Камералдық бақылау жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 598 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 29 желтоқсанда № 12599 болып тіркелді.

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 14-бабы 9) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 16.07.2021 № 681 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Қоса беріліп отырған Камералдық бақылау жүргізу қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп пен аудит әдіснамасы департаменті (А.Т. Бектұрова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тіркеуді;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық оның мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Б. Сұлтанов

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2015 жылғы 30 қарашадағы
№ 598 бұйрығымен
бекітілген

Камералдық бақылау жүргізу қағидалары

      Ескерту. Қағида жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 28.04.2022 № 454 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Камералдық бақылауды жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 14-бабының 9)-тармақшасына сәйкес әзірленді және камералдық бақылауды жүргізу тәртібін айқындайды.

      2. Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) камералдық бақылау – ақпараттық жүйелердің деректерін, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі туралы мәліметтерді талдау және салыстыру негізінде ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі (бұдан әрі – уәкілетті орган) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектісіне (бұдан әрі – мемлекеттік аудит объектісі) бармай жүзеге асыратын бақылаудың өзге нысаны;

      2) камералдық бақылау тәуекелдерінің бейіні (бұдан әрі – тәуекел бейіні) – мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі туралы мәліметтерді талдау жолымен айқындалған және белгілі бір бұзушылықтарды анықтау мақсатында әзірленетін деректерді таңдау шарттарының жиынтығы;

      3) мемлекеттік сатып алу веб-порталы (бұдан әрі – веб-портал) – мемлекеттік сатып алудың электрондық қызметтеріне қол жеткізудің бірыңғай нүктесін ұсынатын мемлекеттік органның ақпараттық жүйесі;

      4) тәуекел – қаржылық бұзушылықтарға, бюджет қаражатын ұрлауға (ысырап етуге) және мемлекетке экономикалық залал келтіруге әкеп соғатын мүмкін Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасын сақтамау, оқиғаның немесе іс-қимылдың объектіге және мемлекеттік аудит нысанасына және нысанасына қолайсыз әсер ету ықтималдығы, сондай-ақ мемлекеттік органдардың бағдарламалық құжаттарында және стратегиялық жоспарларында көзделген нысаналы индикаторлар мен көрсеткіштерге қол жеткізбеу немесе толық көлемде орындамау ықтималдығы;

      5) тәуекелдерді басқару жүйесі – тиісті жылға арналған мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыруды және мемлекеттік аудит жүргізуді, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының өзге де қызметін қамтамасыз ететін, мемлекеттік аудиттің неғұрлым басым бағыттарына ресурстарды іріктеу, оңтайлы бөлу қағидаттарына негізделетін, қолда бар тәуекелдер жиынтығын жан-жақты талдауды, оларды сәйкестендіру мен бағалауды, ден қою шараларын әзірлеу мен қабылдауды, қабылданған шаралар нәтижелерінің тиімділігіне мониторингті қамтитын әкімшілендіру жүйесі;

      6) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – Ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау, мемлекеттік сатып алу, аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді заңнамада көзделген шекте жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы;

      7) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы (бұдан әрі – уәкілетті органның ведомствосы) – құзыреті шегінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау, мемлекеттік сатып алу, мемлекеттік мүлік, аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласында, сондай-ақ уәкілетті орган айқындайтын бюджеттік бағдарламалар және (немесе) тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша бірыңғай мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу саласында іске асыру және бақылау функцияларын жүзеге асыратын уәкілетті органның ведомствосы.

      3. Осы Қағидаларда пайдаланылатын 2 тармағында көрсетілмеген ұғымдар Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде, Қазақстан Республикасынының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде, Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасында айқындалатын мәндерде қолданылады.

      4. Камералдық бақылаудың мақсаты бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу және жол бермеу, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын мемлекеттік аудит объектісін беру және мемлекеттік аудит объектілеріне әкімшілік жүктемені төмендету болып табылады.

2-тарау. Камералдық бақылауды жүргізу тәртібі

      5. Камералдық бақылауды уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі (бұдан әрі – аумақтық бөлімше) Заңның 14-бабы 3)-тармақшасының және "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының заңының (бұдан әрі – Мемлекеттік сатып алу туралы заң) 16-бабы 5)-тармақшасының негізінде мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі бойынша, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану нәтижелері бойынша әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді салыстыру жолымен мемлекеттік аудит объектісіне бармастан, тұрақты негізде жүргізеді.

      6. Камералдық бақылауды жүргізу барысында бұзушылықтарды анықтау осы Қағидаларға 1-қосымшада келтірілген камералдық бақылау тәуекелдері бейіндерінің тізбесіне сәйкес жүзеге асырылады.

      7. Камералдық бақылаудың ден қою шаралары Заңның 30-бабының 4-тармағында көзделген.

      8. Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін камералдық бақылау мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасалғанға дейін жүргізіледі.

      9. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасалғаннан кейін бұзушылықтар анықталған кезде Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес электрондық мемлекеттік аудит немесе Заңның 18-бабы 5-тармағының 3)-тармақшасына сәйкес мемлекеттік аудит жүргізіледі.

      10. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған кезде аумақтық бөлімше анықталған бұзушылықтардың сипаттамасын қоса бере отырып, осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) рәсімдейді және мемлекеттік аудит объектілеріне жібереді және веб-порталда автоматты түрде тіркейді.

      11. Хабарлама бұзушылықтар анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісіне жіберіледі.

      12. Хабарламаны мемлекеттік аудит объектісі, ол мемлекеттік аудит объектісіне тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындайды.

      Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды мемлекеттік аудит объектісіне хабарлама тапсырылған күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде дербес жойған кезінде, лауазымды тұлға әкімшілік жауаптылыққа тартылуға жатпайды.

      13. Хабарламада көрсетілген мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау элементтері және бұзушылықтарды жою тәсілдері осы Қағидаларға 3-қосымшада көрсетілген.

      Хабарламаның орындалуы туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды қоса бере отырып) мемлекеттік аудит объектісі хабарламаны жіберген аумақтық бөлімшеге осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша веб-портал арқылы ұсынады.

      13-1. Хабарламаның орындалуын растауды ведомствоның аумақтық бөлімшелері объектіден хабарламаны орындау жөніндегі ақпарат келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей веб-портал арқылы жүзеге асырады.

      Ескерту. 2-тарау 13-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 26.12.2023 № 1318 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Мемлекеттік сатып алудың уақтылы және толық орналастыру жылдық жоспарын камералдық бақылау тиісті бюджет (даму жоспары) немесе жеке қаржыландыру жоспары бекітілген (нақтыланған) күннен бастап он бес жұмыс күні өткеннен кейін жүргізіледі.

      Мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын камералдық бақылау тиісті бюджет бекітілгенге (нақтыланғанға) дейін тиісті бюджет комиссиясының оң ұсынысы шығарылған күннен бастап он бес жұмыс күні өткеннен кейін жүргізіледі.

      15. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүргізілетін мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтер веб-порталға орналастырылған күннен бастап мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін жүргізіледі.

      16. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен және (немесе) тауар биржалары арқылы мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберілген күнінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

      17. Конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау мынадай бағыттар бойынша жүргізіледі:

      1) бірінші бағыт:

      конкурс (аукцион) жарияланған күннен бастап конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттама) жобасын алдын ала талқылау кезеңінде ескертулерді қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін;

      конкурстық құжаттаманың жобасына алдын ала талқылау жүзеге асырылмаған жағдайда, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру мәтіні орналастырылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде;

      2) екінші бағыт – конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы веб-порталға орналастырылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде;

      3) үшінші бағыт – веб-порталда алдын ала рұқсат хаттамасы орналастырылған күннен бастап жеті жұмыс күн ішінде;

      4) төртінші бағыт, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде камералдық бақылау жүргізу кезінде – Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 47-бабының 5-тармағында көзделген шағымдар бойынша – Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 47-бабының 2-тармағында белгіленген мерзім өткен күннен бастап он жұмыс күні ішінде.

      18. Қағидалардың 17-тармағының 4)-тармақшасы шеңберінде камералдық бақылау жүргізу кезінде уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі камералдық бақылау жүргізу мерзімі өткенге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік сатып алу веб-порталында Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 47-бабының 5-тармағына сәйкес түскен шағымдарға жауап жобасын және (немесе) әлеуетті өнім берушілердің/мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылардың қатысуымен алдын ала талқылау үшін хабарлама жобасын орналастырады.

      Орындаушының және уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі бірінші басшысының немесе оның орнындағы адамның бұзушылықтардың жоқтығы туралы белгісі веб-порталда камералдық бақылаудың аяқталуы болып танылады.

      Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаға уәкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің бірінші басшысы немесе оның орнындағы адам қол қояды.

      18-1. Хабарламаның орындалуын бақылауды ведомствоның аумақтық бөлімшесінің басшысы немесе оның міндетін атқарушы тұлға веб-порталда белгі қойып жүзеге асырады.

      Ескерту. 2-тарау 18-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 26.12.2023 № 1318 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      19. Камералдық бақылау жүргізу кезінде осы Қағидалардың 17-тармағына сәйкес тиісті бағыт бойынша камералдық бақылау жүргізу кезеңінде шағым берген тұлғаның дәлелдері ескеріледі.

      Камералдық бақылау жүргізу кезінде алдыңғы бағыттар бойынша шағымның дәлелдері қаралмайды. Мұндай шағым Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамасына сәйкес электрондық мемлекеттік аудит шеңберінде қаралады.

      20. Тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жалпыға бірдей қолжетімді ақпараттық жүйелер арқылы, оның ішінде веб-портал арқылы Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 47-бабына сәйкес беріледі.

      21. Осы Қағидалардың 17-тармағының 4)-тармақшасының үшінші абзацта көрсетілген шағымдар Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 47-бабының 5-тармағында белгіленген аумақтық бөлімшемен шағымдарды қарау тәртібінде қаралады.

      Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 47-бабының 2-тармағында белгіленген мерзім өткеннен кейін тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағымдану кезінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамасына сәйкес электрондық мемлекеттік аудит шеңберінде қаралады.

      Конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына әлеуетті өнім берушілердің шағымдары, оның ішінде оларда көрсетілген Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 22-бабында айқындалған тәртіппен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасына ескертулер берілмеген біліктілік талаптары қарауға жатпайды.

      22. Аумақтық бөлімшенің шағымды қарау нәтижелері бойынша жауап жобасымен және (немесе) хабарлама жобасымен келіспеген кезде Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің (кейін – ӘРПК) 73-бабының 1-тармағының 2)-тармақшасына сәйкес әлеуетті өнім беруші/ұйымдастырушы шағымға жауап жобасы және (немесе) хабарлама жобасы орналастырылған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей ақпараттық жүйелер арқылы келіспеу туралы ұстанымын білдіреді.

      23. Тыңдау рәсімі Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 47-бабының 5-тармағында белгіленген тәртіппен қаралған шағымға жауап жобасы (бұдан әрі –шағымдарға жауаптар) мен ӘРПК 73-бабымен сәйкес хабарлама жобасы орналастырылған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде ақпараттық жүйелер арқылы жүргізіледі.

      24. Аумақтық бөлімше тыңдау рәсімінің нәтижелері бойынша осы Қағидалардың 23-тармағында белгіленген мерзімнің соңғы жұмыс күнінде веб-порталда осы Қағидалардың 22-тармақта көзделген позициялары туралы ақпаратты және аумақтық бөлімшенің ұсынылған ұстанымдары бойынша егжей-тегжейлі негіздемесін қамтитын тыңдау хаттамасын орналастырады.

      Келіспеушілік туралы айқын ұстанымдар болмаған кезде, веб-порталда жарияланған хабарламалар мен жауаптар мемлекеттік сатып алуға қатысушыларға бағытталады.

      Келіспеушіліктерді қарастыру нәтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі қабылданады:

      1) шағымдар/хабарламалар жауаптарының жобасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді;

      2) себебін көрсете отырып, келіп түскен ұстанымдарды қабылдамайды.

      Мемлекеттік сатып алуға қатысушылар осы тармақта көрсетілген, қабылданған шешімдер туралы веб-портал арқылы автоматты түрде хабардар етіледі.

3-тарау. Камералдық бақылаудың сапасын бақылау және мемлекеттік сатып алуға қатысушылардың шағымдарын қарау сапасына бақылау

      25. Уәкілетті органның ведомствосы осы Қағидалардың 32-тармағының 1-абзацында белгіленген мерзім өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде баяндалған талаптар мен дәлелдерді ескере отырып, осы Қағидалардың 32-тармағының шеңберінде камералдық бақылаудың сапасын бақылауды және шағымдарды қарау сапасын бақылауды жүзеге асырады.

      Сапаны бақылау жүргізілген жағдайда хабарламаны орындау мерзімі, сондай-ақ шарт жасасу мерзімі ол аяқталғанға дейін тоқтатыла тұрады.

      26. Жүргізілген сапаны бақылау нәтижелері бойынша уәкілетті органның ведомствосы сапаны бақылау қорытындысын шығарады, ол автоматты түрде веб-портал арқылы тіркеледі және уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесінің мекенжайына жіберіледі.

      Уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі сапаны бақылау қорытындысына сәйкес осындай шешім қабылданған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде:

      1) хабарламаның күшін жояды;

      2) сапаны бақылау қорытындысына сәйкес хабарлама жібереді;

      3) хабарламаға өзгерістер (толықтырулар) енгізеді.

      Уәкілетті органның ведомствосы осы тармақта көзделген мерзімде сапа бақылауының шығарылған қорытындысы болмаған жағдайда, ведомствоның аумақтық бөлімшесі камералдық бақылау нәтижелері бойынша қабылданған шешімдерді сапа бақылауынан өтті деп таниды.

      27. Хабарламада, оның ішінде осы Қағидалардың 26-тармағының 3) тармақшасына сәйкес жіберілген хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі веб-портал арқылы Заңның 11-1-тарауында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарға қарсылықты уәкілетті органның жанындағы Апелляциялық комиссияға (бұдан әрі – Апелляция комиссиясы) береді.

      Ведомствоның аумақтық бөлімшесі осы Қағидалардың 26-тармағының 3) тармақшасына сәйкес хабарламаға өзгерістер (толықтыру) енгізген кезде аудит объектісі осындай шешім қабылданған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық білдіруге тиісті өзгерістер (толықтырулар) енгізеді.

      Аудит объектісі қарсылық дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелерін веб-портал арқылы ұсынады.

      Ескерту. 27-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 26.12.2023 № 1318 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

4-тарау. Камералдық бақылау нәтижелеріне шағымдану тәртібі

      28. Қарсылық Заңның 11-1-тарауында және Заңның 58-1-бабына сәйкес уәкілетті орган бекітетін ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган жанындағы апелляциялық комиссия туралы ережеде айқындалған тәртіппен және мерзімде қаралады, 2020 жылдың 20 наурызынан № 302 Қазақстан Респбуликасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің "Аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке, ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаға қарсылықтарды және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдануды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның құрамын және ол туралы ережені бекіту туралы" бұйрығымен (2020 жылдың 26 наурызынан нормативтік құқықтық актлерінде мемлекттік тіркеу тізілімінде № 20171 болып тіркелді).

      29. Хабарламаны орындау мерзімі қарсылықты қарау кезеңіне тоқтатыла тұрады.

      30. Қарсылықтарды қарау нәтижелері бойынша Апелляциялық комиссиямен мынадай шешімдердің бірі қабылданады:

      1) мемлекеттік аудит объектісі шағымданатын барлық мәселелер қанағаттандырылған жағдайда – қарсылықты қанағаттандыру туралы;

      2) мемлекеттік аудит объектісі дауланатын мәселелерді ішінара қанағаттандырған жағдайда – қарсылықты ішінара қанағаттандыру туралы;

      3) мемлекеттік аудит объектісі даулап отырған барлық мәселелер Заңның 58-5-бабында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қанағаттандырылмаған жағдайларда – осындай шешім қабылдауды негіздей отырып, қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.

      Қарсылықты қарау нәтижелері осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қарсылықты қарау нәтижелері бойынша қорытындымен (бұдан әрі – қорытынды) ресімделеді.

      Қорытынды автоматты түрде тіркеледі және мемлекеттік аудит объектісіне веб-портал арқылы жіберіледі.

      31. Осы Қағидалардың 30-тармағының 1)-тармақшасында көзделген хабарлама:

      1) хабарламада көрсетілген барлық бұзушылықтар дауланған жағдайда күші жойылды;

      2) хабарламада көрсетілген, қарсылықпен дауланбайтын бұзушылықтарды жою бөлігінде орындалған жағдайларда бұзылуы мүмкін.

      Осы Қағидалардың 30-тармағының 2)-тармақшасында көзделген хабарлама қарсылықтың қанағаттандырылмаған дәлелдері бойынша бұзушылықтарды жою бөлігінде орындалуға жатады.

      Осы Қағидалардың 30-тармағының 3)-тармақшасында көзделген хабарламаны мемлекеттік аудит объектісі толық көлемде орындауға тиіс.

      Хабарламаға ішінара қарсылық болған кезде дауланбаған хабарлама бұзушылықтары жойылуға жатады.

      Осы Қағидалардың 30-тармағының 2) және 3)-тармақшаларында көзделген шешімдерді қабылдау кезінде уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесінің осы Қағидалардың 26-тармағы екінші абзацының 1) тармақшасында көзделген әрекетінің күші жойылады, ал хабарлама осы Қағидалардың осы тармағына сәйкес орындалуға жатады.

      32. Осы Қағидалардың 17-тармағының 4)-тармақшасында көзделген шағымды қарау нәтижелері бойынша шешіммен және (немесе) аумақтық бөлімше жіберген хабарламамен келіспеген кезде тиісті конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім беруші қажет болған жағдайда уәкілетті органның ведомствосына жалпыға қолжетімді ақпараттық жүйелер, оның ішінде веб-портал арқылы аумақтық бөлімшенің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және актілеріне (шешімдеріне) 7-қосымша нысаны бойынша шағым мемлекеттік аудит объектісі хабарлама алған күннен бастап не шағымды қарау нәтижелері бойынша шешім алынған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі.

      Шағымды қарау нәтижелері бойынша шешіммен және (немесе) аумақтық бөлімше жіберген хабарламамен келіспеген кезде шағым осы-тармақтың 1-абзацында көзделген мерзім өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралады.

      Осы-тармақтың бірінші бөлігінде көзделген мерзім өткеннен кейін келіп түскен шағымдар ӘРПК 14-тарауына сәйкес қаралады.

      Шағымды қарау нәтижелері бойынша ведомствоның аумақтық бөлімшесінің атына сапаны бақылау қорытындысы жіберіледі.

      Қағидалардың 22-тармағында айқындалған тәртіппен жауап жобасына келіспеу туралы бұрын ұстанымдар білдірілмеген аумақтық бөлімшенің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және актілеріне (шешімдеріне) әлеуетті өнім берушілердің шағымдары қарауға жатпайды.

      Хабарламаны орындау мерзімі, сондай-ақ шарт жасасу мерзімі Қағидалардың 17-тармағының 4)-тармақшасына сәйкес жүргізілген камералдық бақылау нәтижелері бойынша хабарлама алған/шешім шығарылған күннен бастап бес жұмыс күніне тоқтатыла тұрады.

      Шағымды қарау нәтижелері бойынша уәкілетті органның ведомствосы мынадай:

      1) шағымды толық немесе ішінара қанағаттандыру туралы. Шағым ішінара қанағаттандырылған кезде, қабылданған шешімге дәйектеме беріледі;

      2) мұндай шешім қабылдауды негіздей отырып, шағымды қанағаттандырудан бас тарту туралы шешімдердің бірін қабылдайды.

      33. Уәкілетті орган ведомствосының шешімімен және (немесе) осы Қағидалардың 26-тармағы екінші бөлігінің 2) және 3) тармақшаларына сәйкес жіберілген аумақтық бөлімшенің хабарламасымен келіспеген кезде жалпыға қолжетімді ақпараттық жүйелер арқылы, оның ішінде осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша веб-портал арқылы тиісті конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім беруші шағым, мемлекеттік аудит объектісі Апелляциялық комиссияға қарсылық береді не сотқа жүгінеді.

      Ескерту. 33-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 26.12.2023 № 1318 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

5-тарау. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру

      34. Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес хабарламаның белгіленген мерзімде орындалмауы мемлекеттік аудит объектілерінің бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен тоқтата тұруға әкеп соғады.

      Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоттары (корреспонденттіктерді қоспағанда) бойынша шығыстық операцияларды тоқтата тұру Заңның 32-бабының 2-тармағында көзделген шығыс операцияларын қоспағанда мемлекеттік аудит объектілерінің барлық шығыс операцияларына қолданылады.

      35. Тиісті аумақтық бөлімше Заңның 31-бабының 2-тармағында көрсетілген мерзім аяқталған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органның ведомствосына осы Қағидалардың 12-тармағында көзделген мерзімде хабарламалардың орындалмауының белгіленген фактілері туралы жазбаша хабарлайды.

      36. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоттары (корреспонденттіктерді қоспағанда) бойынша шығыстық операцияларды тоқтата тұру туралы өкім (бұдан әрі – Өкім) хабарламаның белгіленген мерзімде орындалмау фактілері расталған жағдайда осы Қағидалардың 35-тармағымен көзделген хат алынған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде қалыптастырылады.

      37. Өкім "Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның мемлекеттік аудит объектілерінің бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімінің нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 596 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша енгізіледі (Мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 12606 болып тіркелген).

      38. Өкім бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті органға, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктерге немесе ұйымдарға қағаз тасығышта немесе электрондық түрде оны қалыптастыру күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде ақпараттық коммуникациялық желі бойынша беру арқылы жіберіледі.

      Өкім мынадай мәліметтерді: реттік нөмірі, өкімнің нөмірі, өкімнің күні, өкімнің мәртебесі, жөнелту тәсілі, жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) мемлекеттік аудит объектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН), мемлекеттік аудит объектісінің атауы, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктің немесе ұйымның атауы, қабылдамау/бас тарту себебі, қабылдамау/бас тарту күні, қабылдамау себебі, қабылдамау нөмірі, қабылдамау күні, осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қабылдамау мәртебесін қамтитын өкімдер тіркеу журналында тіркелуі тиіс.

      39. Өкім бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктердің немесе ұйымдардың орындалуына жатады.

      40. Өкім бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған кодтары мен шоттары, сондай-ақ банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру себептерін жою күнінен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктерге немесе ұйымдарға Өкімнің күшін жою туралы құжатты жіберу жолымен уәкілетті орган күшін жояды.

      Өкімнің күшін жою туралы құжат мыналарды қамтиды: осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Уәкілетті орган ведомствосының атауы мен БСН, мемлекеттік аудит объектісінің атауы мен ЖСН/БСН, өкімнің нөмірі мен күні, шығыс операцияларын қайта бастау қажет мемлекеттік аудит объектісінің коды мен шоттарының нөмірі, уәкілетті орган басшысының не оның орнындағы адамның мөрімен куәландырылған қолтаңбасы.

      41. Қазақстан Республикасының банктік заңнамасына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоты жабылған жағдайда бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банк немесе ұйым уәкілетті органның ведомствосына өкімді қайтарады.

6-тарау. Есепке алу және есептілік

      42. Есепке алу мен есептілікті жүргізу мақсатында, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану үшін шағымдар мен қарсылықтарды қарау туралы камералдық бақылау мәліметтері мен материалдары веб-порталда жинақталады.

      43. Уәкілетті органның ведомствосы камералдық бақылау нәтижелерін Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасының талаптарын қамтамасыз етуді ескере отырып, уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етеді.

  Камералдық бақылау
жүргізу қағидаларына
1-қосымша

Камералдық бақылау тәуекелдері бейіндерінің тізбесі

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.02.2024 № 108 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Камералдық бақылау тәуекел бейінінің атауы

Камералдық бақылау тәуекел бейінінің деректерін таңдау шарттары

Камералдық бақылау тәуекел бейінінің бұзылуы

1.

Ұйымдастырушыны, тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада көзделмеген біліктілік талаптары мен шарттарын белгілеуі.

1. Конкурс (аукцион) тәсілімен жарияланған мемлекеттік сатып алу.
2. Мемлекеттік сатып алудың нысанасы тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер болып табылады.
3. Ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) біліктілік талаптары мен шарттарын "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 9 және 21-баптарын, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттарын бұза отырып көрсетуі.

Ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамада біліктілік талаптары мен шарттарын көрсетуі:
1) әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алуға қатысуын шектейді және негізсіз қиындатады;
2) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайды;
3) мыналар, оның ішінде:
- әлеуетті өнім берушілерге қойылатын кез келген өлшенбейтін сандық және (немесе) әкімшілендірілмейтін талаптарды белгілеу;
- тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауар шығарылған жердің атауына және сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесілігін айқындайтын өндірушінің атауына нұсқаулардың мазмұнын,
- мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттарын бұзу әлеуетті өнім берушілердің санын шектеуге әкеп соғады.
Заңның 9 және 21-баптарын, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттарын бұзу.

2.

Конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) жобасына алдын ала талқылау хаттамасында тиісті ескертулер болған кезде тапсырыс берушінің, ұйымдастырушының Заңды бұза отырып, конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) бекітуі.

1. Алдын ала талқылау хаттамасы қалыптастырылған конкурс (аукцион) тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Алдын ала талқылау хаттамасы конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) жобасына ескертулерден тұрады.
3. Бекітілген конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасына алдын ала талқылау хаттамасында көрсетілген мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманың бұзылуы белгіленген.

Конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) жобасына алдын ала талқылау хаттамасында тиісті ескертулер болған кезде тапсырыс берушінің, ұйымдастырушының Заңды бұза отырып, конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) бекітуі.
Заңның 22-бабының 2-тармағын бұза отырып, шешім қабылдамау не қабылдау.

3.

Заңның 51-бабының талаптарын бұза отырып әлеуетті өнім берушілер арасында тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруы

1. Нысанасы тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлері болып табылатын мемлекеттік сатып алу.
2. Заңның 51-бабының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім берушілер арасында мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылады.

Ұйымдастырушының тапсырыс берушінің Заңның 51 - бабының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім берушілер арасында тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруы

4.

Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде лоттарға бөлмеу.

1. Конкурс тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жарияланған мемлекеттік сатып алу.
2. Заңның 20-бабында көзделген жағдайларда тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде лоттарға бөлмеу.

Ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды Заңның 20-бабын бұза отырып, лоттарға бөлмеуі.

5.

Әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұза отырып, оның қабылданбауына әкеп соққан шешімді қабылдау.

1. Қорытындылар туралы хаттама ресімделген конкурс (аукцион) тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес комиссия әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін не сәйкес келмейтін конкурстық өтінімін (аукциондық өтінімін) тану туралы шешім қабылдады.

Конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) Заңның 10, 27 және 33- баптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12590 болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының (бұдан әрі - Қағидалар) 55 және 238-тармақтарын және Қағидаларға 4 - қосымшаның 41-тармағын бұза отырып әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімін қабылдамауы.

6.

Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұза отырып, әлеуетті өнім берушіге рұқсат беру туралы шешім қабылдау.

1. Қорытындылар туралы хаттама ресімделген конкурс/аукцион тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес комиссия әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) конкурстық өтінімін (аукциондық өтінімін) біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келеді деп тану туралы шешім қабылдады.

Конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) Заңның 10, 27 және 33-баптарын, сондай-ақ Қағидалардың 55-тармағын және 238-тармағын және Қағидаларға 4-қосымшаның 41-тармағын бұза отырып әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) конкурсқа (аукционға) қатысуға өтініміне рұқсат беруі.

7.

Шартты жеңілдіктерді қолданбау немесе құқыққа сыйымсыз қолдану.

1. Қорытындылар туралы хаттама ресімделген, бұл ретте олар өтті деп танылған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу.
2. Конкурстық комиссияның өнім берушінің конкурстық баға ұсынысына Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген өлшемшарттардың салыстырмалы мәнін қолдануының не қолданбауының негізділігі.

Конкурстық комиссияның әлеуетті өнім берушіге шартты жеңілдіктерді Заңның 21-бабын, сондай-ақ Қағидалардың 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 287, 288, 289-тармақтарын бұза отырып, құқыққа сыйымсыз қолдануы не қолданбауы.

8.

Алдын ала рұқсат беру хаттамасында конкурстық өтінімдерді қабылдамаудың егжей-тегжейлі себептерін көрсетпеу.

1. Алдын ала рұқсат беру хаттамасы қалыптастырылған конкурс тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Қалыптастырылған және жарияланған алдын ала рұқсат беру хаттамасында:
1) қабылдамау себептерін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, оның ішінде біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттар көрсетілген біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілердің тізбесі;
2) әлеуетті өнім берушіге веб-портал арқылы ұсыну және біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтіру қажет құжаттардың тізбесін қамтымайды.

Алдын ала рұқсат беру хаттамасы:
1) біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттар көрсетілген қабылдамау себептерінің егжей-тегжейлі сипатталарын;
2) Заңның 27-бабын, сондай-ақ Қағидалардың 222–тармағын бұза отырып, әлеуетті өнім берушіге веб-портал арқылы ұсыну және біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтіру қажет құжаттардың тізбесін қамтымайды.

9.

Күнтізбелік он бес күннен аз, сондай-ақ тауарды жеткізуге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге жұмсалатын мерзімнен аз тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі.

1. Заңның 13-бабы 1-тармағында көзделген тәсілдермен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің ең аз мерзімі күнтізбелік он бес күннен аз, сондай-ақ тауарды жеткізуге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге жұмсалатын мерзімнен аз болып айқындалған.

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу Заңның 43-бабының 22-тармағын бұза отырып өткізілді.

10.

Ұйымдасытырылуы мен өткізілуін мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы жүзеге асыруға тиіс орталықтандырылған мемлекеттік сатып алу.

Заңның 8-бабына сәйкес уәкілетті орган айқындайтын мемлекеттік сатып алуын бірыңғай мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар жүзеге асыратын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.

Заңның 8-бабына сәйкес уәкілетті орган айқындайтын мемлекеттік сатып алуын бірыңғай мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар жүзеге асыратын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.

11.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізу кезінде ақпаратты орналастыру тәртібі мен мерзімдерін бұзу.

Веб-порталда орналастырылған баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу бойынша ақпарат толық емес және/немесе Заңның 38 - бабы 1 - тармағында көзделген мерзімдер бұзылған.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ақпараттың толық орналастырылмауы, сондай-ақ Заңның 38-бабының 1-тармағында көзделген мерзімдердің бұзылуы.

12.

Баға ұсынысын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде лоттарға бөлінбеуі.

1. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Заңның 37-бабында көзделген жағдайларда тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде лоттарға бөлмеу.

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді Заңның 37-бабын бұза отырып лоттарға бөлмеуі.

13.

Техникалық ерекшелік баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде тауар таңбаларына, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына нұсқаулар қамтылады.

1. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасында тауар таңбаларына, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесілігін айқындайтын нұсқаулар қамтылады.

Заңның 38-бабының 2-тармағын бұза отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасында тауар таңбаларына, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесілігін айқындайтын нұсқаулар қамтылады.

14.

Мемлекеттік сатып алу туралы тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу–мемлекеттік сатып алудың тәсілін құқыққа сыйымсыз қолдану.
Заңның 41-бабын бұза отырып, тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру.

1. Тапсырыс беруші тікелей жасасу жолымен мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберді.
2. Тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу үшін негіздеме Заңның 39 - бабы 3-тармағының талаптарына сәйкес келмейді.
3. Осы Заңның 13-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 5) және 6) тармақшаларда көрсетілген өзге де тәсілдермен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың мүмкін болмау себептерін негіздемсіз, тікелей қорытынды жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру.

Заңның 39-бабының 3-тармағын бұза отырып, мемлекеттік сатып алу туралы тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу тәсілін құқыққа сыйымсыз таңдау.

15.

Биржалық тауарлар тізбесіне кіретін тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілін құқыққа сыйымсыз таңдау.

1. Тауар биржалары арқылы өткізілген тауарларды мемлекеттік сатып алу.
2. Сатып алынатын тауарлардың Биржалық тауарлар тізбесінде "Биржалық тауарлардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 26 ақпандағы № 142 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10587 болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген Биржалық тауарлар тізбесіне сәйкес келуі.

Биржалық тауарлар тізбесіне кіретін тауарларды мемлекеттік сатып алу Заңның 42-бабын бұза отырып жүзеге асырылды.

16.

Әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін оларға өз өтінімдерін сәйкес келтіруге құқық бермейтін негіздер бойынша құқыққа сыйымсыз қабылдамау.

1. Алдын ала рұқсат беру хаттамасы ресімделген конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Алдын ала рұқсат беру хаттамасына сәйкес комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді сәйкес келтіру құқығын ұсынбай әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) конкурстық өтінімін біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді деп тану туралы шешім қабылдады.

Конкурстық комиссияның әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімін Заңның 27-бабын, сондай-ақ Қағидалардың 221-тармағын бұза отырып қабылдамауы.

17.

Ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) талқылау қорытындылары бойынша конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) өзгерген жағдайда не техникалық ерекшеліктің орнына жобалау-сметалық құжаттама (жабдықтардың (тетіктердің, машиналардың) және еңбек ресурстарының негізгі түрлерінің тізбесі) болған кезде конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада көзделмеген біліктілік талаптары мен шарттарын белгілеуі.

1. Конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) жобасын алдын ала талқылау хаттамасы ресімделген конкурс (аукцион) тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Алдын ала талқылау хаттамасына сәйкес конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) жобасына ескертулер бар.
3. Ұйымдастыру шының (тапсырыс берушінің) конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) Заңның 9 және 21-баптарын, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттарын бұза отырып, конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қорытындылары бойынша біліктілік талаптары мен шарттарын көрсетуі.

Ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамада біліктілік талаптары мен шарттарын көрсетуі:
1) әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алуға қатысуын шектейді және негізсіз қиындатады;
2) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайды;
3) әлеуетті өнім берушілердің санын шектеуге, оның ішінде:
- әлеуеттік өнім берушілерге қандай болмасын санмен өлшенбейтін және (немесе) әкімшілендірілмейтін талаптар белгілеуге;
- тауарлық белгілер, қызмет көрсету белгілері, фирмалық атаулары, патенттері, пайдалы модельдері, өнеркәсіп үлгілері, тауардың шығу орнының атауы және өндірушінің атауы, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, қызметтің жеке әлеуетті өнім берушіге тиесілігін анықтайтын қамтуға әкеп соғатын.
4) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттарын бұзатын біліктілік талаптары мен шарттарын көрсетуі. Заңның 9 және 21-бабтарын, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттарын бұзу.

18.

Құндық мәндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің сегіз мың еселенген мөлшерінен асатын біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу.

1. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Сегіз мың еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі сатып алу сомасы.

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу Заңның 37-бабының 1-тармағын бұза отырып баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асырылды.

19.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезіндегі құқыққа сыйымсыз талаптар.

1. Жарияланған баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу.
2. Мемлекеттік сатып алудың нысанасы тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер болып табылады.
3. Ұйымдастыру шының (тапсырыс берушінің) Заңның 9-бабының 2-тармағын бұза отырып біліктілік талаптары мен шарттарын көрсетуі.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде біліктілік талаптарын белгілеу.

20.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) уақтылы орналастыру.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын веб-порталда орналастыру күнін тиісті бюджет (даму жоспары) немесе жеке қаржыландыру жоспары бекітілген күнмен салыстыру.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) таратылуы шектеулі ақпаратты қамтитын мәліметтерді қоспағанда, мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) немесе мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырмау.

21.

Мемлекеттік сатып алу көлемінің сәйкестігі.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарының көлемін тиісті бюджеттің (даму жоспарының) немесе жеке қаржыландыру жоспарының көлемдерімен салыстыру.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бюджетке (даму жоспарына) немесе жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес келмейтін көлемде мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасу талап етілетін экономикалық сыныптаманың ерекшеліктері (шығыстар баптары) бойынша жиынтығында бекіту (нақтылау).

22.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарының мазмұны.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарларын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарларын) мониторингілеу және талдау.

Жобалау-сметалық құжаттамасы бар жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған кезде тапсырыс беруші Заңның 5-бабы 5-тармағына сәйкес мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында):
1) қосылған құн салығын есепке алмай, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін бөлінген соманың отыз пайызы мөлшерінде алдын ала төлем (аванс) көрсетпеген;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттаманы мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырмаған.

23.

Мемлекеттік сатып алу туралы ақпаратты (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына енгізу

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарларын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарларын) мониторингілеу және талдау.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 31), 32) және 35) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтерді енгізу.

24.

Демпингтік баға есебін құқыққа сыйымсыз қолдану/қолданбау.

1. Конкурс тәсілімен өткізілген жұмыстарды жарияланған мемлекеттік сатып алу.
2. Ұйымдастыру шылардың конкурстық құжаттамада демпинг белгісін және демпингтік бағаны есептеу сомасын анықтамауы не дұрыс анықтамауы.

Заңның 26-бабын және Қағидалардың 73, 74, 75, 76, 78 және 79-тармақтарын бұзу.

25.

Мемлекеттік сатып алу Заң талаптарын бұза отырып, алдын ала біліктілік іріктеумен конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

1. Мемлекеттік сатып алу Заң талаптарын бұза отырып, алдын ала біліктілік іріктеумен конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру.
2. Мемлекеттік сатып алу алдын ала біліктілік іріктеумен конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу Заңның 31-бабының 1-тармағын бұза отырып жүргізіледі.

Заңның 31-бабы 1-тармағының талаптарын бұза отырып, мемлекеттік сатып алу алдын ала біліктілік іріктеумен конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

26.

Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұза отырып, әлеуетті өнім берушіні жіберу туралы шешім қабылдау, әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұза отырып, оны қабылдамауға және өлшемшарттар бойынша балдар есебін қолданбауға немесе құқыққа сыйымсыз қолдануға әкеп соққан шешім қабылдау

1. Қорытындылары туралы хаттама ресімделген мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша сатып алу тәсілімен мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс қызметтерін мемлекеттік сатып алу.
2. Комиссия қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) конкурстық өтінімін конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін не сәйкес келмейтін деп тану туралы шешім қабылдады.
3. Қағидалардың 411-тармағында көзделген техникалық ерекшеліктерді бағалау үшін конкурстық комиссия берген баллдардың санына байланысты конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстарына конкурстық комиссияның бағаны шартты төмендетуді қолданудың не қолданбаудың негізділігі.

1. Конкурстық комиссияның әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) конкурсқа қатысуға өтінімін Қағидалардың 413-тармағын бұза отырып қабылдамауы немесе жіберуі.
2. Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстарына Қағидалардың 411-тармағында көзделген техникалық ерекшеліктерді бағалау үшін конкурстық комиссия берген балдардың санына қарай бағаны шартты түрде азайтуды құқыққа сыйымсыз қолдануы не қолданбауы.

27.

Ұлттық стандарттарды, ал олар болмаған кезде сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге мемлекетаралық стандарттарды техникалық ерекшелікте көрсетпеу немесе дұрыс көрсетпеу.
Техникалық ерекшелікте өнім берушілерге жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну туралы талаптың көрсетілмеуі және/немесе дұрыс көрсетілмеуі.

1. Конкурс, аукцион тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жарияланған мемлекеттік сатып алу.
2. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу бойынша веб-порталда орналастырылған ақпарат.
3. Техникалық ерекшелікте ұлттық стандарттар, ал олар болмаған кезде сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекетаралық стандарттар көрсетілмеген немесе дұрыс көрсетілмеген.
4. Техникалық ерекшелікте жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну туралы өнім берушілерге қойылатын талап көрсетілмеген немесе дұрыс көрсетілмеген.

Заңның 21, 32, 38-баптарына сәйкес техникалық ерекшелікте ұлттық стандарттарды, ал олар болмаған кезде сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге мемлекетаралық стандарттарды көрсетпеу немесе дұрыс көрсетпеу.
Техникалық ерекшелікте өнім берушілерге жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну туралы талаптың көрсетілмеуі және/немесе дұрыс көрсетілмеуі.

28.

Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген шектеулер бойынша тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру.

1. Конкурс, аукцион тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жарияланған мемлекеттік сатып алу.
2. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу бойынша веб-порталда орналастырылған ақпарат.

Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген шектеулер бойынша тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру.

29.

Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) мемлекеттік сатып алу талаптарының мазмұнын өзгертетін өзгерістер және (немесе) Заңның 45-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген өзге де негіздер бойынша өнім берушіні таңдау үшін негіз болған ұсыныстар енгізу.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттар бойынша қосымша келісім жобасы.

Өткізілетін (өткізілген) мемлекеттік сатып алу талаптарының мазмұнын өзгертетін өзгерістері және (немесе) Заңның 45-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген өзге де негіздер бойынша өнім берушіні таңдау үшін негіз болған ұсыныстары бар мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша қосымша келісім жасасу.

30.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусым дағы № 110 бұйрығына "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсеті летін қызмет терді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалар ын бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 32733 болып тіркелген) (бұдан әрі – Дәрілік заттарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары) сәйкес дәрілік заттар мен медицина лық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұза отырып, оның қабылданбауына немесе жіберілуіне әкеп соққан шешім қабылдау

Комиссия қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алу кезінде әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) тендерлік (аукциондық) өтінімін біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келеді не сәйкес келмейді деп тану туралы шешім қабылдады.

Дәрілік заттарды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының 222, 223-тармағын бұза отырып, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) тендеріне (аукционына) қатысуға тендерлік (аукциондық) комиссияның өтінімді қабылдамауы
Тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның) Дәрілік заттарды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының 14-тармағын бұза отырып, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімін жіберуі.

31.

Әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұза отырып, оның қабылданбауына немесе жіберілуіне әкеп соқтыратын шешім қабылдау.

1. Қорытынды лардың хаттамасы ресімделген мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, мектептен тыс қосымша білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу
2. Комиссия қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) конкурстық өтінімін біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес не сәйкес емес деп тануы туралы шешім қабылдады.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 598 бұйрығымен бекітілген "Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, мектептен тыс қосымша білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу қағидаларын" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17948 болып тіркелген) (бұдан әрі-Тамақтандыруды ұйымдастыру қағидалары) 72, 180, 270, 360-тармақтарын бұзып, әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұза отырып шешім қабылдау

32.

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, мектептен тыс қосымша білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу бойынша көрсетілетін қызметтердің өнім берушісін таңдау жөніндегі өлшемшарттардың қолданбауы немесе құқыққа сыйымсыз қолдануы

1. Қорытындылардың хаттамасы ресімделген мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, мектептен тыс қосымша білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу
2. Комиссияның өнім берушінің баға ұсынысына Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, мектептен тыс қосымша білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу қағидаларында көзделген өлшемшарттардың салыстырмалы мәнін қолдануының не қолданбауының негізділігі

Комиссияның Тамақтандыруды ұйымдастыру кағидаларының 64, 172, 262, 352-тармақтарын бұза отырып, әлеуетті өнім берушіге балдарды құқыққа сыйымсыз қолдануы не қолданбауы.

33.

"Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – рұқсаттар туралы Заң) және Қағидаларының 37, 38 және 39 тармақтарының талаптарын бұза отырып, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру.

1. Тиісті рұқсаттың немесе қызметтің басталғаны туралы хабарламаның болуын талап ететін баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу рұқсаттар туралы Заңының және Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Қағидаларының 37, 38 және 39 тармақтарының талаптарын бұза отырып жүргізілген.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың рұқсаттар туралы Заңының және Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Қағидаларының 37, 38 және 39 тармақтарының талаптарын бұза отырып жүргізілуі.

34.

Негіздемелік келісімді пайдалана отырып, Мемлекеттік сатып алу Конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызмет терді мемлекет тік сатып алуды жүзеге асыру тәсілін құқыққа сыйымсыз таңдау (1 кезең).

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 17 қаңтардағы № 44 бұйрығымен бекітілген "Негіздемелік келісім пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу тауарлардың, жұмыстар дың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26525 болып тіркелген) (бұдан әрі - Негіздемелік келісім пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу тауарлардың, жұмыстар дың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі) негіздемелік келісімді пайдалана отырып, Заңның 31-1-бабының 1-тармағын бұза отырып, конкурс тәсілімен жүзеге асырылады.

Негіздемелік келісім пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін алу тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру негіздемелік келісімді пайдалана отырып, Заңның 31-1-бабының 1-тармағын бұза отырып, конкурс тәсілімен жүзеге асырылады.

35.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 18 қаңтардағы № 46 бұйрығымен бекітілген "Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26605 болып тіркелген) (бұдан әрі - Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі) Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілін құқыққа сыйымсыз таңдау

1. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 29 шілдедегі № 798 бұйрығымен бекітілген "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілін уәкілетті орган анықтайтын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19121 болып тіркелген), мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілін уәкілетті орган айқындайтын Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу
2. Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу Заңның 31-2-бабы 1-тармағын бұза отырып жүргізілген.

Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу Заңның 31-2-бабы 1-тармағын бұза отырып жүргізілген.

36.

Шет мемлекеттерден шығарылатын, тиісінше шетелдік әлеуетті өнім берушілер орындайтын, көрсететін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу кезінде Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген жағдайларда және шарттарда ұлттық режимді құқыққа сыйымсыз қолдану немесе қолданбау

"Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ұлттық режимнен алып қоюды белгілеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1178 қаулысын бұза отырып, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін ұлттық режимнен алып тасталуға жататын шет мемлекеттерден шыққан тауарлардың тізбесіне сәйкес ұлттық режимнен алып қоюды қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

Шет мемлекеттерден шығарылатын, тиісінше шетелдік әлеуетті өнім берушілер орындайтын, көрсететін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу кезінде Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген жағдайларда және шарттарда ұлттық режимді құқыққа сыйымсыз қолдану немесе қолданбау

  Камералдық бақылау
жүргізу қағидаларына
2-қосымша

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

      20___ жылғы "___" __________                                    № _____

      ____________________________________________________________________

      (Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның атауы) "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес

      ____________________________________________________________________

      (Мемлекеттік аудит объектісінің атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы. Заңның 31-бабының 2-тармағына сәйкес Сізге камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет. Қарсылықтарды қарау нәтижелері ескеріле отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған кезде хабарлама орындалды деп танылады. Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі – Қағидалар) 4–қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады. Осы Қағидалардың 27-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді. Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдарды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады. Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін. Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша ___ парақта. Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган аумақтық ведомствосының басшысы _____________________________ ___________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)) (қолы)

  Камералдық бақылау
нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды
жою туралы хабарламаға
қосымша

      Мен,_________________________________________________________
(Лауазымы, уәкілетті органның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
"Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының
30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(Бақылау нысанасы)
________________________________________________________________
___________________________________________________________ негізінде
(Өтініш беруші туралы мәліметтерді көрсете отырып, тәуекелдерді басқару
жүйелері/шағымдар)
_________________________________________________________________
____________________________________________________________арқылы
(Ақпараттық жүйенің атауы)
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша мынадай бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі

Тәуекел бейіні

Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы

Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары

1–тармақ
2–тармақ      (Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасап, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

      Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

  Камералдық бақылау
жүргізу қағидаларына
3-қосымша

Мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау элементтері мен бұзушылықтарды жою тәсілдері

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.02.2024 № 108 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Камералдық бақылау бағыттары

Деректерді іріктеу үшін тәуекелді басқару жүйесінің өлшемшарттары

Тәуекелдер бейіні

Камералдық бақылау

Бірінші бағыт

Конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу, мемлекеттік сатып алу біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу. Тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберген тікелей жасасу жолымен мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы, егер мынадай талаптар бар болса (жеке-жеке):
1) мемлекеттік сатып алу сомасы екі миллион теңгеден асады;
2) Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығының бірдей атаулары мен кодтары бар Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарының бірден көп тармағы бар;
3) олар бойынша ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органға шағымдар келіп түскен мемлекеттік сатып алу Тауар биржалары арқылы жоспарланған мемлекеттік сатып алу.

№ 1 бейін – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) біліктілік талаптары мен шарттарын белгілеуі

1–нұсқа. Конкурстық құжаттамаға (аукциондық құжаттамаға) өзгерістер енгізу*

2–нұсқа. Конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау кезінде ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) тиісті шешімінің күшін жою жүзеге асырылмайды *

№ 3 бейін – "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 51-бабының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім берушілер арасында тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 4-бейін – Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде лоттарға бөлмеу.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 9-бейін – Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі кемінде күнтізбелік он бес күн

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 10 бейін – Ұйымдастыруды және өткізуді мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы жүзеге асыруға тиіс орталықтандырылған мемлекеттік сатып алу

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 14 бейін – Мемлекеттік сатып алу тәсілін құқыққа сыйымсыз қолдану – мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілі.
Заңның 41-бабын бұза отырып, тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

Хабарламаға сәйкес мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізе отырып, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын кері қайтарып алу *

№ 15 бейін – Биржалық тауарлар тізбесіне кіретін тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілін құқыққа сыйымсыз таңдау.

Хабарламаға сәйкес мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізу*

№ 35 бейін – Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 18 қаңтардағы № 46 бұйрығымен бекітілген "Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26605 болып тіркелген)
(бұдан әрі - Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі) Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілін құқыққа сыйымсыз таңдау

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 34-бейін Заңның 31-1-бабының 1-тармағын бұза отырып, негіздемелік келісімді (1 кезең) пайдалана отырып, мемлекеттік сатып алу конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілін құқыққа сыйымсыз таңдау

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 24 бейін – Демпингтік бағаны есептеуді құқыққа сыйымсыз қолдану/қолданбау

Мемлекеттік сатып алудың күшін мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін жою

№ 25 бейін – Мемлекеттік сатып алу Заңның талаптарын бұза отырып, біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 27 бейін - Сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде ұлттық стандарттарды техникалық ерекшелікте көрсетпеу немесе дұрыс көрсетпеу.
Техникалық ерекшелікте өнім берушілерге жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну туралы талаптың көрсетілмеуі және/немесе дұрыс көрсетілмеуі.

Конкурстық құжаттамаға (аукциондық құжаттамаға) өзгерістер енгізу

№ 28 бейін – Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген шектеулер бойынша тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою*

№ 29 бейін - Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) мемлекеттік сатып алу талаптарының мазмұнын өзгертетін өзгерістер және (немесе) Заңны 45-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген өзге де негіздер бойынша өнім берушіні таңдау үшін негіз болған ұсыныстар енгізу.

Хабарламаға сәйкес мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізе отырып, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын кері қайтарып алу*


"Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ұлттық режимнен алып қоюды белгілеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1178 қаулысын бұза отырып, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін ұлттық режимнен алып тасталуға жататын шет мемлекеттерден шыққан тауарлардың тізбесіне сәйкес ұлттық режимнен алып қоюды қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

№ 36 бейін – Шет мемлекеттерден шығарылатын, тиісінше шетелдік әлеуетті өнім берушілер орындайтын, көрсететін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу кезінде Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген жағдайларда және шарттарда ұлттық режимді құқыққа сыйымсыз қолдану немесе қолданбау

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою*

Екінші бағыт

Конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу.

№ 2 бейін – Конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасына алдын ала талқылау хаттамасында тиісті ескертулер болған кезде тапсырыс берушінің, ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) заңды бұза отырып бекітуі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою*

№ 17 бейін – Ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) талқылау қорытындылары бойынша конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) өзгерген кезде не конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) техникалық ерекшеліктің орнына жобалау-сметалық құжаттама (жабдықтардың (тетіктердің, машиналардың) және еңбек ресурстарының негізгі түрлерінің тізбесі) қамтылған кезде мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада көзделмеген біліктілік талаптары мен шарттарын белгілеуі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою*

Үшінші бағыт

Үш жүз миллион теңге сомасынан асатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу

№ 5 бейін – Әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұза отырып, оның қабылданбауына әкеп соқтырған шешім қабылдау.

Алдын ала рұқсат беру хаттамасын хабарламаға сәйкес келтіру*

№ 6 бейін – Әлеуетті өнім берушіге Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып рұқсат беру туралы шешім қабылдау.

Алдын ала рұқсат беру хаттамасын хабарламаға сәйкес келтіру*

№ 8 бейін – Алдын ала рұқсат беру хаттамасында конкурстық өтінімдерді қабылдамаудың егжей-тегжейлі себептерін көрсетпеу.

1-нұсқа. Алдын ала рұқсат беру хаттамасын хабарламаға сәйкес келтіру*

2-нұсқа. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы қорытындылар туралы хаттаманы ресімдеген кезде ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) тиісті шешімінің күшін жою*

№ 16 бейін – Әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін оларға өз өтінімдерін сәйкес келтіру құқығын бермейтін негіздер бойынша құқыққа сыйымсыз қабылдамау.

1-нұсқа. Алдын ала рұқсат беру хаттамасын хабарламаға сәйкес келтіру*

2-нұсқа. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы қорытындылар туралы хаттаманы ресімдеген кезде ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) тиісті шешімінің күшін жою *

Төртінші бағыт

Конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу, олар бойынша Заңның 47-бабының 2-тармағында белгіленген мерзімде шағымдар келіп түскен
Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұза отырып, әлеуетті өнім берушіні жіберу туралы шешім қабылдау, әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға және өлшемшарттар бойынша балдар есебін қолданбауға немесе құқыққа сыйымсыз қолдануға әкеп соққан оның құқықтары мен заңды мүдделерін бұза отырып, шешім қабылдау.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығына "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы"
(Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 32733 болып тіркелген) (бұдан әрі – Дәрілік заттарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары) сәйкес дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұза отырып, оның қабылданбауына немесе жіберілуіне әкеп соққан шешім қабылдау
"Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, мектептен тыс қосымша білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 598 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17948 болып тіркелді) (бұдан әрі- – Тамақтан дыруды ұйымдастыру қағидалары) 73, 181, 271, 361-тармақтары шеңберінде шағымдар түскен Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, мектептен тыс қосымша білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды мемлекеттік сатып алу.

№ 5 бейін – Әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұза отырып, оны қабылдамауға әкеп соққан шешім қабылдау.

Қорытынды хаттамасын хабарламаға сәйкес келтіру*

№ 6 бейін – Әлеуетті өнім берушіні Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып жіберу туралы шешім қабылдау.

Қорытынды хаттамасын хабарламаға сәйкес келтіру*

№ 7 бейін – Шартты жеңілдіктерді қолданбау немесе құқыққа сыйымсыз қолдану.

Қорытынды хаттамасын хабарламаға сәйкес келтіру*

№ 26 бейін – 1. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша сатып алу тәсілімен мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс қызметтерін мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама ресімделді.
2. Қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес комиссия әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) конкурстық өтінімін конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес не сәйкес келмейді деп тану туралы шешім қабылдады.
3. Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстарына осы Қағидалардың 411-тармағында көзделген техникалық ерекшеліктерді бағалау үшін конкурстық комиссия берген балдардың санына байланысты бағаларды шартты түрде азайтуды қолданудың не қолданбауының негізділігі

Қорытынды хаттамасын хабарламаға сәйкес келтіру*

№ 30 бейін – Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) тендерге (аукционға) қатысуға өтінімін тендерлік (аукциондық) комиссияның Дәрілік заттарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының 222, 223-тармақтарын бұза отырып қабылдамауы Тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімін Дәрілік заттарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының 14-тармағын бұза отырып жіберуі.

Қорытынды лар хаттамасын хабарламаға сәйкес келтіру*

№ 31 бейін – Әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұза отырып, оны қабылдамауға немесе жіберуге әкеп соққан шешім қабылдау.

Қорытынды хаттамасын хабарламаға сәйкес келтіру*

№ 32 бейін – Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, мектептен тыс қосымша білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу бойынша өлшемшарттарды қолданбау немесе құқыққа сыйымсыз қолдану

Қорытынды хаттамасын хабарламаға сәйкес келтіру*

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау

Лот сомасы екі миллион теңгеден асатын баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу және (немесе) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органға олар бойынша шағымдар келіп түскен мемлекеттік сатып алу
"Мемлекет тік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ұлттық режимнен алып қоюды белгілеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1178 қаулысын бұза отырып, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін ұлттық режимнен алып тасталуға жататын шет мемлекеттерден шыққан тауарлардың тізбесіне сәйкес ұлттық режимнен алып қоюды қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

№ 3 бейін – Әлеуетті өнім берушілер арасында тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін мемлекеттік сатып алуды Заңның 51-бабының талаптарын бұза отырып, жүзеге асыру.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою*

№ 9 бейін – Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі күнтізбелік он бес күннен кем, сондай-ақ тауарды жеткізуге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге кеткен мерзімнен аз.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою*

№ 11 бейін – Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ақпаратты орналастыру тәртібі мен мерзімдерін бұзу.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою*

№ 12 бейін – Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде лоттарға бөлінбеу.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою*

№ 13 бейін – Техникалық ерекшелік баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде тауар таңбаларына, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына нұсқауларды қамтиды.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою*

№ 18 бейін – Жылдық көлемі құндық мәнде республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің сегіз мың еселенген мөлшерінен асатын біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою*

№ 19 бейін – Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезіндегі құқыққа сыйымсыз талаптар.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою*

№ 28 бейін – Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген шектеулер бойынша тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою*

№ 33 бейін – "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңының және Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 37, 38 және 39-тармағының талаптарын бұза отырып, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою*

№ 36 бейін – Шет мемлекеттерден шығарылатын, тиісінше шетелдік әлеуетті өнім берушілер орындайтын, көрсететін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу кезінде Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген жағдайларда және шарттарда ұлттық режимді құқыққа сыйымсыз қолдану немесе қолданбау

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою


Мемлекет тік сатып алуды жоспарлау

№ 20 бейін – Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) уақтылы орналастыру.

Хабарламаға сәйкес Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) немесе мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыру*

№ 21 бейін – Мемлекеттік сатып алу көлемдерінің сәйкестігі.

Хабарламаға сәйкес Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізу*

№ 22 бейін – Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарының мазмұны.

Хабарламаға сәйкес Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізу*

№ 23 бейін – Мемлекеттік сатып алудың Жылдық жоспарына (Мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 31), 32) және 35) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтерді енгізу.

Хабарламаға сәйкес мемлекеттік сатып алудың Жылдық жоспарына өзгерістер енгізу*

Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау

Егер мынадай шарттар (жеке-жеке):
1) мемлекеттік сатып алу сомасы екі миллион теңгеден асса;
2) Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарының Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығының бірдей атаулары мен кодтары бар бірден артық тармағы болса әлеуетті өнім берушіге қол қоюға тапсырыс беруші жіберген тікелей жасасу жолымен мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы

№ 14 бейін – Мемлекеттік сатып алу тәсілін құқыққа сыйымсыз қолдану – мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілі.

Хабарламаға сәйкес мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізе отырып, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын кері қайтарып алу*


Тауар биржалары арқылы тәсілмен жоспарланған мемлекеттік сатып алу

№ 15 бейін – Биржалық тауарлар тізбесіне кіретін тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілін құқыққа сыйымсыз таңдау.

Хабарламаға сәйкес Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізу*

      Ескертпе:

      * Хабарлама тапсырылғаннан кейін мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда, бұзушылық осындай шартты бұзу (қорытындыларды жою арқылы) арқылы жойылады.

  Камералдық бақылау
жүргізу қағидаларына
4-қосымша
_______________________
(Ішкі мемлекеттік аудит
жөніндегі уәкілетті органның
атауы

Хабарламаның орындалуы туралы ақпарат

      20___ жылғы "___" __________ № _____
Осымен________________________________________________________
_______________________________________________________________
(Мемлекеттік аудит объектісінің атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
20__ жылғы "__" _________ № ____________________________________
________________________________________________________________
хабарламаны қарап, _____________________________________________
_______________________________________________________________
(Хабарлама жіберген ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі органның атауы)
20__ жылғы "__" _________ бастап № _________, хабарламаның орындалуы туралы
ақпаратты, оның ішінде қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып жібереді
(Қарсылықты қарау нәтижелері бойынша 20__ "__" _______ № ____ қорытынды):

Бұзушылық пунктінің нөмірі

Тәуекел бейіні

Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы

Жою тәсілі/ қарсылық қабылданды

растайтын құжаттың № және күні

1-тармақ

2-тармақ

      Мемлекеттік аудит объектісінің басшысы ________________________________________
(Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

  Камералдық бақылау
жүргізу қағидаларына
5-қосымша
__________________________
(Ішкі мемлекеттік аудит
жөніндегі уәкілетті органның
атауы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

      20___ жылғы "___" ________________ №______________________
Осымен___________________________________________________
__________________________________________________________
(Мемлекеттік аудит объектісінің атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
20__ жылғы "__" _________ № _________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
хабарламаны қарап __________________________________________
___________________________________________________________
(Хабарлама жіберген ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі органның атауы) мынадай:
___________________________________________________ _______________
бұзушылықтармен келіспейтіні туралы хабарлайды

Мемлекеттік аудит объектісі даулайтын хабарламаға сәйкес бұзушылық пунктінің нөмірі

Тәуекел бейіні

Хабарламада көрсетілген ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы

Хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеуге мемлекеттік аудит объектісінің негіздемесі

Қоса берілген құжаттардың тізбесі
      Мемлекеттік аудит объектісінің басшысы ________________________________________
(Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

  Камералдық бақылау
жүргізу қағидаларына
6-қосымша
__________________________
(Ішкі мемлекеттік аудит
жөніндегі уәкілетті органның атауы

Қарсылықты қарау нәтижелері бойынша қорытынды

      20___ жылғы "___"________________ №__________________________
Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 29-тармағына сәйкес қарсылықты қарау
нәтижелері бойынша
______________________________________________________________
( Мемлекеттік аудит объектісінің атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
_______________хабарламаға,____________________________________
______________________________________________________________
20__ жылғы "__" _________ № ___________________________________
_______________________________________________________________
(Хабарлама жіберген ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі органның атауы)
мынаны анықтады:

Мемлекеттік аудит объектісі даулайтын хабарламаға сәйкес бұзушылық пунктінің нөмірі

Тәуекел бейіні

Хабарламада көрсетілген ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы

Хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеуге мемлекеттік аудит объектісінің негіздемесі

Мемлекеттік аудит объектісінің қарсылығын қарау нәтижелері (қарсылық қабылданды/қарсылық қабылданған жоқ)

Қабылданған шешімнің негіздемесі

      Мемлекеттік аудит объектісі даулап отырған мәселелер шегінде қарсылықты қарау
нәтижелері бойынша мынадай: ______________________________________
_______________________________________________________________________
(қарсылықты толық қанағаттандыру туралы/қарсылықты ішінара қанағаттандыру
туралы/қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы). шешім қабылданды.
Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның уәкілетті лауазымды адамы / ішкі
мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган ведомствосының басшысы*
_____________________________________________ __________
(Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

      Ескертпе: * 1 миллиард теңгеден астам мемлекеттік сатып алу

  Камералдық бақылау
жүргізу қағидаларына
7-қосымша

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің немесе ведомствосының және оның лауазымды адамдарының шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым

      20___жылғы "___"__________                          № _____

      Осымен ___________________________________________________________
(Өтініш берушінің атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), өтініш берушінің
бизнес-сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Шағым жасалатын құжаттың атауы, нөмірі, күні)
мынадай:__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
негіздер бойынша келіспейтіні туралы хабарлайды Баяндалғанның негізінде:
_______________________________________________________________________
_________________________________ _____________________________________
__________________________________________________________________ сұраймын
Өтініш беруші __________________________________________________________
(Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

  Камералдық бақылау
жүргізу қағидаларына
8-қосымша

Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоттары (корреспонденттікті қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдерді тіркеу журналы

Өкім нөмірі

Өкім күні

Объет облысы

Мемлекеттік сатып алудың нөмірі және атауы

Хабарлама күні

Хабарлама нөмірі

Тәуекел профилі

Өкім мәртебесі

Жіберу тәсілі

Объектінің бизнес сәйкестіндіру нөмірі

Объектінің атауы

Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атауы

Бас тарту күні және себебі

Күшін жою себебі

Күшін жою нөмірі

Күшін жою күні

Күшін жою мәртебесі
  Камералдық бақылау
жүргізу қағидаларына
9-қосымша
  ________________________
(Бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органның, банктің
немесе банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның атауы)

Өкімнің күшін жою туралы құжат

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 26.12.2023 № 1318 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      ________________________________________________________________
(Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның атауы)

      Қазақстан Республика Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті (бұдан әрі - Комитет) "Камералдық бақылауды жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 598 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) бекітілген Камералдық бақылауды жүргізу қағидаларының 40-тармағына сәйкес Комитеттің қазынашылық органдарында ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімінің __________________ (Өкімнің күні мен нөмірі) күшінің жойылғаны туралы хабарлайды және ___________________________________________________________________________

      (аудит объектісінің атауы, оның Бизнес-сәйкестендіру нөмірі және банк деректемелері)

      шығыс операцияларын қайта бастауды сұрайды.

      Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі

      уәкілетті орган ведомствосының басшысы

  Мөр орны
(бар болса)
_________________
(Тегі, аты, әкесінің аты
(бар болса) (Қолы)


Об утверждении Правил проведения камерального контроля

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2015 года № 12599.

      В соответствии с подпунктом 9) статьи 14 Закона Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле" ПРИКАЗЫВАЮ:

      Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра финансов РК от 16.07.2021 № 681 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемые Правила проведения камерального контроля.

      2. Департаменту методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов Республики Казахстан (Бектурова А.Т.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

      3) размещение настоящего приказа на интернет - ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации.

Министр финансов


Республики Казахстан

Б. Султанов


  Утверждены
приказом
Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2015 года № 598

Правила проведения камерального контроля

      Сноска. Правила - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 28.04.2022 № 454 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила проведения камерального контроля (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 9) статьи 14 Закона Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле" (далее – Закон) и определяют порядок проведения камерального контроля.

      2. В Правилах используются следующие основные понятия:

      1) камеральный контроль – иная форма контроля, осуществляемая территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту без посещения объекта государственного аудита и финансового контроля (далее – объект государственного аудита) на основе анализа и сопоставления данных информационных систем, а также сведений о деятельности объектов государственного аудита;

      2) профиль рисков камерального контроля (далее – профиль риска) – совокупность условий выбора данных, определенная путем анализа сведений о деятельности объектов государственного аудита и разрабатываемая с целью выявления определенных нарушений;

      3) веб-портал государственных закупок (далее – веб-портал) – информационная система государственного органа, предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок;

      4) риск – вероятность несоблюдения бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан, неблагоприятного воздействия события или действия на объект и предмет государственного аудита, которая приведет к финансовым нарушениям, хищениям (растрате) бюджетных средств и нанесению экономического ущерба государству, а также вероятность недостижения или неисполнения в полном объеме целевых индикаторов и показателей, предусмотренных в программных документах и стратегических планах государственных органов;

      5) система управления рисками – система администрирования, обеспечивающая формирование перечня объектов государственного аудита на соответствующий год и проведение государственного аудита, иной деятельности органов государственного аудита и финансового контроля, базирующаяся на принципах выборочности, оптимального распределения ресурсов на наиболее приоритетных направлениях государственного аудита, включающая в себя всесторонний анализ совокупности имеющихся рисков, их идентификацию и оценку, выработку и принятие мер реагирования, мониторинг эффективности результатов принятых мер;

      6) уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере внутреннего государственного аудита и финансового контроля, государственных закупок, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и финансовой отчетности в пределах, предусмотренных законодательством;

      7) ведомство уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту (далее – ведомство уполномоченного органа) – ведомство уполномоченного органа, осуществляющее в пределах компетенции реализационные и контрольные функции в сфере внутреннего государственного аудита и финансового контроля, государственных закупок, государственного имущества, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

      3. Не указанные в пункте 2 понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определяемых Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Административным процедурно-процессуальным Кодексом Республики Казахстан, Законом и иным законодательством Республики Казахстан.

      4. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита.

Глава 2. Порядок проведения камерального контроля

      5. Камеральный контроль проводится территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа (далее – территориальное подразделение) на постоянной основе в соответствии с подпунктом 3) статьи 14 Закона и подпункта 5) статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее – Закон о государственных закупках) без посещения объекта государственного аудита путем сопоставления сведений, полученных из различных источников информации, по деятельности объектов государственного аудита, а также по результатам применения системы управления рисками.

      6. Выявление нарушений в ходе проведения камерального контроля осуществляется в соответствии с перечнем профилей рисков камерального контроля, приведенным в приложении 1 к настоящим Правилам.

      7. Меры реагирования камерального контроля предусмотрены пунктом 4 статьи 30 Закона.

      8. Камеральный контроль процедур государственных закупок проводится до заключения договоров о государственных закупках.

      9. При установлении нарушений после заключения договоров о государственных закупках проводится электронный государственный аудит в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона или государственный аудит в соответствии с подпунктом 3) пункта 5 статьи 18 Закона.

      10. При выявлении нарушений по результатам камерального контроля территориальным подразделением оформляется и направляется объектам государственного аудита уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее – уведомление) с приложением описания выявленных нарушений, и автоматически регистрируется на веб-портале.

      11. Уведомление направляется объекту государственного аудита посредством веб-портала в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

      12. Уведомление исполняется объектом государственного аудита в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения) объекту государственного аудита.

      При самостоятельном устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения объекту государственного аудита уведомления, должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности.

      13. Элементы камерального контроля государственных закупок и способы устранения нарушений, указанных в уведомлении, отражены в приложении 3 к настоящим Правилам.

      Информация об исполнении уведомления (при необходимости с приложением подтверждающих документов) представляется объектом государственного аудита посредством веб-портала в территориальное подразделение, направившее уведомление, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

      13-1. Подтверждение исполнения уведомления осуществляется посредством веб-портала территориальными подразделениями ведомства не позднее трех рабочих дней со дня поступления информации от объекта по исполнению уведомления.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 13-1 в соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 26.12.2023 № 1318 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14. Камеральный контроль на своевременность и полноту размещения годового плана государственных закупок проводится по истечении пятнадцати рабочих дней со дня утверждения (уточнения) соответствующего бюджета (плана развития) или индивидуального плана финансирования.

      Камеральный контроль предварительного годового плана государственных закупок проводится по истечении пятнадцати рабочих дней со дня вынесения положительного предложения соответствующей бюджетной комиссии до утверждения (уточнения) соответствующего бюджета.

      15. Камеральный контроль государственных закупок способом запроса ценовых предложений проводится со дня размещения на веб-портале сведений о проводимых государственных закупках способом запроса ценовых предложений до заключения договора о государственных закупках.

      16. Камеральный контроль государственных закупок способами из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках и (или) через товарные биржи проводится не позднее пяти рабочих дней со дня направления проекта договора о государственной закупке на подписание потенциальному поставщику.

      17. Камеральный контроль государственных закупок способом конкурса (аукциона) проводится по следующим направлениям:

      1) первое направление:

      со дня объявления конкурса (аукциона) до окончания срока приема замечаний в период предварительного обсуждения проекта конкурсной документации (аукционной документации);

      в течение десяти календарных дней со дня размещения текста объявления об осуществлении государственных закупок способом конкурса, при предварительном обсуждении проекта конкурсной документации не осуществляется;

      2) второе направление – в течение десяти календарных дней со дня размещения на веб-портале протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации;

      3) третье направление – в течение семи рабочих дней со дня размещения на веб-портале протокола предварительного допуска;

      4) четвертое направление, при проведении камерального контроля на основании системы управления рисками – по жалобам, предусмотренным пунктом 5 статьи 47 Закона о государственных закупках – в течение десяти рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 47 Закона о государственных закупках.

      18. При проведении камерального контроля в рамках подпункта 4) пункта 17 Правил, территориальное подразделение ведомства не позднее трех рабочих дней до истечения срока проведения камерального контроля размещает на веб-портале государственных закупок проект ответа на жалобы, поступившие в соответствии с пунктом 5 статьи 47 закона о государственных закупках и (или) проект уведомления для предварительного обсуждения с участием потенциальных поставщиков/организаторов государственных закупок.

      Завершением камерального контроля на веб-портале признается отметка исполнителя и первого руководителя территориального подразделения ведомства или лица, исполняющего его обязанности об отсутствии нарушений по результатам проведенного камерального контроля.

      Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, подписывается первым руководителем территориального подразделения ведомства или лицом, исполняющим его обязанности.

      18-1. Контроль за исполнением уведомления осуществляется руководителем территориального подразделения ведомства или лицом, его исполняющим обязанности, с отметкой на веб-портале.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 18-1 в соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 26.12.2023 № 1318 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      19. При проведении камерального контроля учитываются доводы лица, подавшего жалобу в период проведения камерального контроля по соответствующему направлению, в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил.

      Доводы жалобы по предыдущим направлениям при проведении камерального контроля не рассматриваются. Такая жалоба рассматривается в рамках электронного государственного аудита в соответствии с Законом.

      20. Жалоба на действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок подается посредством общедоступных информационных систем, в том числе посредством веб-портала, согласно статье 47 Закона о государственных закупках.

      21. Жалобы, указанные в абзаце третьем подпункта 4) пункта 17 настоящих Правил, рассматриваются территориальным подразделением в порядке рассмотрения жалоб, установленном пунктом 5 статьи 47 Закона о государственных закупках.

      При обжаловании действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок по истечении срока, установленного пунктом 2 статьи 47 Закона о государственных закупках, жалоба рассматривается в рамках электронного государственного аудита в соответствии с Законом.

      Не подлежат рассмотрению жалобы потенциальных поставщиков на требования конкурсной документации (аукционной документации), в том числе указанные в них квалификационные требования, по которым не подавались замечания к проекту конкурсной документации (аукционной документации) в порядке, определенном статьей 22 Закона о государственных закупках.

      22. При несогласии с проектом ответа по результатам рассмотрения территориальным подразделением жалобы и (или) проектом уведомления, в срок не позднее двух рабочих дней со дня размещения проекта ответа на жалобу и (или) к проекту уведомления потенциальный поставщик/организатор выражает позицию о несогласии посредством информационных систем в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – АППК).

      23. Процедура заслушивания проводится посредством информационных систем в течении трех рабочих дней со дня размещения проекта ответа на жалобу, рассмотренную в порядке, установленном пунктом 5 статьи 47 Закона о государственных закупках и проекта уведомления в соответствии со статьей 73 АППК.

      24. Территориальное подразделение по результатам процедуры заслушивания в последний рабочий день срока, установленного пунктом 23 настоящих Правил, размещает на веб-портале протокол заслушивания, содержащий информацию о позициях участников государственных закупок, в том числе предусмотренную пунктом 22 настоящих Правил.

      При отсутствии позиций о несогласии, непосредственным участником государственных закупок направляются уведомления и ответы, ранее размещенные на веб-портале.

      По результатам рассмотрения позиций о несогласии принимается одно из следующих решений:

      1) вносят изменения и (или) дополнения в проект ответов на жалобы/уведомления;

      2) отклоняют поступившие позиции с обоснованием принятым такого решения.

      Участники государственных закупок автоматически уведомляются посредством веб-портала о принятых решениях, указанных в настоящем пункте.

Глава 3. Контроль качества камерального контроля и контроль качества рассмотрения жалоб участников государственных закупок

      25. Ведомство уполномоченного органа осуществляет контроль качества камерального контроля и контроль качества рассмотрения жалоб при направлении жалобы в рамках пункта 32 настоящих Правил, с учетом изложенных требований и доводов в течение пяти рабочих дней, со дня истечения срока, установленного частью 1 пункта 32 настоящих Правил.

      При проведении контроля качества срок исполнения уведомления, а также срок заключения договора приостанавливается до его завершения.

      26. По результатам проведенного контроля качества ведомство выносит заключение контроля качества, которое автоматически регистрируется и направляется в адрес территориального подразделения ведомства уполномоченного органа.

      Территориальное подразделение ведомства в соответствии с заключением контроля качества в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения:

      1) отменяет уведомление;

      2) направляет уведомление в соответствии с заключением контроля качества;

      3) вносит изменения (дополнения) в уведомление.

      При отсутствии вынесенного заключения контроля качества ведомством уполномоченного органа в срок предусмотренный настоящим пунктом, принятые решения по результатам камерального контроля территориальным подразделением ведомства признаются пройденными контроль качества.

      27. При несогласии с нарушениями, указанными в уведомлении, в том числе с направленными в соответствии с подпунктом 3) пункта 26 настоящих Правил, объект государственного аудита подает посредством веб-портала в Апелляционную комиссию при уполномоченном органе (далее – Апелляционная комиссия) в порядке и сроки, установленные главой 11-1 Закона, возражение к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

      При внесении территориальным подразделением ведомства изменений (дополнения) в уведомление в соответствии с подпунктом 3) пункта 26 настоящих Правил объект аудита вносит соответствующие изменения (дополнения) в возражение к нарушениям, указанным в уведомлении в течении одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

      Объект аудита предоставляет копии документов, подтверждающих доводы возражения посредством веб-портала.

      Сноска. Пункт 27 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 26.12.2023 № 1318 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. Порядок обжалования результатов камерального контроля

      28. Возражение рассматривается в порядке и сроки, определенные главой 11-1 Закона и положением об апелляционной комиссии при уполномоченном органе по внутреннему государственному аудиту, утвержденным приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 20 марта 2020 года № 302 "Об утверждении состава и Положения об апелляционной комиссии по рассмотрению возражений к аудиторскому отчету или аудиторскому отчету по финансовой отчетности, уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту, и обжалованию решений, действий (бездействия) уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту и (или) его должностных лиц" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20171).

      29. Срок исполнения уведомления приостанавливается на период рассмотрения возражения.

      30. По результатам рассмотрения возражения принимается одно из следующих решений:

      1) об удовлетворении возражения – при удовлетворении всех оспариваемых объектом государственного аудита вопросов;

      2) о частичном удовлетворении возражения – при частичном удовлетворении оспариваемых объектом государственного аудита вопросов;

      3) об отказе в удовлетворении возражения с обоснованием принятия такого решения – при неудовлетворении всех оспариваемых объектом государственного аудита вопросов в порядке и сроки, установленные статьей 58-5 Закона.

      Результаты рассмотрения возражения оформляется заключением по результатам рассмотрения возражения (далее – заключение), по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

      Заключение автоматически регистрируются и направляется объекту государственного аудита посредством веб-портала.

      31. Предусмотренным подпунктом 1) пункта 30 настоящих Правил уведомление подлежит:

      1) отмене, при условии оспаривания всех нарушений, указанных в уведомлении;

      2) исполнению в части устранения нарушений, указанных в уведомлении, которые не оспариваются возражением.

      Предусмотренное подпунктом 2) пункта 30 настоящих Правил, уведомление подлежит исполнению в части устранения нарушений по неудовлетворенным доводам возражения.

      Предусмотренное подпунктом 3) пункта 30 настоящих Правил, уведомление подлежит исполнению объектом государственного аудита в полном объеме.

      При частичном возражении на уведомление, неоспариваемые нарушения уведомления подлежат устранению.

      При принятии решений, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 30 настоящих Правил действие территориального подразделения ведомства уполномоченного органа, предусмотренное подпунктом 1) части второй пункта 26 настоящих Правил отменяется, а уведомление подлежит исполнению в соответствии с настоящим пунктом настоящих Правил.

      32. При несогласии с решением по результатам рассмотрения жалобы, предусмотренной подпунктом 4) пункта 17 настоящих Правил, и (или) с уведомлением, направленным территориальным подразделением, потенциальный поставщик, подавший заявку на участие в соответствующем конкурсе (аукционе) подает в ведомство уполномоченного органа посредством общедоступных информационных систем, в том числе посредством веб-портала, жалобу на действия (бездействие) и акты (решения) территориального подразделения по форме согласно Приложению 7 к настоящим Правилам не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления объектом государственного аудита либо со дня получения решения по результатам рассмотрения жалобы.

      Жалоба при несогласии с решением по результатам рассмотрения жалобы и (или) уведомлением, направленным территориальным подразделением, рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного частью первой настоящего пункта.

      Жалобы, поступившие по истечении срока, предусмотренного частью первой настоящего пункта, рассматриваются в соответствии с главой 14 АППК.

      По результатам рассмотрения жалобы в адрес территориального подразделения направляются заключения контроля качества.

      Не подлежат рассмотрению жалобы потенциальных поставщиков на действия (бездействие) и акты (решения) территориального подразделения, по которым ранее не выражались позиции о несогласии к проекту ответа в порядке, определенном пунктом 22 Правил.

      Срок исполнения уведомления, а также срок заключения договора приостанавливается на пять рабочих дней со дня получения уведомления/вынесения решения по результатам камерального контроля проведенного в соответствии с подпунктом 4) пункта 17 Правил.

      По результатам рассмотрения жалобы ведомством уполномоченного органа принимается одно из следующих решений:

      1) о полном или частичном удовлетворении жалобы. При частичном удовлетворении жалобы с обоснованием принятия решения;

      2) об отказе в удовлетворении жалобы с обоснованием принятия такого решения.

      33. При несогласии с решением ведомства уполномоченного органа и (или) с уведомлением территориального подразделения, направленным в соответствии с подпунктами 2) и 3) части второй пункта 26 настоящих Правил, потенциальный поставщик, подавший заявку на участие в соответствующем конкурсе (аукционе) подает жалобу, объект государственного аудита – возражение в Апелляционную комиссию посредством общедоступных информационных систем, в том числе посредством веб-портала по форме согласно Приложению 7 к настоящим Правилам, либо обращается в суд.

      Сноска. Пункт 33 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 26.12.2023 № 1318 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 5. Приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытым в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита

      34. В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона неисполнение в установленный срок уведомления влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытым в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

      Приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытым в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объекта государственного аудита, применяется на все расходные операции объектов государственного аудита, за исключением расходных операций, предусмотренных пунктом 2 статьи 32 Закона.

      35. Соответствующее территориальное подразделение в течение одного рабочего дня со дня окончания срока, указанного в пункте 2 статьи 31 Закона, письменно информирует ведомство уполномоченного органа об установленных фактах неисполнения уведомлений в срок, предусмотренный пунктом 12 настоящих Правил.

      36. Распоряжение о приостановлении расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытым в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объекта государственного аудита (далее – распоряжение) формируется в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения письма, предусмотренного пунктом 35 настоящих Правил, при подтверждении фактов неисполнения уведомления в установленный срок.

      37. Распоряжение выносится по форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 596 "Об утверждении формы Распоряжения уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту о приостановлении расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытым в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объекта государственного аудита" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12606).

      38. Распоряжение направляется в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на бумажном носителе или в электронном виде посредством передачи по информационно-коммуникационной сети в течение трех рабочих дней со дня его формирования.

      Распоряжение подлежит регистрации в журнале регистрации распоряжений по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам, в котором содержатся следующие сведения: порядковый номер, номер распоряжения, дата распоряжения, статус распоряжения, способ отправки, индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН)/бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) объекта государственного аудита, наименование объекта государственного аудита, наименование центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, причина непринятия/отказа, дата непринятия/отказа, причина отмены, номер отмены, дата отмены, статус отмены.

      39. Распоряжение подлежит исполнению центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

      40. Распоряжение отменяется ведомством уполномоченного органа не позднее одного рабочего дня, следующего за днем устранения причин приостановления расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытым в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам, путем направления документа об отмене распоряжения в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

      Документ об отмене распоряжения содержит: наименование и БИН ведомства уполномоченного органа, наименование и ИИН/БИН объекта государственного аудита, номер и дату распоряжения, номер кода и счетов объекта государственного аудита, по которым необходимо возобновить расходные операции, подпись руководителя ведомства уполномоченного органа либо лица, его замещающего, заверенную печатью согласно приложению 9 к настоящим Правилам.

      41. При закрытии кодов и счетов объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковского счета объекта государственного аудита в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, возвращает распоряжение в ведомство уполномоченного органа.

Глава 6. Учет и отчетность

      42. Сведения и материалы камерального контроля о рассмотрении жалоб и возражений в целях ведения учета и отчетности, а также для применения системы управления рисками обобщаются на веб-портале.

      43. Ведомство уполномоченного органа обеспечивает размещение результатов камерального контроля на интернет-ресурсе уполномоченного органа с учетом обеспечения требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах.

  Приложение 1
к Правилам проведения
камерального контроля

Перечень профилей рисков камерального контроля

      Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра финансов РК от 27.02.2024 № 108 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Наименование профиля риска камерального контроля

Условия выбора данных профиля риска камерального контроля

Нарушения профиля риска камерального контроля

1.

Установление организатором, заказчиком в конкурсной документации (аукционной документации) квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках.

1. Опубликованные государственные закупки способом конкурса (аукциона).
2. Предметом государственных закупок являются товары, работы, услуги.
3. Отражение организатором (заказчиком) в конкурсной документации (аукционной документации) квалификационных требований и условий в нарушение статей 9 и 21 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее – Закон), а также принципов осуществления государственных закупок.

Отражение организатором, заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и условий, которые:
1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках;
2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг;
3) влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе:
- установление любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам:
- содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику;
- нарушение принципов осуществления государственных закупок. Нарушение статей 9 и 21 Закона, а также принципов осуществления государственных закупок.

2.

Утверждение заказчиком, организатором конкурсной документации и (аукционной документации) с нарушением Закона, при наличии соответствующих замечаний в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации и (аукционной документации).

1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, проведенные способом конкурса (аукциона), где сформирован протокол предварительного обсуждения.
2. Протокол предварительного обсуждения содержит замечания к проекту конкурсной документации (аукционной документации).
3. В утвержденной конкурсной документации (аукционной документации) установлены нарушения законодательства о государственных закупках, которые указаны в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации (аукционной документации).

Утверждение заказчиком, организатором конкурсной документации (аукционной документации) с нарушением Закона, при наличии соответствующих замечаний в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации (аукционной документации). Непринятие либо принятие решений в нарушение пункта 2 статьи 22 Закона.

3.

Осуществление государственных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг среди потенциальных поставщиков с нарушениями требований статьи 51 Закона.

1. Государственные закупки, предметом, которого являются отдельные виды товаров, работ, услуг.
2. Государственные закупки осуществляются среди потенциальных поставщиков с нарушением норм статьи 51 Закона.

Осуществление организатором/заказчиком государственных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг среди потенциальных поставщиков с нарушениями требований статьи 51 Закона.

4.

Не разделение на лоты при проведении государственных закупок способом конкурса.

1. Опубликованные государственные закупки товаров, работ, услуг, проведенные способом конкурса.
2. Не разделение при осуществлении государственных закупок товаров, работ и услуг на лоты в случаях, предусмотренных статьей 20 Закона.

Не разделение организатором, заказчиком государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса на лоты в нарушение статьи 20 Закона.

5.

Принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение.

1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, способом конкурса (аукциона) по которым оформлен протокол об итогах.
2. В соответствии с протоколом об итогах комиссией принято решение о признании конкурсной заявки (аукционной заявки) потенциального поставщика (поставщика), соответствующей либо несоответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

Отклонение конкурсной комиссией (аукционной комиссией) заявки на участие в конкурсе (аукционе) потенциального поставщика (поставщика) в нарушение статей 10, 27 и 33 Закона, а также пунктов 55 и 238 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министерство финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12590) (далее – Правила) и пункта 41 приложения 4 к Правилам.

6.

Принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства о государственных закупках.

1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, способом конкурса/аукциона, по которым оформлен протокол об итогах.
2. В соответствии с протоколом об итогах комиссией принято решение о признании конкурсной заявки (аукционной заявки) потенциального поставщика (поставщика), соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

Допуск конкурсной комиссией (аукционной комиссией) заявки на участие в конкурсе (аукционе) потенциального поставщика (поставщика) в нарушение статей 10, 27 и 33 Закона, а также пункта 55 и пункта 238 Правил и пункта 41 приложения 4 к Правилам.

7.

Неприменение или неправомерное применение условных скидок

1. Государственные закупки товаров, работ, услуг способом конкурса, по которым оформлен протокол об итогах, при этом они признаны состоявшимися.
2. Обоснованность применения либо не применения конкурсной комиссией к конкурсному ценовому предложению поставщика относительного значения критериев, предусмотренных законодательством о государственных закупках Республики Казахстан.

Неправомерное применение либо не применение конкурсной комиссией условных скидок к потенциальному поставщику в нарушение статьи 21 Закона, а также пунктов 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 287, 288, 289 Правил.

8.

Не указание в протоколе предварительного допуска подробных причин отклонения конкурсных заявок

1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, проведенные способом конкурса, где сформирован протокол предварительного допуска.
2. Сформированный и опубликованный протокол предварительного допуска не содержит:
1) перечень потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации;
2) перечень документов, которые необходимо представить привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальному поставщику посредством веб-портала.

Протокол предварительного допуска не содержит:
1) подробные описания причин отклонения заявок, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации;
2) перечень документов, которые необходимо представить и привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальному поставщику посредством веб-портала, в нарушение статьи 27 Закона, а также пункта 222 Правил.

9.

Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг менее пятнадцати календарных дней, а также менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги.

1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, проведенные способами, предусмотренными пунктом 1 статьи 13 Закона.
2. Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг определен менее пятнадцати календарных дней, а также менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги.

Государственные закупки товаров, работ, услуг проведены с нарушением пункта 22 статьи 43 Закона.

10.

Централизованные государственные закупки, организация и проведение, по которым должны осуществляться единым организатором государственных закупок.

Государственные закупки товаров, работ, услуг, входящих в перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются едиными организаторами государственных закупок, определяемые уполномоченным органом согласно статье 8 Закона.

Государственные закупки товаров, работ, услуг, входящих в перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются едиными организаторами государственных закупок, определяемые уполномоченным органом согласно статье 8 Закона.

11.

Нарушения порядка и сроков размещения информации при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений.

Размещенная на веб-портале информация по государственным закупкам способом запроса ценовых предложений не полная и/или с нарушением сроков, предусмотренных пунктом 1 статьи 38 Закона.

Не полное размещение информации, а также с нарушением сроков, предусмотренных пунктом 1 статьи 38 Закона, при осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.

12.

Не разделение на лоты при проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений.

1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, проведенные способом запроса ценовых предложений.
2. Не разделение при осуществлении государственных закупок товаров, работ и услуг на лоты в случаях, предусмотренных статьей 37 Закона.

Не разделение организатором (заказчиком) государственных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений на лоты в нарушение статьи 37 Закона.

13.

Техническая спецификация содержит указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя при проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений.

1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, проведенные способом запроса ценовых предложений.
2. В описании закупаемых товаров работ, услуг содержатся указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику.

В описании закупаемых товаров работ, услуг в нарушение пункта 2 статьи 38 Закона содержатся указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику.

14.

Неправомерное применение способа государственных закупок – способ из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках.
Осуществление государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора в нарушение статьи 41 Закона.

1. Проект договора о государственных закупках путем прямого заключения, направлен заказчиком на подписание потенциальному поставщику.
2. Основание для заключения договора о государственных закупках способом из одного источника путем прямого заключения не соответствует требованиям пункта 3 статьи 39 Закона.
3. Осуществление государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения без обоснования причин невозможности осуществления государственных закупок иными способами, указанными в подпунктах 1), 2), 3), 5) и 6) пункта 1 статьи 13 Закона.

Неправомерный выбор способа из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках в нарушение пункта 3 статьи 39 Закона.

15.

Неправомерный выбор способа осуществления государственных закупок товаров, входящих в перечень биржевых товаров.

1. Государственные закупки товаров, проведенные способом через товарные биржи.
2. Наличие закупаемых товаров в перечне биржевых товаров согласно Перечню биржевых товаров, утвержденному приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 142 "Об утверждении перечня биржевых товаров" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10587).

Государственные закупки товаров, входящих в перечень биржевых товаров, осуществлены с нарушением статьи 42 Закона.

16.

Неправомерное отклонение заявок потенциальных поставщиков по тем основаниям, которые не предоставляют им право на приведение своих заявок в соответствие.

1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, способом конкурса, по которым оформлен протокол предварительного допуска.
2. В соответствии с протоколом предварительного допуска, комиссией принято решение о признании конкурсной заявки потенциального поставщика (поставщика), не соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации без представления право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие.

Отклонение конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика в нарушение статьи 27 Закона, а также пункта 221 Правил.

17.

Установление организатором (заказчиком) в конкурсной документации (аукционной документации) квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках, при изменении конкурсной документации (аукционной документации) по итогам обсуждения либо в конкурсной документации (аукционной документации), когда вместо технической спецификации содержится проектно-сметная документация (перечень основных видов оборудования (механизмов, машин) и трудовых ресурсов).

1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, способом конкурса (аукциона) по которым оформлен протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации (аукционной документации).
2. Согласно протоколу предварительного обсуждения, имеются замечания к проекту конкурсной документации (аукционной документации).
3. Отражение организатором (заказчиком) в конкурсной документации (аукционной документации) квалификационных требований и условий в нарушение статей 9 и 21 Закона, а также принципов осуществления государственных закупок, по итогам внесения изменений и (или) дополнений в проект конкурсной документации (аукционной документации).

Отражение организатором (заказчиком) в конкурсной документации (аукционной документации) квалификационных требований и условий, которые:
1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках;
2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг;
3) влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе:
- установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам;
- содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику;
4) нарушают принципы осуществления государственных закупок. Нарушение статей 9 и 21 Закона, а также принципов осуществления государственных закупок.

18.

Приобретение способом запроса ценовых предложений однородных товаров, работ, услуг, годовой объем которых в стоимостном выражении превышает восьмитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

1. Государственные закупки товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.
2. Сумма закупки восьмитысячекратного размера месячного расчетного показателя.

Государственные закупки товаров, работ, услуг, осуществлены способом запроса ценовых предложений в нарушение пункта 1 статьи 37 Закона.

19.

Неправомерные требования при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений.

1. Опубликованные государственные закупки способом запроса ценовых предложений.
2. Предметом государственных закупок являются товары, работы, услуги.
3. Отражение организатором (заказчиком) квалификационных требований и условий в нарушение пункта 2 статьи 9 Закона.

Установление квалификационных требований при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений.

20.

Своевременность размещения годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок).

Сопоставление даты размещения Годового плана государственных закупок на веб-портале с датой утверждения соответствующего бюджета (плана развития) или индивидуального плана финансирования.

Неразмещение Годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) или внесенных изменений и (или) дополнений в годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) на веб-портале государственных закупок, за исключением сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержащих информацию ограниченного распространения.

21.

Соответствие объемов государственных закупок.

Сопоставление объемов годового плана государственных закупок с объемами соответствующего бюджета (плана развития) или индивидуального плана финансирования.

Утверждение (уточнение) годового плана государственных закупок в объеме, не соответствующем бюджету (плану развития) или индивидуальному плану финансирования в совокупности по спецификам экономической классификации (статьям расходов), по которым требуются заключения договоров о государственных закупках.

22.

Содержание годового плана государственных закупок.

Мониторинг и анализ годовых планов государственных закупок (предварительных годовых планов государственных закупок).

При осуществлении государственных закупок работ, по которым имеется проектно–сметная документация, заказчиком в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона в годовом плане государственных закупок (предварительном годовом плане государственных закупок):
1) не указана предварительная оплата (аванс) в размере тридцати процентов от суммы, выделенной для осуществления государственных закупок, без учета налога на добавленную стоимость;
2) не размещена на веб-портале государственных закупок проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу в соответствии законодательством Республики Казахстан.

23.

Включение в годовой план государственных закупок (предварительных годовых планов государственных закупок) сведения о государственных закупках.

Мониторинг и анализ годовых планов государственных закупок (предварительных годовых планов государственных закупок).

Включение в годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) сведений о государственных закупках, осуществляемых в соответствии с подпунктами 4), 9), 31), 32) и 35) пункта 3 статьи 39 Закона.

24.

Неправомерное применение/неприменение расчета демпинговой цены.

1. Опубликованные государственные закупки работ, проведенные способом конкурса.
2. Не установление либо не верное установление организаторами в конкурсной документации признака демпинга и суммы расчета демпинговой цены.

Нарушение статьи 26 Закона и пунктов 73, 74, 75, 76, 78 и 79 Правил.

25.

Осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг, входящих в перечень товаров, работ, услуг по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с предварительным квалификационным отбором в нарушение требований Закона.

1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, входящих в перечень товаров, работ, услуг по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с предварительным квалификационным отбором.
2. Государственные закупки товаров, работ, услуг, входящих в перечень товаров, работ, услуг по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с предварительным квалификационным отбором проводятся в нарушение пункта 1 статьи 31 Закона.

Осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг, входящих в перечень товаров, работ, услуг по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с предварительным квалификационным отбором в нарушение требований пункта 1 статьи 31 Закона.

26.

Принятие решение о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства о государственных закупках, принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение и неприменение или неправомерное применение расчета баллов по критериям.

1. Государственные закупки услуг государственного социального заказа, способом закупки по государственному социальному заказу, по которым оформлен протокол об итогах.
2. В соответствии с протоколом об итогах комиссией принято решение о признании конкурсной заявки потенциального поставщика (поставщика), соответствующей либо несоответствующей требованиям конкурсной документации.
3. Обоснованность применения либо не применения конкурсной комиссией к конкурсным ценовым предложениям потенциальных поставщиков, допущенных к участию в конкурсе условное уменьшение цен в зависимости от количества присвоенных конкурсной комиссией баллов для оценки технических спецификаций, предусмотренных пунктом 411 Правил.

1. Отклонение или допуск конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика (поставщика) в нарушение пункта 413 Правил.
2. Неправомерное применение либо не применение конкурсной комиссией к конкурсным ценовым предложениям потенциальных поставщиков, допущенных к участию в конкурсе условное уменьшение цен в зависимости от количества присвоенных конкурсной комиссией баллов для оценки технических спецификаций, предусмотренных пунктом 411 Правил.

27.

Не указания, или не верное указание в технической спецификации национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги.
Не указание и/или неверное указание в технической спецификации требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1. Опубликованные государственные закупки товаров, работ, услуг, проведенные способом конкурса, аукциона
2. Размещенная на веб-портале информация по государственным закупкам способом запроса ценовых предложений
3. В технической спецификации не указаны, или не верно указаны национальные стандарты, а при их отсутствии межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги.
4. В технической спецификации не указаны, или не верно указаны требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Не указания, или не верное указание в технической спецификации национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги, в соответствии со статями 21, 32, 38 Закона.
Не указание и/или неверное указание в технической спецификации требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

28.

Осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг по ограничениям, установленным в действующих нормативных правовых актах Республики Казахстан.

1. Опубликованные государственные закупки товаров, работ, услуг, проведенные способом конкурса, аукциона
2. Размещенная на веб-портале информация по государственным закупкам способом запроса ценовых предложений.

Осуществление государственных закупок товаров, услуг по ограничениям, установленным в действующих нормативных правовых актах Республики Казахстан.

29.

Внесение изменений в заключенный договор о государственных закупках, изменяющие содержание условий, проводимых (проведенных) государственных закупок, и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 45 Закона.

Проект дополнительного соглашения по договорам о государственных закупках.

Заключение дополнительного соглашения по договору о государственных закупках с изменениями, изменяющие содержание условий, проводимых (проведенных) государственных закупок, и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 45 Закона.

30.

Принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика при закупке лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, повлекшее его отклонение или допуск, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 "Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32733) (далее – Правила организации и проведения лекарственных средств).

В соответствии с протоколом об итогах комиссией принято решение о признании тендерной (аукционной) заявки потенциального поставщика (поставщика) при закупке лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, соответствующей либо несоответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

Отклонение тендерной (аукционной) комиссией заявки на участие в тендере (аукционе) потенциального поставщика (поставщика) при закупке лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг в нарушение пунктов 222, 223 Правил организации и проведения лекарственных средств
Допуск тендерной комиссией (аукционной комиссией) заявки на участие в конкурсе (аукционе) потенциального поставщика (поставщика) при закупке лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг в нарушение пункта 14 Правил организации и проведения лекарственных средств.

31.

Принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение или допуск.

1. Закупки услуг по организации питания, обучающихся в государственных организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях технического и профессионального, послесреднего образования по которым оформлен протокол итогов.
2. В соответствии с протоколом об итогах комиссией принято решение о признании конкурсной заявки потенциального поставщика (поставщика), соответствующей либо несоответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

Принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика в нарушение пунктов 72, 180, 270, 360 приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 598 "Об утверждении Правил организации питания обучающихся в государственных организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях технического и профессионального, послесреднего образования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 17948) (далее – Правила организации питания).

32.

Неприменение или неправомерное применение критериев по выбору поставщика услуг по организации питания обучающихся в государственных организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях технического и профессионального, послесреднего образования.

1. Закупки услуг по организации питания, обучающихся в государственных организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях технического и профессионального, послесреднего образования по которым оформлен протокол итогов.
2. Обоснованность применения либо не применения комиссией к ценовому предложению поставщика относительного значения критериев, предусмотренных Правилами организации питания обучающихся в государственных организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях технического и профессионального, послесреднего образования.

Неправомерное применение либо не применение комиссией балов к потенциальному поставщику в нарушение пунктов 64, 172, 262, 352 Правил организации питания.

33.

Осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг, способом запроса ценовых предложений в нарушение требований Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях) и пунктов 37, 38 и 39 Правил.

1. Государственные закупки товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений, требующих наличие соответствующего разрешения или уведомления о начале деятельности.
2. Государственные закупки товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений проводятся в нарушение требований Закона о разрешениях и пунктов 37, 38 и 39 Правил.

Осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг, способом запроса ценовых предложений в нарушение требований Закона о разрешениях и пунктов 37, 38 и 39 Правил.

34.

Неправомерный выбор способа осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рамочного соглашения (1 этап) в нарушение пункта 1 статьи 31-1 Закона.

1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, входящих в Перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рамочного соглашения утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 17 января 2022 года № 44 "Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рамочного соглашения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26525) (далее- Перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рамочного соглашения) в нарушение пункта 1 статьи 31-1 Закона.

Осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг, входящих в Перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рамочного соглашения в нарушение пункта 1 статьи 31-1 Закона.

35.

Неправомерный выбор способа осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг входящих в Перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 18 января 2022 года № 46 "Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26605) (далее- Перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы).

1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, входящих в Перечень товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом утвержденный Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 29 июля 2019 года № 798 № "Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19121).
2. Государственные закупки товаров, работ, услуг, входящих в Перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы проводятся в нарушение пункта 1 статьи 31-2 Закона.

Осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг, входящих в Перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы в нарушение требований пункта 1 статьи 31-2 Закона.

36.

Неправомерное применение или неприменение национального режима в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами, ратифицированных Республикой Казахстан при государственных закупках товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками

Осуществление государственных закупок с применением изъятия из национального режима, согласно перечню товаров, происходящих из иностранных государств, подлежащих изъятию из национального режима, утверждаемый Правительством Республики Казахстан, в нарушение статьи 14 Закона и Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1178 "Об утверждении Правил установления изъятий из национального режима при осуществлении государственных закупок"

Неправомерное применение или неприменение национального режима в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан при государственных закупках товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками

  Приложение 2
к Правилам проведения
камерального контроля

Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

      "___" __________ 20___ года №

      __________________________________________________________________________
(Наименование уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту)
В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан
"О государственном аудите и финансовом контроле" (далее – Закон) уведомляет,
__________________________________________________________________________
(Наименование, бизнес-идентификационный номер, местонахождение объекта
государственного аудита) о нарушениях, выявленных по результатам камерального
контроля. В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить
настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня,
следующего за днем его вручения (получения). Уведомление признается
исполненным при устранении нарушений, указанных в уведомлении с учетом
результатов рассмотрения возражений. Информация об устранении нарушений (при
необходимости подтверждающие документы) представляются объектом
государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган,
направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения
камерального контроля (далее – Правила). В соответствии с пунктом 27 настоящих
Правил при несогласии с нарушениями, указанными в уведомлении, объект
государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня,
следующего за днем его вручения (получения) посредством веб-портала направляет
уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам. При
необходимости к возражению прилагаются копии документов, подтверждающих
доводы возражения. Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении
нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет
приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного
аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета,
а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов
государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также
административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3
статьи 462 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".
В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов
государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут
быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан. Приложение с описанием выявленных нарушений на ____ листе (-ах).
Руководитель территориального ведомства уполномоченного органа
по внутреннему государственному аудиту
__________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (Подпись)

  Приложение
к уведомлению об устранении
нарушений, выявленных
по результатам камерального
контроля

      Мной, ____________________________________________________________________
(Должность, наименование уполномоченного органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии))
в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан "О государственном
аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль
__________________________________________________________________________
(Предмет контроля) на основании
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Системы управления рисками/жалобы с указанием сведений о заявителе)
посредством _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Наименование информационной системы)
По результатам камерального контроля установлено (-ы) следующее (-ие) нарушение (-я):

Номер пункта нарушения

Профиль риска

Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены

Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1
Пункт 2      (Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном
порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на
статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых
нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования
документов, подтверждающих нарушения.)
На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению
в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.

  Приложение 3
к Правилам проведения
камерального контроля

Элементы камерального контроля государственных закупок и способы устранения нарушений

      Сноска. Приложение 3 - в редакции приказа Министра финансов РК от 27.02.2024 № 108 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Направления камерального контроля

Критерии системы управления рисками для отбора данных

Профиль рисков

Камеральный контроль

Первое направление

Государственные закупки способом конкурса (аукциона) Государственные закупки товаров, работ, услуг, входящих в перечень товаров, работ, услуг по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с предварительным квалификационным отбором. Проект договора о государственных закупках путем прямого заключения, направленный заказчиком на подписание потенциальному поставщику, если имеются следующие условия (по отдельности):
1) сумма государственной закупки превышает два миллиона тенге;
2) имеется более одного пункта Годового плана государственных закупок с одинаковыми наименованиями и кодами Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг;
3) государственные закупки, по которым в уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту поступили жалобы. Запланированные государственные закупки способом через товарные биржи

Профиль № 1 – Установление организатором (заказчиком) в конкурсной документации (аукционной документации) квалификационных требований и условий, в нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках

Вариант 1. Внесение изменений в конкурсную документацию (аукционную документацию) *

Вариант 2. При предварительном обсуждение проекта конкурсной документации отмена соответствующего решения организатора (заказчика) не осуществляется*

Профиль № 3 – Осуществление государственных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг среди потенциальных поставщиков с нарушениями требований статьи 51 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках"
(далее – Закон)

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках

Профиль № 4 – Не разделение на лоты при проведении государственных закупок способом конкурса

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках

Профиль № 9 – Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг менее пятнадцати календарных дней

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках

Профиль № 10 – Централизованные государственные закупки, организация и проведение, по которым должны осуществляться единым организатором государственных закупок

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках

Профиль № 14 – Неправомерное применение способа государственных закупок – способ из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках.
Осуществление государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора в нарушение статьей 41 Закона

Отзыв проекта договора о государственных закупках с внесением изменений в годовой план государственных закупок в соответствии с уведомлением*

Профиль № 15 – Неправомерный выбор способа осуществления государственных закупок товаров, входящих в перечень биржевых товаров

Внесение изменений в годовой план государственных закупок в соответствии с уведомлением*

Профиль № 35 – Неправомерный выбор способа осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг входящих в Перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 18 января 2022 года № 46 "Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26605).

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках

Профиль № 34 – Неправомерный выбор способа осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рамочного соглашения (1 этап) в нарушение пункта 1 статьи 31-1 Закона.

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках

Профиль № 24 – Неправомерное применение/неприменение расчета демпинговой цены

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках

Профиль № 25 – Осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг, входящих в перечень товаров, работ, услуг по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с предварительным квалификационным отбором в нарушение требований Закона

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках

Профиль № 27 – Не указание, или не верное указание в технической спецификации национальных стандартов, при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги.
Не указание и/или неверное указание в технической спецификации требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан соответствую щей отрасли.

Внесение изменений в конкурсную документацию (аукционную документацию)

Профиль № 28 - Осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг по ограничениям установленным в действующих нормативно правовых актах Республики Казахстан.

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках*

Профиль № 29 – Внесение изменений в заключенный договор о государственных закупках, изменяющие содержание условий, проводимых (проведенных) государственных закупок, и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 45 Закона

Отзыв проекта договора о государственных закупках с внесением изменений в годовой план государственных закупок в соответствии с уведомлением*


Осуществление государственных закупок с применением изъятия из национального режима, согласно перечню товаров, происходящих из иностранных государств, подлежащих изъятию из национального режима, утверждаемый Правительством Республики Казахстан, в нарушение статьи 14 Закона и Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1178 "Об утверждении Правил установления изъятий из национального режима при осуществлении государственных закупок".

Профиль № 36 – Неправомерное применение или неприменение национального режима в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами, ратифицированные Республикой Казахстан при государственных закупках товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками.

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках*

Второе направление

Государственные закупки способом конкурса (аукциона)

Профиль № 2 – Утверждение заказчиком, организатором конкурсной документации (аукционной документации) с нарушением Закона, при наличии соответствующих замечаний в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации (аукционной документации).

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках*

Профиль № 17 – Установление организатором (заказчиком) в конкурсной документации (аукционной документации) квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательств ом о государственных закупках при изменении конкурсной документации (аукционной документации) по итогам обсуждения либо в конкурсной документации (аукционной документации), когда вместо технической спецификации содержится проектно-сметная документация (перечень основных видов оборудования (механизмов, машин) и трудовых ресурсов).

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках*

Третье направление

Государственные закупки способом конкурса, сумма которых превышает триста миллионов тенге

Профиль № 5 – Принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение.

Приведение протокола предварительного допуска в соответствие с уведомлением*

Профиль № 6 – Принятие решение допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства о государственных закупках.

Приведение протокола предварительного допуска в соответствие с уведомлением*

Профиль № 8 – Не указание в протоколе предварительного допуска подробных причин отклонения конкурсных заявок.

Вариант 1. Приведение протокола предварительного допуска в соответствие с уведомлением*

Вариант 2. Отмена соответствующего решения организатора (заказчика), при оформлении организатором государственных закупок протокола об итогах*

Профиль № 16 – Неправомерное отклонение заявок потенциальных поставщиков по тем основаниям, которые не предоставляют им право на приведение своих заявок в соответствие.

Вариант 1. Приведение протокола предварительного допуска в соответствие с уведомлением*

Вариант 2. Отмена соответствующего решения организатора (заказчика), при оформлении организатором государственных закупок протокола об итогах*

Четвертое направление

Государственные закупки способом конкурса(аукциона), по которым поступили жалобы в сроки, установленные пунктом 2 статьи 47 Закона
Принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства о государственных закупках, принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение и неприменение или неправомерное применение расчета баллов по критериям.
Принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика при закупке лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, повлекшее его отклонение или допуск, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 "Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32733) (далее – Правила организации и проведения лекарственных средств). Государственные закупки услуг по организации питания обучающихся в государственных организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях технического и профессионального, послесреднего образования по которым поступили жалобы в рамках пунктов 73, 181, 271, 361 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 598 "Об утверждении Правил организации питания обучающихся в государственных организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях технического и профессионального, послесреднего образования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 17948 (далее – Правила организации питания).

Профиль № 5 – Принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение.

Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением *

Профиль № 6 – Принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках

Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением*

Профиль № 7 – Неприменение или неправомерное применение условных скидок.

Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением*

Профиль № 26 –
1. Государственные закупки услуг государственного социального заказа, способом закупки по государственному социальному заказу, по которым оформлен протокол об итогах.
2. В соответствии с протоколом об итогах комиссией принято решение о признании конкурсной заявки потенциального поставщика (поставщика), соответствующей либо несоответствующей требованиям конкурсной документации.
3. Обоснованность применения либо не применения конкурсной комиссией к конкурсным ценовым предложениям потенциальных поставщиков, допущенных к участию в конкурсе условное уменьшение цен в зависимости от количества присвоенных конкурсной комиссией баллов для оценки технических спецификаций, предусмотренных пунктом 411 настоящих Правил

Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением*

Профиль № 30 – Отклонение тендерной (аукционной) комиссией заявки на участие в тендере (аукционе) потенциального поставщика (поставщика) при закупке лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг в нарушение пункта 222, 223 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств. Допуск тендерной комиссией (аукционной комиссией) заявки на участие в конкурсе (аукционе) потенциального поставщика (поставщика) при закупке лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг в нарушение пункта 14 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств.

Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением*

Профиль № 31 -Принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение или допуск.

Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением*

Профиль № 32 –Неприменение или неправомерное применение критериев по выбору поставщика услуг по организации питания обучающихся в государственных организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях технического и профессионального, послесреднего образования

Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением*

Камеральный контроль государственных закупок способом запроса ценовых предложений

Государственные закупки способом запроса ценовых предложений, сумма лота которых превышает два миллиона тенге, и (или) государственные закупки, по которым в уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту поступили жалобы

Профиль № 3 – Осуществление государственных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг среди потенциальных поставщиков с нарушениями требований статьи 51 Закона.

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках*

Профиль № 9 – Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг менее пятнадцати календарных дней, а также менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги.

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках*

Профиль № 11 – Нарушения порядка и сроков размещения информации при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений.

Отмена государственной до заключения договора о государственных закупках*

Профиль № 12 – Не разделение на лоты при проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений.

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках*

Профиль № 13 – Техническая спецификация содержит указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя при проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений.

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках*

Профиль № 18 – Приобретение способом запроса ценовых предложений однородных товаров, работ, услуг, годовой объем которых в стоимостном выражении превышает восьмитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках*

Профиль № 19 – Неправомерные требования при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений.

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках*

Профиль № 28 - Осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг по ограничениям, установленным в действующих нормативных правовых актах Республики Казахстан.

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках*

Профиль № 33 – Осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг, способом запроса ценовых предложений в нарушение требований Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" и пунктами 37, 38 и 39 Правил осуществления государственных закупок.

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках*


Осуществление государственных закупок с применением изъятия из национального режима, согласно перечню товаров, происходящих из иностранных государств, подлежащих изъятию из национального режима, утверждаемый Правительством Республики Казахстан, в нарушение статьи 14 Закона и Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1178 "Об утверждении Правил установления изъятий из национального режима при осуществлении государственных закупок".

Профиль № 36 – Неправомерное применение или неприменение национального режима в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами, ратифицированные Республикой Казахстан при государственных закупках товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками.

Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках*


Планирование государственных закупок

Профиль № 20 –Своевременность размещения Годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок).

Разместить на веб-портале государственных закупок Годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) или внесенные изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) в соответствии с уведомлением*

Профиль № 21 – Соответствие объемов государственных закупок.

Внесение изменений в Годовой план государственных закупок в соответствии с уведомлением*

Профиль № 22 – Содержание годового плана государственных закупок.

Внесение изменений в Годовой план государственных закупок в соответствии с уведомлением*

Профиль № 23 – Включение в Годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) сведений о государственных закупках, осуществляемых в соответствии с подпунктами 4), 9), 31), 32) и 35) пункта 3 статьи 39 Закона.

Внесение изменений в Годовой план государственных закупок в соответствии с уведомлением*

Камеральный контроль государственных закупок способами из одного источника

Проект договора о государственных закупках путем прямого заключения, направленный заказчиком на подписание потенциальному поставщику, если имеются следующие условия (по отдельности):
1) сумма государственной закупки превышает два миллиона тенге;
2) имеется более одного пункта Годового плана государственных закупок с одинаковыми наименованиями и кодами Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг.

Профиль № 14 – Неправомерное применение способа государственных закупок – способ из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках.

Отзыв проекта договора о государственных закупках с внесением изменений в годовой план государственных закупок в соответствии с уведомлением*


Запланированные государственные закупки способом через товарные биржи

Профиль № 15 –Неправомерный выбор способа осуществления государственных закупок товаров, входящих в перечень биржевых товаров.

Внесение изменений в годовой план государственных закупок в соответствии с уведомлением*

      Примечание:
* При заключении договора о государственных закупках после вручения уведомления, нарушение устраняется путем расторжения такого договора (с отменой итогов).

  Приложение 4
к Правилам проведения
камерального контроля
  __________________________
(Наименование
уполномоченного органа
по внутреннему
государственному аудиту)

Информация об исполнении уведомления

      "___" __________ 20___ года № _____

      Настоящим ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Наименование, бизнес-идентификационный номер объекта государственного аудита)
рассмотрев уведомление ____________________________________________________
(Наименование органа по внутреннему государственному аудиту, направившего уведомление)
от "__" _________ 20__ года № _________, направляет информацию об исполнении уведомления,
в том числе с учетом результатов рассмотрения возражения
(Заключение по результатам рассмотрения возражения от "__" _______ 20__ года № ____):

Номер пункта нарушения

Профиль риска

Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены

Способ устранения/ возражение принято

№ и дата подтверждающего документа

Пункт 1

Пункт 2

      Руководитель объекта государственного аудита
________________________________________ _____________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (Подпись)

  Приложение 5
к Правилам проведения
камерального контроля
____________________________
(Наименование
уполномоченного органа
по внутреннему
государственному аудиту)

Возражение к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

      "___" __________ 20___ года № _____
Настоящим _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Наименование, бизнес-идентификационный номер объекта государственного аудита)
рассмотрев уведомление ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Наименование органа по внутреннему государственному аудиту, направившего
уведомление) от "__" _________ 20__ года № _______, сообщает о несогласии
со следующими нарушениями:

Номер пункта нарушения согласно уведомлению, оспариваемого объектом государственного аудита

Профиль риска

Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены, указанные в уведомлении

Обоснования объекта государственного аудита несогласия с нарушением, указанным в уведомлении

Перечень прилагаемых документов
      Руководитель объекта государственного аудита
________________________________________ _______________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (Подпись)

  Приложение 6
к Правилам проведения
камерального контроля
  _________________________
(Наименование
уполномоченного органа
по внутреннему
государственному аудиту)

Заключение по результатам рассмотрения возражения

      "___" __________ 20___ года № _____
В соответствии с пунктом 29 Правил проведения камерального контроля,
по результатам рассмотрения возражения
__________________________________________________________________________
(Наименование, бизнес-идентификационный номер объекта государственного аудита)
от "__" _________ 20__ года № _________, к уведомлению
__________________________________________________________________________
(Наименование органа по внутреннему государственному аудиту, направившего
уведомление) от "__" _________ 20__ года № _________, установлено следующее:

Номер пункта нарушения согласно уведомлению, оспариваемого объектом государственного аудита

Профиль риска

Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены, указанные в уведомлении

Обоснования объекта государственного аудита несогласия с нарушением, указанным в уведомлении

Результаты рассмотрения возражения объекта государственного аудита (возражение принято/возражение не принято)

Обоснование принятого решения

      По результатам рассмотрения возражения в пределах, оспариваемых объектом
государственного аудита вопросов, принято следующее решение:
______________________________________________________________________
(о полном удовлетворении возражения/о частичном удовлетворении возражения/
об отказе в удовлетворении возражения).
Уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
_____________________________________________________ ________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (Подпись)

  Приложение 7
к Правилам проведения
камерального контроля

Жалоба на решение, действие (бездействия) территориального подразделения или ведомства
уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту и его должностных лиц

      "___"__________ 20___года № _____
Настоящим ________________________________________________________________
(Наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии),
бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер
заявителя) сообщает о несогласии с ___________________________________________
__________________________________________________________________________
(Наименование, номер, дата обжалуемого документа) по следующим основаниям:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
На основании изложенного прошу:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Заявитель
__________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (Подпись)

  Приложение 8
к Правилам проведения
камерального контроля

Журнал регистрации распоряжений о о приостановлении расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытым в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объекта государственного аудита

Номер распоряжения

Дата распоряжения

Область объекта

Номер и наименование государственной закупки

Дата уведомления

Номер уведомления

Профиль риска

Статус РПРО

Способ отправки

БИН объекта

Наименование объекта

Наименование уполномоченного органа по исполнению бюджета или организации осуществляющая отдельные виды банковских операций

Дата и причина отказа

Причина отмены

Номер отмены

Дата отмены

Статус отмены
  Приложение 9
к Правилам проведения
камерального контроля
________________________
(Наименование Уполномоченного
органа по исполнению бюджета,
банки или организации,
осуществляющие отдельные
виды банковских операций)

Документ об отмене распоряжения

      Сноска. Приложение 9 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 26.12.2023 № 1318 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      ____________________________________________________________
(Наименование уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту)

      Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики
Казахстан (далее – Комитет), в соответствии с пунктом 40 Правил проведения
камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов Республики
Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 "Об утверждении Правил проведения
камерального контроля" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов под № 12599), сообщает об отмене Распоряжения
Комитета о приостановлении расходных операций по кодам и счетам объектов
государственного аудита, открытых в органах казначейства, а также банковским
счетам (за исключением корреспондентских) ________________________________
(дата и номер Распоряжения)
и просит возобновить расходные операции
________________________________________________________________________
(Наименование объекта аудита, его Бизнес-идентификационный номер и банковские
реквизиты).
Руководитель ведомства уполномоченного органа
по внутреннему государственному аудиту

  Место печати
(при его наличии)
_____________________
(Фамилия, имя, отчество
(при его наличии))
(Подпись)