Туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 255 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 9 сәуірде № 10648 тіркелді.

      "Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы" 2001 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабы 13) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Туризм индустриясы департаменті:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде заңнамамен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарында және "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. "Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың мемлекеттік тізбесі және туристік маршруттар мен жолдардың мемлекеттік тізбесін жасау және жүргізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің міндетін атқарушының 2008 жылғы 23 қазандағы № 01-08/180 бұйрығының күші жойылды деп танылсын (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5350 тіркелген, 2008 жылғы 28 қарашадағы № 182 (1408) "Заң газеті" газетінде жарияланған)

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму бірінші вице-министріне.

      5. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Инвестициялар және даму министрі
Ә. Исекешев

  Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2015 жылғы 27 ақпандағы
№ 255 бұйрығымен бекітілген

Туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы

1. Жалпы ережелер

      1. Туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімін қалыптастыру және жүргізу туралы осы қағидалары "Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы" 2001 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

      2. Туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімі (бұдан әрі - тізілім) туристік маршруттар мен соқпақтарды есепке алу құжаты болып табылады.

2. Тізілімді қалыптастыру және жүргізу тәртібі

      3. Тізілім туристің (саяхат кезінде) танымдық, спорттық, эстетикалық не өзге де мақсаттармен өту, қарау үшін белгіленген географиялық мекендердің, болу объектілерінің тізбесін көрсететін белгіленген маршруттар мен соқпақтардан қалыптастырылады.

      4. Осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша тізілім облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарымен (бұдан әрі - әкімдіктер) жүргізіледі.

      Тізілім жүргізудің астарында:

      1) туристік маршруттар мен соқпақтар туралы мәліметтерді енгізу;

      2) тізілімді туристік маршруттар мен соқпақтар туралы мәліметтер өзгерген кезде жаңарту;

      3) әкімдіктердің интернет - ресурсында тізілімді орналастыру және оны жүйелі түрде жаңарту түсіндіріледі.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Мәдениет және спорт министрінің 04.12.2018 № 344 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Тізілім қағаз және электронды тасығыштарда жүргізіледі. Тізілімнің барлық беттері қағаз түрінде нөмірленеді, тігіледі, соңғы бетінде парақтардың саны көрсетіледі және мөр басылады.

      Ескерту. 5-тармақта орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді – ҚР Мәдениет және спорт министрінің 04.12.2018 № 344 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      6. Тізілім мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі, өшірусіз және түзетулерсіз толтырылады.

      7. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша әкімдіктер тізілімге енгізілген мәліметтерді ұсынады.

  Туристік маршруттар мен
соқпақтардың мемлекеттік
тізілімін қалыптастыру және
жүргізу қағидасының қосымшасы

      Нысан

Туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімі

Туристік қызметтің түрі

Туристік маршрут пен соқпақтардың атауы

Бару мақсаты

Туристің жүру жолы

Туристік маршрут пен соқпақтың ұзақтығы

Өзге де мәліметтер

1

2

3

4

5

6

7
      М.О. қолы

Об утверждении Правил формирования и ведения государственного реестра туристских маршрутов и троп

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 255. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2015 года № 10648.

      В соответствии с подпунктом 13) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2001 года "О туристской деятельности в Республике Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения государственного реестра туристских маршрутов и троп.

      2. Департаменту индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан обеспечить:

      1) в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан, направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан";

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящего приказа.

      3. Признать утратившим силу приказ исполняющего обязанности Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 23 октября 2008 года № 01-08/180 "Об утверждении Правил формирования и ведения государственного реестра лиц, осуществляющих туристскую деятельность и государственного реестра туристских маршрутов и троп" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5350, опубликован в газете "Юридическая газета" от 28 ноября 2008 года № 182 (1582).

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр по инвестициям и


развитию Республики Казахстан

А. Исекешев


  Утверждены
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 255
 

Правила формирования и ведения государственного реестра
туристских маршрутов и троп
1. Общие положения

      1. Настоящие Правила формирования и ведения государственного реестра туристских маршрутов и троп разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2001 года "О туристской деятельности в Республике Казахстан".

      2. Государственный реестр туристских маршрутов и троп (далее - реестр) является документом учета туристских маршрутов и троп.

2. Порядок формирования и ведения реестра

      3. Реестр формируется из определенных маршрутов и троп следования туриста, представляющих собой перечень географических пунктов, объектов посещения, намеченных для прохождения, осмотра (в ходе путешествия) в познавательных, спортивных, эстетических либо иных целях.

      4. Реестр ведется местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы (далее – акиматы) по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

      Под ведением реестра понимается:

      1) внесение сведений о туристских маршрутах и тропах;

      2) обновление реестра при изменении сведений о туристских маршрутах и тропах;

      3) размещение реестра на интернет - ресурсе акиматов и его систематическое обновление.

      Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным приказом Министра культуры и спорта РК от 04.12.2018 № 344 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях. Все страницы реестра в бумажном виде пронумеровываются, прошнуровываются, на последней странице указывается количество листов и скрепляется печатью.

      Сноска. Пункт 5 в редакции приказа Министра культуры и спорта РК от 04.12.2018 № 344 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Реестр ведется на государственном и русском языках, заполняется без подчисток и помарок.

      7. По обращениям физических и юридических лиц, акиматами представляются сведения, включенные в реестр.

  Приложение
к Правилам формирования и ведения
государственного реестра туристских
маршрутов и троп

      Форма

Государственный реестр туристских маршрутов и троп

Вид туристской

деятельности

Наименование туристского маршрута

и тропы

Цель посещения

Путь следования

туриста

Продолжительность туристского

маршрута и тропы

Иные сведения

1

2

3

4

5

6

7
      М.П. подпись