"Ветеринария саласындағы нормативтік құқықтық актілерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 30 қазандағы № 7-1/559 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2021 жылғы 9 қарашадағы № 325 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 10 қарашада № 25091 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Ветеринария саласындағы нормативтік құқықтық актілерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 30 қазандағы № 7-1/559 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9891 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 4) тармақшасына, 14-бабының 4-тармағына, 20-бабының 4 және 8-тармақтарына, 30-бабының 1, 2 және 4-тармақтарына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау туралы ережеде:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау туралы ереже (бұдан әрi – Ереже) "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 14-бабының 4-тармағына сәйкес әзiрлендi және Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылау мен қадағалауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөнiндегi негiзгi мәселелердi регламенттейдi.";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бара отырып, тексеру және профилактикалық бақылау мен қадағалау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) сәйкес, ал Кодекстің 140-бабы 3-тармағында көзделген жағдайларда, Кодекске және Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      9 және 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуына бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бара отырып, тексеру және профилактикалық бақылау мен қадағалау нәтижелері бойынша тексеруші мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор Кодекстің 152-бабының 1-тармағына және Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 162 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21964 болып тіркелген) бекітілген Тексеруді және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды тағайындау туралы актілерді, олардың мерзімдерін ұзарту және күшін жою туралы қосымша актілерді, тексеру және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау мерзімдерін тоқтата тұру, қайта бастау, ұзарту, қатысушылар құрамын өзгерту және тексеру және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау туралы ақпараттық есепке алу құжаттарын ұсыну және олардың нәтижелері туралы хабарламаларды тіркеу қағидаларына сәйкес тексеру нәтижелері туралы акт жасайды.

      10. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау мен қадағалау нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасының талаптарын бұзушылықтар анықталған жағдайда, тексеруші мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор "Нұсқама нысандарын, оларды жасау және беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2013 жылғы 22 шілдедегі № 16-07/333 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8662 тіркелген) 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқама (бұдан әрі – нұсқама) жасайды, осы бұйрықпен бекітілген Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты мiндеттi түрде алып қою және жою не оларды алып қоймай мiндеттi түрде зарарсыздандыру (залалсыздандыру) және өңдеу қағидаларының 1 және 2-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды алып қою туралы қаулыны және (немесе) жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты алып қою туралы қаулыны шығарады.";

      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасының талаптарын бұзушылықтар анықталған жағдайда, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор тексеру нәтижелері бойынша "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 803 және 822-баптарына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы нұсқама, хаттама толтырады, белгіленген бұзушылықтардың сипатына қарай әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулы шығарады.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты мiндеттi түрде алып қою және жою не оларды алып қоймай мiндеттi түрде зарарсыздандыру (залалсыздандыру) және қайта өңдеу қағидаларында:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын;

      "Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты мiндеттi түрде алып қою және жою не оларды алып қоймай мiндеттi түрде зарарсыздандыру (залалсыздандыру) және өңдеу қағидалары";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттарды мiндеттi түрде алып қою және жою не оларды алып қоймай мiндетті түрде зарарсыздандыру (залалсыздандыру) және өңдеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 1-тармағына сәйкес әзiрленді және жануарлардың саулығы мен адам денсаулығына қауіп төндiретiн жануарлар, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты мiндеттi түрде алып қою және жою немесе алып қоймай мiндеттi түрде зарарсыздандыру (залалсыздандыру) және өңдеу тәртiбiн айқындайды.";

      2-тармақ алып тасталсын;

      4, 5, 6, 7 және 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды алып қою туралы қаулыны Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ветеринариялық зертхана сараптамасының актісі (сынақ хаттамасы) негізінде алынған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

      Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы қабылдайтын жануарлардың саулығы мен адам денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды алып қою туралы қаулы қабылданған күнінен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде ветеринария саласындағы уәкілетті орган ведомствосының тиісті аумақтық бөлімшесіне және Заңның 11-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес құрылған мемлекеттік ветеринариялық ұйымға жеткізіледі.

      5. Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты алып қою туралы қаулыны қабылданған күнінен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде ветеринариялық зертхана сараптамасының актісі (сынақ хаттамасы) негізінде осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың Бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы қабылдайды.

      6. Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты міндетті түрде алып қоюға және жоюға байланысты мәселелерді шешу үшін тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ветеринария саласындағы уәкілетті органы ведомствосының аумақтық бөлімшесі басшысының (басшысы болмаған жағдайда, оның міндетін атқарушы адамның) бұйрығымен жергілікті атқарушы органдардың, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның (жануарлар мен адамға ортақ аурулар кезінде келісу бойынша), мемлекеттік ветеринариялық ұйымның, қоғамдық бірлестіктердің, кәсіпкерлік субъектілерінің өкілдерінен, тиісті аумақтағы мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектордан тұратын комиссия құрылады.

      7. Тиiстi аумақтың мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық инспекторы комиссия мүшелерiнiң мiндеттi түрде қатысуымен осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша үш данада жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты мiндеттi түрде алып қою туралы актiні (бұдан әрі – алып қою актісі) жасайды, оған комиссияның барлық мүшелерiнiң қолы қойылады және ветеринария саласындағы уәкiлетті орган ведомствосының аудандық (қалалық) аумақтық бөлімшесінің мөрiмен бекiтiледі.

      Алып қою актiсінiң бiрiншi данасы жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндіретiн жануарлардың, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың иесiне қолхат арқылы тапсырылады, екiншi данасы мемлекеттiк ветеринариялық ұйымның өкілiне берiледi, үшiншi данасы тиiстi аумақтың мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық инспекторында қалады.

      8. Тиісті аумақтың мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы жануарлардың саулығы мен адам денсаулығына қауiп төндіретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты бір мезетте алып қою актісін жасай отыра, осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша алып қою туралы қаулы (бұдан әрi – қаулы) шығарады.";

      13-тармақтың орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді;

      14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "14. Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты алып қою және жою жөніндегі ветеринариялық іс-шараларды орындауға байланысты барлық жұмыстарды мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор мемлекеттік ветеринариялық ұйымның тиісті аумағын тікелей бақылай отыра және оларға бейнетіркеу жүргізе отыра, жүзеге асырады.";

      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "23. Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың өңдеуге тапсырылуы туралы актіге мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты өңдеу жөніндегі ұйымның басшысы және жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың иесі қол қояды және тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдары белгілеген, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты өңдеу жөніндегі ұйымның орналасқан жері бойынша ветеринария саласындағы уәкілетті орган ведомствосының аудандық (қалалық) аумақтық бөлімшесінің мөрімен бекітіледі.";

      көрсетілген Қағидаларға 1, 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жеке және заңды тұлғаларға жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн, алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың не жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай зарарсыздандырылған (залалсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын өтеу қағидалары мен шарттарында:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Жеке және заңды тұлғаларға жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн, алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың не жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай зарарсыздандырылған (залалсыздандырылған) және өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын өтеу қағидалары мен шарттары (бұдан әрi – Қағидалар) "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағына сәйкес әзiрлендi және жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн, ауру жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты алып қою және жою не жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты алып қоймай зарарсыздандыру (залалсыздандыру) және өңдеу кезінде жеке және заңды тұлғаларға олардың құнын өтеудің тәртiбi мен шарттарын анықтайды.";

      мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:

      "7-1. Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың не алып қоймай зарарсыздандырылған (залалсыздандырылған) және өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың орташа айлық нарықтық құнын белгілеу туралы акт тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органының ресми интернет-ресурсында орналастырылады.";

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын өтеуге мынадай құжаттар негіздеме болып табылады:

      1) жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарлардың жұқпалы аурулары пайда болған жағдайда, тиісті аумақтың Бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторының ұсынысы бойынша карантин немесе шектеу іс-шараларын белгілеу туралы жергілікті атқарушы органның (аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің) шешімі;

      2) осы бұйрықпен бекітілген Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты мiндеттi түрде алып қою және жою не оларды алып қоймай мiндеттi түрде зарарсыздандыру (залалсыздандыру) және қайта өңдеу қағидаларына (бұдан әрі – Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты мiндеттi түрде алып қою және жою не оларды алып қоймай мiндеттi түрде зарарсыздандыру (залалсыздандыру) және қайта өңдеу қағидалары) 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты алып қою туралы акт;

      3) Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты мiндеттi түрде алып қою және жою не оларды алып қоймай мiндеттi түрде зарарсыздандыру (залалсыздандыру) және қайта өңдеу қағидаларына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты жою туралы акт (бұдан әрі – жою туралы акт).

      Зертханалық зерттеулер нәтижелері бойынша осы бұйрықпен бекітілген Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты міндетті түрде алып қою және жою жүргізілетін жануарлардың аса қауіпті ауруларының тізбесіне енгізілген жануарлардың аса қауіпті ауруларынан жануарлардың қырылуы расталған жағдайда, зертханалық зерттеулер нәтижелерінің расталуын алғанға дейін жасалған жою туралы акт олардың құнын өтеу үшін негіз болып табылады;

      4) мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілерінің диагностикасы немесе ветеринариялық-санитариялық сараптамасының нәтижелері бойынша ветеринариялық зертханалар беретін сараптама актісі (сынақ хаттамасы);

      5) жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың не алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың орташа айлық нарықтық құнын белгілеу туралы акт;

      6) Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты мiндеттi түрде алып қою және жою не оларды алып қоймай мiндеттi түрде зарарсыздандыру (залалсыздандыру) және қайта өңдеу қағидаларына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты алып қою туралы қаулы;

      7) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 7-1/68 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11127 болып тіркелген) бекітілген Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру қағидаларына (бұдан әрі – Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру қағидалары) сәйкес берілген ветеринариялық паспорт;

      8) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2010 жылғы 2 маусымдағы № 367 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 6321 тіркелген) бекітілген Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі деректер базасын қалыптастыру және жүргізу және одан үзінді көшірмелер беру қағидаларына (бұдан әрі – Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі деректер базасын қалыптастыру және жүргізу және одан үзінді көшірмелер беру қағидалары) сәйкес берілген ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқордан алынған көшірме.";

      13 және 14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "13. Осы Қағидалардың 11-тармағында көзделген негіздемелерге сәйкес келген кезде жеке және заңды тұлғаларға жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын өтеу оларды алып қойғаннан және жойғаннан кейін мемлекеттік ветеринариялық ұйым құжаттар жиналғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

      Тиісті кезеңге арналған қаржыландыру жоспары бойынша бюджет қаражаты болмаған не жеткіліксіз болған жағдайда, жеке және заңды тұлғаларға жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын өтеу Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен көрсетілген мақсаттарға қосымша бөлінген қаражат есебінен жүзеге асырылады.

      14. Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты алып қоймай міндетті түрде зарарсыздандыру (залалсыздандыру) және өңдеу кезінде құнын өтеуге мынадай құжаттар негіз болып табылады:

      1) саламатты шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бруцеллезді қоспағанда, жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарлардың жұқпалы аурулары пайда болған жағдайда, тиісті аумақтың Бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторының ұсынысы бойынша карантин немесе шектеу іс-шараларын белгілеу туралы жергілікті атқарушы органның (аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің) шешімі;

      2) мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілерінің диагностикасы немесе ветеринариялық-санитариялық сараптамасының нәтижелері бойынша ветеринариялық зертханалар беретін сараптама актісі (сынақ хаттамасы);

      3) жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты, ветеринариялық препараттарды, азық пен азықтық қоспаларды зарарсыздандыру (залалсыздандыру), өңдеу туралы нұсқама;

      4) Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты мiндеттi түрде алып қою және жою не оларды алып қоймай мiндеттi түрде зарарсыздандыру (залалсыздандыру) және қайта өңдеу қағидаларының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты өңдеуге тапсыру туралы акт;

      5) жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың не алып қоймай зарарсыздандырылған (залалсыздандырылған) және өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың орташа айлық нарықтық құнын белгілеу туралы акт;

      6) Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру қағидаларына сәйкес берілген ветеринариялық паспорт;

      7) Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі деректер базасын қалыптастыру және жүргізу және одан үзінді көшірмелер беру қағидаларына сәйкес берілген ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқордан алынған үзінді.";

      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "16. Осы Қағидалардың 14-тармағында көзделген негіздемелерге сәйкес келген кезде жеке және заңды тұлғаларға жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай зарарсыздандырылған (залалсыздандырылған) жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын өтеу тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктегі жергілікті атқарушы органдардың ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын бөлімшелері тиісті кезеңге арналған қаржыландыру жоспары бойынша бюджет қаражаты болған жағдайда, құжаттар жиналғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

      Тиісті кезеңге арналған қаржыландыру жоспары бойынша бюджет қаражаты болмаған не жеткіліксіз болған жағдайда, жеке және заңды тұлғаларға жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай зарарсыздандырылған (залалсыздандырылған) және өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын өтеу Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен көрсетілген мақсаттарға қосымша қаражат бөлінген кезде жүзеге асырылады.";

      мынадай мазмұндағы 6-тараумен толықтырылсын:

      "6-тарау. Шағымдану тәртібі

      17. Жеке және заңды тұлғаларға жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың не жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай зарарсыздандырылған (залалсыздандырылған) және өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын өтеу туралы қабылданған шешімге шағым жасау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ветеринариялық бақылау бекеттерінде мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру қағидаларында:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Ветеринариялық бақылау бекеттерінде мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрi – Қағидалар) "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 8-тармағына сәйкес әзiрлендi және ветеринариялық бақылау бекеттерінде мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру тәртiбiн айқындайды.";

      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "23. ВББ-ның мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлары Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы қадағаланбайтын жануарлардың республика аумағына өтуі анықталған жағдайда, көрсетілген жануарларды Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 246-бабына сәйкес одан әрі пайдалану туралы шешім қабылданғанға дейін карантинге қою үшін оларды шекара маңындағы тиісті аумақта орналасқан ведомствоның бөлімшелеріне береді.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ветеринариялық бақылау бекеттерін ұйымдастыру қағидаларында:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Ветеринариялық бақылау бекеттерін ұйымдастыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 20-бабы 4-тармағына сәйкес әзірленді және ветеринариялық бақылау бекеттерін ұйымдастыру тәртібін айқындайды.".

      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринариялық, фитосанитариялық және тамақ қауіпсіздігі департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі
Е. Карашукеев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Денсаулық сақтау министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Қаржы министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика

      министрлігі

  Қазақстан Республикасының
  Ауыл шаруашылығы министрі
  2021 жылғы 9 қарашадағы
  № 325 бұйрығына
  1-қосымша
  Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты мiндеттi түрде алып қою және жою не оларды алып қоймай мiндеттi түрде залалсыздандыру және өңдеу қағидаларына
  1-қосымша
  Нысан

Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды алып қою туралы қаулы

      "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес

      ________________________________________________________________________________

      (ветеринариялық зертхананың атауы)

      ____ жылғы "___" ________ № сараптама актiсi (сынақ хаттамасы) немесе

      ________________________________________________________________________________

      (жергілікті атқарушы орган (аудандық маңызы бар қаланың, кенттің,

      ауылдың, ауылдық округтің әкімі)

      ____ жылғы "___" ________ №_________ карантинді белгілеу немесе шектеу іс-шаралары туралы шешімі негізінде жануарлар иелерінен жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндiретiн ______________________

      ________________________________________________________________________________

      жануарларды (жануардың түрін көрсету)

      ________________________________________________________________________ себеппен

      (алып қою себебін көрсету)

      алып қою жүргізілсін.

      Өзге де мәліметтер________________________________________________________________

      Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік

      ветеринариялық-санитариялық инспекторы _________________________________       ________

                                                (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі) (қолы)

      Мөрдің орны

  Қазақстан Республикасының
  Ауыл шаруашылығы министрі
  2021 жылғы 9 қарашадағы
  № 325 бұйрығына
  2-қосымша
  Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты мiндеттi түрде алып қою және жою не оларды алып қоймай мiндеттi түрде залалсыздандыру және өңдеу қағидаларына
  2-қосымша
  Нысан

Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты алып қою туралы қаулы

      "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес

      ________________________________________________________________________________

      (ветеринариялық зертхананың атауы)

      ____ жылғы "___" ________ № сараптама актiсi (сынақ хаттамасы) негізінде жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзат иелерінен ____________________________________ ________________________________________________________________________ себеппен

      (алып қою себебін көрсету)

      ________________________________________________________________________________

      (жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзат түрін көрсету)

      жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты алып қою жүргізілсін.

      Өзге де мәліметтер________________________________________________________________

      Бас мемлекеттік

      ветеринариялық-санитариялық инспектор ___________________________________ ________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі) (қолы)

      Мөрдің орны

  Қазақстан Республикасының
  Ауыл шаруашылығы министрі
  2021 жылғы 9 қарашадағы
  № 325 бұйрығына
  3-қосымша
  Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты мiндеттi түрде алып қою және жою не оларды алып қоймай мiндеттi түрде залалсыздандыру және өңдеу қағидаларына
  3-қосымша
  Нысан

Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты алып қою туралы акт

      Мынадай құрамдағы комиссия:___________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (комиссия мүшелерiнiң аты, әкесінің аты (бар болса), тегі, лауазымы)

      _________________________________________ мекенжайы бойынша тұратын жануардың, жануарлардан алынатын өнiм мен шикiзаттың иесі

      __________________________________________________________________ қатысуымен

      (жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі, заңды тұлғаның атауы)

      "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабы негiзiнде

      20__ жылғы "__" ________диагноз бойынша _________________________________________

      (аурудың атауы)

      ________________________________________________________________________________

      (алынған жануарлар, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың түрi, мөлшері) ________________________________________________________________________________

      ___________________________________________________ алып қоюды жүргізді.

      Комиссия мүшелерiнiң қолдары:

      1. ______________________________________________       _________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі), лауазымы)                   (қолы)

      2. ______________________________________________       _________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі), лауазымы)                   (қолы)

      3. ______________________________________________       _________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі), лауазымы)                   (қолы)

      Mөрдің орны

      Мемлекеттік ветеринариялық санитариялық қадағалау және бақылау

      объектiсi иесiнiң қолы _______________________________________       ______________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі), лауазымы)             (қолы)

  Қазақстан Республикасының
  Ауыл шаруашылығы министрі
  2021 жылғы 9 қарашадағы
  № 325 бұйрығына
  4-қосымша
  Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты мiндеттi түрде алып қою және жою не оларды алып қоймай мiндеттi түрде залалсыздандыру және өңдеу қағидаларына
  4-қосымша
  Нысан
  Қазақстан Республикасының
  мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық
  бақылау және қадағалауы

Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты алып қою туралы қаулы

      А № 000000000                                     20__ жылғы "____" _________

      "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабы 1-тармағына сәйкес жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты алып қою актiсiнің және №______ 20__ жылғы "__" ________ветеринариялық зертхананың сараптама актісінің (сынақ хаттамасы) негізінде жеке немесе заңды тұлға

      ________________________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі, заңды тұлғаның атауы)

      мекенжайы ______________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________ себеппен

      (алып қоюдың себептерін көрсету керек)

      ________________________________________________________________________________

      кейін жою үшін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты

      _____________________________________________________________ алып қою жүргізілсін.

      (жануардың түрі, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың атауы,

      мөлшері көрсетілуі керек)

      Жеке және заңды тұлғаларға жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты алып қою салдарынан келтірілген залал төленсін/төленбесін (керексізі сызып тасталсын)

      Өзге де мәліметтер _______________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ___________________________________

      (ауданның (қаланың) атауы)

      Мемлекеттік ветеринариялық-

      Санитариялық инспекторы _______________________________________       ______________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)             (қолы)

      Мөрдің орны

  Қазақстан Республикасының
  Ауыл шаруашылығы министрі
  2021 жылғы 9 қарашадағы
  № 325 бұйрығына
  5-қосымша
  Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты мiндеттi түрде алып қою және жою не оларды алып қоймай мiндеттi түрде залалсыздандыру және өңдеу қағидаларына
  5-қосымша
  Нысан

Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлар өнiмдер мен шикiзатты жою туралы акт

      Мынадай құрамдағы комиссия:_______________________________________________

      (комиссия мүшелерiнiң аты, әкесінің аты (бар болса), тегі, лауазымдары)

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      _________________________________________ мекенжайы бойынша тұратын жануардың,

      жануарлардан алынатын өнiм мен шикiзаттың иесі

      _____________________________________________________________________ қатысуымен

      (жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі, заңды тұлғаның атауы)

      "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабы негiзiнде

      ________________________________________________________________________________

      (жойылған жануарлар, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың түрi, мөлшері)

      ________________________________________________________________________________

      20__ "___" _________       ____________________________________жойды.

      (жойылу әдiсi көрсетiледi)

      Комиссия мүшелерiнiң қолдары

      1. ______________________________________________       _________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі), лауазымы)                   (қолы)

      2. ______________________________________________       _________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі), лауазымы)                   (қолы)

      3. ______________________________________________       _________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі), лауазымы)                   (қолы)

      Mөрдің орны

      Мемлекеттік ветеринариялық санитариялық қадағалау және бақылау объектiсi иесiнiң қолы

      _________________________________________       ________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі, лауазымы)             (қолы)

  Қазақстан Республикасының
  Ауыл шаруашылығы министрі
  2021 жылғы 9 қарашадағы
  № 325 бұйрығына
  6-қосымша
  Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты мiндеттi түрде алып қою және жою не оларды алып қоймай мiндеттi түрде залалсыздандыру және өңдеу қағидаларына
  6-қосымша
  Нысан

Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты өңдеуге тапсыру туралы акт

      Біз, _______________________________________________________________________

      (тапсыруға қатысқандардың аты, әкесінің аты (бар болса), тегі, лауазымдары)

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      және _________________________________________________________ мекенжайы бойынша

      тұратын жануардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың иесі ___________________

      ________________________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі, заңды тұлғаның атауы)

      ________________________________________________________________________________

      "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабының негізінде

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (өңдеуге тапсырылған жануарлар, жануарлардан алынатын өнiм

      ________________________________________________________________________________

      мен шикiзаттың түрi, мөлшері)

      20__жылғы "____" __________       ________________________________________

      (өңдеу мекемесінің атауы, орналасқан орны)

      _________________________________________________ өңдеуге тапсырдық.

      Комиссия мүшелерінің қолдары:

      1. ______________________________________________       _________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі), лауазымы)                   (қолы)

      2. ______________________________________________       _________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі), лауазымы)                   (қолы)

      3. ______________________________________________       _________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі), лауазымы)                   (қолы)

      Мөрдің орны

      Мемлекеттік ветеринариялық санитариялық қадағалау және бақылау объектiсi иесiнiң қолы

      _________________________________________       ________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі, лауазымы)             (қолы)

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 7-1/559 "Об утверждении нормативных правовых актов в области ветеринарии"

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 ноября 2021 года № 325. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 ноября 2021 года № 25091

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 7-1/559 "Об утверждении нормативных правовых актов в области ветеринарии" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9891) следующие изменения и дополнения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 4) статьи 8, пунктом 4 статьи 14, пунктами 4 и 8 статьи 20, пунктами 1, 2 и 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" ПРИКАЗЫВАЮ:";

      в Положении о государственном ветеринарно-санитарном контроле и надзоре, утвержденном указанным приказом:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящее Положение о государственном ветеринарно-санитарном контроле и надзоре (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" (далее – Закон) и регламентирует основные вопросы по организации и осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на территории Республики Казахстан.";

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Проверка и профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан (далее – Кодекс), а в случаях, предусмотренных в пункте 3 статьи 140 Кодекса осуществляются в соответствии с Кодексом и Законом.";

      пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:

      "9. По результатам проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии, проверяющим государственным ветеринарно-санитарным инспектором составляется акт о результатах проверки в соответствии с пунктом 1 статьи 152 Кодекса и Правилами регистрации актов о назначении, дополнительных актов о продлении сроков проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и их отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о проверке и профилактическом контроле и надзоре с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и их результатах, утвержденными приказом исполняющего обязанности Генерального Прокурора Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 162 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 21964).

      10. По результатам профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в случае выявления нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии, проверяющим государственным ветеринарно-санитарным инспектором составляется предписание об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии по форме согласно приложению 1 к приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 22 июля 2013 года № 16-07/333 "Об утверждении форм предписаний, Правил их составления и выдачи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8662) (далее – предписание), выносится постановление об изъятии животных, представляющих опасность для здоровья животных и человека, и (или) постановление об изъятии продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, по формам согласно приложениям 1 и 2 к Правилам обязательного изъятия и уничтожения животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, либо их обязательного обезвреживания (обеззараживания) и переработки без изъятия, утвержденным настоящим приказом.";

      пункт 12 изложить в следующей редакции:

      "12. В случае обнаружения нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии, государственный ветеринарно-санитарный инспектор по результатам проверки составляет предписание, протокол об административном правонарушении, выносит постановление по делу об административном правонарушении в зависимости от характера установленных нарушений в соответствии со статьями 803 и 822 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".";

      в Правилах обязательного изъятия и уничтожения животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющие опасность для здоровья животных и человека, либо их обязательного обезвреживания (обеззараживания) и переработки без изъятия, утвержденных указанным приказом:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Правила обязательного изъятия и уничтожения животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, либо их обязательного обезвреживания (обеззараживания) и переработки без изъятия";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила обязательного изъятия и уничтожения животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, либо их обязательного обезвреживания (обеззараживания) и переработки без изъятия (далее – Правила), разработаны в соответствии с пунктом 1 статьи 30 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" (далее – Закон) и определяют порядок обязательного изъятия и уничтожения животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, либо их обязательного обезвреживания (обеззараживания) и переработки без изъятия";

      пункт 2 исключить;

      пункты 4, 5, 6, 7 и 8 изложить в следующей редакции:

      "4. Постановление об изъятии животных, представляющих опасность для здоровья животных и человека, принимается Главным государственным ветеринарно-санитарным инспектором Республики Казахстан по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам на основании акта экспертизы (протокола испытаний) ветеринарной лаборатории в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения.

      Постановление об изъятии животных, представляющих опасность для здоровья животных и человека, принимаемое Главным государственным ветеринарно-санитарным инспектором Республики Казахстан, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его принятия доводится до сведения соответствующего территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области ветеринарии и государственной ветеринарной организации, созданной согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 11 Закона.

      5. Постановление об изъятии продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, принимается Главным государственным ветеринарно-санитарным инспектором области, города республиканского значения, столицы по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам на основании акта экспертизы (протокола испытаний) ветеринарной лаборатории в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его получения.

      6. Для решения вопросов, связанных с обязательным изъятием и уничтожением животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, приказом руководителя территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области ветеринарии (в случае отсутствия руководителя – лицом, исполняющим его обязанности) соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения, столицы) создается комиссия из числа представителей местных исполнительных органов, государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по согласованию при болезнях, общих для животных и человека), государственной ветеринарной организации, общественных объединений, субъектов предпринимательства, государственного ветеринарно-санитарного инспектора соответствующей территории.

      7. Государственный ветеринарно-санитарный инспектор соответствующей территории при обязательном участии членов комиссии составляет в трех экземплярах акт на изъятие животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам (далее – акт на изъятие), который подписывается всеми членами комиссии и скрепляется печатью районного (городского) территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области ветеринарии.

      Первый экземпляр акта на изъятие вручается под расписку владельцу животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, второй экземпляр передается представителю государственной ветеринарной организации, третий экземпляр остается у государственного ветеринарно-санитарного инспектора соответствующей территории.

      8. Государственный ветеринарно-санитарный инспектор соответствующей территории одновременно с составлением акта на изъятие выносит постановление об изъятии животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам (далее – постановление).";

      пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:

      "13. Транспортировка (доставка) и уничтожение животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, осуществляется с соблюдением требований Ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил, утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11940) (далее – ветеринарные (ветеринарно-санитарные) правила).

      14. Все работы, связанные с выполнением ветеринарных мероприятий по изъятию и уничтожению животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, осуществляются под непосредственным контролем государственного ветеринарно-санитарного инспектора соответствующей территории, государственной ветеринарной организации и с проведением их видеофиксации.";

      в пункт 23 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему приказу;

      в Правилах и условиях возмещения физическим и юридическим лицам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, либо обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, утвержденных указанным приказом:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила и условия возмещения физическим и юридическим лицам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, либо обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека (далее – Правила), разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" (далее – Закон) и определяют порядок и условия возмещения физическим и юридическим лицам стоимости при изъятии и уничтожении больных животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, либо обезвреживании (обеззараживании) и переработке без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека.";

      дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

      "7-1. Акт об установлении среднемесячной рыночной стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продукции и сырья животного происхождения либо обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, размещается на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы.";

      пункт 11 изложить в следующей редакции:

      "11. Основанием для возмещения стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продукции и сырья животного происхождения являются следующие документы:

      1) решение местного исполнительного органа (акима города районного значения, поселка, села, сельского округа) об установлении карантина или ограничительных мероприятий по представлению Главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора соответствующей территории в случае возникновения заразных болезней животных, представляющих опасность для здоровья животных и человека;

      2) акт на изъятие животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, по форме согласно приложению 3 к Правилам обязательного изъятия и уничтожения животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, либо их обязательного обезвреживания (обеззараживания) и переработки без изъятия (далее – Правила обязательного изъятия и уничтожения животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, либо их обязательного обезвреживания (обеззараживания) и переработки без изъятия), утвержденным настоящим приказом;

      3) акт об уничтожении животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, по форме согласно приложению 5 к Правилам обязательного изъятия и уничтожения животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, либо их обязательного обезвреживания (обеззараживания) и переработки без изъятия (далее – акт об уничтожении).

      В случае подтверждения по результатам лабораторных исследований падежа животных от особо опасных болезней животных, включенных в Перечень особо опасных болезней животных, при которых проводятся обязательное изъятие и уничтожение животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, утвержденный настоящим приказом, основанием для возмещения их стоимости является акт об уничтожении, составленный до получения подтверждения результатов лабораторных исследований;

      4) акт экспертизы (протокол испытания), выдаваемый ветеринарными лабораториями по результатам диагностики или ветеринарно-санитарной экспертизы объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора;

      5) акт об установлении среднемесячной рыночной стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продукции и сырья животного происхождения либо обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека;

      6) постановление об изъятии животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, по форме согласно приложению 4 к Правилам обязательного изъятия и уничтожения животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, либо их обязательного обезвреживания (обеззараживания) и переработки без изъятия;

      7) ветеринарный паспорт, выданный в соответствии с Правилами идентификации сельскохозяйственных животных, утвержденными приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 7-1/68 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11127) (далее – Правила идентификации сельскохозяйственных животных);

      8) выписка из базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных, выданная в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных и выдачи выписки из нее, утвержденными приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 июня 2010 года № 367 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6321) (далее – Правила формирования и ведения базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных).";

      пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:

      "13. При соответствии основаниям, предусмотренным в пункте 11 настоящих Правил, возмещение физическим и юридическим лицам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, осуществляется после их изъятия и уничтожения государственной ветеринарной организацией в течение 10 (десяти) рабочих дней после сбора документов.

      В случае отсутствия либо недостаточности бюджетных средств по плану финансирования на соответствующий период возмещение физическим и юридическим лицам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, осуществляется за счет дополнительно выделенных средств на указанные цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

      14. Основанием для возмещения стоимости при обязательном обезвреживании (обеззараживании) и переработке без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека являются следующие документы:

      1) решение местного исполнительного органа (акима города районного значения, поселка, села, сельского округа) об установлении карантина или ограничительных мероприятий по представлению Главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора соответствующей территории в случае возникновения заразных болезней животных, представляющих опасность для здоровья животных и человека, за исключением бруцеллеза в благополучных хозяйствующих субъектах;

      2) акт экспертизы (протокол испытания), выдаваемый ветеринарными лабораториями по результатам диагностики или ветеринарно-санитарной экспертизы объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора;

      3) предписание об обезвреживании (обеззараживании), переработке животных, продукции и сырья животного происхождения, ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, представляющих опасность для здоровья животных и человека;

      4) акт о сдаче на переработку животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, по форме согласно приложению 6 к Правилам обязательного изъятия и уничтожения животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, либо их обязательного обезвреживания (обеззараживания) и переработки без изъятия;

      5) акт об установлении среднемесячной рыночной стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продукции и сырья животного происхождения либо обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека;

      6) ветеринарный паспорт, выданный в соответствии с Правилами идентификации сельскохозяйственных животных;

      7) выписка из базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных, выданная в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных.";

      пункт 16 изложить в следующей редакции:

      "16. При соответствии основаниям, предусмотренным в пункте 14 настоящих Правил, возмещение физическим и юридическим лицам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, осуществляется подразделениями местных исполнительных органов, осуществляющими деятельность в области ветеринарии соответствующих административно-территориальных единиц, в течение 10 (десяти) рабочих дней после сбора документов при наличии бюджетных средств по плану финансирования на соответствующий период.

      В случае отсутствия либо недостаточности бюджетных средств по плану финансирования на соответствующий период возмещение физическим и юридическим лицам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, осуществляется при выделении на указанные цели финансовых средств в порядке установленном бюджетным законодательством Республики Казахстан.";

      дополнить главой 6 следующего содержания:

"Глава 6. Порядок обжалования

      17. Обжалование принятого решения о возмещении физическим и юридическим лицам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, либо обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      в Правилах осуществления государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на ветеринарных контрольных постах, утвержденных указанным приказом:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила осуществления государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на ветеринарных контрольных постах (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 8 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" (далее – Закон) и определяют порядок осуществления государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на ветеринарных контрольных постах.";

      пункт 23 изложить в следующей редакции:

      "23. Государственные ветеринарно-санитарные инспекторы ВКП в случае обнаружения перехода через Государственную границу Республики Казахстан на территорию республики безнадзорных животных передают указанных животных подразделениям ведомства, расположенным на соответствующей приграничной территории, для постановки их на карантин до принятия решения об их дальнейшем использовании в соответствии со статьей 246 Гражданского кодекса Республики Казахстан.";

      в Правилах организации ветеринарных контрольных постов, утвержденных указанным приказом:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила организации ветеринарных контрольных постов (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" (далее – Закон) и определяют порядок организации ветеринарных контрольных постов.".

      2. Департаменту ветеринарной, фитосанитарной и пищевой безопасности Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан
Е. Карашукеев

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство финансов
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

  Приложение 1 к приказу
Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 9 ноября 2021 года № 325
  Приложение 1 к Правилам
обязательного изъятия
и уничтожения животных,
продукции и сырья животного
происхождения, представляющих
опасность для здоровья
животных и человека, либо их
обязательного обезвреживания
и переработки без изъятия
  Форма

Постановление об изъятии животных, представляющих опасность для здоровья животных и человека

      В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии",
на основании акта экспертизы (протокола испытаний)
№ _____ от "___" ________ 20 __ года ______________________________________
(наименование ветеринарной лаборатории)
_______________________________________________________________________
или решения об установлении карантина или ограничительных мероприятий
№ ____________ от "___" ________ 20 __ года _______________________________
(местный исполнительный орган
________________________________________________________________________
(аким города районного значения, поселка, села, сельского округа)
________________________________________________________________________
произвести у владельцев животных изъятие животных, представляющих опасность
для здоровья животных и человека __________________________________________
(указать вид животных)
________________________________________________________________________
по причине ______________________________________________________________
(указать причину изъятия)
Иные сведения ___________________________________________________________
Главный государственный
ветеринарно-санитарный инспектор
Республики Казахстан ____________________________________ _________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Место печати

  Приложение 2 к приказу
Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 9 ноября 2021 года № 325
  Приложение 2
к Правилам обязательного изъятия
и уничтожения животных,
продукции и сырья животного
происхождения, представляющих
опасность для здоровья
животных и человека, либо их
обязательного обезвреживания
и переработки без изъятия
  Форма

Постановление об изъятии продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека

      В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии",
на основании акта экспертизы (протокола испытаний)
№ __________________ от ____________ 20___ года ________________________
______________________________________________________________________
(наименование ветеринарной лаборатории)
произвести у владельцев продукции и сырья животного происхождения изъятие
продукции и сырья животного происхождения _____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать наименование продукции и сырья животного происхождения)
по причине __________________________________________________________
(указать причину изъятия)
Иные сведения _______________________________________________________
Главный государственный ветеринарно-санитарный инспектор
_______________________________________ _______
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Место печати

  Приложение 3 к приказу
Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 9 ноября 2021 года № 325
  Приложение 3 к Правилам
обязательного изъятия
и уничтожения животных,
продукции и сырья животного
происхождения, представляющих
опасность для здоровья
животных и человека, либо их
обязательного обезвреживания
и переработки без изъятия
  Форма

Акт на изъятие животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека

      Комиссией в составе ______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должности членов комиссии)
в присутствии владельца животного, продукции и сырья животного происхождения
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица,
наименование юридического лица)
проживающего по адресу __________________________________________________
на основании статьи 30 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" произведено
изъятие _________________________________________________________________
(вид, количество изъятых животных, продукции и сырья животного происхождения)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
"__" _________20__ года по диагнозу: ________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование болезни)
Подписи членов комиссии:
1. _____________________________________________________________ _________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность членов комиссии) (подпись)
2. _____________________________________________________________ _________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность членов комиссии) (подпись)
3. ____________________________________________________________ _________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность членов комиссии) (подпись)
Место печати
Подпись владельца объекта государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора
________________________________________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

  Приложение 4 к приказу
Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 9 ноября 2021 года № 325
  Приложение 4
к Правилам обязательного
изъятия и уничтожения
животных, продукции
и сырья животного происхождения,
представляющих опасность
для здоровья животных
и человека, либо их
обязательного обезвреживания
и переработки без изъятия
  Форма
  Государственный
ветеринарно-санитарный
контроль и надзор
Республики Казахстан

Постановление об изъятии животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека

      А № 000000000 "___" ___________20 ___ год
В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии"
на основании акта на изъятие животных, продукции и сырья животного
происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека и акта
экспертизы (протокола испытаний) № __________от _______
ветеринарной лаборатории __________________________________________________
у физического или юридического лица ________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица,
наименование юридического лица) адрес
__________________________________________________________________________
произвести изъятие животных, продукции и сырья животного происхождения
для последующего их уничтожения ___________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указать вид животного, наименование продукции и сырья животного происхождения,
количество)
по причине ________________________________________________________________
(указать причину изъятия)
Физическим и юридическим лицам произвести/не произвести возмещение ущерба,
понесенного ими в результате изъятия и уничтожения животных, продукции и сырья
животного происхождения (ненужное зачеркнуть)
Иные сведения ___________________________________________________________
Государственный ветеринарно-санитарный инспектор __________________________
(наименование района (города))
__________________________________________________ _____________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Место печати

  Приложение 5 к приказу
Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 9 ноября 2021 года № 325
  Приложение 5 к Правилам
обязательного изъятия
и уничтожения животных,
продукции и сырья животного
происхождения, представляющих
опасность для здоровья
животных и человека, либо их
обязательного обезвреживания
и переработки без изъятия
  Форма

Акт об уничтожении животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека

      Комиссией в составе ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должности членов комиссии)
в присутствии владельца животного, продукции и сырья животного происхождения
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, наименование юридического
лица) проживающего по адресу ___________________________________________________
на основании статьи 30 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" произведено
уничтожение методом:
_______________________________________________________________________________
(вид, количество уничтоженных животных,
_______________________________________________________________________________
продукции и сырья животного происхождения)
"__" _________20__ года
_______________________________________________________________________________
(указать метод уничтожения)
Подписи членов комиссии:
1. ___________________________________________________________________ _________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должности членов комиссии) (подпись)
2. ___________________________________________________________________ _________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должности членов комиссии) (подпись)
3. ___________________________________________________________________ _________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должности членов комиссии) (подпись)
Место печати
Подпись владельца объекта государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора
__________________________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

  Приложение 6 к приказу
Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 9 ноября 2021 года № 325
  Приложение 6 к Правилам
обязательного изъятия
и уничтожения животных,
продукции и сырья животного
происхождения, представляющих
опасность для здоровья
животных и человека, либо их
обязательного обезвреживания
и переработки без изъятия
  Форма

Акт о сдаче на переработку животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека

      Нами _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии),
должности, _________________________________________________________ принимавших
участие в сдаче) и владельцем животного, продукции и сырья животного происхождения
_____ __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица,
_______________________________________________________________________________,
наименование юридического лица)
проживающим по адресу _________________________________________________________
на основании статьи 30 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" произведена сдача
на переработку _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(вид, количество животных, продукции и сырья животного происхождения сданных
на переработку)
"___"_______20___года
на ____________________________________________________________________________
(наименование, место расположения перерабатывающего предприятия)
Подписи членов комиссии:
1. _________________________________________________________________ ___________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность членов комиссии) (подпись)
2. _________________________________________________________________ ___________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность членов комиссии) (подпись)
3. _________________________________________________________________ ___________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность членов комиссии) (подпись)
Место печати
Подпись владельца объекта государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора
_______________________________________________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)