Алматы қаласы әкімдігінің "Алматы қаласының жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімін бекіту туралы" 2010 жылғы 10 қарашадағы № 4/840 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Алматы қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 24 ақпандағы № 1/122 қаулысы. Алматы қаласының Әділет департаментінде 2015 жылғы 19 наурызда № 1149 болып тіркелді. Күші жойылды - Алматы қаласы әкімдігінің 2021 жылғы 17 наурыздағы № 1/191 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Алматы қаласы әкімдігінің 17.03.2021 № 1/191 (алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шілдедегі "Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы" Заңының 18 бабының 18) тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 27 бабының 1 тармағының 18) тармақшасына сәйкес, Алматы қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Алматы қаласы әкімдігінің "Алматы қаласының жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімін бекіту туралы" 2010 жылғы 10 қарашадағы № 4/840 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 864 болып тіркелген, 2010 жылғы 30 желтоқсанда "Алматы ақшамы" және "Вечерний Алматы" газеттерінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      аталған қаулымен бекітілген Алматы қаласының жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің Мемлекеттік тізіміндегі:

      реттік нөмірлері 9, 10, 12, 13, 14, 58 жолдар алынып тасталсын.

      2. Алматы қаласы Мәдениет басқармасы осы қаулыны әділет органдарында мемлекеттік тіркеуді, кейіннен ресми және мерзімді баспа басылымдарында, сондай-ақ интернет-ресурста жариялауды жүргізсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің орынбасары З. Аманжоловаға жүктелсін.

      4. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және ол алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Алматы қаласының әкімі А. Есімов

О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от 10 ноября 2010 года № 4/840 "Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного значения города Алматы"

Постановление акимата города Алматы от 24 февраля 2015 года № 1/122. Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы 19 марта 2015 года № 1149. Утратило силу постановлением акимата города Алматы от 17 марта 2021 года N 1/191

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата города Алматы от 17.03.2021 N 1/191 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 18) статьи 18 Закона Республики Казахстан от 2 июля 1992 года "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", подпунктом 18) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление акимата города Алматы от 10 ноября 2010 года № 4/840 "Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного значения города Алматы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 864, опубликовано 30 декабря 2010 года в газетах "Алматы ақшамы" и "Вечерний Алматы"), следующие изменения:

      в Государственном списке памятников истории и культуры местного значения, утвержденном указанным постановлением:

      строки, порядковые номера 9, 10, 12, 13, 14, 58 исключить.

      2. Управлению культуры города Алматы произвести государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных и периодических печатных изданиях, а также на интернет-ресурсе.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы З. Аманжолову.

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким города Алматы А. Есимов