Алматы қаласы бойынша тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, әкетуге, кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге және көмуге арналған тарифтерді бекіту туралы

VI сайланған Алматы қаласы мәслихатының ХХI сессиясының 2017 жылғы 15 қыркүйектегі № 146 шешiмi. Алматы қаласы Әдiлет департаментінде 2017 жылғы 22 қыркүйекте № 1405 болып тіркелді.

      Ескерту. Шешімнің қолданысы 01.09.2018 дейін тоқтатылды - Алматы қаласы мәслихатының 17.07.2018 № 244 (01.07.2018 бастап қолданысқа енгізілді және ресми жариялануға жатады) шешiмiмен. 01.09. 2018 жылдан бастап шешім күшіне қайта енді - Алматы қаласы мәслихатының 17.07.2018 № 244 шешiмiмен.

      Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 19-1 бабының 2) тармақшасына сәйкес, VІ сайланған Алматы қаласының мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

      Осы шешімнің қосымшасына сәйкес Алматы қаласы бойынша тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, әкетуге, кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге және көмуге арналған тарифтер бекітілсін.

      2. Алматы қаласы мәслихатының аппараты осы шешімді әділет органдарында мемлекеттік тіркеуді, оны кейіннен ресми мерзімді баспа басылымдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде және ресми интернет-ресурста жариялауды қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Алматы қаласы мәслихатының кәсіпкерлікті және коммуналдық шаруашылықты дамыту жөніндегі тұрақты комиссиясының төрағасы К. Авершинге және Алматы қаласы әкімінің орынбасары С. Мәкежановқа (келісім бойынша) жүктелсін.

      4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді, 2018 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      VІ сайланған Алматы қаласы
мәслихаты ХХІ сессиясының
төрағасы
М. Абдуллаев
      VІ сайланған Алматы қаласы
мәслихатының хатшысы
Қ. Қазанбаев

  VІ сайланған Алматы қаласы
мәслихаты XXI сессиясының
2017 жылғы 15
қыркүйектегі № 146
шешіміне қосымша

Алматы қаласы бойынша тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға,
әкетуге, кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге және көмуге арналған тарифтері

Атауы

Есептік бірлік

Бағасы, теңгемен
(ҚҚС бірге)

1.

Тұрмыстық қатты қалдықтарды
жинауға, әкетуге, кәдеге жаратуға,
қайта өңдеуге және көмуге арналған
тариф

Жайлы және жайлы емес үйлердің жеке тұлғалары

1 тұрғын
айына

553,04

1.2.

Заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлік субъектілері

1 текше метр

2288,46

2.

Заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлік субъектілері үшін тұрмыстық қатты қалдықтарды қайта өңдеуге және көмуге арналған тариф

1 тонна

5600

      Ескертпе: ҚҚС – қосымша құн салығы.

Об утверждении тарифов на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы

Решение ХХI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 15 сентября 2017 года № 146. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы 22 сентября 2017 года № 1405.

     
      Сноска. Действие решения приостановлено до 01.09.2018 - решением маслихата города Алматы от 17.07.2018 № 244 (вводится в действие с 01.07.2018). Действие решения возобновлено с 01.09.2018 - решением маслихата города Алматы от 17.07.2018 № 244.

      В соответствии с подпунктом 2) статьи 19-1 Экологического кодекса Республики Казахстан, маслихат города Алматы VI-го созыва РЕШИЛ:

      1. Утвердить тарифы на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы, согласно приложению к настоящему решению.

      2. Аппарату маслихата города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по развитию предпринимательства и коммунального хозяйства маслихата города Алматы К. Авершина и заместителя акима города Алматы С. Макежанова (по согласованию).

      4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции, вводится в действие с 1 июля 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель XXI-й сессии
маслихата города Алматы
VI-созыва
М. Абдуллаев
      Секретарь
маслихата города Алматы
VI-созыва
К. Казанбаев

  Приложение
к решению XXI-й сессии
маслихата города Алматы
VI-го созыва
от 15 сентября 2017 года № 146

Тарифы на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение
твердых бытовых отходов по городу Алматы

Наименование

Расчетная единица

Цена, в тенге
(с НДС)

1.

Тариф на сбор, вывоз, утилизацию,
переработку и захоронение
твердых бытовых отходов:

Физические лица благоустроенного и неблагоустроенного домовладения

1 житель в месяц

553,04

1.2.

Юридические лица и субъекты частного предпринимательства

1 кубический метр

2288,46

2.

Тариф на переработку и захоронение твердых бытовых отходов для юридических лиц и субъектов частного предпринимательства

1 тонна

5600


      Примечание: НДС – налог на добавленную стоимость.