Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау қағидаларын бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-283/2020 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 22 желтоқсанда № 21843 болып тіркелді

      "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 41) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Ғылым және адами ресурстар департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
А. Цой

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасы

      Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі

      "____"________________2020 жыл

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2020 жылғы 20 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-283/2020
Бұйрыққа қосымша

Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау қағидалары

1 тарау. Жалпы ережелер

      1. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі (бұдан әрі - Кодекс) 7-бабының 41) тармақшасына сәйкес әзірленді және денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау тәртібін айқындайды.

      2. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін (бұдан әрі - ҮКД) осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау өлшемшарттарына сәйкес персоналды басқару қызметі және медициналық ұйымның басшысы растайды.

      3. Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

      1) бағалау жөніндегі аккредиттелген ұйым - білім алушылардың, кәсіптік даярлық түлектерінің және денсаулық сақтау саласындағы мамандардың білімі мен дағдыларын бағалауды жүзеге асыратын уәкілетті орган аккредиттеген ұйым;

      2) мамандарға қосымша білім беру (бұдан әрі - қосымша білім беру) - кәсіптік білімді, машықтар мен дағдыларды қолдау, кеңейту, тереңдету және жетілдіру, сондай-ақ жаңа (қосымша) құзыреттерді игеру үшін денсаулық сақтау кадрларының білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын оқыту процесі;

      3) маманның үздіксіз кәсіби даму жүйесіндегі сынақ бірлігі (бұдан әрі - СБ) – кәсіби қызметтің белгілі бір кезеңінде үздіксіз кәсіби дамуға ықпал ететін іс-шараларға маманның қатысу көлемін өлшеудің біріздендірілген шартты бірлігі.

      4. Кодекс 269-бабының 3-тармағына сәйкес талаптарын ескере отырып, қосымша, бейресми білім беру нәтижелерін және қосымша құзыреттерді куәландыратын құжаттар денсаулық сақтау қызметкерлерінің ҮКД нәтижелері болып табылады.

      5. Мамандардың ҮКД нәтижелері Кодекстің 27-бабына сәйкес денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлерді сертификаттау үшін расталады.

2- тарау. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау тәртібі

      6. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің ҮКД нәтижелері соңғы 5 жылда расталады.

      7. Денсаулық сақтау қызметкері ҮКД нәтижелерін куәландыратын құжаттары болған кезде негізгі қызмет орны бойынша Персоналды басқару қызметіне осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес өлшемшарттарда көзделген растайтын құжаттарды ұсынады.

      Шет тілінде берілген құжаттар мемлекеттік немесе орыс тіліндегі нотариалды куәландырылған аудармасымен ұсынылады.

      8. ҮКД нәтижелерінің әрбір іс-шарасы үшін персоналды басқару қызметі және медициналық ұйымның басшысы дұрыс СБ есептейді.

      9. ҮКД-нің қорытынды нәтижесі қосымша білім, бейресми білім және қосымша құзыреттер үшін СБ-ны қосу арқылы есептеледі.

      Қосымша білім беру (біліктілікті арттыру) нәтижелері бойынша СБ осы Қағидаларға 1-қосымшаның 1-тарауына сәйкес соңғы 5 жыл үшін есептеледі.

      Бейресми білім беру нәтижелері бойынша СБ осы Қағидаларға 1 – қосымшаның 2-тарауына сәйкес, қосымша құзыреттер бойынша-осы Қағидаларға 1-қосымшаның 3-тарауына сәйкес есептеледі.

      10. ҮКД нәтижелері осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделеді.

      11. ҮКД нәтижелерін куәландыратын құжаттардың өлшемшарттарына қойылатын талаптарына сәйкес келмеуі ҮКД нәтижелерін растаудан бас тарту үшін негіз болып табылады.

  Денсаулық сақтау
қызметкерлерінің үздіксіз
кәсіптік даму нәтижелерін
растау қағидаларына
1-қосымша

Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерінің іс-шаралары

Өлшемшарттардың атауы Өлшемшарттарға қойылатын талаптар Өлшемшарттардыың бірлігі Растайтын құжат
1 2 3 4 5

1-тарау. Қосымша білім

1

Қосымша білім (біліктілікті арттыру циклдері)

Өтінім берілген мамандық бейініне сәйкес;
білім беру бағдарламасының деңгейіне сәйкес;
сағаттардың немесе кредиттердің санын көрсету.

1 сағат = 1 сынақ бірлігі;
1 несие = 30 сынақ бірлігі

Біліктілікті арттырудан өткені туралы куәліктің көшірмесі

2-тарау. Бейресми білім беру

2.

Мамандық бейіні бойынша тағылымдама

Облыстық, қалалық, республикалық маңызы бар

1 Апта = 36 сынақ бірлігі

Тағылымдаманың жеке жоспарының орындалуы туралы есептің көшірмесі, тағылымдама барысында алған білімі, іскерлігі мен дағдылары туралы ақпарат, тағылымдама қорытындысы бойынша құрылымдық бөлімше басшысының денсаулық сақтау саласындағы маманға пікірі

халықаралық маңызы бар

Халықаралық (1 апта = 72 сынақ бірлігі )

3.

Күндізгі оқыту семинарларына, тренингтерге, мастер-кластарға қатысу

Өтінім берілген мамандық бейініне сәйкес;
сағаттардың немесе кредиттердің санын көрсету.

1 сағат = 1 есептік бірлік;
1 кредит = 30 сынақ бірлігі

Оқудан өткені туралы куәліктің көшірмесі

4.

Вебинарларға, онлайн курстарға, қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалана отырып өткізілетін өзге де оқыту іс-шараларына қатысу

Өтінім берілген мамандық бейініне сәйкес;
сағаттардың немесе кредиттердің санын көрсету.

1 сағат = 0,5 сынақ бірліктері

Оқудан өткені туралы куәліктің көшірмесі

5.

Бағалау жөніндегі аккредиттелген ұйымда өзін-өзі бағалаудан өтуі

Оң нәтиже (шекті деңгейге тең немесе одан жоғары)

1 өзін-өзі бағалау нәтижесі = 30 сынақ бірлігі

Білім мен дағдыларды өзін-өзі бағалаудың оң нәтижесі (шекті деңгейге тең немесе одан жоғары)

3-тарау. Қосымша құзыреттер

6.

Съезд, Конгресс, деңгейдегі конференция жұмысына қатысу

облыстық, республикалық маңызы бар қалалар

1 күн – 5 сынақ бірлігі, баяндамамен – 20 сынақ бірлігі

Баяндамашының аты-жөні, тақырыбы, өткізу орны, өткізуді ұйымдастырушы, күні көрсетілген конференция қатысушысының құжаты және (немесе) бағдарламасы

республикалық маңызы

1 күн – 10 сынақ бірлігі, баяндамамен-50 сынақ бірлігі

халықаралық маңызы

1 Күн-40 сынақ бірлігі , баяндамамен-100 сынақ бірлігі

7.

Монографияны, басшылықты, әдістемелік ұсынымдарды жариялау

Мамандық бейіні бойынша;
бірінші автор немесе моноавторлық)

1 монография = 300 сынақ бірлігі;
нұсқаулық, әдістемелік ұсынымдар = 100 сынақ бірлігі.

Жарияланған монографияның, нұсқаулықтардың, әдістемелік ұсынымдардың электрондық көшірмесі

8.

Оқулық (кітаптар)

Өтінім берілген мамандық бейініне сәйкес;
бірінші автор немесе моноавторлық.

1 оқулық (кітап) = 200 сынақ бірлігі

Жарияланған оқулықтың (кітаптың) электрондық көшірмесі)

9.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылауды ұйымдастыру комитеті ұсынған тізбеге кіретін басылымдарда ғылыми мақала жариялау

Өтінім берілген мамандықтың бейініне сәйкес;
бірінші 3 авторға

1 бап = 30 сынақ бірлігі

Жарияланған мақаланың электрондық көшірмесі

10.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылауды ұйымдастыру комитеті ұсынған тізбеге кірмейтін республикалық және шетелдік басылымдарда мақаласын жариялау

бірінші 3 авторға

1 бап = 15 сынақ бірлігі

Жарияланған мақаланың электрондық көшірмесі

11.

Scopus, Web of Science, Springer индекстелетін басылымдарда жариялау

Өтінім берілген мамандықтың бейініне сәйкес

1 мақала, журналдың квартилі Q4 = 70 сынақ бірлігі, 1 мақала, журналдың квартилі
Q3= 100 сынақ бірлігі, 1 мақала, журналдың квартилі
Q2 = 200 сынақ бірлігі, 1 мақала, журналдың квартилі
Q1= 300 сынақ бірлігі.

Жарияланған мақаланың электрондық көшірмесі

12.

Патент алу

Өтінім берілген мамандық бейіні бойынша

1 республикалық деңгейдегі патент = 120 сынақ бірлігі;
1 шетелдік деңгейдегі патент = 300 сынақ бірлігі.

Патенттің көшірмесі

13.

Қазақстан Республикасы мамандығының бейіні бойынша зияткерлік меншік туралы куәлік алу

Өтінім берілген мамандық бейіні бойынша

1 куәлік = 5 сынақ бірлігі

Зияткерлік меншік туралы куәліктің көшірмесі

14.

Тәлімгерлік, педагогикалық қызмет

Өтінім берілген мамандық бейіні бойынша

жыл бойы медициналық білім беру ұйымдарының білім алушылары үшін тәлімгер немесе ментор ретінде = 10 сынақ бірлігі

Медициналық ұйымның тәлімгер тағайындау туралы бұйрығының көшірмесі,
және (немесе) тәлімгерлік және (немесе) менторлық бойынша біліктілікті арттыру туралы куәлік

15.

Жас және жаңадан қабылданған мамандарға тәлімгерлік

Өтінім берілген мамандық бейіні бойынша

жыл ішінде тәлімгер ретінде =10 сынақ бірлігі

Тәлімгер тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі

16.

Практикалық қызметке мамандық бейіні бойынша емдеу диагностикасының, аурудың алдын алудың инновациялық ғылыми немесе практикалық әдістемесін енгізу

Өтінім берілген мамандық бейіні бойынша

1 енгізілген акт = 100 сынақ бірлігі

Денсаулық сақтауды басқарудың жергілікті органының қатысуымен енгізу актісі

17.

Кәсіби қауымдастыққа мүшелік

Өтінім берілген мамандық бейініне сәйкес;
растау кезінде кемінде 1 жыл белсенді мүшелікпен.

Аймақтық деңгей = 10 сынақ бірлігі;
Республикалық деңгей = 30 сынақ бірлігі;
Халықаралық деңгей = 100 сынақ бірлігі.

Сараптамалық қызметті растайтын құжаттың көшірмесі

18.

Сараптама органдарына мүшелік

Өтінім берілген мамандық бейініне сәйкес;
растау кезінде белсенді мүшелігі бар 5 жыл ішінде кемінде 1 жыл)

Республикалық деңгей =100 сынақ бірлігі

Сараптамалық қызметті растайтын құжаттың көшірмесі

19.

Сараптамалық және (немесе) жаттықтырушылар қызметі

Өтінім берілген мамандық бейініне сәйкес;
растау кезінде бір жыл ішінде.

= 20 сынақ бірлігі

Сараптамалық және жаттықтырушылық қызметті растайтын құжаттың көшірмесі

20.

Нормативтік-құқықтық және өзге де регламенттеуші актілерді әзірлеуге қатысу

Өтінім берілген мамандық бейініне сәйкес;
Республикалық деңгейдегі нормативтік-құқықтық және өзге де регламенттеуші актілерді (клиникалық хаттамалар, клиникалық мейіргерлік нұсқаулар, операциялық рәсімдердің стандарттары, салалық бағдарламалар, білім берудің мемлекеттік стандарттары)

1 құжат = 50 сынақ бірлігі

Жұмыс тобының құрамы туралы бұйрықтың көшірмесі

21.

Білім алушылардың білімі мен дағдыларын, Денсаулық сақтау саласындағы түлектер мен мамандардың кәсіптік даярлығын бағалау жөніндегі аккредиттелген ұйымның емтихан материалының (тест сұрақтары және клиникалық сценарийлер) мазмұндық немесе тестологиялық сараптамасына қатысу

Өтінім берілген мамандық бейініне сәйкес;

50 тест сұрақтары =1 сынақ бірлігі;
10 клиникалық сценарий = 1 сынақ бірлігі

Емтихан материалдарын сараптау актісінің көшірмесі

  Денсаулық сақтау
қызметкерлерінің үздіксіз
кәсіптік даму нәтижелерін
растау қағидаларына
2-қосымша
  нысан

Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау

      1. Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)_________________________________

      2. Өтініш берілген мамандық ______________________________________

      3. Денсаулық сақтау қызметкерінің жалпы өтілі (жыл, ай, күн)

      _______________________________________________________________

      4. Өтініш берілген мамандық бойынша жұмыс өтілі (жыл, ай, күн)

      _______________________________________________________________

      5. Қазіргі уақыттағы жұмыс орны ___________________________________

      6. Атқаратын лауазымы ___________________________________________

      7. Мәлімделген мамандық бойынша еңбек қызметі (мәлімделген мамандық бойынша үздіксіз кәсіби даму нәтижелерін растау сәтінде)

Қабылдау күні

Босатылған күні

Жұмыс орны

Атқаратын лауазымы

Бұйрық нөмірі

Бұйрықтың шыққан күні

      8. Салалық біліктілік шеңберінің деңгейі ___________________________

      9. Біліктілік санаты (бар болса) ___________________________________

      10. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру __________________________

      11. ҮКД нәтижелері _____________________________________________

Өлшемшарттардың атауы

Сынақ бірліктеріндегі нәтиже

1-тарау. Қосымша білім


12-тарау. Бейресми білім беру

23453-тарау. Қосымша құзыреттер

6789101112131415161718192021
ҮКД нәтижелерінің жиыны:


      Персоналды басқару қызметінің басшысы

      __________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      _________________

      (қолы)

      Жұмыс берушінің басшысы ___________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      _________________

      (қолы)

      Берілген күні

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады