Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 18 қаңтардағы № 46 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 21 қаңтарда № 26605 болып тіркелді.

      "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 31-2-бабы 1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу және квазимемлекеттік сектордың сатып алуы заңнамасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық 2022 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариалануға жатады.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев

  Қазақстан Республикасы
  Қаржы министрінің
  2022 жылғы 18 қаңтардағы № 46
  Бұйрықпен бекітілген

Мемлекеттік сатып алу рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі

      Ескерту. Тізбе жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 07.12.2023 № 1263 (01.02.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Атауы

1.

Құрылыс-монтаждау жұмыстары

2.

Жобалау жұмыстары

3.

Техникалық қадағалау және (немесе) жобаларды басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтер


Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 января 2022 года № 46. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 января 2022 года № 26605.

      Примечание ИЗПИ!
      Вводится в действие с 01.07.2022.

      В соответствии с пунктом 1 статьи 31-2 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы.

      2. Департаменту законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

      Министр финансов
Республики Казахстан
Е. Жамаубаев

  Утвержден приказом
Министра финансов
Республики Казахстан
от 18 января 2022 года № 46

Перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы

      Сноска. Перечень - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 07.12.2023 № 1263 (вводится в действие с 01.02.2024).

Наименование

1.

Строительно-монтажные работы

2.

Работы по проектированию

3.

Инжиниринговые услуги по техническому надзору и (или) управлению проектами