Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2002 жылғы 10 шілдедегі "Қазақстан Республикасында Статистикалық есептілікті ұсыну ережесін бекіту туралы" N 72 бұйрығына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрайымының м.а. 2009 жылғы 23 қазандағы N 173 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 5 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5846 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2010 жылғы 29 сәуірдегі № 100 Бұйрығымен

      Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2010.04.29 № 100 Бұйрығымен.

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы N 1460 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі туралы ереженің 19-тармағы 3) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2005 жылғы 4 мамырдағы "Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" N 76 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3648 тіркелген, 2005 жылғы 21 желтоқсанда N 237-238 "Юридическая газетада" жарияланған) енгізілген өзгерістері мен толықтырулары бар Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2002 жылғы 10 шілдедегі "Қазақстан Республикасында Статистикалық есептілікті ұсыну ережесін бекіту туралы" N 72 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1947 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының Нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде жарияланған, 2002 ж., N 34, 677-құжат) мынадай толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасында Статистикалық есептілікті ұсыну ережесі мынадай мазмұндағы 17-1-тармақпен толықтырылсын:
      "17-1. Есеп беретін бірлік салық төлеушінің (салық агентінің) қызметті тоқтата тұру туралы шешім қабылдауына байланысты салық есептілігін ұсынуды тоқтата тұру туралы салық органының шешімін мемлекеттік статистика органына ұсынған жағдайда статистикалық есептілік ұсынылмауы мүмкін.".
      2. Тіркелімдер және жіктелімдер департаменті (С.Қ. Қосбергенов) осы бұйрықтың заңнамамен белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуiн қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төрайымның міндетін
      атқарушы                                              Ж. Омаров

О внесении дополнения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 10 июля 2002 года № 72 "Об утверждении Правил представления статистической отчетности в Республике Казахстан"

Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 23 октября 2009 года № 173. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 ноября 2009 года за № 5846. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 29 апреля 2010 года № 100.

      Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по статистике от 29.04.2010 № 100.

      В соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", подпунктом 3) пункта 19 Положения об Агентстве Республики Казахстан по статистике, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года № 1460, ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 10 июля 2002 года № 72 "Об утверждении Правил представления статистической отчетности в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1947, опубликован в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2002 г., № 34, ст. 677) с внесенными изменениями и дополнениями приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 4 мая 2005 года № 76 "О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3648, опубликован в "Юридической газете" от 21 декабря 2005 года № 237-238), следующее дополнение:
      Правила представления статистической отчетности в Республике Казахстан, утвержденные указанным приказом, дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
      "17-1. Статистическая отчетность может не представляться в случае представления отчитывающейся единицей в органы государственной статистики решения налогового органа о приостановлении представления налоговой отчетности в связи с принятием налогоплательщиком (налоговым агентом) решения о приостановлении деятельности.".
      2. Департаменту регистров и классификаций (Косбергенов С.К.) в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      3. Настоящий приказ вводится в действие со дня официального опубликования.

      Исполняющий обязанности
      Председателя                               Ж. Омаров