Құрманғазы ауданының кейбір әкімшілік-аумақтық бірліктерін қайта атау туралы

Атырау облыстық әкімиятының 2007 жылғы 27 маусымдағы N 161 қаулысы және Атырау облыстық мәслихатының 2007 жылғы 4 шілдедегі N 451-III шешімі. Атырау облыстық Әділет департаментінде 2007 жылғы 23 шілдеде N 2497 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы N 4200 "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" Заңының 11-бабы 4-тармақшасына, облыстық ономастикалық комиссияның 2007 жылғы 8 маусымдағы қорытындысы, Құрманғазы ауданы әкімиятының 2007 жылғы 10 сәуірдегі N 102 қаулысы мен аудандық мәслихаттың 2007 жылғы 24 сәуірдегі N 350-ХХХIХ "Приморье селолық округінің атауын өзгерту туралы" шешімі, Құрманғазы ауданы әкімиятының 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 101 қаулысы мен аудандық мәслихаттың 2007 жылғы 24 сәуірдегі N 349-ХХХІХ "Бірлік селолық округіне қарасты Богатый елді мекенінің атауын Амангелді деп өзгерту туралы" шешімі, Құрманғазы ауданы әкімиятының 2007 жылғы 10 сәуірдегі N 100 қаулысы мен аудандық мәслихаттың 2007 жылғы 24 сәуірдегі N 348 ХХХІХ "Көптоғай селолық округіне қарасты Рембаза елді мекенінің атауын Балықшы деп өзгерту туралы" шешімі, Құрманғазы ауданы әкімиятының 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 114 қаулысы мен аудандық мәслихаттың 2007 жылғы 24 сәуірдегі N 353-ХХХІХ "Кудряшов селолық округіне қарасты ММС елді мекенінің атауын Арна деп өзгерту туралы" шешімі негізінде облыс әкімияты қаулы етеді және облыстық мәслихат шешім етті:
      1. Құрманғазы ауданы бойынша:
      Приморье ауылдық округі - Теңіз ауылдық округі;
      Бірлік ауылдық округінің Богатый елді мекені Амангелді елді мекені;
      Көптоғай ауылдық округінің Рембаза елді мекені Балықшы елді мекені;
      Кудряшов ауылдық округінің ММС елді мекені Арна елді мекені болып қайта аталсын.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді - Атырау облысы әкімінің 10.10.2014 № 315 және Атырау облыстық мәслихатының 10.10.2014 № 325-V бірлескен шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      2. Осы қаулы мен шешім мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Облыстық мәслихаттың                  Облыс әкімі
      ХХV сессиясының төрағасы

      Облыстық мәслихаттың хатшысы

О переименовании некоторых административно-территориальных единиц Курмангазинского района

Постановление Атырауского областного акимата от 27 июня 2007 года N 161 и решение Атырауского областного маслихата от 4 июля 2007 года N 451-III. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 23 июля 2007 года за N 2497

      Сноска. В тексте совместного решения на государственном языке в пункте 1 слово "селолық" заменено словом "ауылдық" совместным постановлением акимата Атырауской области от 10.10.2014 № 315 и решением Атырауского областного маслихата от 10.10.2014 № 325-V.
      В соответствии с подпунктом 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года N 4200 "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", на основании заключения областной ономастической комиссии от 8 июня 2007 года, постановления акимата Курмангазинского района от 10 апреля 2007 года N 102 и решения районного маслихата от 24 апреля 2007 года N 350-XXXIX "Об изменении названия сельского округа Приморье", постановления акимата Курмангазинского района от 20 апреля 2007 года N 101 и решения районного маслихата от 24 апреля 2007 года N 349-XXXIX "О переименовании названия населенного пункта Богатый сельского округа Бирлик в Амангельды", постановления акимата Курмангазинского района от 10 апреля 2007 года N 100 и решения районного маслихата от 24 апреля 2007 года N 348-XXXIX "О переименовании названия населенного пункта Рембаза сельского округа Коптогай в Балыкши", постановления акимата Курмангазинского района от 20 апреля 2007 года N 114 и решения районного маслихата от 24 апреля 2007 года N 353-XXXIX "О переименовании названия населенного пункта ММС сельского округа Кудряшов в Арна", акимат области постанлвляет и областной маслихат решил:
      1. Переименовать:
      По Курмангазинскому району:
      Приморский сельский округ в Тенизский сельский округ;
      Населенный пункт Богатый Бирликского сельского округа в населенный пункт Амангельды;
      Населенный пункт Рембаза Коптогайского сельского округа в населенный пункт Балыкши;
      Населенный пункт ММС Кудряшовского сельского округа в населенный пункт Арна.
      2. Настоящее постановление и решение вступает в силу со дня государственной регистрации и вводится в действие по истечение десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.
 
 

      Аким области

      Председатель ХХІV сессии
      Областного Маслихата,
      секретарь маслихата