Жақсы аудандық мәслихатының 2013 жылғы 26 тамыздағы "Жақсы ауданында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидасын бекіту туралы" № 5С-19-3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Жақсы аудандық мәслихатының 2016 жылғы 6 қазандағы № 6ВС-7-6 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 18 қазанда № 5575 болып тіркелді. Күші жойылды - Ақмола облысы Жақсы аудандық мәслихатының 2017 жылғы 11 мамырдағы № 6C-14-3 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақмола облысы Жақсы аудандық мәслихатының 11.05.2017 № 6C-14-3 (ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 2-3 тармағына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 қаулысымен бекітілген, әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың Үлгілік қағидаларына сәйкес, Жақсы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Жақсы аудандық мәслихатының "Жақсы ауданында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидасын бекіту туралы" 2013 жылғы 26 тамыздағы № 5С-19-3 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3809 тіркелген, 2013 жылдың 4 қазандағы аудандық "Жақсы жаршысы" газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      осы аталған шешіммен бекітілген, Жақсы ауданында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидасында:
      1 бөлімдегі 2 тармақтың 9) тармақшасы жаңа редакцияда баяндалсын:
      "9) уәкілетті ұйым - "Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ақмола облысы бойынша орталығы - "Әлеуметтік төлемдерді ведомствоаралық есептеу орталығы" Департаменті Жақсы аудандық бөлімшесі;";
      3 бөлімдегі 12 тармақтың 1) тармақшасының 7 азат жолы жаңа редакцияда баяндалсын:
      "ақылы түрде жоғары медициналық оқу орнының күндізгі бөлімінде оқитын ауылдық елді мекендердегі аз қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан студенттерге, жылына бір рет жылдық оқу ақысы көлемінде, оқу орнымен жасалған келісім шарттың нотариуспен куәландырылған көшірмесі негізінде, оқу орнынан анықтама және осы категорияны анықтайтын анықтама, аудан әкімімен, жұмыс беруші мен студент арасындағы нотариуспен куәландырылған келісімшарт негізінде көмек көрсетіледі;".
      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жақсы аудандық
мәслихаты сессиясының
төрағасы
Б.Жанәділов
      Жақсы аудандық
мәслихатының хатшысы
Б.Жанәділов

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Жақсы ауданының әкімі Қ.Сүйіндіков

      2016 жыл "06" 10

О внесении изменений в решение Жаксынского районного маслихата от 26 августа 2013 года № 5С-19-3 "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Жаксынского района"

Решение Жаксынского районного маслихата Акмолинской области от 6 октября 2016 года № 6ВС-7-6. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 18 октября 2016 года № 5575. Утратило силу решением Жаксынского районного маслихата Акмолинской области от 11 мая 2017 года № 6С-14-3

      Сноска. Утратило силу решением Жаксынского районного маслихата Акмолинской области от 11.05.2017 № 6C-14-3 (вводится в действие со дня официального опубликования).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с пунктом 2-3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Типовыми правилами оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504, Жаксынский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Жаксынского районного маслихата "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Жаксынского района" от 26 августа 2013 года № 5С-19-3 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3809, опубликовано 4 октября 2013 года в районной газете "Жаксынский вестник") следующие изменения:
      в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Жаксынского района, утвержденных указанным решением:
      подпункт 9) пункта 2 раздела 1 изложить в новой редакции:
      "9) уполномоченная организация – Жаксынское районное отделение Департамента "Межведомственный расчетный центр социальных выплат" - филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области;";
      абзац 7 подпункта 1) пункта 12 раздела 3 изложить в новой редакции:
      "студентам из малообеспеченных, неполных и многодетных семей из сельской местности, обучающимся по очной форме обучения в высших медицинских учебных заведениях на платной основе, на оплату за учебу, один раз в год в размере стоимости годового обучения на основании копии договора с учебным заведением, заверенной нотариально, справки с места учебы и справки, подтверждающей статус указанной категории, договора между акимом района, студентом и работодателем, заверенного нотариально;".
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубликования.

      Председатель сессии
Жаксынского районного маслихата
Б.Джанадилов
      Секретарь Жаксынского
районного маслихата
Б.Джанадилов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Жаксынского района К.Суюндиков

      "06" 10 2016 год