Пробация қызметінің жұмысын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 15 тамыздағы № 511 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 17 қыркүйекте № 9738 тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз.
      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ішкі істер министрінің 16.11.2017 № 756 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі Қылмыстық-атқару кодексінің 16-бабы 1-бөлігінің 3) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Ішкі істер министрінің 03.12.2019 № 1031 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Қоса беріліп отырған Пробация қызметінің жұмысын ұйымдастыру қағидалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ішкі істер министрінің 16.11.2017 № 756 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің мынадай нормативтік кұқықтық актілерінің:

      1) "Сотталғанды қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес жазаларды орындаудың кейбір мәселелері" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2012 жылғы 14 наурыздағы № 141 бұйрығының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2012 жылдың 23 сәуірінде № 7591 болып тіркелген, "Егемен Қазақстан" (2012 жылғы 26 мамырдағы № 269-273 (27347), 2012 жылғы 2 маусымдағы № 290-291 (27365), 2012 жылғы 16 маусымдағы № 324-329 (27403), 2012 жылғы 30 маусымдағы № 360-364 (27438), 2012 жылғы 11 шілдедегі 383-388 (27462)) газетінде жарияланған);

      2) "Қылмыстық-атқару инспекциясының пробация қызметін ұйымдастыру жөніндегі қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2012 жылғы 19 наурыздағы № 157 бұйрығының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2012 жылдың 23 сәуірінде № 7592 болып тіркелген, "Егемен Қазақстан" (2012 жылғы 12 мамырдағы № 231-235 (27309)) газетінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті (Б.М. Бердалин):

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімдік баспаларда және "Әділет" ақпараттық құқықтық жүйеде ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитетіне (Б.М. Бердалин) жүктелсін.

      5. Осы бұйрық ресми жариялануға жатады және 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министр
полиция генерал-лейтенанты
Қ.Қасымов

  Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2014 жылғы 14 тамыздағы
№ 511 бұйрығымен
бекітілді

Пробация қызметінің жұмысын ұйымдастыру қағидалары

      Ескерту. Қағидалар жаңа редакцияда - ҚР Ішкі істер министрінің м.а. 20.07.2022 № 602 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Пробация қызметінің жұмысын ұйымдастыру қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне (бұдан әрі – ҚК), Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне (бұдан әрі – ҚАК), "Пробация туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және пробация қызметінің жұмысын ұйымдастыру тәртібін айқындайды.

      2. Сотталғанды қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес қылмыстық жазаларды орындау заңды күшiне енген үкім немесе қаулы, рақымшылық жасау және оны қолдану туралы акті, кешірім жасау туралы акті негізінде жүргiзiледi.

      3. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаменттерінің аумақтық пробация қызметтері (бұдан әрi - Пробация қызметтері) сотталғанды қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес қылмыстық жазаларды орындайтын органдар болып табылады.

2-тарау. Пробация қызметінің жұмысын ұйымдастыру тәртібі

1-параграф. Пробация қызметінің сотталғандардың есебін жүргізуі

      4. Пробация қызметі үкiмді орындауға алған кезінде:

      1) сотталған адамның деректерiн бір жұмыс күні ішінде Орталықтандырылған автоматтандырылған деректер базасына (бұдан әрі – ОАДБ) енгiзедi;

      2) сотталғанды есепке қойған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде үкімді немесе қаулыны шығарған сотқа сот шешімінің орындауға қабылданғаны туралы хабарламаны осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электронды немесе жазбаша түрде жолдайды;

      3) сотталғанды есепке қойған сәттен бастап бір тәулік мерзімде осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бақылау-мерзімдік карточка толтырады, оны Пробация қызметінің тиісті картотекасына салады;

      4) сотталған адамдардың оларға заңмен және сотпен жүктелген міндеттерді орындауын, соның ішінде ішкі істер органдарының (бұдан әрі - ІІО) қолданыстағы автоматтандырылған ақпараттық-іздеу жүйелері және Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің (бұдан әрі - ҚСжАЕК) ақпараттық жүйелері, сондай-ақ интернет желісіне қосылған қолда бар телекоммуникация құралдары (байланыс құралдары) бойынша ай сайын тексеру жолымен жүзеге асырады.

      5. Есепке алу карточкасының және бақылау-мерзімдік карточканың реттік нөмірлері ОАДБ-да тіркелген сот шешімдерінің нөміріне сәйкес беріледі.

      6. Номенклатуралық iстер сейфтерде немесе мөрленетін жанбайтын металл шкафтарда сақталады.

      7. Номенклатуралық істерге сотқа дейінгі баяндаманы дайындаумен, сотталғандарды іздеумен, сотқа жолдаумен, сондай-ақ қоғамдық жұмыстар түріндегі жазаны орындаумен байланысты ОАДБ-да электронды түрде техникалық жүргізу қарастырылмаған материалдар тігіледі.

      8. Сотталғанды есепке қойғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде Пробация қызметі "Арнайы есепке алу" автоматтандырылған ақпараттар жүйесіне (бұдан әрі - АЕА ААЖ) деректемелерді автоматты түрде толтыру үшін (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16667 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2018 жылғы 27 ақпандағы № 29 бұйрығымен бекітілген Қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаған, қылмыстық жауаптылыққа тартылатын адамдардың, қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылған адамдардың арнайы есебін, ұстап алынған, күзетпен ұсталатын және сотталған адамдардың дактилоскопиялық арнайы есебін жүргізу және пайдалану қағидаларына (бұдан әрі - Адамдардың арнайы есебін жүргізу және пайдалану қағидалары) 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сотталған (күзетпен қамауға алынған) туралы электрондық хабарламаны қалыптастырады және жеке қағаз тасымалдағыштарда үкім көшірмесін, жеке басын куәландыратын құжат көшірмесін ҚСжАЕАК-нің аумақтық басқармасына жолдайды.

      Басқа облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың соты соттаған адамға Адамдардың арнайы есебін жүргізу және пайдалану қағидаларының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әліпбилік есепке алу карточкасының бір данасын толтырады және сотталған (күзетпен қамауға алынған) туралы электрондық хабарламаны қалыптастырады және жеке қағаз тасымалдағышта бір дана әліпбилік есеп карточкасын, үкім көшірмесін, жеке басын куәландыратын құжат көшірмесін ҚСжАЕАК-нің аумақтық басқармасына жолдайды. Хабарламаның көшірмесі хронологиялық ретпен істің бірінші бөліміне тігіледі.

      Пробация қызметі қылмыстық қудалау органында немесе тергеу изоляторында дактилоскопиялық тіркеуден өтпеген адамды (жеке айыптау істері) өз есебіне қойғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде ҚСжАЕАК-нің аумақтық басқармасына жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін сала отырып, дактилоскопиялық картаның бір данасын ұсынады.

      9. Сотталғанның тарапынан жазаны өтеу тәртiбiн және шарттарын бұзғаны және сотталғанның Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің 53, 67, және 176-баптарында көзделген талаптарды сақтамайтыны анықталған жағдайда Пробация қызметі бір тәулік мерзімде бұзушылық туралы мәліметті ОАДБ-ға енгізеді.

      10. Сотталғанды жазадан босатқан немесе оған қатысты үкімді өзгерткен, есептен шығарған кезде Пробация қызметі сот шешімін қабылдағаннан кейін бес жұмыс күні ішінде АЕА ААЖ деректемелерін автоматты түрде толтыру үшін сотталған (күзетпен қамауға алынған) туралы электрондық хабарламаны қалыптастырады.

      11. Пробация қызметі сотталғанды есепке қою үшін шақырады, әңгiме барысында оған жазаны өтеудiң тәртiбi мен шарттары, сондай-ақ бақылаудан жалтарғаны үшін жауапкершілікке тартылатыны түсіндіріледі, оның сауалнамалық деректерi, жақын туыстары туралы мәлiметтер нақтыланады. Әңгіме қорытындылары ОАДБ-ға енгізіледі.

2-параграф. Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегi жазаны орындау тәртібі

      12. Пробация қызметі сот өкімі үкім көшірмесімен келіп түскен күнінен бастап он күндік мерзімнен кешіктірмей қоғамдық жұмыстарға тарту түрiндегi жазаға сотталғанды шақырады және сотталғанның тұрғылықты жері бойынша, сотталғанның қоғамдық жұмыстарға тарту түрiндегi жазаны өтеу орны бойынша жергілікті атқарушы органдарға қоғамдық жұмыстарды орындау үшін осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша анықтама - жолдама береді.

      Сотталғандардың қоғамдық жұмыстарды орындауын бақылауды сотталғанның тұрғылықты жері бойынша Пробация қызметі жүзеге асырады.

      13. Қоғамдық жұмыстарға сотталғанның негізгі жұмыс орны бойынша Пробация қызметі электронды не жазбаша түрде қоғамдық жұмыстар уақытында оны жұмыстан босату туралы хабарлама жолдайды.

      14. Пробация қызметі сотталғанды жергілікті атқарушы органдарға жолдаған кезде оған анықтама-жолдаманы береді.

      Анықтама-жолдамада сотталғанның сауалнамалық деректерi, оның тұрғылықты жерi мен негiзгi жұмыс (оқу) орны, оның ҚР ҚК-нің қандай бабы бойынша сотталғаны, қоғамдық жұмыс мерзімі (сағатпен), сотталғанның жергілікті атқарушы органға келу күні, ҚР ҚАК-нің 58-бабына сәйкес оны есептеу тәртібі көрсетіледі.

      15. Сотталғандардың еңбегін пайдалану өтеусіз негізде жүзеге асырылады және белгілі бір біліктілікті талап етпейді.

      16. Анықтама-жолдаманың көшірмесі, қоғамдық жұмыстарды орындау үшін жұмысқа қабылдау туралы жергілікті атқарушы органның бұйрығынан үзіндісі, атқарылған жұмыс уақытын есепке алу табелі және басқа да материалдар (оның ішінде хабарламалар, ілеспе хаттар) номенклатуралық іске тігіледі.

      17. Сотталғандар қандай да бір арнайы дайындықты қажет етпейтін аумақты абаттандыруға байланысты қоғамдық-пайдалы жұмыстарға тартылады.

      18. Сотталғаннан тұрғылықты жерiн ауыстырғаны туралы хабарлама алғаннан кейін Пробация қызметі бір жұмыс күні ішінде сотталғанды жұмыстан босату туралы жергілікті атқарушы органдарға электронды немесе жазбаша түрде ұсыным жолдайды және осы мәліметтер екі жұмыс күні ішінде ОАДБ-ға енгізіледі.

      Сотталғанның жаңа тұрғылықты жерi бойынша Пробация қызметі он жұмыс күні ішінде сотталғанның жаңа тұрғылықты жері бойынша қоғамдық жұмыстарды орындауы үшін оған анықтама-жолдама береді.

      Сотталған тұрғылықты жерін қызмет көрсетілетін ауданның (қаланың) шегінде ауыстырған жағдайда, ол Пробация қызметінің есебiнен шығарылмайды.

      19. Сотталғанға негiзгi жұмыс орны бойынша кезекті демалыс беру қоғамдық жұмыстарды орындауды тоқтатпайды.

      20. Жергілікті атқарушы орган анықтама-жолдаманы алған күнi қоғамдық жұмыстарды өтеу мерзiмiнiң басталуы болып табылады.

      21. Сотталған адамға медициналық-әлеуметтік сараптама комиссиясының қорытындысы бойынша бірінші немесе екінші топтағы мүгедектік белгіленген жағдайда, Пробация қызметі мүгедектік туралы растаушы материалдар келіп түскен күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде сотқа оны жазасын одан әрi өтеуден босату туралы осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынымды (бұдан әрі – ұсыным) электронды немесе жазбаша түрде жолдайды.

      22. Сотталған әйел жаза өтеу кезеңiнде жүктi болған жағдайда, жүктiлiгi мен тууы бойынша демалыс ұсынған күнінен бастап, сотталған әйелдiң жүктiлiгi мен тууына байланысты оны жұмыстан босату күнін көрсете отырып, жұмыс орны берген анықтама мен медициналық мекеменің анықтамасымен қоса Пробация қызметі сотқа оған жаза өтеудi кейiнге қалдыру туралы ұсынымды электронды немесе жазбаша түрде жолдайды.

      23. Сотталғанның тарапынан жазаны өтеудiң тәртiбi және шарттарын бұзғаны анықталған кезде Пробация қызметі үш жұмыс күні ішінде оны Пробация қызметіне шақырту бойынша шара қабылдайды. Сотталған келген кезде Пробация қызметі онымен жазаны өтеу шарттарын бұзуға жол бермеу туралы әңгімелесу жүргізеді және осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жауапкершілік туралы жазбаша ескерту (бұдан әрі – ескерту) шығарады, ол номенклатуралық iске тiгiледi және ОАДБ-ға енгізіледі.

      24. Сотталған жазаны өтеуден жалтарған кезде Пробация қызметі үш жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы ҚК-нің 43-бабының 2-1-бөлiгiне сәйкес қоғамдық жұмыстарды қамаумен, бас бостандығын шектеумен не бас бостандығынан айырумен ауыстыру туралы ұсынымды электронды немесе жазбаша түрде сотқа жiбередi.

      25. Сотталған жазаны өтеуден жалтарғаны үшiн қоғамдық жұмыстарын ауыстыру туралы ұсыным сотқа қайта жасалған бұзушылық анықталғаннан кейiн он бес күн iшiнде, ал тұрғылықты жерiнен бой тасалаған адамдарға қатысты бастапқы iздестіру шаралары жүргiзiлгеннен кейiн жолданады.

      26. Тұрғылықты жерiнен бой тасалаған, орналасқан жерi белгiсiз сотталғанға қатысты Пробация қызметі бастапқы iздестіру iс-шараларын жүзеге асырады және оған iздестіру жариялау туралы сотқа ұсынымды электронды не жазбаша түрде енгізеді.

3-параграф. Түзеу жұмыстары түрiндегi жазаны орындау тәртібі

      27. Түзеу жұмыстары алименттерді, жарақаттануға немесе денсаулықтың өзге де зақымдануына, сондай-ақ асыраушысының қайтыс болуына байланысты келтірілген зиянды өтеу есебіне мерзімдік төлеуге (өндіріп алуға) жататын қаражатты шегергенде, сотталған адамның жалақысының (ақшалай үлесінің) оннан елу пайызға дейінгі ай сайын ұстап қалу және Жәбірленушілерге өтеу қорына аудару арқылы орындалады.

      28. Түзеу жұмыстарына сотталғандар жазаны өтеуге Пробация қызметіне үкiмнiң, қаулының көшiрмесiмен соттың тиiстi өкiмi келiп түскен күннен бастап он бес күндік мерзiмнен кешiктiрмей тартылады.

      29. Түзеу жұмыстары түрiндегi жазаның орындалуын сотталғандардың негiзгi жұмыс орны бойынша Пробация қызметі жүзеге асырады.

      30. Сотталған ҚР ҚАК 53-бабының 1-тармағында көзделген талаптарды сақтамаған жағдайда Пробация қызметі үш жұмыс күні ішінде оны Пробация қызметіне шақырту бойынша шара қабылдайды. Сотталған келген кезде Пробация қызметі онымен бұдан былай құқық бұзушылықтарға, сондай-ақ жазаны өтеу шарттарын бұзуға жол бермеу туралы әңгімелесу жүргізеді және жауапкершілік туралы жазбаша ескерту шығарады, ол номенклатуралық iске тiгiледi және ОАДБ-ға енгізіледі.

      31. Түзеу жұмыстарына сотталған адамдардың құжаттарын ресімдеп, сотталғанның жұмыс орнын алдын ала нақтылап, Пробация қызметі сол күні осы ұйымның әкiмшiлiгiне хабарлама, ұйғарым және үкiмнiң көшiрмесiн осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электронды немесе жазбаша түрде жолдайды.

      32. Сотталғанның сырқаттануы үздіксіз төрт айдан аса жалғасқан, оған бірінші және екінші топтағы мүгедектік белгіленген жағдайда, Пробация қызметі ауру немесе мүгедектік туралы растаушы материалдар келіп түскен күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде сотқа жазасын одан әрі өтеуден босату туралы электронды немесе жазбаша түрде ұсыным енгізедi.

      33. Сотталған әйел жазасын өтеу кезеңiнде аяғы ауыр болған жағдайда Пробация қызметі сотталған әйелдiң жұмыс орнынан жүктiлiгi мен тууына байланысты жұмыстан босатылған күнi көрсетiлген анықтаманы, тұрғылықты жерi, емдеу мекемесінің анықтамасын қоса сотқа жүктiлiгi мен тууы бойынша демалыс берiлген уақыттан бастап, оның жазасын өтеудi кейiнге қалдыру туралы электронды немесе жазбаша түрде ұсыным жолдайды.

      34. Зейнеткерлік демалысына шыққан және жұмысты тоқтатқан адамға қатысты Пробация қызметі үкiмінiң одан әрi атқарылуы туралы мәселенi шешу үшiн сотқа элекронды немесе жазбаша түрде жүгiнедi.

      35. Сотталғандардың еңбекақысынан ұстап қалу сот үкiмiмен белгiленген мөлшерде жүргiзiледi. Түзеу жұмыстарына сотталғандардың еңбекақысынан ұстап қалуды жүргiзудiң басталуы жазаны өтеу мерзiмiнiң басталған күнi болып саналады.

      36. Ұстап қалу жалақы төлеу кезiнде барлық жұмыс iстеген ай үшiн атқару құжаттары бойынша сотталғанға наразылықтың болуына қарамастан, негiзгi жұмыс орны бойынша жалақының барлық түрiне жүргiзiледi.

      Бұл ретте ұстап қалу әрбiр жұмыс iстеген ай үшiн айдың екiншi жартысына еңбекақы төленген кезде, ал жұмыстан босатылған кезде айдың жұмыс iстеген бөлiгi үшiн жүргiзiледi.

      37. Төлем тапсырыстарымен бiр мезгiлде Пробация қызметіне жүргiзiлген ұстап қалу бойынша есептеу мәлiметтерi осы Қағидаға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша элекронды немесе жазбаша түрде жолданады. Есептеу мәлiметтерi төлем тапсырысының бетiнде, сол сияқты сырт жағында көрсетiледi.

      38. Пробация қызметі ай сайын есепке алу карточкалары бойынша сотталғандардың жалақысынан дұрыс және уақтылы ұстап қалуын және ұсталған соманың мемлекет кiрiсiне аударылуын тексередi және бұзушылықтар анықталған жағдайда оларды жою бойынша шаралар қабылдайды.

      39. Ұйым әкімшілігі үш айдан аса сотталғанның жалақысынан уақытылы соманы ұстап қалмаған және ұсталған соманы мемлекет кірісіне аудармаған жағдайда, Пробация қызметі прокурорлық ықпал ету шараларын қолдану үшін прокуратура органдарына элекронды немесе жазбаша түрде жүгiнеді.

      40. Пробация қызметі кемінде тоқсанына бiр рет сотталғандардың еңбекақыларынан ұстап қалудың дұрыстығын тiкелей олардың жұмыс орны бойынша тексередi. Тексеру нәтижелерi туралы осы Қағидаға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екi данада акт жасалады, оның бiрi ұйымда, ал екiншiсi ұйым әкiмшiлiгi өкiлiнiң актiмен танысқаны туралы белгiсімен Пробация қызметінде сақталады және анықталған кемшiлiктердiң жойылуын бақылау үшiн пайдаланылады.

      41. Пробация қызметіне алдын ала хабарламай сотталғанды жұмыстан босатқан, сотталғанның жұмысы туралы, оның еңбекақысы және жүргiзiлген ұстап қалу туралы есептеу мәлiметтерi бұрмаланған жағдайда, Пробация қызметі ол туралы прокурорлық ден қою шараларын қолдану үшін прокуратураға электронды немесе жазбаша түрде түрде хабарлайды.

      42. Сотталғандардың еңбекақысынан ұсталған сомалардың аударылуы және жұмыс iстеген күндер саны туралы мәлiметтер төлем тапсырмаларының көшiрмелері мен есеп-айырысу мәлiметтері негiзiнде олардың есепке алу карточкаларына енгiзiледi.

      43. Пробация қызметі жаза мерзімінің аяқталған күнiнде, ал бұл жазадан басқа негiздер бойынша босатылған жағдайда растайтын құжаттарды алған соң келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей сотталған жазасын өтеп жүрген ұйымның әкiмшiлiгiн оның жалақысынан ұстап қалуларды тоқтату туралы осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электронды немесе жазбаша түрде хабардар етедi. Сотталғанға жазаны өтегенi туралы немесе жазадан босатылғаны туралы анықтама осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша берiледi (бұдан әрі – анықтама).

      44. Түзеу жұмыстары түріндегі жазаны өтеуден жалтарған не жұмысынан айырылған немесе еңбек шарты бұзылған күннен бастап үш ай бойы жұмысқа орналаспаған сотталғанға қатысты Пробация қызметі үш жұмыс күні ішінде қылмыстық теріс қылықтары үшін қоғамдық жұмыстарға тартумен не қамауға алумен, ал ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыс үшін бас бостандығын шектеумен не бас бостандығынан айырумен, ауыр қылмыс үшін тағайындалған жазаның өтелмеген бөлігін бас бостандығынан айырумен ауыстыру туралы ұсынымды электронды немесе жазбаша түрде сотқа жолдайды.

      45. Орналасқан жерi белгiсiз сотталғанға қатысты ұсынымда оның жазасын өтеуден жалтару мақсатында бой тасалағаны туралы қолда бар мәлiметтер және бастапқы iздестіру іс-шараларының нәтижелерi көрсетiледi.

      46. Тұрғылықты жерiнен бой тасалаған, орналасқан жерi белгiсiз сотталғанға қатысты Пробация қызметі бастапқы іздестіру iс-шараларын жүзеге асырады және оған iздестіру жариялау туралы электронды немесе жазбаша түрде сотқа ұсыным енгізеді.

4-параграф. Белгiлi бiр лауазымда болу немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түрiндегi жазаларды орындау тәртібі

      47. Сот үкiмiнiң орындалуын қамтамасыз ету мақсатында Пробация қызметі күнтізбелік үш күн ішінде:

      1) сотталғанның жұмыс орнын анықтайды және осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұйымның әкімшілігіне сот үкiмiнiң көшiрмесiн және хабарламаны электронды немесе жазбаша түрде жолдайды;

      2) белгiлi бiр қызмет түрiмен айналысуға рұқсат берудің күшiн жоюға құқылы органдарға сот үкiмiнiң көшiрмесiн немесе оның куәландырылған үзiндiсiн және электронды немесе жазбаша түрде осы Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынымхат жолдайды.

      Жасалған қылмыстың (экономикалық қызмет саласында, экологиялық қылмыстар, қозғалыс пен көлiктi пайдалану қауiпсiздiгiне қарсы және тағы басқа) сипаты мен сот тыйым салған қызмет түрiне қарай Пробация қызметі аталған құжаттарды белгiлi бiр қызмет түрiн жүзеге асыруға құжат беруді белгілейтін органдарға, қоғамдық бiрлестiктерге (аңшылар мен балық аулаушылар, қоршаған ортаны қорғау қоғамы және тағы басқа) электронды немесе жазбаша түрде жолдайды.

      48. Белгiлi бiр лауазымда болу немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түріндегі жазаға сотталғандар:

      1) Пробация қызметіне жұмыс орны және тұрғылықты жері, олардың өзгергендігі, жұмыстан босатылғандығы туралы электронды не жазбаша түрде хабарлайды;

      2) Пробация қызметінің шақыруы бойынша келеді.

      49. Негiзгi жаза ретiнде тағайындалған белгiлi бiр лауазымда болу немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түрiндегi сот үкімі бойынша қосымша жазасы бар бас бостандығынан айыру түріндегі негізгі жазадан босатылған сотталғандарға қатысты қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің әкімшілігі босатардан бір ай бұрын сотталғанның таңдаған тұрғылықты жері бойынша Пробация қызметіне жазаны одан әрі орындау үшін куәландырылған сот үкімінің көшірмесін электронды немесе жазбаша түрде жолдайды.

      Пробация қызметі негiзгi жаза ретiнде тағайындалған белгiлi бiр лауазымда болу немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түрiндегi жазаны одан әрі орындау үшін куәландырылған сот үкімінің көшірмесін алғаннан кейін тиісті қылмыстық-атқару жүйесі мекемесіне электронды немесе жазбаша түрде хабарлама жолдайды.

      50. Белгiлi бiр лауазымда болу немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түрiндегi қосымша жазасы бар бас бостандығынан айыру түріндегі қосымша жаза түрі өтелмеген бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеуден босатылған адамдардан қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің әкімшілігі оның таңдаған тұрғылықты жеріне келген күннен бастап бескүндік мерзімде Пробация қызметіне міндетті келу туралы қолхат алады.

      51. Сотталғанның лауазымынан босатылғандығы немесе белгiлi бiр қызмет түрiмен айналысу құқығынан айырылғандығы, сондай-ақ тыйым салынған қызметпен айналысуға құқық беретін құжаттарға рұқсат беруді жою немесе алып қою туралы ұйымнан немесе тиісті органнан келіп түскен хабарлама номенклатуралық іске тігіледі және ОАДБ-ға енгізіледі.

      52. Пробация қызметі сотталғанды есепке қойғаннан кейiн бiр ай iшiнде оны жұмыс орны бойынша, ұйым әкiмшiлiгiнің оның құқығынан айырылған белгілі бір лауазымда болу немесе белгілі бір қызметпен айналысуы бойынша сотталғанмен еңбек келісімшартын өзгерткендігін немесе тоқтатқандығын (егер сотталған бұл ұйымнан босап кетпесе), жаңа еңбек келісімшарты қандай лауазым (қызмет) бойынша жасалғандығын, сондай-ақ тиісті органның сотталғанға тыйым салынған қызметпен айналысу құқығын беретін рұқсатты тоқтатқандығын, құжатын алып қойғанын тексереді. Тексеру жүргізу нәтижелерi туралы осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екi данада белгiлi бiр қызмет атқаруға немесе белгiлi бiр қызметпен айналысуға тыйым салынған үкiмнiң дұрыс орындалуын тексеру актісі жасалады. Бiрiншi дана ұйымда қалдырылады, екiншi дана кәсiпорын әкiмшiлiгiнің танысқандығы туралы белгiсімен Пробация қызметінде сақталады.

      53. Сотталған бұрынғы жұмыс орнынан босатылған кезде Пробация қызметі сотталғанның босатылғандығы туралы хабарлама алған кезден бастап бiр ай мерзiмде:

      1) сотталғанның жаңа жұмыс орнын анықтайды;

      2) жаңа жұмыс орны бойынша осы Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электронды немесе жазбаша түрде хабарлама (бұдан әрі – хабарлама) жолдайды;

      3) сотталғанды жаңа жұмыс орны бойынша тексередi және оның лауазымын (қызмет түрін) анықтайды. Сотталғанды жұмыс орны бойынша тексерудің нәтижелерi туралы анықтама жасалады және ОАДБ-ға енгізіледі.

      54. Егер ұйымдардың лауазымды тұлғалары соттың заңды күшіне енген үкiмiн, шешімін немесе өзге де белгілі бір лауазымда атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру туралы соттың актілерін орындамаған жағдайда, осы Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Пробация қызметі электронды немесе жазбаша түрде олардың атына ұсыным жолдайды.

      55. Бақылауды жүзеге асыру мақсатында Пробация қызметі кемiнде алты айда бiр рет ұйым әкiмшiлiгi мен сотталғанның сот үкiмiн орындау барысын тексередi, сондай-ақ кемінде тоқсанына бір рет оны тұрғылықты жері бойынша тексереді. Тексеріс қорытындысы ОАДБ-ға енгізіледі.

      56. Егер ұйымдардың лауазымды тұлғалары Пробация қызметінің ұсынымын алғаннан кейiн сот үкiмiн орындамаса, Пробация қызметінің сот үкiмiн орындау жөнiндегi талаптарын елемесе, Пробация қызметі күнтізбелік отыз күн ішінде материалдарды сотқа дейінгі тергеуді бастау туралы мәселені шешу үшін ІІО тергеу бөліністеріне электронды немесе жазбаша түрде жолдайды.

      57. Сотталғанның сот үкімінің талаптарын бұзу фактiсi анықталған жағдайда, Пробация қызметі онымен жеке әңгiме жүргiзедi, түсiнiктеме алады.

      58. Айыппұлға, бас бостандығын шектеуге, қоғамдық жұмыстарға немесе түзеу жұмыстарына тартуға, сондай-ақ жаза өтеуді кейінге қалдыруға немесе шартты түрде соттауға тағайындалған белгілі бір лауазымда болу немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру мерзімі сот үкiмi заңды күшiне енген күнінен бастап есептеледi.

      59. Белгілі бір лауазымда болу немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру жазасы қамауға алу немесе бас бостандығынан айыру түріндегі жазаға қосымша ретiнде тағайындалған кезде, ол негізгі жаза түрінің барлық уақытын өтеу кезіне қолданылады, бірақ бұл ретте оның мерзімі қамауды, бас бостандығынан айыруды өтеу мерзімінен және Пробация қызметіне есепке қойылған күнінен бастап есептеледі.

      60. Негiзгi жаза ретiнде белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түрiндегi, сондай-ақ негiзгi жазаға қосымша ретiнде айыппұл, түзеу жұмыстары, бас бостандығын шектеу немесе қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі, сондай-ақ шартты түрде соттау кезiндегi жазаның атқарылуын ұйымдастыру осы Қағида талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

      61. Жаза мерзiмi аяқталғаннан кейін сотталған есептен шығарылады.

5-параграф. Бас бостандығын шектеуге сотталғандардың пробациялық бақылауын жүзеге асыру тәртібі

      62. Бас бостандығын шектеу түріндегі жазаны өтеу мерзімі Пробация қызметі заңды күшіне енген сот үкімін орындауға қабылдаған күннен бастап есептеледі.

      63. Бас бостандығын шектеу түріндегі жазаны өтеп жатқандарға пробациялық бақылауды олардың тұрғылықты жері бойынша Пробация қызметі жүзеге асырады.

      Сотталғанға сот жүктеген оқудан және жұмыстан бос уақытта тұрғылықты жерін тастап кетпеу талаптарын орындауын бақылау үшін Пробация қызметі сотталғанмен бірге оның тұрғылықты жерінде болу кестесін құрады.

      64. Пробация қызметі пробациялық бақылаудағы бас бостандығын шектеуге сотталған адамды есепке қою кезінде:

      1) сотталғанның тұрғылықты жерін, денсаулық жағдайын, білім деңгейін және еңбекпен қамтылғандығын анықтайды;

      2) сотталғанға әлеуметтік-құқықтық көмек алу, оған қатысты пробациялық бақылауды жүзеге асыру және тоқтату тәртібін түсіндіреді, сондай-ақ оның тіркелу үшін Пробация қызметіне келу күндерін белгілейді;

      3) сотталғанға сот жүктеген міндеттерді орындау тәртібін және мәжбүрлі еңбекті орындау, оларды орындамағаны, сондай-ақ пробациялық бақылау шарттары мен тәртібін бұзғаны үшін жауапкершілікке тарту тәртібін түсіндіреді.

      65. Сотталғандарға пробациялық бақылау:

      1) қоғамдық тәртіп пен адамгершілікке, кәмелетке толмағандардың құқықтарына, жеке тұлғаға қол сұғатын, сондай-ақ отбасылық-тұрмыстық қарым-қатынастар саласында әкімшілік құқық бұзушылықты және жаңа қылмыс жасағанын немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылғандығын анықтауға ІІО-ның қолда бар есептері, сондай-ақ ҚСжАЕК аумақтық басқармаларының есептері бойынша сотталғандарды ай сайын тексеруді;

      2) сотталғандардың тіркелу, өзінің мінез-құлқы туралы есеп беру және профилактикалық әңгімеге қатысу үшін Пробация қызметі белгілеген күндері пробация қызметіне келу;

      3) сотталғандардың мінез-құлқына және олардың сот жүктеген міндеттерін сақтауына, бірлескен профилактикалық іс-шараларды жүргізуге қатысты құқық қорғау және басқа да органдармен және мекемелермен тұрақты негізде ақпарат алмасу арқылы қамтамасыз етіледі.

      66. Бас бостандығын шектеуге сотталғандарды сот шешімі бойынша жазаны өтеудің барлық мерзімі ішінде жыл сайын жүз сағаттан мәжбүрлі еңбекке тартуды ҚР ҚАК-нің 57, 58 және 59-баптарына сәйкес жергілікті атқарушы органдар ұйымдастырады және күніне төрт сағаттан асырылмай өтіледі.

      67. Бас бостандығынан айыру жазасының өтелмеген бөлігі бас бостандығын шектеу түріндегі жазаға ауыстырылған сотталғандарға қатысты сот қаулысы заңды күшіне енгеннен кейін қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің әкімшілігі ОАДБ арқылы сотталған таңдап алынған тұрғылықты жері бойынша пробация қызметіне бір жұмыс күні ішінде есепке қою туралы мәліметтерді жолдайды.

      68. Сотталған жазасын өтеу орнына белгіленген мерзімде бармаған жағдайда Пробация қызметі бастапқы іздестіру іс-шараларын жүргізеді және сотталғанның орналасқан жері анықталмаса, электронды немесе жазбаша түрде сотқа іздестіру жариялау туралы ұсыным енгізеді.

      69. Жазаны өтеу кезеңінде Пробация қызметі сотқа бостандығын шектеуге сотталған үшін бұрын белгіленген міндеттерінің күшін толық немесе ішінара жою туралы электронды немесе жазбаша түрде ұсыныс енгізеді.

      70. Сотталғанды басқа жұмысқа, оның ішінде басқа жерге ауыстыру Пробация қызметінің келісімімен жүзеге асырылады.

      71. Пробация қызметі үш жұмыс күні ішінде сотталғанның ҚР ҚАК 67-бабының 1-тармағында көзделген жазаны өтеу тәртібі мен шарттарын бұзғанын анықтағаннан кейін оны Пробация қызметіне шақырту бойынша шара қабылдайды. Сотталған келген кезде Пробация қызметі онымен бұдан былай құқық бұзушылықтарға, сондай-ақ жазаны өтеу шарттарын бұзуға жол бермеу туралы әңгімелесу жүргізеді және бас бостандығын шектеуді бас бостандығынан айыруға ауыстыру туралы жазбаша ескерту түрінде жаза шығарады, ол номенклатуралық iске тiгiледi және ОАДБ-ға енгізіледі.

      72. Қазақстан Республикасы ҚАК 67-бабының 2-тармағында көзделген жазаны өтеу тәртібін қасақана бұзған сотталғанға қатысты Пробация қызметі күнтізбелік отыз күн ішінде бас бостандығын шектеуді бас бостандығынан айыруға ауыстыру туралы ұсынымды электронды немесе жазбаша түрде сотқа жолдайды.

      Бас бостандығын шектеуді ауыстыру туралы ұсынымда сотталғанның сот жүктеген міндеттерді орындаудан жалтаруы, қоғамдық тәртіпті бұзуы, сол уақыт ішінде Пробация қызметіне келмеген уақыты, оған қандай ықпал ету шаралары қабылданғаны, оның оған тигізген әсері, сондай-ақ әкелу мен ұстаудың бар-жоғы жөніндегі нақты фактілер көрсетіледі. Ұсынымда жұмыс, оқу және тұратын орнынан мінездеме, Пробация қызметі қызметкерінің сотталғанның мінез-құлқы туралы баянаты, оның өмір салты, сотталғанның түсініктемесі ұсынылады.

6-параграф. Шартты түрде сотталған адамдардың мiнез-құлқын пробациялық бақылауды жүзеге асыру тәртібі

      73. Пробациялық бақылау мерзiмi iшiнде шартты түрде сотталған адамдардың мiнез-құлқын бақылауды, олардың тұрғылықты жері, жұмыс және оқу орны бойынша Пробация қызметі жүзеге асырады.

      74. Пробация қызметi пробациялық бақылауда тұрған шартты түрде сотталған адамды есепке қойған кезде:

      1) денсаулық жағдайын, бiлiм деңгейiн және жұмыспен қамтылуын, тұрғылықты жерiнiң бар-жоғын анықтай отырып, сотталған адамның жеке басын зерделеуді жүргізеді;

      2) сотталғанға әлеуметтік-құқықтық көмек алу, оған қатысты пробациялық бақылауды жүзеге асыру және тоқтату тәртібін түсіндіреді, сондай-ақ тіркелу үшін пробация қызметіне келу күндерін белгілейді;

      3) сот жүктеген мiндеттердi орындау тәртiбiн, оларды орындамағаны үшiн жауапқа тарту тәртiбiн түсiндiредi.

      Бұдан кейін, осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шартты түрде сотталған адамнан қолхат (бұдан әрі – қолхат) алынады, ол номенклатуралық іске тігіледі және ОАДБ-ға енгізіледі.

      75. Пробация қызметінің қызметкері сот жүктеген міндеттерді шартты түрде сотталған адамның қалай орындайтынын бақылайды.

      76. Шартты түрде сотталған адам пробациялық бақылаудан жалтарған жағдайда Пробация қызметі оның орналасқан жерi мен жалтару себептерiн анықтау бойынша бастапқы іс-шараларды жүргiзедi.

      77. Шартты түрде сотталған адамға қосымша жаза ретінде қоғамдық жұмыстарға тарту және белгiлi бір лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру тағайындалған кезде Пробация қызметі осы жаза түрінің талаптарына сәйкес iс-шараларды толық көлемде жүзеге асырады.

      78. Пробациялық бақылау мерзiмi кезінде шартты түрде сотталған адамдардың мiнез-құлқын бақылау мақсатында Пробация қызметі:

      1) тіркеуге келген күндері немесе пробация қызметіне шақыртылғанда олардың міңез-құлқы туралы есепті айына екі рет (ауылды жерлерде бір рет) тындайды;

      2) сотталғандар тарапынан қоғамдық тәртіпке, адамгершілікке, кәмелетке толмағандардың құқықтарына, жеке тұлғаға қол сұғатын, отбасылық-тұрмыстық қарым-қатынастар саласында әкiмшiлiк құқық бұзушылық және қайта қылмыс жасауына жол бермеуге шаралар қабылдайды;

      3) ай сайын сотталғанды ІІО-ның есептері, сондай-ақ аумақтық ҚСжАЕК есептері бойынша өзіне сол үшiн әкiмшiлiк жаза қолданылған, қоғамдық тәртiп пен адамгершілікке, кәмелетке толмағандардың құқықтарына, жеке тұлғаға қол сұғатын, сондай-ақ отбасылық-тұрмыстық қарым-қатынастар саласында әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағанына, жаңа қылмыстар жасағанына немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылғанына тексеріс жүргізеді;

      4) шартты түрде сотталған адамдардың мiнез-құлқына және оларға сот жүктеген міндеттердің сақталуына қатысты құқық қорғау және өзге де органдармен, мекемелермен ақпаратпен алмасуды, бірлескен профилактикалық іс-шаралар жүргізуді тұрақты негізде жүзеге асырады.

      79. Белгiленген мерзiмiнiң кемiнде жартысы өткен кезде Пробация қызметі сотқа электронды немесе жазбаша түрде ұсыным енгізеді.

      Ұсынымда шартты түрде сотталған адамның жеке басын, оның мiнез-құлқын сипаттайтын деректер баяндалады және шартты түрде соттаудың күшін жою мен сотталған адамнан соттылықты алып тастау туралы мәселе қойылады.

      80. Шартты түрде сотталған адам ҚР ҚАК 176-бабының 1-тармағында көзделген бұзушылықтарды жасаған кезде Пробация қызметі сотқа пробациялық бақылауды бір жылдан аспайтын мерзімге ұзарту, ал кәмелетке толмағандарға қатысты алты айдан аспайтын мерзімге ұзарту туралы электронды немесе жазбаша түрде ұсыным енгізеді.

      Бұдан басқа, Пробация қызметі үш жұмыс күні ішінде оны Пробация қызметіне шақырту бойынша шара қабылдайды. Сотталған келген кезде Пробация қызметі онымен бұдан былай құқық бұзушылықтарға, сондай-ақ жазаны өтеу шарттарын бұзуға жол бермеу туралы әңгімелесу жүргізеді және осы тармақта көрсетілген бұзушылықтарға қайта жол берген жағдайда шартты түрде соттаудың күшін жою мүмкіндігі туралы жазбаша ескерту шығарады, ол номенклатуралық іске тігіледі және ОАДБ-ға енгізіледі.

      81. Шартты түрде сотталған адам оған сот жүктеген мiндеттердi орындамаған немесе Қазақстан Республикасы ҚАК 176-бабының 1-тармағында көрсетілген бұзушылықтарды қайта жасаған жағдайда, сондай-ақ ол пробациялық бақылаудан жасырынса, Пробация қызметі күнтізбелік отыз күн ішінде шартты түрде соттаудың күшiн жою және сот үкімімен тағайындалған жазаны орындау, ал кәмелетке толмаған сотталғанға қатысты – пробациялық бақылау мерзімін ұзарту, бірақ бір жылдан аспайтын мерзімге ұзарту туралы ұсынымды электронды немесе жазбаша түрде сотқа жолдайды.

      Ұсынымға шартты түрде сотталған адамның жұмыс орнынан, оқу орнынан және тұрғылықты жерiнен берілген мiнездеме, Пробация қызметі қызметкерiнiң шартты түрде сотталған адамның мiнез-құлқы, оның өмір салты туралы баянаты, шартты түрде сотталған адамның түсiнiктемелерi қоса тіркеледі.

      82. Егер шартты түрде сотталған адам бақылаудан жасырынған жағдайда, Пробация қызметі сотқа іздестіру жариялау және бұлтартпау шарасын қолдану туралы тиісті ұсынымды электронды не жазбаша түрде жолдайды.

      83. Пробациялық бақылау сот үкімінде белгіленген барлық мерзім ішінде жүзеге асырылады. Пробациялық бақылау мерзiмi өткеннен кейін Пробация қызметi шартты түрде сотталған адамды өз есебiнен шығарады.

      84. Пробациялық бақылау мерзiмiнiң өтуi шартты түрде сотталған адамға iздестiру жариялау туралы сот қаулысының негізінде бастапқы іздестіру іс-шараларын жүргізуді бастаған кезден бастап тоқтатылады және сот қаулысы бойынша қайта басталады.

      85. Пробациялық бақылау мерзiмi шартты түрде сотталған адамды пробация қызметінің есебіне қойған күннен бастап есептеледi.

7-параграф. Постпенитенциарлық пробацияға жататын адамдармен жұмысты ұйымдастыру

      86. ҚР ҚК-нің 73-бабына сәйкес бас бостандығынан айыру бас бостандығын шектеуге ауыстырылған адам пенитенциарлықтан кейінгі пробацияға жатады.

      87. Бас бостандығынан айыру бас бостандығын шектеуге ауыстырылған адамдарға қатысты пробациялық бақылау ҚР ҚК-нің 44-бабына және ҚР ҚАК-тің 69-бабына сәйкес белгіленеді.

8-параграф. Жазаны өтеуді кейінге қалдыру қолданылған сотталған жүктi әйелдердің және жас балалары бар әйелдер мен жас балаларды жалғыз өзі тәрбиелейтін ер адамдардың мінез-құлқын бақылауды жүзеге асыру тәртібі

      88. Сотталған босатылған күнi қылмыстық-атқару жүйесі мекемесiнің әкімшілігі оның тұрғылықты жерi бойынша Пробация қызметіне босатылған күнін көрсете отырып, жазаны өтеудi кейiнге қалдыру туралы сот қаулысының көшірмесін электронды немесе жазбаша түрде жолдайды.

      Пробация қызметі сотталған келгеннен кейін үш жұмыс күні iшiнде оны есепке алады және одан әрi оның мінез-құлқын бақылауды жүзеге асырады.

      89. Есепке қою кезінде Пробация қызметі сотталғанмен әңгімелесу жүргізеді, әңгімелесу барысында оған жазаны өтеудi кейiнге қалдыру шарттары, оны орындамаған кездегі салдары және қоғамдық тәртiптi бұзғаны, жаңа қылмыс жасағаны, сондай-ақ баласын тәрбиелеу мен оны күтуден жалтарғаны үшiн жауапкершілігі түсiндiрiледi, ол туралы қолхат алынады, ол сотталғанның бақылау ісіне тігіледі.

      Бұған қоса, сауалнамалық деректерi, жақын туыстары туралы мәлiметтер және оның мiнез-құлқын бақылауды жүзеге асыру үшiн маңызы бар басқа да мәселелер нақтыланады және тексерiледi. Әңгiмелесу нәтижелерi туралы анықтама жасалады, ол қолхатпен қоса номенклатуралық iске тiгiледi және ОАДБ-ға енгізіледі.

      Сотталғанды есепке қоюмен қатар баланың тәрбиеленуін және оның күтуілуін бақылауды қамтамасыз етуде өзара іс-қимылды жүзеге асыру үшiн оның тұрғылықты жерi бойынша қорғаншылық және қамқоршылық органдары хабардар етiледi. Пробация қызметі қызметкерлері қорғаншылық және қамқоршылық органдарымен бірлесіп, тоқсан сайын тұрғылықты мекенінің жай-күйіне тексеру жүргізеді, бұл туралы үш данада акт жасалады, бір данасы номенклатуралық іске тігіледі және ОАДБ-ға енгізіледі.

      90. Сотталғанды жұмысқа орналастырған жағдайда Пробация қызметі оның жұмыс орны бойынша ұйымның әкiмшiлiгiне электронды немесе жазбаша түрде хабарлама жолдайды.

      91. Сотталған босатылған күнінен бастап екi апталық мерзiмде келмеген жағдайда, Пробация қызметі бастапқы іздестіру іс-шараларын өткізеді және егер сотталғанның болу орны анықталмаған жағдайда, сотқа іздестіру жариялау және бұлтартпау шарасын қолдану туралы ұсынымды электронды немесе жазбаша түрде енгізеді.

      92. Сотталғандардың жазаны өтеуін кейiнге қалдыру шарттарының сақталуын бақылау мақсатында Пробация қызметі:

      1) сотталғандармен, олардың туыстарымен профилактикалық әңгiмелер жүргізеді, ҚР ҚАК-нің 11-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес сотталғаннан түсініктеме алады. Олардың тарапынан баланы тәрбиелеу мен оны күту мiндеттерiнен жалтаруының, қоғамдық тәртiп бұзушылықтар мен қайталап қылмыс жасауының алдын алу бойынша шаралар қабылдайды;

      2) сотталғандардың баланы тәрбиелеуден және оны күтуден жалтару, тұрғылықты жерi бойынша терiс мiнезделу фактілері анықталған жағдайда, қажетті ақпараттар жинақталады және ІІО-ның кәмелетке толмағандар iстерi жөнiндегi бөліністеріне электронды немесе жазбаша түрде жолданады.

      93. Сотталғандардың жазаны өтеуді кейiнге қалдыру шарттарын сақтамауы мыналар:

      1) әкiмшiлiк жазалау шараларын қолдануға әкеп соққан қоғамдық тәртiптi бұзу;

      2) баланы тәрбиелеуден және оны күтуден жалтару болып табылады.

      94. Осы Қағидалардың 93-тармағында көрсетілген кез-келген бұзушылықтар анықталғаннан кейiн Пробация қызметі үш жұмыс күні ішінде сотталғанды Пробация қызметіне шақырту бойынша шара қабылдайды, ал ол келмеген жағдайда тұрғылықты жерi бойынша барады, одан жол берген бұзушылықтың себептерi туралы түсiнiктеме алады, профилактикалық әңгімелесу жүргізеді және жазбаша ескерту жариялайды, ол номенклатуралық іске тігіледі және ОАДБ-ға енгізіледі.

      95. Егер сотталған баласынан бас тартса, не баланы тәрбиелеуден жалтаруды жалғастырса, не бақылаудан жалтарса, немесе екі рет жазбаша ескертуден кейiн қоғамдық тәртiптi бұзуды жалғастырса, Пробация қызметі күнтізбелік отыз күн ішінде сотталғанның тұрғылықты жерi бойынша жазаны орындауды кейiнге қалдырудың күшiн жою және сотталғанды сот үкiмiмен тағайындалған жазаны өтеуге жiберу туралы ұсынымды электронды немесе жазбаша түрде сотқа енгiзедi. Ұсынымға жазаны орындауды кейiнге қалдыру туралы сот шешімінің көшірмесі және сотталғанның баланы тәрбиелеуден және оны күтуден жалтаруын растайтын материалдар, жұмыс орны мен тұрғылықты жерiнен мінездемелер, басқа да құжаттар қоса берiледi.

      ҚР ҚК 74-бабының үшінші бөлігінде көрсетілген, жазаны орындаудың кейінге қалдыру мерзімі аяқталғаннан кейін немесе бала шетінеген не жүктiлiгі үзiлген жағдайларда оны өтеу мерзімін кейінге қалдыру туралы мәселелерді Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 476-бабының 10) тармақшасына сәйкес шешіледi.

      96. Егер сотталған бақылаудан жасырынған болса, Пробация қызметі бастапқы iздестіру іс-шараларын жүзеге асырады.

      97. Сот үкімінде көрсетілген кейінге қалдыру мерзімі аяқталғаннан кейін немесе бала өлген жағдайда не жүктілік үзілген жағдайда, сотталғанның тұрғылықты жерi бойынша Пробация қызметі оның мiнез-құлқын, баланы тәрбиелеуге қатынасын ескере отырып, сотталғанды жазасының қалған бөлiгiн өтеуден босату туралы не жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл түрімен ауыстыру туралы, не оны қылмыстық-атқару жүйесі мекемесiне жiберу туралы сотқа электронды немесе жазбаша түрде ұсыным жолдайды.

      Ұсынымда сотталғанның жеке басын, мiнез-құлқын және жазаны өтеуді кейiнге қалдырған кезiнде оның баланы тәрбиелеуге қатынасын сипаттайтын деректерi келтiрiледi, сот актісімен тағайындалған жазаның өтелген және өтелмеген мерзімдері көрсетіледі. Ұсынымға жұмыс орнынан мiнездеме және басқа да құжаттар қоса берiледi.

9-параграф. Сотқа дейінгі пробация бойынша жұмысты ұйымдастыру

      98. Сотқа дейінгі пробация мынадай күдіктілерге, айыпталушыларға:

      1) кәмелетке толмағандарға;

      2) мүгедектігі бар адамдарға;

      3) әйелдерге:

      елу сегіз жастағы және одан асқан әйелдерге;

      жүкті әйелдерге;

      үш жасқа дейінгі жас балалары бар әйелдерге;

      4) ерлерге:

      алпыс үш жастағы және одан асқан ерлерге;

      үш жасқа дейінгі жас балаларды жалғыз өзі тәрбиелейтiн ерлерге қатысты ерікті негізде қолданылады.

      99. Сотқа дейінгі баяндаманы дайындау күдіктінің, айыпталушының не оның адвокатының, заңды өкілінің Пробация қызметіне жүгінген күннен басталады.

      100. Пробация қызметі:

      1) сотқа дейінгі баяндаманы дайындауға өтініш жасаған және оларға сотқа дейінгі баяндаманы табыс еткен күнін көрсете отырып, электрондық немесе қағаз тізімдерін жүргізеді;

      2) өзіне қатысты пробация қолданылатын адамның тұрғылықты жерін, оның денсаулық жағдайын, білім деңгейін және жұмыспен қамтылуын анықтайды;

      3) ҚР ҚАК-тің 22-бабына сәйкес әлеуметтік-құқықтық көмек алуды түсіндіреді;

      4) күдіктіге, айыпталушыға қатысты сотқа дейінгі баяндаманы дайындауды жүзеге асырады.

      101. Сотқа дейінгі баяндама Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 4 ақпандағы № 90 бұйрығымен бекітілген Сотқа дейінгі баяндаманы дайындау әдістемесіне сәйкес дайындалады (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14876 болып тіркелген) және Пробация қызметі сот талқылауы басталғанға дейін жүгінген адамға беріледі.

      102. Қылмыстық іс сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысында тоқтатылған, сотқа дейінгі баяндаманы жасаудың қажеті жоқ болған жағдайда, пробация қызметі сотқа дейінгі пробацияны жүргізбейді.

10-параграф. Кәмелетке толмаған сотталғандарға қатысты жазаларды орындау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

      103. Пробация қызметі:

      1) есепке қою кезінде:

      кәмелетке толмағандармен оның заңды өкілдерінің, қажет болған жағдайда - психолог немесе ұстаздың қатысуымен, алғашқы профилактикалық сипаттағы әңгімелер жүргізеді;

      жазаны өтеу шарттарын және тәртібін түсіндіреді;

      кәмелетке толмағанның сауалнамалық деректерін, жақын туыстары және кәмелетке толмағандарға ықпал ететін адамдар туралы мәліметтерді, сондай-ақ оның мінез-құлқын бақылауды жүзеге асыру үшін маңызы бар басқа да мәселелерді нақтылайды.

      Кәмелетке толмағанмен әңгімелесу жүргізгеннен кейін әңгімелесу анықтамасы толтырылады, сондай-ақ қолхат алынады, олар номенклатуралық iске тiгiледi және ОАДБ-ға енгізіледі. Әңгімелесу анықтамасында және қолхатта кәмелетке толмаған, оның заңды өкілдері қол қояды;

      2) кәмелетке толмағанға қатысты сот үкімі келіп түскен күнінен бастап бір тәулік ішінде қорғаншылық және қамқоршылық органдарына осы Қағидаларға 17-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша электронды немесе жазбаша түрде хабарлама жолдайды;

      3) іздестіруде жүрген қәмелетке толмаған ұсталған кезде, жауап алу және жазасын өтеуден жалтаруына мүмкіндік туғызған себептер мен жағдайларды анықтау үшін дереу оның заңды өкілдерін шақыртады;

      4) қорғаншылық және қамқоршылық органының өкілдерімен бірлесіп, тоқсан сайын номенклатуралық іске тігілетін және ОАДБ-ға енгізілетін акт жасай отырып, кәмелетке толмағандардың тұрғын үй жағдайын зерттеп-қарауды жүргізеді.

      104. Пробация қызметі кәмелетке толмағандар арасында қылмыстарды, құқық бұзушылықтарды ескерту мақсатында мынадай іс-шараларды жүзеге асырады:

      1) ай сайын кәмелетке толмағанның мекенжайына, оқу немесе жұмыс орнына барады, баланың заңды өкілдерінің қатысуымен онымен профилактикалық сипаттағы әңгімелесу өткізеді;

      2) сотталғандар жол берген қандай да бір құқық бұзушылықпен байланысты мән-жайларды анықтау үшін, кәмелетке толмағанның заңды өкілдерін, сондай-ақ басқа адамдарды шақырады;

      3) жеткіншектің құқық бұзушылық немесе қылмыс жасау фактісі бойынша кәмелетке толмағаннан, оның заңды өкілдерінен түсініктеме талап етеді;

      4) ата-аналарымен, кәмелетке толмағандармен спирттік ішімдіктер ішу жөніндегі фактілері анықталған жағдайда, егер ата-аналары кәмелетке толмаған тарапынан қандай да бір құқық бұзушылық жасауға мүмкіндік туғызған жағдайда, Пробация қызметі ІІО-ға, қорғаншылық және қамқоршылық органдарға мәлімет үшін хабарламаны электронды немесе жазбаша түрде жолдайды, ол номенклатуралық іске тігіледі және ОАДБ-ға енгізіледі;

      5) кәсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдардың, білім беру ұйымдарының лауазымды тұлғаларынан кәмелетке толмағандар туралы мәліметтерді, сондай-ақ ОАДБ-ға енгізу үшін қажетті ақпараттарды сұратады.

11-параграф. Жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босатуға ұсыну не ауруына байланысты медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдана отырып немесе қолданбай жазадан босату туралы тәртібі

      105. Бас бостандығын шектеуге сотталғандар және түзеу жұмыстарына сотталған кәмелетке толмағандар ҚР ҚК-нің 72 және 86-баптарында көзделген заңмен белгіленген жаза мерзімінің бір бөлігін өтеген кезде Пробация қызметі:

      1) бес күндік мерзімде жазбаша түрде сотталғанға сотқа жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы өтініш беру құқығының келгені туралы жеке немесе тапсырыс поштасы, телефонограмма немесе жедел хатпен, хабарламалар мен шақыртуларды тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс құрылғылары арқылы абоненттік нөмірі бойынша мәтіндік хабарламамен немесе электрондық поштамен осы Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарлайды;

      2) сотталған жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы өтініш бергеннен кейін он күннің ішінде сотқа тиісті материалдарды қоса бере отырып, оны сотқа электронды немесе жазбаша түрде жібереді, сондай-ақ заңдардың қолданылуын қадағалауды жүзеге асыратын прокурорды электронды немесе жазбаша түрде хабардар етеді;

      3) сотталғанның жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы өтінішіне оның жеке басын, мінез-құлқын сипаттайтын деректерді қоса ұсынады.

      106. Сот бас тартқан жағдайда қайта өтінішхат бас тарту туралы қаулы шығарылған күннен бастап кемінде алты ай өткеннен кейін енгізіледі.

      107. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаменттерінен арнайы медициналық комиссияның оң қорытындысын алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Пробация қызметі сотқа сотталғанды ауруына байланысты медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдана отырып немесе қолданбай жазасын өтеуден босату туралы ұсынымды электронды не жазбаша түрде жолдайды.

12-параграф. Бастапқы iздестiру іс-шараларын жүзеге асыру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру

      108. Пробация қызметі:

      1) бас бостандығының өтелмеген бөлігін бас бостандығынан шектеу түріндегі жазаға ауыстыру кезінде қылмыстық-атқару жүйесі мекемесi әкімшілігінің белгілеген мерзімінде келмеуі;

      2) жазаны орындауды кейінге қалдыруға байланысты қылмыстық-атқару жүйесі мекемесiнен босатылған күнінен бастап екi апталық мерзiмде келмеуі;

      3) оны жазаны өтеуден жалтарған деп танылған жағдайда келесі күні сотталғанның орнын анықтауды және оның жалтаруы салдарын белгілеу бойынша іздестіру жөнінде бастапқы іздестіру іс-шараларын өткізеді.

      Пробация қызметіне тіркелу үшін келмеген күннен бастап он бес күннен астам тұрған жері анықталмаған сотталған адам жазаны өтеуден жасырынып жүр деп танылады.

      109. Бастапқы іздестіру іс-шаралары:

      1) сотталғанның байланыстары және оның ықтимал орналасқан жері туралы мәліметтерді немесе сотталғанды іздестіруге мүмкіндік туғызатын өзге де деректерді білетін туыстарынан, көршілерінен және адамдардан сұрауды;

      2) оның ықтимал орналасқан жерi туралы мәліметтерді;

      3) ІІО-ның есептерi бойынша қамауға алынғандардың, сотталушылардың, тұрғылықты жері, құжаттары жоқ адамдарға арналған қабылдау-тарату орындарында ұсталғандардың арасында, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығында, сондай-ақ медициналық мекемелердiң, мәйітханалардың, жазатайым оқиғаларды тiркеу бюроларының есептерi бойынша бой тасалаған адамды анықтау мақсатында тексеруді;

      4) iздестірудегі адамды оның туыстары мен таныстарының тұрғылықты жерi бойынша анықтау үшін ІІО-ға және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Пробация қызметтеріне сұрау салуды қамтиды.

      110. Бастапқы iздестiру іс-шараларын күнтізбелік он бес күннен аспайтын мерзімде өткізіледі және егер оның нәтижелері бойынша сотталғанның болған жерi анықталмаса, онда Пробация қызметі алдағы үш жұмыс күні ішінде іздестіру жариялау және бұлтартпау шараларын таңдау туралы ұсынымды электронды немесе жазбаша түрде сотқа енгізеді.

      111. Күшін жою және ауыстыру, іздестіру туралы ұсынымға үкімнің көшірмесі, үкім заңды күшіне енгендігі туралы анықтама, бастапқы іздестіру іс-шараларының көшірмелері, жазаның өтелмеген мерзімі туралы анықтама қоса беріледі.

      112. Сотталғанды іздестіруге жариялау туралы сот қаулысын алған күні, одан әрі іздестіру үшін бастапқы iздестiру іс-шаралары материалдарының көшірмелері криминалдық полиция қызметіне жолданады.

      113. Сотталғанның тұрғылықты жерін анықтаған соң, Пробация қызметі оған қатысты іздестіруді тоқтату туралы мәселені қоя отырып, соттың үкімімен тағайындалған шартты түрдегi жазаны, жаза өтеудi кейiнге қалдыру, қоғамдық жұмыстарын қамауға, түзеу жұмыстарын қоғамдық жұмыстарға не қамауға, бас бостандығын шектеуді бас бостандығынан айыруға ауыстыру туралы ұсынымды электронды немесе жазбаша түрде сотқа жолдайды.

13-параграф. Сотталғандарды Пробация қызметінің есебінен шығару тәртібі

      114. Сотталғанды Пробация қызметі есебінен шығаруды растайтын негізгі құжаттар:

      1) түзеу жұмыстарының, қоғамдық жұмыстарының, бас бостандығын шектеу жазаларының өтелмеген мерзiмiн өзге жазамен ауыстыру туралы соттың ұйғарымы, қаулысы;

      2) шартты түрде соттаудың күшін жою туралы соттың ұйғарымы, қаулысы;

      3) жазаны өтеуді кейінге қалдырудың күшін жою туралы соттың ұйғарымы, қаулысы;

      4) сотталған адамды босату немесе жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түріне ауыстыру туралы соттың ұйғарымы, қаулысы;

      5) үкімнің күшін жою туралы соттың ұйғарымы, қаулысы;

      6) психиканың бұзылуы, ауыр дерт немесе бірінші немесе екінші топтағы мүгедектікті белгілеу салдарынан босату туралы соттың ұйғарымы, қаулысы;

      7) бас бостандығын шектеу жазасынан шартты түрде мерзiмінен бұрын босату туралы соттың ұйғарымы, қаулысы;

      8) рақымшылық немесе кешiрiм жасау актiлерiне сәйкес олардың орындалуы жүктелген құзыретті органдардың құжаттары;

      9) жаңа қылмыс жасаған сотталғанға қатысты заңды күшіне енгені туралы өкімімен бірге сот үкiмiнің көшiрмесi;

      10) сотталғанның қайтыс болғаны туралы куәлік;

      11) сотталғанды жаңа тұрғылықты жері бойынша Пробация қызметінің есебіне қойылғаны туралы ОАДБ-да растау.

      115. Қоғамдық және түзеу жұмыстарына тарту түріндегі жазаларды өтеген немесе одан басқа негiздер бойынша босатылған адамдарға анықтама берiледi.

      116. Шартты түрде сотталған адамдарды жазаны өтеуден мерзiмiнен бұрын босату Пробация қызметіне сот шешімдері келiп түскен күнi жүргiзiледi.

      117. Жазасын өтеуді кейінге қалдыру арқылы сотталған адамды есептен шығару сот ұйғарымы, қаулысы келiп түскен күнi жүргізіледі.

      118. Қоғамдық және түзеу жұмыстарына тарту, бас бостандығын шектеуді жазалаудың басқа түрiне ауыстыруға, шартты соттаудың және жазаны атқару мерзiмiн кейiнге қалдырудың күшiн жоюға, сондай-ақ жаңа қылмысы үшiн соттауға байланысты сотталғанды есептен шығару заңды күшіне енген сот шешiмдерi негiзiнде оларды алған күні жүргізіледі.

      119. Сотталғанды есептен шығару күні мен негіздемесі туралы мәліметтер ОАДБ-ға енгізіледі.

      120. Сотталғаннан тұрғылықты жерін ауыстырғаны туралы ақпарат алғаннан кейін осы мәліметтер екі жұмыс күні ішінде ОАДБ-ға енгізіледі және ол арқылы сотталғанның жаңа тұрғылықты жері бойынша Пробация қызметіне есепке қою үшін жолданады.

      Сотталғандар жеке не электронды цифрлық қолда бар интернет желісіне қосылған телекоммуникация құралдары (байланыс құралрымен) электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, жазбаша түрде Пробация қызметін тұрғылықты жерінің, жұмысының және оқу орнының өзгергені туралы ақпараттандырады.

      Әкімшілік-аумақтық бірліктің шегінен тыс шыққан жағдайда сотталғандар оны бергені туралы хабарламамен, тапсырыс поштасы, телефонограмма немесе жедел хатпен, хабарламалар мен шақыртуларды тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс құрылғылары арқылы абоненттік нөмірі бойынша мәтіндік хабарламамен немесе электрондық поштамен хабардар етеді.

14-параграф. Мемлекеттік наградаларды және оған қоса берілген құжаттарды алып қою тәртібі

      121. Қазақстан Республикасы Президентінің сотталғанды мемлекеттік наградадан айыру туралы Жарлығын (бұдан әрі - Жарлық) алған кезде Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті немесе қылмыстық-атқару жүйесінің аумақтық органдары сотталғанның орналасқан жері бойынша Пробация қызметіне электронды немесе жазбаша түрде тиісті Жарлықты орындау үшін жолдайды.

      122. Пробация қызметі Жарлықты алған соң он жұмыс күні ішінде сотталғанның орналасқан жерін анықтайды.

      123. Сотталғанның орналасқан жерін (қылмыстық-атқару жүйесі мекемесін) анықтағаннан кейін, оны Пробация қызметінің қызметкері бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен қол қою арқылы таныстырады және мемлекеттік награда мен оған қоса берілген құжаттардың орналасқан жерін анықтайды.

      124. Мемлекеттік награда және оған қоса берілген құжаттар басқа облыста табылған жағдайда, Пробация қызметі бес жұмыс күні ішінде Жарлықтың көшірмесін электронды немесе жазбаша түрде тиісті облыстағы қылмыстық-атқару жүйесі органына орындау үшін жолдайды.

      125. Жарлықтың көшірмесін алған Пробация қызметінің қызметкері мемлекеттік награда және оған қоса берілген құжаттары бар адамның орналасқан жерін анықтайды және бес жұмыс күні ішінде алып қоюды жүргізеді.

      126. Бұл ретте осы Қағидаларға 19-қосымшаға сәйкес нысан бойынша алып қою актісі төрт данада жасалады: бірінші дана алып қою жүргізілген адамға жолданады, екінші данасы сотталғанның жеке ісіне тігу үшін жолданады, үшіншісі Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігіне және төртіншісі істер номенклатурасына тігіледі. Алып қою кем дегенде екі куәгердің қатысуымен жүргізіледі.

      127. Сотталған мемлекеттік награданы беруден, орналасқан жерін көрсетуден бас тартқан немесе жоғалтқан жағдайда Пробация қызметінің қызметкері ол туралы акті жасайды және ІІО-ға іс жүргізу шешімін қабылдау үшін материалдарды электронды немесе жазбаша түрде жолдай отырып, ол туралы Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне хабарлайды.

      128. Пробация қызметі алынған мемлекеттік наградаларды және оларға қоса берілген құжаттарды "Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабына және осы Қағидаға 20-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жолдайды.

15-параграф. Бас бостандығын шектеуге және шартты түрде сотталған адамдарға қатысты электрондық бақылау құралдарын қолдану жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру тәртібі

      129. Бас бостандығын шектеуге және шартты түрде сотталған адамдарға (бұдан әрі – сотталғандар) тұрғылықты жері туралы тиісті пробациялық бақылауды қамтамасыз ету және ақпарат алу үшін Пробация қызметі электрондық бақылау құралдарын қолданады.

      130. Пробация қызметінің бастығы немесе оны ауыстыратын адам сотталғанға ҚАК-пен және сот жүктеген шектеулерге сәйкес тиісті құралдарды орнатудың техникалық мүмкіндіктерін ескере отырып, сотталған адамды жеке есепке қою кезінде немесе жазаны орындау кезеңінде оның жеке басын сипаттайтын мәліметтер негізінде электрондық бақылау құралдарын қолдану туралы шешім қабылдайды.

      Бұл ретте, бас бостандығын шектеуді бас бостандығынан айыруға ауыстыру туралы жазбаша ескертуі бар бас бостандығын шектеуге сотталған адамға қатысты бір жыл мерзімге, ал шартты сотталған адамға қатысты пробациялық бақылау сот қаулысымен ұзартылған мерзімге электрондық бақылау құралдарын қолдану туралы шешім қабылдайды.

      131. Сотталғанға электрондық бақылау құралдарын қолдану туралы шешім осы Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қаулымен ресімделеді, ол сотталғанға және онымен бірге тұратын адамдарға жарияланады, бұл ретте сотталғанға құралды бұзғаны үшін жауапкершілігін түсіндіреді.

      132. Электрондық бақылау құралдарын қолдану үшін жауапты Пробация қызметінің қызметкері қаулыны шығарған уақыттан бастап үш жұмыс күні ішінде қажетті құралды орнатуды жүзеге асырады, сотталғанға электрондық бақылау құралдарын пайдалануды түсіндіреді, осы Қағидаларға 22-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қол қойғызу арқылы пайдалану жадынамасын береді.

      133. Электрондық бақылау құралдарын сот жүктеген шектеулердің сақталуына пробациялық бақылауды жүзеге асыру мақсатында Пробация қызметі тікелей сотталғанға оның тұрғылықты жері немесе болу орны бойынша орнатады.

      134. Электрондық бақылау құралдарын пайдалануға құзыретті Пробация қызметінің қызметкері:

      1) сотталғандарға жүктелген шектеулерді сақтау туралы мониторинг пультінің мәліметтерін қолдану арқылы ақпарат жинақтауды жүзеге асырады;

      2) электрондық бақылау құралдарының істен шығуы немесе бұзылуы, зақымдануы, рұқсатсыз шешу, сот белгілеген шектеулерді бұзу фактілері туралы ақпарат алған жағдайда Пробация қызметінің бастығына немесе оны ауыстыратын адамға баянатпен баяндайды.

      Пробация қызметінің бастығына немесе оны ауыстыратын адамға электрондық бақылау құралдарының жұмысында байқалған ақауларды дереу баянатпен баяндайды.

      135. Электрондық бақылау құралдарының жұмысында ақау кездескен жағдайда, оның себебін анықтау және оларды жою бойынша шаралар қабылдайды.

      136. Cот белгілеген шектеулер өзгерген кезде немесе техникалық себептер бойынша электрондық бақылау құралдарын қолдану мүмкін болмаған жағдайда Пробация қызметінің бастығы немесе оны ауыстыратын адам электрондық бақылау құралдарын қолдануды тоқтатады немесе осы Қағидаға 23-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сотталғандарға қатысты тиісті негізделген электрондық бақылау құралдарын қолдануды алып тастау (алмастыру) туралы қаулыны қабылдай отырып, оларды қолдану тәртібін және қолданатын техникалық құралдардың жиынтығын өзгертеді.

      Электрондық бақылау құралдарын пайдалануға жауапты Пробация қызметінің қызметкері қаулыны шығарған уақыттан бастап үш жұмыс күні ішінде қажетті құралды алып тастайды (немесе ауыстырады).

      137. Егер сотталған бұзу фактісін мойындамаған жағдайда Пробация қызметі электрондық бақылау құралдары арқылы алынған бұзушылыққа жол берген фактілер туралы мәліметті зерделеу арқылы тексеру жүргізеді.

      138. Сотталған электрондық бақылау құралын зақымдаған (бүлдірген) жағдайда Пробация қызметі осы Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық бақылау құралдарындағы ақауды анықтау актісін жасайды.

      Электрондық бақылау құралдарын зақымдау (бүлдіру) себептерін анықтау үшін Пробация қызметі облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана бойынша ҚАЖД-ның ақпарат және байланыс бағыты бойынша жауапты қызметкерге акті бойынша береді.

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
1-қосымша
  Нысан

Сот шешімін орындауға қабылдау туралы
ХАБАРЛАМА

  ___________________________
(сот атауы,
___________________________
оның орналасқан жері)

      Қазақстан Республикасы ҚК-нің ________________________ бабы бойынша сотталған
_________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) және туған жылы)
________________________________ сотының 20 __ жылғы"___"__________ үкімнің
көшірмесі 20 ___ жылғы "___"_________ алынғанын және атқаруға қабылданғанын
хабарлаймыз.
Сотталған ____________________________________________________ мінез-құлқы
бақылауға алынды.

      _________________________
(орган атауы)
бастығы (аға инспекторы, инспекторы) _________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)

      20__жылғы "___"_________

      Мөр орны

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
2-қосымша
  Нысан

БАҚЫЛАУ-МЕРЗІМДІК КАРТОЧКАСЫ

      Мерзімнің аяқталуы ___________________________________________________
(күні, жаза түрі: түзеу жұмыстары, шартты түрде соттау, жазаны орындауды
_________________________________________________________________________
кейінге қалдыру, белгiлi бiр қызметтi атқару немесе белгiлi бiр iс-әрекетпен айналысу
_________________________________________________________________________
құқығынан айыру, бас бостандығыншектеу және қоғамдық жұмыстары)
Шартты түрде мерзімінен бұрын босатуға жіберілген күні (ШТМББ)
20 __ жылғы "___"_________
Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) __________________________
Есепке алынды __________________________________________________
Карточканы ___________________________________________ толтырды
________________________
(орган атауы)
бастығы (аға инспекторы, инспекторы) _________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)
20__жылғы "___"_________

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
3-қосымша
  Нысан
___________________________
бастығы (директоры)
____________________________
(жергілікті атқарушы органның атауы)

ЖОЛДАМА-АНЫҚТАМА

      Қазақстан Республикасы ҚАК-тың 57, 58, 59-баптарына сәйкес, Сіздің кәсіпорынға
20___жылғы "___"_________ ________________________________

      (сот атауы)
сотымен Қазақстан Республикасы ҚК-нің _____ бабы бойынша ______________ сағат
қоғамдық жұмыстарға сотталған ___________________________________
((тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда),туған жылы,
____________________________________________________________________
тұрғылықты жері, негізгі жұмыс (оқу) орны)
жазасын өтеу үшін жіберіледі.
Мөр орны _________________________
(органның атауы)
бастығы (аға инспекторы, инспекторы) _________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)
20__жылғы "___"_________
-------------------------------------- кесу сызығы------------------------------------------------------
Жолдаманы алғаннан кейін хабарламаны толтырып, мөрмен растап және дереу Пробация
қызметіне жіберілсін.

Хабарлама

      20_жылғы "___"_________ _________ №______________
______________________________________ пробация қызметіне Сотталған
______________________________________________________
(тегі, аты-жөні)
_______________________________________ қоғамдық жұмыстарды орындауға
(жұмыстың атауы)
20__жылғы "___"_________ кірісті.
Мөр орны _________________________
(органның атауы)
бастығы (аға инспекторы, инспекторы) _________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)
20__жылғы "___"_________
Қазақстан Республикасы ҚАК-тың 62-бабына сәйкес жергілікті атқарушы органдар сот
үкімін алғаны және оны орындауға қабылдағаны туралы Пробация қызметіне дереу
хабарлайды; жұмыс істеген уақытын есепке алу табелін жүргізеді, орындалған жұмыс
актілерін жасауға және ағымдағы жылдың соңғы күнінен кешіктірмей оларды Пробация
қызметіне жібереді; сотталғанның мінез-құлқы туралы пробация қызметін хабардар етеді;
сотталғанның жазаны өтеуден жалтаруы туралы Пробация қызметін хабардар етеді.

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
4-қосымша

Нысан

ҰСЫНЫМ

      Мен, ________________________________________________________
(лауазымы, атағы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
____________________________________________________________________
(аумақтық органның атауы)
20 _ жылғы "___"__________ __________________________________
(сот атауы)
Қазақстан Республикасы ҚК-нің _______ бабы бойынша_____________________________
___________________________________________________________ сотталып,
(жаза мерзімі және түрі)
20 _ жылғы "___"_________
бастап пробация қызметі есебіне алынған сотталған
_________________________________________ материалдарды қарап
(тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта
көрсетілген болса), туған жері және жылы)

АНЫҚТАДЫМ:

      ________________________________________________________________________________
(шешілетін мәселеге және сотталғанның санатына байланысты: ұсыным шығарылған
________________________________________________________________________________
кезеңдегіжазаның өтелген және өтелмеген мерзімі, сотталғанның мінез-құлқын,
________________________________________________________________________________
еңбекке көзқарасын, оған сот жүктеген міндеттерді орындауын, қашан және қандай жазаны
_______________________________________________________________________________
өтеу тәртібін бұзғаны, қоғамдық тәртіптің, алып келулер, ескертулер пробация қызметімен
_______________________________________________________________________________
қашан шығарылған, сотталғанның денсаулық жағдайы, мүгедектік тобын анықтау,
_______________________________________________________________________________
психикасының бұзылуының немесе басқа ауыр ауруының болуы, жүктілігі және тууы
_______________________________________________________________________________
бойынша демалысының берілген мерзімдері, ал тұрғылықты жері белгісіз адамдарға,
_______________________________________________________________________________
Пробация қызметі бақылауынан жәнежазаны өтеуден жалтару мақсатында бой
_______________________________________________________________________________
тасалаған және де бастапқыіздеуіс-шараларының нәтижелері көрсетіледі)
Баяндалғанды ескере отырып және Қазақстан Республикасы ҚК-нің _____
________________________________________________________ басшылыққа ала отырып,
(Қазақстан Республикасы ҚК-нің бабы көрсетіледі)
________________________________________________________________________
(соттың атауы)
сотталған _______________________________________________________________________
(аты-жөні)
________________________________________________________________________________
(босатылуы, мерзімінен бұрын босатылуы немесе жүктілігіне байланыстытүзеу
________________________________________________________________________________
жұмыстарынан шартты түрде мерзімінен бұрын босатылуы, түзеу жұмыстарын қоғамдық
________________________________________________________________________________
жұмыстармен не қамаумен алмастыру, сотталғандығын немесе шартты сотталудың күшін
________________________________________________________________________________
жою,пробациялық бақылау мерзімін ұзарту, шартты түрде соттаудың немесе жаза өткеру
________________________________________________________________________________
мерзімін кейінгеқалдырудың күшін жою,сотталған әйелді түзеу мекемесіне қайтару,
________________________________________________________________________________
жазаның өткерілмегенмерзімін жеңілдеу түрінеалмастыру немесе босату, бұрын
________________________________________________________________________________
қойылған міндеттердің күшін толығымен немесе ішінара жою,әйтпесе қосу) сотқа мәселені шешу үшін құжаттарды жолдауды мақсатқа сай
деп санаймын.

      Қосымша ___________ парақта.
Мөр орны _________________________
(органның атауы)
бастығы (аға инспекторы, инспекторы)
_________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)

      20__жылғы "___"_________

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
5-қосымша
  Нысан

Түзеу жұмыстарын қоғамдық жұмыстармен, қамаумен, бас бостандығын шектеумен және бас бостандығынан айырумен, қоғамдық жұмыстарды қамаумен, бас бостандығын шектеумен және бас бостандығынан айырумен, бас бостандығын шектеудi бас бостандығынан айырумен, шартты түрде соттаудың, жазаны өтеу мерзімін кейінге қалдырудың күшін жою туралы ескерту

      Мен, ______________________________________________ пробация қызметінің
(аумақтық органның атауы, лауазымы)
_________________________________________________ 20_ жылғы "___"_________
(лауазымы, тегі, аты-жөні)

      сотталған _________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)
__________________________________________________________________________
(сотталғанның сот жүктеген міндеттерді орындаудан, баланы тәрбиелеуден немесе
__________________________________________________________________________
қараудан бас тартудың, қашан, қай кезде қоғамдық тәртіпті бұзды, ол үшін
__________________________________________________________________________
қандай әкімшілік жауапқа тартылғандығының нақты фактілері көрсетіледі)
үшін пробация қызметіне шақырдым.
Баяндалғанға байланысты негізінде және Қазақстан Республикасы ҚАК-тың 54, 60, 68, 164,
176-баптарын басшылыққа алып, сотталған __________________ сот жүктеген міндеттерін
атқармауын жалғастырған немесе қайталап қоғамдық тәртіпті бұзған жағдайда оған осы
жазаның күші жойылуы немесе ауыстырылуы мүмкін екендігі ескертілді.
_________________________
(органның атауы)
бастығы (аға инспекторы, инспекторы) _________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)
20__жылғы "___"_________
Осы ескерту маған жарияланды _____________________________
20__ жылғы "___"__________
(сотталғанның қолы)

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
6-қосымша
 
Нысан

ХАБАРЛАМА

      _______________________________________________________________________
(ұйым атауы)
______________________________________________________________________
(ұйым басшысының лауазымы, тегі, аты-жөні)
20_ жылғы "___"_________ Қазақстан Республикасы ҚК-нің ___ бабы бойынша сотталған
________________________________________________ жұмыс істейтін
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қызметі, жұмыс орны)
__________________________________ мерзімге еңбекақысынан Жәбірленушілерге
(жаза мерзімі)
өтеу қорына ___ % ұстай отырып, түзеу жұмыстарына сотталды.
Сотталғанның еңбекақысынан ұстап қалу хабарлама алынған күннен бастап
жүргізіледі және Жәбірленушілерге өтеу қорына аударылсын.
----------------------------------------- кесу сызығы------------------------------------------------
Хабарлама алынған кезде толтырылсын, мөрмен куәландырылсын және пробация
қызметіне дереу жіберілсін

РАСТАМА

      20__ жылғы "___"_________ № ___
________________________________________________ пробация қызметіне
(пробация қызметінің атауы)
Түзеу жұмыстарына сотталған азамат ___________________________
(тегі, аты-жөні)
____________________________________________________ болып істейді
(жұмыс орны, ұйым)
Сіздер жіберген хабарлама 20__ жылғы "___"_________ алынды және осы күннен
бастап ұстап қалу жүргізілетін болады. Сотталғанның еңбекақысынан ұстап қалу жүргізетін
бухгалтер: ____________________ тел.____________

      (тегі, аты-жөні)
Бас (аға) бухгалтер ________________ ______________
(тегі, аты-жөні) (қолы)
20___жылғы "___"_________ тел.____________
Мөр орны
Қосымша ________ парақта. Мөр орны _________________________
(органның атауы)
бастығы (аға инспекторы, инспекторы) _________________________ ____________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)
20__жылғы "___"_________

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
7-қосымша
  Нысан
Пробация қызметіне
_________________________
(мекенжайы)

      _________________________________________________
(кәсіпорынның, мекеменің, ұйымның атауы)

түзеу жұмыстарын өтеуші адамдардың жұмысы және
20__жылғы _____________ жүргізілген ұстап қалу туралы
ЕСЕПТІК МӘЛІМЕТТЕР

      Еңбекақы 20__жылғы ______________ берілді

Рет. №

Тегі, аты-жөні

Ұстап қалу туралы хабарламаның № және күні

Кесте бойынша жұмыс күндерінің саны

Өтелмеген жұмыс күндерінің саны және себебі

1

2

3

4

5


      кестенің жаллғасы

Еңбекақысының жалпы сомасы

Ұстап қалу мөлшері (% жалақыдан)

Жалпы ұсталғаны

Жалпы аударылғаны

Аударған күні

6

7

8

9

10


      Кәсіпорынның (мекеменің) басшысы _____________________
Бас (аға) бухгалтер ____________________________________

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
8-қосымша
  Нысан

Түзеу жұмыстарын өтеп жатқан адамдарға жүргізілген ұстап қалудың дұрыстығын
тексеру актiсi
________________________________________20____ ж.__________
(кәсiпорынның, мекеменiң, ұйымның атауы)

      Мен,_________________ пробация қызметiнiң (аға инспекторы, инспектор) бастығы
____________________________________________ және бас бухгалтер
_________________________________ қатысуымен төмендегi туралы
(тегi, аты-жөнi)
осы актiнi жасадым: _______________________________________20___ жылғы
___________________________________________________________________
(кәсiпорынның, мекеменiң, ұйымның атауы)
түзеу жұмыстарын ____________ адам өтедi.

Рет.

Тегі, аты жөні

Түзеу жұмыстарын өтеу уақыты 20__ ж. ___ бастап ____ күнге дейін

Жалпы аударылғаны

1

2

3

4

      кестенің жалғасы

Ұстап қалудың мөлшері

Ұсталғаны

Ұстап қалу қажет

Ұсталмағаны

5

6

7

8

      Осылайша, жоғарыда аталған адамдардан тексерiлiп отырған кезеңінде есептеу кезiнде.
1. Сот үкiмiне сәйкес ұсталғаны ___________ теңге
2. __________________ теңге жете ұсталмаған.
(жазумен)
Көрсетілген соманы жете ұстап қалу және "___"_________кешiктiрмей
Жәбірленушілерге өтеу қорына аудару қажет. _________________________
(органның атауы)

      бастығы (аға инспекторы, инспекторы)
_________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)
20__жылғы "___"_________
Кәсiпорынның (мекеменiң, ұйымның) басшысы ____________

      (қолы)

      Мөр орны

      Бас бухгалтер ____________
(қолы)

      20___ жылғы "___"_________

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
9-қосымша

Нысан

ХАБАРЛАМА

      ____________________________________________________________________
(ұйым атауы)
___________________________________________________________________
(ұйым бастығының тегі, аты-жөні)
азамат(ша)___________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), туған жылы)
___________________________________ жұмыс істейтін түзеу жұмыстары
(лауазымы, ұйым атауы)
түріндегі жазаны өткерді, осыған байланысты оның еңбекақысынан ұстауды
20___ж. ______ бастап тоқтатуды сұраймын
___________________________________________________________________
(тоқтатылу негізі көрсетілсін)
Оның іс жүзінде өтеген жаза мерзімі ___ ай ______ күн құрайды.
Мөр орны _________________________ бастығы (аға инспекторы, инспекторы)
(органның атауы)
_________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)
20__жылғы "___"_________

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
10-қосымша
Нысан

АНЫҚТАМА

      Азамат(ша)_____________________________________________________
(ТАӘ (ол болған жағдайда))
20__жылғы "___"_________ ___________________________________________
(соттың атауы)
Қазақстан Республикасы ҚК ___________ бабы бойынша түзеу жұмыстарына (қоғамдық
жұмыстарға) _____________ мерзімге сотталған адам пробация қызметі есебінен 20___ж.
"___"_________ _______________________
(есептен шығарылған негіздемесі көрсетілсін)
шығаруына байланысты берілді.
Мөр орны _________________________
(органның атауы)
бастығы (аға инспекторы, инспекторы) _____
_________________________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)
20__жылғы "___"_________

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
11-қосымша
  Нысан
____________________________
(басшының лауазымы, ұйым, мекенжайы)

ХАБАРЛАМА

      _____________________________________________ пробация қызметі
(аумақтық органының атауы)
20__ жылғы "___"________ Қазақстан Республикасы ҚК-нің _________________ бабы
бойынша сотталған ______________________________________________
(лауазымы және iс-әрекеттiң қандай түрімен
___________________________________________________________________
айналысуға тыйым салынғаны көрсетiледi) сотталған
___________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)),
туған жылы)______________________________________________________ жұмыс iстейтін,
(қызметi, жұмыс орны)

      сотталғанға ___________________ соты үкiмiнiң көшiрмесiн жолдайды.
(соттың атауы)
Қазақстан Республикасы ҚАК-тың 75-бабына сәйкес сотталған жұмыс iстейтiн ұйымның
әкiмшiлiгi:
1) заңды күшіне енген сот үкімінің көшірмесін не болмаса Пробация қызметінің
хабарламасын алғаннан кейін үш күннен кешіктірмей, сотталған адамды лауазымынан
немесе айналысу құқығынан айырылған қызмет түрінен босатады; Пробация қызметіне сот
үкімін орындағаны туралы хабарлама жібереді;
2) Пробация қызметінің талап етуі бойынша жазаны орындауға байланысты құжаттарды
береді;
3) сотталғанмен еңбек шарты өзгерген немесе тоқтатылған жағдайларда бұл туралы
Пробация қызметіне үш күндік мерзімде хабарлайды.
Ұйым әкiмшiлiгi үшiн үкiм талаптары мiндеттi, бұл талаптарды орындамағаны үшiн
Қазақстан Республикасы ҚК-тің 430-бабына сәйкес қылмыстық жауапкершiлiкке
тартылады.
Қосымша: үкiмнiң көшiрмесi ______ парақта. _________________________
(органның атауы)
бастығы (аға инспекторы, инспекторы) _________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)
20__жылғы "___"_________
Мөр орны
__________________________ кесу талоны ____________________________
(толтырылсын және сотталған атқаратын лауазымынан босатылғаннан кейiн үш күн мерзiмде жiберiлсiн)

20__жылғы"___"_________№ _________
_____________________________________________ пробация қызметіне.
Азамат(ша) 20__ жылғы"___"_____________________________________
соты Қазақстан Республикасы ҚК-нің ___ бабы бойынша __________________ сотталған.
20__ жылғы "___"_________ № __________ бұйрықпен тыйым салынған лауазымнан
(қызметтен) босатылды және қазiргi кезде _____________________
___________________________________________________________ атқарады,
(жаңа лауазымы көрсетiлсiн)
бұл жайында еңбек кітапшасына тиiстi жазба жасалды.
__________________________________________
(лауазымы, тегі, аты-жөні, қолы)
Мөр орны
20__жылғы"___"_________

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
12-қосымша

Нысан
___________________бастығына
(белгілі бір қызмет түрімен
айналысуға рұқсат
____________________________
беретін және күшін жоятын
орган көрсетіледі)

Рұқсаттың күшін жою туралы
ҰСЫНЫМ __________________________________________________үкіміне сәйкес
(соттың атауы)

      20__ жылғы "___"________ Қазақстан Республикасы ҚК-нің _________ бабы
бойынша азамат(ша)__________________________________________________
___________________________________________ айналысуға тыйым салынды.
(қызмет түрі және қандай мерзімге тыйым салынғаны көрсетiледi)
Осыған байланысты, Қазақстан Республикасы ҚАК-тың 76-бабына сәйкес,
Сiз бұрын____________________________________________________ айналысуға
берiлген рұқсатты қайтаруға және күшiн жоюға керек азамат(ша)
_________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)), туған жылы)
_________________________________________ берілген және
(қызмет түрi көрсетiледi)
жаза мерзiмi аяқталғанға дейін жаңа рұқсат бермеуге тиіссіз.

      Сот үкiмi орындалмаған жағдайда кінәлі адамдар Қазақстан Республикасы
ҚК-нің 430-бабы бойынша жауапқа тартылады. _________________________
(органның атауы)

      бастығы (аға инспекторы, инспекторы) _________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)

      20__жылғы "___"_________

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
13-қосымша

Нысан

Белгiлi бiр лауазымды атқаруға немесе белгiлi бiр iс-әрекетпен айналысуға тыйым
салынған үкiмнiң дұрыс орындалуын тексеру
АКТIСI

      __________________________________________________________________
(тексерген адамның тегi, лауазымы)
Төмендегi адамдардың қатысуымен осы актiні жасадым
1.______________________________________________________________
(тексерiлiп отырған кәсіпорынның
2.______________________________________________________________
мекеменің, ұйымның әкімшілігі өкілдерінің лауазымы, тегi,)
_______________________________________________________________
(кәсіпорынның, мекеменің, ұйымның атауы)

      белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр iс-әрекетпен айналысу құқығынан
айырылған адамның сот үкiмін дұрыс орындауын тексердi.
1. ___________________________________________________
(тегі, аты-жөнi)
2. ___________________________________________________
(тегі, аты-жөнi)
3. ___________________________________________________
(тегі, аты-жөнi)
4. ___________________________________________________
(тегі, аты-жөнi)
Тексеруде: _______________________________________________
(тексерiс кезіндегi атқаратын лауазымы, бұйрықтың нөмірi, атқаратын
__________________________________________________________________
лауазымынан босатылған күні)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________анықталды.
(Сыртқа жағы)

Тексерумен анықталған кемшіліктерді жою мақсатында,

ҰСЫНЫЛАДЫ

      ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________
(органның атауы)
басшысы (аға инспекторы, инспекторы) _________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)

      Кәсіпорынның (мекеме, ұйым) ______________________
(қолы)
__________________ басшысы _______________________
(атағы, тегi, аты-жөнi) (қолы)
Актінің көшірмесін алдым _______________________
(қолы)
Ескертпе: Акт екі данада жасалады. Бірінші дана кәсіпорында қалдырылады, екіншісі
кәсіпорын өкілінің танысқаны туралы белгісімен пробация қызметінің ісінде сақталады.

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
14-қосымша

Нысан
____________________________
(Ұйымның атауы)
____________________________
(басшының тегi, аты-жөнi)

Хабарлама

      ______________________________________________ үкiмiне сәйкес
(соттың атауы)
азамат(ша)___________________________________________________________
(лауазымы, жұмыс орны)
20_ жылғы "___"_________ Қазақстан Республикасы ҚК-нің _______ бабына
сәйкес______мерзімге бас бостандығынан айыру жазасына кесiлдi және Қазақстан
Республикасы ҚК-нің____ бабына сәйкес _____ жыл ______________
___________________________________________________________________
(жаза түрi көрсетілсін)
Баяндалғанды ескере отырып, ___________________ жол берілген барлық еңбек тәртiп
бұзушылықтары және оған қолданған тәртіптік жаза туралы есепте тұрған
____________________ пробация қызметін хабардар етуіңізді сұраймын.
_________________________

      (органның атауы)
бастығы (аға инспекторы, инспекторы) _________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)

      20__жылғы "___"_________

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
15-қосымша
Нысан
____________________________
(Ұйымның атауы)
____________________________
(басшының тегi, аты-жөнi)

ҰСЫНЫМ

      Үкімнің талаптарына сәйкес ______________________________________

      (соттың атауы)

      20__ жылғы__________ аз.____________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
қандай лауазым атқаруға (қандай іс-әрекетпен шұғылдануға) тыйымсалынған
____________________________________________________________________
(қандай лауазым атқаруға, қандай іс-әрекетпен айналысуға және қай мерзімге тыйым салынғаны көрсетіледі)

      Тексерумен осы күнге дейін сот үкімінің орындалмай отырғаны және сотталған
________________________________________________________
(тегі, аты-жөні)
________________________________________________________ жалғастыруда
(қандай қызметте екені, қандай құжат алынғаны, қандай шешім бұзылмағаны)
Сот үкімін мүлтіксіз орындауға дереу шаралар қабылдауды ұсынамын, бұл туралы
____________ пробация қызметіне хабарлансын. Сізге егер үкімінің талаптарын
орындалмауда кінәлі адамдарды басқа жағдайда Қазақстан Республикасы ҚК-нің
430-бабына сәйкес қылмыстық жауапқа тарту туралы мәселенің шешілетінін хабарлаймыз.
_________________________
(органның атауы)
бастығы (аға инспекторы, инспекторы) _________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)

      20__жылғы "___"_________

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
16-қосымша
  Нысан

ҚОЛХАТ

      Мен, ___________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), туған жылы,тұрғылықты жері)

      20__жылғы "___"_____________________________________________ сотымен

      (соттың атауы)

      ________________________ Қазақстан Республикасы ҚК-нің _______ бойынша
___________________________________________________________________
(жаза мерзімі) (түзеу, қоғамдық жұмыстар, бас бостандығын шектеу,
____________________________________________________________________
белгiлi бiр қызметтi атқару немесебелгiлi бiр iс-әрекетпен айналысу құқығынан айыру,
____________________________________________________________________
шартты сотталу, жазаны өтеуді кейiнге қалдыру)
сотталдым, жазаны және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын өтеу
тәртібімен және жағдайымен таныстым.
Пробация қызметінің бақылауынан жасырынғаны үшін және Қазақстан Республикасы
ҚАК-ның 21, 53, 59, 66, 74, 164, 174-баптарымен белгіленген жазаны және өзге де
қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын өтеу тәртібі және жағдайын сақтамағаны
үшін жауапкершілікке тартылатынымдығы туралы ескертілдім.

      20___жылғы "___"_________ ____________________
(сотталғанның қолы)

      Қолхатты алған____________________ _____________________
(органның атауы)
бастығы (аға инспекторы, инспекторы)_____________________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)


      20__жылғы "___"_________

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
17-қосымша
  Нысан
  ___________________бастығына
(қорғаншылық немесе
қамқоршылық органынның
атауы)
____________________________
____________________________
(тегi, аты-жөнi)

ХАБАРЛАМА

      Сізге мына мекенжай бойынша __________________________________ 20__жылғы
"___"_______ Қазақстан Республикасы ҚК-нің ____ бабы бойынша
____________________________________________________________________
(жаза түрі және мерзімі, сотталған туралы қосымша мәліметтер,
____________________________________________________________________
сот жүктеген міндеттер, бұрынғы сотталғандығы және т.б.)
кәмелетке толмаған сотталған __________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

      тұратынын хабарлаймыз.
Баяндалғанды ескере отырып, кәмелетке толмаған ______________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
мінез-құлқы және онымен өткізілген тәрбие жұмысы туралы пробация қызметін
хабарлауыңызды сұраймын.
_________________________
(органның атауы)
бастығы (аға инспекторы, инспекторы) _________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)
20__жылғы "___"_________

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
18-қосымша
  Нысан
_____________________
(кімге)

Хабарлама

      ______________________________ облысы бойынша ҚАЖД-ның
(атауы)
_____________________________________________________ пробация қызметі
(атауы)

      Қазақстан Республикасы ҚАК-нің 162-бабының 1-бөлігінге сәйкес, Сізді шартты түрде
мерзімінен бұрын босату туралы мәселені қарау үшін сотқа өтініш беру құқығыңыз
туындағаны туралы хабардар етеді.
Қазақстан Республикасы ҚК-ның 72-бабына сәйкес шартты түрде мерзімінен бұрын
босату нақты жаза мерзімін ___________ өтегеннен кейін қолданылады, яғни Сіздің өтініш
беру мерзіміңіз 20__ жылғы"___"__________ басталады.
_________________________

      (органның атауы)

      бастығы (аға инспекторы, инспекторы)
_________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)
20__жылғы "___"_________

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
19-қосымша
  Нысан

Мемлекеттік наградалар мен оларға қоса берілген құжаттарды алып қою актісі

      20__ жылғы "___"________ ______________________________________
(елді мекеннің атауы)

      Мен, __________________________________________________________
(алып қоюды жүргізген қызметкердің лауазымы, атағы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
___________________________________________________________________
сотталғаннан (туыстарынан)____________________________________________
(мемлекеттік наградаларды алып қою жүргізілген
___________________________________________________________________,
сотталғанның (туыстарының) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

      тұрғылықты мекенжайы, алып қоюға қатысқан куәгерлердің қатысуларымен
____________________________________________________________________
аты-жөндері, толық айқындама белгілері, тұрғылықты мекенжайы көрсетіледі)
____________________________________________________________________
(қандай мемлекеттік наградалар және оларға қоса берілген құжаттар,
______________________________________________________________________
алу жүргізілді. олардың жай-күйі көрсетіледі)
Алып қою бойынша ескертулер __________________________________________
______________________________________________________________________
(алып қою бойынша ескертулер көрсетіледі)
______________________________________________________________________
Алып қоюды жүргізген:
______________________________________________________________________
(алып қоюды жүргізген қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)
____________________________________________________________________
және қолы қойылады)

      Кімнен алынып қойылды _________________________________________
(мемлекеттік награда және оған қоса берілген құжаттар алынған
____________________________________________________________________
адамның (тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) және қолы қойылады)
Мөр орны 20__жылғы "___"__________

  Пробация қызметінің жұмысын
ұйымдастыру қағидаларына
20-қосымша
  Нысан

Хабарлама

      ____________________________________________________________________
(хабарлама жолданатын органның атауы)
____________________________________________________________________
(аумақтық Пробация қызметінің атауы)
сотталған ____________________________________________________________
(сотталғанның (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградасынан және оған қоса берілген
құжаттарынан айыру туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 20__жылғы
"___"______ № ___ Жарлығының орындалғанын хабарлаймыз.
Алынған мемлекеттік наградалар және оларға қоса берілген құжаттар "Қазақстан
Республикасының мемлекеттік наградалар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының
40-бабына сәйкес Сіздің мекенжайға 20__ жылғы "___"_________ шығ. № ________ жолданды.
_________________________
(органның атауы)
бастығы (аға инспекторы, инспекторы) _________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)
20__жылғы "___"_________

  Пробация қызметінің жұмысын
ұйымдастыру қағидаларына
21-қосымша
  Нысан

Сотталғандарға қатысты электрондық бақылау құралдарын қолдану туралы қаулы

      Мен, ___________________________________________________________
(пробация қызметінің атауы, бастықтың орнындағы адам)
____________________________________________________________________
(лауазымы, тегі, аты-жөні)
___________________________________________________________________

      (тегі, аты-жөні)
"___"__________ 20_ жылғы ___________________________________________
(сот атауы)
Қазақстан Республикасы ҚК-нің ________ бабы _____ бойынша сотталған
____________________________________________________________________
(бас бостандығын шектеу, шартты түрде соттау)
____________________________________________________________________
(тегі, аты-жөні)
_________________________________________________ материалдарын қарап,

Анықтадым:

      ____________________________________________________________________
(электрондық бақылау құралдарын орнатудың қажеттілігін дәлелдейтін
____________________________________________________________________
себептер мен шарттар көрсетіледі)
Баяндалғанның негізінде және Қазақстан Республикасы ҚАК-нің 69-бабының 1-бөлігін,
174-бабының 5-бөлігін, басшылыққа алып,
Қаулы еттім: _______________________________________ электрондық бақылау құралдары
(электрондық бақылау құралдарының атауы)
сотталған ______________________________ қатысты қолданылсын.

      (тегі, аты-жөні)

      Тұрғылықты жері бойынша электрондық бақылау құралдарын орнату (күні) мерзімі
_________________________________________ (_____________)
(электрондық бақылау құралдарын орнату күнімен таныстыру туралы оператордың қолы)
__________________________________
(органның атауы)
бастығы (аға инспекторы, инспекторы) _________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)

      20__жылғы "___"_________

      Мөр орны
Қаулымен таныстым: __________ ________________________________
(қолы) (тегі, аты-жөні)

      20__жылғы "___"____________

      Мен, _______________________________, электрондық бақылау құралын

      (тегі, аты-жөні)
жоғалтқан не зақым келтірген, жойған кезде және осыған байланысты ерікті түрде
келтірілген залалды өтеуден бас тарту жағдайда осы мәселе белгіленген заң тәртібінде
шешілетіні туралы таныстым.
_______________________________

      (сотталғанның қолы)

  Пробация қызметінің
жұмысын ұйымдастыру
қағидаларына
22-қосымша
  Нысан

Бас бостандығын шектеуге және шартты түрде сотталғанның электрондық бақылау құралдарын пайдалану жөніндегі жадынаманы алу туралы қолхаты

      Сотталған ______________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
_____________________________________________________________ кезеңге
___________________________________________________________________
(құралдың түрі көрсетіледі)
_______________________________ электрондық бақылау құралдары тағылды.
____________________________________________________________________
(іс-әрекет ету аумағы, қуат беру затын ауыстыру мерзімі, басқа да сипаттамасы)
______________________________ осы құралды пайдалану тәртібі түсіндірілді.
Таныстырған: _________________________

      (органның атауы)
бастығы (аға инспекторы, инспекторы) _________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)
20__жылғы "___"_________
Жадынаманы алған: _________________________ ___________
(сотталғанның (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдай))
20___жылғы "___"_________

  Пробация қызметінің жұмысын
ұйымдастыру қағидаларына
23-қосымша
  Нысан

Сотталғандарға қатысты электрондық бақылау құралдарын қолдануды алып тастау (алмастыру) туралы қаулы

      Мен, __________________________________________________________
(пробация қызметінің атауы, бастықтың орнындағы адам)
____________________________ бастығы ________________________________
(лауазымы, тегі, аты-жөні)
20__ жылғы "___"_____________ _______________________________________
(соттың атауы)
Қазақстан Республикасы ҚК-нің ________ бабы __________ бойынша ________
____________________________________________________________________
(жаза мерзімі)
____________________________________________________________________
(бас бостандығын шектеу шартты түрде соттау)
____________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

      материалдарын қарап,

Анықтадым:

      ____________________________________________________________________
(электрондық бақылау құралдарын қолдануды алып тастау (ауыстыру) қажеттілігін
____________________________________________________________________
дәлелдейтін себептер мен шарттар көрсетіледі)

      Баяндалғанның негізінде және Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару
кодексінің 69-бабының 1-бөлігін, 174-бабының 5-бөлігін басшылыққа алып,

Қаулы еттім:

      ___________________________________ электрондық байқау құралдарын
(электрондық бақылау құралдарының атауы)
сотталған _________________________________________ қатысты қолдану
(тегі, аты-жөні)
алып тасталсын (ауыстырылсын). (қажетсізін сызу керек) _________________________
(органның атауы)
бастығы (аға инспекторы, инспекторы) _______________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)

      Мөр орны
Қаулымен таныстым: _________________________ ____________
(тегі, аты-жөні) (қолы)
20__жылғы "___"____________

  Пробация қызметінің жұмысын
ұйымдастыру қағидаларына
24-қосымша
  Нысан

_________________________________________________________________
(пробация қызметі атауы)
Электрондық бақылау құралдарындағы ақауды анықтау туралы акті

      Мен, _______________________________________________________________
(пробация қызметінің атауы, бастығының орнында қалған адам)
____________________________________________________________________
(тегі, аты-жөні)

      Куәгерлердің:
1. _______________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), тұрғылықты жері)
2. __________________________________________________ қатысуымен
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), тұрғылықты жері)
сотталған __________________________________________________ бекітілген
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
____________________________________________________________________
(электрондық бақылау құралының атауы көрсетіледі)
_______________________________________
электрондық бақылау құралының ақауының себебін қарап,

Анықтадым:

      ____________________________________________________________________
(электрондық бақылау құралы ақауының себебі көрсетіледі, сотталғанның кінәлі дәрежесі)
____________________________________________________________________

      Баяндалғанның негізінде,

Қаулы еттім:

      Электрондық бақылау құралдары сотталғанның кінәсіне (басқа себептер бойынша)
байланысты жарамсыз болған, осыған байланысты (қажеттіні сызу)

      ____________________________________________________________________
(сотталғанның кінәсі анықталған жағдайда, азаматтық тәртіпте сотталған келтірген
____________________________________________________________________
залалды өтеу үшін сотқа материалдар жолданады, анық ақаулардың болмаған
____________________________________________________________________.
кезде құрал сараптамаға жолданады)

      _________________________
(органның атауы)
бастығы (аға инспекторы, инспекторы) _________________________ ______________
(атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)
Мөр орны
Актімен таныстым: __________ ___________________________
(қолы) (сотталғанның тегі, аты-жөні)

      20__жылғы "___"____________

      Куәгерлер:

      1. ________________________________________________
(тегі, аты-жөні)

      2. ________________________________________________
(тегі, аты-жөні)
20__жылғы "___"___________


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады