Мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдаудың (жалға берудің) үлгілік шартын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 211 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 наурызда № 10479 тіркелді.

      "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 5-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 31.08.2023 № 156 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдаудың (жалға берудің) үлгілік шарты бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Мемлекеттік активтерді басқару саясаты департаменті заңнамамен белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзiмдi баспасөз басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшiлiк ететiн Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануы тиіс.

Министр

Е. Досаев


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 17 наурыздағы
№ 211 бұйрығымен
бекітілген

      нысан

Мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдаудың (жалға берудің) үлгілік шарты

      _________________________________
(объектінің атауы)

      _____________қ. №_____ 20___ жылғы "____"____________________

      Бұдан әрі "жалға беруші" деп аталатын _________________________атынан

      (жалдауға берушінің (жалға берушінің) атауы)

      ____________________________________________20 жылғы "____"__________

      №____________ бекітілген

      __________________________________________туралы 20___________жылғы

      "_______"__________ №_________Ереженің негізінде әрекет ететін басшы

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      бір тараптан және бұдан әрі "жалға алушы" деп аталатын

      ______________________________________________________________атынан

      (жалдаушының (жалға алушының) атауы)

      _____________________________екінші тараптан, бірлесіп "тараптар" деп

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) аталатындар, төмендегі

      туралы осы шартты жасасты.

1. Шарттың нысанасы

      1. Бұдан әрі "баланс ұстаушы" деп аталатын____________________

      (баланс ұстаушының атауы)

      балансында тұрған, бұдан әрі "объекті" деп аталатын _________________

      (объектінің орналасқан жері мен қысқаша сипаттамасы)

      мекенжайында орналасқан______________________________________________

      (объектінің атауы)

      1) 20 "____"_____________№____________бұйрығының негізінде;

      (жалға берушінің атауы)

      2) 20 "____" _____________№ тендер нәтижелері туралы хаттамаға сәйкес

      тендер нәтижесі бойынша объектіні мүліктік жалдауға (жалға алуға)

      беру шарттың мәні болып табылады.

      2. __________________________________________________________________

      (объектінің белгіленуі не тендер шарттары)

      мақсатында пайдалану үшін, 20___________ жылғы "__"_________________

      бастап 20 жылғы "_____" аралығында объектіні жалға беруші мүліктік

      жалдауға (жалға алуға) береді, ал жалға алушы қабылдап алады.

      Көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін аталған шарттың әрекет етуі

      тоқтатылады.

2. Жалпы шарттар

      3. Объектіні жалдауға беру жалға алушының, баланс ұстаушының өкілдері қол қоятын және жалға беруші бекітетін қабылдау-тапсыру актісі бойынша (беру сәтінде объектінің іс жүзіндегі жай-күйін көрсете отырып) жүзеге асырылады және осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

      4. Жалға берушінің шартқа қол қоюымен және баланс ұстаушының жазбаша келісімімен тапсырылатын объектінің беру сәтінде кепілдікке қойылмағандығын, сатылмағандығын, тыйым салынбағандығын және шартқа қатысы жоқ үшінші тұлғалармен шарттың әрекет етуі ішінде талап етілмейтіндігін куәландырады.

      5. Кемінде бір жыл мерзімге жасалған жылжымайтын мүлікті мүліктік жалға алу шарты "Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік тіркеуге жатады және осындай тіркеу сәтінен бастап жасалған деп есептеледі. Шартты мемлекеттік тіркеу Жалға алушының қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      6. Жалға алушы өрт пен электр қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, жалдап отырған үй-жайлардағы техникалық құралдар мен инженерлік жабдықты дұрыс пайдалануға, сондай-ақ осы тармақта көзделген шарттардың тиісті түрде орындалмауының салдарына толық жауап береді.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      7. Жалға берушінің:

      1) баланс ұстаушымен келісу бойынша жалдаушыға объектіні, онда орналасқан желілер мен коммуникацияларды қайта жоспарлауға немесе қайта жабдықтауға және қосалқы жалға беруге жазбаша рұқсат беруге;

      2) жалдау ақысының уақтылы және толық аударылуын бақылауды жүзеге асыруға;

      3) жалдау ақысының уақтылы енгізілмегені үшін өсімпұл есептеуге;

      4) тараптардың келісуі бойынша шарттың мерзімін ұзартуға, шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізуге немесе оны бұзуға;

      5) объектінің мақсатты пайдаланылуына мониторингті жүзеге асыруға құқығы бар.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 31.08.2023 № 156 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      8. Жалға алушының:

      1) жалдау ақысын аванс арқылы төлеуге;

      2) баланс ұстаушының жазбаша келісімімен объектіні, онда орналасқан желілер мен коммуникацияларды қайта орналастыруға немесе қайта жабдықтауға және қосалқы жалдауға беруге рұқсат үшін жалға берушіге өтініш жасауға;

      3) жалға берушіге шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны бұзу туралы ұсыныстар енгізуге құқығы бар.

      9. Жалға беруші:

      1) шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қабылдау-тапсыру актісі бойынша жалға алушыға баланс ұстаушының объектіні беруін қамтамасыз етуге және оны бекітуге;

      2) шартта белгіленген тәртіппен жалға алушының объектіні иелену және пайдалануына кедергі келтірмеуге;

      3) шарт талаптарын немесе жалдау ақысының мөлшерін өзгерткен жағдайда, бұл туралы жалдау ақысын төлеудің кезекті мерзіміне дейін бір ай бұрын жалға алушыға хабарлауға;

      4) жалға алушыға жалдау ақысын төлеудің кезекті мерзіміне дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей мерзімі өткен жалдау төлемдері үшін өсімақылар мен айыппұлдар есептегені туралы хабарламаны жіберуге міндетті;

      5) объектіні қабылдау-тапсыру актісін бекіткеннен кейін үш жұмыс күні ішінде осы шарт бойынша мәліметтердің мемлекеттік мүлік тізіліміне (бұдан әрі - тізілім) енгізілуін қамтамасыз етуге міндетті.

      Ескерту. 9-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.07.2019 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      10. Жалға алушы:

      1)__________________________________________ кешіктірмей ай сайын

      (жалдау ақысын төлеу мерзімдері)

      жалдау ақысын, сондай-ақ басқа да жалдау төлемдерін (айыппұлдарды, өсімақыларды) енгізуге;

      2) төлем тапсырмасына немесе жалдау төлемін төлегендігі туралы түбіртектегі "төлемнің мақсаты" жолына мынадай мәліметтерді:

      жалға алушының жеке сәйкестендіру нөмірін немесе бизнес жеке сәйкестендіру нөмірін;

      тізілімнің веб-порталы беретін мүліктік жалдауға (жалға алуға) шартының сәйкестендіргішін енгізуге;

      3) жалдау ақысын (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) енгізгеннен кейін бес жұмыс күні ішінде тізілімнің веб-порталында шарт бойынша есеп айырысуға салыстыруды жүргізуге;

      4) қабылданған объектіні шартта көзделген мақсаттарда ғана пайдалануға;

      5) объектіні тиісті тәртіпте ұстауға, объектіге немесе онда орналасқан инженерлік коммуникацияларға зақым келтіруі мүмкін әрекеттерді жасамауға;

      6) объектіні дұрыс жағдайда ұстауға, өз есебінен ағымдағы жөндеу жүргізуге және мүлікті ұстау бойынша шығыстарды көтеруге, сондай-ақ тараптармен келісілген мерзімдерде күрделі жөндеу жүргізуге;

      7) жалға алушының кінәсінен, сол сияқты табиғи тозуға байланысты объектінің жекелеген элементтері істен шыққан жағдайда, жөндеу жұмыстарын өз қаражаты есебінен жүргізуге;

      8) жалға берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз объектіні, онда орналасқан желілер мен коммуникацияларды қайта жоспарлауды немесе қайта жабдықтауды жүзеге асырмауға;

      9) объектіге және объект орналасқан жер учаскесіне жалға берушінің, санитариялық-элидемиологиялық қадағалау қызметі және объектіні пайдалану мен қолдану тәртібіне қатысты нормалардың сақталуын бақылайтын басқа да мемлекеттік органдардың өкілдерін кедергісіз жіберуге, олар белгілеген мерзімдерде тіркелген бұзушылықтарды жоюға;

      10) шарт бойынша өз құқықтарын кепілге бермеуге, оларды шаруашылық серіктестіктердің, акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталына салым немесе өндірістік кооперативке жарна ретінде салмауға;

      11) осы шарттың аяқталу мерзіміне дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей тізілімнің веб-порталында электрондық нысанда шарттың қолданылу мерзімін ұзартуға өтініш береді. Мұндай өтініштің болмауы жалға берушіге объектіні өзге заңды немесе жеке тұлғаларға мүліктік жалдауға (жалға алуға) негіз болады;

      12) шартты бұзған немесе шарттың қолданылу мерзімі аяқталған жағдайда, жалға алушы мен баланс ұстаушы қолдарын қойған және жалға беруші бекіткен қабылдау-тапсыру актісі бойынша баланс ұстаушыға күнтізбелік он күн ішінде объектіні қайтаруды қамтамасыз етуге;

      13) жалға алушының кінәсінен объекті пайдалануға жарамсыз жағдайға келтірілген жағдайда, өз қаражаты есебінен қалпына келтіру жұмыстарын жүзеге асыруға;

      14) объектіні жұмыс істемейтін немесе қанағаттанарлықсыз техникалық күйінде (нормативтік көрсеткіштерден асатын тозумен) қайтарған жағдайда, шығынды өтеуге міндетті.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.07.2019 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

4. Жалдау ақысы мен есеп айырысу тәртібі

      11. Объектіні мүліктік жалдау үшін жалдау (жалға алу) ақысының мөлшері айына ________ теңгені құрайды (жалдау ақысының есебі шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын шартқа қосымшада келтірілген).

      12. Мүліктік жалдау (жалға алу) үшін жалдау ақысы коммуналдық қызметтер үшін төлемдерді, ағымдағы және күрделі жөндеуге арналған аударымдарды, объектіге көрсетілген қызметтер және қорғау үшін төлемдерді қамтымайды. Бұл төлемдерді жалға алушы тікелей бағынысты қорғау, пайдалану, коммуналдық, санитарлық және қызметтер көрсететін басқа да қызметтерге төлейді.

      13. Ай сайынғы жалдау ақысын, сондай-ақ басқа да төлемдерді (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) жалға алушы жергілікті өзін-өзі басқару органының қолма-қол ақшасының бақылау шотына не "Республикалық меншік иелігінде тұрған мүлікті жалға беруден түсетін кірістер" 201501 бюджеттік сыныптама кодына не "Коммуналдық меншік иелігінде тұрған мүлікті жалға беруден түсетін кірістер" 201504 бюджеттік сыныптама кодына не "Республикалық маңызы бар қалалардың, астананың коммуналдық меншігінде тұрған мүлікті жалға беруден түсетін кірістер" 201506 бюджеттік сыныптама кодына, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруына берілген мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда, "Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың коммуналдық меншігінде тұрған мүлікті жалға беруден түсетін кірістер" 201508 бюджеттік сыныптама кодына не "Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ коммуналдық меншігінде тұрған мүлікті жалға беруден түсетін кірістер" 201 бюджеттік сыныптама кодына бенефициар _______ БСК, бенефициар ____________ ЖСК аударады.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.09.2017 № 330 (халық саны екі мың адамнан көп аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер үшін – 01.01.2018 бастап және халық саны екі мың адам және одан аз аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер үшін 01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      13. Ай сайынғы жалдау ақысын, сондай-ақ басқа да төлемдерді (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) жалға алушы жергілікті өзін-өзі басқару органының қолма-қол ақшасының бақылау шотына не "Республикалық меншік иелігінде тұрған мүлікті жалға беруден түсетін кірістер" 201501 бюджеттік сыныптама кодына не "Коммуналдық меншік иелігінде тұрған мүлікті жалға беруден түсетін кірістер" 201504 бюджеттік сыныптама кодына не "Республикалық маңызы бар қалалардың, астананың коммуналдық меншігінде тұрған мүлікті жалға беруден түсетін кірістер" 201506 бюджеттік сыныптама кодына, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруына берілген мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда, "Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың коммуналдық меншігінде тұрған мүлікті жалға беруден түсетін кірістер" 201508 бюджеттік сыныптама кодына бенефициар ________ БСК, бенефициар ____________ ЖСК аударады.

      14. Тендер өткізбестен мүліктік жалдауға (жалға алуға) берілген жылжымайтын мүлік бойынша жалдау ақысының мөлшері, базалық мөлшерлемесі мен қолданылатын коэффициенттер мөлшері өзгертілген жағдайда, жалға берушінің талабы бойынша қайта қаралады.

      Тендер өткізу арқылы мүліктік жалдауға (жалға алуға) берілген жылжымайтын мүлік бойынша жалдау ақысының есебі, егер жалға алушы тендерде ұсынған жалдау ақысының мөлшері Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 212 бұйрығымен бекітілген (Нормативтiк құқықтық актiлердiң мемлекеттiк тізілімінде № 10467 болып тіркелген) Мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға беру қағидаларының 49-тармағына сәйкес есептелген жалгерлік ақысының мөлшерінен төмен болған жағдайда жалға берушінің талабына сәйкес өткізіледі.

      Жалдау ақысының мөлшері өзгерген кезде жалға беруші жалға алушыны жалдау ақысын енгізудің кезекті мерзіміне дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей хабардар етеді.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.07.2019 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Жалға алушы Шарттың 10-тармағының 1) тармақшасында көзделген жалдау ақысын төлеудің мерзімін бұзған жағдайда, жалға алушы әрбір мерзімі өткен күн үшін төленбеген сомадан 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлейді.

      16. Осы шартта көзделген тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу жалға алушыны орындалмаған міндеттемелерін тиісінше орындаудан босатпайды.

      17. Жалға алушының бастамасы бойынша шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, аванспен төленген жалдау ақысы қайтарылмайды.

5. Шартты мерзімінен бұрын бұзу шарттары

      18. Жалға алушы шартты бұзғанға дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей бұл туралы жалға берушіні жазбаша ескерте отырып, шартты мерзімінен бұрын бұзуға құқылы.

      19. Жалға берушінің талабы бойынша мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру шарты бұзылуы мүмкін және объект жалға берушіге мынадай:

      1) егер жалға берушінің жасаған жазбаша ескертуіне қарамастан, жалға алушы объектіні шарттың талаптарын немесе объектінің мақсатын елеулі бұза отырып пайдаланған;

      2) егер жалға алушы шарт бойынша берілген объектіні нысаналы мақсаты бойынша пайдаланбаған;

      3) егер жалға алушы қасақана немесе байқаусызда объектіні елеулі нашарлатқан;

      4) егер жалға алушы шартта белгіленген мерзім өткеннен кейін екі реттен астам объектіні пайдаланғаны үшін жалдау ақысын енгізбеген;

      5) егер жалға алушы шартта белгіленген мерзімде, ал олар шартта болмаған кезде, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне немесе шартқа сәйкес күрделі жөндеу міндеттемесі жалға алушыға жүктелген жағдайларда ақылға қонымды мерзімдерде объектіге күрделі жөндеу жүргізбесе, жалға беруші жалға алушыға өз міндеттемелерін ақылға қонымды мерзімде орындау мүмкіндігін бергеннен кейін ғана шартты мерзімнен бұрын жоюды талап етуге құқылы;

      6) жалға алушыға басқа объектіні оның жазбаша келісімінен кейін берген;

      7) жалға беруші объектіні алып қою туралы шешім қабылдаған;

      8) жалға берушінің атына баланс ұстаушы жазбаша өтініш жазған жағдайларда қайтарылады.

      Шарт жалға алушының талабы бойынша мерзімінен бұрын мынадай:

      1) баланс ұстаушы шарттың талаптарына немесе объектінің мәніне сәйкес жалға алушының пайдалануына объектіні бермеген не объектіні пайдалануға кедергі жасаған;

      2) объектінің баланс ұстаушысы шартпен белгіленген мерзімде, ал олар шартта болмаған жағдайда - ақылға қонымды мерзімдерде оған салынған объектіні күрделі жөндеу міндеттемелерін орындамаған;

      3) жалға алушыға берілген объектілердің оны пайдалануға кедергі жасайтын, олар шарт жасасқан кезде жалға берушімен келісілмеген ақаулары болған және шартты жасасқан кезде объектіні қараған және оның жұмыс істейтінін тексеру уақытында анықталуы мүмкін болмаған;

      4) егер объекті жалға алушының жауап беруі мүмкін емес жағдаяттар салдарынан пайдалануға жарамай қалған жағдайларда бұзылды.

      20. Шартты мерзімінен бұрын бір тарапты бұзу сот тәртібімен шағымдалуы мүмкін. Сот шешімі күшіне енгенге дейін объекті жалға алушыда сақталады, ол шартқа сәйкес жалдау ақысын төлеуді жалғастырады.

6. Ерекше жағдайлар

      21. Шарт әрбір тарап үшін біреуден бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде үш данада жасалады.

      22. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар тараптардың қосымша келісімге қол қоюы жолымен енгізіледі. Егер оларды осыған уәкілетті тұлғалар жасаған болса шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың күші болады. Барлық қосымшалар мен қосымша келісімдер осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

      23. Егер жалға алушы өз қаражаты есебінен және баланс ұстаушының келісімімен және мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның (жергілікті атқарушы органдардың) жазбаша рұқсатымен объекті үшін зиянсыз ажырамас жақсартулар жүргізген жағдайда, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, жалға алушы шарт тоқтатылғаннан кейін осы жақсартулардың құнын баланс ұстаушы арқылы өтеуге құқығы бар. Жалға алушы жүргізген объектінің ажырайтын жақсартулары оның меншігі болып табылады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, жалға беруші мен баланс ұстаушының келісімінсіз жалға алушы жасаған ажырамас жақсартулардың құны өтеуге жатпайды.

      24. Мүліктік жалдауға (жалға алуға) тапсырғаны үшін жалдау ақысын есептеу объектіні қабылдау-тапсыру актісі бойынша объектіні баланс ұстаушыға қайтару сәтіне дейін жүргізіледі. Жалға алушы мен баланс ұстаушы қол қойған және жалға беруші бекіткен объектіні қабылдау-тапсыру актісі мүліктік жалдау (жалға алу) шартының бұзылу және аяқталу фактісін растайтын құжат болып табылады.

6-1. Форс-мажор

      Ескерту. Үлгілік шарт 6-1-тараумен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 31.08.2023 № 156 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      24-1. Егер осы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалмауы немесе тиісінше орындалмауы еңсерілмейтін күш мән-жайларының (жер сілкінісі, топан су, өрт, эмбарго, соғыс немесе әскери қимылдар, мемлекеттік органдардың міндеттемелердің орындалуына тыйым салатын немесе қандай да бір кедергі келтіретін нормативтік құқықтық актілерді шығаруы) салдарынан болса, Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін тиісінше орындау үшін өздеріне байланысты барлық шараларды қабылдаған жағдайда, Тараптар міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

      24-2. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі еңсерілмейтін күш мән-жайлары болған, сондай-ақ осы мән-жайлардан туындаған салдар болған уақытқа тең мерзімге ауыстырылады.

      24-3. Тараптардың кез келгені еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған кезде басқа Тарапты осындай мән-жайлардың басталғаны туралы күнтізбелік отыз күн ішінде жазбаша хабардар етеді.

      24-4. Хабарламау немесе уақтылы хабарламау Тарапты міндеттеменің орындалмағаны үшін жауапкершіліктен босататын негіз ретінде жоғарыда көрсетілген кез келген мән-жайға сілтеме жасау мүмкіндігінен айырады.

7. Дауларды қарау тәртібі

      25. Осы шарттан немесе оған байланысты тараптар арасында туындауы мүмкін даулар келіссөздер жолымен, ал келісімге қол жеткізбеген жағдайда - сот тәртібімен шешіледі.

8. Тараптардың заңды мекенжайлары мен банктік деректемелері

      ЖАЛҒА БЕРУШІ: ЖАЛҒА АЛУШЫ:

      Басшы_______________________ _________________________

      (жалға берушінің атауы)

      ____________________________ _________________________

      ____________________________ _________________________

      (орналасқан жері) (жалға алушының атауы мен

      орналасқан жері)

      ____________________________ __________________________

      (қолы) (қолы)

Об утверждении типового договора имущественного найма (аренды) государственного имущества

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 211. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 марта 2015 года № 10479.

      В соответствии с пунктом 5 статьи 74 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" ПРИКАЗЫВАЮ:

      Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 31.08.2023 № 156 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемый типовой договор имущественного найма (аренды) государственного имущества.

      2. Департаменту политики управления государственными активами Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление на официальное опубликование настоящего приказа в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет";

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня государственной регистрации и подлежит официальному опубликованию.

Министр

Е. Досаев


  Утвержден
приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 17 марта 2015 года № 211

      форма

Типовой договор
имущественного найма (аренды) государственного имущества

      _____________________________________________

      (наименование объекта)

      год ________ № ______ "____"______20___ года

      ________________, именуемый в дальнейшем "наймодатель", в лице

      (наименование наймодателя (арендодателя)

      руководителя ______, действующего на основании Положения о ____ от

      "__" ____ 20_____ года (фамилия, имя, отчество (при наличии)

      №_______, утвержденного _________ от "____"________ 20___ года №___ с

      одной стороны, и___________________________________, в лице

      (наименование нанимателя (арендатор)

      ___________________________________________

      (фамилия, имя, отчество (при наличии)

      именуемый в дальнейшем "наниматель" с другой стороны, совместно

      именуемые как "стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

      1. Предметом договора является предоставление в имущественный

      наем (аренду) ____________, расположенного по адресу: ______________,

      (наименование объекта) (местонахождение и краткая характеристика объекта)

      именуемого в дальнейшем "объект", находящегося на балансе

      __________________________ именуемый в дальнейшем "балансодержатель":

      (наименование балансодержателя)

      1) на основании приказа ___________ от "__" _____ 20__ года №__

      (наименование наймодателя)

      2) по результатам тендера в соответствии с протоколом о

      результатах тендера от "___" ______20__года №__.

      2. Наймодатель передает, а наниматель принимает в имущественный

      наем (аренду) объект с "____" ________20____года по "__"

      _____20____года для использования в целях

      ________________________________________________

      (назначение объекта, либо условия тендера)

      По истечении указанного срока данный договор прекращает свое

      действие.

2. Общие условия

      3. Передача объекта в аренду осуществляется по акту

      приема-передачи (с отражением фактического состояния объекта на

      момент передачи), который подписывается представителями нанимателя,

      балансодержателя и утверждается наймодателем и является неотъемлемой

      частью настоящего договора.

      4. Подписанием договора наймодатель и письменным согласием

      балансодержатель, удостоверяют, что сдаваемый объект на момент

      передачи не заложен, не продан, не находится под арестом и не может

      быть истребован в течение действия договора третьими лицами, не

      имеющими отношения к договору.

      5. Договор имущественного найма на недвижимое имущество,

      заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной

      регистрации в соответствии с Законом Республики Казахстан "О

      государственной регистрации прав на недвижимое имущество" и считается

      заключенным с момента такой регистрации.

      Государственная регистрация договора осуществляется за счет

      средств нанимателя.

      6. Наниматель несет полную ответственность за обеспечение

      пожарной и электробезопасности, за правильную эксплуатацию

      технических средств и инженерного оборудования в арендуемых

      помещениях, а также за последствия ненадлежащего исполнения

      предусмотренных настоящим пунктом условий.

3. Права и обязанности сторон

      7. Наймодатель имеет право:

      1) по согласованию с балансодержателем дать письменное разрешение нанимателю на перепланировку или переоборудование объекта, расположенных в нем сетей и коммуникаций и передачу субаренду;

      2) осуществлять контроль за своевременностью и полнотой перечисления арендной платы;

      3) начислить пеню за несвоевременность внесения арендной платы;

      4) продлить срок договора, вносить изменения и дополнения в договор или расторгнуть его по соглашению сторон;

      5) осуществлять мониторинг целевого использования объекта.

      Сноска. Пункт 7 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 31.08.2023 № 156 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8. Наниматель имеет право:

      1) вносить арендную плату авансом;

      2) с письменного согласия балансодержателя обратиться к

      наймодателю за разрешением на перепланировку или переоборудование

      объекта, расположенных в нем сетей и коммуникаций и передачу в

      субаренду;

      3) вносить предложения наймодателю о внесении изменений и

      дополнений или расторжении договора.

      9. Наймодатель обязан:

      1) обеспечить передачу объекта балансодержателем нанимателю по

      акту приема-передачи и его утверждение в срок не более десяти рабочих

      дней с даты заключения договора;

      2) не препятствовать нанимателю владеть и пользоваться объектом

      в установленном договором порядке;

      3) в случае изменения условий договора или размера арендной

      платы письменно уведомить об этом нанимателя за месяц до очередного

      срока внесения арендной платы;

      4) направить нанимателю извещение о начислении пени и штрафов

      за просроченные арендные платежи не позднее десяти календарных дней

      до очередного срока внесения арендной платы;

      5) в течение трех рабочих дней после утверждения акта приема-передачи объекта обеспечить включение сведений по настоящему договору в реестр государственного имущества (далее – реестр).

      Сноска. Пункт 9 с изменением, внесенным приказом Министра национальной экономики РК от 24.07.2019 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      10. Наниматель обязан:

      1) вносить ежемесячно арендную плату, а также другие арендные платежи (штрафов, пени) не позднее ________________________________;

      (сроки внесения арендной платы)

      2) вносить в платежное поручение или квитанцию об оплате арендного платежа следующие сведения в поле "назначение платежа":

      индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер нанимателя;

      идентификатор договора имущественного найма (аренды), присваиваемый веб-порталом реестра;

      3) производить на веб-портале реестра сверку расчетов по договору в течение пяти рабочих дней после внесения арендной платы (штрафов, пени);

      4) использовать принятый объект исключительно в целях, предусмотренных договором;

      5) содержать объект в надлежащем порядке, не совершать действий, способных вызвать повреждение объекта или расположенных в нем инженерных коммуникаций;

      6) поддерживать объект в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы по содержанию имущества, а также производить капитальный ремонт в согласованные сторонами сроки;

      7) в случае выхода из строя отдельных элементов объекта, инженерного оборудования, как по вине нанимателя, так и в силу естественного износа, производить ремонтные работы за свой счет;

      8) не осуществлять без предварительного письменного разрешения наймодателя перепланировку или переоборудование объекта, расположенных в нем сетей и коммуникаций;

      9) беспрепятственно допускать на объект и земельный участок, на котором находится объект, представителей наймодателя, служб санитарно-эпидемиологического надзора и других государственных органов, контролирующих соблюдение норм, касающихся порядка использования и эксплуатации объекта, в установленные ими сроки устранять зафиксированные нарушения;

      10) не передавать свои права по договору в залог, не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ, акционерных обществ или взноса в производственный кооператив;

      11) не позднее десяти рабочих дней до срока завершения настоящего договора на веб-портале реестра в электронной форме подать заявление о продлении срока действия договора. Отсутствие такового заявления дает основание наймодателю передать объект в имущественный наем (аренду) другим юридическим или физическим лицам;

      12) при расторжении или истечении срока договора обеспечить возврат объекта в течение десяти календарных дней балансодержателю по акту приема-передачи, подписанному нанимателем и балансодержателем и утвержденному наймодателем;

      13) в случае приведения объекта в состояние, непригодное для использования по вине нанимателя, осуществить восстановительные работы за счет собственных средств;

      14) возместить ущерб в случае возврата объекта в нерабочем или неудовлетворительном техническом состоянии (с износом, превышающим нормативные показатели).

      Сноска. Пункт 10 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 24.07.2019 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. Арендная плата и порядок расчетов

      11. Размер арендной платы за имущественный наем (аренду)

      объекта составляет __________ тенге в месяц (расчет арендной платы

      приведен в приложении к договору, являющемся неотъемлемой частью

      договора).

      12. В арендную плату за имущественный наем (аренду) не

      включаются платежи за коммунальные услуги, отчисления на текущий и

      капитальный ремонт, платежи за обслуживание и охрану объекта. Эти

      платежи оплачиваются нанимателем непосредственно ведомственной

      охране, эксплуатационным, коммунальным, санитарным и другим службам,

      предоставляющим услуги.

      13. Ежемесячная арендная плата, а также другие платежи (штрафы, пеня) перечисляется нанимателем на контрольный счет наличности местного самоуправления либо на код бюджетной классификации 201501 "Доходы от аренды имущества, находящегося в республиканской собственности" либо на код бюджетной классификации 201504 "Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области", либо на код бюджетной классификации 201506 "Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности города республиканского значения, столицы", либо на код бюджетной классификации 201508 "Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа", либо на код бюджетной классификации 201___ "Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа" БИК бенефициара _______, ИИК бенефициара ___________, банк бенефициара _______________.".

      Сноска. Пункт 13 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 15.09.2017 № 330 (вводится в действие для городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения более двух тысяч человек с 01.01.2018 и для городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения две тысячи и менее человек с 01.01.2020).

      14. Размер арендной платы по недвижимому имуществу, переданному в имущественный найм (аренду) без проведения тендера, пересматривается по требованию наймодателя в случае изменения базовой ставки арендной платы и размеров применяемых коэффициентов.

      Расчет арендной платы по недвижимому имуществу, переданному в имущественный найм (аренду) путем проведения тендера, пересматривается по требованию наймодателя в случае, если размер арендной платы, предложенной нанимателем на тендере меньше размера арендной платы, проводится в соответствии с пунктом 49 Правил передачи государственного имущества в имущественный наем, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 212 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10467).

      При изменении размера арендной платы наймодатель уведомляет нанимателя не позднее тридцати календарных дней до очередного срока внесения арендной платы.

      Сноска. Пункт 14 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 24.07.2019 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      15. При нарушении нанимателем срока внесения арендной платы,

      предусмотренного подпунктом 1) пункта 10 договора, наниматель

      оплачивает пеню в размере 0,5 % от неуплаченной суммы задолженности

      за каждый день просрочки.

      16. Уплата неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящим

      договором, не освобождает нанимателя от надлежащего исполнения

      обязательств.

      17. В случае досрочного расторжения договора по инициативе

      нанимателя оплаченная авансом арендная плата не возвращается.

5. Условия досрочного расторжения договора

      18. Наниматель вправе досрочно расторгнуть договор, предупредив

      об этом наймодателя письменно не позднее, чем за тридцать календарных

      дней до расторжения договора.

      19. По требованию наймодателя договор может быть расторгнут и

      объект возвращен балансодержателю в следующих случаях:

      1) если наниматель пользуется объектом с существенным

      нарушением условий договора, несмотря на письменное предупреждение

      наймодателя о прекращении таких действий;

      2) если наниматель использует объект, переданный по договору,

      не по целевому назначению;

      3) если наниматель умышленно или по неосторожности существенно

      ухудшает объект;

      4) если наниматель по истечении установленного договором срока

      платежа не вносит арендную плату в размере месячной арендной платы за

      пользование объектом;

      5) если наниматель не производит капитальный ремонт объекта в

      установленные договором сроки, а при отсутствии их в договоре - в

      разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законодательными

      актами Республики Казахстан или договором обязанность капитального

      ремонта лежит на нанимателе, наймодатель вправе требовать досрочного

      расторжения договора только после предоставления нанимателю

      возможности исполнения своего обязательства в разумный срок;

      6) предоставления нанимателю другого объекта с его письменного

      согласия;

      7) принятия наймодателем решения об изъятии объекта;

      8) по письменному заявлению балансодержателя на имя наймодателя

      с обоснованием причин расторжения договора.

      Договор может быть досрочно расторгнут по требованию нанимателя

      в следующих случаях:

      1) балансодержатель не предоставляет объект в пользование

      нанимателю, либо создает препятствия пользованию объектом в

      соответствии с условиями договора или назначением объекта;

      2) балансодержатель объекта не производит в установленные

      договором сроки, а при отсутствии их в договоре - в разумные сроки

      возложенной на него обязанности капитального ремонта объекта;

      3) переданный нанимателю объект имеет недостатки,

      препятствующие его использованию, которые не были оговорены

      наймодателем при заключении договора, не были заранее известны

      нанимателю и не могли быть обнаружены им во время осмотра объекта или

      проверки его исправности при заключении договора;

      4) если объект в силу обстоятельств, за которые наниматель не

      отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для пользования.

      20. Досрочное расторжение договора в одностороннем порядке

      может быть обжаловано в судебном порядке. До вступления решения суда

      в силу объект сохраняется за нанимателем, который продолжает вносить

      арендную плату согласно договору.

6. Особые условия

      21. Договор составлен в трех экземплярах на казахском и русском

      языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой

      стороны.

      22. Изменения и дополнения в договор вносятся путем подписания

      сторонами дополнительного соглашения. Изменения и дополнения к

      договору имеют силу, если они совершены уполномоченными на то лицами.

      Все приложения и дополнительные соглашения являются

      неотъемлемой частью настоящего договора.

      23. В случае если наниматель произвел за счет собственных

      средств и с согласия балансодержателя и письменного разрешения

      уполномоченного органа по государственному имуществу (местных

      исполнительных органов) улучшения, неотделимые без вреда для объекта,

      наниматель имеет право после прекращения договора на возмещение

      балансодержателем стоимости этих улучшений, если иное не

      предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

      Отделимые улучшения объекта, произведенные нанимателем,

      являются его собственностью.

      Стоимость неотделимых улучшений, произведенных нанимателем без

      согласия наймодателя и балансодержателя, возмещению не подлежит, если

      иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

      24. Начисления арендной платы за сдачу в имущественный наем

      (аренду) производятся до момента возврата объекта балансодержателю по

      акту приема-передачи объекта. Акт приема-передачи, подписанный

      нанимателем и балансодержателем и утвержденный наймодателем, является

      документом, подтверждающим факт расторжения и окончания договора

      имущественного найма (аренды).

6-1. Форс-мажор

      Сноска. Типовой договор дополнен главой 6-1 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 31.08.2023 № 156 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      24-1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, пожар, эмбарго, война или военные действия, издание нормативных правовых актов государственными органами, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению обязательств), при условии, что Стороны приняли все зависящие от них меры для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

      24-2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору переносится на срок соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

      24-3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение тридцати календарных дней письменно информирует другую Сторону о наступлении таких обстоятельств.

      24-4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону возможности ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

7. Порядок рассмотрения споров

      25. Споры между сторонами, которые могут возникнуть из

      настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров,

      а при недостижении согласия – в судебном порядке.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

НАЙМОДАТЕЛЬ:
Руководитель _____________________
(наименование наймодателя)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
 (местонахождение)
__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии в
документе, удостоверяющем личность)
__________________________________
 (подпись)

НАНИМАТЕЛЬ:
_______________________________
_______________________________
(наименование и местонахождение
нанимателя)
_______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии в
документе, удостоверяющем личность)
_______________________________
 (подпись)