"Жануарлар дүниесiн пайдалануға арналған биологиялық негiздеме дайындау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2010 жылғы 6 сәуірдегі № 233 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 06 желтоқсандағы № 18-02/627 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 17 қаңтарда № 8277 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрінің 2014 жылғы 4 сәуірдегі № 104-Ө бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрінің 04.04.2014 № 104-Ө бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-1-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Жануарлар дүниесін пайдалануға арналған биологиялық негіздеме дайындау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2010 жылғы 6 сәуірдегі № 233 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6218 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жануарлар дүниесін пайдалануға арналған биологиялық негіздеме дайындау ережесін бекіту туралы мәліметтерді уәкілетті органға ұсыну ережесінде:
      3-тармақ 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) жануарлар дүниесінің акваөсіру, жерсіндіру, интродукциялау, реинтродукциялау және будандастыру;»;
      10-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «10. Жануарларды акваөсіру, интродукциялау реинтродукциялау мен будандастыруға арналған биологиялық негіздемені дайындаған кезде келесі мәліметтер көрсетіледі:».
      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Балық шаруашылығы комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                       А. Мамытбеков

О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 апреля 2010 года № 233 "Об утверждении Правил подготовки биологического обоснования на пользование животным миром"

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 декабря 2012 года № 18-02/627. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 января 2013 года № 8277. Утратил силу приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 4 апреля 2014 года № 104-Ө

      Сноска. Утратил силу приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 04.04.2014 № 104-Ө (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии со статьей 43-1 Закона Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 апреля 2010 года № 233 «Об утверждении Правил подготовки биологического обоснования на пользование животным миром» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6218, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 25 августа 2010 года № 224 (26285)) следующие изменения:
      в Правилах подготовки биологического обоснования на пользование животным миром, утвержденных указанным приказом:
      подпункт 4) пункта 3 изложить в следующей редакции:
      «4) аквакультуры, акклиматизации, интродукции, реинтродукции и гибридизации животного мира;»;
      абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
      «10. При подготовке биологического обоснования на аквакультуру, акклиматизацию, интродукцию, реинтродукцию и гибридизацию животных, указываются следующие сведения:».
      2. Комитету рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его официальное опубликование.
      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      Министр                                          А. Мамытбеков