"Пробация қызметінің жұмысын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 15 тамыздағы № 511 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2019 жылғы 17 маусымдағы № 549 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 21 маусымда № 18880 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Пробация қызметінің жұмысын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 15 тамыздағы № 511 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9738 болып тіркелген, 2015 жылғы 26 ақпанда "Егемен Қазақстан" газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Пробация қызметінің жұмысын ұйымдастыру қағидаларында:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаменттерінің аумақтық пробация қызметтері (бұдан әрi - Пробация қызметтері) сотталғанды қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес қылмыстық жазаларды орындайтын органдар болып табылады.";

      26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "26. Сотталғанның тарапынан жазаны өтеудiң тәртiбi және шарттарын бұзғаны анықталған жағдайда Пробация қызметі үш жұмыс күні ішінде оны Пробация қызметіне шақырту бойынша шара қабылдайды. Сотталған келген кезде Пробация қызметі онымен бұдан былай құқық бұзушылықтарға, сондай-ақ жазаны өтеу шарттарын бұзуға жол бермеу туралы әңгімелесу жүргізеді және осы Қағидаларға 29-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жауапкершілік туралы жазбаша ескерту шығарады, ол жеке iске тiгiледi.";

      34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "34. Сотталған ҚР ҚАК 53-бабының 1-тармағында көзделген талаптарды сақтамаған жағдайда Пробация қызметі үш жұмыс күні ішінде оны Пробация қызметіне шақырту бойынша шара қабылдайды. Сотталған келген кезде Пробация қызметі онымен бұдан былай құқық бұзушылықтарға, сондай-ақ жазаны өтеу шарттарын бұзуға жол бермеу туралы әңгімелесу жүргізеді және осы Қағидаларға 29-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жауапкершілік туралы жазбаша ескерту шығарады, ол жеке iске тiгiледi.";

      77-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "77. Пробация қызметі үш жұмыс күні ішінде сотталғанның ҚР ҚАК 67-бабының 1-тармағында көзделген жазаны өтеу тәртібі мен шарттарын бұзғанын анықтағаннан кейін оны Пробация қызметіне шақырту бойынша шара қабылдайды. Сотталған келген кезде Пробация қызметі онымен бұдан былай құқық бұзушылықтарға, сондай-ақ жазаны өтеу шарттарын бұзуға жол бермеу туралы әңгімелесу жүргізеді және бас бостандығын шектеуді бас бостандығынан айыруға ауыстыру туралы жазбаша ескерту түрінде жаза шығарады, ол осы Қағидаларға 29-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жеке iске тiгiледi.";

      87-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "87. Шартты түрде сотталған адам ҚР ҚАК 176-бабының 1-тармағында көзделген бұзушылықтарды жасаған кезде Пробация қызметі осы Қағидаларға 30-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сотқа пробациялық бақылауды бір жылдан аспайтын мерзімге ұзарту, ал кәмелетке толмағандарға қатысты алты айдан аспайтын мерзімге ұзарту туралы ұсыным енгізеді.

      Бұдан басқа, Пробация қызметі үш жұмыс күні ішінде оны Пробация қызметіне шақырту бойынша шара қабылдайды. Сотталған келген кезде Пробация қызметі онымен бұдан былай құқық бұзушылықтарға, сондай-ақ жазаны өтеу шарттарын бұзуға жол бермеу туралы әңгімелесу жүргізеді және осы Қағидаларға 29-қосымшаға сәйкес нысан бойынша осы тармақта көрсетілген бұзушылықтарға қайта жол берген жағдайда шартты түрде соттаудың күшін жою мүмкіндігі туралы жазбаша ескерту шығарады, ол бақылау ісіне тігіледі.";

      103-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "103.Осы Қағиданың 102-тармағында көрсетілген кез-келген бұзушылықтар анықталғаннан кейiн Пробация қызметі үш жұмыс күні ішінде сотталғанды Пробация қызметіне шақырту бойынша шара қабылдайды, ал ол келмеген жағдайда тұрғылықты жерi бойынша барады, одан жол берген бұзушылықтың себептерi туралы түсiнiктеме алады, профилактикалық әңгімелесу жүргізеді және осы Қағидаларға 29-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жазбаша ескерту жариялайды, ол бақылау ісіне тігіледі.";

      147-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "147. Сотталған электрондық бақылау құралын зақымдаған (бүлдірген) жағдайда Пробация қызметі осы Қағидаларға 53-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық бақылау құралдарындағы ақауды анықтау актісін жасайды.

      Пробация қызметі электрондық бақылау құралдарын зақымдау (бүлдіру) себептерін анықтау үшін облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана бойынша ҚАЖД-ның техникалық қызмет бөліміне жолдайды.".

      2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны ресми жариялау және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне енгізу үшін "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;

      3) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Ішкі істер министрі полиция генерал-лейтенанты
Е. Тургумбаев

О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 15 августа 2014 года № 511 "Об утверждении Правил организации деятельности службы пробации"

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 549. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 июня 2019 года № 18880

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 15 августа 2014 года № 511 "Об утверждении Правил организации деятельности службы пробации" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9738, опубликован 26 февраля 2015 года в газете "Казахстанская правда") следующие изменения:

      в Правилах организации деятельности службы пробации, утвержденных указанным приказом:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Органами, исполняющими уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, являются территориальные службы пробации Департаментов уголовно-исполнительной системы по областям, городам республиканского значения и столицы (далее – Службы пробации).";

      пункт 26 изложить в следующей редакции:

      "26. В случае выявления нарушения со стороны осужденного порядка и условий отбывания наказания, Служба пробации в течение трех рабочих дней принимает меры по вызову его в Службу пробации. При прибытии осужденного, Служба пробации проводит с ним беседу о недопущении впредь правонарушений, а также нарушений условий отбывания наказания и выносит ему письменное предупреждение об ответственности по форме согласно приложению 29 к настоящим Правилам, которое подшивается в личное дело.";

      пункт 34 изложить в следующей редакции:

      "34. При выявлении несоблюдения осужденным требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 53 УИК РК, Служба пробации в течение трех рабочих дней принимает меры по вызову его в Службу пробации. При прибытии осужденного, Служба пробации проводит с ним беседу о недопущении впредь правонарушений, а также нарушений условий отбывания наказания и выносит ему письменное предупреждение об ответственности по форме согласно приложению 29 к настоящим Правилам, которое подшивается в личное дело.";

      пункт 77 изложить в следующей редакции:

      "77. Служба пробации в течение трех рабочих дней после выявления нарушения осужденным порядка и условий отбывания наказания, предусмотренные пунктом 1 статьи 67 УИК РК, принимает меры по вызову его в Службу пробации. При прибытии осужденного, Служба пробации проводит с ним беседу о недопущении впредь правонарушений, а также нарушений условия отбывания наказания и выносит ему взыскание в виде письменного предупреждения о замене ограничения свободы лишением свободы, которое оформляется по форме согласно приложению 29 к настоящим Правилам, которое подшивается в личное дело.";

      пункт 87 изложить в следующей редакции:

      "87. При совершении лицом, осужденным условно, нарушений, предусмотренных пунктом 1 статьи 176 УИК РК, Служба пробации по форме согласно приложению 30 к настоящим Правилам вносит в суд представление о продлении срока пробационного контроля, но не более чем на один год, а в отношении несовершеннолетнего, не более шести месяцев.

      Кроме того, Служба пробации в течение трех рабочих дней после выявления нарушения принимает меры по вызову осужденного в Службу пробации. При прибытии осужденного, Служба пробации проводит с ним беседу о недопущении впредь правонарушений, а также нарушений условий отбывания наказания и выносит ему письменное предупреждение о возможности отмены условного осуждения в случае повторного допущения нарушений, указанных в настоящем пункте по форме согласно приложению 29 к настоящим Правилам, которое подшивается в контрольное дело.";

      пункт 103 изложить в следующей редакции:

      "103. После выявления любого из указанных в пункте 102 настоящих Правил нарушений сотрудник Службы пробации в течение трех рабочих дней принимает меры по вызову его в Службу пробации, а в случае неявки, посещает его по месту жительства, отбирает у него объяснение о причинах допущенного нарушения, проводит профилактическую беседу и объявляет письменное предупреждение по форме согласно приложению 29 к настоящим Правилам, которое подшивается в контрольное дело.";

      пункт 147 изложить в следующей редакции:

      "147. В случае повреждения (порчи) осужденным электронных средств слежения Служба пробации составляется акт установления неисправностей электронных средств слежения по форме, согласно приложению 53 к настоящим Правилам.

      Для определения причины повреждения (порчи) электронных средства слежения Службой пробации направляет в отдел технической службы ДУИС по областям, городам республиканского значения и столицы.".

      2. Комитету уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан после его официального опубликования;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр внутренних дел
Республики Казахстан
генерал-лейтенант полиции
Е.Тургумбаев