Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 1011 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін - төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану ережесін бекіту туралы" 1999 жылғы 15 қарашадағы N 388 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасы Төрағасының 2004 жылғы 12 ақпандағы N 18 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 20 наурызда тіркелді. Тіркеу N 2757. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 203 (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Өткізілетін төлемдер жөніндегі мәліметтерді жүйелеуді жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін - төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану ережесін бекіту туралы" 1999 жылғы 15 қарашадағы N 388 қаулысына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1011 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" басылымдарында 1999 жылғы 20-31 желтоқсанда жарияланған), Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін - төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 1999 жылғы 15 қарашадағы N 388 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2000 жылғы 16 мамырдағы N 195 (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1149 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" басылымдарында 2000 жылғы 5-18 маусымда жарияланған), "Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін - төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 1999 жылғы 15 қарашадағы N 388 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2000 жылғы 30 қазандағы N 405 (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1319 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" басылымдарында 2000 жылғы 4-17 желтоқсанда жарияланған), "Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін - төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 1999 жылғы 15 қарашадағы N 388 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2002 жылғы 16 ақпандағы N 49 (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1809 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" басылымдарында 2002 жылғы 25 наурыз - 7 сәуірде жарияланған), "Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін - төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 1999 жылғы 15 қарашадағы N 388 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2003 жылғы 21 сәуірдегі N 125 (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2332 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" басылымдарында 2003 жылғы 2-15 маусымда жарияланған) қаулыларымен бекітілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін - төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану ережесінде:
      3-тармақтың 7) тармақшасының мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгермейді;
      4-тармақтағы:
      "қатынастар" деген сөз "шоттар" деген сөзбен ауыстырылсын;
      14-тармақтың мемлекеттік тілдегі мәтіні мынадай мазмұнда жазылсын:
      "14. Ақша жіберуші төлем құжатының "Төлемді белгілеу" бағанында орындалатын міндеттеменің нақты операциясының мазмұнын көрсете отырып, сондай-ақ солардың негізінде ақша және/немесе төлем жүзеге асырылатын құжаттардың деректемелерін, яғни нөмірін, күнін, аты-жөнін және басқа мәліметтерді көрсетуге тиіс.";
      15-тармақ алынып тасталсын;
      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "Төлем құжатына ақша жіберушінің коды қате қойылған жағдайда, ақша жіберуші банк төлем құжатын акцептеуден бас тартуға құқылы.
      Банк және/немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлем бастамашысынан нұсқау қабылдаған кезде төлем белгілеудің цифрлық белгіленуі оның мәтіндік бөлігімен сәйкес келмеген жағдайда, төлем құжатын акцептеуден бас тартуға міндетті. Банк және/немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым акцептен бас тарту туралы міндеттемесін орындамаған жағдайда осы талапты бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес жауапкершілік атқарады.
      Ақша жіберушінің банкі салық пен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша нұсқауларды орындаған кезде салық төлеуші көрсеткен салық режимінің түрі және бюджетке төлем түрі шеңберіндегі төлем белгілеу кодтарының сәйкестігін тексеруді жүзеге асырады.";
      18-2-тармақта:
      "Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" жабық акционерлік қоғамы" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы екінші және үшінші абзацтармен толықтырылсын:
      "Бенефициар банк төлем бойынша мәліметтерге бенефициардың кодының және шет елдерге жіберілетін төлемдер бойынша төлем белгілеу кодының дұрыстығын тексереді.
      Екінші деңгейдегі банктер және "Қазпочта" ашық акционерлік қоғамы мәліметтердегі деректердің дұрыстығын растау үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне оның сұратуы бойынша жүргізілетін төлемдер жөніндегі ақпаратты, сонымен бірге төлем құжаттарының көшірмелерін береді.";
      N 1 қосымшада:
      экономика секторлары кодтарының кестесіндегі "А Халықаралық ұйымдар" деген бірінші жол алынып тасталсын;
      ескертудегі:
      жиырма үшінші абзацта:
      мемлекеттік тілдегі мәтіндегі "ұйымдардың" деген сөзден кейін ", банктердің және басқалардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Қаржылық қызметпен айналысатын халықаралық ұйымдар "Орталық (ұлттық) банктер" экономика секторына есепке алынуға тиіс. Барлық басқа халықаралық ұйымдар "Орталық Үкімет" деген экономика секторына есепке алынуға тиіс.";
      жиырма төртінші абзацтағы екінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осы топқа сондай-ақ банктік шоттарды ашумен және жүргізумен айналысатын кредиттік серіктестіктер жатады.";
      жиырма бесінші абзацтағы екінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осы топқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, жинақтаушы зейнетақы қорлары, ломбардтар, айырбастау пункттері, ипотекалық компаниялар, брокерлік және дилерлік компаниялар, арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдар, инвестициялық қорлар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын өзге де ұйымдар жатады.";
      отыз бесінші абзац алынып тасталсын;
      N 2 қосымшада:
      төлем белгілеу кодының кестесінде:
      "0 - Зейнетақы төлемдері және жәрдемақылар" бөлімінде:
      001 кодының атауындағы "басқару жөніндегі компанияның" деген сөздер "инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның" деген сөздермен және "зейнетақы жарнасы" деген сөз "зейнетақы активтері" деген сөзбен ауыстырылсын;
      002 кодының атауындағы "зейнетақы жарнасы" деген сөздер "зейнетақы активтерінің" деген сөздермен ауыстырылсын және "(1%)" деген көрсеткіш алынып тасталсын;
      006 кодының атауындағы "басқару жөніндегі компанияның" деген сөздер "инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның" деген сөздермен ауыстырылсын және "(10%)" деген көрсеткіш алынып тасталсын;
      007 кодының атауындағы "(10%)" деген көрсеткіш алынып тасталсын;
      008 кодының атауындағы "басқару жөніндегі компанияның" деген сөздер "инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      009 коды атауының мемлекеттік тілдегі мәтіні мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның уақтылы инвестиция жасамағаны үшін өсімпұлы";
      "Жеңілдікпен (жедел) берілген зейнетақы" 012 коды және "Мемлекеттік қызметкерлер-зейнеткерлерге бюджеттен өтеу" 017 коды алынып тасталсын;
      014 кодынан кейін "Ерікті кәсіби зейнетақы жарналары" деген 015 кодымен толықтырылсын;
      021 кодынан кейін "Сәбидің тууына байланысты берілетін біржолғы жәрдемақы" деген 022 және "Сәбидің тууына байланысты берілетін біржолғы жәрдемақыны қайтару" деген 023 кодтарымен толықтырылсын;
      042 және 043 кодтарының атауындағы "жәрдемақы" деген сөзден кейін "жер асты және ашық тау-кен жұмысында, аса зиянды жұмыста және аса ауыр жұмыс жағдайларында жұмыс істегендерге мемлекеттік арнайы жәрдемақы" деген сөздермен толықтырылсын;
      050 және 060 кодтарының атауында мемлекеттік тілдегі мәтінде "Ұлы Отан соғысының қатысушыларына және ІІБ қызметкерлеріне" деген сөздер алынып тасталсын;
      076 және 086 кодтарының атауындағы "Ерекше қызметі үшін зейнетақы алатын" деген сөздер "Қазақстан Республикасының алдындағы ерекше қызметі үшін зейнетақы тағайындалған" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Депозиттер" деген 3-бөлімдегі:
      "Орташа мерзімдік (1 жылдан астам және 3 жылдан астам емес)" деген 313 және 323 кодтар алынып тасталсын;
      314 және 324 кодтарының атауындағы "3 жылдан" деген сөздер "1 жылдан" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Заемдар" деген 4-бөлімде:
      "Орташа мерзімдік (1 жылдан астам және 3 жылдан астам емес)" деген 412 және 422 кодтары алынып тасталсын;
      413 және 423 кодтарының атауындағы "3 жылдан" деген сөздер "1 жылдан" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасының резидент еместері шығарған бағалы қағаздар, вексельдер және депозиттік сертификаттар және шетел капиталына инвестициялар" деген 5-бөлімде:
      510 кодының атауындағы "және басқа бағалы қағаздарды" деген сөздер ", басқа бағалы қағаздарды және жарналарды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      540 және 550 кодтарының атауындағы "Корпоративті борыштық" деген сөздер "Мемлекеттік емес" деген сөздермен ауыстырылсын;
      563 кодының атауындағы "Корпоративтік борыштық" деген сөздер "Мемлекеттік емес" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасының резиденттері шығарған бағалы қағаздар мен вексельдер және Қазақстан капиталына инвестициялар" деген 6-бөлімде:
      610 кодының атауындағы "және басқа бағалы қағаздарды" деген сөздер ", басқа бағалы қағаздарды және жарналарды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "1 жылдан астам өтеу мерзімімен және 3 жылға дейін" деген 622 және 632 кодтар алынып тасталсын;
      623 және 633 кодтарының атауындағы "3 жылдан" деген сөздер "1 жылдан" деген сөздермен ауыстырылсын;
      640 және 650 кодтарының атауындағы "Корпоративті борыштық" деген сөздер "Мемлекеттік емес" деген сөздермен ауыстырылсын;
      663 кодының атауындағы "Корпоративтік борыштық" деген сөздер "Мемлекеттік емес" деген сөздермен ауыстырылсын;
      672 және 682 кодтарының атауындағы "Корпоративтік борыштық" деген сөздер "Мемлекеттік емес" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Тауарлар және материалдық емес активтер" деген 7-бөлімде:
      710 кодының атауындағы "Инвестициялық" деген сөз алынып тасталсын;
      "Басқа да тауарлар үшін төлемдер" деген 720 коды алынып тасталсын;
      төлемдер белгілеу кодтары кестесінің ескертуінде:
      "Депозиттер" деген 3-бөлімде:
      атауындағы "(Қазақстанның резиденттері шығарған депозиттік сертификаттарды қоса алғанда)" деген сөздер алынып тасталсын;
      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Депозиттен алуға сондай-ақ клиенттердің бір банктегі өзінің ағымдағы шотынан екінші банктегі өзінің ағымдағы шотына аудару, банктердің бір банктегі өзінің корреспонденттік шотынан екінші банктегі өзінің корреспонденттік шотына аудару, есептелген сыйақымен бірге депозиттің негізгі сомасы бойынша негізгі борыш төлемдері, есептелген сыйақы, оған қоса алдын ала төлем және депозиттің негізгі сомасы бойынша және сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдер кіреді. Бөлімге тауарлар, қызмет көрсету және тағы басқалар үшін өзге тұлғаларға төлемдер кірмейді.";
      "Бағалы қағаздар" деген 5, 6-бөлім мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
      "Мемлекеттік емес бағалы қағаздарға капиталға қатысуды қамтамасыз ететін акциялар және басқа да бағалы қағаздар кірмейді.";
      "Тауарлар және материалдық емес активтер" деген 7-бөлімдегі үшінші және төртінші абзацтар алынып тасталсын;
      "Қызметтер" деген 8-бөлімде:
      сегізінші абзацтағы "сақтандыру агенттеріне төленетін комиссиялық төлемдерді қоса алғанда" деген сөздер алынып тасталсын;
      он алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Коммуналдық қызмет көрсету - коммуналдық қызмет көрсетілгені үшін жеке тұлғалардың, оның ішінде тұратын жері бойынша жеке кәсіпкерлікпен айналысатын тұтынушылардың төлемдері. Коммуналдық қызмет көрсетуге ақы төлеген кезде жеке тұлғалар, оның ішінде тұратын жері бойынша жеке кәсіпкерлікпен айналысатын тұтынушылар коммуналдық қызмет көрсетуге ақы төлеу түбіртегіне төлем белгілеу кодын қоймайды. Заңды тұлғалар пайдаланылған электр энергиясына, газға және суға ақы төлеген кезде 710 "Тауарлар үшін төлемдер" төлем белгілеу кодын қояды.";
      жиырма үшінші абзацта "қоғамдық тамақтандыру және" деген сөздер алынып тасталсын;
      жиырма бесінші абзацта мемлекеттік тілдегі мәтіндегі "осы санатта" деген сөздерден кейін "қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының қызмет көрсетуі," деген сөздермен толықтырылсын;
      N 3 қосымшада:
      "20 __ жылдың _____________ айы үшін ҚБЕО арқылы өткен банкаралық төлемдер бойынша мәлімет" деген кестедегі "мың" деген сөз "теңге" деген сөзбен ауыстырылсын;
      Мәліметтерді толтыру тәртібінде:
      1-тармақтың он төртінші абзацындағы "мың теңгемен", "бір белгі" деген сөздер тиісінше "теңге", "екі белгі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      2) тармақша алынып тасталсын;
      он бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Халықаралық төлемдер жүзеге асырылған кезде, резидент емес банктерде ашылған шот арқылы оның пайдасына төлем жүргізілген/ одан алынған резидент емес банктің ББК-ы, сондай-ақ резидент банктің ББК-ы (2-баған немесе 3-баған) толтырылмайды;";
      он үшінші, он төртінші, он бесінші, он алтыншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "01 - есеп беретін банктің резидент-банкте ашылған корреспонденттік шоты бойынша резидент банкке жіберген төлемі;
      02 - есеп беретін банктің резидент емес банкте/ резидент емес банкке ашылған корреспонденттік шоты бойынша шетелге жіберген төлемі;
      03 - есеп беретін банктің резидент емес банкте/ резидент емес банкке ашылған корреспонденттік шоты бойынша шетелден алған төлемі;
      09 - есеп беретін банктің резидент банкте ашылған корреспонденттік шоты бойынша резидент банктен алған төлемі;";
      мынадай мазмұндағы он жетінші, он сегізінші, он тоғызыншы, жиырмасыншы, жиырма бірінші, жиырма екінші, жиырма үшінші, жиырма төртінші абзацтармен толықтырылсын:
      "10 - есеп беретін банктің қазақстандық корреспондент банк арқылы шетелге жіберген төлемі;
      11 - есеп беретін банктің қазақстандық корреспондент банк арқылы шетелден алған төлемі;
      12 - есеп беретін банктің резидент емес банкте ашылған корреспонденттік шоты бойынша резидент банкке жіберген төлемі;
      13 - есеп беретін банктің резидент емес банкте ашылған корреспонденттік шоты бойынша резидент банктен алған төлемі;
      14 - есеп беретін банктің резидент банктегі өзінің корреспонденттік шотынан ақшаны басқа да есептен шығаруы;
      15 - есеп беретін банктің резидент банктегі өзінің корреспонденттік шотына ақшаны басқа да есептеуі;
      16 - есеп беретін банктің резидент емес банктегі өзінің корреспонденттік шотынан ақшаны басқа да есептен шығаруы;
      17 - есеп беретін банктің резидент емес банктегі өзінің корреспонденттік шотына ақшаны басқа да есептеуі.";
      отыз екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "11-баған - төлем сомасы теңгемен, үтірден кейін екі белгі. Шетел валютасымен операциялар теңгемен қайта есептеледі;";
      отыз төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "13-баған - қатысушы елдің - резидент еместің елі. ҚР МЖ 06 ИСО 3166. 1-2001 "Елдердің атауы мен олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерін белгілеуге арналған кодтар" деп аталатын Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес толтырылады. 1-бөлім. Елдер кодтары. "Резидент-Халықаралық қаржы ұйымы" үлгісіндегі төлемдерді көрсеткен кезде "Халықаралық қаржы ұйымдары" - ZZ коды қойылады. "Резидент-резидент" және "резидент емес-резидент емес" үлгісіндегі төлемдерді көрсеткен кезде елдер коды қойылмайды.";
      отыз бесінші абзац алынып тасталсын;
      3-тармақтағы:
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Ұлттық Банктің мәліметтері Ұлттық Банктегі корреспонденттік шоттар бойынша ұлттық валютамен жүргізілетін төлемдер мен аударымдарды көрсетуге арналған;";
      бесінші, он бірінші, он үшінші, он төртінші, жиырма бірінші абзацтар алынып тасталсын;
      жиырма үшінші абзацтағы "төлем валютасы мың бірлік", "бір белгі" деген тиісінше "теңгедегі", "екі белгі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      жиырма бесінші абзацтағы екінші сөйлем алынып тасталсын;
      4-тармақта:
      оныншы және он бірінші абзацтар алынып тасталсын;
      он сегізінші абзацтағы "мың теңгедегі", "бір белгі" деген сөздер тиісінше "теңгедегі", "екі белгі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақ алынып тасталсын.

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап отыз күн өткеннен кейін қолданысқа енеді.

      3. Төлем жүйесі басқармасы (Мұсаев Р.Н.):
      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне, Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне, Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, аумақтық филиалдарына, екінші деңгейдегі банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жіберсін.

      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басшылығының қызметін қамтамасыз ету басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны алған күннен бастап үш күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз ететін болсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Н.Қ.Абдулинаға жүктелсін.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы

      Келісілді:

      Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрлігімен
      _____________/_______________/
      2004 жылғы 27 ақпан

      Қазақстан Республикасының
      Индустрия және сауда министрлігінің
      Стандарттау, метрология және
      сертификаттау жөніндегі комитетімен
      _____________/_______________/
      2004 жылғы 25 ақпан

      Қазақстан Республикасының
      Еңбек және халықты әлеуметтік
      қорғау министрлігінің зейнетақы төлеу
      жөніндегі мемлекеттік орталықпен
      _____________/_______________/
      2004 жылғы 25 ақпан

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 388 "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1011

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 февраля 2004 года N 18. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 марта 2004 года N 2757. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 203 (вводится в действие с 01.01.2017).

      В целях совершенствования систематизации сведений по проводимым платежам Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в  постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 388 "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1011, опубликованное 20-31 декабря 1999 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана"; с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 мая 2000 года  N 195  "О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 388 "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1149, опубликованное 5-18 июня 2000 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана"), от 30 октября 2000 года  N 405  "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 388 "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1319, опубликованное 4-17 декабря 2000 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана"), от 16 февраля 2002 года  N 49  "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 388 "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1809, опубликованное 25 марта-7 апреля 2002 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана"), от 21 апреля 2003 года  N 125  "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 388 "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2332, опубликованное 2-15 июня 2003 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана") следующие изменения и дополнения:
      в Правилах применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей, утвержденных указанным постановлением:
      в подпункте 7) пункта 3 слово "находящимся" заменить на "находящимися";
      в пункте 4:
      слова "отношениям" заменить словом "счетам";
      пункт 14 после слов "содержание конкретной операции с указанием" дополнить словами "обязательства, исполнение которого производится, а также";
      пункт 15 исключить;
      пункт 16 изложить в следующей редакции:
      "Банк отправителя денег вправе отказать в акцепте платежного документа в случае ошибочного проставления в платежном документе кода отправителя денег.
      Банк и/или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, при приеме указания от инициатора платежа обязаны отказать в акцепте платежного документа в случае несоответствия цифрового обозначения назначения платежа его текстовой части. В случае неисполнения обязанности об отказе в акцепте банк и/или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, несут ответственность за нарушение данного требования в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
      При исполнении указаний по налоговым и другим обязательным платежам в бюджет, банк отправителя денег осуществляет проверку соответствия кодов назначения платежей, в рамках указанных налогоплательщиком видов налогового режима и видов платежа в бюджет.";
      в пункте 18-2:
      слова ", закрытым акционерным обществом "Центральный депозитарий ценных бумаг" исключить;
      дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
      "Банк бенефициара проверяет правильность проставления в сведениях по платежам кода бенефициара и кода назначения платежа по входящим из-за рубежа платежам.
      Для подтверждения достоверности данных сведений банки второго уровня и открытое акционерное общество "Казпочта" предоставляют в Национальный Банк Республики Казахстан по его запросу информацию по проводимым платежам, в том числе копии платежных документов.";
      в приложении N 1:
      в таблице кодов секторов экономики строку первую "А Международные организации" исключить;
      в примечании:
      абзац двадцать третий:
      после слов "надзор за деятельностью" дополнить словами "банков и других";
      дополнить предложением следующего содержания: "Международные организации, занимающиеся финансовой деятельностью, следует учитывать в секторе экономики "Центральные (национальные) банки". Все другие международные организации следует учитывать в секторе экономики "Центральное Правительство".";
      предложение второе абзаца двадцать четвертого изложить в следующей редакции:
      "К данной группе также относятся кредитные товарищества, занимающиеся открытием и ведением банковских счетов.";
      предложение второе абзаца двадцать пятого изложить в следующей редакции:
      "К этой группе относятся страховые (перестраховочные) организации, накопительные пенсионные фонды, ломбарды, обменные пункты, ипотечные компании, брокерские и дилерские компании, дочерние организации специального назначения, инвестиционные фонды, иные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.";
      абзац тридцать пятый исключить;
      в приложении N 2:
      в таблице кодов назначения платежей:
      в разделе "0 - Пенсионные платежи и пособия":
      в наименовании кода 001 слова "компании по управлению" заменить словами "организации, осуществляющей инвестиционное управление" и слова "пенсионного взноса" заменить словами "пенсионных активов";
      в наименовании кода 002 слова "пенсионного взноса (1%)" заменить словами "пенсионных активов";
      в наименовании кода 006 слова "компании по управлению" заменить словами "организации, осуществляющей инвестиционное управление" и выражение "(10%)" исключить;
      в наименовании кода 007 выражение "(10%)" исключить;
      в наименовании кода 008 слова "компанией по управлению" заменить словами "организацией, осуществляющей инвестиционное управление";
      в наименовании кода 009:
      после слова "Пеня" дополнить словами "накопительного пенсионного фонда или";
      слова "компании по управлению" заменить словами "организации, осуществляющей инвестиционное управление";
      коды 012 "Льготные (досрочные) пенсии" и 017 "Возмещение за госслужащих-пенсионеров из бюджета" исключить;
      после кода 014 дополнить кодом 015 "Добровольные профессиональные пенсионные взносы";
      после кода 021 дополнить кодами 022 "Единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка" и 023 "Возврат единовременных государственных пособий в связи с рождением ребенка";
      в наименовании кодов 042 и 043 после слова "пособий" дополнить словами "и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда";
      в наименовании кодов 050 и 060 слова "ВОВ и ОВД" исключить;
      в наименовании кодов 076 и 086 слова "получающим пенсии за особые заслуги" заменить словами "которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан";
      в разделе 3 "Депозиты":
      коды 313 и 323 "Среднесрочные (более 1 года и не более 3 лет)" исключить;
      в наименовании кодов 314 и 324 слова "3 лет" заменить словами "1 года";
      в разделе 4 "Займы":
      коды 412 и 422 "Среднесрочные (более 1 года и не более 3 лет)" исключить;
      в наименовании кодов 413 и 423 слова "3 лет" заменить словами "1 года";
      в разделе 5 "Ценные бумаги, векселя и депозитные сертификаты, выпущенные нерезидентами Республики Казахстан и инвестиции в иностранный капитал":
      в наименовании кода 510 слова "и прочих ценных бумаг, обеспечивающих" заменить словами ", прочих ценных бумаг, и взносы, обеспечивающие";
      в наименовании кодов 540 и 550 слова "корпоративных долговых" заменить словом "негосударственных";
      в наименовании кода 563 слова "корпоративным долговым" заменить словом "негосударственным";
      в разделе 6 "Ценные бумаги и векселя, выпущенные резидентами Республики Казахстан и инвестиции в казахстанский капитал":
      в наименовании кода 610 слова "и прочих ценных бумаг, обеспечивающих" заменить словами ", прочих ценных бумаг, и взносы, обеспечивающие";
      коды 622 и 632 "Со сроками погашения более 1 года и не более 3 лет" исключить;
      в наименовании кодов 623 и 633 слова "3 лет" заменить словами "1 года";
      в наименовании кодов 640 и 650 слова "корпоративных долговых" заменить словом "негосударственных";
      в наименовании кода 663 слова "корпоративным долговым" заменить словом "негосударственным";
      в наименовании кодов 672 и 682 слова "корпоративными долговыми" заменить словом "негосударственными";
      в разделе 7 "Товары и нематериальные активы":
      в наименовании кода 710 слово "инвестиционные" исключить;
      код 720 "Платежи за прочие товары" исключить;
      в примечании к таблице кодов назначения платежей:
      в разделе 3 "Депозиты":
      в наименовании слова "(включая депозитные сертификаты, выпущенные резидентами Казахстана)" исключить;
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      "Снятие с депозита включает также переводы клиентов со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке, переводы банков со своего корреспондентского счета в одном банке на свой корреспондентский счет в другом банке, выплаты основного долга по основной сумме депозита с начисленным вознаграждением, начисленного вознаграждения, включая предоплату и выплату просроченной задолженности по основной сумме депозита и по вознаграждению. Раздел не включает платежи иным лицам за товары, услуги и другие.";
      раздел 5, 6 "Ценные бумаги" дополнить абзацем вторым следующего содержания:
      "Негосударственные ценные бумаги не включают акции и прочие ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале.";
      в разделе 7 "Товары и нематериальные активы" абзацы третий и четвертый исключить;
      в разделе 8 "Услуги":
      в абзаце восьмом слова ", в том числе комиссионные платежи страховым агентам" исключить;
      абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
      "Коммунальные услуги - платежи за коммунальные услуги физических лиц, в том числе потребителей, занимающихся индивидуальным предпринимательством по месту жительства. При оплате коммунальных услуг физические лица, в том числе потребители, занимающиеся индивидуальным предпринимательством по месту жительства, код назначения платежа в квитанции на оплату коммунальных услуг не проставляют. При оплате юридическими лицами за приобретенные электрическую энергию, газ и воду проставляется код назначения платежа 710 "Платежи за товары".";
      в абзаце двадцать третьем слова "общественного питания и" исключить;
      абзац двадцать пятый после слов "в данной категории учитываются" дополнить словами "услуги предприятий общественного питания,";
      в приложении N 3:
      в таблице "Сведения по платежам за ________________20___года" слово "тыс." заменить словом "тенге";
      в Порядке заполнения Сведений:
      в абзаце четырнадцатом пункта 1 слова "тыс.тенге, один знак" заменить словами "тенге, два знака";
      в пункте 2:
      подпункт 2) исключить;
      абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
      "При осуществлении международных платежей БИК банка-нерезидента, а также БИК банка-резидента, в пользу которого проведен / от которого получен платеж через счета, открытые в банках-нерезидентах, (графа 2 или графа 3) не заполняется;";
      абзацы тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый изложить в следующей редакции:
      "01 - платеж, отправленный отчитывающимся банком в банк-резидент по корреспондентскому счету, открытому в банке-резиденте;
      02 - платеж, отправленный отчитывающимся банком за рубеж по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту;
      03 - платеж, полученный отчитывающимся банком из-за рубежа по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту;
      09 - платеж, полученный отчитывающимся банком от банка-резидента по корреспондентскому счету, открытому в банке-резиденте;";
      дополнить абзацами семнадцатым, восемнадцатым, девятнадцатым, двадцатым, двадцать первым, двадцать вторым, двадцать третьим, двадцать четвертым следующего содержания:
      "10 - платеж, отправленный отчитывающимся банком за рубеж через казахстанский банк-корреспондент;
      11 - платеж, полученный отчитывающимся банком из-за рубежа через казахстанский банк-корреспондент;
      12 - платеж, отправленный отчитывающимся банком банку-резиденту по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте;
      13 - платеж, полученный отчитывающимся банком от банка-резидента по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте;
      14 - прочие списания денег отчитывающимся банком со своего корреспондентского счета в банке-резиденте;
      15 - прочие зачисления денег отчитывающимся банком на свой корреспондентский счет в банке-резиденте;
      16 - прочие списания денег отчитывающимся банком со своего корреспондентского счета в банке-нерезиденте;
      17 - прочие зачисления денег отчитывающимся банком на свой корреспондентский счет в банке-нерезиденте.";
      абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
      "графа 11 - сумма платежа в тенге, два знака после запятой. Операции в иностранной валюте пересчитываются в тенге;";
      абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
      "графа 13 - страна участника платежа - нерезидента. Заполняется в соответствии с государственным классификатором Республики Казахстан ГК РК 06 ИСО 3166.1-2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран. При отражении платежей типа "резидент-Международная финансовая организация" проставляется код "Международные финансовые организации" - ZZ. При отражении платежей типа "резидент-резидент" и "нерезидент-нерезидент" код страны не проставляется.";
      абзац тридцать пятый исключить;
      в пункте 3:
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      "сведения Национального Банка предназначены для отражения платежей и переводов, проводимых по корреспондентским счетам в Национальном Банке в национальной валюте;";
      абзацы пятый, одиннадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, двадцать первый исключить;
      в абзаце двадцать третьем слова "тыс.единиц валюты платежа, один знак" заменить словами "тенге, два знака";
      в абзаце двадцать пятом предложение второе исключить;
      в пункте 4:
      абзацы десятый и одиннадцатый исключить;
      в абзаце восемнадцатом слова "тыс.тенге, один знак" заменить словами "тенге, два знака";
      пункт 5 исключить.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении тридцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения Министерства финансов Республики Казахстан, Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

      4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения настоящего постановления принять меры к опубликованию его в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Абдулину Н.К.

      Председатель
      Национального Банка

      Согласовано:
      С Министерством финансов
      Республики Казахстан
      27 февраля 2004 года

      С Комитетом по стандартизации,
      метрологии и сертификации
      Министерства индустрии и торговли
      Республики Казахстан
      25 февраля 2004 года

      С Министерством труда и социальной
      защиты населения Республики Казахстан
      25 февраля 2004 года