Жергілікті атқарушы органдардың 2021-2023 жылдарға арналған мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің лимиттерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 14 желтоқсандағы № 106 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 15 желтоқсанда № 25786 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 164-бабының 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған жергілікті атқарушы органдардың 2021-2023 жылдарға арналған мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің лимиттерi бекітілсін.

      2. Инвестициялық саясат департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі
А. Иргалиев
      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2021 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 106 Бұйрықпен бекітілді

Жергілікті атқарушы органдардың 2021-2023 жылдарға арналған мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің лимиттері

  мың теңге

р/р № Жергілікті атқарушы орган Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің лимиті
2021 жыл 2022 жыл 2023 жыл


ЖАО МЖӘ ММ лимиті

Қабылдау лимиті

ЖАО МЖӘ ММ лимиті

Қабылдау лимиті

ЖАО МЖӘ ММ лимиті

Қабылдау лимиті

1

Ақмола облысы

48 309 001

47 975 437

49 376 377

49 042 813

51 719 610

51 386 046

2

Ақтөбе облысы

49 270 872

42 070 028

51 418 179

44 217 335

55 353 090

48 152 246

3

Алматы облысы

92 481 017

44 902 091

95 444 577

47 865 651

103 583 000

56 004 074

4

Атырау облысы

79 760 945

44 811 038

83 223 858

48 273 951

94 656 804

59 706 897

5

Шығыс Қазақстан облысы

71 955 679

60 313 133

73 773 304

62 130 758

77 904 174

66 261 628

6

Жамбыл облысы

53 325 898

46 481 232

54 344 854

47 500 188

56 406 943

49 562 277

7

Батыс Қазақстан облысы

35 415 592

34 454 275

36 369 287

35 407 970

39 250 049

38 288 732

8

Қарағанды облысы

68 365 720

68 365 720

70 739 261

70 739 261

76 880 945

76 880 945

9

Қостанай облысы

46 438 711

40 554 791

47 254 883

41 370 963

50 053 729

44 169 809

10

Қызылорда облысы

45 485 296

38 157 671

47 334 372

40 006 747

48 710 076

41 382 451

11

Маңғыстау облысы

36 532 543

34 282 833

39 071 175

36 821 465

44 324 891

42 075 181

12

Павлодар облысы

42 029 239

26 176 316

42 888 702

27 035 779

47 329 499

31 476 576

13

Солтүстік Қазақстан облысы

37 796 112

31 600 966

38 217 450

32 022 304

39 552 991

33 357 845

14

Түркістан облысы

231 229 734

86 577 698

237 924 892

93 272 856

242 863 098

98 211 062

15

Шымкент қаласы

131 206 036

97 547 623

139 066 902

105 408 489

148 403 063

114 744 650

16

Алматы қаласы

320 218 728

272 527 487

343 701 742

296 010 501

390 719 865

343 028 624

17

Нұр-Сұлтан қаласы

211 327 474

129 711 884

227 306 128

145 690 538

258 203 340

176 587 750


Жиыны:

1 601 148 597

1 146 510 223

1 677 455 942

1 222 817 568

1 825 915 166

1 371 276 792

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ЖАО – жергілікті атқарушы органдар

      МЖӘ ММ – мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер

Об утверждении лимитов государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов на 2021-2023 годы

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2021 года № 106. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 декабря 2021 года № 25786

      В соответствии с пунктом 2 статьи 164 Бюджетного кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые лимиты государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов на 2021-2023 годы.

      2. Департаменту инвестиционной политики в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации и подлежит официальному опубликованию.

      Министр национальной экономики
Республики Казахстан
А. Иргалиев

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство финансов
Республики Казахстан

  Утверждены приказом
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 14 декабря 2021 года № 106

Лимиты государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства,
в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов на 2021-2023 годы

      тысяч тенге

№ п/п

Местный исполнительный орган

Лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов

2021 год

2022 год

2023 годЛимит ГО ГЧП МИО

Лимит принятия

Лимит ГО ГЧП МИО

Лимит принятия

Лимит ГО ГЧП МИО

Лимит принятия

1

Акмолинская область

48 309 001

47 975 437

49 376 377

49 042 813

51 719 610

51 386 046

2

Актюбинская область

49 270 872

42 070 028

51 418 179

44 217 335

55 353 090

48 152 246

3

Алматинская область

92 481 017

44 902 091

95 444 577

47 865 651

103 583 000

56 004 074

4

Атырауская область

79 760 945

44 811 038

83 223 858

48 273 951

94 656 804

59 706 897

5

Восточно-Казахстанская область

71 955 679

60 313 133

73 773 304

62 130 758

77 904 174

66 261 628

6

Жамбылская область

53 325 898

46 481 232

54 344 854

47 500 188

56 406 943

49 562 277

7

Западно-Казахстанская область

35 415 592

34 454 275

36 369 287

35 407 970

39 250 049

38 288 732

8

Карагандинская область

68 365 720

68 365 720

70 739 261

70 739 261

76 880 945

76 880 945

9

Костанайская область

46 438 711

40 554 791

47 254 883

41 370 963

50 053 729

44 169 809

10

Кызылординская область

45 485 296

38 157 671

47 334 372

40 006 747

48 710 076

41 382 451

11

Мангистауская область

36 532 543

34 282 833

39 071 175

36 821 465

44 324 891

42 075 181

12

Павлодарская область

42 029 239

26 176 316

42 888 702

27 035 779

47 329 499

31 476 576

13

Северо-Казахстанская область

37 796 112

31 600 966

38 217 450

32 022 304

39 552 991

33 357 845

14

Туркестанская область

231 229 734

86 577 698

237 924 892

93 272 856

242 863 098

98 211 062

15

город Шымкент

131 206 036

97 547 623

139 066 902

105 408 489

148 403 063

114 744 650

16

город. Алматы

320 218 728

272 527 487

343 701 742

296 010 501

390 719 865

343 028 624

17

город Нур-Султан

211 327 474

129 711 884

227 306 128

145 690 538

258 203 340

176 587 750


Итого:

1 601 148 597

1 146 510 223

1 677 455 942

1 222 817 568

1 825 915 166

1 371 276 792

      Примечание: расшифровка аббревиатур:
ГО ГЧП – государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства
МИО – местные исполнительные органы