Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2013 жылғы 26 маусымдағы № 14/125-V "Оңтүстік Қазақстан облысының қалаларында және басқа да елді мекендерінде иттер мен мысықтарды ұстау Қағидаларын бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2014 жылғы 28 наурыздағы № 25/202-V шешімі. Оңтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 4 мамырда № 2651 болып тіркелді. Күші жойылды - Түркістан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 30 қазандағы № 53/548-VI шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Түркістан облыстық мәслихатының 30.10.2020 № 53/548-VI шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы Кодексінің 3-бабының 2-тармағына сәйкес, Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2013 жылғы 26 маусымдағы № 14/125-V "Оңтүстік Қазақстан облысының қалаларында және басқа да елді мекендерінде иттер мен мысықтарды ұстау Қағидаларын бекіту туралы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2351-нөмірмен тіркелген, 2013 жылғы 10 тамызда "Оңтүстік Қазақстан" газетінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      шешімнің атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Оңтүстік Қазақстан облысының қалаларында және басқа да елді мекендерінде иттер мен мысықтарды асырау және серуендету Қағидаларын бекіту туралы";

      шешімнің 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған Оңтүстік Қазақстан облысының қалаларында және басқа да елді мекендерінде иттер мен мысықтарды асырау және серуендету Қағидалары бекітілсін.";

      көрсетілген шешіммен бекітілген, Оңтүстік Қазақстан облысының қалаларында және басқа да елді мекендерінде иттер мен мысықтарды ұстау Қағидаларында:

      атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Оңтүстік Қазақстан облысының қалаларында және басқа да елді мекендерінде иттер мен мысықтарды асырау және серуендету Қағидалары";

      1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Оңтүстік Қазақстан облысының қалаларында және басқа да елді мекендерінде иттер мен мысықтарды асырау және серуендету Қағидалары (бұдан әрі Қағидалар) "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы Кодексіне, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі Заңына сәйкес әзірленді.";

      8 және 9 тармақтар алынып тасталсын.

      2. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Облыстық мәслихат сессиясының төрағасы С.Сүгірбаев
      Облыстық мәслихат хатшысы Қ.Ержан

О внесении изменений в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 26 июня 2013 года № 14/125-V "Об утверждении Правил содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах Южно-Казахстанской области"

Решение областного маслихата Южно-Казахстанской области от 28 марта 2014 года № 25/202-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Южно-Казахстанской области 4 мая 2014 года № 2651. Утратило силу решением Туркестанского областного маслихата от 30 октября 2020 года № 53/548-VI

      Сноска. Утратило силу решением Туркестанского областного маслихата от 30.10.2020 № 53/548-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года "Об административных правонарушениях", Южно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 26 июня 2013 года № 14/125-V "Об утверждении Правил содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах Южно-Казахстанской области" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2351, опубликовано 10 августа 2013 года в газете "Южный Казахстан") следующие изменения:

      заголовок решения изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Правил содержания и выгула собак и кошек в городах и других населенных пунктах Южно-Казахстанской области";

      пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемые Правила содержания и выгула собак и кошек в городах и других населенных пунктах Южно-Казахстанской области.";

      в Правилах содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах Южно-Казахстанской области, утвержденных указанным решением:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Правила содержания и выгула собак и кошек в городах и других населенных пунктах Южно-Казахстанской области";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настояшие Правила содержания и выгула собак и кошек в городах и других населенных пунктах Южно-Казахстанской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 30 января 2001 года "Об административных правонарушениях", Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и Законом Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии".";

      пункты 8 и 9 исключить.

      2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии
      областного маслихата С. Сугирбаев
      Секретарь областного
      маслихата К. Ержан