Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-283/2020 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 22 желтоқсанда № 21843 болып тіркелді

      "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 41) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Ғылым және адами ресурстар департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
А. Цой

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасы

      Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі

      "____"________________2020 жыл

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2020 жылғы 20 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-283/2020
Бұйрыққа қосымша

Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау қағидалары

1 тарау. Жалпы ережелер

      1. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі (бұдан әрі - Кодекс) 7-бабының 41) тармақшасына сәйкес әзірленді және денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау тәртібін айқындайды.

      2. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін (бұдан әрі - ҮКД) осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау өлшемшарттарына сәйкес персоналды басқару қызметі және медициналық ұйымның басшысы растайды.

      3. Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

      1) бағалау жөніндегі аккредиттелген ұйым - білім алушылардың, кәсіптік даярлық түлектерінің және денсаулық сақтау саласындағы мамандардың білімі мен дағдыларын бағалауды жүзеге асыратын уәкілетті орган аккредиттеген ұйым;

      2) мамандарға қосымша білім беру (бұдан әрі - қосымша білім беру) - кәсіптік білімді, машықтар мен дағдыларды қолдау, кеңейту, тереңдету және жетілдіру, сондай-ақ жаңа (қосымша) құзыреттерді игеру үшін денсаулық сақтау кадрларының білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын оқыту процесі;

      3) маманның үздіксіз кәсіби даму жүйесіндегі сынақ бірлігі (бұдан әрі - СБ) – кәсіби қызметтің белгілі бір кезеңінде үздіксіз кәсіби дамуға ықпал ететін іс-шараларға маманның қатысу көлемін өлшеудің біріздендірілген шартты бірлігі.

      4. Кодекс 269-бабының 3-тармағына сәйкес талаптарын ескере отырып, қосымша, бейресми білім беру нәтижелерін және қосымша құзыреттерді куәландыратын құжаттар денсаулық сақтау қызметкерлерінің ҮКД нәтижелері болып табылады.

      5. Мамандардың ҮКД нәтижелері Кодекстің 27-бабына сәйкес денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлерді сертификаттау үшін расталады.

2- тарау. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау тәртібі

      6. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің ҮКД нәтижелері соңғы 5 жылда расталады.

      7. Денсаулық сақтау қызметкері ҮКД нәтижелерін куәландыратын құжаттары болған кезде негізгі қызмет орны бойынша Персоналды басқару қызметіне осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес өлшемшарттарда көзделген растайтын құжаттарды ұсынады.

      Шет тілінде берілген құжаттар мемлекеттік немесе орыс тіліндегі нотариалды куәландырылған аудармасымен ұсынылады.

      8. ҮКД нәтижелерінің әрбір іс-шарасы үшін персоналды басқару қызметі және медициналық ұйымның басшысы дұрыс СБ есептейді.

      9. ҮКД-нің қорытынды нәтижесі қосымша білім, бейресми білім және қосымша құзыреттер үшін СБ-ны қосу арқылы есептеледі.

      Қосымша білім беру (біліктілікті арттыру) нәтижелері бойынша СБ осы Қағидаларға 1-қосымшаның 1-тарауына сәйкес соңғы 5 жыл үшін есептеледі.

      Бейресми білім беру нәтижелері бойынша СБ осы Қағидаларға 1 – қосымшаның 2-тарауына сәйкес, қосымша құзыреттер бойынша-осы Қағидаларға 1-қосымшаның 3-тарауына сәйкес есептеледі.

      10. ҮКД нәтижелері осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделеді.

      11. ҮКД нәтижелерін куәландыратын құжаттардың өлшемшарттарына қойылатын талаптарына сәйкес келмеуі ҮКД нәтижелерін растаудан бас тарту үшін негіз болып табылады.

  Денсаулық сақтау
қызметкерлерінің үздіксіз
кәсіптік даму нәтижелерін
растау қағидаларына
1-қосымша

Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерінің іс-шаралары

Өлшемшарттардың атауы Өлшемшарттарға қойылатын талаптар Өлшемшарттардыың бірлігі Растайтын құжат
1 2 3 4 5

1-тарау. Қосымша білім

1

Қосымша білім (біліктілікті арттыру циклдері)

Өтінім берілген мамандық бейініне сәйкес;
білім беру бағдарламасының деңгейіне сәйкес;
сағаттардың немесе кредиттердің санын көрсету.

1 сағат = 1 сынақ бірлігі;
1 несие = 30 сынақ бірлігі

Біліктілікті арттырудан өткені туралы куәліктің көшірмесі

2-тарау. Бейресми білім беру

2.

Мамандық бейіні бойынша тағылымдама

Облыстық, қалалық, республикалық маңызы бар

1 Апта = 36 сынақ бірлігі

Тағылымдаманың жеке жоспарының орындалуы туралы есептің көшірмесі, тағылымдама барысында алған білімі, іскерлігі мен дағдылары туралы ақпарат, тағылымдама қорытындысы бойынша құрылымдық бөлімше басшысының денсаулық сақтау саласындағы маманға пікірі

халықаралық маңызы бар

Халықаралық (1 апта = 72 сынақ бірлігі )

3.

Күндізгі оқыту семинарларына, тренингтерге, мастер-кластарға қатысу

Өтінім берілген мамандық бейініне сәйкес;
сағаттардың немесе кредиттердің санын көрсету.

1 сағат = 1 есептік бірлік;
1 кредит = 30 сынақ бірлігі

Оқудан өткені туралы куәліктің көшірмесі

4.

Вебинарларға, онлайн курстарға, қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалана отырып өткізілетін өзге де оқыту іс-шараларына қатысу

Өтінім берілген мамандық бейініне сәйкес;
сағаттардың немесе кредиттердің санын көрсету.

1 сағат = 0,5 сынақ бірліктері

Оқудан өткені туралы куәліктің көшірмесі

5.

Бағалау жөніндегі аккредиттелген ұйымда өзін-өзі бағалаудан өтуі

Оң нәтиже (шекті деңгейге тең немесе одан жоғары)

1 өзін-өзі бағалау нәтижесі = 30 сынақ бірлігі

Білім мен дағдыларды өзін-өзі бағалаудың оң нәтижесі (шекті деңгейге тең немесе одан жоғары)

3-тарау. Қосымша құзыреттер

6.

Съезд, Конгресс, деңгейдегі конференция жұмысына қатысу

облыстық, республикалық маңызы бар қалалар

1 күн – 5 сынақ бірлігі, баяндамамен – 20 сынақ бірлігі

Баяндамашының аты-жөні, тақырыбы, өткізу орны, өткізуді ұйымдастырушы, күні көрсетілген конференция қатысушысының құжаты және (немесе) бағдарламасы

республикалық маңызы

1 күн – 10 сынақ бірлігі, баяндамамен-50 сынақ бірлігі

халықаралық маңызы

1 Күн-40 сынақ бірлігі , баяндамамен-100 сынақ бірлігі

7.

Монографияны, басшылықты, әдістемелік ұсынымдарды жариялау

Мамандық бейіні бойынша;
бірінші автор немесе моноавторлық)

1 монография = 300 сынақ бірлігі;
нұсқаулық, әдістемелік ұсынымдар = 100 сынақ бірлігі.

Жарияланған монографияның, нұсқаулықтардың, әдістемелік ұсынымдардың электрондық көшірмесі

8.

Оқулық (кітаптар)

Өтінім берілген мамандық бейініне сәйкес;
бірінші автор немесе моноавторлық.

1 оқулық (кітап) = 200 сынақ бірлігі

Жарияланған оқулықтың (кітаптың) электрондық көшірмесі)

9.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылауды ұйымдастыру комитеті ұсынған тізбеге кіретін басылымдарда ғылыми мақала жариялау

Өтінім берілген мамандықтың бейініне сәйкес;
бірінші 3 авторға

1 бап = 30 сынақ бірлігі

Жарияланған мақаланың электрондық көшірмесі

10.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылауды ұйымдастыру комитеті ұсынған тізбеге кірмейтін республикалық және шетелдік басылымдарда мақаласын жариялау

бірінші 3 авторға

1 бап = 15 сынақ бірлігі

Жарияланған мақаланың электрондық көшірмесі

11.

Scopus, Web of Science, Springer индекстелетін басылымдарда жариялау

Өтінім берілген мамандықтың бейініне сәйкес

1 мақала, журналдың квартилі Q4 = 70 сынақ бірлігі, 1 мақала, журналдың квартилі
Q3= 100 сынақ бірлігі, 1 мақала, журналдың квартилі
Q2 = 200 сынақ бірлігі, 1 мақала, журналдың квартилі
Q1= 300 сынақ бірлігі.

Жарияланған мақаланың электрондық көшірмесі

12.

Патент алу

Өтінім берілген мамандық бейіні бойынша

1 республикалық деңгейдегі патент = 120 сынақ бірлігі;
1 шетелдік деңгейдегі патент = 300 сынақ бірлігі.

Патенттің көшірмесі

13.

Қазақстан Республикасы мамандығының бейіні бойынша зияткерлік меншік туралы куәлік алу

Өтінім берілген мамандық бейіні бойынша

1 куәлік = 5 сынақ бірлігі

Зияткерлік меншік туралы куәліктің көшірмесі

14.

Тәлімгерлік, педагогикалық қызмет

Өтінім берілген мамандық бейіні бойынша

жыл бойы медициналық білім беру ұйымдарының білім алушылары үшін тәлімгер немесе ментор ретінде = 10 сынақ бірлігі

Медициналық ұйымның тәлімгер тағайындау туралы бұйрығының көшірмесі,
және (немесе) тәлімгерлік және (немесе) менторлық бойынша біліктілікті арттыру туралы куәлік

15.

Жас және жаңадан қабылданған мамандарға тәлімгерлік

Өтінім берілген мамандық бейіні бойынша

жыл ішінде тәлімгер ретінде =10 сынақ бірлігі

Тәлімгер тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі

16.

Практикалық қызметке мамандық бейіні бойынша емдеу диагностикасының, аурудың алдын алудың инновациялық ғылыми немесе практикалық әдістемесін енгізу

Өтінім берілген мамандық бейіні бойынша

1 енгізілген акт = 100 сынақ бірлігі

Денсаулық сақтауды басқарудың жергілікті органының қатысуымен енгізу актісі

17.

Кәсіби қауымдастыққа мүшелік

Өтінім берілген мамандық бейініне сәйкес;
растау кезінде кемінде 1 жыл белсенді мүшелікпен.

Аймақтық деңгей = 10 сынақ бірлігі;
Республикалық деңгей = 30 сынақ бірлігі;
Халықаралық деңгей = 100 сынақ бірлігі.

Сараптамалық қызметті растайтын құжаттың көшірмесі

18.

Сараптама органдарына мүшелік

Өтінім берілген мамандық бейініне сәйкес;
растау кезінде белсенді мүшелігі бар 5 жыл ішінде кемінде 1 жыл)

Республикалық деңгей =100 сынақ бірлігі

Сараптамалық қызметті растайтын құжаттың көшірмесі

19.

Сараптамалық және (немесе) жаттықтырушылар қызметі

Өтінім берілген мамандық бейініне сәйкес;
растау кезінде бір жыл ішінде.

= 20 сынақ бірлігі

Сараптамалық және жаттықтырушылық қызметті растайтын құжаттың көшірмесі

20.

Нормативтік-құқықтық және өзге де регламенттеуші актілерді әзірлеуге қатысу

Өтінім берілген мамандық бейініне сәйкес;
Республикалық деңгейдегі нормативтік-құқықтық және өзге де регламенттеуші актілерді (клиникалық хаттамалар, клиникалық мейіргерлік нұсқаулар, операциялық рәсімдердің стандарттары, салалық бағдарламалар, білім берудің мемлекеттік стандарттары)

1 құжат = 50 сынақ бірлігі

Жұмыс тобының құрамы туралы бұйрықтың көшірмесі

21.

Білім алушылардың білімі мен дағдыларын, Денсаулық сақтау саласындағы түлектер мен мамандардың кәсіптік даярлығын бағалау жөніндегі аккредиттелген ұйымның емтихан материалының (тест сұрақтары және клиникалық сценарийлер) мазмұндық немесе тестологиялық сараптамасына қатысу

Өтінім берілген мамандық бейініне сәйкес;

50 тест сұрақтары =1 сынақ бірлігі;
10 клиникалық сценарий = 1 сынақ бірлігі

Емтихан материалдарын сараптау актісінің көшірмесі

  Денсаулық сақтау
қызметкерлерінің үздіксіз
кәсіптік даму нәтижелерін
растау қағидаларына
2-қосымша
  нысан

Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау

      1. Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)_________________________________

      2. Өтініш берілген мамандық ______________________________________

      3. Денсаулық сақтау қызметкерінің жалпы өтілі (жыл, ай, күн)

      _______________________________________________________________

      4. Өтініш берілген мамандық бойынша жұмыс өтілі (жыл, ай, күн)

      _______________________________________________________________

      5. Қазіргі уақыттағы жұмыс орны ___________________________________

      6. Атқаратын лауазымы ___________________________________________

      7. Мәлімделген мамандық бойынша еңбек қызметі (мәлімделген мамандық бойынша үздіксіз кәсіби даму нәтижелерін растау сәтінде)

Қабылдау күні

Босатылған күні

Жұмыс орны

Атқаратын лауазымы

Бұйрық нөмірі

Бұйрықтың шыққан күні

      8. Салалық біліктілік шеңберінің деңгейі ___________________________

      9. Біліктілік санаты (бар болса) ___________________________________

      10. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру __________________________

      11. ҮКД нәтижелері _____________________________________________

Өлшемшарттардың атауы

Сынақ бірліктеріндегі нәтиже

1-тарау. Қосымша білім


12-тарау. Бейресми білім беру

23453-тарау. Қосымша құзыреттер

6789101112131415161718192021
ҮКД нәтижелерінің жиыны:


      Персоналды басқару қызметінің басшысы

      __________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      _________________

      (қолы)

      Жұмыс берушінің басшысы ___________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      _________________

      (қолы)

      Берілген күні

Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-283/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21843.

      В соответствии с подпунктом 41) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые правила подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения.

      2. Департаменту науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр здравоохранения
Республики Казахстан
А. Цой

      СОГЛАСОВАН
Министр труда и социальной защиты
Республики Казахстан
"____"________________2020 год

  Приложение к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-283/2020

Правила подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения

Глава 1. Общие положения

      1. Правила подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения" (далее - Правила) разработаны в соответствии c подпунктом 41) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее - Кодекс) и определяют порядок подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения.

      2. Результаты непрерывного профессионального развития (далее - НПР) работников здравоохранения подтверждаются службой управления персоналом и руководителем медицинской организации в соответствии с критериями подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения, согласно приложению 1 настоящих Правил.

      3. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

      1) аккредитованная организация по оценке - аккредитованная уполномоченным органом организация, осуществляющая оценку знаний и навыков обучающихся, выпускников профессиональной подготовленности и специалистов в области здравоохранения.

      2) дополнительное образование специалистов (далее - дополнительное образование) - процесс обучения, осуществляемый с целью удовлетворения образовательных потребностей кадров здравоохранения для поддержания, расширения, углубления и совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков, а также освоения новых (дополнительных) компетенций;

      3) зачетная единица в системе непрерывного профессионального развития специалиста (далее - ЗЕ) – унифицированная условная единица измерения объема участия специалиста в мероприятиях, способствующих непрерывному профессиональному развитию за определенный период профессиональной деятельности.

      4. Результатами НПР работников здравоохранения являются документы, удостоверяющие результаты дополнительного, неформального образования и дополнительные компетенции с учетом требований согласно пункту 3 статьи 269 Кодекса.

      5. Результаты НПР работников здравоохранения подтверждаются для сертификации специалистов в области здравоохранения согласно статье 27 Кодекса.

Глава 2. Порядок подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения

      6. Результаты НПР работников здравоохранения подтверждаются за последние 5 лет.

      7. Работник здравоохранения при наличии удостоверяющих документов результатов НПР предоставляет в службу управления персоналом по месту основной деятельности подтверждающие документы, предусмотренные критериями, согласно приложению 1 настоящих Правил.

      Документы, выданные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на казахском или русском языке.

      8. Служба управления персоналом и руководитель медицинской организации начисляют ЗЕ за каждый критерий результата НПР.

      9. Итоговый результат НПР рассчитывается путем суммирования ЗЕ за дополнительное образование, неформальное образование и дополнительные компетенции.

      ЗЕ по результатам дополнительного образования (повышение квалификации) рассчитываются за последние 5 лет согласно Главе 1 приложения 1 к настоящим Правилам.

      ЗЕ по результатам неформального образования рассчитываются согласно Главе 2 приложения 1 к настоящим Правилам, по дополнительным компетенциям – согласно Главе 3 приложения 1 к настоящим Правилам.

      10. Подтвержденные результаты НПР оформляются по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

      11. Основанием для отказа в подтверждении результатов НПР является несоответствие документов, удостоверяющих результаты НПР требованиям к критериям.


  Приложение 1
к правилам подтверждения
результатов непрерывного
профессионального развития
работников здравоохранения

Критерии подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения

Наименование критерия

Требование к критерию

Единица измерения

Подтверждающий документ

1

2

3

4

5

Глава 1. Дополнительное образование

1

Дополнительное образование (цикл повышения квалификации)

В соответствие с профилем заявляемой специальности;
в соответствии с уровнем образовательной программы;
указание количества часов или кредитов.

1 час = 1 зачетной единице;
1 кредит = 30 зачетных единиц

Копия свидетельства о прохождении повышения квалификации

Глава 2. Неформальное образование

2

Стажировка по профилю специальности

Областного, городского, республиканского значения

1 неделя = 36 зачетных единиц

Копия отчета о выполнении индивидуального плана стажировки, информация о приобретенных в ходе стажировки знаний, умений и навыков, Отзыв руководителя структурного подразделения на специалиста в области здравоохранения по итогам стажировки

международного значения

1 неделя = 72 зачетные единицы

3

Участие в очных обучениях семинарах, тренингах, мастер-классах

В соответствие с профилем заявляемой специальности;
указание количества часов или кредитов.

1 час = 1 зачетная единица;
1 кредит = 30 зачетных единиц.

Копия свидетельства о прохождении обучения

4

Участие в вебинарах, онлайн курсах, иных обучающих мероприятиях, проводимых с использованием технологий дистанционного обучения

В соответствие с профилем заявляемой специальности;
указание количества часов или кредитов.

1 час = 0,5 зачетные единицы

Копия свидетельства о прохождении обучения

5

Прохождение самооценки в аккредитованной организации по оценке

Положительный результат (равный или выше порогового уровня)

1 результат самооценки = 30 зачетных единиц

Положительный результат самооценки знаний и навыков (равный или выше порогового уровня)

Глава 3. Дополнительные компетенции

6

Участие в работе съезда, конгресса, конференции

областного, городского значения

1 день = 5 зачетных единиц;
доклад= 20 зачетных единиц.

Документ участника и (или) программа конференции с указанием Ф.И.О. докладчика, темы, места проведения, организатора проведения, даты

республиканского значения

1 день = 10 зачетных единиц;
доклад = 50 зачетных единиц.

международного значения

день = 40 зачетных единиц;
доклад = 100 зачетных единиц.

7

Публикация монографии, руководства, методических рекомендаций

В соответствие с профилем заявляемой специальности;
первым автором или в моноавторстве.

1 монография = 300 зачетных единиц;
руководство, методические рекомендации = 100 зачетных единиц.

Электронная копия опубликованной монографии, руководства, методических рекомендаций

8

Публикация учебника (книги)

В соответствие с профилем заявляемой специальности;
первым автором или в моноавторстве.

1 учебник (книга) = 200 зачетных единиц.

Электронная копия опубликованного учебника (книги)

9

Публикация научной статьи, в изданиях, входящих в перечень рекомендованных Комитетом организации контроля в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан

В соответствие с профилем заявляемой специальности;
первым 3 авторам

1 статья = 30 зачетных единиц

Электронная копия опубликованной статьи

10

Публикация статьи по в республиканских и зарубежных изданиях, не входящих в перечень рекомендованных Комитетом организации контроля в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан

В соответствие с профилем заявляемой специальности;
первым 3 авторам

1 статья = 15 зачетных единиц

Электронная копия опубликованной статьи

11

Публикация научной статьи в изданиях, индексируемых в Scopus, WebofScience, Springer

В соответствие с профилем заявляемой специальности

1 статья, квартиль журнала Q4 = 70 зачетных единиц;
1 статья, квартиль журнала Q3 = 100 зачетных единиц;
1 статья, квартиль журнала Q2 = 200 зачетных единиц;
1 статья, квартиль журнала Q1= 300 зачетных единиц.

Электронная копия опубликованной статьи

12

Получение патента

В соответствие с профилем заявляемой специальности

1 патент республиканского уровня = 120 зачетных единиц;
1 патент зарубежного уровня = 300 зачетных единиц.

Копия патента

13

Получение свидетельства об интеллектуальной собственности Республики Казахстан

В соответствие с профилем заявляемой специальности

1 свидетельство = 5 зачетных единиц

Копия свидетельства об интеллектуальной собственности

14

Наставничество, педагогическая деятельность

В соответствие с профилем заявляемой специальности

в течение года в качестве наставника или ментора для обучающихся медицинских организаций образования = 10 зачетных единиц

Копия приказа медицинской организации о назначении наставником,
и (или) свидетельство о повышении квалификации по наставничеству и (или) менторству

15

Наставничество для молодых и вновь принятых специалистов

В соответствие с профилем заявляемой специальности

в течение года в качестве наставника =10 зачетных единиц

Копия приказа о назначении наставником

16

Внедрение в практическую деятельность инновационной научной или практической методики диагностики лечения, профилактики заболевания

В соответствие с профилем заявляемой специальности

1 акт внедрения = 100 зачетных единиц

Акт внедрения с участием местного органа управления здравоохранением

17

Членство в профессиональной ассоциации

В соответствие с профилем заявляемой специальности;
не менее чем 1 год с активным членством на момент подтверждения.

Регионального уровня = 10 зачетных единиц;
республиканского уровня = 30 зачетных единиц;
международного уровня = 100 зачетных единиц.

Копия документа, подтверждающего членство

18

Членство в экспертных органах

В соответствие с профилем заявляемой специальности;
в течение 5 лет не менее чем 1 год с активным членством на момент подтверждения

Республиканского уровня = 100 зачетных единиц

Копия документа, подтверждающего экспертную деятельность

19

Экспертная и (или) тренерская деятельность

В соответствие с профилем заявляемой специальности;
в течение года на момент подтверждения.

= 20 зачетных единиц

Копия документа, подтверждающего экспертную и тренерскую деятельность

20

Участие в разработке нормативно-правовых и иных регламентирующих актов

В соответствие с профилем заявляемой специальности;
республиканского уровня (клинические протоколы, клинические сестринские руководства, стандарты операционных процедур, отраслевые программы, государственные стандарты образования).

1 документ = 50 зачетных единиц

Копия приказа о составе рабочей группы

21

Участие в содержательной или тестологической экспертизе экзаменационного материала (тестовые вопросы и клинические сценарии) аккредитованной организации по оценке знаний и навыков обучающихся, профессиональной подготовленности выпускников и специалистов в области здравоохранения

В соответствие с профилем заявляемой специальности;

50 тестовых вопросов =1 зачетная единица;
10 клинических сценариев = 1зачетная единица

Копия акта экспертизы экзаменационного материала

 
  Приложение 2
к правилам подтверждения
результатов непрерывного
профессионального развития
работников здравоохранения
  форма

Подтверждение результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения

      1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________
      2. Заявляемая специальность ____________________________________
      3. Общий стаж работника здравоохранения (лет, месяцев, дней)
      __________________________________________________________
      4. Стаж работы по заявляемой специальности (лет, месяцев, дней)
      ___________________________________________________________
      5. Место работы в настоящее время _____________________________
      6. Занимаемая должность ______________________________________
      7. Трудовая деятельность по заявляемой специальности (на момент подтверждения
      результатов непрерывного профессионального развития по заявляемой
      специальности)

Дата приема

Дата увольнения

Место работы

Занимаемая должность

Номер
приказа

Дата издания приказа

      8. Уровень отраслевой рамки квалификаций ________________________
      9. Квалификационная категория (при наличии) _____________________
      10. Послевузовское образование (при наличии) _______________________
      11. Результаты НПР ______________________________________________

Наименование критерия Результат в зачетных единицах

Глава 1. Дополнительное образование


1Глава 2. Неформальное образование

2345Глава 3. Дополнительные компетенции

6789101112131415161718192021
Итого результатов НПР:


      Руководитель службы управления персоналом __________________________________
                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии)
      __________________________
            (подпись)
      Руководитель медицинской организации___________________________
                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
      _____________________
      (подпись) Дата выдачи