрде міндетті декларациялауды талап ететін тауарлар туралы мәліметтер көрсетіледі.
     Бұл ретте мыналар көрсетіледі:
     3.1-тармағында:
     1) оларға қатысты Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасына сәйкес шектеулер немесе оларды Қазақстан Республикасына әкелу және Қазақстан Республикасынан әкету шарттары белгіленген валюта мен валюталық құндылықтар туралы;
     2) оларға қатысты Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасын кеден шекарасы арқылы өткізудің жеңілдетілген тәртібін белгілейтін жеке зергерлік бұйымдарды қоспағанда, кез келген түрдегі және жағдайдағы қымбат бағалы металдар (атом, күміс, платина және платина тобының металдары, атап айтқанда, палладий, иридий, радий, рутений, осмий), сондай-ақ қымбат бағалы тастар (алмаздар, лағылдар, зүбәржаттар, сапфирлер және александриттер) және меруерттер туралы мәліметтер;
     3.2-тармағында:
     1) қарулар, яғни тірі немесе өзге де нысаналарды жою үшін, белгі беру үшін әдейі арналған қондырғылар мен заттар туралы;
     2) оқ-дәрілер, яғни нысананы жоюға арналған және жару, лақтыру, пиротехникалық немесе шығару зарядтары, не олардың құрамдастары бар қару-жарақ және металл жабдықтары заттары туралы;
     3) жарылғыш заттар, яғни әр түрлі бытыра, пироксилин, нитроглицирин, нитрогликол, динамит, тротил және басқа сыртқы импульстің (соққының, детонацияның, жылудың және басқа да әсердің) әсерімен газ тәріздес өнімдер құрай және жылу бөлу отырып үлкен жылдамдықпен химиялық реакцияға (жарылысқа) тарауға қабілетті химиялық қосылыстар мен қоспалар туралы мәліметтер;
     3.3-тармақта:
     1) синтетикалық немесе табиғи есірткі құралдары мен психотроптық заттар (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі құралдары мен психотроптық заттардың, олардың прекурсорларының тізбесіне енгізілген препараттар, өсімдіктер), сондай-ақ оларға ұқсастар туралы мәліметтер;
     3.4-тармақта - мәдени құндылықтар туралы, атап айтқанда:
     1) тарихи құндылықтар, оның ішінде халықтар өміріндегі тарихи оқиғаларға, қоғам мен мемлекеттің дамуына, ғылыми мен техниканың тарихына байланысты, сондай-ақ аса көрнекті тұлғалардың өмірі мен қызметіне қатысты тарихи құндылықтар туралы;
     2) археологиялық қазбалардың нәтижесінде алынған заттар мен фрагменттер туралы;
     3) көркем құндылықтар, оның ішінде:
     1. кез келген материалды пайдалана отырып кез келген негізде қолдан дайындалған картиналар, полотналар, суреттер, икондар (қолмен көркемделген сызбалар мен өнеркәсіптік бұйымдарды, халық қолөнері заттары мен сувенирлік бұйымдарды қоспағанда);
     2. кез келген материалдан жасалған түпнұсқалық скульптуралық шығармалар;
     3. діни сенімінің көркемдік заттары;
     4. гравюралар, эстамптар, литографиялар мен олардың түпнұсқалық баспа нысандары;
     5. жаппай және сериялы шығарылатын заттарды қоспағанда кез келген материалдан жасалған әсемдік-қолданбалы өнер шығармалары;
     6. архитектуралық, тарихи, көркем ескерткіштер мен монументтік өнер ескерткіштерінің құрамдас бөліктері мен фрагменттері;
     7. жеке немесе жиынтығы, ерекше қызығушылық білдіретін (тарихи, көркем, ғылыми және әдеби) ескі кітаптар, басылымдар;
     8. сирек қолжазбалар мен құжаттық ескерткіштер;
     9. фото-, фоно-, кино-, бейне мұрағаттарды қоса алғанда, мұрағаттар;
     10. бірегей және сирек музыка аспаптары;
     11. жеке және жиынтықтағы почта маркалары, өзге де филотелиялық материалдар;
     12. ескі тиындар, ордендер, медальдар, мөрлер және басқа да коллекциялық заттар;
     13. басқа да жылжымалы заттар, оның ішінде тарихи, көркем, ғылыми немесе өзге де мәдени маңызы бар көшірмелер, сондай-ақ мемлекет қорғауға алған тарихи және мәдени ескерткіштер;
     14. жүз жылдан астам тарихы бар өзге де көне заттар туралы мәліметтер;
     3.5-тармақта:
     баспа өнімдері, кино-, фото- және бейне материалдар, сондай-ақ мемлекеттік және қоғамдық құрылысты бұзуға бағытталған, соғысты, терроризмді, нәсілшілдікті насихаттайтын материалдарды қамтитын, сондай-ақ порнографиялық сипаттағы материалдарды қамтитын басқа да ақпарат тасығыштардың түрлері туралы мәліметтер;
     3.6-тармақта:
     1) адам организміне қатерлі, адам организміне ең аз бөлікте түскен жағдайда улануға немесе қайтыс болуға ұшырататын табиғи және синтетикалық заттар (мышьяк, цианисті калий, сулима, стрихнин және басқалар) туралы;
     2) күйдіруге және организмді басқадай да зақымдауға қабілетті заттар (қышқылдар, улы сілтілер және т.б.) туралы;
     3) Қазақстан Республикасының кеден шекарасынан өтетін адамдар жол жүру кезінде тек жеке пайдалану үшін, не емдеу курсын жүргізу үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген нормалар шегіндегі дәрілік заттарды қоспағанда, дәрілік заттар туралы мәліметтер;
     3.7-тармақта:
     изотоптары радиактивті химиялық элементтерді қамтитын заттар (технеций, прометий, полоний және Менделеевтің периодтық жүйесінде одан кейін келетін барлық элементтер) және нәтижесінде тірі организмдік үшін қауіпті дозаларда кез келген толқындық, корпускулярлық немесе электромагниттік сәулелері туындайтын иондаушы ажырауға қабілеттілігімен сипатталатын өзге де табиғи және синтетикалық заттар туралы мәліметтер;
     3.8-тармақта:
     флора мен фаунаның сирек коллекциялары мен үлгілері, минерология, анатомия және палеонтология сияқты ғылым салалары үшін қызығушылық білдіретін заттар, жойылып кету қауіпі төніп тұрған жабайы флора мен фауна объектілері, олардың бөліктері мен олардан алынған өнімдер туралы мәліметтер;
     3.9-тармақта:
     бір немесе бірнеше радио беруші, не қабылдаушы құрылғылардан тұратын техникалық құралдар немесе олардың жиынтықтары мен техникалық құралдарды, оның ішінде Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік органдардың тарапынан бақылауға жатпайтын ұялы байланыстың жеке жедел телефондарын қоспағанда 9 кГц асатын жиіліктер жұмыс істейтін қосалқы жабдықтар (радиостанциялар, радионавигация және радиоайқындағыш жүйелер, кабельді телевизия жүйелері және басқа да қондырғылар) туралы мәліметтер;
     3.10-тармақта:
     1) өндірістік немесе өзге де коммерциялық (кәсіпкерлік) қызметке арналған тауарлар туралы:
     2) өндірістік немесе өзге де коммерциялық (кәсіпкерлік) қызметке арналмаған, алайда олардың салмақтық, құндық және сандық шектеулері Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы жеңілдікпен өткізу нормаларынан асатын тауарлар туралы мәліметтер;
     3.11-тармақта (уақытша әкелу немесе әкету кезінде):
     3.1 - 3.10-тармақшаларда көрсетілген тауарлар туралы мәліметтер;
     3.12-тармақта:
     тауарлар ретінде әкелінетін (әкетілетін), не уақытша әкелінетін (әкетілетін) көлік құралдары туралы мәліметтер.

     15. "Тауарлар туралы мәліметтер" 4-бөлімде:
     4.1-тармақта - мүмкіндігіне қарай олардың ерекшелік белгілерін (олар дайындалған материалдар, түсі, пішіні, тауардың маркасы, салмағы және т.б.): өткізілетін тауарлардың мөлшері, тауарлардың құны (Қазақстан Республикасының валютасында немесе АҚШ долларында) көрсете отырып 3.2 - 3.11-тармақтарда көрсетілген тауарлар туралы мәліметтер көрсетіледі;
     4.2-тармағында көлік құралы туралы мәліметтер көрсетіледі, бұл орайда шаршыларды мұндай көлік құралын өткізудің бағыты мен мақсаттарымен көрсету үшін толтырады.

     16. Толтырылған декларация жасалған күні көрсетіле отырып декларанттың қолымен куәландырылады.

     17. "Қызметтік белгілері үшін" бағанында кеден органының лауазымды адамы:
     рұқсат беру құжаттарының нөмірлерін, берілген күнін және оларды берген органдардың атауын; бірге алып жүрмейтін жол жүгін ресімдеу туралы мәліметтерді; қоса берілген қосымша бланкілердің санын;
     кеден төлемдерін немесе салықтарды есептеу кезінде кедендік кіріс ордерінің нөмірін;
     көлік құралының уақытша әкелінуін ресімдеу кезінде "Көлік құралының кері әкету туралы міндеттеменің" нөмірін көрсетеді.

     18. Декларацияға кез келген өзгерістер мен толықтырулар декларанттың қолымен және аталған кеден декларациясын қабылдаушы кеден органы лауазымды адамының жеке нөмірлік мөрінің таңбасымен куәландыруға жатады.

     19. Декларация мемлекеттік немесе орыс тілдерінде, ал кеден органының рұқсатымен - кеден органының лауазымды адамдары білетін басқа да тілдерде толтырылады.

4. Кеден органы лауазымды адамының жолаушылардың кеден декларациясын ресімдеуінің тәртібі

     20. Жолаушылардың кеден декларациясында мәлімделген мәліметтердің сәйкестігін тексергеннен кейін кеден органының лауазымды адамы ветеринарлық, фитосанитарлық, экологиялық және басқа да мемлекеттік бақылау түрлеріне жататын тауарларға қатысты уәкілетті мемлекеттік органдар беретін және қолданылып жүрген заңнамаға сәйкес бұл тауарларды Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізу құқығын беретін рұқсат ету құжаттарының бар-жоқтығын тексереді.

     21. Ұсынылған құжаттар туралы мәліметтер "Қызметтік белгілер үшін" бағанына енгізіледі.

     22. Кеден органының лауазымды адамы куәландырған құжаттардың кеден мақсаттары үшін қажетті көшірмелері аталған декларацияны ресімдейтін кеден органында қалдырылатын жолаушылардың кеден декларациясына қоса беріледі.

     23. Кеден органы лауазымды адамының кеден органдарының құзыретіне жатқызылатын мәліметтерді енгізуді қоспағанда, өз бастамасы, қандай да бір адамның тапсырмасы немесе өтініші бойынша декларацияны толтыруға, онда көрсетілген мәліметтерді өзгертуге немесе толықтыруға құқығы жоқ.

     24. Кеден органының лауазымды адамы толтырылған декларацияда "Қызметтік белгілер үшін" 3.1 және 4.1-бағандарындағы жазбаларды шектейді (айналдырып сызады). Айналдырып сызу декларацияға ол ресімделгеннен кейін мүмкін болатын қосымша жазбаларды болдырмайтындай етіп жүргізіледі. Осы мақсаттарда жазбалардың арасындағы бос орындар мен осы бөлімдердегі бос бағандарды кеден органының лауазымды адамы тұтас сызықпен сызып тастауы тиіс.
     3.1 және 4.1-бағандарындағы айналдырып сызылған жазбалар кеден органы лауазымды адамының жеке нөмірлік мөрімен куәландырылады.
     "Қызметтік белгілер үшін" бағанында, "М.О." нышандарымен белгіленген шаршыға декларацияны қабылдаған және тауарларға кедендік ресімдеу жүргізген кеден органы лауазымды адамының жеке нөмірлік мөрі мен қолы қойылады.

     25. Қабылданған декларация ресімделген сәттен бастап заңды күші бар құжат болады.

     26. Жолаушылардың кеден декларациясының бір данасы кедендік ресімдеу аяқталғаннан кейін декларантқа қайтарылады, ал екіншісі - қоса берілген құжаттармен бірге кедендік ресімдеуді жүргізген кеден органының іс қағаздарында декларация ресімделген сәттен бастап бес жыл бойы сақталады.

5. Кедендік бақылау жүргізудің тәртібі

     27. Техникалық құралдарының көмегімен (оларды пайдалану мүмкіндігі болған жағдайда) қол жүгі мен бірге алып жүретін жол жүгіне кедендік бақылау жүргізілгеннен кейін кеден органының лауазымды адамы ауызша сұрау беруді жүргізеді және қажет болған жағдайда қол жүгі мен жол жүгін тексеру жүргізіледі. Бұл орайда кедендік тексеру іріктемелі түрде жүргізілуі мүмкін.

     28. Тексеру кезінде жолаушылардың кеден декларациясында мәлімделген мәліметтердің тауарлардың іс жүзіндегі жай-күйіне сәйкестігі және толықтығы тексеріледі.

     29. Оларға қатысты жүк кедендік декларацияны пайдалана отырып кедендік ресімдеу, сондай-ақ олардың кедендік ресімделуі кеден органдарына тауарлар ұсынылғаннан кейін рұқсат ету құжаттарының немесе төлеуге жататын кеден төлемдері мен салықтарды төлеу мүмкіндігінің болмауы себебі бойынша аяқталуы мүмкін болмайтын тауарлар оларды өткізуші тұлғаның таңдауы бойынша:
     1) дереу Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тысқары жерлерге өздеріне қайтарылады;
     2) уақытша сақтау қоймаларына орналастырылады;
     3) баратын кеден органында кейіннен кедендік ресімдеу үшін ішкі кедендік транзит рәсімі бойынша тауарларды жеткізу шарттары сақтала отырып баратын кеден органына дейін жеткізіледі.

6. Қорытынды ережелер

     Белгіленген ережелерді бұзу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауаптылыққа әкеліп соқтырады.

                                     Қазақстан Республикасының    
                                     Кедендік бақылау комитеті   
                                            төрағасының
                                      2003 жылғы 20 мамырдағы
                                     N 219 бұйрығымен бекітілген
                                    Тауарлар мен көлік құралдарын
                                   Қазақстан Республикасының кеден
                                     шекарасы арқылы оңайлатылған
                                    немесе жеңілдетілген тәртіппен
                                     өткізу кезінде жолаушылардың
                                          кеден декларациясын
                                         ресімдеудің ережесіне
                                               1-қосымша

      Ескерту: 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитеті төрағасының 2005 жылғы 25 шілдедегі N 278 бұйрығымен (бұйрық ресми жарияланғаннан кейін он жұмыс күні өткен соң күшіне енеді) .

              ЖОЛАУШЫЛАРДЫҢ КЕДЕН ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

___________________________________________________________________
* 16 жасқа толған адамдар толтырады.
* Қажетті жауап тиісті қоршауда         Х белгісімен белгіленеді.
* Уақытша келудің/кетудің барлық кезеңінде сақталады және қайтарылған кезде кеден органына ұсынылады.
___________________________________________________________________
          П             П               П
        келу          кету           транзит

     1. тұлға туралы мәліметтер:
     ___________________| ___________________|____________
             тегі                аты          әкесінің аты
     ___________________| ___________________|____________
  тұрғылықты тұратын елі      азаматтығы       төлқұжаты
     ___________________| ___________________|____________
қандай елден келді          қандай елге барады (баратын елі
(жөнелту елі көрсетіледі)   көрсетіледі)

Өзіммен бірге кәмелетке толмаған балалар бар   П    П
                                              Иә   Жоқ  Саны _____

2. Жол жүгінің бар-жоқтығы      2.2. Бірге алып жүрмейтін
туралы мәліметтер                    жол жүгі (жүкке ілеспе
2.1 Қол жүгін қоса алғанда            құжаттары бойынша) 
бірге алып жүретін жол жүгі
      П     П                              П     П
      Иә   Жоқ                             Иә   Жоқ
                                  Орындардың саны ______________
Орындардың саны ______________

3. Тауарлардың бар-жоқтығы туралы мәліметтер:
Өзімде және менің жол жүгімде міндетті декларациялауды талап ететін тауарлар бар:
3.1 Уақытша әкелінетіндерді (әкетілетіндерді) қоспағанда ұлттық және қолма-қол валюта, валюталық құндылықтар, қымбат бағалы металдардан және қымбат бағалы тастардан жасалған кез келген түрдегі және жағдайдағы бұйымдар
      П     П
      Иә   Жоқ
___________________________________________________________________
Валютаның, құндылықтардың   |              Сомасы/саны
немесе бұйымдардың атауы    |
___________________________________________________________________
                           |    Цифрлармен    |    Жазумен
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3.2. Әр түрлі қарулар,               3.8. Флора мен фауна
оқ-дәрілер, жарылғыш заттар          объектілері, олардың бөліктері
  П     П                           мен олардан алынған өнімдер
  Иә   Жоқ                                  П     П
                                            Иә   Жоқ

3.3. Есірткі құралдары,              3.9. Жоғары жиілікті
психотроптық заттар                  радиоэлектрондық құрылғылар
  П    П                           
  Иә   Жоқ                                 П     П
                                           Иә    Жоқ

3.4. Мәдени құндылықтар          
      П     П                      
      Иә   Жоқ                             П     П
                                           Иә   Жоқ
3.5. Баспа басылымдары және          3.10. Кеден төлемдерін салуға
басқа да ақпарат тасығыштар           жататын тауарлар
      П     П                              П     П
      Иә   Жоқ                             Иә   Жоқ

3.6. Улы және күшті әсер ететін      3.11. Уақытша әкелінетін
заттар                               (әкетілетін) тауарлар
      П     П                               П     П
      Иә   Жоқ                              Иә   Жоқ
3.7. Радиактивтік материалдар        3.12. Көлік құралы
      П     П                               П     П
      Иә   Жоқ                              Иә   Жоқ

     * Кедендік бақылау мақсатында 3.2 - 3.12-тармақтарында көрсетілген тауарлар туралы, олар болған жағдайда нақты мәліметтерді декларацияның сыртқы жағында 4-тармақта көрсету қажет.
4. Тауарлар туралы мәліметтер:
___________________________________________________________________
N |Тауардың атауы және басқа|    Мөлшері       |Ұлттық валютадағы
р/б|да ерекшелік белгілері   |                  |немесе АҚШ $ құны
___________________________________________________________________
                            |Цифрлармен|Жазумен|
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                         Жалпы құны (жиынтығы):
                                               ___________________

4.2. Көлік құралы туралы мәліметтер:
___________________________________________________________________
Түрі маркасы _____ Шыққан жылы____ Двигателінің көлемі (см3) ____
Шассиі N _____ Кузовы№N немесе бірдейлендіру коды _______ Двигателінің N ______
Кеден режимі: әкелу  П  уақытша әкелу  П  кері әкету  П
             әкету  П  уақытша әкету  П  кері әкелу  П
___________________________________________________________________

Декларацияда дұрыс емес мәліметтерді хабарлаудың қолданылып жүрген заңнамаға сәйкес жауаптылыққа әкеп соқтыратындығы маған белгілі.
"____" _________________ 200___ж.     Қолы _____________________

___________________________________________________________________
Қызметтік белгілер үшін:

     Жеке
     нөмірлік
     мөрі                                   М.О.

     Ескерту:
     1 - шекара арқылы өткізуге тыйым салынған;
     2 - пайдаланылуы бақылауға жататын;
     3 - 3.1.-3.10, 3.12-тармақтарында көрсетілген

                                     Қазақстан Республикасының    
                                     Кедендік бақылау комитеті   
                                            төрағасының
                                      2003 жылғы 20 мамырдағы
                                     N 219 бұйрығымен бекітілген
                                    Тауарлар мен көлік құралдарын
                                   Қазақстан Республикасының кеден
                                     шекарасы арқылы оңайлатылған
                                    немесе жеңілдетілген тәртіппен
                                     өткізу кезінде жолаушылардың
                                          кеден декларациясын
                                         ресімдеудің ережесіне
                                               2-қосымша

    ЖОЛАУШЫЛАРДЫҢ КЕДЕН ДЕКЛАРАЦИЯСЫНЫҢ ҚОСЫМША ПАРАҒЫ

     (кеден декларациясы негізгі парағының 3.1.;
     4.1-бағандарына сыймаған тауарлар туралы мәліметтер)
     Тұлға туралы мәліметтер:
     ________________________|_________________|_____________
               тегі                  аты        әкесінің аты

     Тауарлар туралы мәліметтер:
___________________________________________________________________
Валютаның, құндылықтардың  |         Сомасы/саны
немесе бұйымдардың атауы   |
___________________________________________________________________
                            |    Цифрлармен |    Жазумен
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     3.2 - 3.11-тармақтарында көрсетілген тауарлар туралы мәліметтер:
___________________________________________________________________
N |Тауардың атауы және басқа|    Мөлшері       |Ұлттық валютадағы
р/б|да ерекшелік белгілері  |                  |немесе АҚШ $ құны
___________________________________________________________________
                            |Цифрлармен|Жазумен|
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                         Жалпы құны (жиынтығы):
                                               ___________________

"____" _________________ 200___ж.        Қолы _____________________
___________________________________________________________________
Қызметтік белгілер үшін:

     Жеке
     нөмірлік
     мөрі                                      М.О.

О декларировании товаров и транспортных средств

Приказ Председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 20 мая 2003 года N 219. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 июня 2003 года N 2355. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 21 сентября 2010 года № 474

      Сноска. Утратил силу с 01.01.2011 приказом Министра финансов РК от 21.09.2010 № 474.

      Сноска. По всему тексту:
      слово "Агентства" заменено словом "Комитета";
      после слов "таможенного контроля" дополнены слова "Министерства финансов" - приказом Председателя комитета таможенного контроля Министерства финансов РК от 12 июля 2007 г. N 188 .

      В соответствии со статьями 264 363 376 378 379 и 382 Таможенного кодекса Республики Казахстан приказываю:

     1. Утвердить прилагаемые:
     1) Правила декларирования товаров и транспортных средств;
     2) (исключен - приказом и.о. Председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК от 12 августа 2005 года N 302 ). ;
     3) Правила оформления пассажирской таможенной декларации при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Казахстан в упрощенном или льготном порядке. <*>
     Сноска. В пункт 1 внесены изменения - Приказом Председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 23 мая 2005 года N 199 (порядок введения в действие см. п. 5).
     2. Управлению правового обеспечения Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (Ансарова И.Ы.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
     3. Пресс-службе Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (Конлыбаева А.А.) обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации.
     4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан Абдишева Б.Т.
      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными приказом Председателя комитета таможенного контроля Министерства финансов РК от 12 июля 2007 г. N 188 .

     5. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

  Председатель

Утверждены         
приказом Председателя   
Комитета таможенного контроля
Республики Казахстан   
от 20 мая 2003 года N 219 
"О декларировании товаров и
транспортных средств"  

Правила
декларирования товаров и транспортных средств

       Сноска. Правила в редакции - приказом Председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК от 23 мая 2005 года N 199 (порядок введения в действие см. п.5).

1. Общие положения

    1. Настоящие Правила декларирования товаров и транспортных средств (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьями 378 и 379 Таможенного кодекса Республики Казахстан (далее - Таможенный кодекс) и определяют форму, порядок заполнения грузовой таможенной декларации (далее - ГТД) и перечень сведений, заявляемых в ГТД для таможенных целей при декларировании в рамках выбранных таможенных режимов. см.K100296

    2. В соответствии со статьей 373 Таможенного кодекса товары декларируются таможенному органу Республики Казахстан, в котором производится таможенное оформление товаров.

    3. В соответствии со статьей 379 Таможенного кодекса товары, перемещаемые через таможенную границу Республики Казахстан, в отношении которых не применяются меры нетарифного регулирования, таможенная стоимость которых менее суммы, эквивалентной девяносто месячных расчетных показателей включительно, за исключением случаев перемещения товаровпредусмотренных статьями 275288 Таможенного кодекса, декларируются в письменной форме путем предоставления в таможенный орган Республики Казахстан заявления, составленного согласно установленного образца (Приложение 1) и оформления должностным лицом таможенного органа таможенного приходного ордера, являющегося бланком строгой отчетности. см.K100296

    4. В настоящих Правилах используются основные понятия в следующих значениях:

    1) отправитель - лицо, сведения о котором указаны в транспортных документах, а при изменении таможенного режима товаров - лицо, сведения о котором указаны в графе 2 ГТД, в соответствии с которой такие товары ранее были помещены под таможенный режим, предшествующий заявляемому;

    2) получатель - лицо, принимающее от собственного имени товары, сведения о котором указаны в товаросопроводительных документах, которому перевозчик обязан доставить товары, находящиеся под таможенным контролем, а при изменении таможенного режима товаров - лицо, обладающее на момент подачи ГТД полномочиями от собственного имени получить декларируемые товары после их таможенного оформления в свое владение, пользование и (или) распоряжение в соответствии с условиями заявляемого таможенного режима;

    3) представитель декларанта - лицо (работник, находящийся в штате декларанта) непосредственно совершающее действия по декларированию товаров от имени декларанта на основании надлежаще оформленной доверенности. В случае, если декларантом является таможенный брокер, представителем декларанта может быть только специалист по таможенному оформлению, имеющий квалификационный аттестат;

    4) смешанный договор - это договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

    5) Места таможенного контроля товаров (далее - МТКТ), перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи, - это места таможенного контроля электроэнергии, природного газа, перемещаемых трубопроводным транспортом через таможенную границу Республики Казахстан, места приема и таможенного контроля нефти, газового конденсата, нефтепродуктов, перемещаемых трубопроводным транспортом через таможенную границу Республики Казахстан, пункты приема-сдачи нефти, расположенные за пределами таможенной территории Республики Казахстан, на которых оформляются транспортные документы, содержащие сведения о количестве и качестве нефти, перемещенной через таможенную границу Республики Казахстан трубопроводным транспортом;

    6) юридический адрес - место нахождение юридического лица, указанное в его учредительных документах с записью полного почтового адреса, внесенное в единый государственный регистр юридических лиц;

    7) фактический адрес - адрес постоянного места жительства/фактического месторасположения лица на территории Республики Казахстан.

    Значения иных понятий определяются в соответствии с Таможенным кодексом.

      5. В одной ГТД могут быть заявлены сведения о товарах, содержащихся в одной товарной партии, которые помещаются под один и тот же таможенный режим.
      При этом как одна товарная партия рассматриваются:
      при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Казахстан - товары, направляемые в адрес одного получателя одним отправителем в счет исполнения обязательств по одному договору, заключенному при совершении внешнеэкономической сделки, или по односторонней внешнеэкономической сделке, или без совершения какой-либо сделки, одновременно предъявленные к основному таможенному оформлению, независимо от количества транспортных средств и товаросопроводительных документов;
      при вывозе товаров с таможенной территории Республики Казахстан - товары, одновременно отгружаемые (или отгружаемые в течении определенного периода времени при применении периодического или временного декларирования) в зоне деятельности одного и того же таможенного органа одним отправителем в адрес одного получателя в счет исполнения обязательств по одному договору, заключенному при совершении внешнеэкономической сделки, или по односторонней внешнеэкономической сделке, или без совершения какой-либо сделки, независимо от количества транспортных средств и товаросопроводительных документов.
      Указанные требования не препятствуют заявлению сведений о товарах, содержащихся в одной товарной партии, в различных ГТД.
      Сноска. Пункт 5 в редакции приказа Министра финансов РК от 10.09.2008 N 461 (порядок введения в действие см. п.3 ).

    6. Декларирование товаров с использованием ГТД в случаях, определенных статьей 379 Таможенного кодекса, осуществляется в формах письменного заявления сведений, необходимых для таможенных целей, на бланке ТД1 (далее - основной лист ГТД), а при необходимости дополнительно на бланке ТД2 (далее - добавочный лист), а также заявления этих же сведений в виде электронной копии ГТД. Формы основного и добавочного листа ГТД приведены в Приложении 2 настоящих Правил. см.K100296

      7. Основной лист ГТД и добавочные листы ГТД состоят из пяти экземпляров сброшюрованных листов, каждый из которых имеет собственное название (далее - бланки ГТД).

      8. Как один товар могут декларироваться товары одного наименования, страна происхождения которых неизвестна либо происходящие из одной страны, относящиеся в соответствии с ТН ВЭД к одному и тому же коду, при условии, что их совместное декларирование с учетом технических и основных коммерческих характеристик не повлечет за собой уменьшения суммы таможенных платежей и налогов по сравнению с суммами, которые подлежали бы уплате (начислению) при раздельном декларировании таких товаров, если иное не определено иными нормативными правовыми актами в сфере таможенного дела.
      Товары, классифицируемые в товарных позициях 8702-8705 ТН ВЭД могут декларироваться как один товар при условии полного совпадения страны происхождения, страны отправления, марки, модели, типа кузова, объема двигателя.
      В случае несоответствия одному из требований, изложенных в предыдущем абзаце, товары должны декларироваться отдельно (с использованием добавочных листов или в разных ГТД).
      Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными приказом Председателя комитета таможенного контроля Министерства финансов РК от 12 июля 2007 г. N 188 .

      9. На одном добавочном листе могут быть заявлены сведения о трех наименованиях товаров, каждый из которых удовлетворяет условиям, изложенным в первом абзаце пункта 8 настоящих Правил.
    В одной ГТД могут быть заявлены сведения не более, чем о 100 наименованиях товаров.
    Правила заполнения добавочных листов аналогичны правилам заполнения соответствующих граф основного листа ГТД, за исключением графы А, которая на добавочных листах декларантом не заполняется.

    10. В случае декларирования товаров по периодической таможенной декларации сведения, зависящие от количества товаров, указываются ориентировочно, с учетом предполагаемого к поставке количества товаров.

    11. ГТД заполняется на государственном и/или русском языках на печатающем устройстве компьютера или пишущей машинке заглавными буквами.
    Если в документах, необходимых для таможенных целей, встречается иностранное написание наименований организаций и предприятий, названий товаров и транспортных средств и т.д., при переводе которых возможно различное интерпретирование, то при заполнении ГТД необходимо указывать такие наименования и названия заглавными буквами латинского алфавита.
    Например,
    наименование юридического лица - в соответствии с учредительными документами - "СП PARADISE", "ТОО AGRO TRAIDING GROUP", "AMRO BANK";
    наименование автотранспортного средства - в соответствии с паспортом технического средства или официальными справочниками - "TOYOTA LAND CRUISER", "MAZDA 626";
    наименование лекарственного препарата - в соответствии с Государственным реестром лекарственных средств, утвержденным Министерством здравоохранения Республики Казахстан - "FESTAL", "SULPHAQUIN".
    Сведения, перечисленные в одной графе ГТД, либо на оборотной стороне ГТД в продолжение одной графы ГТД, указываются через запятую. Для заполнения графы с указанием акцизных марок допускается использование при перечислении разделителя - точка с запятой. Использование иных разделителей при перечислении сведений не допускается.

    12. ГТД должна быть заполнена разборчиво, не содержать подчисток и помарок. Допускается исправление опечаток, технических или грамматических ошибок (не более трех случаев), которые не изменяют содержащиеся в ГТД основные данные, влияющие на принятие решений таможенных органов при таможенном оформлении, по устному заявлению декларанта путем зачеркивания ошибочных данных или надписывания надлежащих сведений. Каждое такое исправление заверяется на каждом листе ГТД подписью и печатью декларанта.
    Если декларантом является физическое лицо или лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, такое удостоверение осуществляется его подписью.
    Если декларантом является юридическое лицо, такое удостоверение осуществляется подписью представителя декларанта, заполнившего ГТД, и печатью юридического лица.

    13. В случае, если при заполнении какой-либо графы ГТД обнаруживается, что вносимые текстовые данные повторяют сведения, ранее заявленные в другой графе ГТД, то ссылки на такую графу в виде записи: "СМ. ГРАФУ N" не допускаются. При этом подобные ссылки не допускаются:
    в отношении кодовых обозначений;
    на добавочных листах;
    в электронной копии ГТД.

    14. Если в какой-либо графе ГТД недостаточно места для заявления сведений, допускается указание их на оборотной стороне основного листа ГТД и добавочных листов, а в соответствующей графе ГТД делать запись: "СМ. ОБОРОТ". Если и на оборотной стороне основного и добавочных листов ГТД недостаточно места для заявления сведений, в качестве оборотной стороны ГТД используется лист бумаги, на котором производится следующая запись: "ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ГТД N". При этом на оборотной стороне основного листа ГТД и добавочных листов проставляется номер графы и далее в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, указываются сведения, заявляемые в этой графе. На оборотной стороне добавочных листов указывается порядковый номер декларируемого товара.
    Например, при перемещении в адрес одного получателя шести автомашин с товарами трех наименований заполняются основной и добавочный листы следующим образом:
    В графе 18 "Транспортное средство/МТКТ при отправлении" указывается:
    "6: СМ. ОБОРОТ",
    на оборотной стороне всех листов ТД-1 указывается:
    "ПРОДОЛЖЕНИЕ ГРАФЫ 18:
    А770АЕ, А771АЕ, А772АЕ, А774АЕ, А775АЕ, А776АЕ".
    Такие сведения, указанные декларантом, удостоверяются в порядке, установленном пунктом 12 настоящих Правил, а указанные должностными лицами таможенных органов - подписями и личными номерными печатями таких должностных лиц.
    В электронной копии в соответствующие графы должны быть внесены все сведения, указанные на лицевой и оборотной сторонах основного листа ГТД и добавочных листов. При этом на лицевой стороне ГТД не допускается указание сведений, включая запись "СМ. ОБОРОТ", превышающих по размерам формат электронной копии ГТД. Порядок формирования электронной копии определяется приказами и распоряжениями уполномоченного органа по вопросам таможенного дела.
    В случае, когда указание сведений превышает по размерам формат поля электронной копии ГТД, графы заполняются в соответствии с Приложением 26.

    15. На бланке ГТД не допускается заявление сведений, не предусмотренных настоящими Правилами, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами в сфере таможенного дела.
    Оборотная сторона основного листа ГТД может использоваться для проставления отметок и штампов иных уполномоченных органов о проведении соответствующих видов контроля.

    16. Сведения, заявляемые декларантом в ГТД в порядке, определенном настоящими Правилами, являются сведениями, необходимыми для таможенных целей.
    Достоверность сведений, заявленных в ГТД, удостоверяется декларантом путем заполнения соответствующих граф основного листа ГТД и каждого добавочного листа в порядке, определенном настоящими Правилами.

    17. Для заявления сведений в ГТД применяются классификаторы и перечни нормативно-справочной информации, используемые для таможенных целей.
    Обновления нормативно-справочной информации доводятся до сведения таможенных органов и заинтересованных лиц в общеустановленном порядке.

    18. Порядок заявления в ГТД сведений, необходимых для таможенных целей, при декларировании товаров с использованием временной и периодической таможенной декларации определяется отдельными соответствующими нормативными правовыми актами с учетом положений настоящих Правил.
    При декларировании товаров и транспортных средств в соответствии с таможенным режимом транзита товаров в качестве грузовой таможенной декларации принимается документ контроля доставки, порядок заполнения которого определен статьей 76 Таможенного кодекса.

    19. Листы ГТД после завершения таможенного оформления товаров распределяются следующим образом:
    1) первый лист - остается в таможенном органе и хранится в специальном архиве;
    2) второй лист - остается в таможенном органе и используется в целях таможенного контроля;
    3) третий лист - возвращается декларанту;
    4) четвертый лист:
    при вывозе товаров за пределы таможенной территории Республики Казахстан прикладывается к товаросопроводительным документам и направляется вместе с товарами в таможенный орган, в зоне деятельности которого расположен пункт пропуска через таможенную границу Республики Казахстан для подтверждения фактического вывоза товаров, а также для использования в качестве документа контроля доставки товаров;
    при ввозе товаров остается в таможенном органе и используется в целях таможенного контроля;
    5) пятый лист:
    при вывозе товаров за пределы таможенной территории Республики Казахстан прикладывается к товаросопроводительным документам для представления таможенным органам иностранных государств;
    при ввозе остается в таможенном органе и используется в целях таможенного контроля.

2. Правила заполнения ГТД при декларировании товаров,
помещаемых под таможенный режим выпуска
товаров для свободного обращения

    20. Декларантом заполняются следующие графы основного листа ГТД и соответствующие графы добавочных листов:
    1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, А (только основного листа ГТД) и В.

    21. Должностными лицами таможенного органа заполняются графы основного листа ГТД и соответствующие графы добавочных листов:
    7, 43, А (только добавочных листов), Д и С.

    22. Порядок заполнения граф.
    Графа 1. "Тип декларации":
    в первом подразделе графы проставляется - "ИМ";
    во втором подразделе графы указывается двузначный цифровой код таможенного режима в соответствии с Классификатором процедуры перемещения товаров через таможенную границу Республики Казахстан (Приложение 3);
    третий подраздел графы заполняется в следующих случаях:
    при предварительном декларировании вносится запись "ПД";
    при заполнении периодической таможенной декларации - "ПДТ";
    при заполнении временной декларации - "ВД".
 

        Графа 2. "Отправитель/экспортер".
    В графе указываются сведения об отправителе товаров: наименование юридического лица или его структурного подразделения (для физического лица - фамилия и инициалы), его адрес, в том числе и краткое наименование страны его местонахождения.
    В случае перемещения товаров из Российской Федерации, в графе указывается дополнительно область/край.
    На добавочном листе графа не заполняется.

    Графа 3. "Добавочные листы".
    В первом подразделе графы указывается порядковый номер добавочного листа, во втором - общее количество поданных таможенному органу листов ГТД, включая основной лист ГТД и все добавочные листы.
    Например, если имеется одна ГТД с двумя добавочными листами, в основном листе ГТД следует указать - "1|3"; в первом добавочном листе - "2|3"; во втором - "3|3".
    Если ГТД не имеет добавочных листов, то указывается - "1|1".

    Графа 5. "Всего наименований товаров".
    В графе проставляется указанный в графе 32 порядковый номер товара, декларируемого последним в поданной ГТД.

    Графа 6. "Количество мест".
    В графе проставляется общее количество грузовых мест декларируемых товаров.
    При декларировании товаров, перемещаемых насыпью, наливом или навалом, а также товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, в графе проставляется - "0" (ноль).
    При декларировании товаров, перевозимых в упаковочных контейнерах, ящиках, мешках или на поддонах, соответственно указывается общее количество упаковочных контейнеров, ящиков, мешков, поддонов.
    При декларировании товаров, обладающих одновременно признаками, указанными в двух предыдущих абзацах, указывается общее количество упаковочных контейнеров, ящиков, мешков, поддонов.
    Транспортировочный контейнер (железнодорожный, морской и т.д.) при подсчете количества грузовых мест не учитывается, за исключением случаев, когда такой контейнер выступает в качестве товара.

    Графа 7. "Справочный номер" (основного листа ГТД) и графа "А" (добавочного листа).
    В графе 7 основного листа ГТД проставляется регистрационный номер ГТД, присвоенный по журналу регистрации грузовых таможенных деклараций, который состоит из следующих элементов:

    99999/99999/9999999
    ----  ----  ------, где:
      1     2     3

    элемент 1 - код таможенного органа оформления;
    элемент 2 - дата принятия ГТД (день, месяц и последняя цифра текущего года);
    элемент 3 - регистрационный номер ГТД, присваиваемый по журналу регистрации ГТД.
    Порядковый номер ГТД формируется в нарастающем порядке в текущем году, по окончании года нумерация возобновляется. Порядковый номер ГТД не должен повторяться, независимо от того вывозятся или ввозятся товары.
    Указанный регистрационный номер ГТД проставляется также в нижней части графы "А" каждого добавочного листа и заверяется личной номерной печатью и подписью должностного лица таможенного органа.
    Например: "50300/10011/0000007".
    В случае если в одном таможенном органе существуют более одного места по приему и регистрации ГТД, территориально удаленных друг от друга и не связанных единой локальной вычислительной сетью, то в порядковом номере ГТД необходимо использовать первую цифру для идентификации места приема и регистрации ГТД (например, "50300/10011/1000007", "50300/10011/2000008").

    Графа 8. "Получатель/импортер".
    На основном и дополнительном листах в графе указываются сведения о получателе товаров.
    Если получателем товаров является юридическое лицо, указываются его полное наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму, и юридический адрес.
    Если от имени получателя выступает обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения (далее - структурное подразделение юридического лица), указываются наименование и юридический адрес структурного подразделения.
    Если получателем является физическое лицо, указываются его фамилия и инициалы, фактический адрес, а также сведения о документе, удостоверяющем личность.
    В нижней части графы после знака "N" указывается идентификационный таможенный номер (далее - ИТН) получателя в соответствии с Классификатором формирования идентификационного таможенного номера (Приложение 4).
    Если в случае ввоза товаров на выставку, получателем является иностранное лицо, указывается наименование иностранного лица и адрес проведения выставки.
    Если получателем является иностранное лицо, указывается наименование иностранного лица и юридический адрес.
    При этом в нижней части графы после знака "N" указывается только двузначный код категории иностранного юридического или физического лица, согласно Приложению 4 , а также код административно-территориального объекта (КАТО) таможенного органа оформления в соответствии с Приложением 5.
    Если получателем является лицо, принимающее от собственного имени товары через юридическое лицо, не являющееся его структурным подразделением, то в графе указывается наименование грузополучателя товаров, содержащее указание на его организационно-правовую форму и местонахождение (юридический адрес), ниже делается запись ЧЕРЕЗ, при этом указывается наименование юридического лица, содержащее указание на организационно-правовую форму и местонахождение (юридический адрес), через которое осуществляется поставка товаров.
    При этом в нижней части графы после знака "N" проставляется ИТН для грузополучателя товаров в соответствии с Приложением 4.
    Например,
    "ТОО ГАРАНТ, Г. АСТАНА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 14 ЧЕРЕЗ ТОО ЖАКСЫ, Г. АЛМАТЫ, ПР. ДОСТЫК, 7".

    Графа 9. "Лицо, ответственное за финансовое урегулирование".
    В графе в перечисленных ниже случаях указываются сведения об одном из лиц, перемещающих товары:
    1) если декларируемые в ГТД товары перемещаются через таможенную границу Республики Казахстан в соответствии с письменным договором, указываются сведения об одном из следующих лиц:
    казахстанском лице, ответственном за расчеты по договору, если декларируемые товары перемещаются через таможенную границу Республики Казахстан в соответствии с возмездным договором, заключенным этим лицом;
    казахстанском лице, ответственном за расчеты по договору, заключенному иным лицом, если декларируемые товары, перемещаются через таможенную границу Республики Казахстан в соответствии с возмездным договором;
    казахстанском лице, если декларируемые товары перемещаются через таможенную границу Республики Казахстан в соответствии с безвозмездным договором, заключенным этим лицом;
    иностранном лице, если декларируемые товары перемещаются через таможенную границу Республики Казахстан в соответствии с договором, заключенным только между иностранными лицами;
    дипломатическом, консульском представительстве иностранного государства на территории Республики Казахстан, если декларируемые товары перемещаются через таможенную границу Республики Казахстан в соответствии с договором, заключенным этим представительством с иностранным лицом;
    международной межправительственной организации, представительстве иностранного государства при ней, если декларируемые товары перемещаются через таможенную границу Республики Казахстан в соответствии с договором, заключенным этой организацией или представительством с иностранным лицом;
    2) если декларируемые в ГТД товары ранее были помещены под иной таможенный режим, указываются сведения об одном из следующих лиц:
    казахстанском лице, ответственном за расчеты по договору, если товары перемещались через таможенную границу Республики Казахстан в соответствии с договором, заключенным этим лицом;
    казахстанском лице, заключившем договор с иностранным лицом и ответственном за расчеты по нему, если в целях исполнения такого договора изменяется таможенный режим перемещенных через таможенную границу Республики Казахстан товаров;
    3) если декларируемые в ГТД товары перемещаются через таможенную границу Республики Казахстан либо изменяется таможенный режим перемещенных через таможенную границу Республики Казахстан товаров не в связи с исполнением договора, в графе указываются сведения о лице, являющемся собственником или владельцем декларируемых товаров на момент подачи ГТД.
    В случае, когда товары ввозятся на выставку, указываются сведения о лице, являющемся устроителем выставки.
    В графе указываются полное наименование юридического лица, содержащее указание на его организационно-правовую форму, и юридический адрес или фамилия и инициалы, фактический адрес физического лица, а также сведения о документе, удостоверяющем личность.
    В случае, если от имени юридического лица выступает его структурное подразделение, указываются наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму, и юридический адрес структурного подразделения, а также названные выше сведения о юридическом лице, в том числе иностранном, если структурное подразделение последнего расположено и зарегистрировано на территории Республики Казахстан.
    В правом верхнем углу после знака "N" указывается ИТН лица в соответствии с Приложением 4.

    Графа 11. "Торгующая страна".
    В графе проставляется цифровой код торгующей страны в соответствии с Классификатором стран мира (Приложение 6).
    Под торгующей страной понимается страна, где зарегистрировано или постоянно проживает лицо, с которым указанное в графе 9 ГТД лицо заключило договор, в соответствии с которым товары перемещаются через таможенную границу Республики Казахстан, либо с целью исполнения которого изменяется таможенный режим перемещенных через таможенную границу Республики Казахстан товаров.
    Графа не заполняется, если декларируемые в ГТД товары перемещаются через таможенную границу Республики Казахстан либо изменяется таможенный режим перемещенных через таможенную границу Республики Казахстан товаров не в связи с исполнением договора купли-продажи или мены.

    Графа 12. "Общая таможенная стоимость".
    В графе проставляется общая таможенная стоимость декларируемых с использованием ГТД товаров, полученная как сумма таможенной стоимости, заявленных в графах 45 основного листа ГТД и добавочных листов.

    Графа 14. "Декларант".
    В графе указываются сведения о декларанте товаров, заявляющем сведения в ГТД, необходимые для таможенных целей, от собственного имени.
    Если декларантом является казахстанское юридическое лицо, указываются его полное наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму, и юридический адрес.
    Если от имени декларанта выступает структурное подразделение юридического лица, указываются наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму, и юридический адрес структурного подразделения.
    Если декларантом является казахстанское физическое лицо, указываются его фамилия и инициалы, фактический адрес, а также сведения о документе, удостоверяющем личность.
    Если декларантом является иностранное лицо, то указываются его полное наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму, и его фактический адрес.
    Если декларантом является таможенный брокер, в правом верхнем углу дополнительно указывается номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности в качестве таможенного брокера.
    В нижней части графы после знака "N" указывается ИТН декларанта в соответствии с Приложением 4.

    Графы 15 и 15а. "Страна отправления", "Код страны отправления".
    В графах указываются соответственно краткое наименование и цифровой код страны отправления товаров в соответствии с Приложением 6.
    При декларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан, страна отправления определяется на основании сведений, приведенных в транспортных документах, в соответствии с которыми осуществлялась международная перевозка товаров, а при декларировании товаров, таможенный режим которых изменяется, сведения о стране отправления указываются из соответствующих граф предшествующих ГТД.

    Графа 16. "Страна происхождения".
    В графе указывается сведения о стране происхождения товаров, декларируемых с использованием ГТД.
    Если декларируемые в ГТД товары происходят из одной страны, в графе указывается краткое наименование страны их происхождения в соответствии с Приложением 6.
    При декларировании с использованием одной ГТД товаров, происходящих из разных стран, или страна происхождения хотя бы одного товара неизвестна, в графе указывается "РАЗНЫЕ".
    Если на момент декларирования товаров с использованием одной ГТД все страны их происхождения, указанные в графах 34 основного и добавочных листов, неизвестны, в графе указывается "НЕИЗВЕСТНА".
    В случае, если в представленных документах в качестве страны происхождения указано более одной страны Европейского Союза, то в графе указывается "ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ".

    Графа 17 и 17а. "Страна назначения", "Код страны назначения".
    В графе указываются соответственно краткое наименование - "КАЗАХСТАН" и цифровой код страны назначения товаров - "398" (согласно Приложению 6).

    Графа 18. "Транспортное средство/МТКТ при отправлении".
    В графе указываются сведения о транспортных средствах, либо о местах таможенного контроля товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи (МТКТ), на которые производилась погрузка товаров для перемещения их из первоначального пункта пропуска в пункт пропуска через таможенную границу Республики Казахстан.
    В левой части графы проставляется количество транспортных средств, после разделителя (двоеточие) указывается "СМ. ОБОРОТ", а на оборотной стороне ГТД указываются названия морских или речных судов, номера рейсов и бортовые номера воздушных судов, номера железнодорожных вагонов, регистрационные номера автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и т.п. Не допускается использование пробелов и других разделителей при написании номеров транспортных средств.
    Например, на основном листе ГТД: "3:СМ.ОБОРОТ"
              на оборотной стороне ГТД:
              "ПРОДОЛЖЕНИЕ ГРАФЫ 18:
              Р043МАН, Р123ВОМ, Р458ОММ".
    При декларировании товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи в левой части указывается количество, после разделителя (двоеточие) указывается сокращенное название МТКТ: магистрального трубопровода или линий электропередачи, согласно Классификатора типов трубопроводов и линий электропередачи (Приложение 20), через тире код пункта или пунктов передачи товаров в соответствии с Классификатором мест таможенного контроля товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи (Приложение 7).
    Например: "1:МГ-091"
    или       "1:МН-004"
    или       "2:ЛЭП-024,025".
    В правом подразделе проставляется цифровой код страны, в которой зарегистрированы транспортные средства/МТКТ, в соответствии с Приложением 6.
    В случае перемещения транспортного средства в качестве товара в правом подразделе проставляется цифровой код страны, в которой было зарегистрировано транспортное средство до снятия с учета, в соответствии с Приложением 6.
    Если товары перевозятся несколькими транспортными средствами, зарегистрированными в различных странах, то проставляется "999".
    В случае, если товары перевозятся несколькими транспортными средствами, зарегистрированными более, чем в одной из стран Европейского Союза, то в графе указывается "097".
    Графа не заполняется в случаях, если:
    1) декларируемые товары ранее были помещены под иной таможенный режим;
    2) товары декларируются по периодической таможенной декларации (далее - ПДТ). При этом графа заполняется при подаче полной ГТД для закрытия процедуры ПДТ.

    Графа 19. "Контейнер".
    В графе указывается:
    "1" - если товары перемещаются в контейнере;
    "0" - если товары перемещаются не в контейнере.
    Количество и номера контейнеров указываются в графе 31.

    Графа 20. "Условия поставки".
    В графе указываются сведения об условиях поставки и оплаты за декларируемые товары в соответствии с положениями внешнеторговой сделки на возмездной основе.
    В первом подразделе графы указывается цифровой код условия поставки в соответствии с Классификатором условий поставок (Приложение 8), разработанным в соответствии с Международными правилами толкования торговых терминов в редакции 2000 года (далее - Инкотермс-2000).
    В левой части второго подраздела указывается латинскими символами буквенный код условия поставки с указанием (пробел в качестве разделителя) географического пункта в соответствии с Инкотермс-2000. Например: "DAF СТАМБУЛ, CIP АСТАНА".
    Правая часть второго подраздела и третий подраздел заполняются, если декларируются товары, перемещаемые по внешнеторговым договорам на возмездной основе, для которых законодательством Республики Казахстан определены требования оформления паспорта сделки.
    В правой части второго подраздела указывается двузначный цифровой код срока оплаты за декларируемые товары или срока встречной поставки товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с Классификатором сроков поступления экспортной выручки (Приложение 9).
    В третьем подразделе графы указывается двузначный цифровой код применяемой формы расчетов за декларируемые товары в соответствии с условиями внешнеторговой сделки на возмездной основе в соответствии с Приложением 22.
    Графа не заполняется, если декларируемые товары ввозятся в Республику Казахстан в соответствии с внешнеторговой сделкой на безвозмездной основе, либо изменяется таможенный режим перемещенных через таможенную границу Республики Казахстан товаров с целью исполнения внешнеторговой сделки на безвозмездной основе.

    Графа 21. "Транспортное средство/МТКТ на границе".
    В графе указываются сведения о транспортных средствах, либо о местах таможенного контроля товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи, на которых декларируемые товары фактически перемещены через таможенную границу Республики Казахстан.
    В левой части графы проставляется количество транспортных средств, после разделителя (двоеточие) указывается "СМ.ОБОРОТ", а на оборотной стороне указываются названия морских или речных судов, номера рейсов и бортовые номера воздушных судов, номера железнодорожных вагонов, регистрационные номера автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и т.д. Не допускается использование пробелов и других разделителей при написании номеров транспортных средств.
    Например: на основном листе ГТД: "3:СМ.ОБОРОТ"
              на оборотной стороне ГТД:
              "ПРОДОЛЖЕНИЕ ГРАФЫ 18:
              Р043МАН, Р123ВОМ, Р458ОММ".
    При декларировании товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи в левой части указывается количество, через разделитель (двоеточие) указывается сокращенное название вида МТКТ: магистрального трубопровода или линий электропередачи, согласно Классификатора типов трубопроводов и линий электропередачи (Приложение 20), через тире код пункта или пунктов передачи товаров в соответствии с Классификатором мест таможенного контроля товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи (Приложение 7).
    Например: "1:МГ-091"
    или       "1:МН-004"
    или       "2:ЛЭП-024,025".
    В правом подразделе проставляется цифровой код страны, в которой зарегистрированы транспортные средства/МТКТ, в соответствии с Приложением 6.
    В случае перемещения транспортного средства в качестве товара в правом подразделе проставляется цифровой код страны, в которой было зарегистрировано транспортное средство до снятия с учета, в соответствии с Приложением 6.
    Если товары перевозятся несколькими транспортными средствами, зарегистрированными в различных странах, то проставляется "999".
    В случае, если товары перевозятся несколькими транспортными средствами, зарегистрированными более, чем в одной из стран Европейского Союза, то в графе указывается "097".
    В случае смешанных перевозок товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, в графе указывается наименование МТКТ, на котором товар пересекает таможенную границу Республики Казахстан.

    Графа не заполняется в случаях, если:
    1) декларируемые товары ранее были помещены под иной таможенный режим;
    2) товары декларируются по периодической таможенной декларации (далее - ПДТ). При этом графа заполняется при подаче полной ГТД для закрытия процедуры ПДТ.

    Графа 22. "Валюта и общая фактурная стоимость".
    В графе указываются сведения о валюте, в которой в соответствии с условиями договора или иного документа определена стоимость товаров, и об общей фактурной стоимости декларируемых в одной ГТД товаров.
    В левом подразделе графы указывается цифровой код валюты договора, котируемый Национальным Банком Республики Казахстан, в соответствии с Классификатором валют, используемых для целей таможенного оформления (Приложение 10).
    Если условиями возмездного договора предусмотрена оценка товаров в двух или более валютах, проставляется код преобладающей валюты цены договора. Преобладающей валютой цены договора для целей заполнения ГТД считается валюта, в которой определена цена на часть товаров, имеющих наибольший удельный вес в стоимостном выражении (при ее пересчете в национальную валюту).
    В случае, когда договор заключен в валюте, отличной от валюты, указанной в счете-фактуре (инвойсе), то указывается код валюты договора.
    В случае, если договор заключен в валюте, котируемой Национальным Банком Республики Казахстан, а оплата производится в иной валюте, указывается код валюты договора.
    При отсутствии договора, указывается код валюты, указанной в счете-фактуре (инвойсе), счете-проформе.
    В случае отсутствия договора, счета-фактуры (инвойса), счета-проформы или иного документа, подтверждающего намерения сторон, а также, если договор купли-продажи или мены заключен в валюте, не котируемым Национальным Банком Республики Казахстан, указывается код валюты Республики Казахстан.
    В правом подразделе графы указывается общая фактурная стоимость товаров, полученная как сумма стоимостей, указанных в графе 42 основного и добавочных листов.
    Правый подраздел графы не заполняется, если в графе 42 основного и добавочных листов отсутствуют стоимостные показатели.
    Буквенное обозначение кода валюты в ГТД не указывается.

    Графа 23. "Курс валюты".
    В графе указываются рыночные курсы обмена валют, определенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, котируемых Национальным Банком Республики Казахстан, на день заявления ГТД под определенный таможенным режим:
    курс валюты, указанной в левом подразделе графы 22, через дробь курс доллара СШA.
    В случае, если в левом подразделе графы 22 указан код доллара США, то курс доллара США через дробь повторно не указывается.

    Графа 24. "Характер сделки".
    В графе указывается двузначный код характера сделки в соответствии с Классификатором характера сделки (Приложение 11).

    Графа 25. "Вид транспорта/МТКТ на границе".
    В графе проставляется код вида транспортного средства/МТКТ, указанного в графе 21, в соответствии с Классификатором видов транспорта (Приложение 12).
    Графа не заполняется, если декларируемые товары ранее были помещены под иной таможенный режим.

    Графа 26. "Вид транспорта/МТКТ внутри страны".
    В графе в соответствии с Приложением 12 проставляется код вида транспортного средства/МТКТ на котором/через которое осуществлялась доставка товаров в таможенный орган назначения.
    Графа не заполняется, если декларируемые товары ранее были помещены под иной таможенный режим.

    Графа 28. "Финансовые и банковские сведения".

    Графа заполняется, если расчеты за декларируемые товары в соответствии с условиями возмездного договора с использованием денежных или иных платежных средств или в форме встречных поставок товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности осуществляются казахстанским лицом, указанным в графе 9 ГТД.

    В графе указываются финансовые и банковские сведения казахстанского лица, в соответствии с возмездным договором которого товары перемещаются через таможенную границу Республики Казахстан или с целью исполнения которого изменяется таможенный режим перемещенных через таможенную границу Республики Казахстан товаров. Сведения, заявляемые в этой графе, указываются с новой строки с проставлением их порядкового номера.

    Под номером 1 указываются номер и дата выдачи основного паспорта сделки, если перемещение товаров через таможенную границу Республики Казахстан или изменение таможенного режима перемещенных через таможенную границу Республики Казахстан товаров осуществляется в соответствии с возмездными договорами, на которые действующим законодательством Республики Казахстан распространяются требования оформления паспорта сделки.

    Если есть добавочные листы к паспорту сделки, то после номера паспорта сделки указывается разделитель (запятая), затем "ДЛ", через разделитель (тире) указывается общее количество добавочных листов.
    Например, "22/00051400/003/0.7727, ДЛ-3".
    Под номером 2 указывается код ОКПО банка и через запятую краткое наименование банка либо иного органа, оформившего паспорт сделки. В случае, если условиями возмездного договора предусмотрены расчеты в национальной валюте, указывается также код ОКПО банка и через запятую краткое наименование банка, в котором открыт счет казахстанского лица, ответственного за расчеты по этому договору. Если код ОКПО банка состоит из 8-ми цифр, то он дополняется четырьмя нулями справа.
    Под номером 3 указывается юридический адрес лица, сведения о котором заявлены в данной графе под номером 2.
    Под номером 4 указывается номер счета при осуществлении расчетов с использованием денежных или иных платежных средств.

    Если условиями возмездного договора предусматриваются расчеты за декларируемые товары в форме встречных поставок товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, сведения под номером 4 не указываются.

    Графа не заполняется, если в отношении декларируемых товаров паспорт сделки не оформлялся.

    Графа 29. "Таможня на границе".
    В графе указываются код таможенного органа Республики Казахстан, в зоне деятельности которого расположен пункт пропуска на таможенной границе Республики Казахстан в соответствии с Классификатором таможенных органов Республики Казахстан (Приложение 13).
    В случае, если декларируемые товары ранее были помещены под иной таможенный режим, то в графе проставляется код таможни на границе, указанный в графе 29 предшествующей ГТД.

    Графа 30. "Место досмотра товаров".
    В графе указывается номер и дата решения о признании территории и помещения местом временного хранения, лицензии на учреждение склада временного хранения, таможенного или свободного склада, на котором находятся декларируемые товары.
    Если владельцами вышеназванных складов являются таможенные органы, указывается код таможенного органа, учредившего склад.
    Если товар размещен на складе получателя товаров, то в графе указываются номер и дата разрешения таможенного органа на временное хранение.
    Если местом временного хранения является транспортное средство, то в графе указывается наименование (Ж/Д - железнодорожный транспорт, АВТО - автотранспортное средство) и после разделителя (двоеточие) - номер транспортного средства.
    Например, "Ж/Д:011246,011247,011248".
    В случае производства таможенного оформления товаров без предварительного помещения их на временное хранение графа не заполняется.

    Графа 31. "Грузовые места и описание товара".
    Маркировка и количество - номера контейнеров - описание товаров.
    В графе указываются точные сведения о декларируемых товарах, их упаковке и маркировке, позволяющие идентифицировать товары для таможенных целей. Сведения, заявляемые в этой графе, указываются с новой строки с проставлением их порядкового номера.
    Под номером 1 указывается точное описание декларируемых товаров: наименование, их технические и основные коммерческие характеристики, определяющие основные количественные и качественные параметры декларируемых товаров (стандарты, сорта, марки, модели, артикли, фирменное наименование и т.п. характеристики), которые позволяют идентифицировать декларируемые товары для таможенных целей и однозначно относить их к определенной десятизначной подсубпозиции ТН ВЭД в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД.
    Уполномоченный орган по вопросам таможенного дела может устанавливать специальные требования к описанию отдельных категорий товаров.
    Например: Код товара 3303001000 - в графе 31 указывается:
    1) "ДУХИ "КРИСТИНА" (ФАБРИКА "ДЗИНТАРС"), ФЛАКОНЫ, 75 МЛ. 400 ШТ".
    Под номером 2 указываются сведения о количестве грузовых мест, их упаковке и маркировке, а также сведения о количестве, упаковке, расфасовке и маркировке товаров, содержащихся внутри одного грузового места.
    Например: 2) "12 КОРОБОК".
    Под номером 3 только для товаров, перевозимых в контейнерах, указываются количество контейнеров и после разделителя (двоеточие) - их номера. (193)
    Каждый из реквизитов указывается с новой строки и имеет порядковый номер.     
    Например: 3) "3: MMSU 7534674, MMSU 7123456, MMSU 7543561".
    1.1. Тип товара;
    1.2. Наименование изготовителя;
    1.3. Физические и технические параметры товара.
    Под номером 4 только для маркированных подакцизных товаров указываются через разделитель (двоеточие) серия, количество и номера марок акцизного сбора.
    Например,
    "СГ:1020:0000001-0000900,0001020-0001140;АА:100:1512171-1512271".
    Под номером 5 указывается номер экспортной ГТД, оформленной таможенными органами страны отправления, являющейся страной-экспортером.
    Если в отношении декларируемых в этой графе товаров в соответствии с ТН ВЭД применяется дополнительная единица их измерения, то в правом нижнем подразделе графы в специально выделенном поле указываются количество товаров в дополнительной единице измерения и условное обозначение единицы измерения в соответствии с ТН ВЭД (Приложение 21).
    Если декларируемые товары находятся на поддонах (паллетах), дополнительно к сведениям, которые указываются под номером 2, необходимо указать сведения о поддонах (паллетах) и их количестве.
    Примечание:
    Под упаковкой понимаются любые изделия и материалы, служащие или предназначенные для упаковки, защиты, размещения и крепления или разделения товаров, за исключением упаковочных материалов (солома, бумага, стекловолокно, стружка и т.п.), ввозимых навалом.
    В понятие "упаковка" не включаются контейнеры и поддоны (паллеты).
    Под поддоном (паллетом) понимается устройство, на настиле которого можно разместить вместе некоторое количество товаров с тем, чтобы образовать транспортный пакет с целью его перевозки, погрузки/выгрузки или штабелирования с помощью механических аппаратов. Это устройство состоит либо из двух настилов, соединенных между собой распорками, либо из одного настила, опирающегося на ножки; оно должно иметь как можно меньшую общую высоту, допускающую его погрузку/выгрузку с помощью вилочных погрузчиков или тележек для перевозки поддонов; оно может иметь или не иметь надстройку.
    Например, наименование товара - "ШКУРЫ ОВЕЦ".
    Код товара - 4102109000.
    Дополнительная единица измерения - "ШТУКИ".
    Количество - "100".
    В правом нижнем подразделе графы указывается - "100 ШТ".
    В случае, если количество товаров в дополнительной единице измерения меньше 0,01, то в правом нижнем подразделе графы в специально выделенном поле указывается ноль, а под номером 1 после точного описания декларируемых товаров заполняется количество товара в дополнительной единице измерения с точностью до шестого знака после запятой.
    Например:
    "1 - ПРОЧИЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ИЗОТОПЫ И СОЕДИНЕНИЯ:ИСТОЧНИКИ ЦЕЗИЙ-137-8ШТУК, 0,000013 КЮРИ"
    В левом нижнем углу графы, в специально выделенном поле, указывается количество товаров в единице измерения физической величины, в которой установлена ставка таможенного платежа и/или налога, если эта единица измерения отличается от основной и дополнительной единиц измерения, и краткое наименование единицы измерения в соответствии с ТН ВЭД. Например, ставка акциза на товар с наименованием "Водка "Кристалл" (код ТН ВЭД - 2208601100) установлена в литрах;
    единица измерения физической величины - ЛИТР 100 % спирта;
    количество в дополнительной единице измерения - 10000 литров;
    количество в литрах 100 % спирта - 4500.
    В правом нижнем углу графы указывается - "10000 Л".
    В левом нижнем углу - "4500 Л 100% СПИРТА".
    В случае применения только основной единицы измерения - правый и левый нижние углы графы не заполняются.
    Не допускается указание декларируемых товаров общим описанием товара, приведенным в ТН ВЭД.
    При оформлении товаров, классифицируемых по ТН ВЭД в товарных позициях "8702 - 8705", в графе указываются сведения в следующем порядке: марка транспортного средства, наименование модели транспортного средства, номер кузова, номер двигателя, номер шасси, рабочий объем двигателя (указывается в "СМ3"), цвет, год выпуска.
    Например,
    "ВАЗ-21060,КУЗ.4229624,ДВ.5826325,ШС.01020474521235, ОБ.ДВ.1568СМ3, ЦВ.ЯРКО-БЕЛЫЙ,1999Г.В.".
    В случае использования процедуры ПДТ в графе при подаче полной ГТД декларантом под номером 6 дополнительно делается запись "ПОСТАВКА ЗА ________________" с обязательным указанием признака ПДТ и периода времени, в течение которого осуществлялась поставка товаров. При этом полной грузовой таможенной декларации присваивается справочный номер периодической ГТД.
    Неиспользованные графы "Грузовые места и описание товаров" на добавочных листах перечеркиваются.

    Графа 32. "Товар N".
    В графе указывается порядковый номер товара, указанного в графе 31. Например, декларируются товары нескольких наименований: на основном листе ГТД проставляется "1", на первом добавочном листе - "2", "3", "4", на втором добавочном листе - "5", "6", "7" и т.д.
    Количество товаров, декларируемых в одной ГТД, не должно превышать 100. При превышении этого количества оформляется следующая ГТД.

    Графа 33. "Код товара".
    В первом подразделе указывается классификационный код товаров по ТН ВЭД. Структурно код записывается без пробелов и иных разделительных знаков.
    Второй подраздел состоит из двух частей: первый символ предназначен для товаров, в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования, два следующих символа - для дополнительной информации о товаре. Заполняется в соответствии с Приложением 26.
    Например,
    "S01", где S - свободно от применения мер нетарифного регулирования, 01 - акцизный товар.
    Если декларируемые товары содержат признаки объектов интеллектуальной собственности, включенных в реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, в третьем подразделе проставляется буква "И" ("интеллектуальная собственность").

    Графа 34. "Код страны происхождения".
    В графе проставляется цифровой код страны происхождения товаров в соответствии с Приложением 6.
    В случае, если страна происхождения товаров неизвестна, в графе проставляются три нуля - "000".
    В случае, если в представленных документах в качестве страны происхождения указано более одной страны Европейского Союза (ЕС), то в графе проставляется код "097".
    Например,
    если в документах указано - "Европейский Союз (Франция, Германия)", то в графе проставляется "097";
    если в документах указано - "Европейский Союз (Франция)", то в графе проставляется код Франции - "250".
    При декларировании нескольких наименований товаров с использованием добавочных листов указывается код страны происхождения для каждого наименования товаров.

    Графа 35. "Вес брутто (кг)".
    В графе указывается в килограммах общая масса декларируемых товаров со всеми видами упаковочных материалов и упаковочных контейнеров, паллет, поддонов и иной упаковки, обеспечивающих их сохранность в процессе хранения и транспортировки. Если вес брутто товаров содержит дробные единицы, то оно округляется до трех знаков после запятой по правилам округления. Например: 15,045.
    Если общая масса товаров составляет менее одного килограмма, то указывается значение с точностью до шести знаков после запятой. Например: 0,000001.
    При декларировании электроэнергии в графе проставляется "0" (ноль).

    Графа 36. "Преференции".
    В графе проставляются буквенные коды предоставленных преференций, льгот или особенностей (далее - особенности) по уплате таможенных платежей и налогов в соответствии с Классификатором преференций, льгот и иных особенностей уплаты таможенных платежей и налогов (Приложение 14) вне зависимости от того, установлена ставка таможенной пошлины или налогов или нет.
    По следующей схеме:
    СПАН. Буквы С, П, А, Н приведены для обозначения позиции и только определяют место проставления буквенных кодов, приведенных в соответствующем разделе Классификатора преференций, льгот и иных особенностей по уплате таможенных платежей, где соответственно:
    С - код особенности по уплате таможенных сборов за таможенное оформление;
    П - код особенности по уплате ввозной таможенной пошлины;
    А - код особенности по уплате акциза;
    Н - код особенности по уплате налога на добавленную стоимость.
    Если в отношении декларируемых товаров особенности по уплате таможенных платежей и налогов не применяются, то в соответствующей позиции проставляется буква "О".

    Например:
    1) таможенные сборы за таможенное оформление, налоги уплачиваются в установленном порядке, товары освобождаются от обложения ввозной таможенной пошлиной, - в графе проставляется "ОАОО";
    2) на ввозимые товары распространяется освобождение от уплаты таможенных сборов за таможенное оформление, ввозная таможенная пошлина и налоги уплачиваются в установленном порядке - в графе проставляется соответственно "АООО";
    3) таможенные сборы за таможенное оформление, НДС уплачиваются в установленном порядке, на ввозимые товары распространяется освобождение от пошлины и акциза, и не установлена ставка ввозной таможенной пошлины и акциза - в графе указывается "ОААО";
    4) таможенные сборы за таможенное оформление, НДС уплачиваются в установленном порядке, на ввозимые товары ставка ввозной таможенной пошлины и акциза не установлена - в графе указывается "ОООО";
    5) таможенные сборы за таможенное оформление и ввозная таможенная пошлина уплачиваются в установленном порядке, ставка акциза не установлена, НДС уплачивается методом зачета - в графе указывается "ОООГ".

    Графа 37. "Процедура".
    В графе указывается шестизначный составной код процедуры перемещения товаров через таможенную границу Республики Казахстан в соответствии с Приложением 3, состоящим из следующих трех составляющих:
    первые две цифры - код заявляемого таможенного режима (раздел 1 Приложения 3);
    вторые две цифры - код предшествующего таможенного режима (раздел 1 Приложения 3), если таковой имелся. Если предшествующий таможенный режим неизвестен или отсутствует, то проставляются нули;
    последние две цифры - код особенности перемещения декларируемых товаров, определенных разделом 3 Приложения 3. В разделе 2 Приложения 3 приведены рекомендуемые комбинации таможенных процедур, состоящие последовательно из кодов заявляемого и предшествующего таможенных режимов.
    Например, при ввозе ранее временно вывезенного выставочного экспоната указывается - "333320".

    Графа 38. "Вес нетто (кг)".
    В графе указывается в килограммах масса декларируемых товаров с учетом их упаковки, которая неотделима от товара до его потребления и в которой товар представляется для розничной продажи, или общая масса для наливных и насыпных товаров. Если вес нетто товаров содержит дробные единицы, то оно округляется до трех знаков после запятой по правилам округления. Например: 15,045.
    Если общая масса товаров составляет менее одного килограмма, то указывается значение с точностью до шести знаков после запятой. Например: 0,000001.
    При декларировании электроэнергии в графе проставляется "0" (ноль).

    Графа 39. "Квота".
    Графа заполняется для товаров, на которые установлены количественные или стоимостные ограничения на свободное перемещение товаров через таможенную границу Республики Казахстан:
    указывается в единицах измерения согласно полученной лицензии или иному разрешению остаток выделенной квоты. Декларируемая партия товаров не учитывается при определении остатка квоты.
    Например, выделенная квота по лицензии - 10000 куб.м; декларируемая первая партия товаров - 4000 куб.м. В графе 39 указывается - "10000".
    При декларировании следующей партии товаров в счет выделенной квоты по данной лицензии в графе 39 указывается остаток квоты - "6000".

    Графа 40. "Общая декларация/предшествующий документ".
    В графе указываются справочные номера временной (периодической) таможенной декларации, или таможенных деклараций, в соответствии с которыми декларируемые товары ранее были помещены под предшествующий таможенный режим.
    При указании в графе 40 "Предшествующий документ", номеров более одного, в графе вносится запись: "СМ.ОБОРОТ", а вся информация указывается на оборотной стороне ГТД.

    Графа 41. "Дополнительные единицы измерения".
    В графе проставляется код дополнительной единицы измерения количества товаров, указанного в правом нижнем углу графы 31, в соответствии с "Таблицей единиц измерения" в ТН ВЭД. (Приложение 21).
    Например:
    наименование товаров в графе 31 - "ШКУРЫ ОВЕЦ", код, заявляемый в графе 33 - "410210900", дополнительная единица измерения - "ШТУКИ". В графе указывается код дополнительной единицы измерения - "796".
    Графа не заполняется, если в отношении декларируемых в ГТД товаров в соответствии с ТН ВЭД применяется только основная единица измерения.

    Графа 42. "Фактурная стоимость".
    В графе указывается цена товаров, фактически уплаченная или подлежащая уплате либо компенсируемая встречными поставками товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с условиями возмездного договора в валюте, указанной в левом подразделе графы 22.
    Графа не заполняется в случае отсутствия договора или иного документа, подтверждающего намере