Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 150 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 2 қыркүйекте № 9715 тіркелді

      Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша, өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің қоса беріліп отырған тізбесі бекітілсін.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                   Қ. Келімбетов

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 16 шілдедегі
№ 150 қаулысымен   
бекітілген        

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша, өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 207 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 25 ақпандағы № 61 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4138 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесінде:
      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесі (бұдан әрі – Ереже) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі, «Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының (бұдан әрі – номиналды ұстаушы) бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу талаптары мен тәртібін белгілейді.»;
      1-тармақта:
      3)тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) қаржы ұйымы – инвестициялық портфельді басқарушы банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйым;»;
      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «9) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;»;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Жеке тұлға клиентке жеке шот (қосалқы шот) ашу кезінде номианалды ұстаушы жеке тұлға клиентке осындай жеке тұлға клиент ұсынған мәліметтер негізінде салық резиденттігін белгілейді.»;
      21-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) клиент мәмілені тіркеу үшін белгіленген мерзімде ірі қатысушы мәртебесін иелену үшін уәкілетті органның келісімін растайтын құжатты Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда ұсынбаса;»;
      23-тармақта:
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) клиенттердің жеке шоттарынан екінші деңгейдегі банктердің оларға тиесілі, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 16-бабының 6-тармағына сәйкес мәжбүрлеп сатып алуға жататын акцияларын есептен шығару және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 26 наурыздағы № 113 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3576 тіркелген) бекітілген Банк акцияларын мәжбүрлеп сатып алу және оларды инвесторларға міндетті түрде сату ережесінің 6-тармағында белгіленген тәртіпте қабылданған уәкілетті органның шешімі негізінде тіркелетін осы акцияларды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің шотына есепке жазу бойынша операциялар;»;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер мәміле тараптарының біріне оны жасау үшін уәкілетті органның рұқсаты (келісімі) талап етілсе, номиналды ұстаушы осындай келісімнің бар екенін растайтын құжатты сұратады. Уәкілетті органның талап етілген рұқсаты (келісімі) болмаған жағдайда номиналды ұстаушы мәмілені тіркеуден бас тартады.»;
      28-1-тармағының бірінші және екінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «28-1. Банктер туралы заңның 47-1-бабының 3-тармағында, «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі – Сақтандыру қызметі туралы заң) 53-1-бабының 3-тармағында, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) 72-3-бабының 3-тармағында көзделген жағдайларда қаржы ұйымдарының акцияларын сенімгерлікпен басқаруды белгіленген кезде номиналды ұстаушы номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде қаржы ұйымының акцияларының меншік иесі болып табылатын бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотына сенімгерлікпен басқарушы туралы жазбаны енгізу бойынша операцияны уәкілетті органның қаржы ұйымының акцияларын сенімгерлікпен басқаруды белгілеу туралы шешімінің және сенімгерлік басқарушының осы бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотына сенімгерлік басқарушы туралы жазба енгізу жөніндегі бұйрығының негізінде жүргізеді.
      Қаржы ұйымының сенімгерлік басқаруға берілген акциялары сатылған жағдайда номиналды ұстаушы оның меншік иесі болып табылатын бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан осы акцияларды есептен шығару бойынша және осы акцияларды сатып алушының жеке шотына (жеке шоттарына) есепке алу бойынша операцияларды сенімгерлік басқарушының бұйрығы және Банктер туралы заңның 17-1-бабында, Сақтандыру қызметі туралы заңның 26-бабында және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның  72-1-бабында көзделген жағдайларда, уәкілетті органның қаржы ұйымының (банктік не сақтандыру холдингінің) ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімін растайтын құжаты негізінде жүргізеді.»;
      38-тармағының бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «38. Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын, жеке шоттарында меншік иесіне тиесілі бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) есепке алынатын номиналды ұстаушы уәкілетті органнан, орталық депозитарийден, тіркеушіден немесе эмитенттен сұрату алған сәттен бастап жиырма төрт сағат ішінде сұратқан тұлғаға тиісті мәліметтерді береді.».
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сақтандыру ұйымының сақтандыру қызметін жүзеге асыруына қойылатын талаптарды, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен өзара қарым-қатынастары жөніндегі талаптарды және сақтандыру агентінің сақтандыру нарығында делдалдық қызметті жүзеге асыруына өкілеттіктерін бекіту туралы» 2010 жылғы 1 наурыздағы № 25 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6164 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2010 жылғы 30 қазанда № 450-451 (26294) жарияланған) мынадай толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру ұйымының сақтандыру қызметін жүзеге асыруына қойылатын талаптарда, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен өзара қарым-қатынастары жөніндегі талаптарда және сақтандыру агентінің делдалдық қызметті жүзеге асыруына өкілеттіктерінде:
      мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
      «7-1. Сақтандыру ұйымы жеке тұлға клиентпен жинақтаушы сақтандыру шартын жасаған кезде осындай клиент ұсынған мәліметтер негізінде жеке тұлға клиенттің салық резиденттігін белгілейді.».
      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 2013 жылғы 26 шілдедегі № 184 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8692 тіркелген, 2013 жылғы 17 қазанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 233 (28172) жарияланған) мынадай толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру қағидаларында:
      мынадай мазмұндағы 14-1-тармақпен толықтырылсын:
      «14-1. Кастодиан жеке тұлға клиентпен кастодиандық шартты жасаған кезде осындай клиент ұсынған мәліметтер негізінде жеке тұлға клиенттің салық резиденттігін белгілейді.».
      5. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 2014 жылғы 3 ақпандағы № 9 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9249 тіркелген, 2014 жылғы 16 сәуірде «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесінде, 2014 жылғы 18 сәуірде «Заң газеті» газетінде № 56 (2450) жарияланған) мынадай өзгеріс және толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларында:
      10-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Брокердің және (немесе) дилердің Қағидалардың 9-тармағында белгіленген критерийлерге сәйкес келмеу фактісі басталған кезде нарығында брокер және (немесе) дилер сәйкес келмеу анықталған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органға осы факт туралы хабарлама жібереді.»;
      мынадай мазмұндағы 26-1-тармақпен толықтырылсын:
      «26-1. Брокер және (немесе) дилер жеке тұлға клиентпен брокерлік шартты жасасқан кезде осындай клиент ұсынған мәліметтердің негізінде жеке тұлға клиенттің салық резиденттігін белгілейді.».
      6. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 2014 жылғы 3 ақпандағы № 10 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9248 тіркелген, 2014 жылғы 16 сәуірде «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесінде, 2014 жылғы 16 сәуірде «Заң газеті» газетінде № 54 (2448) жарияланған) мынадай толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметті жүзеге асыру қағидаларында:
      мынадай мазмұндағы 11-1-тармақпен толықтырылсын:
      «11-1. Инвестициялық портфельді басқарушы жеке тұлға клиентпен шартты жасасқан кезде осындай жеке тұлға клиент ұсынған мәліметтердің негізінде жеке тұлға клиенттің салық резиденттігін белгілейді.».

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 150. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 сентября 2014 года № 9715

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель
      Национального Банка                        К. Келимбетов

Утвержден         
постановлением Правления
Национального Банка   
Республики Казахстан   
от 16 июля 2014 года № 150

Перечень
нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам
регулирования, контроля и надзора финансового рынка и
финансовых организаций, в которые вносятся изменения и
дополнения

      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 207 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 61 «Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4138) следующие изменения и дополнение:
      в Правилах регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденных указанным постановлением:
      преамбулу изложить в следующей редакции:
      «Настоящие Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливают условия и порядок регистрации сделок с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания (далее – номинальный держатель), а также предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем.»;
      в пункте 1:
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      «3) финансовая организация - банк, управляющий инвестиционным портфелем, страховая (перестраховочная) организация;»;
      подпункт 9) изложить в следующей редакции:
      «9) уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан;»;
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      «2-1. При открытии лицевого счета (субсчета) клиенту-физическому лицу, номинальным держателем устанавливается налоговое резидентство клиента-физического лица на основании сведений, представленных данным клиентом-физическим лицом.»;
      подпункт 6) пункта 21 изложить в следующей редакции:
      «6) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;»;
      в пункте 23:
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      «3) операций по списанию с лицевых счетов клиентов принадлежащих им акций банков второго уровня, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках) и зачислению данных акций на счет Национального Банка Республики Казахстан, которые регистрируются на основании решения уполномоченного органа, принятого в порядке, определенном пунктом 6 Правил принудительного выкупа акций банка и их обязательной продажи инвесторам, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 113, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3576;»;
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «Если одной из сторон сделки для ее заключения требуется разрешение (согласие) уполномоченного органа, номинальный держатель запрашивает документ, подтверждающий наличие такого согласия. При отсутствии требуемого разрешения (согласия) уполномоченного органа номинальный держатель отказывает в регистрации сделки.»;
      части первую и вторую пункта 28-1 изложить в следующей редакции:
      «28-1. При учреждении доверительного управления акциями финансовой организации в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 Закона о банках, пунктом 3 статьи 53-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон о страховой деятельности), пунктом 3 статьи 72-3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), номинальный держатель проводит в системе учета номинального держания операцию по внесению записи о доверительном управляющем на лицевой счет держателя ценных бумаг, являющегося собственником акций финансовой организации, на основании решения уполномоченного органа, об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации и приказа доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем на лицевой счет данного держателя ценных бумаг.
      В случае реализации акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, номинальный держатель проводит операции по списанию данных акций с лицевого счета держателя ценных бумаг, являвшегося их собственником, и зачислению на лицевой счет (лицевые счета) приобретателя данных акций на основании приказа доверительного управляющего, и документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника финансовой организации (банковского либо страхового холдинга), в случаях, предусмотренных статьей 17-1 Закона о банках, статьей 26 Закона о страховой деятельности и статьей 72-1 Закона о рынке ценных бумаг.»;
      часть первую пункта 38 изложить в следующей редакции:
      «38. Номинальный держатель, являющийся резидентом Республики Казахстан, на лицевых счетах которого учитываются ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащие собственникам, в течение двадцати четырех часов с момента получения запроса от уполномоченного органа, центрального депозитария, регистратора или эмитента, представляет запросившему лицу соответствующие сведения.».
      3. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 25 «Об утверждении Требований к осуществлению страховой организацией страховой деятельности, в том числе по взаимоотношениям с участниками страхового рынка, и полномочия страхового агента на осуществление посреднической деятельности на страховом рынке» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6164, опубликованное 22 сентября 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 249 (26310) следующее дополнение:
      в Требованиях к осуществлению страховой организацией страховой деятельности, в том числе по взаимоотношениям с участниками страхового рынка, и полномочия страхового агента на осуществление посреднической деятельности на страховом рынке, утвержденных указанным постановлением:
      дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
      «7-1. При заключении договора накопительного страхования с клиентом-физическим лицом, страховой организацией устанавливается налоговое резидентство клиента-физического лица на основании сведений, представленных данным клиентом-физическим лицом.».
      4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184 «Об утверждении Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8692, опубликованное
17 октября 2013 года в газете «Казахстанская правда» № 295 (27569) следующее дополнение:
      в Правилах осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
      «14-1. При заключении кастодиального договора с клиентом-физическим лицом, кастодианом устанавливается налоговое резидентство клиента-физического лица на основании сведений, представленных данным клиентом-физическим лицом.».
      5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 9249, опубликованное 16 апреля 2014 года в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет», 18 апреля 2014 года в газете «Юридическая газета» № 56 (2624) следующие изменение и дополнение:
      в Правилах осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:
      часть вторую пункта 10 изложить в следующей редакции:
      «При наступлении факта несоответствия брокера и (или) дилера критериям, установленным пунктом 9 Правил, брокер и (или) дилер направляет в уполномоченный орган уведомление о данном факте в течение одного рабочего дня, следующего за днем выявленного несоответствия.»;
      дополнить пунктом 26-1 следующего содержания:
      «26-1. При заключении брокерского договора с клиентом-физическим лицом, брокером и (или) дилером устанавливается налоговое резидентство клиента-физического лица на основании сведений, представленных данным клиентом-физическим лицом.».
      6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 10 «Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9248, опубликованное 16 апреля 2014 года в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет», 16 апреля 2014 года в газете «Юридическая газета» № 54 (2622) следующее дополнение:
      в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:
      дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
      «11-1. При заключении договора с клиентом-физическим лицом, управляющим инвестиционным портфелем устанавливается налоговое резидентство клиента-физического лица на основании сведений, представленных данным клиентом-физическим лицом.».